Sabiedrības iesaiste valsts politikas veidošanā: pārmaiņas un problēmas. 2000. – 2003.

Prezentācija seminārā "Valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu loma sabiedrības iesaistīšanā lēmumu pieņemšanā" 2003. gada 12. februārī

Iesaki citiem:

Valsts kancelejas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā
(Dokumenti)
Pārmaiņu būtība

 • Konsultāciju ar NVO atspoguļošana informācijā, kas iesniedzama kopā ar politikas dokumentiem

 • Konsultāciju ar NVO atspoguļošana normatīvo aktu anotācijās

 • Sabiedrības informēšanas pasākumu atspoguļošana anotācijās

 • NVO centra un pārstāvja līdzdalība valsts sekretāru sanāksmēs

 • Sabiedriskās apspriešanas pieprasījums valsts sekretāru sanāksmē
Īstenoto pārmaiņu pamatievirze

 • Radīt veicinošu iesaistīšanas sistēmu

 • Paaugstināt ministriju atbildību par sabiedrības iesaistīšanu

 • Nodrošināt kontroles elementus

 • Panākt sabiedrības iesaistīšanas regulējumu normatīvo aktu līmenīIeviešanas pirmā gada pieredze

 • Jautājumi par konsultācijām ar NVO un sabiedrības informēšanu anotācijas VI un VII sadaļā ir pievērsuši ministriju uzmanību komunikācijas nepieciešamībai

 • NVO līdzdalība un informācijas izplatīšana par VSS pieteiktajiem un izsludinātajiem projektiem ļauj sekot līdzi normatīvo aktu veidošanas procesam un iesaistīties

 • Anotācijās sniegtā informācija ļauj ierosināt konsultācijas ar NVO gadījumos, kad tās nav notikušas
Problēmas (anotāciju sistēma)

 • Pilnībā nav izdevies pārvarēt formālu pieeju anotāciju aizpildīšanai (sabiedrības informēšana tikai ministriju mājas lapās un Latvijas Vēstnesī)

 • Anotāciju izvērtēšana prasa ievērojamus papildus resursus Valsts kancelejas darbā (vairāk kā 400 atzinumi 2002.gadā)

 • Nav atgriezeniskās saites – sabiedrības informēšanas pasākumi, kas tiek plānoti un uzrādīti anotācijās, ir ministriju kompetence

 • Sabiedrības informēšanas nepieciešamību nav izdevies pacelt valsts pārvaldes institūciju darbības kultūras līmenī (ministrijām ir atšķirīga attieksme pret informēšanas pasākumu plānošanu)

 • Resursu trūkums ministrijās un NVO
Problēmas (līdzdalība VSS)

 • Neliels iesaistīto NVO skaits

 • Liels informācijas apjoms, ko NVO ir problemātiski apstrādāt

 • Līdzdalība projektu izstrādē un saskaņošanā negarantē iespēju NVO sekot projekta izmaiņām laikā līdz tā galīgai akceptēšanai

 • Visas līdzšinējās pārmaiņas ir saistītas ar politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes procesu, bet trūkst saistības ar budžeta veidošanas procesu
Jaunas iniciatīvas, projekti sabiedrības līdzdalības veicināšanai

 • Valsts kancelejas un ANAP (UNDP) projekts “Politikas ietekmes novērtēšana”

 • Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, PHARE projekts “Pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana” (stratēģijas dokumentu izstrāde)
Politikas ietekmes izvērtēšana

 • Pētījums par NVO iesaisti politikas veidošana, ministriju un NVO sadarbību (Z.Miezaine)

 • NVO apmācības semināri par politikas veidošanas procesu, procedūrām, Ministru kabineta kārtības rulli, dokumentu veidiem, konsultāciju mehānismiem

 • Rokasgrāmata NVO, kā iesaistīties sadarbībā ar ministrijām

 • Rokasgrāmata ministrijām, kā iesaistīt sadarbībā NVO
Problēmas - kopsavilkums

 • Izpildvara darbojas tikai vienā politikas veidošanas posmā

 • Politikas plānošanas sasaiste ar valsts budžeta veidošanu ir sarežģīts daudzpakāpju process, kurā ir grūti iekļaut papildus procedūras

 • NVO pēc būtības nebūtu jākļūst par izpildvarai ērti lietojamu papildus resursu
Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!