Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā

  • Autors:Andrejs Judins, Ilona Kronberga
  • Organizācija:Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
  • Gads:2011
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir radīt analītisko bāzi un iegūt informāciju par recidīva noteikšanas pieejām citu valstu un Latvijas kriminālsodu izpildes un tiesu varas institūcijās (policijā, tiesās, Valsts probācijas dienestā (VPD), Ieslodzījumu vietu pārvaldē (IeVP)) un izstrādāt priekšlikumus recidīva noteikšanas pilnveidošanai, īpašu uzmanību pievēršot VPD un IeVP atbildības jomām.

Iesaki citiem:

Secinājumu daļā autori sniedz nepieciešamās izmaiņas un priekšlikumi noziedzīgo nodarījumu recidīva noteikšanas prakses pilnveidošanai Latvijas kriminālsodu izpildes institūcijās.

pdf Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā (1.14 MB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Zirgs

Kas ir laime? 1 Autors:Ilona Kronberga