Rasisms Latvijā: vai gaidām nāvi? 34

Nacionālistiskie un rasistiskie izlēcieni nodara sabiedriskām interesēm pietiekami lielu kaitējumu, lai to izdarītājus sauktu pie kriminālatbildības. Tai skaitā gadījumos, ja tie nav izraisījuši nedz cilvēku nāvi, nedz miesas bojājumus.

Iesaki citiem:

Krimināllikumā nav īpaša panta, kas paredzētu atbildību par vardarbību vai personu goda aizskaršanu rasistisku un nacionālistisku motīvu dēļ. Tas nenozīmē, ka valstī ir legalizēta vardarbība un necieņas paušana pret citu tautu vai rasu pārstāvjiem. Tomēr policijā un prokuratūrā dominē viedoklis, ka par rasistiskiem vai nacionālistiskiem nodarījumiem personu var sodīt tikai pēc pantiem, kas paredz atbildību par miesas bojājumu nodarīšanu, huligānismu, goda aizskaršanu utt. Turklāt, ja nav nodarīts liels kaitējums veselībai vai īpašumu tiesībām, tad persona vispār nav jāsoda, jo nav noziedzīga nodarījuma sastāva.

Neraugoties uz pēdējā laikā diezgan regulāriem uzbrukumiem cilvēkiem viņu rases vai nacionālās izcelsmes dēļ (indieša piekaušana, aizskaroši uzbrukumi ebreju rabīnam, afrikāņa vajāšana Vecrīgā), tiesību aizsardzības institūcijas nelokāmi izvairās no krimināllietu ierosināšanas pēc Krimināllikuma (KL) 78.panta. Tajā ir noteikta atbildība par nacionālās un rasu vienlīdzības pārkāpšanu un cilvēka tiesību ierobežošanu. Pantā ir paredzēta atbildība par diviem atšķirīgiem nodarījumiem:


  • par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu,

  • par apzinātu personas ekonomisko, politisko vai sociālo tiesību tiešu vai netiešu ierobežošanu, vai tiešu vai netiešu priekšrocību radīšanu personai atkarībā no tās rases vai nacionālās piederības.


Ilgus gadus tiesību aizsardzības iestādes šo krimināllikuma normu vispār ignorēja. Vēlāk to sāka piemērot, lai sodītu par tādas informācijas publiskošanu, kas provocē uz nacionālo nesaticību.[1] Acīmredzami ir pienācis brīdis pārlasīt šo pantu un aizdomāties, vai brutāli nacionālisma un rasisma izlēcieni nesatur šajā pantā paredzētā nozieguma pazīmes.

Nevēlēšanās ierosināt krimināllietas un sodīt pārkāpējus pēc KL 78.panta pamatā ir saistīta ar diviem faktoriem.

Pirmkārt, gan policija, gan arī prokuratūra norāda uz sarežģījumiem noziedzīga nodarījuma sastāva konstatēšanā un tieši – personas vainas pierādīšanā. Likums paredz, ka personu var sodīt, ja viņas darbība bijusi apzināti vērsta uz nacionālā, rasu naida vai nesaticības izraisīšanu. Protams, ka policista un prokurora kabinetā pat viskareivīgākie naida kurinātāji centīgi skaidro, ka neko ļaunu nav domājuši un pat nav varējuši iedomāties, ka dara kaut ko sliktu.

Jāievēro, ka personas paskaidrojumiem par izdarīto ir liela nozīmē, tomēr lietu virzītājam nav jāgaida, kad persona savā runā vārds vārdā atkārtos KL panta tekstu, piebilstot, ka tieši šo nodarījumu viņa plānojusi pastrādāt. Secinājumus par to, vai cilvēks ir vai nav apzinājies savu darbību, ir vai nav gribējis sasniegt zināmu rezultātu, var izdarīt, vispusīgi izvērtējot lietas apstākļus un izdarītā raksturu. Personu var saukt pie kriminālatbildības pēc KL 78.panta arī tādos gadījumos, kad viņa noliedz savu vainu un apgalvo, ka nav gribējusi izraisīt nacionālo vai rasu nesaticību vai naidu, taču no lietas apstākļiem ir redzams, ka persona rīkojusies mērķtiecīgi un nevarēja neapzināties pastrādāto.

Otrkārt, lietu virzītāji nekonsekventi vērtē likumā definētā nozieguma mērogu. Bieži, izanalizējot konkrētas lietas apstākļus, tiek uzsvērts, ka ar nodarījumu nav radīts būtisks kaitējums un tāpēc nav pamata uzsākt personas kriminālvajāšanu. Diemžēl joprojām pastāv viedoklis, ka KL 78.pants būs jāpiemēro vien tad, kad valstī dzīvojošie cilvēki sāks viens otru nogalināt nacionālās vai rases piederības dēļ. Viens atsevišķs gadījums, kad persona tiek piekauta vai aizskarta savas izcelsmes dēļ mūsu policijai vēl neliekas tik nopietns nodarījums, lai ierosinātu krimināllietu pēc 78.panta un sodītu vainīgo.

Tādējādi tiek pieļauta rupja kļūda. Izlasot KL 78.pantu, ikviens var redzēt, ka tajā nekas nav teikts par kaitīgām sekām. Tas nozīmē, ka personai jāatbild pēc šī panta neatkarīgi no tā, vai tās darbība ir izraisījusi kādas sekas, vai arī nekādas kaitīgas sekas vispār nav radušās.

Gadījumos, ja pret cilvēku ir vērsta vardarbība, viņš ir vajāts, ar vārdiem vai darbiem ir aizskarts viņa gods un cieņa, un tam par iemeslu ir personas nacionālā vai rases piederība, objektīvi tiek ierobežotas cilvēka pamattiesības. Atkarībā no vardarbības intensitātes un veida, tiek apdraudēta personas dzīvība un veselība (Satversmes 93.pants), personas neaizskaramība (Satversmes 94.pants), cilvēka gods un cieņa (Satversmes 95.pants), personas tiesības brīvi pārvietoties (Satversmes 97.pants). Tomēr mūsu Krimināllikumā ir paredzēta atbildība tikai par ekonomisko, politisko vai sociālo tiesību ierobežošanu atkarībā no personu rases vai nacionālās piederības, bet nekas nav teiks par diskrimināciju, kuras rezultātā ir ierobežotas jau minētās cilvēka pamattiesības. Situācija ir absurda un acīmredzami Krimināllikuma pants ir jāgroza.

Tomēr, neraugoties uz aplūkoto KL trūkumu, arī atbilstoši pašreizējam likumam personas fiziskie un morālie aizskārumi, ja to iemesls ir cietušā rases vai nacionālā piederība, ir jāvērtē kā darbība, kas vērsta uz nacionālā, rasu naida vai nesaticības izraisīšanu. Kaut arī konfliktā iesaistīti tikai divi cilvēki, ja tā iemesls ir antipātija vai naids pret kādas nācijas vai rases piederīgajiem, to vairs nevar atzīt par divu personu privātām attiecībām.

Naida vai nesaticības izraisīšana izpaužas tā, ka viena persona, veicot noziedzīgu nodarījumu, atklāti demonstrē savu naidīgo attieksmi pret kādas nācijas vai rases piederīgajiem un tādējādi nostiprinās domas, ka cilvēkus drīkst vajāt, pazemot, uzmākties viņu etniskās vai rases izcelsmes dēļ. Arī no uzbrukuma vai vajāšanas cietušā attieksme pret līdzcilvēkiem var mainīties – nepieciešamība aizsargāties, būt gatavam atspēkot iespējamo nemotivēto uzbrukumu, ja arī neizraisa naidu pret visiem atšķirīgajiem cilvēkiem, tad vismaz liek cietušajam neuzticīgi skatīties uz apkārtējiem.

Nacionālistiskie un rasistiskie izlēcieni nodara sabiedriskām interesēm pietiekami lielu kaitējumu, lai to izdarītājus sauktu pie kriminālatbildības. Tai skaitā gadījumos, ja tie nav izraisījuši nedz cilvēku nāvi, nedz miesas bojājumus. Policijai un prokuratūrai nav jāskatās uz izdarīto caur pirkstiem, apgalvojot, ka nav konstatētas noziedzīgo nodarījumu sastāva pazīmes vai sekas nav tik nopietnas, lai kādām būtu jāatbild.

Krimināllikuma 78.pantā paredzētās sankcijas diapazons – no naudas soda 80 latu apmēra līdz brīvības atņemšanai uz 3 gadiem, nepārprotami liecina, ka pants nav rakstīts, lai sodītu par genocīdu, bet gan par darbībām, kuras, tieši pat nenodarot ļoti lielu kaitējumu, var izraisīt nopietnas sabiedriskās problēmas nākotnē.


____________________

[1] Statistika par ierosinātajām krimināllietām pēc KL 71.p., 78.panta
Publikācija tapusi Nacionālās programmas iecietības veicināšanai ietvaros.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (34) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 30.06.2005 14:27
Ļaužs: Tā tiks sagādāts nepieciešamais argumentu klāsts arī "multikulturālisma" un "politkorektuma" apoloģētiem un iespējamās nekontrolētās imigrācijas biznesa organizētājiem.

Pilnīgi piekrītu, ka nekontrolētas imigrācijas veicinātāji un ielu huligāni-ksenofobi kā divi pretpoli viens otru veicina. Bet šo pašu procesu var pagriezt arī labvēlīgā virzienā - valsts līmenī īstenot principiālu imigrācijas kontroles politiku un vienlaikus asi vērsties pret huligānu izlēcieniem. Jūs mani pārliecinājāt, ka Maskavas miliču izdarībām nav sakara ar imigrācijas kontroli, un varbūt arī tāpēc Krievijā var zelt gan milicijas patvaļa, gan skinhedi. Bet saprātīgi valsts soļi imigrācijas kontrolei ir sen jau nobrieduši.

Ļaužs: Tieši nacionālistam būtu jāpieprasa visasākā rīcība pret huligāniem, lai kāda nebūtu to ādas krāsa vai valoda.

Nekur neesmu teicis, ka huligāni nebūtu jāsoda, vai pret viņiem nebūtu asi jāvēršas.Bet no valsts institūcijām un inteliģentiem "cilvēktiesību aktīvistiem" ir pamats prasīt vēl loģiskāku un atbildīgāku rīcību, nekā no huligāniem un dīkdieņiem ar skūtajām galvām. Latviešu izcelsmes zviedriete Ilze Brands-Kehre ar savu labi finansēto biroju nodara starpetniskajām attiecībām daudz lielāku kaitējumu nekā to spētu jebkurš skinheds vai huligāns. Tieši cilvēktiesību liekuļi un valsts pasivitāte rada dažiem jauniešiem pazemojuma sajūtu, kaunu par savas valsts bezspēcību, kura dēļ viņi ir gatavi piekaut katru 'nepareiza izskata' garāmgājēju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 30.06.2005 11:34
Paldies Ļaužam par konstruktīvo atsauksmi! Es pilnīgi pievienojos vairumam no tā, ko viņš teica. Tikai dažas piebildes:

"Visu Latvijai" līdzās dažiem nepārdomātiem soļiem (15.maija apvērsuma atzīmēšana, piemēram) ir arī pozitīva rīcības programma. Viņi veicina patriotisma jūtu veidošanos Latvijas skolnieku un studentu vidū. Priekš partijas viņu intelektuālais potenciāls nav pietiekams, bet kā NVO viņi dara vajadzīgu darbu.
Līdz šim ne no viena imigrācijas aizstāvja neesmu dzirdējis pamatojumu, kā nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās oficiālās valodas statusu. Pazīstu pāris indiešus, kuri te beiguši RTU angļu val. studiju programmas bakalaurus un programmē. Viņi ir normāli kvalificēti un man pret viņiem kā speciālistiem nav nekādu pretenziju, bet latviski ar viņiem parunāties nav iespējams. Viņi prot angliski un nedaudz arī krieviski. Nesenais likumprojekts, kurš uzliktu ārzemniekiem par pienākumu mācīties latviski, ir nejēdzīgs. Nevienu nevar piespiest lietot valodu, ja viņam šī valoda nav īpaši vajadzīga.
Piekrītu, ka iebraucēju legalitāti vislabāk pārbaudīt uz robežas. Bet nelegālie robežu šķērsotāji kā arī vīzu termiņa neievērotāji arī kaut kā ir jākontrolē. Kā parādīja notikumi pēc 11.septembra teroristu uzbrukumiem ASV, pat lielas valstis tagad seko iebraucējiem savā teritorijā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ļaužs 30.06.2005 10:37
Organizējiet "pretimigrācijas partiju", Aleksi. Domāju gan, ka šāda partija agri vai vēlu izvērtīsies par kompleksainu un mazizglītotu ļaužu agresīvo tieksmju apmierināšanas līdzekli. Situācijā, kad nekāda nekontrolēta imigrācija vēl ne tuvu nav sākusies, "skinhedu" (lasi - vienkāršu dīkdieņu un huligānu) krimināli sodāmas rīcības saistīšana ar "mūsu valsts bezzobainību pret pasaules klaidoņiem", kura "neatstāj vienkāršajai tautai pārāk lielas izvēles iespējas", ir nožēlojama. Man nav lielu simpātiju pret, manuprāt, bieži vien liekulīgajiem un formālajiem cīnītājiem pret rasismu Latvijā, bet vēl mazāk simpātiju man būs pret cilvēkiem, kuri pieprasīs veikt policijai kādas "darbības", "ja pamana Rīgas ielās tumšādainu cilvēku, kura uzturēšanās mērķis Latvijā nav acīmredzams" - varētu domāt, ka mans uzturēšanās mērķis Latvijā ir "acīmredzams", sevišķi uz ielas... Padoms izmantot Krievijas milicijas pieredzi ir vienkārši apbrīnojams. Ceru, ka šāda muļķība Jums ienākusi prātā, jo neesat ar šo miliciju un tās darbības motivāciju saskāries - atšķirībā no manis, kuram visi dokumenti bija "perfektā kārtībā" un ģīmis baltāks par baltu. (Ko šinī sakarā varētu teikt t. Jepifanijs? Starp citu, http://www.rulex.ru/01060162.htm :-) ) Ar nelegālu imigrāciju ir jācīnās uz robežas, nevis ielās. Ielās ir jācīnās ar noziedzību, kura ir vienlīdz bīstama neatkarīgi no ādas krāsas, nevis garāmgājējiem. Policijas cīņa ar garāmgājējiem ir lieliska iespēja iekasēt kukuļus, nekas vairāk.

Tas, ko redzu pēdējā laikā Latvijā, ir nacionālisma (tā pozitīvā nacionālisma, ar kuru mēs atjaunojām savu valsti deviņdesmito gadu sākumā, tā, ar kuru ieguvām sabiedrotos un atbalstītājus visur pasaulē) diskreditācija ar negatīvismu, neiecietību un neonacisma klišeju pielietošanu ārējās izpausmēs - skat. piemēram "Visu Latvijai" organizācijas darbību pēdējos gados, tās mājaslapu un diskusiju forumu. Nerunāju nemaz par tādiem darboņiem kā ezotēriķi Gardu, kuram, kā vecā padomju anekdotē par Štirlicu gluži vai izpletnis ar uzrakstu "Сделано в России" velkās nopakaļ. Tā latvieši ātri tiks vaļā no saviem sabiedrotajiem un varēs mesties krievu "patriotu" apkampienos - lūk, piemēram: http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/45n/n45n-s05.shtml

Tā tiks sagādāts nepieciešamais argumentu klāsts arī "multikulturālisma" un "politkorektuma" apoloģētiem un iespējamās nekontrolētās imigrācijas biznesa organizētājiem. Nekas nav pateicīgāks, kā nacionālisti un katoļi, kuri piesardzīgi attaisno ielu huligānus, vilkdami paralēles starp tiem un "vienkāršo tautu", Aleksi. Ne jau "salašņas" vai "laimes meklētāji", bet pieprasītie un pozitīvi noskaņotie speciālisti šurp nebrauks, bet latviešu nacionālists tiks tēlots kā puskrimināls deģenerāts vai paštaisns "ārietis". Tieši nacionālistam būtu jāpieprasa visasākā rīcība pret huligāniem, lai kāda nebūtu to ādas krāsa vai valoda.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aleksis 29.06.2005 13:36 http://www.washingtonblade.com/2005/5-13/view/editorial/cult...

Palasi, Srapsak, šo ASV geju sarakstīto atsauksmi par to, ka Nīderlande no vistolerantākās zemes riskē kļūt par ļoti netolerantu, un kādu demogrāfisko izmaiņu dēļ tas noticis. Man geju aktīvisti nav īpaši tuvi, bet ceru, ka Tu pret šo lietu attiecies normāli. Pats galvenais - centies vairkāk domāt pats ar savu galvu, nevis aizgūt no www.eyhr.net.lv jau gatavus štampus un ar tiem apzīmogot visus, kuru viedoklis Tev nepatīk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

srapsak 28.06.2005 19:20
Aleksim - tavi atklatie rasisma pamatojumi ir taadaa pat liimenii, kaa var lasiit delfos pie jebkura raksta, kas aizskar sho teemu. Vieniigais nedaudz 'politiski korektais' un taads, kas 'it kaa' nepauzh atklaatu rasismu ir izteiciens "kristies nekustamo īpašumu vērtība" - kas tik vien ir kaa kaarteejaa white supremacy idejas paushana. Kaapeec gan lai tavam iipashumam kristos veertiiba, ja es kaa indietis tur ievaaktos, a? Pie tam - mana iipashuma veertiiba kristos ljoti strauji, ja taa apkaartnee saaktu paraadiities white supremacy idejaam apsesti indiviidi, kuriem blakus veeleetos dziivot ja nu vieniigi tikai taadi pashi rasisti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 28.06.2005 14:04
krista_b: Vai Tu vispar apsveri domu, ka sis indietis, ko Vecriga piekava, nav nekads "paligstradnieks", bet kvalificets pavars, kuru saja indiesu restorana uzaicinaja stradat ne jau ar merki par vedera tiesu mazgat traukus (ka Tu sava rasisma parnemtaja prata lakam iedomajies darba vietu cilvekam ar tumsu adas krasu) un atnemt darba vietu tirasinu latvietim, bet gatavot augstas klases indiesu edienus labakaja indiesu restorana lielakaja Baltijas pilseta?

Par "palīgstrādnieku" un "trauku mazgātāju" - tās ir Kristas B. spekulācijas; par šī pavāra varbūtējo kvalifikāciju es neko nezinu. Ziņās bija minēts vienīgi, ka piekautais indiešu pavārs bija devies uz RIMI iepirkt produktus. Mani pārsteidz cits apstāklis - policijas ziņojumā nebija minēts nekas par šī pavāra uzturēšanās atļauju un imigrācijas statusu Latvijā un uz cik ilgu laiku viņš šeit atrodas?

Par manu "rasisma pārņemto prātu" nevajag sašutināties. Uz brīdi mana programmēšanas projekta vadītājs bija indietis, un mēs ļoti labi sapratāmies. Es uzsveru starpību starp augsti kvalificētiem speciālistiem (uzņēmēji un vadītāji, izcili mākslinieki, maģistratūras un doktorantūras beidzēji, arī restorānu šefpavāri), kuri ir pieprasīti jebkuros darba tirgus apstākļos, ir gatavi savu kvalifikāciju nodot un iemācīt citiem cilvēkiem un viegli integrējas jebkurā modernā sabiedrībā. Šādi imigranti mums var būt vajadzīgi, bet tādi, protams, apkārt nemētājas, viņus ir jāprot piesaistīt. T.sk. nepieļaujot pilsētvides degradāciju un skinhedu uzbrukumus.

Kāpēc daži cilvēki svaidās ar vārdiem, kuru nozīmi viņi neizprot? Rasisms ir specifiska uzskatu sistēma, pie kuras mūsdienās pieturas vienīgi daži dīvaiņi. Ja Jūs, Krista B. vēlaties apsaukāties, labāk sauciet mani kaut vai par "latviešu fašistu", "buržuāzisko nacionālistu" vai "gansu cūku" - tas būs pat salīdzinoši precīzāk.

krista_b: Tev tas skiet nenormali? Varbut Tev nenormali skiet ari tas, ka so restoranu ir atveris cienijams indietis (cits, nevis tas, kuru piekava), kurs jau vairakus gadus dzivo Baltija un pateicoties kuram baudit izcilu Azijas valstu virtuvi ir iespejams ari Latvija?

Etniskie restorāniņi ir pozitīva lieta, ja tie nedarbojas kā imigrācijas pumpis; ja tajos galvenokārt strādā Latvijas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji (nepilsoņi). Tāds ir, teiksim, "Lielais Ķīnas mūris", kur lielākā apkalpojošā personāla daļa ir latvieši vai krievi. Ja restorāniņos pamatā darbojas imigranti, tad vēlreiz jautāju - par kādu cenu tad "baudīsim izcilu Āzijas valstu virtuvi"? Viens rēķins ir tas, ko apmaksā restorāna klients. Un pavisam citu rēķinu par to samaksā pārējā sabiedrība - policists, skolotājs, sociālais darbinieks un pat vienkāršs garāmgājējs vai tūrists, kurš var kļūt par skinhedu uzbrukuma upuri.

Cilvēkus nedrīkst šķirot pēc deguna formas, un arī vardarbība uz ielas normālā sabiedrībā nav attaisnojama. Bet dedzīgi nekontrolētas imigrācijas veicinātāji mūs neatlaidīgi virza gan uz vienu, gan uz otru.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

krista_b 28.06.2005 12:39
Aleksi,

man slikti paliek, izlasot, ko Tu uzrakstiji par "paligstradniekiem indiesu restoraninos", kurus mums "nevajagot par katru cenu". Vai Tu vispar apsveri domu, ka sis indietis, ko Vecriga piekava, nav nekads "paligstradnieks", bet kvalificets pavars, kuru saja indiesu restorana uzaicinaja stradat ne jau ar merki par vedera tiesu mazgat traukus (ka Tu sava rasisma parnemtaja prata lakam iedomajies darba vietu cilvekam ar tumsu adas krasu) un atnemt darba vietu tirasinu latvietim, bet gatavot augstas klases indiesu edienus labakaja indiesu restorana lielakaja Baltijas pilseta? Tev tas skiet nenormali? Varbut Tev nenormali skiet ari tas, ka so restoranu ir atveris cienijams indietis (cits, nevis tas, kuru piekava), kurs jau vairakus gadus dzivo Baltija un pateicoties kuram baudit izcilu Azijas valstu virtuvi ir iespejams ari Latvija?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aleksis 28.06.2005 10:21
srapsak: Vairaakums latvieshu ir tiiri rasisti, kas ir pilniigi paarliecinaati par cilveeka veertiibas atkariibu no rases un ka dazhas no raseem ir nepilnveertiigas.

Šis apgalvojums ir stereotips par latviešiem kā etnisku grupu; šāda runāšanās pati ir ļoti tuvu rasismam. "Vairākums čigānu ir tādi", "Vairākums indiešu ir šitādi" - tamlīdzīgi vispārinoši spriedumi cilvēku tiecas reducēt līdz viņa etniskajai vai rases piederībai. Tiem nav vietas pieklājīgā sabiedrībā.

srapsak: Rasisma eksistenci var atklaat tieshi interneta komentaaros, kur cilveeki velta laiku, lai izplatiitu savus apzinaatos uzskatus ar izveerstiem pamatojumiem, kaapeec vinji domaa taa, kaa vinji domaa. Tur tad arii apzinaatais rasisms ir skaidri redzams.

Augšminētajos komentāros neatradu nekādus rasistiskus uzskatus; paša Srapsak'a komenti toties satur negatīvus un aizskarošus etniskos stereotipus par latviešiem. Turklāt Srapsak kā antīkais sofists ir pamanījies sajaukt kopā divas pilnīgi dažādas lietas - (1) nepatiku pret masveidīgu citu tautu un rasu pārstāvju ierašanos Latvijā, (2) nepatiku pret atsevišķiem indivīdiem rasistisku aizspriedumu dēļ (Srapsak piemērs par citas rases brūtgānu savai meitai).

Piemēram, ja deputāts J.Dobelis uzskata, ka Latvijā ir jādominē latviešiem, tas nepavisam nenozīmē, ka viņa sieva ir latviete. ASV Neatkarības deklarācijas autors, varu nodalīšanas (separation of powers) teorētiķis un ASV trešais prezidents T.Džefersons ir bijis pret verdzību, melnās rases ieplūšanu ASV un rasu sajaukšanos, bet tas nenozīmē, ka viņam pašam nebūtu piederējuši melnie vergi, vai arī, ka viņam nav bijis kopīgu bērnu ar melnās rases sievieti. Runājot par imigrācijas politiku, ir nepieciešami rūpīgi un pamatoti spriedumi, nevis lamāšanās un "rasisma" birku piekāršana saviem oponentiem.

Manuprāt, imigrācijas politikas domstarpības motivē nevis atsevišķu cilvēku rasistiski aizspriedumi, bet gan atšķirīgas ekonomiskās intereses. Cilvēkiem, kuri dzīvo Jūrmalas savrupmājās vai ārzemēs, bet grib īsā laikā palielināt tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu peļņu Latvijā, ir izdevīgi, ja šeit iebrauc lēts un nekvalificēts darbaspēks no trešās pasaules valstīm. Tiem, kuri dzīvo lētajās Rīgas nomalēs (t.sk. man) tas nav izdevīgi, jo mainoties etniskajam sastāvam var kristies nekustamo īpašumu vērtība, pazemināties drošība un kļūt pārslogotas skolas. Mums nekas no jauna nav jāizdomā - dažādajos Amsterdamas pilsētas rajonos var novērot geto veidošanos dažādās fāzēs. Mani tikai pārsteidz, ka daudzi latvieši ir tik dedzīgi imigrācijas piekritēji, it kā katram piederētu kāda lielveikalu ķēde vai uzņēmuma nākotne būtu atkarīga no tā, vai kafijas tasīti kafejnīcā varēs pārdot par 60 nevis 70 santīmiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

srapsak 28.06.2005 01:31
Fakti, kaada tur pashkritika.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 27.06.2005 08:00
srapsak: Latvieshi kaa kriminaalas, korumpeetas, nabadziigas, slimiigas (nerunaajot par autoavaarijaam, pashnaaviibaam, inflaaciju utt.utt.utt.) austrumeiropas tautas paarstaavji (rietumos saukti arii par kartupelju lasiitaajiem), dabiigi, ka meklee citus, ko vareetu nostaadiit veel zemaak un taadeejaadi celt savu pashapzinju.

Lūk, paškritika! :))

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

srapsak 26.06.2005 18:03
Sadalot siikaak, ir taada lieta kaa aizspriedumi, kas atrodas zemapzinjaa, taatad tie var buut neapzinaati liidz konkreetam notikumam. Piemeeram, kaadam ir dazhaadu nacionalitaashu un kraasu draugi dazhaadaas valstiis un tas ir ok, liidz kameer kaads no shiem draugiem grib preceet vinja meitu, tad peekshjni saakas histeerija, jo cilveeks zina, ka tas nav ok, bet nav par to domaajis un iisti nevar pamatot, kaapeec tas nav ok. Pamatojoties uz aizspriedumiem, cilveeki dara visaadas lietas, neapzinoties, ka vinji taas dara.

Rasisms ir apzinaats. Rasists zina, ka cilveeka veertiiba ir atkariiga no vinja nacionalitaates, nevis rakstura, rasists veltiis laiku, lai paarliecinaatu citus, meklees fraazes un pamatojumus, izplatiis viedokli, kur vien iespeejams, vaardu sakot, cilveekam jau ir gatavs viedoklis ar visu pamatojumu, kaapeec neviens citas etnicitaates paarstaavis nekad neprecees vinja meitu.

Nakamais solis ir, ko angliski sauc par bigotry - rasistiskos uzskatos balstiita riiciiba pret konkreeto grupu. Tie ir izsaucieni uz ielas, piekaushana, sekoshana, visaada veida vardarbiiba, nepaarprotama blenshana utt.

Latvieshi kaa kriminaalas, korumpeetas, nabadziigas, slimiigas (nerunaajot par autoavaarijaam, pashnaaviibaam, inflaaciju utt.utt.utt.) austrumeiropas tautas paarstaavji (rietumos saukti arii par kartupelju lasiitaajiem), dabiigi, ka meklee citus, ko vareetu nostaadiit veel zemaak un taadeejaadi celt savu pashapzinju. Vairaakums latvieshu ir tiiri rasisti, kas ir pilniigi paarliecinaati par cilveeka veertiibas atkariibu no rases un ka dazhas no raseem ir nepilnveertiigas. Tajaa pashaa laikaa lavieshi nav 'bigots', varbuut duushas nepietiek, bet, lai arii ieksheeji latvietis ir pilniigi paarliecinaats par savu paaraakumu paar aafrikaani, uz ielas ieraugot sho aafrikaani, latvietis neizsauks apvainojoshas fraazes vai nesaaks vinju sist.

Tas, ka valstii ir maz sho atklaato bigotry gadiijumu, pilniigi neko neliecina par sabiedriibas rasismu. Rasisma eksistenci var atklaat tieshi interneta komentaaros, kur cilveeki velta laiku, lai izplatiitu savus apzinaatos uzskatus ar izveerstiem pamatojumiem, kaapeec vinji domaa taa, kaa vinji domaa. Tur tad arii apzinaatais rasisms ir skaidri redzams.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 22.06.2005 12:44
ievaz: Galu galā: kāds cilvēks netraucē sabiedrību? Pirmkārt tāds, kas dzīvo saskaņā ar kriminālkodeksu (bet ādas krāsa tajā nekur nav ierakstīta), otrkārt: būtu vēlams, lai šis cilvēks spētu sevi apgādāt.

Kriminālkodekss mēdz būt labs instruments, bet tā ievērošana diez vai ir mūsu augstākais mērķis un virsuzdevums. Es nerunāju par tādiem gadījumiem kā kādreizējās KPFSR kriminālkodeksa 57.pants par "pretpadomju darbību", kas atļāva neskaitāmiem cilvēkiem izvirzīt faktiski politiskas apsūdzības. Bet pat tajos gadījumos, kad Latvijas kriminālkodekss šķiet normāls, Latvijas valdošā šķira var radīt sabiedrībā ieļaunojumu - ievērojamas sabiedrības daļas demoralizāciju, kad likumu neievērošana kļūst par likumsakarību un pat sava veida nepieciešamību. Protams, katrs cilvēks atbild pats par savu rīcību, bet daļa atbildības par to ir jāuzņemas arī valsts institūcijām un sabiedrībai kopumā.

Piemēram, mēs varam pieņemt humānus likumus par to, ka vecākiem bērni ir jāsūta skolā, nevis uz ielas ubagot. Vai arī par to, ka citu rasu pārstāvji Rīgas ielās ir jārespektē nevis jānosit. Es neattaisnoju cilvēkus, kuri šos likumus pārkāpj. Bet kāpēc Latvijā (atšķirībā no citām pārtikušām Eiropas zemēm) tik daudzi bērni atstāti bez uzraudzības un tiem nevar atrast atbildīgus aizbildņus? Kāpēc Latvijā bez kādas jēgas ielaiž imigrantus (jā, pat virtuves strādniekus indiešu restorāniņos!) no jaunattīstības valstīm? Vai tur ir vainīgi tikai sitēji? Manuprāt, tikpat liela atbildība ir jāuzņemas tiem ātrās peļņas kārotājiem un bezprincipiālajiem ierēdņiem, kuri šādiem cilvēkiem vispār ļauj iebraukt. Vai mums pietrūkst cilvēku, kuriem būtu virtuves strādnieka kvalifikācija? Ja Latvijā nav, varbūt tādus var pameklēt latviešu imigrantu kopienās Īrijā?

Es te darbā pie kompīša ēdu no mājām paņemto sviestmaizi un saku - indiešu restorāniņi Rīgā, protams, nav slikta lieta, bet ne jau par jebkuru cenu. Es neesmu ar mieru maksāt par tiem ar sabiedrības sašķeltību, kriminālnoziegumiem, naidu un ļaunumu. Es vēlos redzēt tajos pārsvarā mūsu pašu darbiniekus, nevis steigā importētus. Vispasaules brīvai preču kustībai pieder nākotne. Bet brīva darbaspēka kustība ir iespējama tikai reģionāli (piemēram, Eiropas Savienības ietvaros). Citādi viena lielkapitālista peļņa, kuram uz kādu brīdi ir lēts ievestais darbinieks, ir nepietiekams attaisnojums par nelatvisku vidi un skinhedu nejēdzībām Rīgā, papildus slodzi mūsu izglītības sistēmai un sociālajiem dienestiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


ievaz 22.06.2005 07:02
Baigi labi izklausās: viņus nedrīkst laist šurp, jo, kas zina, man vai manam čomam var roka ieniezēties šiem sadot pa purnu (tas ir nodarīt miesas bojājumus). Galu galā: kāds cilvēks netraucē sabiedrību? Pirmkārt tāds, kas dzīvo saskaņā ar kriminālkodeksu (bet ādas krāsa tajā nekur nav ierakstīta), otrkārt: būtu vēlams, lai šis cilvēks spētu sevi apgādāt. Tas diez kā nepadodas arī daudziem latviešiem, tāpēc ļoti šaubos, ka šobrīd uz šejieni kāds īpaši pārcelsies: trūcīgajiem nebūs naudas, lai atbrauktu, bagātajiem nebūs motivācijas palikt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agdams 21.06.2005 17:41
Un ne Jums, god. Jepifānij Slavinecki, ne arī visai pareizticīgo baznīcai vai visām kristīgām baznīcām kopā ir dotas tiesības lemt par to, kas Dievam tīkamāks - Kronštates Jānis vai Džons Loks.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agdams 21.06.2005 17:38
Vienkāršošana un redzēšana kategorijās balts/melns ir tipiskas totalitārisma iezīmes. Bet totalitārismam nav nekāds sakars ar garīgumu.

Vai iedomība nav grēks? Ar ko garīdznieki ir izpelnījušies to, ka atrodas pārākā stāvoklī par lajiem (ja reiz tie pat ieteikt neko nevar)?

Man krievu literatūra ir sevišķi mīļa. Taču ne par to ir mūsu saruna.

Oliņietes iedomība un liekulība ir īpašības, kas pārāk raksturīgas daudziem, dažādu konfesiju (it sevišķi to, kas pārējās sauc par ķecerībām) piekritējiem, kam Dieva vārds gan mutē ir, bet sirdī nav.

Par pēdējo tēmu - http://www.delfi.lv/news/world/shock/article.php?id=11511959

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jepifanijs Slavineck 21.06.2005 14:30
agdams

>> Ir cilvēki, kam autoritāte ir Kronštates Jānis, citiem - Džons Loks. >>

Pilnigi pareizi. Attiecigi - ir cilveki, kuriem autoritate ir Dievs, citiem - satans. Un katram pasam jaizvelas, kurai no sim autoritatem sekot. Kam sekojat Jus?

>> Gribu god. Jepifānijam Slavineckim ieteikt iepazīties ar latviešu literatūras klasiku "Mērnieku laikiem" (kaut pieļauju, ka cienītais tēvs jau ir to lasījis), sevišķi - Oliņietes tēlu.>>

Mans padoms: Jus, cienitais, labak savas majas iesakiet, kam gribat, bet neatlaujieties nekaunibu ieteikt garidzniekam. Mernieku laikus esmu lasijis (Jus gan, pec Jusu kulturas limena spriezot, diez vai krievu literaturu pazistat, ja nu vienigi Barkovu). Oliniete ir tipisks protestantisma keceribas produkts ar tas liekulibu un farizejiskumu. Es savukart piederu pie Pareizticigas Baznicas, un man par keceribam nav nekadas dalas.

Grecigais Jepifanijs

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


agdams 20.06.2005 11:11
Ir cilvēki, kam autoritāte ir Kronštates Jānis, citiem - Džons Loks. Es, piemēram, par Kronštates Jāni uzzināju tikai šajos komentāros (ar savu nezināšanu nelielos), bet par Džonu Loku jau zināju.

Gribu god. Jepifānijam Slavineckim ieteikt iepazīties ar latviešu literatūras klasiku "Mērnieku laikiem" (kaut pieļauju, ka cienītais tēvs jau ir to lasījis), sevišķi - Oliņietes tēlu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Arvis 20.06.2005 08:22
Rodas iespaids, ka pastāv pasūtījums visiem iespējamiem līdzekļiem un paņēmieniem radīt iespaidu, ka Latvija ir rasisms, fašisms un diezin kas vēl. Tad nu arī tiek provocēti visādi incidenti, publicēti pakalpīgu skribentu sacerējumi un no mušām tiek uzpūsti ziloņi ! Paceļas jautājums - kas tajā ir ieinteresēts un kas to finansē ?

Arvīds Kalme

Uzskatu, ka izteikt savu viedokli slēpjoties aiz "nika", ir nožēlojamas gļēvulības pazīme.

Šo pārprasto anonimitātes demokrātiju tad nu pilnā mērā izmanto sētas uzrakstu līmeņa huļigāni, ļaunprātīgi provokatori, vai ētiski pitekantropi, kas tā atrod iespēju pašizpausties

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jepifanijs Slavineck 17.06.2005 18:07
Lūk, ko tas pats diakons Andrejs Kurajevs vienā no savām grāmatām raksta par "antirasistisko politkorektumu" (www.kuraev.ru/poraj.html):

"[…] Помню, как однажды я сам нарушил “политическую корректность”. В июле 1994 г. в Орхусе (Дания) проходил семинар с условным названием “Религия и права человека”. […] А весь официальный рабочий день был занят идеологической работой. Бессодержательность выступлений была сродни идеологическим акциям советских времен. Представители разных конфессий вставали и делали доклады на, в общем-то, одну и ту же тему: “Католичество и демократия”, “Ислам и демократия”, “Лютеранство и демократия”, “Буддизм и демократия”, “Православие и демократия”… Это был дружный рапорт всех конфессий и религий: “Товарищ Новый Мировой Порядок! Религия такая-то по приказу построена и готова выполнять Ваши приказания!”.

Не было только доклада на тему “Иудаизм и демократия”. Ну, это понятно: жена цезаря вне подозрений. А, впрочем, жаль, что такого доклада не было: мне было бы интересно услышать демократическое толкование такого, например, талмудического предписания: “Некто намеревался убить скотину, а убил человека; язычника, а убил еврея, - он не отвечает по суду человеческому (Талмуд. Санхедрин 9,2), поскольку “за убийство язычника еврейский суд не наказывает”.

Ну, а в тех докладах, что все же прозвучали, под демократией почему-то каждый раз понималась не власть народа, то есть большинства, не уважение его интересов и требований, а бережное отношение к интересам меньшинств (религиозных, национальных и иных). В итоге, презрев предупреждение сатирика М. Задорнова о том, что с западными товарищами шутить нельзя, я, когда дошла очередь до моего выступления, начал его так: “Вы знаете, после того, что я тут сегодня услышал, я могу быть пророком. Я могу предсказать, кто же будет президентом США в следующем веке. Им станет одноногая негритянка, лесбиянка и мормонка: “меньшинство” в пятой степени!”. Зал был неоднороден: было немало людей из Восточной Европы и из Прибалтики. Были и представители “старых демократий”. Так вот, первые в этом месте дружно расхохотались. Вторые же не позволили себе этой вольности: они сидели с каменными лицами – ведь на их глазах было нарушено табу. […]"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aleksis 17.06.2005 12:56
Paldies tēvam Jepifanijam!

Pievienotajā norādē ir vēl viens interesants aspekts. Priesteris pats sevi nevar saukt par "tēvu" (tai vietā jāsaucas par garīdznieku vai priesteri), toties citiem cilvēkiem, ja vien tie nevēlas klaji distancēties no kristietības, viņš ir tēvs. Šāda asimetrija uzrunāšanas formu ziņā veicina mīlestību visā ticīgo saimē. Tā var būt kristiešu atbilde uz laicīgās pasaules pārspīlēto un bieži vien liekulīgo politkorektumu.

Из этого же следует, что священник не должен называть сам себя отцом. Только упадком сословной этики можно объяснить, что сегодня некоторые священники представляются не "священник Александр", а "отец Александр". Некогда я нес послушание секретаря Ректора Московской Духовной Академии. В приемную зашел студент, несколько дней назад посвященный в сан священника, представился ("я отец Иоанн Иванов из 4 класса) и сказал, что хотел бы встретиться с владыкой Ректором. Зайдя в кабинет Ректора, я передал эту просьбу: "Пришел отец Иоанн Иванов из 4 класса, он просит о встрече с Вами". Реакция Владыки была неожиданной: он спросил меня — сам ли Иванов так представился, или это я его так называю. Я ответил, что в точности передал именно то, что и как мне было сказано в приемной. И тогда Владыка сказал нечто, что стало для меня уроком на всю жизнь: "Пойдите и скажите ему, что это у себя на приходе для своих духовных чад он будет "отцом", а я сам еще только три дня назад его рукоположил — и он уже мне в отцы лезет?! Пусть научится представляться как следует и тогда уже приходит!".

Atceros, kā japāņu valodas skolotājs E.Katajs ironizēja par studentu, kurš uz jautājumu "Onamae wa?" (kāds ir Jūsu vārds), atbildēja "Aleksandrs-san". Japāņi, uzrunājot cits citu, pievieno vārdam vai uzvārdam godinošo partikulu "san", bet cilvēkam pašam par sevi tā runāt neklājas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 17.06.2005 12:16
Aleksim

Lūk, ko raksta diakons Andrejs Kurajevs (pilns teksts: www.kuraev.ru/bat.html):

" [...] Так что обращение "отец" — это итог некоего "узнавания". Можно ли обращаться к священнослужителю иначе? Есть официальные обращения: "Ваше преподобие" (к диакону, священнику, иеромонаху), "Ваше Высокопреподобие" (к игумену, протоиерею, архимандриту). В принципе можно обращаться и по светски — по имени-отчеству. Но — должен предупредить — такое обращение может оставить ссадину в душе священника. Отчего эта ссадина возникает, видно из случая, рассказанного в мемуарах Б. Н. Лосского, сына известного русского философа. У Н. О. Лосского, как и у многих других петербургских интеллигентов, "обращение к священникам по имени-отчеству было привычкой. Этот обычай он сам покинул и стал осуждать после того, как назвал в 1924 году "Сергеем Николаевичем" прибывшего в Прагу в духовном сане дореволюционного коллегу и идеологического соратника отца Сергия Булгакова и услышал от него, что такое наименование он принимает как одно из проявлений Божьей кары за свое позднее обращение к вере".

Кроме того, для духовенства, имеющего опыт жизни и служения под советской властью, обращение по имени-отчеству есть напоминание о том времени вызовов и допросов. Чекисты и прочие совслужащие этим обращением подчеркивали, что всякие там церковные обращения и монашеские имена для них не существуют. И потому с подчеркнутой акцентуацией звали священнослужителей (включая Патриархов) только мирскими именами (что было все же шагом вперед по сравнению с довоенными годами, когда обращение властей к священнослужителям варьировалась в диапазоне от "гражданина" до "заключенного"). Поэтому обращение к священнику по-мирскому есть подчеркнутое взятие дистанции и явно выраженное нежелание видеть в своем собеседнике то, что он сам считает в своей жизни и в своем служении самым важным.

Этим объясняется и вызывающе-остроумный ответ митрополита Питирима на записку "Как к Вам надо обращаться?", которую Владыка получил в 1988 г. на одной из первых встреч советской интеллигенции с представителями Церкви (насколько мне помнится, это было в Центральном Доме Литератора). Зачитав эту записку, Владыка улыбнулся и ответил: "Зовите меня просто: Ваше Высокопреосвященство!".

Так что, если у человека нет особых поводов подчеркнуть свою нецерковность, то лучше не использовать таких обращений, которые для священнослужителя имеют все же обмирщенный, а, значит, профанирующий, занижающий оттенок. Когда люди спрашивают меня, как обращаться ко мне, я отвечаю: "Обычно ко мне обращаются отец Андрей, более официально — отец диакон. По отчеству я — Андрей Вячеславович. Вы можете обращаться, как Вам удобнее". Последнюю фразу я добавляю, чтобы снять некоторое чувство неловкости у людей, которые значительно старше меня. Ведь здесь вопрос не столько об уважении к личности, к человеку, это вопрос отношения к сану, к тому служению, которому посвятил себя человек. [...]"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 17.06.2005 09:43
Zelta jaunatne jau garīgas kārtas cilvēku, ņirgājoties un zaimojot, saukā uzvārdā un par "kungu"… Kas būs nākamais solis?

Piekrītu, ka garīgas kārtas cilvēkus tīši saukt nepiemērotos vārdos arī robežojas ar huligānismu, kurš būtībā līdzīgs A.Judina rakstā pieminētajai ebreju rabīna Glazmana apvainotāju rīcībai. Nevajadzētu nonākt Francijas situācijā, kur dažādos citos gadījumos (t.sk. homoseksuālistu nosaukšanai) ir jālieto tikai izmeklēti un politkorekti apzīmējumi, bet Baznīcu un tās kalpus drīkst zaimot, kā vien ienāk prātā. Tomēr ņemsim vērā arī cilvēku nezināšanu kā arī komentāros nepieciešamo īsumu. Latviešu valodas etiķete vēl nav visos jautājumos nostabilizējusies; tajā ir visdažādākie vēsturiskie un politiskie uzslāņojumi, t.sk. no padomju laikiem paturētā uzruna "pilsonis NN", kā arī pēcpadomju pārspīlētā tieksme lietot "NNa kungs". Pret vārdu "kungs" man ir gadījies dzirdēt arī pavisam cita veida iebildumus - arī to, ka latviešu folklorā vārdam "kungs" esot izteikti negatīva nokrāsa (mūziķis Austris Grasis), un cilvēki esot jācenšas saukt vārdā.

Varbūt būtu iespējams uzzināt, kādi ir minimālie nosacījumi, kas jāievēro, lai latviešu valodā nepieļautu rupjas kļūdas uzrunājot (vai nosaucot) Pareizticīgo Baznīcas garīgo kārtu pārstāvjus? Vai priesteris ir jāuzrunā un jāsauc "tēvs + <vārds>", bet ordeņa loceklis, kurš nav priesteris - "brālis + <vārds>". Tā tas būtu katoļiem. Varbūt, lai novērstu pārpratumus, garīgo kārtu pārstāvjiem būtu portālu lietotājvārdos jāpievieno savam vārdam abreviatūra, kura norādītu uz Baznīcas amatu vai mūku ordeni? Šādā gadījumā gan būtu jāatrisina jautājums, kā novērst tīši nepareizu šādu titulu lietošanu, lai kristīgo uzrunas formu izmantošana nevietā savukārt nekļūtu par zaimošanu Internetā un mums par apkaunojumu citu ticību cilvēku priekšā.

Jo tā saka Tas Kungs Cebaots: Viņš mani sūtījis, lai iegūtu jaunu godu tautu starpā, kas jūs aplaupīja, jo, kas jums pieskaras, tas pieskaras Viņa acuraugam. Jo redzi, Es pacelšu Savu roku pret viņiem, un viņiem būs jākļūst par laupījumu saviem tagadējiem kalpiem; un tad jums kļūs skaidrs, ka mani ir sūtījis Tas Kungs Cebaots. (Caharijas 2:12-13)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 16.06.2005 16:42
>> Slavinecka kunga atbalsts vardarbīgai migrācijas kontrolei >> bet Jūs, Slavinecka kungs!>> nebija migranti, Slavinecka kungs?

Lūk, pēdējo gadu sekulārdarviniskā audzināšana! Lūk, kādi augļi! Zelta jaunatne jau garīgas kārtas cilvēku, ņirgājoties un zaimojot, saukā uzvārdā un par "kungu"… Kas būs nākamais solis? Tas kārtējo reizi pierāda liberāļu ļauno divkosību: Krievijas boļševiku vēsture uzskatāmi rāda, ka no garīdznieka dēvēšanas par "kungu" vai "biedru" līdz mauzera lodes palaišanai šī priestera pakausī ir viens solis. Atcerieties, ka arī Sv. Patriarhu Tihonu viņi cietumā ņirgājoties dēvēja par "pilsoni Belavinu".

Nē, es saprotu, ja tas būtu kāds jauns komunistu plintnieks ar budjonnovku, visus "popus" apšaut gatavs – bet Jūs, cik noprotu, esat meitene! Un tas ir divkārt rūgti.

>> katrs no mums ir tiesīgs runāt cilvēces vārdā. Tāpat kā katrs pilsoņis ir tiesīgs pateikt, ka viņš/viņa arī ir valsts >>

Nez kāpēc, kad kad balsi paceļ Pareizticīgā Baznīca, jūs, liberāļi, uzreiz sākat kliegt un protestēt? Kāpēc jūs varat runāt "cilvēces vārdā", bet mums cenšaties rupji aizbāzt muti? Mūsu shiarhimandrīts Jevlogijs reiz ļoti trāpīgi sacīja: "Cilvēktiesību aizstāvji ir cilvēki, kas skaļi un aktīvi aizstāv SAVAS tiesības uz citu tiesību rēķina ".

>> Saskaņā ar Loka (Locke) ļoti skaistu idēju, katrs cilvēks pamatā ir karalis, mēs tikai vienojāmies, ka deleģējām lielu daļu savas suverēnas varas valstij, lai izvairītos no haosa un vardarbības. Lūk, tā.>>

Saskaņā ar Svt. Kronštates Jāņa teikto (un viņam, es domāju, autoritātes ir drusciņ vairāk kā Jūsu minētajam ķecerim Lokam), kristīgs ķeizars ir Dieva svaidītais (pomazaņņik Božij). Un, ielāgojiet labi, ko viņš vēl teica pašā 20.gs. sākumā: "Demokrātija ir ellē, debesīs ir Ķēniņvalsts". Lūk, tā.

>> Es saprotu, ka nacionālistiem cilvēku kā tādu milestība ir sveša>> Maldāties. Cilvēkmīlestība ir pilnīgi sveša liberāl-sorosītiem, kas strādā sabiedrības un cilvēces graušanas labā.

>> Kristus milestība vai milestība pret tuvāko Alekša pozīcijā attiecībā uz trešo valstu imigrantiem pat nav nojaušama, bet Jūs viņu atbalstījāt.>>

Aleksis runāja pilnīgi pareizi. Runa ir nevis par bēgļiem, kurus dzimtenē vajā un kuriem draud briesmas (un kurus, protams, kristīgs pienākums ir pieņemt), bet gan par ekonomiskiem laimes meklētājiem, kuriem kur labi, tur arī dzimtene. Priekš kam tādiem vajag te braukt? Arī Sv. Tēvi saka, ka tam, kas objektīvi ir spējīgs strādāt un pelnīt, žēlastības dāvanas nav jādod. Tā pati loģika arī šeit.

Atkārtoju: Jūs no savas istabas tā varat daudz un plaši runāt, bet pastaigājiet pa jebkuru Maskavas tirgu, un Jūs redzēsiet, kā tas ir. Turklāt Jūs, paldies Dievam, neesat saskārusies ar nogalināto radiniekiem, sievietēm, ko izvarojuši utt. Vai man šie upuri ir mazāk jāmīl par noziedzniekiem? Tā kā nevajag, lūdzu.

>> Vai tad Pēteris, Pauls, Andrejs un daudzi citi nebija migranti, Slavinecka kungs? Vai jūs atbalstītu romiešu kārtības sargu rīcību?>>

Nē, nu gan mēs esam nonākuši jaukā laikmetā! Meitene, runājot ar garīgas kārtas cilvēku un lietojot rupjas uzrunas formas, vēl uzdrošinās rupji zaimot pret Apustuļiem! Jūsu zināšanai, Apustuļi ceļoja kristīgās ticības izplatīšanai, nevis "farcovkai" vai ekonomiska labuma meklēšanai. Un daudzi no viņiem ceļoja arī pretī savai mocekļa nāvei, atcerieties to! Turklāt kas: Jūs salīdzināt Apustuļus ar islamistiem, kas brauc kristietību apkarot?!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agdams 16.06.2005 15:04
Rietumu sabiedrības liekulīgā grimase attiecībā uz lauksaimniecības politiku (tā nav tikai ES, bet arī ASV, Japānas, Kanādas, Jaunzēlandes, Austrālijas utt. politika) nav noslēpjama. Jādomā, ka patērētāju kultūras iespaidā tomēr šī politika tiks reformēta (jo patērētājs vēlas lētāku un lētāku preci - bet maizi noteikti ir lētāk izaudzēt Bangladešā nekā Latvijā vai Francijā). Taču nedomāju, ka tas atrisinās demogrāfiskās problēmas. Imigrācija vēl ilgu laiku būs vienīgais līdzeklis demogrāfijas "šķēru" līdzsvarošanai visā Rietumeiropā, ASV (kur tas tā vienmēr ir bijis), Japānā, Austrālijā, Krievijā un, jā, arī Latvijā (agrāk vai vēlāk mums būs jāatbild uz jautājumu, kā mūsu darbietilpīgo ekonomiku piepildīt ar darba rokām).

Es neesmu ideālists un neceru, ka pēkšņi Latvijas iedzīvotāju ģimenes sāks dzemdēt ne tikai vidēji 1,1, bet vismaz 2,2 bērnus (lai līdzsvarotu 15 gadu bērnu nedzimšanu). Pabalsti te nelīdz - problēma nav naudas trūkumā (ja tas tā būtu, tad Rīgā un Ventspilī būtu visaugstākā dzimstība valstī). Vērtību sistēmas maiņa ir jau notikusi un to apstādināt, atsaukt atpakaļ vairs nevar.

Tāpēc imigrācijas politika būs jāveido un, lai to sekmīgi varētu veidot, būs nepieciešams "nokompostrēt" mūsu smadzenes ar piespiestu vai pieņemtu politkorektumu. Un tas notiks ātri, ļoti ātri - desmit, piecpadsmit gadu laikā mēs būsim gatavi šo "dubultdomu" pieņemt pilnībā. Un skinhedi - tā būs (jau ir) pilnīgi margināla parādība, kuru ikviens kaut cik intelektuāls cilvēks uzlūkos par stulbeņu tusiņu (tāpēc, ka viņu smadzenes nevarēs (tieši nevarēs, nevis negribēs) pieņemt politkorektuma jaukumus).

Tam, bez imigrācijas politikas, būs vēl arī citi iemesli.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aleksis 16.06.2005 11:46
SC: Kristus milestība vai milestība pret tuvāko Alekša pozīcijā attiecībā uz trešo valstu imigrantiem pat nav nojaušama, bet Jūs viņu atbalstījāt. Vai tad Pēteris, Pauls, Andrejs un daudzi citi nebija migrānti, Slavinecka kungs? Vai jūs atbalstītu romiešu kārtības sargu rīcību?

Es apzinos, ka manas pārdomas par skinhediem un imigrāciju būtiski atšķiras no katoļu Baznīcas sociālās mācības. Šajā mācībā vēl nav atspoguļotas pēdējo gadu tendences Eiropas demogrāfijā, globālās migrācijas jautājumi, utml. Domāju, ka šie jautājumi tur agri vai vēlu parādīsies - jau tagad ir vairākas pazīmes, kuras par to liecina. Piemēram, kardināls Jozefs Racingers (Benedikts XVI) izteicās pret Turcijas dalību ES un atzīst, ka dažādās pasaules daļās cilvēkiem ir dažādas vērtību sistēmas un to mehāniska sajaukšana bez kādas morālas jēgas un pamatojuma var izraisīt (un arī ikdienas izraisa) smagu krīzi.

Mīlestība ne vienmēr nozīmē teikt otram to, ko viņš vēlas dzirdēt. Es nepavisam nevēlos, lai kādam cilvēkam šeit Latvijā tiktu nodarīts pāri - neatkarīgi no savas pilsonības, rases vai etniskās piederības. Bet vai imigrācijas dedzīgie veicinātāji apzinās, ka viņi faktiski mudina jaunattīstības valstu iedzīvotājus pārcelties uz šejieni nesagatavotiem, Eiropas valstīs veidot geto, bieži justies apdraudētiem un sabiedrības vairākuma nepieņemtiem. Man to ir grūti pieņemt par tuvākmīlestību. Tā ir "cilvēktiesību aizstāvēšana", kura vistiešākajā veidā apdraud gan iebraucēju, gan pamattautas cilvēktiesības.

Bez imigrācijas pasaule nav varējusi iztikt nevienā laikmetā. Cilvēki mēdz doties svešumā dažādu cienījamu iemeslu dēļ - bēgšana no militāru konfliktu zonām, grūtības atrast darbu, ģimenes veidošana ar sveštautieti, līdzdalība kultūras apmaiņā vai misiju darbs, utml. Imigrācijas procesos ir piedalījusies arī latviešu tauta savas pastāvēšanas pāris gadsimtos un darīs vēl.

Mūsdienu globalizētā imigrācija, kura ļauj man vienā dienā lēti pārcelties uz citu pasaules daļu; sākt meklēt darbu Pakistānā, Haiti, Somālijā vai Birmā ir tā, kura izraisa problēmas. Šobrīd starp dažādiem kontinentiem pastāv ļoti būtiskas attīstības disproporcijas. ES subsidētā lauksaimnieciskā ražošana un tās eksports apvienojumā ar augstiem lauksaimniecības produktu ievedmuitas tarifiem masveidā izputina Āfrikas zemniekus. T.sk. rietumvalstu izprovocēti kari Tuvajos Austrumos atņem ekonomisko perspektīvu palestīniešiem un kurdiem. Klimata izmaiņu un augsnes degradācijas rezultātā cilvēkiem kļūst par šauru, kad viņu zeme pārtop par tuksnesi - civilais konflikts Sudānā varbūt ir tam tikai iesākums.

Tai vietā, lai risinātu šos jautājumus pēc būtības un dotu iespēju cilvēkiem dzīvot arī pašiem savā dzimtenē, dažas ES valstis piedāvā fikso uzlabojumu (quick fix) idejas. Kāpēc gan ļaut Marokas zemniekam eksportēt savu preci, kur tā var izkonkurēt Francijas zemnieka ražojumu, ja šim zemniekam varam iedot uzturēšanās atļauju Nīderlandē? Kāpēc eiropiešiem uzņemties klapatas ar bērnu audzināšanu, ja imigranti to visu izdarīs mūsu vietā? Šī mentalitāte ir mirstošas sabiedrības mentalitāte - man ir žēl, ja arī Latvijā daži godīgi ideālisti saredz tikai vienu problēmas pusi - skinhedus. Bet nesaredz tos spēkus, kuru dēļ skinhedu un antiimigrācijas kustības neizbēgami rodas visās Eiropas valstīs; līdzīgi kā 19.gs. luditu kustības, strādnieku streiki un nemieri. To visu nevarēs atrisināt ar skaistiem aicinājumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Social Contract 16.06.2005 10:58
Un vēl -

Slavinecka kunga atbalsts vardarbīgai migrācijas kontrolei kartējo reizi pierāda, ka dogmatiķi ir gatavi atbalstīt jebkuru nežēlsirdīgu rīcību, lai tikai saglabātu status quo (viņiem izdevīgas varas attiecības). Es saprotu, ka nacionālistiem cilvēku kā tādu milestība ir sveša, bet Jūs, Slavinecka kungs! Kristus milestība vai milestība pret tuvāko Alekša pozīcijā attiecībā uz trešo valstu imigrantiem pat nav nojaušama, bet Jūs viņu atbalstījāt. Vai tad Pēteris, Pauls, Andrejs un daudzi citi nebija migranti, Slavinecka kungs? Vai jūs atbalstītu romiešu kārtības sargu rīcību?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Social Contract 16.06.2005 10:53
Slavineckam-

Par Krievijas vārda rakstīšanu ar mazo 'k' atvainojos.

Par to, ka esmu cilvēces pārstāve, man nav jādemonstrē nekādi papīri - katrs no mums ir tiesīgs runāt cilvēces vārdā. Tāpat kā katrs pilsoņis ir tiesīgs pateikt, ka viņš/viņa arī ir valsts. Saskaņā ar Loka (Locke) ļoti skaistu idēju, katrs cilvēks pamatā ir karalis, mēs tikai vienojāmies, ka deleģējām lielu daļu savas suverēnas varas valstij, lai izvairītos no haosa un vardarbības. Lūk, tā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Social Contract

>> Jau tā diezgan vājas demokrātijas nonivelēšana līdz krievijas līmenim>>

"Krievija" ar mazo burtu?!! Jūs manas valsts nosaukumu uzdrošināties rakstīt ar mazo burtu?!!

Vispār es gaidu Jūsu atvainošanos.

>> Man kā cilvēces pārstāvei tas liekas aizvainojoši.>>

Lūdzu, uzrādiet pienācīgi juridiski apliecinātu pilnvarojumu no cilvēces, kas Jums dotu tiesības runāt "cilvēces" vārdā?

>> Es jau nerunāju par humanismu un elementāru cieņu pret cilvēku neatkarīgi no ienākumu līmeņa, rases un profesionālām kvalifikācijām - to Latvijas sabiedrībā es neceru sagaidīt; runa ir kaut vai par elementāru pragmatismu - kādam taču vajadzēs strādāt Latvijā arī pēc 20 gadiem. Ja apmācīsiem jaunus imigrantus no jaunattīstības valštīm - būs darbaspēks, ja ne... nu tad nebūs.>>

Jūs tā rakstāt tāpēc, ka, paldies Dievam, ne Jums, ne Jūsu piederīgajiem nekas traģisks nav atgadījies šajā sakarā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 15.06.2005 21:48
Aleksim: Pilnīgi piekrītu un parakstos zem katra vārda. Šis Jūsu postings Jūs ir reabilitējis manās acīs, pēc Jūsu politkorektošanās tēmā par "gejiem". Viens mans paziņa no tradicionālajiem katoļiem, tā saucamajiem lefevristiem, sauc tos katoļus, kas praktizē Novus Ordo un iet tajā liberālajā tumšajā straumē, kas izveidojusies pēc Otrā Vatikāna koncila, par "novusordosiāņiem" jeb "obnovļenciem". Lūk, ko saja pazīstamais diakons Andrejs Kurajevs:

"Была своя красота в дореформенном католичестве. Была своя красота в том, что в конце XIX столетия, в век либерализма, католики приняли возмутительный догмат о папской непогрешимости. Именно тем, что он возмутителен, он и красив. Но сегодня [t.i. pēc koncila] они потеряли свое восхитительное упрямство, свою уверенность в том, что они стоят на скале Петра и на камне спасения — и стали менее интересны."

Lūk, Jums viela pārdomām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aleksis 15.06.2005 21:07
Par Krievijas miličiem piekrītu Agdamam - tas ir abpusgriezīgs zobens. Ja policijai ir pārāk daudz pilnvaru, tad arī ir slikti. Bet mans jautājums bija konkrēts - ko policists šobrīd var darīt vienkārši ar aizdomīgu neeiropieti Rīgas ielās? Kādus dokumentus viņam pieprasīt? Kādas sankcijas piemērot, ja kaut kas nav tā kā vajag (dokumenti nav kārtībā, cilvēks ir iedzēris, nevar sniegt paskaidrojumus latviski vai citās plaši saprotamās valodās)? Ja policists neko darīt nevar, tad es apgalvoju, ka skinhedi, diemžēl, veic vienu sabiedrībai nepieciešamu funkciju - protams, līdzās tīri kriminālām un sabiedrībai nevajadzīgām funkcijām. Gluži tāpat kā 90-to gadu sākumā sabiedrībai bija nepieciešami reketieri, jo toreiz citādi nevarēja nodrošināt kredītu atmaksu.

SC: Un kurš Jums deva tiesības ņošķirt 'normālus' iedzīvotājus no nevēlāmajiem? Man kā cilvēces pārstāvei tas liekas aizvainojoši.

Kritērijs 'normālam' iedzīvotājam Latvijā ir tāds, ka viņam pašam ir zināms un tiesībsargātājiem ir viegli pārbaudāms tas iemesls, kura dēļ viņš uzturas Latvijā. Varbūt viņš ir Latvijas pilsonis vai nepilsoņa pases turētājs; varbūt viņš ir tūrists vai ārzemju students; varbūt uz fiksētu laiku strādā kādā multinacionālā uzņēmumā. Man nebūs pieņemami tādi cilvēki, kuri te ir "laimes meklētāji" - kuru atrašanās iemesls nav skaidri pamatojams no Latvijas valsts un latviešu nācijas viedokļa. Šādā ziņā viņu klātbūtne ir nenormāla; t.sk. policijai mūs no tādiem ir jāaizsargā. Ja policija to nedarīs, tad to darīs neformāļi - bet tas būs ne visai efektīvi un bieži cietīs arī pilnīgi nevainīgi cilvēki.

SC: Es jau nerunāju par humanismu un elementāru cieņu pret cilvēku neatkarīgi no ienākumu līmeņa, rases un profesionālām kvalifikācijām - to Latvijas sabiedrībā es neceru sagaidīt; runa ir kaut vai par elementāru pragmatismu - kādam taču vajadzēs strādāt Latvijā arī pēc 20 gadiem. Ja apmācīsiem jaunus imigrantus no jaunattīstības valstīm - būs darbaspēks, ja ne... nu tad nebūs.

Man ir bērni. Ja Dievs tā gribēs, tad tie te varēs izaugt lieli un strādāt. Man ir ko zaudēt, ja zudīs stabilitāte, un skinhedu metodes ļoti nepatīk. Bet var nebūt citas izvēles. Ja nacionāls nihilisms te turpinās savu uzvaras gājienu un masveidā ieplūdīs citu rasu cilvēki, tad ilgi nebūs jāgaida uz to, ka te kāds kādu sitīs un arī nositīs. Tā ir objektīva sabiedrības reakcija, kura nav atkarīga no atsevišķu cilvēku labās gribas - t.sk. politika.lv rakstiem vai Social Contract nostājas. Pieļaujamā kļūda (margin of error) Latvijas pilsētās ir neliela, jo vairākas etniskās grupas jūtas apdraudētas. Te nav pārtikusī un absolūti drošā Nīderlande, kurā var ielaist marokāņus vēl un vēl; un turpināt runāt par toleranci. Maslova vajadzību piramīdā elementāra iztika, sava personiskā un savas tautas drošība cilvēkam parasti ir svarīgāka, nekā "pragmatisms" jeb tie apšaubāmie labumi, ko atnestu imigrācija.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Social Contract 15.06.2005 18:11
Aleksi,

Kads mērķis būtu Latvijas tiesībsargājošo struktūru virzībai Krievijas miliču prakses virzienā? Jau tā diezgan vājas demokrātijas nonivelēšana līdz krievijas līmenim? Starp citu, kurš Latvijā ir redzējis daudz nelikumīgu (da jebkādu) imigrantu? Un kurš Jums deva tiesības ņošķirt 'normālus' iedzīvotājus no nevēlāmajiem? Man kā cilvēces pārstāvei tas liekas aizvainojoši. Es jau nerunāju par humanismu un elementāru cieņu pret cilvēku neatkarīgi no ienākumu līmeņa, rases un profesionālām kvalifikācijām - to Latvijas sabiedrībā es neceru sagaidīt; runa ir kaut vai par elementāru pragmatismu - kādam taču vajadzēs strādāt Latvijā arī pēc 20 gadiem. Ja apmācīsiem jaunus imigrantus no jaunattīstības valštīm - būs darbaspēks, ja ne... nu tad nebūs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agdams 15.06.2005 18:09
Kāpēc, Aleksi, vispār policijai uz ielas vajadzētu piesieties cilvēkam, ja vien tas acīmredzami nepārkāpj likumu? Es ceru, ka kādreiz dzīvošu valstī, kur tiešām policija "runās" ar cilvēku tikai tad, kad tam būs likumisks un leģitīms pamats.

Ja gribas padzīvot policejiskā valstī (tādā kā Krievija, kur Maskavas milicija katru gadu pretlikumīgi aiztur tūkstošiem likumīgi Maskavā dzīvojošus cilvēkus tikai tāpēc, ka tiem sejas krāsa nav, pēc miliču domām, pietiekami balta), iesaku atminēties, ka policijas patvaļa agrāk vai vēlāk vēršas pret jebkuru valsts iedzīvotāju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 15.06.2005 16:00
Skinhedu stulbības nevajadzētu saukt par nacionālismu. Ir slikti, ja nelikumīgos imigrantus no 3.pasaules valstīm ir jāsavalda nevis apmācītiem policistiem, bet gan huligāniem, kuri turklāt piesienas ne tikai iebraucējiem, bet arī gluži normāliem Latvijas ebrejiem. Diemžēl mūsu valsts bezzobainība pret pasaules klaidoņiem neatstāj vienkāršajai tautai pārāk lielas izvēles iespējas.

Varbūt kāds juridiski izglītots cilvēks vai cilvēktiesību aizstāvis var pastāstīt, kādas darbības šobrīd var veikt policists, ja pamana Rīgas ielās tumšādainu cilvēku, kura uzturēšanās mērķis Latvijā nav acīmredzams. Maskavas miliči, teiksim, prot labi "parunāt" ar aizdomīgiem ārzemniekiem - painteresēties, vai viņiem ir vīzas un reģistrācija, iekasēt soda naudas no tiem, kam papīri nav perfektā kārtībā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ritvars 15.06.2005 09:34
Gan jau kosmopolītiski izlēcieni nodara sabiedriskām interesēm ne mazāku kaitējumu kā nacionālistiski.

Saistītie raksti
Citi autora darbi
6253692926 7f29a1ddc4

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi 63 Autors:Ilona Kronberga, Andrejs Judins, et al

Petijums

Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā 80 Autors:Anvars Zavackis, Andrejs Judins, Ilze Dzenovska, Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Apciet

Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā 4 Autors:Andrejs Judins, Ilona Kronberga