Atslēgvārdi:

Stereotipi Latvijas presē 1

  • Autors:Ilze Šulmane, Sergejs Kruks
  • Organizācija:Latvijas Universitāte
  • Gads:2000
  • Valoda:latviešu

Pētījuma uzdevums bija noskaidrot, kādus etniskos un ideoloģiskos stereotipus kultivē seši nacionālie dienas laikraksti (Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Lauku Avīze, Час, Республика, Панорама Латвии) un žurnāli (Rīgas Laiks, Santa, Люблю).

Iesaki citiem:

Pētījums aptver 1999.gada publikācijas.

Satura analīze uzrādīja, ka presē biežāk tiek atražoti esošie stereotipi, to kritiskā apspriešana ir reta. Latviešu presē negatīvie stereotipi par sevi parādās starptautiskājā kontekstā - latvieši salīdzina sevi ar "eiropiešiem" un citiem ārzemniekiem. Daudz negatīvo pašstereotipu ir lasītāju vēstulēs. Savukārt stereotipu par Latvijas krieviem, čigāniem un ebrejiem ir salīdzinoši mazāk.

Prese visumā korekti atspoguļo noziedzību, neakcentējot iesaistīto personu etnisko piederību. Analizētajos medijos ir niecīgs skaits pragmātisku rakstu, kas apspriestu jautājumus, kas ir saistīti ar sociālo grupu attiecībām kultūru kontakta situācijā (atrastas 3 publikācijas gada laikā).

Internetā publicētajā pētījumā ir iekļauti kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes rezultāti, bet kontentanalīzes tabulas atrodamas Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas publicētajā brošūrā "Daudzveidība III".

(Stereotipi Latvijas presēpdf)

Pētījumu finansē Sorosa Fonds - Latvija

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? 0 Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 54 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 1 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 0 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 0 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 23 Autors:Anda Rožukalne

Komentāri (1) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. Download Language of Desire

Saistītie raksti
Logo fons

Prese - kurlo dialogs 0 Autors:Providus.lv

Lauva2 255x203

Prese kā spogulis 6 Autors:Providus.lv

Govs 255x203

Vārdu zīmogi 10 Autors:Sergejs Kruks

Citi autora darbi
Kastes 255x203(2)

One more try* 10 Autors:Sergejs Kruks

Ciriki 255x203

Daudzes čuriki 6 Autors:Sergejs Kruks