Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijai

  • Autors:Evija Kļave, Liesma Ose, Ilze Ieviņa
  • Organizācija:Baltijas Sociālo Zinātņu institūts
  • Gads:2007
  • Valoda:latviešu

Pētījuma vispārējais mērķis ir norādīt ceļus, kā paaugstināt sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti cilvēku tirdzniecības upuriem, tādējādi sekmējot šīs grupas sociālo integrāciju un nodarbinātības politikas efektivitāti valstī.

Iesaki citiem:

Pētījuma tiešie mērķi ir apzināt citu valstu pieredzi cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas jomā; izpētīt un apkopot informāciju par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem cilvēku tirdzniecības upuriem; sniegt šobrīd pieejamo sociālās palīdzības pakalpojumu novērtējumu; iegūt informāciju par starpinstitucionālo sadarbību palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem; izvērtēt dažādas sociālā darba prakses iespējas un to pielietojumu darbā ar cilvēku tirdzniecības upuriem; balstoties uz pētījuma rezultātiem, sagatavot rekomendācijas sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kā efektīgāk palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem un sekmēt viņu integrāciju darba tirgū; nodrošināt informatīvo bāzi cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un reintegrācijas darba tirgū modeļa izveidei.

(Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijaipdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Konservs 255x203

Svinēt un palīdzēt 3 Autors:Liesma Ose

Article research

Pētījumos balstītas stratēģijas tolerances veicināšana Autors: Juris Osis, Liesma Ose