Atslēgvārdi:

Saeimas un NVO Foruma piezīmes: nevis par politiku, bet par lietu 12

„Ērmoti dažkārt izskatās, kā tādas nevalstiskās organizācijas kā Delna vai Providus jaucas valsts varas darīšanās“, raksta Māris Krautmanis 19. maija „Neatkarīgajā Rīta Avīzē“. Sagadīšanās dēļ tieši šajā pašā dienā Saeimas namā notika nu jau par gadskārtējo tradīciju kļuvušais Saeimas un NVO Forums, kur politiķi gan plenārsesijās gan īpaši sasauktās komisiju sēdēs diskutēja ar apmēram simts visdažādāko sabiedrisko organizāciju pārstāvju no visas Latvijas (tajā skaitā Delnu un Providus, abu pēdējo pārstāvji turklāt pat bija ielūgti uzstāties un līdzvadīt vairāku komisiju sēdes).

Iesaki citiem:

Mani iespaidi par Saeimā pavadīto dienu ir visai raibi, tāpēc pieminēšu galvenās pretrunas un atziņas, kā arī dažus kuriozus:

Lai arī fons šim Forumam ir bijušās Saeimas priekšēdētājas I.Ūdres 2006.g. 30.martā parakstītā „Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar NVO“, kuras mērķis ir „nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un uzlabot Saeimas un NVO sadarbību, kā arī uzsverot NVO darbības nozīmi demokrātiskā valstī“ un kurā, cita starpā, Saeima ir atzinusi par nepieciešamu „īpaši atbalstīt NVO sadarbības tīklu izveidi, to darbību pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un citās sabiedriskā labumam jomās“, no dažu politiķu runām palika sajūta, ka demokrātiskajai sabiedrībai un sadarbībai veltītie vārdi nenāk no sirds un NVO līdzdalība politikā tiek paciesta ar gariem zobiem. Tā, piemēram, Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze savā pasākuma atklāšanas uzrunā kā pirmrindniekus sadarbībai ar NVO minēja Sociālo un darba lietu komisiju, kuras sēdēs katru nedēļu piedalās organizāciju pārstāvji un tur „netiekot runāts par politiku“, bet par konkrētām lietām – tā, it kā NVO klātbūtnes mērķis vis nebūtu ietekmēt politiku, kas taču ir tā lieta, ar ko Saeima nodarbojas.

Šo pretrunu pamanīja arī citi runātāji – gan LU viesprofesore, ELJA50 priekšēde Rasma Kārkliņa, gan Latvijas dzimumu līdztiesības apvienības līdzpriekšsēdētāja Inete Ielīte, kuras atgādināja par politiķu regulāriem uzbrukumiem un draudiem NVO par jaukšanos politikā un ārvalstu finansējuma avotiem. No politiķu puses to pieminēja tikai Sandra Kalniete. Ceru, ka arī citi politiķi pamanījās saskatīt šo pretrunu, jo rodas loģiski jautājumi: no vienas puses, saskaņā ar deklarācijām jūs aiciniet mūs līdzdarboties, tomēr no otras puses pārmetiet „iejaukšanos“? Naudas, ko piešķirt, Latvijai neesot, bet „ārvalstu nauda“ (kas vēlaizvien ir galvenais Latvijas NVO – izņemot sporta organizāciju – finanšu avots) ir kas nosodāms, pret ko jāvēršas un kas „jāpēta“?

Ārvalstu, konkrēti – Sorosa – ietekmi pieminēja arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Jānis Šmits (LC/LPP), kuram tas likās uztraucoši, caurskatot NVO sarakstu, kas bija pieteikušās dalībai komisijas sēdē. Sēdē gan aktīvi piedalījās arī Ģimenes Svētku organizētāji un Kristīgā Radio vadītājs, un tā liela sarunas daļa grozījās ap atbalstu tradicionālajām ģimenēm un laulības institūcijai, kā tā definēta mūsu Satversmē. Šmits palaida ap galdu riņķī grāmatu ar laulības dzīves padomiem krievu valodā, un uz manu ierosinājumu, ka ņemot vērā politiķu aktīvo gozēšanos ilustrētajos žurnālos ar savām jaunajām draudzenēm viņam vajadzētu to labāk izplatīt savu kolēģu, nevis NVO vidū, viņš bilda, ka grāmata ir viņa vienīgais eksemplārs un viņa frakcijā visi esot kārtīgi cilvēki.

Lai arī komisijas locekle Ingrīda Circene (JL) atgādināja, ka bērni dzimst ne jau laulības rezultātā, konkrēti, Latvijā ārlaulībā dzimst 60% bērnu, šī informācija vairāk izraisīja komisijas vadības pārsteigumu („vāks!“ klusiņām pie sevis murmināja Šmits) nevis vēlmi atzīt arī nereģistrētas/nepilnas ģimenes par līdztiesīgām sabiedrības šūniņām. Šmits runāja par tēvu atbildības veicināšanu ar konkrētu priekšlikumu – Tēvu dienas oficiālu atzīšanu. Kad vairākas sabiedriskās organizācijas atgādināja nepieciešamību atkalieviest skolās veselības mācību un dalīt par brīvu prezervatīvus, no komisijas vadības nekāds skaidrs viedoklis nenāca, lai gan es pati atceros kādreiz Papardes Zieda pārstāvju sacīto, ka tieši LPP politiķu attieksmes dēļ liegts finansējums līdzīgām NVO iniciatīvām. Šeit vietā būtu jautājums, ko man nebija iespēja uzdot klātienē - pēc kādiem kritērijiem politiķi lemj, kādas sabiedrības iniciatīvas atbalstīt, ja tās ir (neizbēgami) vairākas un savstarpēji pretrunīgas? Gan par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, gan, piemēram, par diskriminācijas pazīmēm, atšķiras cilvēktiesību un reliģisko organizāciju viedoklis. Kas būs izšķirošais Latvijā, kur Satversmē nostiprināta ne tikai laulība starp vīrieti un sievieti, bet arī baznīcas un valsts šķirtība – starptautiskie laicīgie cilvēktiesību standarti vai baznīcas dogmas?

Vēl viens svarīgs jautājums, kas tika apspriests gan Cilvēktiesību komisijas sēdē, gan plenārsesijās, bija NVO pieejamo finanšu avotu ierobežotība. Kad Šmits nosauca cīņu pret vardarbību kā vienu no komisijas prioritātēm un arī vienu no šīsdienas dienaskārtības galvenajiem jautājumiem, Ināra Kehre no Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) informēja, ka NVO – tai skaitā LJP – jau strādā ar vardarbības kavēšanas un novēršanas problēmu un Saeima varētu šīs aktivitātes atbalstīt. Sarunā par līdzekļu trūkumu iesaistījās arī citas NVO un Šmits, no vienas puses, atsaucās uz privātās partnerības likumu (vai projektu) Ministru Kabinetā, no otras puses informēja, ka, ja viņam būtu naudas drukāšanas mašīna, viņš labprāt visiem sadrukātu naudu, bet viņam tādas diemžēl neesot. Arī Augusts Brigmanis (ZZS) ierunājās, ka NVO iniciatīvas atdurtos pret Saeimas budžeta un finanšu komisiju un/vai valdību, un tad veicīgi devās uz koalīcijas padomes sēdi. Tad LJP pārstāve uzdrošinājās atgādināt, ka šeit pārstāvētajiem pozīcijas deputātiem taču ir kolēģi valdībā un ierosināja parunāt ar viņiem par atbalstu šeit paustajām iniciatīvām, uz ko gan klātesošie deputāti nereaģēja. Sanāk drusku strupceļš – ārvalstu nauda ir slikta, pašiem naudas drukāšanas mašīnas nav, bet ar savējiem parunāt arī nesanāk ...

Medijiem un kino kā vardarbības un pornogrāfiska satura izplatītājiem komisijas priekšsēdētājs veltīja skarbus vārdus, un aicināja izteikties arī sev līdzās sēdošo Kristīgā Radio vadītāju Tāli Tālbergu. Tālberga kungs pieminēja Satversmes 16. pantu, kurā runāts par tikumību, un šausminājās par azartspēļu vietu izplatību Rīgā – nu trakāk kā Lasvagasā, ko pamanījuši arī viņa ārzemju draugi! Pēc sēdes es Tālbergam pavaicāju, vai viņš ir mēģinājis par šo problēmu runāt ar Rīgas Domi, kur taču arī pie varas baznīcai draudzīgie LPP politiķi. Viņš atbildēja īsi: jā, bet azartspēļu lobijs ir pārāk spēcīgs. Atkal sanāk pretruna, jo no vienas puses politiķi sludina tikumību un apzinās azarstspēļu ļaunumu, līdz kamēr no otras puses atduras pret ... spēcīgu lobiju! Šajā spēlē, vismaz pagaidām izskatās, ka uzvarētājs ir nevis sabiedrības intereses (ko tautas kalpiem tā kā vajadzētu pārstāvēt), bet konkrēta biznesa lobijs, ar ko grūti sacensties pat baznīcai.

Komisijas sēdes nobeigumā vadītājs piekodināja, ka visi priekšlikumi sabiedriskajām organizācijām jāuzliek uz papīra juridiskā valodā, jo mums visiem esot pilna galva ar labiem priekšlikumiem bet tur viņi arī palikšot, ja neviens neparūpēsies par konkrētiem formulējumiem. No savas puses varu teikt vien to, ka sabiedriskās organizācijas jau to arī cenšas darīt savu iespēju robežās, vairāk un mazāk veiksmīgi/kvalitatīvi, un darīs to arī turpmāk, bet nevilšus rodas jautājums: kam tad domāti par mūsu nodokļiem algotie politiķi, komisiju konsultanti un juristi? Vai tikai tam, lai augstprātīgi kritizētu likumprojektu iniciatīvas, kad tās nonākušas līdz tautas nobalsošanai?

Kad pienāca brīdis pēcpusdienas plenārsesijā dažādu frakciju politiķiem runāt par sabiedrības līdzdalību kā demokrātijas pamatu, divi no viņiem vienkārši stāstīja par savām „mīļākajām organizācijām“, kurās paši darbojas. Baibai Rivžai (ZZS) tādas bija sieviešu NVO, konkrēti – Zontas, savukārt Dzintars Ābiķis (TP) kā veiksmīgu ietekmes piemēru minēja makšķernieku klubu Salmo, kurš izlobējis ar vides jautājumiem saistītas likumdošanas izmaiņas. Atzīšos, ka mani mazliet mulsināja personiskās pieredzes piesaukšana argumentācijai veiksmīgai sadarbībai ar sabiedriskajām organizācijām. Deputātiem taču jālemj par ļoti daudz dažādiem jautājumiem un jomām, tāpēc personiskā pieredze vairumā gadījumu nevar būt pietiekoša – vai pat gluži otrādi, tā var būt ierobežojoša un par izraisīt interešu konfliktu ... šeit nāk prātā kāds citāts no Saeimas tribīnes, kur deputāts (vārdu neatminos) uzstājās kā eksperts izglītības jautājumos, jo, lūk, viņa sieva ir skolotāja. Tiešām ceru, ka politiķu redzesloks ir plašāks par ģimenes/privāto interešu apvārsni, un NVO iesaistīšana lēmumu pieņemšanā – jo īpaši tādu, ar ko nav personiskas attiecības – ir labs un objektīvs veids, kā to paplašināt.

Man prieks, ka, spriežot pēc kolēģu stāstiem, citās komisijās diskusijas bija konstruktīvākas un produktīvākas, un tika panāktas vienošanās gan par saturiskiem jautājumiem, gan sadarbības formātiem. Forums beidzās kopumā uz pozitīvas nots – citējot deputātu Gravu (JL), visi pievienojās korim, ka mīl NVO, izskanēja atbalsta vārdi no vairāku politiķu puses (konkrēti, A.Bērziņš un K. Pētersone (LC/LPP), Sandra Kalniete) finanšu avotu radīšanai un tie no pieciem zālē palikušajiem deputātiem, kas nebija aizsnaudušies, noklausījās Delnas padomes locekles Ineses Voikas kodolīgo prezentāciju par valstisko godaprātu, uzticības kredīta dinamiku un dažiem praktiskiem ieteikumiem, ko politiķi varētu darīt, lai uzticības kredītu atjaunotu tā zaudēšanas gadījumā.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (12) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fish Bone 10.06.2008 22:55
"veselības mācību un dalīt par brīvu prezervatīvus, no komisijas vadības nekāds skaidrs viedoklis nenāca, lai gan es pati atceros kādreiz Papardes Zieda pārstāvju sacīto, ka tieši LPP politiķu attieksmes dēļ liegts finansējums līdzīgām NVO iniciatīvām. "
============================
A kāpēc tikai prezervatīvus? A kāpēc ne pretapaugļošanās tablets? Skolā pie bezmaksas piena glāzes.
Pēc manām domām ,veicami pētījumi ,kad dalīt tablets un prežus. Pirms mācību dienas sākuma , jeb pēc tam, kad stundas beigušās. Tas svarīgi. Ir taču cīruļi un pūces. Kādiem der rīta citiem vakara seksiņš. Vēl kādiem tādas pēcstundu nodarbības, grupņiks, jauka laika pavadīšana, tā teikt. Pēcstundu aktivitātes.
TAS noteikti uzlabos sekmes skolā. Nedaudz noguruši un savas seksuālās vajadzībs apmierinājuši skolnieki ir daudz labāki par seksuāli norūpējumies jauniešiem! TAS noteikti ietekmēs arī sekmes skolā! Noteikt! Cilvēkiem ir jāiepazīst savs ķermenis!
Un labi vien ir ka baznīca dalīta no valsts, kas sludina vien to ka „sekss vien bērnu radīšanai” „sekss ārpus laulībīm ir grēks”. Grēks? Ja jau grēko 40% bērnu vecāku, tas vair nav grēks! Šmit, tu melnsvārci-dzirdi „TAS NAV GRĒKS”. Vāks ar Tevi Šmit. Škic kāpostos! Kas gan tur slikts, ka 40% bērnu nedzimst laulība? Vai Šmitam ir kaut kas pret dzimstību? Bērnu dzimstību ? Vai ārlaulībā dzimis bērniņs nestiprina ģimeni?
To Jums teikšu „Smits ir homofobs” Naturāls dārzenis! Idiots!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Krista>RITA! 28.05.2008 11:35
Paldies par atzinību, bet skaidrības labad vēlos informēt, ka arī portāls - tieši tāpat kā citas NVO - piesakās uz projektu konkursiem, kuru finanšu avots ir arī valsts nauda (piemēram SIF konkursi, ĪUMSILS konkursi u.c.). Mēģinām piesaistīt arī privātos ziedotājus un bijām cerējuši uz portāla lietotāju atsaucību - viņi ir tiešā labuma guvēji no mūsu darba un var to novērtēt objektīvāk par jebkāda konkursa komisiju - bet atsaucība bija apkaunojoši niecīga. Pagājušajā gadā 17 indivīdi (tajā skaitā portāla darbinieki un autori) saziedoja kopā drusku virs 500 latiem ...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

RITA! 26.05.2008 17:56
Ja, bet NVO jau daleji pasas vainigas, ka nemak piesaistit finansejumu. Uzskatu, ka valsts finansejums nav vajadzigs! Ja Krista Baumane prot uzturet savu portalu, tad citi var darboties lidzigi!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zane 23.05.2008 18:53
Pilnigi rugti paliek no tik kolosala raksta, kas atspoguljo politiku attieksmi pret NVO. Goda vards, raudat gribas! Makskernieku klubins...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Līga 22.05.2008 09:20
Vai kāds forumā redzēja deputāti Muižnieci?

Taču šodien LETA lasām, ka...

Muižniece piedalīsies sanāksmē par nacionālo parlamentu lomu pilsoniskās sabiedrības veidošanā

Publicēta: 01:46 22.05.2008.
Rīga, 22.maijs, LETA. Saeimas priekšsēdētāja biedre Vineta Muižniece (TP) šodien un rīt, 23.maijā, piedalīsies Eiropas valstu parlamentu vadītāju sanāksmē Strasbūrā, lai diskutētu par parlamentu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienests.

Tikšanās dalībnieki spriedīs arī par nacionālo parlamentu un Eiropas Padomes atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām, kā arī par likumdošanas ievērošanu.

Aktīva pilsoniskā sabiedrība un produktīva saikne starp nevalstiskajām organizācijām un likumdevēju sekmē ilgtspējīgu valsts attīstību. Latvijā nevalstiskās organizācijas ir līdzvērtīgs partneris, kas dod līdzvērtīgu ieguldījumu likumdošanas procesā, uzsver Muižniece.

Saeimas priekšsēdētāja biedre savus kolēģus iepazīstinās ar Saeimas paveikto pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, pieņemto Deklarāciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī Saeimas un NVO forumu rezultātiem.

Emīlija Kozule LETA

22.05.2008

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bezpolitikasunparmetumoiem 21.05.2008 17:16
Rakstus nelasu un komentarus , lieki laiku netereju, bet var iet gajienos kaut marsieshi kaut alfacentauristi,kaut polarzvaigzniesi, ja tie nenodara kaitejumu videj un ekalogijai, ja tik neietekme slikti klimata izmainas, vai gazu saturu atmosfera. Jo lai iet ikviens kam dzied dvesele un sirds to prasa. Ik viens atverts cilveks sabiedribaa ir brivs un neapspiests, ja tiem neuzbruk fanatiku sektas, kas nodara lielaku launumu un viltus praviesi, kuri nezin ka Zemieshus pabarot jau tagad, bet sludina sevi par ticibas, kristietibas un vel nez kadu vertibu nesejiem, kuri tikai "apcerpj" naivos, kas do naudu lai atbalstitu agresiju, vardarbibu un launuma pavairosanu "uzbrukot" miermiligiem gajieniem un izpausmem, kas netrauce ne pensionarus, ne zemniekus, ne lidotajus, bet sie "plana galdina urbeji" pacel tuksas un nenozimigas temas (ari letie "zurnalisti" un "blogeri"), kuras briva un civilizeta pasaule ir norma, bet sie totalitarisma un vardarbiba sejeji "aizliedz" "proteste" kurina naidu un "baro" neiecitibas un graujoshas energijas bez jegas, jo ja ietu so "planpratinu" celu, tad atkal butu gestapo un ceka, kura "vajatu" um īzrekinatos" ar brieviem, talantigiem un spejigiem, lai velak nonaktu pie drupam un sabrukuma. Tas bija 3. reiha motivos un CCP (CECEPE) TOTALITARISMS, kursh vajaja un slepkavoja, kaava un niideeja. MES TO JAU PIEDZIVOJAM UN NEGRIBAM. Laiks ari politikas "censonjam" un masu sazinas telpa sludinat iecietibu un milestibu, nevis "baroties" ar letiem sizetiem un teemam. Pa to laiku labak celtu jaunas CUKURA RUPNICAS (ekalogiskas un energotaupigam tehnologijam), mekletu nozarem exporta celus, jo 40 valstis ir bada upuri un bus vairak, ja cinisies "pret" nevis kopeji radoshi darbosies tautas un valsts laba, nevis celjot "troksni" pa tukso, lai noverstu no nopietnam problemam un jautajumu risinajuma rashanai, kur neva "tikt cauri" ar tukshu un bezjedzigu "mutes dzeseshanu" vai 'tarkshkiem", solijumiem un acu aizmalesanu ... ko visu laiku darija lidz shim pa to laiku "žem paklaja", taisija savas "rebes" un kartoja "biznesus"', kuru "tiribas" un "ģodiguma" meri nu "ūzpeld" gan publiskaja telpa gan tiesvedibas lietas, lai "sakarto" savu "likumibu" nevis zem sektu piesega (varbut pat tas finansejot) gust veletaju balsis un citus "pasauligos labumus" no kuriem ja tiks iets godigs un tiesisks ceļš būs tik un tā jāšķiras "lai kā mālētos balti" un pūkaini "cālīši" , esot nežēlīgi" plēsēji un "varmākas" , kuru apveidi "lien ārā" no "svēto cāļu" pukainajiem un piemiligajiem apveidiem. Bizness un poliotika varbūt ir bezgala nežēlīgi, bet sabiedrībai ir tiesības un pienākums to visu "iegrožot" likumības un ētiskuma rāmjos. Ari ikvienam ir tiesības "pielikt roku" lai šie "no ķēdes norāvušies asins suņi" nodarītu mazak ļaunuma sabiedrībai un valstij, kārtojot savus "biznesus" un "ŗebes", bez kuriem sabiedrība protams nevar iztikt, bet viņiem strikti ar visu pūlēm jānovelk robežas pār kurām būtnēm ar veselu saprātu nebūtu iespējas pārkāpt - kā to diemžēl piekopa līdz šim tie kas sevi uzskatija par "pārcilvēkiem" un "izredzetajiem" ar bezrobežu algām un ienākumiem, "atraujot kumosu" un "atņemot" pēdējo līdzpilsoņiem un valstij (ari cukura rūpniecību, nozares un ražotnes, cilvēcīgas pensijas un aprūpi, labu medicīnu un atpūtas iespējas) lai paši peldētos bagātībā un pārticībā uz valsts un līdpilsoņu rēķlina, no kuriem daudzi nesaņem pat to pārtikas devu ko saņēma Salapils nāves nometnē, jo ja būtu jāsastāda saraksts cik dzīvu cilvēku ir miruši un zuduši šī iemesla dēļ, būtu bezgala garš saraksts ar daudziem desmitiem tūkstošu vārdu , uzvārdu, tēva vārdu un nopelnu kurus viņi bija saņēmuši vai pelnijuši un kuru gaišā prāta pieredzes un zināšanu, kā ari viņu roku šodien jau trūkst, jo tie "plēsoņas" kas "nejauši" nokļuva "varas gaiteņos" un "cellēs", apstulbuši no "iespējām" un "bagātības", kuru nu varēja "apsaimniekot" (nesodīti izsaimniekot drīzāk) un dalīt "sev" cik hjaudā, gluži vai apstulba un zaudēja saprātu, kura varbūt "šiem iznireļiem" un "laimes lutekļiem" nebija daudz, jo totalitārisms kas valdija bija viņus padariji "nejūtīgus" un aprobežotus, ko šodien viņi sauc par zināšanu un pieredzes trūkumu, vai nebijušu situāciju pasaules vēsturē, bez "bet" un "trīs punktiem" varu teikt, ka saprātīgi cilvēki vienmēr zināja ka svešu zagt un laupīt ir slikti un to nedrīkst darīt pie jebkuriem apstākļiem un situācijas, ka "piesavināties nepelnīto" ir grēks un noziegums pat bijušajā totalitārisma laikā. Tā ka šiem "kleptomāniem" ir jāatbild tiesas un sabiedrības priekšā.

Atradu TvNet - Cilvekmilis

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

DaceA 21.05.2008 16:11
Gribēju papildināt Kristu par diskusijām ārlietu un Eiropas lietu komisijā, kas tiešām bija konstruktīvas un noslēdzās ar vairākiem konkrētiem jautājumiem, pie kuriem visi (deputāti un NVO) apņēmās strādāt. Piemēram, par finansējuma apjomu un prioritātēm attīstības sadarbības laukā deputāti solījās mēģināt, kā pagājušajā gadā, palielināt atvēlēto budžetu (pagājušajā gadā, pateicoties Saeimas spiedienam, budžets attīstības sadarbībai tika palielināts par 100,000 latu). Piemēram, runājot par Lisabonas līgumu un nacionālo parlamentu tiesībām veikt subsidaritātes principa pārbaudi, NVO un deputāti vienojās kopā mācīties un meklēt atbildes rudenī plānotā konferencē. Piemēram, radās ideja iespējamam fondam, no kura NVO varētu rast finansējumu, kamēr gaida projekta konkursos piešķirtos līdzekļus: ja, piemēram, no ES iegūts finansējums projektam, bet 50% no tā tiek izmaksāti pēc atskaišu pārbaudes (kas var vilkties ilgāk kā gadu), tad NVO varētu no šī fonda tikt pie apgrozāmajiem līdzekļiem, kurus - kad ES pārskaitījusi pienākošo summu - NVO atskaitītu šajā fondā. Šeit NVO rakstīs oficiālu iesniegumu par šo ideju un cerēsim uz arī citu Saeimas deputātu un valdības atbalstu.

Tāpat runājām arī par informācijas sistēmas izveidošanas nepieciešamību, lai varētu labāk strādāt ar ES jautājumiem (lai varētu vienā sistēmā tikt pie dokumentiem, redzēt to virzību pa lēmumu pieņemšanas procesa kāpnēm, utt)

Tā kā pie mums ārlietu un Eiropas lietu komisijā tik tiešām diskusijas bija citādas nekā pie Šmita kunga.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

es 21.05.2008 14:35
Ļoti precīzs komentārs. Tieši tā vienmēr ir - mūžīgās pretrunas un strupceļi. Gan par finansējumu, gan par saturiskajiem jautājumiem.

Šmits jau tāds folkloras tēls mums...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Rita 20.05.2008 23:49
Nu, patiesi, izdevies komentārs. Vilka uz feļetonu, malacis Krista. Smējos (bet patiesībā jau bēdīgi...)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

kaut kaa taa 20.05.2008 17:20
Vajadzeja panemt lidzi Baibu Sipenieci. Gan jau vinja ari kaadaa klubaa darbojas. Tad tie aapsi-deputati nebutu aizsnaudusies. Un tad Rivzai un Abikim butu lidzvertigs, ja ne paaraaks dialoga partneris.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Franciskus 20.05.2008 15:12
Par to pašu citātu, ko Marija komentēja.

Vai nu Šmits ir izcili naivs (neticu), vai arī apzināti spēlē teātri. Kāpēc viņam 60% ir tāds pārsteigums? Vai arī drīzāk tas ir viņa veids, kā paust savu nosodījumu? Lai nu kā, viņam būtu jāatjēdzas - mēs sen vairs nedzīvojam karalienes Viktorijas laikmetā un ģimeņu daudzveidība ir šeit uz palikšanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Marija 20.05.2008 14:49
"Lai arī komisijas locekle Ingrīda Circene (JL) atgādināja, ka bērni dzimst ne jau laulības rezultātā, konkrēti, Latvijā ārlaulībā dzimst 60% bērnu, šī informācija vairāk izraisīja komisijas vadības pārsteigumu („vāks!“ klusiņām pie sevis murmināja Šmits)"

Izcils citāts. Kā no kādas humora filmas... Es pat varu iedomāties, kāda tajā brīdī bija Šmita sejas izteiksm

Citi autora darbi
Krista 1284

Ar ko nosist politiķi 18 Autors:Krista Baumane

Krista 1284

Netīrais grāvis 9 Autors:Krista Baumane

Krista 1284

Astoņpadsmit 8 Autors:Krista Baumane