Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12

  • Autors:Anda Rožukalne
  • Organizācija:Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
  • Gads:2011
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāpēc Latvijas mediji ievieto slēpto reklāmu, kas ir šo reklāmu pasūtītāji un sagatavotāji. Lielākā daļa no pētījumā intervētajiem profesionāļiem ļoti precīzi un vienoti uzskata, ka slēptā reklāma ir neapzīmēta, kādam izdevīgas informācijas publicēšana, ja par to ir saņemta samaksa, bet auditorijai nav iespējamas šo saturu atšķirt no redakcijas veidota satura.

Iesaki citiem:

Pētījuma laikā veiktas 20 intervijas, kuru respondenti bija daţādu mediju galvenie redaktori, žurnālisti, producenti, satura direktori, reklāmas direktori, reklāmas aģentūru pārstāvji, sabiedrisko attiecību aģentūru pārstāvji.

Pētījuma datu apkopojumu veido 7 nodaļas, kas secīgi izskaidro dažādus ar slēpto reklāmu saistītus aspektus: mediju organizāciju un reklāmas industrijas pārstāvju izpratne par slēpto reklāmu; slēptās reklāmas vērtējums; politiskās slēptās reklāmas īpatnības; slēptās efektivitātes jautājums; slēptās reklāmas prakses vēsture; slēptās reklāmas formas un saturs; slēptās reklāmas parādīšanās ceļi; slēptās reklāmas veidotāji; slēptā reklāma un žurnālistikas kvalitāte; slēptās reklāmas apmaksas sistēma; slēptās reklāmas kontroles un novēršanas sistēmas; slēptā reklāma un auditorija.
(Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju praksepdf)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Komentāri (12) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Saad Khatri

Well, not only are you able to save on transportation costs and have more time to spend with your family, you are also able to do whatever you like, https://www.kkcarpetclean.com/carpet-cleaning-borehamwood

Tmp author
Saad Khatri

If you are thinking of doing a fitness or personal trainer course then you need to know what the market for your skills will be. http://www.lifeandexperiences.com/three-fantastic-ways-to-get-in-shape-this-summer

Tmp author
Saad Khatri

If you are thinking of doing a fitness or personal trainer course then you need to know what the market for your skills will be. <a href='http://www.lifeandexperiences.com/three-fantastic-ways-to-get-in-shape-this-summer'>Informative post</a>

Tmp author
Saad KhatriTRANZGENDR is the number transgender news site on the internet. It's the brainchild of bigender Huffington Post contributor SlickLion https://tranzgendr.com

Tmp author
Saad Khatri

the two parts which we are discussing should, in conformity with the requirements, http://www.seofix.com.au/seo-packages-sydney

Tmp author
Saad Khatri

the two parts which we are discussing should, in conformity with the requirements, <a href="http://www.seofix.com.au/seo-packages-sydney">Best SEO Packages</a>

Tmp author
Baba Ki Rani

A debt of gratitude is in order for offering pleasant data to us. i like your post and all you impart to us is uptodate and entirely useful, i might want to bookmark the page so i can come here again to peruse you, as you have made a superb showing. plumbers london

Tmp author
Saad Khatri

it comes to cancer, things become more complicated. Often, after we’ve completed treatment, <a href="https://www.fiverr.com/kompanyservice/post-60-manual-dofollow-blog-comments-on-high-pa-da-link">Seo Blog Comment Service</a>

Tmp author
Ethen Hunt

I have read your post, “Homecoming preparations cause closures... cogniflex https://cogniflexforsale.wordpress.com

Tmp author
Ethen Hunt

A great deal to are concerned and not for what, in addition to actually might contemplate way more pay up... cccam server http://www.sat-gold.com/

Tmp author
aqib lala

Loved to read your blog. I would like to suggest you that traffic show most people read blogs on Mondays. So it should encourage blogger to write new write ups over the weekend primarily.
recommended reading http://www.savingtheworld.net/index.php/blog/post/DeniseRobinson/130417

Tmp author
aqib lala

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
innofresh pet odor absorber http://www.krop.com/profile/strikevalence/

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Amerikam

Amerika vilnis 6 Autors:Anda Rožukalne

5094543120 a0e90ca6e6

Maģiskā formula 10 Autors:Anda Rožukalne

5946598820 6033176481

Miglas zonā 10 Autors:Anda Rožukalne

2632802003 9f40405723

Vecums kā šķērslis 12 Autors:Anda Rožukalne