Politiskās bremzes iecietībai 113

Par iecietības veicināšanu atbildīgie politiķi ir daļa no komandas, tādēļ partijas lēmumi viņiem ir saistoši. Tomēr gudrs cilvēks spēj balansēt starp saviem tiešajiem uzdevumiem un partijas spiedienu.

Iesaki citiem:
Bremzes 255x203
Foto:rcrowley

RAKSTS ANGĻU VALODĀ

Politisko partiju retorika un nostādnes iecietības jautājumos bieži ir ļoti neiecietīgas, tādēļ rodas jautājums — vai Latvijā vispār ir iespējams veicināt toleranci, ja tautas priekšstāvji vai nu neizprot tās vērtību vai arī ir apzināti neiecietīgi? Vai šādā situācijā iecietības veicināšana vispār ir iespējama un kāda tādā gadījumā ir politiskā atbildība? Diskusijā piedalās Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas daļas vadītāja Līga Biksiniece, LU Starptautisko un Eiropas tiesību katedras vadītājs Artūrs Kučs, bijušais integrācijas ministrs, politologs Nils Muižnieks, integrācijas ministrs Oskars Kastēns (LPP), lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu un viņu draugu apvienības Mozaīka valdes locekle Linda Freimane un portāla Romi.lv konsultatīvais redaktors Kaspars Antess.

Sāksim ar aktualitāti — vai par spīti garīdznieku un Latvijas Pirmās partijas (LPP) iebildēm Integrācijas sekretariāts neatkāpsies no sākotnējās domas iekļaut Nacionālajā iecietības programmā vēl vienu mazākumgrupu — seksuālās minoritātes?

Oskars Kastēns: Pēc pagājušā gada dramatiskajiem notikumiem saistībā ar praidu valdība uzdeva iekļaut Nacionālajā iecietības programmā labojumus. Kad šo jautājumu virzīja uz Ministru Kabinetu, tika saņemtas daudzas vēstules, kurās bija gan atbalstoši, gan noliedzoši viedokļi par šo jautājumu, un es esmu saņēmis no ministru prezidenta Aigara Kalvīša uzdevumu organizēt tikšanos ar ieinteresētajām institūcijām tiesību akta projekta apspriešanai un iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par projekta turpmāko virzību. Mēs apkopojam viedokļus un pieņemsim lēmumu, kādus priekšlikumus iesniegsim par projekta tālāku virzību.

Kāds ir Jūsu personiskais viedoklis — vajag vai nevajag?

O.Kastēns: Es to nevaru pateikt, kamēr neesmu redzējis pilnīgi visus viedokļus.

Vai Jums savs viedoklis kā Oskaram Kastēnam ir?

O.Kastēns: Man kā Oskaram Kastēnam par visu ir savs viedoklis. Uzskatu, ka vajadzētu sarīkot vienu lielu konferenci, kurā mēs redzētu, cik šis jautājums ir nopietns un cik tas šobrīd nepieciešams. Es drīzāk atbalstu statistikas datus — ja paskatāmies uz Tiesībsarga biroja statistiku, tad gadījumi par seksuāla rakstura diskrimināciju Latvijā ir uz vienas rokas pirkstiem skaitāmi. Tajā pašā laikā ir nenormāli daudz cita veida sūdzību par diskrimināciju pēc vecuma, par invalīdu un etnisko diskrimināciju. Es drīzāk redzu, ka šobrīd tā nav milzīga problēma.


Vai Tiesībsarga biroja pārstāve domā tāpat?

Līga Biksiniece: Latvijas sabiedrībā ne vienmēr viennozīmīgs sabiedrības atbalsts būs visām mazākumgrupām. Šajās jomās valdībai jābūt celmlaužiem, lai sabiedrība saprot, ka valsts aizsargā šīs grupas. Sūdzību statistika tieši par šo mazākumgrupu nav īpaši liela, bet jau otru gadu vasaras pasākumi rāda, ka šī grupa ir apdraudēta. Ja mēs aizsargājam visas mazākumgrupas, tad šī grupa jāiekļauj iecietības programmā.

Artūrs Kučs: Protams, sabiedrības vairākuma viedoklis pret mazākumgrupām visbiežāk būs negatīvs, un Integrācijas sekretariāta uzdevums ir domāt par šo grupu aizsardzību. Ja mēs aizsargājam citas grupas, kas ir Iecietības programmā, kāds būtu pamatojums, ka citas seksuālās orientācijas cilvēkus izslēdzam? Ir [Saeimas Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja Jāņa] Šmita (LPP) viedoklis, ka homoseksuālisms ir izlaidība, tāpat kā ir viedokļi, ka tā nav cilvēka brīva izvēle. Ja cilvēks tāds piedzimst, kāds ir pamatojums viņu diskriminēt un neiekļaut šo grupu programmā? Es domāju, vairākums seksuālo minoritāšu iekļaušanu programmā uztver kā īpašas privilēģijas, bet tās ir tādas pašas iespējas īstenot savas pamattiesības kā visiem pārējiem.

O.Kastēns: Man nav izglītības, lai es varētu diskutēt, vai homoseksuālitāte ir iedzimta, mantota vai iegūta, bet es domāju, ka jau šobrīd ir pietiekami daudz citu likumdošanas aktu, saskaņā ar kuriem tiek aizliegta jebkāda veida diskriminācija.

Vai konkrētās mazākumgrupas pārstāve domā tāpat?

Linda Freimane: Es, protams, nepiekrītu. Neiecietība, kas Latvijā valda pret seksuālajām minoritātēm, ir acīmredzama. Es vispār nesaprotu, kā šobrīd var izteikties, ka tās nav. Mēs aprīlī publicēsim pētījumu, kas tika veikts pagājušajā gadā, analizējot Saeimas deputātu izteikumus, kas tiek izmantoti pret seksuālajām minoritātēm, un tur var redzēt, ka neiecietība ir absolūti samilzusi. Kastēna kungam vajadzētu painteresēties, kāpēc nav sūdzību. Cilvēki Latvijā ir tik ļoti iebaidīti, ka viņi nevar aiziet un iesniegt sūdzību, jo, ja to izdarīs, tad atzīs, ka ir homoseksuāls. Mēs saņemam draudu vēstules un zvanus, bet ir milzīga strukturāla problēma, ka cilvēki nav spējīgi iet sūdzēties.

O.Kastēns: Ko tad lai politiķi dara, kuriem caur preses slejām piedāvā publiski nošauties kā manā gadījumā? Tad jau mēs arī varam runāt par politiķu diskrimināciju. Neiecietība valda visās jomās un izcelt vienu sabiedrības grupu — tas nozīmē mēģināt padarīt vienu grupu diskriminētāku nekā citas.

L.Freimane: Kastēna kungs, jūs esat izvēlējies kļūt par politiķi — publisku personu, es neesmu izvēlējusies būt homoseksuāla. Šī neiecietība ir pilnīgi kas cits. Es nekad neesmu uzskatījusi, ka ir jānostāda viena grupa pret otru.

Linda, ko Jūsu grupai dotu iekļaušana Iecietības programmā?

L.Freimane: Tas dotu signālu tautai par valsts politiku — ka neiecietība nav pieļaujama, ka valdība ieņem vadošo un, teiksim, apmācošu lomu un pasaka — nē, šādu sabiedrību mēs negribam, mums jāmaina attieksme.

Čigāni ir iekļauti gan Iecietības programmā, gan viņiem ir sava valsts programma, ko radījis Integrācijas sekretariāts. Vai tas Jums ir palīdzējis?

Kaspars Antess: Es domāju — pilnīgi noteikti. Ir ļoti svarīgi, ka par šīm lietām runā. Ja līdz šim tādēļ, ka valsts līmenī netika aktualizēts čigānu jautājums, īsti nebija par ko citu runāt kā patīk vai nepatīk čigāni, tad tagad ir iemesls runāt par to, ko valsts programma varētu dot. Tas ir aktivizējis ļoti daudzus čigānus un devis signālu darboties un izmantot situāciju, kad valsts panākusi pretī.

Nils Muižnieks integrācijas ministrs bija tieši Iecietības programmas rakstīšanas laikā. Kas toreiz ļāva vienu vai otru grupu iekļaut vai neiekļaut programmā?

N.Muižnieks: Tur ir gan konceptuāla, gan politiska loģika. Konceptuāli Iecietības programma bija domāta kā Latvijas mājas darbs pēc vispasaules konferences pret rasismu. Viena no šī pasākuma rekomendācijām bija, ka katrai valstij vajadzētu pieņemt rīcības plānu pret rasismu ANO izpratnē, kur ir Rasisma izskaušanas konvencija, kur definīcijā ietilpst aizspriedumi pret cilvēkiem, balstoties uz tautību, ādas krāsu, valodu, reliģiju, bet nevis uz seksuālo orientāciju. Varbūt tas ir vecmodīgs uzskats, varbūt vajadzētu iekļaut arī citas grupas, bet ir zināms līgumisks un politisks pamats, kāpēc tas tā ir.

Vai vajadzētu iekļaut seksuālās minoritātes? Kad tapa programma, eksperti uzskatīja, ka vajag. Gala beigās viņi netika iekļauti, jo es kā politiski atbildīgais ministrs sapratu, ka programma neies cauri. Tas nebija pieņemams politiskās elites pārstāvjiem un, kā mēs redzam, manas aizdomas apstiprinājās. Tā cena, lai vispār Iecietības programmu dabūtu cauri, bija, ka šī grupa netika iekļauta.


Bet varbūt tad vispār nevajag apkarot neiecietību pret seksuālajām minoritātēm?

N.Muižnieks: Vajag. Aptaujās par cilvēku attieksmi pret seksuālajām minoritātēm redzam — tā ir grupa, pret kuru cilvēki izjūt vislielākos aizspriedumus. Mēs redzējām agresiju praida laikā, un ir skaidrs, ka šī ir viena no grupām, pret kuru Latvijā ir vērsta izteikta neiecietība. Kādam vajadzētu ar iecietības veicināšanu nodarboties, bet vai tieši Integrācijas sekretariātam? Valstī ir dalīta atbildība par diskriminācijas izskaušanu. Integrācijas sekretariāts šaurā izpratnē ir atbildīgs par rasu un etniskās diskriminācijas izskaušanu, un Labklājības ministrija ir atbildīga par cita veida diskriminācijas izskaušanu. Bet ir skaidrs, ka šis ir jautājums, ko nevar ignorēt politiskā elite, cilvēktiesību eksperti, tiesībsargs, arī integrācijas ministrs.

L.Biksiniece: Varbūt tad nosaukumā vajadzēja minēt, ka Iecietības programma ir tikai saistībā ar etniskajām minoritātēm. Pieļauju, ka tas ir politiski izlemjams jautājums, vai programma uzrunā visas mazākumgrupas vai fokusējas tikai uz vienu. Integrācijas sekretariātu, manuprāt, sabiedrībā uztver kā iestādi, kas saliedē sabiedrību.

L.Freimane: Turklāt sekretariāts skaidri parādījis, ka tas ir ieinteresēts atbalstīt mūs, mēs esam saņēmuši finansējumu, mums ir bijušas sarunas ar ministriem. Es vispār brīnos, ka šobrīd var būt saruna, vai šis jautājums ir vai nav sekretariāta dienaskārtībā.

O.Kastēns: Nē, nē, no sekretariāta neviens netiks izmests vienalga, kāda būtu cilvēka ādas krāsa, orientācija un tā tālāk. Bet esmu saņēmis vēstuli no ILGA Latvija, kur viņi raksta, ka Draudzības dienas, ko rīko Mozaīka, nav pasākums, kaš spēs izglītot Latvijas sabiedrību un veicināt toleranci. Un ILGA arī raksta, ka, piemēram, pēc viņu datiem, 82% homoseksuālistu Latvijā to neatbalsta. Fakts, ko viena organizācija pasaka par otras aktivitātēm, liecina, ka šādas aktivitātes ir lielā mērā par iemeslu lielas sabiedrības daļas neiecietības veicināšanai.

L.Freimane: Šis ir labs piemērs, ka seksuālās minoritātes neatšķiras no citiem latviešiem un tāpat kā citas grupas savstarpēji ne ļoti labi satiek. Vēstule no ILGA Latvija — vai jūs esat palūguši parādīt viņu aptauju? Mēs netikām aicināti tajā piedalīties. Draudzības dienas satur to, ko lielā mērā ministrs mums saka — mums ir jāinformē, jāizglīto sabiedrība, un to mēs tieši darām. Mēs atļaujamies organizēt gājienu par vienlīdzību, kas patiesībā ir mūsu tāpat kā jebkuru citu tiesības, bet pēkšņi vienā jautājumā visa valsts uzskata sevi par tiesīgu pateikt, kam ir tiesības pulcēties un kam nav. Šie dubultstandarti pret seksuālajām minoritātēm iepretim visiem citiem, kas var iet un darīt visu, ko grib un kā grib, man šķiet absolūti fantastiski.


Kā eksperti uzskata, vai ir politiskā izpratne par to, ko šai mazākumgrupai vajag?

A.Kučs: Pirmkārt, vajag pateikt, ka tā ir problēma Latvijā, ka viņiem ir tās pašas tiesības, kas citām mazākumgrupām. Politiskā līmenī labi būtu, ja Integrācijas sekretariāts kādu pētījumu veiktu tieši par politiķu izteikumiem ne tikai par seksuālajām minoritātēm, bet par neiecietību plašāk. Vairs jau nav runa par diskusiju, bet par atsevišķām vardarbības izpausmēm — cilvēkiem uzbrūk tāpēc, ka viņi pārstāv kādu noteiktu viedokli vai ka viņi pieder kādai mazākumgrupai. Tas ir bīstami un tas ir Integrācijas sekretariātam piekrītoši — ar to vajag strādāt.

N.Muižnieks: Tomēr ir jānodala iecietības veicināšana un praids. Man nav informācijas, vai praids veicina vai neveicina iecietību. Es domāju, nevienam nav tādas informācijas, lai varētu spriest, ka tas izprovocē pretestību. Man pavisam skaidrs, ka Latvijā ir pulcēšanās brīvība, un valsts pienākums ir nodrošināt kārtību un drošību cilvēkiem.


Skatoties uz to, kā Integrācijas sekretariāts strādā, radies priekšstats, ka tas vairāk koncentrējas uz “izdevīgām” mazākumgrupām un ne tikai daudz uz “sāpīgajām”.

O.Kastēns: Nu es ne īsti piekristu. Man asi nācās reaģēt, kad piekāva somāliešus, un otrs pilnīgi svaigs piemērs, kad būvniecības firma izplatīja rasistisku reklāmu.

N.Muižnieks: Es neredzu, ka baigos punktus var pelnīt, aizstāvot romus vai tumšādainos cilvēkus. Es gribētu aizstāvēt savu bijušo iestādi un teikt — labi, šis ir jautājums, kur ir ļoti lieli aizspriedumi, šis ir jautājums, kur ir mazliet neskaidri, kam būtu jāuzņemas atbildība, un ir arī ārkārtīgi smagi, jo mēs redzam, kāda nostāja ir politiskajai elitei, kādi viedokļi ir sabiedrībā, tāpēc ir grūti virzīties uz priekšu.

L.Freimane: Kad pirmoreiz Iecietības programmu skatīja valdība, vai tā tika nosūtīta Garīgo lietu padomei?

N.Muižnieks: Nē, netika, bet bija diskusijas, kur arī garīdznieki piedalījās un arī etnisko minoritāšu pārstāvji iebilda pret seksuālo minoritāšu iekļaušanu programmā.

L.Freimane: Man ļoti grūti saprast, kāpēc laicīgā valstī, kur baznīca šķirta no valsts varas, garīdzniekiem būtu kas sakāms par valsts politikas veidošanu? Nesaprotu, kāpēc garīdznieki un NoPride tiek aicināti pie sarunu galda. Manā uztverē tas ir tāpat, kā ASV aicināt runāt kukluksklanu par rasu direktīvu. Tas ir absurds.

O.Kastēns: Garīgo lietu padome vienkārši ir viena no ieinteresētajām institūcijām, ar kuru šis projekts jāapspriež.Pēc kādiem kritērijiem izvēlējāties ieinteresētās institūcijas?

O.Kastēns: Tās bija puses, kuras, kad šis jautājums tika skatīts, izteica savu viedokli.

Jūsu pārstāvētā LPP valde lēma turpmāk sekretariāta lēmumus saskaņot ar Garīgo lietu padomi. Jums acīmredzot tam jāpakļaujas?

O.Kastēns: Jā, man kā partijas biedram jāievēro partijas disciplīna un jāpakļaujas valdes uzticētajiem uzdevumiem.

L.Biksiniece: Ja mēs esam demokrātiska valsts un pirmkārt vadāmies pēc starptautiskajām tiesībām un likuma, tad, protams, jāuzklausa dažādi viedokļi, tomēr nedrīkstētu būt obligāts saskaņojums ar Garīgo lietu padomi. Tad mazākumgrupu jautājumos diezgan grūti būtu panākt progresu, jo reliģiskie priekšraksti ir viena lieta, bet šeit par daudz baznīca tiek iesaistīta.

A.Kučs: Te parādās politiskā realitāte. No LPP biedriem izskanējuši diezgan pat homofobiski izteikumi.

N.Muižnieks: Es vairs neesmu LPP, bet gribu norādīt, ka Latvijā nevienai partijai nav monopols uz homofobiju. Ja ministrs būtu no ZZS vai TP, īpaši citādāka tā situācija nebūtu, jo citās partijās nostāja ir diezgan līdzīga. Jā, baznīcas ietekme, skaidrs, ir mazliet spēcīgāka LPP, bet, ja papētām premjera un deputātu komentārus, es tomēr uzskatītu, ka tā ir plašāka problēma.

A.Kučs: Mēs šobrīd runājam par Integrācijas sekretariātu un ministra iespējām kā šīs partijas biedram.


Vai romi jūt, ka ir politiskā ieinteresētība veicināt iecietību pret viņiem?

K.Antess: Es citādāk nemaz to nevarētu uztvert, jo sekretariāts nāk pretim. Bet es nepiekrītu, ka politiķiem jādod pirmais signāls, lai realizētu kādu projektu. Labums jau ir tas, ka viņi uzklausa, kādi ir iespējamie risinājumi, un uzticas romiem, kuriem ir vīzija, ko darīt.Bet kas reāli ir mainījies viena ierindas čigāna dzīvē? Vai, piemēram, ir vieglāk atrast darbu?

N.Muižnieks: Gribat ātrus rezultātus. Par konkrēto efektu varēs spriest tikai pēc brīža, ne jau tagad, kad [Čigānu integrācijas] programma strādā pat ne gadu. Svarīgi, ka ir tāda programma, ka tā tiek finansēta un ir pēc iespējas liela čigānu līdzdalība programmas izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā.

K.Antess: Tur jau tā lieta — vai čigāni ērto brīdi izmantos lietderīgi. Pats svarīgākais ir čigāniem veidot savu domāšanu, un tas atkarīgs no mums pašiem. Es nesaskatu tik ļoti lielu problēmu ar neiecietību pret čigāniem. Ja tu pats pie cilvēka ej un esi gatavs saņemt bliezienu, visticamāk, to tu arī saņemsi. Jāsāk ar pašu romu izglītošanu.


Es tomēr gribētu saprast, vai tolerances veicināšana ir vai nav saistīta ar politiskajām vēlmēm un interesēm? Vai Latvijā var sākt par to runāt, ja tomēr LPP pārziņā ir iecietības veicināšanā svarīgie posteņi — Integrācijas sekretariāts un Saeimas Cilvēktiesību komisija?

O.Kastēns: Mans prioritārais dokuments ir valdības rīcības plāns. Tālāk ir dažādi citi faktori, arī valdes lēmumi, bet nekas nav kā Mozus desmit baušļi iekalts akmenī.

N.Muižnieks: Politiķi tomēr var ietekmēt vispārējo atmosfēru, tas ir attiecībā pret etniskajām un rasu minoritātēm, bet, es teiktu, ka to var vispārināt pret citām minoritātēm. Es būtu ārkārtīgi laimīgs, ja šeit neviena partija neiebilstu, ka ir jāievēro Satversme un jānodrošina pulcēšanās brīvība, otrs — ka jāievieš pilnā apjomā direktīvas par rasu diskrimināciju. Ja to izdarītu, tas būtu labs sākums.


Vai tas, ka partijas vairāk vai mazāk ir neiecietīgas, bremzē iecietības veicināšanu valstī?

L.Biksiniece: Ja tik smagnēji nākas pārņemt nodarbinātības direktīvu tikai dēļ diviem nelaimīgajiem vārdiem par seksuālo orientāciju, tas parāda, ka praktiski ir politiķu ietekme.

A.Kučs: Protams, politiķi ietekmē, viņi pieņem lēmumus, viņu politiskās runas ietekmē sabiedrības nostāju.Ja vienas partijas valdes lēmums ministram ir saistījis rokas, vai mēs varam cerēt uz progresu?

N.Muižnieks: Politika, protams, ir komandas spēle, un ministrs ir daļa no komandas, un partijas lēmumi viņam ir saistoši. Bet, protams, ir viņa atbildība īstenot savas ministrijas funkcijas. Tās lietas ir jālīdzsvaro.Vai Jums tas izdevās?

N.Muižnieks: Ne vienmēr. Protams, es arī kļūdījos, biju par vāju un tamlīdzīgi, bet ministrs ir neapskaužamā situācijā, jo viņš nevar vinnēt politiski — vienalga, kādu lēmumu pieņemtu, būs viena sabiedrības daļa, kas viņu asi kritizēs, jo šis ir jautājums, kas izraisījis asas diskusijas. Neviens nevar pārmest ministram, ja viņš iestājas par to, ka jāievieš ES direktīvas un jāievēro Satversme. Ar to būtu jāsāk, un tad tālāk mēs varētu domāt, ko darīt, lai veicinātu iecietību un aizsargātu kādu grupu.


Cik pamatīgus pamatus var sabūvēt, ja partijas un politiķi ir neiecietīgi?

A.Kučs: Protams, jāņem vērā politiskā realitāte, kas ministru sasaista, bet tas lielā mērā ir atkarīgs arī no ministra. Es domāju, ka arī partijas nostādnes ietvaros viņam ir iespējas spert soļus iecietības veicināšanā un stereotipu kliedēšanā. Plašāk skatoties, katra partija kaut kādā mērā pārstāv savus vēlētājus, bet tas būtu ideāli, ja politiķi ietu tālāk un pieņemtu lēmumus, kas vairākumā sabiedrības nav populāri. Diemžēl Latvijas prakse rāda, ka biežāk tas bijis tikai ārēja spiediena rezultātā.

L.Biksiniece: Man kā juristei vienmēr gribas skatīties uz likumu un šķiet — nu kā — ir Satversme, likumi, saistošās direktīvas, nu kur ir problēma? Protams, ir jārēķinās ar realitāti, ka ir arī politiskie uzstādījumi, kas to visu padara daudz sarežģītāku. Man žēl, ka brīžiem parādās tendence — attieksme pret mazākumgrupu kļūst par tādu kā pozicionēšanos par vai pret, ar ko nopelna balsis. Politiķi tomēr varētu skatīties pragmatiskāk.


Citiem vārdiem sakot, ministram jābūt pietiekami gudram, lai balansētu starp tiesiskumu un partijas vēlmēm. Vai no jums varam sagaidīt šo gudrību?

O.Kastēns: Modus vivendi, kā teiktu senie latīņi, — zelta vidusceļš. Es centīšos no visas sirds.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (113) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Nakts. 26.05.2007 17:35
Man nekad un ne pie kādiem apstākļiem nebūs pieņemama IZVIRTĪBAS uzspiešana sabiedrībai valsts līmenī, nekad! Variet pieņemt likumus, lēmumus, da jeb ko,man nospļauties uz to. Mācīšu bērniem, mazbērniem ,kas ir zilie, lai baidās no tādiem,tāpat kā no slepkavām ,izvarotājiem,kuriem nav ne goda , ne sirdapziņas. Man ir pretīgi ,ka izvirtuļīem blakus noliekTAUTĪBAS,kā var ņirgaties par ČIGĀNIEM vienādojot ar HOMĪŠIEM.Nevienu dienu mani bērni nemācīsies pie homoseksuāla skolotāja, pat lai necer uz tadiem laimes mirkļiem.Un ,ja tas nelīdzēs ,gan izdomāšu kā rīkoties.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 08.04.2007 14:38
Taisnība LPP deputātam J.Šmitam - iecietība nav un nevar būt sabiedrībā universāla vērtība. Nekur Satversmē nav rakstīts, ka mums jābūt iecietīgiem pret izvirtuļiem, nepilngadīgo pavedējiem, narkomāniem utml. "Iecietība" drīzāk ir dažu cilvēku izdomāts triks, lai kontrolētu masas. Iecietībai mazs sakars ar patiesu tuvākmīlestību - ja mums otrs cilvēks nav vienaldzīgs, tad mēs viņu pamācīsim, kad viņš dara ko nepareizi. Iecietība labākajā gadījumā ir maskēta vienaldzība, bet sliktākajā - tas ir iegansts, lai atņemtu kādam viņa likumīgās tiesības, apklusinātu politiskos oponentus. Piemēram, Kārlis Streips ar "iecietības sarga" masku var atriebties jaunietēm no avīzes DDD, traucēt godīgiem Latvijas pilsoņiem darīt viņu darbu un paust savus uzskatus.

Par valdības atbildību runājot... Valdība nav tikai atsevišķo indivīdu interešu un vēlmju piepildītājs, bet valdībai tautai ir arī morāla autoritāte. Tāpat kā patiesa vecāku mīlestība ir tādas rūpes, kas ļauj bērniem ar laiku pašiem uzņemties atbildības grūtumu; te neder bezkonfliktu un bezprincipu iecietība un humānisms. Ir labi, ka mūsu valstī vēl ir skolotāji, kas spēj būt stingri un taisnīgi arī tad, ja audzēkņi neizturas ar cieņu. Tāpat ir labi, ka mums ir ministri, kas izturas pret visiem ar respektu, bet vienlaikus nezaudē stingrību un principus. Ceru, ka Integrācijas ministrs O.Kastēns gluži tāpat saglabās stingru mugurkaulu - un neļaus sevi apriet un iebiedēt. Lai izdodas!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

UlmanisK 08.04.2007 05:51
Latvijai ir svarīgākas lietas par homoseksuālismu ar ko nodarboties. Bet tā kā krievu komūnistu okupācija ir atstājusi garīgu, morālu un polītisku vakūmu Latvijā, tad visādi margināli grupējumi atrod izdevīgu vidi, kur "iekorķēties". Nabaga Latvija!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alex - visiem 03.04.2007 15:25
Viendzimuma laulības aizstāvjiem būtu derīgi iepazīt dažus "Akvarium" dziesmu tekstus, protams, ja viņi tos spēj izlasīt:

Вавилонскую башню до крошки склевал коростель.
Стадо древних богов перегрызло все братские узы.
Бледный гуру сказал что прекрасны любые союзы
А особенно те, для которых ложатся в постель. (Б.Гребенщиков)

Sk. http://aquarium.lipetsk.ru/MESTA/mp3/aquarium.ru-albums/gipe... .

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas- Pētersonei! - Shadow 02.04.2007 18:31
Es nezinu, kāpēc Streips un Zinātājs dara to, ko viņi dara -- varu tikai spekulēt, piemēram, ka Streipam aptrūkās "gejticības" dogmas, ko piesaukt, -- bet es neesmu, nekad neesmu bijis, un nekad nebūšu jurists - amatā vai bez amata. Tāpēc padoms: ja iesaistīti tiek juristi, juristi augstos amotos, - uzmanieties :)

Labāk nocitējiet, kuri tieši vārdi bija nicīgi, lamas vai rupji - t.i. zākāšanās :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow 02.04.2007 17:59
Palasiju B. Pankuka komentarus! Saliku kopa ar rakstitaju. Tagad saprotu kapec lielaka dala juristu so cilveku uztver ka drusku neprognozejamu:))

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 01.04.2007 14:00
Mameha: Ja Tevi tik loti uztrauc drosa vide berniem, varbut padoma par to, kas so vidi sagrauj: parasti nepilnas gimenes rodes del ta, ka virs ir nodzeries, sit sievu, vai nocopejis kadu jaunu meiteni, kas pec gadiem varetu but vina meita. Vins pamet savu sievu un bernus un biezi vien ari par viniem nerupejas ne materiali, ne savadak.

Ir taisnība, ka precēti cilvēki var graut savu laulību vai netikt galā ar gjimenes pienākumiem. Un visāda veida heteroseksuāla izlaidība tiešām tiek reklamēta - pilnīgi Jums pievienojos. Bet tā jau ir cita problēma - te drīzāk varētu būt runa par laulības latiņas pacelšanu drusku augstāk. Teiksim, cilvēkiem pirms laulībām piedāvāt jaunlaulāto kursus, kuru gaitā cilvēki varētu rūpīgāk iepazīt viens otru un psihologu vadībā pārliecināties par savu saderību un savu nodomu nopietnību. Palīdzēt laulātajiem var vēl ļoti dažādos veidos - bet neredzu, ko te var atrisināt laulības definīcijas mainīšana?

Mameha: Luk kas apdraud bernus un vinu attistibu, nevis homoseksuali cilveki. Tas vispar ir absurds homoseksualus peksni padarit par "celoni" demografiskajai problemai un tam, ka berni aug nepilnas gimenes ...

Man nebija nodoma nevienu cilvēku padarīt par cēloni demogrāfiskai problēmai vai bērnu augšanai nepilnās gjimenēs. Visos laikos ir bijis ne mazums cilvēku, kuri dažādu būtisku iemeslu dēļ nevar/negrib laist pasaulē bērnus. Bet mēs taču diskutējām par laulības institūciju vai, kā Jūs izteicāties mazliet citiem vārdiem - "iespeju legāli registrēt savu savienību". Un tad es nesapratu: ar ko tā būtiski atšķirtos no jebkuras citas netradicionālas gjimenes, kur bērnus pieskata divi vai vairāki pieaugušie? Piemēram, bērnus var audzināt māte kopā ar vecmāmiņu no tēva puses (arī tad, ja viņas nav lezbietes). Vai arī musulmaņu paplašinātā gjimene ar vīra vecākiem, vīru, vairākām sievām un viņu bērniem? Jautājums ir tāds --- vai visus šos gjimenes modeļus, kas praksē reizēm ir sastopami un katrs no tiem mazliet savādāks, var un vajag saukt par laulību Latvijas Republikas likumdošanas izpratnē?

Vai tikai homoseksuālie pāri pelna īpašu valsts uzmanību, un tikai viņu attiecībām ir vajadzīgs juridisks noformējums? T.i. jautājums ir par privilēgjijām tikai vieniem vai arī vienlīdzību visiem. Man šajā sakarībā, piemēram, nav skaidrs, kāda laulības institūcijas forma būtu piemērota biseksuāliem cilvēkiem? Vai cilvēkam drīkstēs būt pielaulāti divi dažādu dzimumu partneri? Vai arī biseksuālos diskriminēsim?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mameha - Aleksim 01.04.2007 11:01
Ja Tevi tik loti uztrauc drosa vide berniem, varbut padoma par to, kas so vidi sagrauj: parasti nepilnas gimenes rodes del ta, ka virs ir nodzeries, sit sievu, vai nocopejis kadu jaunu meiteni, kas pec gadiem varetu but vina meita. Vins pamet savu sievu un bernus un biezi vien ari par viniem nerupejas ne materiali, ne savadak. Ilustretie zurnali sadus tevinus glorifice, publicejot garas intervijas ar, piemeram, aktieriem vai politikiem, un sabiedriba sadu ricibu nevis nosoda, bet gan pienem ka normu. Luk kas apdraud bernus un vinu attistibu, nevis homoseksuali cilveki. Tas vispar ir absurds homoseksualus peksni padarit par "celoni" demografiskajai problemai un tam, ka berni aug nepilnas gimenes ... Bezgala erti ir meklet problemas celoni arpus sevis un pierastas lietu kartibas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 31.03.2007 18:47
Nepamanīju vēl vienu punktu.

Mameha: FYI, berni tomer dzimst nevis laulibas, bet seksa rezulta, ka ari maksligas apauglosanas rezultata.

Ar tādu attieksmi mēs nekur tālu netiksim. Bērnam ir vajadzīga droša vide, kur izaugt lielam. Šādu drošu vidi vislabāk nodrošina abi biologjiskie vecāki - ja vienam no viņiem kaut kas atgadās, tad vismaz paliek otrs. Viss pārējais ir dažādu komplicētu dzīves situāciju labošana - piemēram, audžu vecāki, adopcija, augšana nepilnās gjimenēs. Mākslīgā apaugļošana gluži tāpat ir tikai rezerves izeja, ja kāds no laulātajiem ir neauglīgs. Tā nevar būt sistēma, jo tad pret bērnu sākam izturēties kā pret tehnologjijas produktu, nevis kā pret Dieva dāvanu, kāds viņš patiesībā ir.

Tīšām radīt bērnus, kuriem jau kopš dzimšanas jābūt bāreņiem vai pusbāreņiem, manuprāt, ir amorāli jebkādas orientācijas cilvēkiem. Tāds bērns viegli var palikt bez neviena pieaugušā, kuram rūpētu, kas ar viņu notiek. Vēsture liecina, ka bērnus izņēmuma situācijās var sekmīgi uzaudzināt arī znots un vecmāmiņa, pulciņš klostera mūku vai divas lezbietes vai geji. Un valsts var arī domāt, kā viņiem palīdzēt. Bet par to ir vajadzīga saturīga saruna, saistīta ar reālu cilvēku problēmām, nevis jāsāk ar jaunu "partnerattiecību" kategoriju tādēļ, ka dažiem tā gribas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Mameha 31.03.2007 18:21
Mameha: Ja pareizi atceros, arlauliba dzimuso bernu skaits Latvija ir apmeram puse. Gimenes jedziens gadu gaita ir mainijies, un uzskatu, ka ari likumiem ir jamainas tam lidzi.

Labi, mainīsiemies laikiem līdzi. Visaktuālāk laikam būtu ļaut regjistrēt tās īpašās attiecības, kuras izveidojas starp vedeklu un vīramāti (vai znotu un sievasmāti) un bērniem pēc tam, kad attiecīgi vīrs vai sieva devušies laimes meklējumos uz Īriju un nedomā atgriezties. Latvijā dzīvo arī musulmaņi un nākotnē viņu būs vēl vairāk - nedrīkst pieļaut diskrimināciju, tādēļ vajag paredzēt arī daudzsievību. Lai neiebilstu feministes, tad simetrijas dēļ vajag arī daudzvīrību. Ja uz brīdi radīsies neliels sajukums, kas par to? Varēsim pieaicināt juridiskos konsultantus no Ingušetijas (sk. http://www.ingushetia.ru/m-news/archives/002777.shtml ) un viņi palīdzēs sakārtot mūsu likumus. Galu galā, arī Ziemeļkaukāzs pieder Eiropas kultūrai; vienreiz jāpieliek punkts mūsu novecojušām un provinciālajām tradīcijām.

Mameha: Nesaprotu, kadu tiesi apdraudejumu varetu radit homoseksualu cilveku iespeja legali registret savu savienibu?

Laulībām, manuprāt, vispār nekas nav jāapdraud. Apdraudējums būtu jāpamato tur, kur kādam ierobežo viņa pamatbrīvības (piemēram vārda vai pulcēšanās brīvību). Par laulību šādu kritēriju pirmo reizi dzirdu. Varbūt kāds juridiski izglītots cilvēks var paskaidrot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mameha - Pankuukaam 31.03.2007 17:49
FYI, berni tomer dzimst nevis laulibas, bet seksa rezulta, ka ari maksligas apauglosanas rezultata. Ja pareizi atceros, arlauliba dzimuso bernu skaits Latvija ir apmeram puse. Gimenes jedziens gadu gaita ir mainijies, un uzskatu, ka ari likumiem ir jamainas tam lidzi. Nesaprotu, kadu tiesi apdraudejumu varetu radit homoseksualu cilveku iespeja legali registret savu savienibu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 31.03.2007 17:38
Linda Freimane: Mēs neprasam nekādas īpašas tiesības - tikai tās pašas tiesības, kādas ir pārējiem.

Fīrers jau minēja - ikvienam, neatkarīgi no seksuālās orientācijas, ir tiesības stāties laulībā. Māris Sants un daudzi citi ir pierādījuši, ka orientācija laulībai nav šķērslis. Protams, ir vajadzīgi tiesiski līdzekļi, kuri ļauj sakārtot arī nelaulātu ļaužu attiecības (piemēram, mantojuma, kopīpašuma, savu vai audžubērnu aprūpes tiesības, tiesības pieņemt lēmumus par otra cilvēka ārstēšanu, utml.). Vienlīdzīgā sabiedrībā civiltiesiskās attiecības nedrīkst kļūt atkarīgas no dzimumtieksmes apmierināšanas veida. Citādi mēs nonākam pie nejēdzības - divas atraitnes, kurām ir kopīga saimniecība un kopīgi pieskatāmi bērni, tiesiskā ziņā atšķirsies no divām lezbietēm. Kur šajā situācijā ir vienlīdzība?!

Linda Freimane (agrāks komentārs): Kāpēc šī tēma jānoreducē uz seksu vien? Vai tad laulība starp vīrieti un sievieti sastāv tikai no seksa? Kur palika partnerība, draudzība, kopēja draugu loka izveide, dalīšanās priekos un bēdās, viena otra atbalstīšana, kopīgi piedzīvojumi un ikdienas likstas? Vai jums tiešām ir tik grūti iedomāties, ka tieši tas pats var notikt arī starp diviem viena dzimuma cilvēkiem? Viņi taču abi ir CILVĒKI, kas jūsu acīs ir kompetenti stāties laulībā ar pretējo dzimumu un izrādīt visas šīs cilvēciskās īpašības - kāpēc gan viņiem zustu šī kompetence tikai tāpēc, ka otrs cilvēks viņam blakus ir tā paša dzimuma?

Ja laulības institūcijas jēga būtu svētīt divu cilvēku emocionālu pieķeršanos, draudzības jūtas utml., tad Jums būtu taisnība. Citi tomēr uzskata, ka laulības institūcijā izpaužas VISAS konkrētās sabiedrības intereses un morāles priekšstati par to, kādai jābūt cilvēku kopdzīvei gjimenē; par drošu vidi, kurā vislabāk iespējams audzināt bērnus. Laulību ceremonija allaž ir publisks notikums, tai ir vajadzīgi liecinieki un kaut kādas autoritātes akcepts. Turklāt ir diezgan skaidra Latvijas sabiedrības nostāja par laulību - tā atspoguļojas gan aptaujās, gan Satversmē un likumos.

Protams, allaž bijuši cilvēki, kuri laulības institūciju izmanto saviem īpatnējiem mērķiem - piemēram, Britnijas Spīrsas un Džeisona Aleksandera laulība esot ilgusi tikai 55 stundas; un gan jau arī Latvijā gadās tādas laulības, kuras ir tādas tikai vārda pēc. Tomēr ir saprotama valsts vēlme garantēt vismaz minimālu kārtību šajos jautājumos. Savukārt viendzimuma laulību atbalstītāji ārzemēs nereti ķeras pie absurdām iniciatīvām, ar mērķi diskreditēt laulības institūciju kā tādu (sk. http://www.wa-doma.org/ ).

Domāju, ka daudz domāt par laulības institūcijas formāli-teorētisko pusi būtu tāpat kā simtkājim spriest, ar kuru kāju sākt dancot. Ir taču pavasaris. Ja mēs jūtamies šai atbildībai gatavi, ja ir nodrošināta iztika un vieta, kur veidot gjimeni - nu tad arī izvēlēsimies sev piemērotu partneri un stāsimies ar viņu laulībā. Ja vēl nejūtamies gatavi attiecībām ar vienu pretēja dzimuma cilvēku, tad pagaidīsim. Laulība reiz ir tāda lieta, kur prakse tūkstoškārt atsver teoriju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 31.03.2007 14:44
t.i. "Latvijas likumdošana ģimenes tiesību jomā nav diskriminējoša.."

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 31.03.2007 14:41
L. Freimane: "(..) protams, ka ir daudz neatrisinātu un problemātisku jautājumu attiecībā uz Latvijas ģimenes tiesībām - piemēram tas, ka mums nav kopdzīves likuma, kas regulētu to cilvēku attiecības kuri ilgstoši dzīvo kopā bet nav laulājušies (vai reģistrējuši partnerattiecības)."

Apgalvojumi, apgalvojumi, un vēlreiz vispārīgi apgalvojumi. Civiltiesiskās attiecības starp indivīdiem regulē, tai skaitā, civillikums. Tas, ko jūs vēlētos, ir - lai valsts un radītu vēl vienu, laulātajam līdzīgu tiesisko statusu, un piešķirtu tās privilēģijas un atvieglojumus, kas pamatoti izriet no atrašanās laulībā, cilvēkiem, kuri tādu vai citādu iemeslu dēļ ir izvēlējušies laulības attiecības nedibināt. Vai vienkāršāk - jūs vēlieties, lai, tai skaitā, ap viendzimuma sodomiju veidota kopdzīve, tiktu nolikta līdzās laulībai kā valsts atzīts, aizsargāts un atbalstīts kopdzīves veids.

L. Freimane: "Mēs neprasam nekādas īpašas tiesības - tikai tās pašas tiesības, kādas ir pārējiem."

Nē - prasiet gan. Vispirms jūs rakstiet, ka neesot kaut kāda tur likuma, kurš, domājams, radītu kādas tiesības, kuru nav ne tikai jums, bet ikvienam, un tad sakiet, ka prasiet tiesības, kuras esot nenorādītiem pārējiem. Un - kāda sagadīšanās! - vienīgie, kuri ko tādu prasa, līdz šim nemainīgi ir bijuši viendzimuma sodomiju sabiedriski normalizēt kāri homo-politaktīvisti un tos atbalstoša, no ārzemēm finansēta speciālo interešu grupa.
L. Freimane: "Citās valstīs attīstās diskusija par divkāršo un trīskāršo diskrimināciju ..."

Jā, jā - attīstās. Un paslēpts runās par diskrimināciju un itkā iztrūkstošām tiesībām ir ģeķīgais, pagaidām vēl Latvijā neartikulētais apgalvojums, ka laulības institūts -- likumu, tradīciju, paražu kopums, kas gadu tūkstošiem, praktiski jebkurā kultūrā un sabiedrībā ir bijis saistīts ar vīrieša un sievietes vienošanu publiskā, ne tikai privātā seksuālā savienībā, un no šai savienībai raksturīgā unikālā potenciāla (radīt bērnu) izrietošo seku regulēšanu, -- kādu diskriminē.

Jūs nespēsiet nocitēt nevienu Latvijai saistošu starptautisko vienošanos vai tiesas spriedumu, kas validētu šādu ģeķību. Es savukārt nocitēšu vienu EKT spriedumu, kas liecina, ka lēmums, vai validēt to, ir Latvijas likumdevēju brīvas izvēles jautājums [mans tulkojums]:

"Lēmums, vai piešķirt noteiktus labumus laulātiem pāriem, izslēdzot visas [mans pasvītrojums] personas, kas dzīvo kopā nelaulātas, ir vai nu likumdevēja izlemjams, vai arī nacionālo tiesu likumdošanas normu interpretācijas jautājums, un indivīdi nevar sūdzēties, ka pastāv Kopienas likumu aizliegta diskriminācija pēc dzimuma." -- C-117/01, K.B. v NHS Pensions Agency, 07.01.2004, §28

Latvijas likumdošana ģimenes tiesību jomā nav nediskriminējoša, un tā ir labi konstruēta, lai pretotos mēģinājumiem normalizēt viendzimuma sodomiju. Mēģinājumi pielīdzināt laulībai kaut ko, kas tā nav, ir mēģinājumi radīt formālu pamatu frivolām sūdzībām par diskrimināciju, nevis novērst prettiesisku diskrimināciju. Par to viegli pārliecināties aplūkojot tādas valsts kā Zviedrijas vai ASV pavalstu (piemēram Kalifornijas, Konektikutas) pieredzi, kuras apmierināja homo-politaktīvistu kaprīzes, radot alternatīvu partnerattiecību institūtu. Prasības pēc viendzimuma "laulības" nebeidzas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - Lindai Freimanei 31.03.2007 13:12
Jums ir tieši tādas pašas tiesības kā visiem cilvēkiem, vienmēr ir bijušas un vienmēr būs. Tas, ka daļu no tiesībām jūs nevēlaties izmantot (iespēju reģistrēt laulību - savienību starp vīrieti un sievieti), ir tikai un vienīgi jūsu pašu darīšana. Savukārt prasība pēc viendzimumu partnerattiecībām ir prasība pēc īpašām papildus tiesībām, jo šādas iespējas te nav nevienam, tātad diskriminācijas nav.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins - Linda Freimane 31.03.2007 12:09 http://www.politika.lv/index.php?id=508&did=13522

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Linda Freimane - Ivaram 31.03.2007 12:04
Es šajā lietā nesaskatu pretrunu - protams, ka ir daudz neatrisinātu un problemātisku jautājumu attiecībā uz Latvijas ģimenes tiesībām - piemēram tas, ka mums nav kopdzīves likuma, kas regulētu to cilvēku attiecības kuri ilgstoši dzīvo kopā bet nav laulājušies (vai reģistrējuši partnerattiecības). Toties, pastāv arī cilvēku pašu atbildība izmantot likumā eksistējošās tiesības, piemēram, izšķirties pirms sāk veidot jaunu ģimeni lai nerastos jums minētā situācija. Cik es zinu rietumu valstu jurisprudenci, visur pastāv likums, kas noteic, ka cilvēks nevar būt vienlaikus precējies ar vienu un dzīvot juridiski atzītā kopdzīvē ar citu. Arī paternitātes jautājums ir saistīts ar laulības institūtu.
Tomēr - gribu uzsvērt, ka es nekad neesmu vēlējusies nostādīt seksuālās minoritātes kaut kādās pretējās pozīcijās ar pārējo sabiedrību. Mēs neprasam nekādas īpašas tiesības - tikai tās pašas tiesības, kādas ir pārējiem. Turklāt, mēs neesam kaut kāda no sabiedrības nošķirta grupa, mēs esam cilvēki, kas ir sastopami visās sabiedrības daļās, starp pensionāriem un jauniešiem, krieviem un latviešiem, lauciniekiem un rīdziniekiem, bagātiem un nabagiem.
Citās valstīs attīstās diskusija par divkāršo un trīskāršo diskrimināciju - kā justies cilvēkam, kas ir gan, piem., čigāns, lesbiete un invalīds? Šajā diskusijā būtiski ir tas, ka dažādās aizsargājamās grupas nav nošķirtas viena no otras, bet ir runa par katra indivīda situāciju un tiesībām netikt diskriminētam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alex 30.03.2007 15:17
Pilnīgi apdauzīts Jūs taču neesat!

Nezinu, neesmu par to domājis - esmu matemātikas pasniedzējs, un tāpēc būt apdauzītam varētu būt daļa no mana profesionālā šarma. Bet, kā saka angļi: "Saziņas vide pati ir vēstījums" -sk. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Medium_is_the_Massage . Ja Jūs iepazītos ar grāmatizdevēja O'Reilly atziņām par Web 2.0, tad varētu pārliecināties, ka tas veids, kā ar sabiedrību komunicē NSS Rīgas nodaļas vadītājs Kristaps Kaupe ir gan demokrātiskāks, gan atvērtāks, nekā tas veids, kā ar sabiedrību komunicē "Diena" (vai, pasarg Dievs, televizors). Tur ir mazāk varas apziņas, lielāka jūtība pret apkārt notiekošo, galu galā - arī veselais saprāts.

Protams, katram cilvēkam var būt savi maldi; tādi ir gan NSS biedriem, gan teležurnālistiem. Bet viņi atšķirībā no iecietības sludinātājiem reagjē uz situācijām kā dzīvi cilvēki un nepieturas pie gatavām shēmām. Manuprāt, viņiem ir labākas izredzes no saviem maldiem atbrīvoties, nekā tiem, kuri uzskata, ka viņi visu zin labāk un, kuru komunikācijā ir mazliet aizsērējis "feedback". Latviski ir tāds teiciens - "ar viņu var/nevar iet zirgus zagt". Patriotiskiem jauniešiem kopumā intuitīvi uzticos gan es, gan laikam arī daudzi citi - cilvēkiem bez personiskā labuma vēl kaut kas rūp. Par visām televīzijas dīvām to nevarētu tik droši apgalvot. Kaut vai tādēļ, ka viss var beigties ar advokāta meklēšanu - gan Jūsu, gan Ilzes Jaunalksnes attieksme pret apkārtējo sabiedrību ir diezgan nešpetna.

Lai gan labāk beigšu. Citādi manī pašā sāk pamosties F.Bēkona "alas elki" (četras kājas labi, divas kājas slikti, atceroties, Orvela "Dzīvnieku fermu"?). Ir tāds skaists Ziemassvētku vēstījums - "Miers virs zemes labas gribas cilvēkiem". Arī "Mozaīkas" biedriem ir iespēja apliecināt, ka viņi netīko pēc negodīgā ceļā iegūtām privilēgjijām priekš homoseksuālistiem (viendzimuma laulībām, utml.) ka viņi sabiedriskās vietās tīšām netaisīs ļembastus. Tad arī viņi manās acīs būs labas gribas cilvēki - neatkarīgi no daudz kā cita.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips - Alex 30.03.2007 14:51
Ja reiz Jūs, cienītais, citējat krievu valodu, tad citēšu arī es attiecībā uz apgalvojumu, ka NSS ir "atvērtāki informācijas apmaiņai" -- kā saka krievu valodā, seičas! Pilnīgi apdauzīts Jūs taču neesat!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alex - Fīreram 30.03.2007 14:10
>> Offtopiks: kā var skatīties videofilmas bez televizora?

:)) Pavisam bez ekrāna laikam nevar iztikt - datora monitoru un cieto disku vajag. Varētu jau pie datora pieslēgt multimēdiju projektoru vai mājas kinozāli, bet tādām patērētāju sabiedrības ekstrām neesmu nobriedis.

Pievienojos K.Streipa atziņai, ka Internetā varētu uzzināt visu to pašu, ko viņš stāsta televīzijā un daudz vairāk. Toties televīzijā, atšķirībā no Interneta, var uzzināt TIKAI to, ko domā K.Streips un viņam līdzīgie. Vai te visi jūtas vienādi gatavi Web 2.0 tehnologjijām? Izskatās, ka Web dienasgrāmatu jeb blogu lauciņā mēdiju amatieri --- teiksim, programmētājs Kristaps Kaupe, juristu students Jānis Iesalnieks (nerunājot pat par Laacz) gan popularitātes, gan tehniskā izpildījuma ziņā pārspēj profesionālos žurnālistus-blogotājus no "V-Dienas", kuru informācijas pasniegšanas stils joprojām ir organizēts centralizēti-autoritārā stilā (mēs rakstām, jūs komentējat un nekādas sindikācijas!). Jūs nevarat uzdoties par demokrātijas aizstāvjiem, ja NSS un VL! vadītāji ir atvērtāki informācijas apmaiņai par jebkuru jautājumu pat izmantotās Web arhitektūras līmenī.

Jau 7 gadus pastāv "vienkāršās sindikācijas" formāts RSS - bet "Diena" izliekas, ka viņi arī bez šādām nevajadzīgām lietām ir pasaules centrs. Ļeņina vārdiem sakot, "Газета - не только коллективный агитатор и пропагандист, но также и коллективный организатор". Tad nu varam salīdzināt, kā dažādiem izdevumiem viss ir kolektīvi organizēts :)) Un vai no Dienas "iecietības" dzirksteles iedegsies liesma...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 30.03.2007 12:46
Ritai Ruduša: "(..) vairākos šeit ievietotajos komentāros attieksme pret homoseksuālismu ir ļoti līdzīga padomju laika oficiālajai nostādnei."

Vai, līdz 2003. gadam, Teksasas un vairāku citu ASV pavalstu oficiālajai nostādnei, ASV Augstākās Tiesas tiesneša Antonin Scalia uzskatiem, vairuma pasaules lielāko religiju "oficiālajām" nostādnēm.

Interesantāk, manuprāt, ir tas, ka jūsu grupas organizētajās diskusijās regulāri savus uzskatus pauž cilvēki, kuri personiski, arī ieņemdami vairāk vai mazāk atbildīgus amatus, ir piedalījušies mēģinājumos ar valsts pārvaldes starpniecību vajāt Latvijas pilsoņus par neko vairāk kā savu uzskatu paušanu. Šai konkrētajā diskusijā - vismaz trīs.

Streips: "Uz Pankūku argumentiem esmu daudz atbildējis ar saviem argumentiem."

Muhahahaha :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - Alkesim 30.03.2007 11:47
Offtopiks: kā var skatīties videofilmas bez televizora? :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips - Aleksim 30.03.2007 11:46
Rūpīgi izlasīju Jūsu sacerējumu, cienītais, un tā arī īsti nesapratu, pret ko Jūs tik ļoti iebilstat. Uz Pankūku argumentiem esmu daudz atbildējis ar saviem argumentiem. Diskutēju un diskutēšu, kā nekā augsti stāvošs jurists viņš ir. Taču cienīt citu viedokli es varu tikai tik ilgi, kamēr tajā ir kas cienījams. Viedoklis, ka geji ir slimi/perversi/noraidāmi/izskaužami no sabiedriskās aprites vai, kā Jums labpatīkas pateikt, "pretdabiski" -- piedodiet, tas nav cienījams viedoklis, jo tās vienkārši ir muļķības. Ir jau cilvēki, kuru "viedoklis" ir tāds, ka pasaule ir plakana. Citiem "viedoklis" ir tāds, ka pasaule ir veidota pirms 7000 gadiem, jo tā rakstīts Bībelē. Man nav iebildumu, ja kāds Dieva bērns tā grib domāt, bet tas nav un nekad nebūs viedoklis, kuru es cienu. Vēl vairāk es iebildīšu, ja šādu "viedokli" cenšas popularizēt. Un arī "asimetriskos" mēdijos ultraekstrēmistu "viedoklis" mēdz neparādīties, tcienītais Aleksi, ā nav nekāda sazvērestība, tas ir vienkārši racionāli.

Savukārt kas attiecas uz "rāmjiem", jā, es vēlos Latvijas sabiedrību iedzīt rāmjos, kuros visi saprot, ka cilvēks ir cilvēks, nevis kategorija, un diskriminēt cilvēkus uz ģenētikas pamata ir vienkārši muļķīgi. Gribu, lai Latvija, vai atvērtā vai arī kāda cita veida sabiedrībā pamana, ka aizspriedumi pret gejiem civilizētajā pasaulē jau sen ir kļuvuši par izsmiekla objektu un diskriminācija kā sabiedriska politika netiek pieņemta. Var jau būt, ka Jūs esat nabas aplūkotājs, bet paraugieties sev apkārt un nāksies konstatēt, ka tā "pretdabiskā dzimumtieksme", par kuru Jūs tik ļoti esat satraucies, daudzviet Eiropā ne par ko pretdabisku netiek uzskatīta, jo smadzenes ļaudīm ir attīstījušās pietiekami tālu, lai saprastu, ka daži cilvēki ir geji, daži cilvēki ir naturāļi, daži cilvēki ir biseksuāli -- tieši tāpat kā daži cilvēki ir gari, daži cilvēki ir īsi, daži ir resni, daži ir tievi. Šis nav ritenis, kurš Latvijā ir jāizgudro no jauna, nedz Oskaram Kastēnam, nedz Jums, nedz kādam citam.

Ja Jums mājās nav televizora, tad Dievs ar Jums, bet pārāk daudz goda dots apgalvojot, ka tas ir pateicoties man. Tajā pašā Internetā Jūs varat uzzināt visu to pašu, ko es Jums stāstītu televīzijā, turklāt daudz lielākā apjomā. Varu Jums ieteikt recepti, kuru sarakstījusi amerikāņu autore (un, starp citu, lesbiete) Frana Libovica: "Pirms runā, padomā. Pirms domā, palasi. Tas ļaus domāt par kaut ko tādu, ko neesi izdomājis pats savā prātā." Tas ir labs padoms, Aleksi, nav par vēlu izglītot sevi un mainīties gaismas virzienā. Lai Jums veicas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 30.03.2007 11:25
@K.Streips

Jūsu izdarībās mani nešokē atbalsts pretdabiskai dzimumtieksmes apmierināšanai pats par sevi - vai nu mazums pasaulē visādu dīvainību, un viena mūža nepietiks, lai ar tām visām izstrīdētos. Mani šokē Jūsu garīgais trulums, paštaisnums un reaktivitāte; attieksme "Ja tu man tā, nu tad es tev šitā"; iestāvējušies stereotipi un aizspriedumi par cilvēkiem, kas pamatoti uz viņu profesiju, izglītību, valstisko izcelsmi, utt. Karojoša viduvējība - mēs visiem parādīsim, kā vajag pareizi dzīvot; visus ar varu un viltu iedzīsim gaišajā rītdienā.

Manuprāt, nav svarīgi, vai to sauc par nacismu, vai komunismu, vai praidismu. Kultūras ideāls visām šīm kustībām ir kičs. "Vienkāršajam cilvēkam" nekādus augstus ideālus neviens neizvirza. Viduvējībai domātā kultūra pieņem, ka viņš ir potenciāli bīstams (pretvācisks, šķiras ienaidnieks, neiecietīgs, tumsonīgs), un tādēļ jāaudzina, lai iedzītu viņu kaut kādos rāmjos; turklāt pašu rāmju piemērotību neviens neapstrīd. Vienīgā ironija ir tā, ka sorosieši savus rāmjus nodēvējuši par "Open society". Un šāds ierāmīts vai izrāmīts cilvēks tad sāk atkārtot sev iedvesto propagandu; viņš pats sāk citus audzināt šīs viduvējības garā.

Ja jau Jūs, Kārli Streip, tik dikti interesē cilvēku nodarbošanās un izglītība, tad pateikšu arī par sevi kādu niansi - man mājās nav televizora. Ir sieva, bērni, grāmatas, dators, Internets, videofilmas un radio, bet televizora nav un nebūs. Varat to uzskatīt par komplimentu tādiem "žurnālistiem" kā Jūs. Vispirms iemācieties citu viedokli cienīt; godīgi diskutēt, atbildēt uz Pankūku argumentiem ar saviem argumentiem; atsakieties no asimetriskiem mēdijiem (televīzijas), kur Jūsu viedoklis izskan it kā no piektā stāva, bet Fīrera, Pankūku vai Alekša viedoklis neizskan vispār. Un tad būs jēga runāt par iecietību...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips - Ritai Rudušai 30.03.2007 10:02
Ko citu var gaidīt no padomju laikos "izglītota" jurista?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Rita Ruduša - Pankūkas Pētersonei 30.03.2007 09:48
".. es vēlos, lai diskusijas par šo tēmu tiktu aizslaucītas tur, kur ir diskusijas par komunisma celšanu."


Interesanti, ka pieminat komunismu. Jo vairākos šeit ievietotajos komentāros attieksme pret homoseksuālismu ir ļoti līdzīga padomju laika oficiālajai nostādnei.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips 30.03.2007 09:30
Nu, lūk. Darba diena ir sākusies, un Zemkopības ministrijā ierēdņi atkal var ķerties klāt pie Interneta un savu tiešo darba pienākumu vietā rakstīt komentārus dažādos portālos. Jauki gan.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - K. Streipam 30.03.2007 09:10
vai šo korespondenci tiešām nokopēt un nosūtīt uz ministriju?

Vērtīgāko padomu, ko es jums varēju dot, es uzrakstīju 28.03.2007 14:40 komentārā. Bet nu jūs jau esat pietiekami gudrs (vai otrādi), lai ietu savu ceļu. Ko tad nu es vairs pieaugušam cilvēkam teikšu, ko darīt un ko ne.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! - Rita Ruduša 29.03.2007 23:55
"Vēlējos atgādināt, ka diskusija ir par iecietību un politisko atbildību. Jūsu komentārus būtu grūti klasificēt kā konstruktīvu un argumentētu pienesumu sarunai par šo tēmu."

Bet es nevēlos būt konstruktīvs sarunā par šo tēmu, tktāl, ciktāl tā ir par politiku, kuru jūsu pārstāvētā speciālo interešu grupa mēģina ietilpināt zem vārda "iecītība". Es vēlos būt iepējami destruktīvs, es vēlos, lai diskusijas par šo tēmu tiktu aizslaucītas tur, kur ir diskusijas par komunisma celšanu. Jo, manuprāt, tas, kas tiek piedāvāts (un mēģināts uzspiest) šīs politikas ietvaros, ir daudz kaitīgāks indivīda tiesībām un brīvībam kā jelkas ko jelkad ir piedāvājusi vai piedāvās LPP. Paldies IUMSILam par pirmā un, domāju, pagaidām vienīgā jūsu politikas reālā rezultāta dokumentēšanu:

"Semināra organizatori pārliecinājās, ka vairāki nozaru profesionāļi, kas tika aicināti piedalīties seminārā ar uzrunām, privātās sarunās gan pauda savu izvērstu un argumentētu viedokli pret homoseksuāla dzīvesveida atbalstu likumdošanā un publiskā diskursā, taču nevēlējās to paust publiski, baidoties no plašsaziņas līdzekļu pārmetumiem „tumsonībā” un demokrātijas izpratnes trūkumā."

Ja jūs ierāmējiet šo diskusiju tā, ka iecietība pret mēģinājumiem valsts politikas līmenī vispirms normalizēt, tad veicināt viendzimuma sodomiju ir kaut kāds nenoraidāms priekšnoteikums -- ka runa var būt vienīgi par to, kā Latvijas valsts akceptēs sodomijas popularizēšanu nevis vai, -- tad es apgalvoju, ka jūs nevēlieties diskusiju. Jūs vēlieties tās imitāciju, lai vēlreiz atkārtotu jūsu interešu grupas runaspunktus.

Lai cik arī neticama šāda iespēja brīžiem neliktos, es ceru un ticu, ka jūsu politika "aplauzīsies". Jo "aplauzīsies" tā ES, uz kuras represīvo kapacitāti un citādu atbalstu cer Streips.

Saskaņā ar nu jau diezgan bieži citētā Eurobarometer 66 datiem, toleranci par vienu no trim galvenajām personiskajām vērtībām uzskata vien 19% aptaujāto ES dalībvalstu iedzīvotāju. Vēl mazāk -- 11% -- uzskata to par vienu no trim ES raksturojošajām vērtībām. Jānim Šmitam ir taisnība , kad viņš teica, ka "tolerance kā jauna sekulāra paradigma tiek mākslīgi uzspiesta sabiedrībai. Satversmē tolerance nav noteikta kā valsts ideoloģija". Vismaz attiecībā uz Latviju ir taisnība. ES konstitūcija, kas definētu to kā visas ES vērtību, ir izgāzusies (paldies frančiem un holandiešiem); iespēja, ka arī reanimācijas mēģinajumi izgāzīsies, izskatās cerīgi.

Saskaņā ar britu think-tank Open Europe pasūtītās aptaujas datiem, 80% Latvijas iedzīvotāju vēlētos referendumu par jaunu ES līgumu (konstitūciju), 59% referendumā balsotu pret to, 53% uzskata, ka ES būtu jābūt mazāk kompetencēm kā pašlaik. 74% aptaujāto Latvijā (lielākais skaits no visām ES dalībvalstīm) piekrīt, ka ES nepārstāv "vienkāršo cilvēku".

Neskatoties uz visiem jūsu politikas uzspiešanā ieliktajiem līdzekļiem, neskatoties uz visu smadzeņu skalošanu, Latvijas pilsoņiem ir apbrīnojami laba nojausma par to, kas ir īsts, un kas ir falšs (Streips teiktu, ka viņi ir dikti tumsonīgi). Viss, kas būtu nepieciešams, ir tos iedrošināt un atgādināt, ka viņiem ir tiesības teikt "Nē!" politikai, kurai viņi nepiekrīt, un neitralizēt jūsu speciālo interešu grupas mēģinājumus, ierasti jūsu pašu iedomāto ES kā argumentu piesaucot, iebaidīt un apklusināt tos, kuri uzdrīkstas ko iebilst.

Pastāv pamatīgas nesaskaņas starp ES un to Latvijas partiju politiku, kuras nodarbojās ar ES "pārdošanu", un to, ko vēlas un gaida daudzi Latvijas cilvēki. Un, ja pamatbrīvības un demokrātija turpina pastāvēt, tam, ko vēlas un gaida pilsoni, argāk vai vēlāk ir jāatspoguļojas valsts realizētajā politikā. Tad arī varbūt varēs notikt kaut kāda diskusija.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ivars 29.03.2007 21:38
Rūpīgi izlasīju visu šo diskusiju un man ir jautājums Lindai Freimanei. Vai mantojuma tiesības un līdzīgas lietas ir tikai homoseksuālistu problēma vai tomēr visas sabiedrības?

Manuprāt, visas sabiedrības. Jo, ja es dzīvoju kopār ar sievieti, kura vēl nav šķīrusi savu iepriekšējo laulību un šobrīd to dara, es juridiski viņai neskaitos nekas. Ja viņa laiž pasaulē manu bērnu tas juridiski neskaitās mans bērns un man ir jāmaksā 250 lati par paternitātes testu, lai vispār pierādītu uz šo bērnu kaut kādas tiesības un, lai viņam būtu mans, nevis šīs sievietes pirmā vīra uzvārds. Lai šajā valstī izšķirtu laulību nepieciešams pietiekami ilgs laiks, jo pat gadījumos, ja sieviete ir stāvoklī no cita vīrieša un dzīvo ar viņu kopā, tiesas, it kā iepriekšējās laulības saglabāšanas vārdā, dod visādus pārbaudes laikus utt. Un, ja ar mani vai šo sievieti kaut kas notiek es nedomāju, ka otrs uz kaut ko var pretendēt.

Tad varbūt, ja patiešām ir vēlme no sirds risināt šādas lietas, ir vērts cīnīties visas sabiedrības, nevis vienas ļoti nelielas minoritātes grupas vārdā?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Hvz - Zinātājs 29.03.2007 20:41
LPP klausa konservativas LV katolju, luteranju baznicas un sektas

Tas varbūt arī šķiet nepareizi no iecietības un humānā viedokļa, taču no demokrātiskā visai pareizi, jo lūk LPP ļoti bieži vēl cilvēki, kas sevi uzskata par ticīgajiem. Un kas gan labāk var ieteikt ko darīt LPP, ja ne šo ticīgo cilvēku gani. Ja viņi neieklausīsies baznīcā, tad viņiem par nelaimi, un par laimi konkurentiem, vēlētāji par šiem nebalsos.

Jap tai plebeju demokrātijai ir savas negatīvās puses. Tā kā derētu demokrātija priekš patriciešiem, jeb cilvēkiem, kas kaut ko sasnieguši savā un sabiedrības dzīvē. Taču Jūs pagaidām paši to nezkāpēc negribat. Lai gan elites demokrātija, būtu daudz labvēlīgāka pret minoritāšu problēmām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Hvz 29.03.2007 20:00
Manuprāt šī diskusija ne piekā nenovedīs. Ja tā paskatās no malas, tad visai loģiski argumenti ir gan Streipa nometnei, gan fīrera un Pankūknieka nometnei. Tik ir atšķirīga vērtību platforma uz kuras stāv. Tā nu sanāk tāds cīniņš, kā 2 cilvēkiem, kas stāv uz 2 atsevišķiem ledus gabaliem. Jo vairāk viens otru iedunkā, jo lielāka plaisa ir starpā. Lai būtu kāds rezultāts ir vai nu jānogremdē otrs, vai arī jāpārvelk uz savu platformu. Trešais variants ir sasist otra platformu lupatās.

Fīreram ir visdrīzāk nacistiska platforma, kurā cik saprotu jārūpējas par nākotni (t.sk. evolūciju), un laime pašlaik nav tik svarīga un to var pat upurēt par labu nākotnes laimei.

Savukārt Streipa vērtībās galvenā ir laime tagad, nākotne, kaut kā pati veidosies, galvenais novērst visas neērtības, vēlams tās izdeldēt, gan jau nākotne bez tām būs saulaināka automātiski (evolūcija ir priekš kaķiem, jeb dzīvniekiem).

Ja es pareizi esmu izvilcis šo platformu būtību, tad varētu tālāk mēģināt padiskutēt par tām. Ja tomēr neuzķēru būtību, tad varam sākumā precizēt katra vērtības, to platformu, noskaidrot atšķirīgo un par to tad arī pastrīdēties.

citādi sanāk strīdiņš nevis par idejām, bet gan strīdiņš par to, kam ir spēcīgāka aizmugure. Un Streipa nometnei, aizmugure ir spēcīgāka, to aizstāv valsts, ka pat maldīgi šo aizmuguri var noturēt par vērtību platformu uz kuras balstas,
Dabiski Streipa nometne šo pozīciju vēl vairāk cenšas nostiprināt, kamēr fīrera aizmugure ir jau izdilusi, un draud pavisam iznīkt.

No tā tad arī rodas tā Streipa nometnes pārākuma izteiksme diskusijā, kas brīžiem kā argumentu piemin nevis ideju, apsvērumu, bet likumu. Sak rausties draugs, daudz sprēgāsi sēdēsi, man te putniņi māk čiepstēt

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - Ilze Jākobsone 29.03.2007 19:29
Karlim Streipam nav politiskas atbildibas, jo vinjsh neienjem nekadu politisku amatu un cik zinu, nav ari politiska partija un nepauzh tas viedokli. Manuprat, mes Latvija parak biezhi jaucam to, kas jadara politikjim un/vai amatpersonai ar to, kas jadara zurnalistam/NVO aktivistam vai vienkarshi sabiedriski aktivai personai.

NSS ir ekstemi labeja organizacija, kura balanse uz robezhas gan savos izteikumos, gan sava riciba. Nopride ljoti veikli izvairas no atklatas aicinashanas uz vardarbibu (fizisku).

Par politisko atbildibu un partiju ietekmi runajot, Shmits savai partijai drikstetu klausit tikai tik talu, cik talu LPP idejas balstas starptautiskajas un LV cilvektiesibas. Turklat Shmitam butu jabut tam cilvekam, kas LV ieviesh jaunakas cilvektiesibu vesmas un nostadnes. Diemzhel Shmits klausa LPP, LPP klausa konservativas LV katolju, luteranju baznicas un sektas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ilze Jākobsone - Dita Arāja 29.03.2007 18:59
>>> Paldies, ka izrādāt tik aktīvu interesi par diskusiju, taču vēlos atgādināt, ka diskusija ir par iecietību un politisko atbildību, kā arī par to, kā politisko partiju intereses ietekmē tolerances veidošanu sabiedrībā.

===

Par politisko atbildību runājot, ir Kārlis Streips, kuram arī ir politiskā atbildība un žurnālista profesionālā ētika. Kā vērtējat viņa neseno izteikumu ("Bet Jūs neatbildējāt uz jautājumu -- vai šo korespondenci tiešām nokopēt un nosūtīt uz ministriju?"). Kopš kura laika iebiedēšana ir labākais veids, kā panākt iecietību pret sevi? Un kā būtu ar Lindas Freimanes divkosību prasot papildu tiesības savai organizācijai, bet liedzot tās citiem (partijai NSS, Nopride, utml.); esmu arī Pankūku ievietoto YouTube videoklipu par Freimani redzējusi. Katram ir tiesības spriest un izdarīt secinājumus patstāvīgi.

Un kāpēc ministram O.Kastēnam būtu pienākums strēbt PR putru, kuru ik gadus ievāra "Mozaīka"?? Vai tikai viņi maksā nodokļus? Latvijā homoseksualitāte pirms 3 un vairāk gadiem nebija problēma, bet tagad par šo tēmu runā visi, kam nav slinkums - reklāmists Stendzenieks un konservatīvie skolotāji, Rītdiena un Čas, "Visu Latvijai!", katoļi un folkloristi, ierēdņi un studenti. Varbūt tas ir L.Freimanes un K.Streipa talants - allaž panākt pretējo. Pēc pusgada šīs valdības vietā, iespējams, nāks cita; vajag paklausīties, ko runā Sandra Kalniete. Vai D.Arāja nedomā, ka par savu reputāciju atbildam pirmkārt mēs paši, nevis ministrs, kurš atnāks un atkal aizies. Es nezinu, kā ir pareizi un kā cilvēki dara Zviedrijā, bet te čiks vien ir sanācis.

Ar iecietību taču nav nekādu problēmu - man darbā kolēģis ir gejs un visi to zin, bet es neticu, ka viņš iet uz praidiem, lai izrādītos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Apgaismotājs 29.03.2007 18:23
Smiekli nāk un raudāt gribas! Nu ko var ņemties? Kāds man varētu pateikt, kur vispār ir problēma!??? Paskatieties, laukā ir vienkārši brīnišķīgs laiks un cilvēks dzīvo tikai vienu reizi! Skrieniet visi plikiņi pa zaļu pļavu un esiet laimīgi! :)

Vai tiešām seksuālās minoritātes ir problēma??? Tā vien liekas, ka cilvēkiem nav ko darīt!

Manai omai laukos jau trešo gadu burkāni neizaug īsti riktīgi!! Varbūt omai iet gājienā, lai atrisinātu šo problēmu, bet varbūt ka te ar vajadzētu vienu valsts progammmu?? Ko jūs sakāt, tauta???

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Shadow 29.03.2007 18:14
Ja nav bērnu , tad manto visu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - IM 29.03.2007 18:08
Uz likuma pamata jau ari ir neatraidamie mantinieki:)) Pat laulaitais (nemaz nerunajot par partneri) uz likuma pamata nemanto visu mantu. Bet nu labi. Ditai Arajai taisniba - esam drusku novirzijusies no temas.

Lai jums visiem jauks sis saulainais un pavasarigais vakars (neatkarigi no ta, ar ko kopa pavadisiet vakaru:))

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Shadow 29.03.2007 18:04
IM grib, lai atkal vecaki izveletos sava berna laulato dzives draugu, noteiktu profesiju, ricibu ar mantu, uttt. Hiihi, tas gan butu feini:)))

Tā nu gan nekur neesmu teicis. Tas būtu pilnīgā pretrunā ar manām domām par tādām lietām. Tā pierakstīt nevajag.

Kada Jums starpiba vai homoseksuals partneris manto uz likuma vai uz testamenta pamata?

Starpība tāda ka uz testamenta nevar mantot visu mantu. Uzreiz klāt ir arī neatraidāmie mantinieki.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - Ditai Arājai 29.03.2007 17:52
Vai Jus domajat, ka jautajums par to, ka "politisko partiju intereses ietekmē tolerances veidošanu (Zinātājs - NEVEIDOŠANU) sabiedrībā", vispar ir vel jautajums, kuram meklejama atbilde. Tas tachu visiem skaidrs. Sen jau visi esam noputushies un pienjemushii LPP esamibu. Un citu partiju "roku platishanu", nesaprotot, kada butu "pareiza" pozicija, lai dabutu vairak veletajus. Un dazhu individu esamibu, kuri tomer atljaujas paust savu "individualo" viedokli, tachu nespej/nevelas ietekmet visas partijas politikas uzlaboshanu.

Un par politisko atbildibu Latvija runat ir paragri. Protams, bijushi atsevishkji individi un pat viena partija, kas ir demonstrejusi, ka shada lieta pastav. Tachu uz lielako vairumu shis jedziens, shkjiet, joprojam neattiecas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - IM 29.03.2007 17:45
Kada Jums starpiba vai homoseksuals partneris manto uz likuma vai uz testamenta pamata? Vai tad, ja onkulis lielo smuko maju manto uz testamenta pamata ir labak neka, ja to pasu maju tas pats onkulis manto uz likuma pamata? Tiesi kada zinja labak?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - IM 29.03.2007 17:44
Es tikai priecatos kopa ar Jums, ja valsts politika butu virzita uz gjimenju atbalstu ar berniem. Ja butu pietiekama skaita bernudarzu, ja butu cita veida socialais pabalsts, gan maksajot lielakas bernu naudas, gan piedavajot berniem vairak bezmaksas briva laika pavadishanas iespejas. Ja skolas butu nodroshinatas ar gramatam. Ja laukos berniem nebutu jaiet kilometriem lidz skolai vai jastope sveshs onkulis/tante. Ja gadijumos, kad virs sak sist sievu, policija reagjetu adekvati, turklat shai sievietei ar berniem butu kurp doties un valsts palidzetu sakt jaunu dzivi. Ja berni dzivotu nevis bernu namos, bet gan tie tiktu adopteti vai vismaz dzivotu "gjimenju majas". Utt.

Vai valsts politika tiesham ir virzita uz gjimenju ar berniem atbalstu vai tomer ta ir virzita pret kaut ko?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - IM 29.03.2007 17:41
Hihi...Freimanes kundzei taisniba: IM grib, lai atkal vecaki izveletos sava berna laulato dzives draugu, noteiktu profesiju, ricibu ar mantu, uttt. Hiihi, tas gan butu feini:))) IM, cik gadsimtus brauksim atpakal laika masina???:)))

Par likumu ieverosanu un Jusu stastu par diviem deliem un 2 majam - vai mantosana notika saskana ar likumu? Tad jau dela partneris rikojas tiesi ta kaa Jus velaties - pienjemam mantojuma maju saskana ar likumu:)) Malacis puika:)))

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Dita Arāja - Lasītājiem un komentētājiem 29.03.2007 17:40
Paldies, ka izrādāt tik aktīvu interesi par diskusiju, taču vēlos atgādināt, ka diskusija ir par iecietību un politisko atbildību, kā arī par to, kā politisko partiju intereses ietekmē tolerances veidošanu sabiedrībā. Redakcija būtu ļoti priecīga, ja Jūs izteiktu viedokli arī par šo ļoti nozīmīgo tematu, ne tikai koncentrētos uz seksuālo minoritāšu dzīvesveida apspriešanu. Paldies!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Shadow 29.03.2007 17:39
Homoseksuāļiem ir visas iespējas uzrakstīt testamentu un tādejādi daļu atstāt savam partnerim.

Nu kas attiecas par sievieti , tad sieviete diez vai ir sveša un pilnīgi iepējams ka pēc sievietes nāves otrā māja atgriežas pie mazbērniem , ja ne savādāk tad tiesas ceļā. Onkuļa gadījums var būt smagāks , jo onkuļi jau var būt vairākas reizes nomainījušies. Pieļauju arī ka varbūt vajag mainīt arī likumdošanu , bet es katrā ziņā sievietei konkrētā gadījumā atvēlētu stipri lielāku daļu nekā onkulim , un atrastu arī tam pamatojumu , bet tās jau būtu pārāk sīkas detaļas.

Kas mani uztrauc , tad tas ir tas ka paši homoseksuāļi par šo problēmu klusē , it kā tādas nemaz nebūtu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Linda Freimane 29.03.2007 17:23
Ja es mantoju īpašumu, tas īpašums pieder man, un es ar to daru ko vēlos. Man nav pienākums pret vectēva mazbērniem "pa citu līniju" -

Domāju ka maldāties. Jūs esat atbildīga par savu saņemto mantojumu savu vecāku priekšā , savu vecvecāku priekšā utt. Jūs nevarat darīt ar savu īpašumu ko vēlaties , Jums ir jāņem vērā arī savu vecāku , vecvecāku utt. griba. Jūs esat tikai pateicoties saviem vecākiem , un Jūsu vecāki , ceru ka ir , pateicoties saviem vecākiem utt.. Un tādam jābūt arī mantošanas principam , savādāk iznāk nepateicība saviem senčiem.

Atkal - es esmu brīvās gribas un izvēles piekritēja, neuzskatu, ka indivīdam jāpakļaujas sabiedrības vai cilts spiedienam tikai tāpēc, ka "tā jābūt" vai "tā vienmēr bijis".

Pakļauties vai nepakļauties , tā protams ir katra darīšana , tikai likumi ir jāievēro , savādāk soda , un arī morāle un ētika ir jāievēro , savādāk nosoda. Nepietiek vien ar saprašanu ka kaut kam nav jābūt tā kā ir vienmēr bijis , bet gan ir jāvar arī normālā ceļā , bez sava viedokļa uzspiešanas un naida izraisīšanas , pārliecināt ka var būt arī savādāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - IM 29.03.2007 17:07
Hm..tatad svesa sieviete var mantot maju, bet svess onkulis nevar mantot maju. Skaidrs. Tas ari bija tas, ko velejos saprast Jusu logika. Secinajums - Jus satrauc nevis tas, ka 3 mazberni nedabuja 2. maju, bet tas, ka maja palika homoseksuali nevis heteroseksuali orientetam cilvekam.

Kadu Jus iesakat risinajumu? Atnemt homoseksuali orientetiem cilvekiem tiesibas izlemt, kas pec vinu naves notiks ar vinu ipasuma esoso mantu? Vai varbut vispar homoseksuali orientetiem cilvekiem atnemt tiesibas uz ipasumu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Shadow 29.03.2007 16:59
Principā jau atbildēja Fīrers. Un domāju ka "nē" , un neredzu tur nekādu geju diskrimināciju , bet gan virzītu sociālo politiku uz normālu ģimenu veidošanu. Virzīta politika nav diskriminācija , bet gan atspoguļo tikai sabiedrības kopējās intereses. Tad jau teiksim arī valsts politika mazo uzņēmumu atbalstam , vai atpalikušo reģionu atbalsts arī juridiski var iznākt diskriminācija. Tad jau tas ka valsts vienā studiju programmā procentuāli vairāk apmaksā mācību maksu nekā kādā citā , arī juridiski ir diskriminācija. Manuprāt nu nevajag visu vienkāršot uz diskrimināciju. Beigu beigās , citam apmaksā , citam ne , pēc kaut kādiem kritērijiem. Nu galīga diskriminācija un cilvēktiesību pārkāpums.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - Firers 29.03.2007 16:43
Firer, kapec Jums liekas, ka es mazojos?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Linda Freimane - IM 29.03.2007 16:34
Ja vectēva otrajam dēlam arī būtu bijuši bērni, kas viņa māju mantoja, tad otra dēla trīs bērni tik un tā sēdētu vienā mājā, nevis divās (un, iespējams, pēc tam viņa 3 bērni saplēstos par šo mantojumu parastā latviešu stilā). Nesaprotu jūsu loģiku! Ja es mantoju īpašumu, tas īpašums pieder man, un es ar to daru ko vēlos. Man nav pienākums pret vectēva mazbērniem "pa citu līniju" - bet, ja man šie mana brāļa vai māsas bērni ir tuvi, es protams varu savu īpašumu atstāt viņiem mantojumā caur testamentu. Ja man ir sieva, vīrs vai partners es varu nodot mantojumā pusi no sava īpašuma, otra puse paliek šim cilvēkam, kuram tās arī ir mājas. Man tas liekas loģiski un taisnīgi.
Acīm redzot mūsu viedokļi atšķiras jautājumā par to, kas ir privātīpašums un ko katrs ir tiesīgs ar šo īpašumu darīt.
Manā uztverē vectēvam svarīgāk būtu zināt, ka abi dēli ir laimīgi un savā dzīvē ir atraduši dzīves biedrus, kas viņus atbalsta un mīl, nevis, ka n-tās paaudzēs saglabājas asinslīnija.
Par to bezbērnību - nav vis tā, ka katram heteropārim tā būtu traģēdija. Ir daudzi pāri, kas izvēlas negādāt bērnus, jo tādus nevēlas, vai neuzskata, ka grib laist bērnus tādā pasaulē kādā mēs dzīvojam. Bet tiem, kas bērnus paši nevar radīt, ir iespēja adoptēt vai izmantot mākslīgu apaugļošanu.
Atkal - es esmu brīvās gribas un izvēles piekritēja, neuzskatu, ka indivīdam jāpakļaujas sabiedrības vai cilts spiedienam tikai tāpēc, ka "tā jābūt" vai "tā vienmēr bijis". Ar tādu attieksmi sievietēm vēl arvien nebūtu balstiesību, jauni cilvēki precētu vecāku izvēlētu cilvēku, vecākais dēls būtu vienīgais mantinieks un demokrātija būtu bagāto muižkungu privilēģija.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - Fīreram utml. 29.03.2007 16:32
Tas gan jauki, ka doma, ka valsts iestades nav homoseksualju. Tad jau jasecina, ka visi labi noslepushies, jo baidas ieziet tautas. Varbut tieshi Jusu un Jums lidzigo delj. Un Kastena integracijas politikas delj vinji tautas tiesham neies.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips - Fīreram 29.03.2007 16:11
Nu pasarg Dievs, negribētos, lai fīreram ir baisi. Bet vienalga, cienītais, homoseksuālas personas tomēr ir Jums visapkārt. Nu varbūt ne īpaši tuvu, jo neviena pašcienoša persona tādam bigot, kāds esat Jūs, ne tuvumā neies. Bet Jūs neatbildējāt uz jautājumu -- vai šo korespondenci tiešām nokopēt un nosūtīt uz ministriju?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - Shadow 29.03.2007 16:11
Veidojot attiecības vīrietim ar sievieti, nevar paredzēt tādus retus izņēmumus, ka var nebūt bērnu. Tas parasti atklājas vēlāk un ir liela traģēdija, ko nevienam nenovēlu. Neauglīgi cilvēki dziļi pārdzīvo un apzinās, ka neauglība ir slimība un cenšas to pārvarēt visiem iespējamajiem līdzekļiem. Tas nav salīdzināms ar homīšu māžošanos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - IM 29.03.2007 16:04
IM, bet ja vecteva dels butu precejies ar sievieti un kaut kadu iemeslu del vinjiem nebutu berni, un maja rezultata paliktu sai sievietei, kas visu savu muzu ir milejusi, rupejusies un gadajusi par vecteva delu, vai Jus joprojam uzskatitu, ka vectevs vai vecteva mazberni ir apkrapti? Ja Jusu atbilde ir "jaa", tad mums ir jagroza Civillikums. Ja Jusu atbilde ir "ne", tad juridiski sanak, ka Jus diskriminejat vecteva dela partneri tikai tapec, ka vins un vinja partneris ir geji.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Shadow 29.03.2007 15:53
Vectēvam bija divas lielas labas un arī dārgas mājas. Vectēvam bija arī divi dēli un ir palikuši trīs mazbērni. Vectēva mājas mantoja dēli , katrs savu. Viens no dēliem bija homoseksuālis un bērnu viņam nebija , viņa mantojums kopā ar vienu vectēva māju aizgāja viņa laulātajam partnerim , arī homoseksuālim. Rezultatā vectēva trīs mazbērni mantoja tikai vienu no divām vectēva mājām. Otra vectēva māja faktiski vienas paaudzes laikā nonāca pie vectēvam pilnīgi sveša un ar radniecību nekādi nesaistīta homoseksuāla cilvēka . Vectēva mazbērni saņēma tikai pusi no vectēva mantojuma - vai tā nav krāpšana? Un vai tā nav parazitēšana uz sveša mantojuma? Un pēc vienas paaudzes laika pēc laulību likumdošanās piemērošanas homoseksuāļiem tādi stāsti sāksies viens pēc otra. Domāju ka tie trīs vectēva mazbērni kam tagad jādzīvo visiem vienā vectēva atstātajā mājā un jāvēro kā pa otru rosās nepazīstami homīši , nu laikam tak nekādu sevišķo toleranci pret homoseksuālismu izjust nevarēs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 29.03.2007 15:51
Tā biedēšana, cik viņu esot daudz visās malās jau sāk atgādināt Padomju laikus, kad nekad nevar zināt, kur ir stukačs :) Cik zinu, cik jūs esat vākuši parakstus (prezidentei pret Satversmes grozījumiem, par Jaundžeikara demisiju), vairāk par 2000 nekad nav savākti. Un tas kopā ar visiem sorosiešiem, kam ir normālas ģimenes. Pieņemsim, ka viņi parakstījās par tiem homīšiem, kam nav pieejams ienternets vai bail. 2000 uz 2,3 miljoniem iedzīvotāju. Baisi daudz jau tik un tā sanāk :(

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips - Fīreram 29.03.2007 15:31
Jā, cienītais, bet es laiku tur nepavadu rotaļādamies pa Interneta vietnēm. Vai varbūt Jūs tiešām vēlaties, lai vakardienas un šodienas korespondenci mēs izkopētu un nosūtītu uz Zemkopības ministriju kopā ar IP adresi? Prātīgāk būtu rimties. Un vēl -- gluži tik dumjš, lai domātu, ka nekur valsts iestādēs nestrādā geji un lezbietes, Jūs noteikti neesat. Gan jau arī "pārējās valsts iestādēs" pa dažam labam atradīsies.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 29.03.2007 15:28
Pat integrācijas ministrs jūs neņem par pilnu :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 29.03.2007 15:25
Nevajadzētu aizmirst, ka LTV un LU arī ir valsts iestādes, un sanāk, ka mēs visi apmaksājam Streipa kunga veikto homoseksuālisma propagandu. Interesanti, kas šo divu iestāžu vadībai ir par vainu, jo pārējās valsts iestādes ir attīrījušās no homofīļiem. Neviens jūs par pilnu neņem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips - Pankūkām 29.03.2007 15:09
Vai dieniņ, vai dieniņ, arī par Jūsu identitāti man viens putniņš ir iečukstējis austiņā. Par Jums nevar sūdzēties tāpat kā par Fīreru -- Fīrers strādā valsts iestādē un tāpēc es maksāju viņam algu, un ne jau par to, ka viņš nepārtraukti raksta rupjus komentārus visādos Interneta portālos. Jūs, Pankūkas, esat privātpersona, bet nudien jābrīnās, kā tik augsti stāvošs jurists var būt tik ... tik... nu, nenāk īsti pareizais vārds prātā, jo Dievs pasargi augsti stāvošas Pankūkas aizvainot, bet nudien attieksme Jūsu amatam nav cienīga.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - IM 29.03.2007 15:09
IM, vai varat paskaidrot, ko tiesi homoseksuali ir izkrapusi, par kadu mantojumu Jus runajat? Kas ko un kam ir atnemis? Jeb Jums vienkarsi ir paranoja? Ja ir runa par divu pieaugusu un milosu cilveku visas dzives laika kopigi godiga cela sakrato mantu, kas tiek atstata vienam no vinjiem nevis kadam attalam videji reizi 10 gados redzetam radiniekam, tad Jus gan esat alkatigs:))

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - Karlim Streipam 29.03.2007 15:02
Par "pankukam petersonei" - ka redzam shis virietis ir salidzinoshi izglitots. Es ieteiktu palukoties kada runatiga jurista virziena.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs 29.03.2007 14:57
Ka mes redzam no shis komentaru diskusijas un diskusijas par ko ir komentari, biedrs Kastens gluzhi labi atbilst Firera utml. limenim. Laikam tas nozime, ka sesties un diskutet pie viena galda ar integracijas ministru ir tikpat bezjedzigi, ka megjinat diskutet ar Ligu Dimiteri, kas diskusijas laika par ieprieksheja gada Praid gajienu, pieleca kajas un saka bljaut, ka "jus (ar to domajot, Karinu Petersoni, Lindu Freimani un citas klatesoshas sievietes) esat vainigas pie ta, ka virieshi (ar to domajot Kasparu Dimiteru) pamet savas gjimenes un skrien pakalj citu sievieshu brunchiem".

Welcome to the club.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 29.03.2007 13:56
Hihihi, isteniba man vienalga, ko doma si valsts. Es zinu, ko milu, man tas patik, man par to nav kauns. Ja man si valsts ar visam B. pankukam, fireriskajiem noskanjojumiem, korupciju, tiesibu nihilismu nepatiks, brauksu prom.

Nu es gan nebūtu tik pašpārliecināts. Arī civilizētā Eiropa var atjēgties ka ir iebraukusi grāvī , it seviški ja laika gaitā sāks apjaust ka homoseksuāļi daudziem ar krāpšanu (laulību likumdošanu) ir nozaguši viņu mantojumu un ir pamatīgi uz tā rēķina parazitējuši. Kas visdziļāk ir iebraucis vienā grāvī , tas cešoties strauji tikt ārā , tikpat ātri var iebraukt otrā grāvī. Tā ka manuprāt neviens nemaz nevar pateit kā kurā vietā viss vēl var sagrozīties.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - K.Streipam 29.03.2007 13:43
Kārlis Streips: Es savukārt tagad zinu, kas ir fīrers un varu visu, ko viņš raksta tālāk, vērtēt no šo zināšanu prizmas...

Labāk jau paturiet šādas vērtēšanas prizmas priekš feminisma vai "Gay and Lesbian studies", biedri K.Streip. Postmodernajā kultūras kritikā tik tiešām objektīvu kritēriju vietā lieto autora "perspektīvu" (vai viņš/viņa ir melnais, vīrietis, sieviete, gejs, lezbiete, utml.). No šī viedokļa, Johans Sebastiāns Bahs mūziku esot komponējis no heteroseksuāļa perspektīvas, bet Pēteris Iļjičs Čaikovskis - no homoseksuāļa :)) Par laimi, pirms visiem postmoderni mācītajiem liekēžiem bija kāds izcils domātājs (starp citu, homoseksuālis) F.Bēkons, kurš pamatoja, ka objektīvo patiesību var izzināt empīriski. Cilvēkam ir jāatbrīvojas no saviem "alas elkiem" (Cave idols) jeb tieksmes patiesību uztvert deformēti atkarībā no sava stāvokļa dzīvē - sk. http://www.whitworth.edu/Core/Classes/CO250/Readings/fr_baco... .

Patiesība ir viena, un nav būtiski, kur strādā tie cilvēki, kuri vēlas šo patiesību godīgi izzināt. Nevis skalot sev un citiem smadzenes ar iecietības/izvirtības propagandu un ķert publiku uz tukša āķa.

Kārlis Streips: Es šeit rakstu kā Kārlis Streips, Jūs zināt, kas es esmu.

:)) Sk. http://www.heartnsouls.com/stories/d/s388.shtml . Stāstiņš ir par varenu karakugji flotes manevru laikā, kurs pamanīja sev taisni priekšā gaismiņu. Kugja kapteinis sūtīja gaismiņai signālu "Lai izvairītos no sadursmes, nekavējoši mainiet kursu par 20 grādiem!". No nezināmās gaismiņas gaismiņas viņš pretī saņēma paziņojumu - "Ieteiktu jums pašiem mainīt kursu". Kapteinis sūtīja nākamo ziņojumu - "Es esmu 1.ranga flotes admirālis uz karakugja XXX". Atbilde bija - "Esmu 2.kategorijas jūrnieks, bet šeit ir bāka".

Patiesība arī ir kā bāka - viņa nevar mainīt kursu tikai tādēļ, ka kādam autoritatīvam cilvēkam tā gribētos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow 29.03.2007 13:20
Hihihi, isteniba man vienalga, ko doma si valsts. Es zinu, ko milu, man tas patik, man par to nav kauns. Ja man si valsts ar visam B. pankukam, fireriskajiem noskanjojumiem, korupciju, tiesibu nihilismu nepatiks, brauksu prom.

Ja kadam savukart nepatik, ka es, budama sieviete, milu citu sievieti, ka civilizeta Eiropa tas ir gluzi pienemami, brauciet prom...ir tacu tik daudzas valstis/ciltis, kur tas ir noziegums..Brauciet un jums nebus jajutas vieniem savos uzskatos, jums nebus jabaidas par savu seksualo identitati, jums nebus jabaidas, ka saviem berniem nespejat izskaidrot lietas, kas prasa mazliet vairak ka "ta ir pienemts un viss".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips - Pankūkām un fīreram 29.03.2007 12:50
Daudz piebilstāma nav, jo tikpat efektīvi, kā runāt ar Pankūkām un fīreru, ir runāt ar mūra sienu vai citu objektu, kurš neko nedzird un tāpēc neko nevar arī saprast. Vien pāris piebildes. Pankūkas -- izņemot gadījumu, ja Jūsu māmiņa Jūs nosauca Pankūkas, Jūsu anonimitāte nav iedomāta. Fīrers, lūk, mums ir pateicis vismaz daļēji, kas viņš ir. Tiesa, nav pateicis, ka viņš strādā valsts aģentūrā, kuras priekšniecība varētu nemaz nebūt tik laimīga zinot, ka tās asistents darba laikā pavada tik daudz laika rakstīdams homofobiskus tekstiņus dažādos portālos. Par to, fīrera kungs, derētu padomāt pavisam konkrēti. Es šeit rakstu kā Kārlis Streips, Jūs zināt, kas es esmu. Es savukārt tagad zinu, kas ir fīrers un varu visu, ko viņš raksta tālāk, vērtēt no šo zināšanu prizmas, bet Pankūku kungs vai kundze, par Jums to nevar teikt nemirkli.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 29.03.2007 12:01
Principā nebija slikta lieta homoseksuālisma aizliegums PSRS Krimināllikumā. kam viendzimuma sodomija patiešām bija šausmīgi nepieciešama, tie kaut kā pratās to piekopt, nevienam acīs nelecot. Neviens jau nelīda ar slepeno kameru svešās guļamistabās un neskatījās, ko tur kurš dara. Šis aizliegums bija ķeksīša pēc, iekrita jau tikai pilnīgākie izvirtuļi, kas nespēja noturēt savas novirzes aiz slēgtām durvīm.

Un tāds praids pie šāda likuma skaitītos masveidīga atzīšanās noziegumā - O, ku būtu jautri :DDD

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 29.03.2007 11:44
Kāpēc ir tik grūti saprast, ka ir runa par mīlestību, par vēlmi dalīt savu dzīvi ar mīļoto cilvēku, un par to, ka katram cilvēkam, ja mēs ticam demokrātijai un cilvēka brīvās gribas izpausmei, vajadzētu būt tiesīgam ne tikai brīvi veidot savu ģimeni, bet arī saņemt sabiedrības atbalstu.

Kāpēc ir tik grūti saprast ka cilvēka brīvā griba ir ierobežota daudzās jomās , un seksuālajā jomā tā ir īpaši ierobežota. Brīvās gribas ierobežojumus ieliek ar audzināšanu , tai skaitā arī seksuālā jomā. Kāpēc jāliek cilvēka seksuālajā jomā ierobežojumi , nu ar taču būtu skaidrs , lai seksuālā tieksme kalpotu nevis tikai baudas gūšanai , bet arī cilvēka garīgai vēlmei radīt pēcnācējus.

Kāpēc , ja Lindai Freimanei brīvās gribas atsperes seksuālajā jomā ir atsprāgušas vaļā , tas būtu jāuzskata par normu , visiem skaļi par to jāpaziņo kā par cilvēka brīvas gribas izpausmi , un kāpēc ar to jālepojas. Ir taču skaidrs ka šāda seksuālās vaļības propoganda apdraud visu audzināšanas darbu seksuālajā jomā , izļoga cilvēkiem un it īpaši jauniešiem audzināšanas rezultatā ieliktās , bet vēl tā īsti nepierūsējošās , brīvās gribas atsperu pieturētājskrūves seksuālajā jomā.

Kāpēc Lindai Freimanei tik grūti ir saprast ka arī mīlestībā brīvā griba ir ierobežota. Pieaugušam cilvēkam brīva griba izvēleties savu tuvāko ir ierobežota ar aizliegumu uz radniecību , uz savu dzimumu , uz citām sugām , uz nedzīvām lietām utt..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Linda Freimane - Zobam 29.03.2007 11:44
Ja Latvijā pieņemtu viendzimuma attiecības par normu, tad protams nebūtu jāiet ielās, un nebūtu arī jāuztur tiesību aizstāvēšanas organizācijas. Diemžēl tas tā nav, tāpēc mēs cenšamies iespaidot sabiedrisko domu un pievērst uzmanību mums svarīgiem jautājumiem. Ir radies priekšstats, ka mūsu rīkotais gājiens ir saistīts ar seksu un "izrādīšanos" vai "uzbāšanos". Kāpēc? Visu laiku esam teikuši, ka mēs nerunājam par seksu, jo sekss tik tiešām ir atļauts visiem bez diskriminācijas. Mēs ar savu gājienu, kurā piedalās dažāda vecuma, izglītības, tautības u.t.t. cilvēki pieprasam citas tiesības - piemēram, partnerattiecības, grozījumus krimināllikumā u.t.t. u izrādam savu attieksmi pret valdošo politiku un iecietības trūkumu. Fantastiski, kā šī gājiena pieminēšana vien tiek uztverta kā liela provokācija. Jā, citās valstīs praidi ir kļuvuši par svētkiem un karnevāliem, bet līdz tam mums vēl ir ļoti tālu, ja vispār kādreiz tas šeit notiks. Un pat ja būtu - kas tur tik briesmīgs? Kam nepatīk, var neskatīties. Tur kur es esmu piedalījusies praidos, tie tiešām ir bijuši krāšņi un jauki pasākumi, kuriem ir savi pikantie akcenti - bet tas nebūt nav noteicošais. Stokholmā, piemēram, praidā iet policija, armija, geju un lesbiešu vecāki, draugi, politiskās partijas, kori, dažādas organizācijas un uzņēmumi. Visi grib atbalstīt domu par sabiedrības daudzpusību kā vērtību.
Šobrīd mēs mēģinām ar savu gājienu parādīt it kā pašsaprotamo - arī mums ir pulcēšanās brīvība un tiesības ielās izteikt savu viedokli. Negribam dzīvot valstī kur ar kulakiem un draudiem šīs tiesības var vienkārši atņemt.
Turklāt nerīkojam vienu gājienu - un viss. Organizējam Draudzības dienas, kuru ietvaros notiks dažādi izglītojoši semināri, konference par ģimenes modeļiem, kultūras programma, politiska diskusija. Ar to cenšamies parādīt, ka esam ieinteresēti un gatavi uz dialogu, gribam izskaidrot savu viedokli un arī uzklausīt citus - kamēr tie nepārvēršanas par fizisku uzbrukumu.
Arī pārējā gada garumā rīkojam dažādus pasākumus, kino dienas, seminārus u.t.t. ar to pašu mērķi - informēt un veicināt dialogu. Tikai, protams, medijiem šādi pasākumi interesē krietni mazāk par ielu demonstrācijām - to zin katrs, kas centies kādreiz iestāties par jebkādu jautājumu.
Man ir grūti saprast kāpēc jebkura norāde uz viendzimuma attiecībām tiek uztverta par tik milzīgu provokāciju. Cilvēks, kas pats ir pārliecināts par savu orientāciju un drošs savās attiecībās taču zin, ka alternatīvas parādīšana viņu neiespaidos, neliks mainīt savu dabu un identitāti.
Mums saka, ka viss bija kārtībā kamēr "mēs savās guļamistabās darījām ko gribējām, bet negājām ielās". Iedomājieties, ja jums pateiktu to pašu. Tas reāli nozīmē to, ka publiskā telpa pieder tikai izredzētajiem, bet pārējiem jābūt neredzamiem, jāslēpjas, jāmelo darba vietās, jānoliedz sava ģimene un viss, kas viņam ir svarīgs. Mēs uzskatam, ka publiskā telpa mums ir kopīga, un tajā ir vietas katram - vienalga vai viņš tajā grib staigāt roku rokā ar puisi vai ar meiteni.
Homoseksuāli cilvēki vienmēr un visur ir pakļauti heteronormai - kultūrā, skolā, draugu lokā, uz ielas, kino, TV, mūzikā - visur tiek rādīts, ka "norma" ir divdzimuma attiecības. Un tomēr mēs nemainamies, kādi piedzimām, tādi esam. Un tas nav nekas ne sliktāks, ne labāks par citiem.
Par to vides neizprašanu - man sāk apnikt šis arguments, esmu pavadījusi 10 no saviem pieaugušā mūža 20 gadus Latvijā, arī pirms tam šeit bieži braucu. Cik gadi vēl man šeit jānodzīvo lai mani uzskatītu par tiesīgu izteikties par šejienes situāciju? Tik pat labi es varētu apgalvot, ka cilvēks, kas piedzima PSRS, nekad nesapratīs kas ir demokrātija, pat ja viņš tādā nodzīvojis 10+ gadu. Bet tas no manas puses būtu diezgan bērnišķīgi, vai ne?
Par finansējumu - neko neslēpjam. Esam iesnieguši projektus un saņēmuši atbalstu no SIF, no ĪUMSIL, no SFL, arī no Zviedrijas geju un lesbiešu organizācijas. Esam to darījuši pieņemtajā kārtībā, balstoties uz konkursu noteikumiem un izpildot visas prasības. Acīm redzot valsts savā politikā tomēr uzskata, ka ir jāatbalsta nevalstiskās organizācijas, kuras iestājas par cilvēktiesību jautājumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zobs - Lindai 29.03.2007 10:34
Linda, Jūs taču pekritīsiet, ka mīlestības un laulību dēļ tak nav jāiet gājienā ielās, jānodarbojas ar savas mīlesības veida propagandu visās malās un par to nav jāsaņem no valsts (tas ir nodokļu maksātājiem) vēl naudu. Izstāstiet kādēļ gan šādi pasākumi Jums vajadzīgi? Kādēļ gan vēlaties reducēt diskusiju tikai uz seksu!? Kādēļ izvairaties no nepatīkamajiem jautājumiem - kurš un ar kādu uzdevumu Jūsu organizāciju finansē? utml. jautājumiem.
Pa Rietumu dzīvesstilu - man šķiet ne tikai es, bet vēl daļa ar šausmām noraugās uz šo dzīvesstilu, tādu cilvēkiem tiešām nevajag...
Arī es iebilstu tiem, kas otra cilvēka dvēselē bradājas, bet tai brīdī, kad šis otrs, un teiksim te Jūsu organizācija jau kāpj manējā - publiskās aktivitātes, propaganda u.tml. lietas - nu tad esiet tik laipni saprast, ka tas jau ir sabiedrības dzīves pārkāpums, par kuru pamatoti iebildīs un protestēs krietni liela sabiedrības daļa.
Piebilde - tie, kas lielāko dzīves daļu pavadījuši kautkur Rietumos, nekad līdz galam neizpratīs to, kā šeit sabiedrība domā un dzīvo. Par to esmu pārliecinājies praktiski vairākkārt. Tas nav apvainojums, tas ir tikai fakta konstatējums, tā vienkārši ir...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 29.03.2007 10:09
@Zinātājs

Freimanes jaunkundze - tas ir veids kā norādīt, ka viņas "precības" Latvijā nav spēkā. Ja zviedriem vai dāņiem, sodomijas normalizēšanas vai citos nolūkos, kādu dienu ienāks prātā nosaukt sarīvēšanos ar deguniem par precībām, vai kādam tādēļ būtu jāakceptē šāds nonsenss? Nē - lai ir ES valstis, kur tas tiek akceptēts un valstis, kur netiek. Vienoti dažādībā! :)

Par pieklājību vai nepieklājību - es neiekrītu, bet visām tām šādām bažām labākais adresāts ir redakcija. Ja nemaldos, tā kaut ko kaut kur solīja saistībā ar pieklājības normām, un, atšķirībā no citiem solījumiem, škiet, mēģina tos arī pildīt.

@Shadow

Jums rēgojas - nocitējiet :)

@Streips

Ievērojāt, ka pirms jūs sākāt deklarēt savu gejaktīvista "ticību", tai skaitā *muhahahah* - kā klasisku un vispārzināmu definīciju, vairums komentētāju mēģināja apspriest raksta (intervijas) saturu? :)

Streips: "Redziet, Jūsu uzskati, cienītais, ir maināmi, bet cilvēka seksualitāte, vienalga, ko Jūs kopā ar tādiem gaišiem prātiem, kā tikpat gļēvi anonīmās Pankūkas Pētersonei, par to domātu vai nedomātu, nav maināma."

Jūs esiet slikti informēts, paviršs, bet neiedomajami lecīgs (hubristic) indivīds, kurš ir pieradis visā nopietnībā izteikt komiskus savā kategoriskumā apgalvojumus "iz zinātnēm". Seksualitāte (saprasta kā kas caur domām, fantāzijām, vēlmēm, uzskatiem, attieksmēm, vērtībām, uzvedību, ieražām, lomām un attiecībām izteikts un uztverams - 2002. gada VHO definīcijas uzmetums) pilnīgi noteikti ir maināma--redzamākais piemērs Latvijā būtu homoseksuālisma mācītājs Santa kungs. Bet jūs droši vien domajāt to, kas tiek saukts par "seksuālo orientāciju". Vai tā ir maināma, vai ir maināma jebkuram cilvēkam, - tie ir strīdīgi jautājumi, uz kuriem zinātne pagaidām kategoriskas, izsmeļošas atbildes sniegt nespēj. Vienīgi Streipa "ticība" spēj, bet šo "ticību" un tās nejedzīgās "Ir tā un tā, būs tā un tā - Es esmu Streips!" atbildes būtu laiks sākt atdalīt no valsts pārvaldes :)).

Šeit ir izlasāma informācija par praktiķa, bijušā APA prezidenta pieredzi. Viņš, cita starpā saka par APA politizēto nostāju: "Dr. Nicholas CummingGiven the state of research, the APA should not reject the possibility that sexual orientation might be flexible for some nor should those who are opposed to homosexuality contend that all gays can or should try to change their attractions." Šeit ir fragments no Dr. Warren Throckmorton filmas par tematu (filmā attēlotas cilvēks ir interesants ar to, ka iepriekš viņš ir piedalījies arī homoseksuālisma popularizēšanas filmā; patlaban šis cilvēks izr paziņojis, ka vairs publiski neapspriedīs savu seksualitāti; Dr. Trockmorton FAQ par filmu ir lasāms šeit).

Par anonimitati: jūs varbūt izlemiet, vai tā ir iedomāta vai īsta, vai aiz iedomātas var paslēpties, citādi atkal sanāk tāds nejēdzīgs, streipuļojošs juceklis :)

Streips: "Atkal, vienalga, ko par to domātu Jūs, Pankūkas, Jānis Šmits, Jānis Vanags, Jānis Pujāts (cik daudz muļķīgu Jāņu!), visas pasaules psihiatru un psihoterapeitu organizācijas jau ļoti sen ir pateikušas, ka homoseksuālisms NAV slimība un NAV garīga novirze."

Jūs nekur neatradīsiet nevienu teikumu manis teiktajā, kas apgalvotu, ka ka homoseksxualisms ir slimība vai garīga novirze. Statistiski homoseksuālisms ir *err* acīmredzama bioloģiska un sociāla anomālija. Dīvains fenomens, kura izcelsme (nē, es nemēģinu šeit tekt, ka ir tikai viens vai X veidi, kā tas rodas) nav izzināta.

Kāpēc "jau ļoti sen ir pateikušas"? Patlaban saka. Šī jautājuma un zemeslodes apaļuma līdzāsstādīšana ir *err* acīmredzami nejēdzīga. :)

Streips: "Bet Jums nav tiesību manu dzīvi saukt par nenormālu, fīrer, tāpat, kā Pankūkām un visiem homofobiskajiem Jāņiem nav tiesību tā darīt."

Nu... labi gan, ka jūs neesiet noteicējs pār manām tiesībam. Mani neinteresē jūsu dzīve vai izteikties par to, jums nav nav tiesību patvaļīgi "rediģēt" manas tiesības -- tikai rediģēt vai dzēst Vdienas komentārus varbūt ir :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - IM 29.03.2007 10:01
IM: Te nu gan nepiekrītu. Norma nemaz nav tik variabla. Norma ir saistīta ar normālēm pavisam citās jomās. Piemēram , ja atzīstam par normālu homoseksuālu ģimeni , tad jāsāk domāt arī ko darīsim ar līdz šim normāliem vecāku nosaukumiem "māte" un "tēvs" , jo izmainot normu vienā vietā mainās normāles citās vietās.

Tieši tā arī var notikt. Aldous Huxley (romāns "Brave New World", latviski tulkots kā "Brīnišķīgā jaunā pasaule") apraksta tālas nākotnes sabiedrību, kur vārdi "māte" un "tēvs" ir piedauzīgi un rupji lamuvārdi, jo bērnus tur iegūst tikai anonīmā ceļā ar mākslīgo apaugļošanu. Zināmas iestrādes "normāluma" jēdziena pārdefinēšanā ir arī mūsdienu angļu bērnu grāmatiņās (sk. http://www.amazon.com/One-Dad-Dads-Brown-Blue/dp/1555838480 , http://www.amazon.com/Two-Moms-Zark-Johnny-Valentine/dp/1555... - neesmu šīs grāmatas rokās turējis, bet to nosaukumi izklausās daudzsološi: "Viens tētis, divi tēti, brūnais tētis, zilie tēti" un "Divas mammas, Zarks un es"). Tur jau visa sāls, ka normālums pamazām var sākt nozīmēt kaut ko gluži pretēju - un šādā situācijā nenormāli kļūst tie, kuri vecmodīgi uzskata, ka bērna vecāki ir pretēja dzimuma cilvēki, vai ka nav dabiski seksuāli eksperimentēt ar sava dzimuma personu (sk. http://www.afa.net/homosexual_agenda/childrenc.asp ).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Linda Freimane 29.03.2007 09:54
Manuprāt tie, kas cenšas ierobežot un kavēt viendzimumu attiecību atzīšanu Latvijā, neaizdomājas līdz dažām diezgan vienkāršām lietām - proti, nespēj iztēloties, ka patiesībā homo- un biseksuālu cilvēku emociju un vēlmju pasaule ir tieši tāda pati kā viņu. Kāpēc ir tik grūti saprast, ka ir runa par mīlestību, par vēlmi dalīt savu dzīvi ar mīļoto cilvēku, un par to, ka katram cilvēkam, ja mēs ticam demokrātijai un cilvēka brīvās gribas izpausmei, vajadzētu būt tiesīgam ne tikai brīvi veidot savu ģimeni, bet arī saņemt sabiedrības atbalstu. Māra Santa laulību ceremonijas nav ņirgāšanās ne par ko, bet skaists brīdis divu cilvēku dzīvē, kas viens otru mīl un grib to apliecināt Dieva un savu tuvāko priekšā. Tieši tā pat, kā laulības divu pretēja dzimuma cilvēku starpā.
Kāpēc šī tēma jānoreducē uz seksu vien? Vai tad laulība starp vīrieti un sievieti sastāv tikai no seksa? Kur palika partnerība, draudzība, kopēja draugu loka izveide, dalīšanās priekos un bēdās, viena otra atbalstīšana, kopīgi piedzīvojumi un ikdienas likstas? Vai jums tiešām ir tik grūti iedomāties, ka tieši tas pats var notikt arī starp diviem viena dzimuma cilvēkiem? Viņi taču abi ir CILVĒKI, kas jūsu acīs ir kompetenti stāties laulībā ar pretējo dzimumu un izrādīt visas šīs cilvēciskās īpašības - kāpēc gan viņiem zustu šī kompetence tikai tāpēc, ka otrs cilvēks viņam blakus ir tā paša dzimuma?
Neejot pārāk dziļi šajā tēmā, jo tā ir pārāk plaša, es tomēr nevaru piekrist, ka laulības vienīgā jēga ir bērna radīšana. Tādā gadījumā mums būtu jāanulē bezbērnu laulības, un mēs nedrīkstētu atļaut laulāties cilvēkiem, kas ir pārsnieguši reproduktīvo vecumu. Domāju, ka man nav nevienam jāstāsta, ka sieviete bērnu var ieņemt arī bez dzimumakta ar vīrieti - un ka tas nemaz nav nekas neparasts arī starp heterosievietēm kuras nav atradušās īsto partneri, vai kuru partneris ir neauglīgs. Turklāt - cik nav tādu laulību, kur pats sekss ar laiku kļūst mazsvarīgs vai pat neinteresants, bet tā iemesla dēļ taču jūs neuzskatīsiet, ka šī laulība nav "īsta"?
Vēl derētu paskatīties apkārt pasaulē un redzēt kas notiek visā Eiropā un citās "rietumu" valstīs, kurām mēs tomēr, man gribētos ticēt, uzskatām, ka mēs piederam. Esam pēdējos 15 gados pieņēmuši ārkārtīgi daudz no t.s. "rietumu dzīves stila" - gribam lai mūs uztver par pilntiesīgiem rietumu civilizācijas locekļiem, daļa no Eiropas daudzkrāšņainās, multietniskās identitātes. Mācamies kļūt emancipētiem, saudzēt vidi, pieklājīgāk braukt ar automašīnām, dalīt atbildību par bērniem, ceļot un atklāt pasauli... tas visas ir vērtības kuras ir izkopusi demokrātiska rietumu pasaule kamēr Latvija nīkuļoja PSRS. Nu tad aizdomāsimies arī līdz iemesliem kāpēc "rietumos" pēdējo 30 gadu laikā ir attīstījusies apziņa par to, ka cilvēkam var būt dažāda seksuālā orientācija un, ka jebkura no tām ir pieņemama un atbalstāma. Ielūkojamies visā tajā pētniecībā un tiesu praksē kas konstatē, ka homoseksualitāte nav novirze, nav izlaidība, nav maināma - neietekmē tās vidē augušu bērnu orientāciju vai psīhi.
Es uzskatu, ka sabiedrība var būt stipra un demokrātiska tikai tad, kad maksimāls daudzums tās iedzīvotāju var realizēt savas dzīves pēc saviem ieskatiem un justies labi un laimīgi. Tad arī veidojas lojalitāte pret valsti un piederības sajūta. Šobrīd Latvijā liela daļa cilvēku tiek vienkārši atstumti. Kam no tā ir kāds labums?
Varbūt varam arī izbeigt bērnišķīgo salīdzinājumu ar visādām fīlijām, kriminālnoziegumiem u.t.t. Neticu, ka kādam pietrūktu inteliģences saprast atšķirību starp noziedzīgu rīcību un divu pieaugušu cilvēku labprātīgu uzticēšanos viens otram.
Man ļoti, ļoti sāp sirds par visiem tiem Latvijas homo- un biseksuāliem cilvēkiem, kas lasa tādus komentārus, kādus raksta fīrers, pankūkas u.c. un dzird ko saka mūsu Saeimas deputāti. Vai tiešām jums ir gandarījums no tā, ka jūs bradājat pa šo cilvēku dvēselēm, izsmejat un nonieciniet visu to, kas viņiem ir mīļš un tuvs? Iedomājieties kaut vai mirkli, ka kāds tā izteiktos par jūsu attiecībām ar jūsu mīļoto cilvēku.
Iecietība nāk ar spēju iejusties otra cilvēka ādā...
Starp citu - es nesaucu baznīcu par kukluxklanu. Es saucu NoPride par Kukluxklanu. NoPride, tā pat kā K., uzskata sevi par tiesīgu tiesāt pār citiem, arī fiziski izrēķinoties, tikai tāpēc ka šie citi mazliet atšķiras no viņiem. Tā nav demokrātija, tas ir terorisms.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zobs - vispārējas piezīmes 28.03.2007 23:48
Ikviens ar labu redzi spēj saskatīt, ko nes iecietība. Iecietība nes visatļautību un šobrīd visapkārt nomācošo bardaku sabiedrībā. Tādēļ kautkāda dīvaina iecietība, tolerance ir visai sabiedrībai kopumā nederīga lieta. Tas ir tik acīmredzams ik uz soļa, ka nav pat īpaši jāpamato. Gan tepat Latvijā, gan arī varam palūkoties uz notikumiem nupat Francijā Parīzes metro. Iecietība ir sabiedrībai nederīga nostāja.
Otra aplamā nostāja ir visur izbazūnētā pasaka par itkā pastāvošām seksuālām minoritātēm jeb mazākumgrupām. Tādas vienkārši nav. Ir tikai un vienīgi daļa ļaužu ar citu pieeju šai jomai (maigi nepasakot tieši kā šo pieeju sauc veselīgā nesaslimušā sabiedrībā). Tā nav nekāda minoritāte.
Linda apgalvo: "Neiecietība, kas Latvijā valda pret seksuālajām minoritātēm, ir acīmredzama." Nu šis ir izcils dīvainās loģikas paraugs. Iesākumā te sabiedrībā ir miers ar šiem ļaudīm, viss kārtībā - vienam patīk meita, citam tikai kleita u.tml. Tad ierodas Linda un kompānija, rīko kautkādus gājienus un sāk ik uz soļa visiem teikt, ka te nekāda miera nav un ir liela diskriminācija. Un tagad turpinājumā var paziņot pēc paveiktā, ka neiecietība ir acīmredzama. Nu protams, ka tagad jā, bet to izveidoja tikai un vienīgi šie Lindas un kompānijas uztieptie pasākumi.
Lai arī baznīca ir atdalīta no valsts un tā tam arī vajadzētu būt, tomēr atkal acīmredzami sabiedrībā, kur baznīcai ir niecīga loma, diemžēl diezko veselīga attīstība nav novērojama. Tādēļ baznīcai ir jābūt savai lomai, vietai un teikšanai sabiedrības dzīvē.
Vēl viens uzpūsts bubulis - homofobija - bailes no cilvēkiem. Vai kāds spēj pateikt kas tās par bailēm no cilvēkiem? Nē, neviens to nespēj, bet lietojam visur, kur pagadās. Korekti būtu runāt par atsevišķu niecīgu ļaužu grupu lielākajai sabiedrības daļai nepieņemamu, neveselīgu un pat kaitīgu rīcību - un viss. Ja vairumam šāda rīcība nepatīk, nu tad tas ir tikai loģiski un pamatoti un tam nav nekādas saistības ar kautkādu fobiju (bailēm).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Iesalusais gulbis 28.03.2007 23:08
bravo, pērles birst no Kastēna. Nu kur tādi āmuri rodas?> KApec cilveki bevar darit to, aks viniem sanak ,nevis nesanak?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Aleksis 28.03.2007 22:58
Priekšstats par to, kas ir normāls, ir ļoti variabls.

---------------------------------------

Te nu gan nepiekrītu. Norma nemaz nav tik variabla. Norma ir saistīta ar normālēm pavisam citās jomās. Piemēram , ja atzīstam par normālu homoseksuālu ģimeni , tad jāsāk domāt arī ko darīsim ar līdz šim normāliem vecāku nosaukumiem "māte" un "tēvs" , jo izmainot normu vienā vietā mainās normāles citās vietās. Tas pats piemēram par sanitāro telpu normālēm sabiedriskās ēkās , jauniešu kopmītņu telpām utt..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 28.03.2007 22:32
Nav ne jausmas, cienītais, kāda Jums ir vai nav izglītība, bet baznīcas atšķirtība no valsts nozīmē, ka baznīca neietekmē valsts, bet valsts -- baznīcas politiku. Tā ir klasiska un vispārzināma definīcija.

----------------------------------------------

Nu nezinu cik tā ir klasiska definīcija un cik tā ir vispārzināma definīcija , bet katrā gadījumā manuprāt tā ir absurda definīcija.

Baznīcas atšķirtība no Valsts pirmkārt nozīmē to ka tās pilnīgi neatkarīgi darbojas dažādos lauciņos vai teritorijās. Baznīca pinīgi neatkarīgi darbojas garīgajā lauciņā jeb teritorijā , Valsts savukārt neatkarīgi darbojas savā fiziskajā teritorijā. Kā reiz normāli ir tas ka Valstij ir sava politika attiecībā uz Baznīcu , bet Baznīcai ir sava politika attiecībā un Valsti. Cilvēks uzturas abās šajās teritorijās un daudziem pat ir dubultpilsonība šajā ziņā. Un cilvēks ir ieinteresēts lai šīs divas teritorijas neuzbruktu viena otrai , neokupētu un neaneksētu viena otru , bet gan līdzāspastāvētu pēc iespējas lielākā saskaņā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - ES 28.03.2007 22:22
ES >> Pirmkārt, ir atšķirība starp labprātīgu divu pieaugušu cilvēku savienību un Tevis pieminētajām nekrofīlijām (līķis "jā" pateikt nespēj); zoofīlijām (arī zirgs nepateiks "jā") un citām līdzīgām fīlijām. Varbūt to beidzot atzīsi?

Fīrera tēze bija tāda, ka homoseksuālas attiecības nevar atzīt par normālām. Tas, ko uzskatīt par normālu, ir atkarīgs no cilvēka samaitātības pakāpes. Katolis par normālu atzīst tādu divu cilvēku savienību, kas svētīta ar Baznīcas laulības sakramentu. Cits par normālu atzīst stabilas pretēja dzimuma pāru attiecības, kas vienīgās nodrošina iespēju vai vismaz kaut kādas izredzes dabiskā ceļā nākt pasaulē bērniem, kuri tiktu audzināti ar abu vecāku līdzdalību. Vēl cits cilvēks par normālu atzīst attiecības, kas pastāv starp diviem labprātīgiem pieaugušajiem ("consenting adults"), neatkarīgi no viņu dzimuma un radniecības pakāpes (arī incests starp pieaugušiem brāli&māsu vai tēvu&meitu pēc šīs normāluma izpratnes ir OK). Latvijas Republikas krimināllikums par pieļaujamām atzīst arī attiecības starp pieaugušu pederastu un 16 gadus vecu pusaudzi (sk. KL 161.pantu).

Tādēļ te nav nevienam ko "beidzot atzīt". Priekšstats par to, kas ir normāls, ir ļoti variabls. Es anālo seksu ar nepilngadīgu pusaudzi nekad neatzīšu par normālu, lai ko arī teiktu Krimināllikums. Bet tikpat labi kāds pederasts var teikt, ka es pats neesmu viņa izpratnē normāls.

ES>> Otrkārt, daļa atklāto homoseksuālu sieviešu, kas dzīvo kopā ar sava dzimuma partneri, dzemdē un audzina bērnus. Daļa atklāto homosekusuālu vīriešu arī rada bērnus un par tiem rūpējas. Šie bērni ir GAIDĪTI!
Un nevajaga tagad runāt par pareizām un pilnām ģimenēm - cik tādu Latvijā ir heteroseksuāļu vidū? Īpaši interesanti būtu noskaidrot to, cik procentu vīriešu pēc 40 paliek ar savu sievu un bērniem, nevis skrien pēc jaunākiem brunčiem.

Situācija, kur homoseksuālu partneru pāris audzina bērnus nozīmē vienīgi to, ka bērns nevar augt kopā ar abiem biologjiskajiem vecākiem. Šāda bērnu "gaidīšana" un "ieplānošana" neņem vērā to, ka bērnam ir tiesības uz kaut ko vairāk nevis tikai uz "surogātmāti" vai "surogāttēvu". (Starp citu, arī tādas heteroseksuālas attiecības, kur kāds no partneriem jau pašā sākumā būtu nolēmis pamest bērnu, ko viņš/viņa laiž pasaulē, nav ne ar ko normālākas - bet tas jau ir citas sarunas temats).

ES>> Treškārt, Latvijas Psihiatru asociācija savā atzinumā ir pilnībā pievienojusies starptautisko organizāciju atzinumiem, ka homoseksualitāte nav slimība. Šāds atzinums ir rakstiski noformēts un vari iepazīties attiecīgajā asociācijā ar pilnu tekstu.
Turklāt, ja mēs to vēlamies uzskatīt par izvirtību homoseksualitāti, tad tikpat liela izvirtība ir arī heteroseksualitāte. Jo neredzu lielu atšķirību starp darbībām, ko veic heteroseksuāļi un homoseksuāļi. Varbūt apskaidrosi, kur tieši Tavuprāt slēpjas pirmās izvirtība?

Apgalvojums, ka "homoseksualitāte nav slimība" - tas nozīmē vienīgi to, ka mūsdienās homoseksuāli orientētam cilvēkam, kurš no sava stāvokļa cieš, var būt neiespējami saņemt korektīvu terapiju. Protams, līdz šim medicīnā ir bijuši diezgan pieticīgi panākumi, cenšoties ārstēt citas orientācijas cilvēkus. Bet varbūt zinātnes progress šo situāciju var mainīt. Vismaz būtu svarīgi, lai šajā virzienā notiktu pētījumi. Man šķiet augstākā mērā neētiski, ja medicīna ķirurgjiski maina cilvēkiem dzimumu pēc viņu vēlēšanās, bet psihoterapeiti atteiktos palīdzēt cilvēkam, kurš vēlas būt heteroseksuāls un dibināt normālu gjimeni. (Sal. http://wallsmirrors.blogspot.com/2006/05/deafness-is-not-dis... - arguments, ka no dzimšanas nedzirdīgiem cilvēkiem neesot ētiski implantēt dzirdes ierīces, kuras viņus varētu padarīt dzirdīgus, jo piederība nedzirdīgo kultūrai ("deaf culture") pati par sevi ir vērtīga cilvēka identitāte).

Heteroseksualitāti vismaz dažās izpausmēs vairums sabiedrību atzīst par normālu. Dažas ticīgo kopienas, piemēram, šeikeri ASV un skopci Krievijā (sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Shakers , http://religion.babr.ru/chr/east/srs/skop.htm ) pieturējās pie celibāta, bet tad viņiem savu skaitu nācās atjaunot uz citu cilvēku pievēršanas/konversijas rēķina. Man, godīgi sakot, ir vienalga, vai ES heteroseksualitāti uzskata par perversiju vai nē. Pierādīt to nevienam negrasos.

ES: Starp citu, ceru sagaidīt repliku uz saviem komenāriem. Un mani arī interesē, kur praida rīkotājos saskatāmas reliģiskas organizācijas iezīmes?

Kas ir praida rīkotāji un kādas ir viņu iezīmes, tas ir jādomā viņiem pašiem - man ne prātā nenāk to kādam norādīt. Man ir tāds jautājums - ja bijušais LELB mācītājs Māris Sants reizēm veic savdabīgas laulību ceremonijas starp viena dzimuma personām, tad kāds ir šo rituālu saturs? Tā noteikti nav laulība saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu. Nedz arī saskaņā ar kādu no Latvijā pazīstamo religjisko konfesiju doktrīnu (to neatzītu pat musulmaņi, kuru ticība savukārt pieļautu daudzsievību). Vai praidisti grib būt vienkārši tiesisku nihilistu pūlis, kas reizēm ignorē LR Civillikumu un Satversmi un aiz gara laika ņirgājas par laulības institūciju? Vai arī viņi organizēta ticība, kas tiesības pa savam "laulāties" (līdz ar daudziem citiem īpatnējiem uzskatiem morāles jautājumos) uzskata par savas apziņas brīvības izpausmi?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! - Rita Ruduša 28.03.2007 21:55
Umm... es pagaidām esmu komentējis raksta (intervijas) saturu un domāju, ka jūsu mēģinājums atgriezt apspriešanu pie tēmas ir dikti novēlots. Streipam atbildēt in kind drīkst? :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Hi, Hi - Rita Ruduša 28.03.2007 21:51
manuprāt diskusija bija par diskusiju, kurā runāts par iecietību un politisko atbildību.

Manuprāt diskusijai nav obligāti jābūt konstruktīvai, it īpaši, ja diskusijas dalībniekiem ir atšķirīgi uzskati par to kādai jābūt konstrukcijai.

Vēl es nevaru iedomāties, kā jūs iedomājaties konstruktīvu un argumentētu pienesumu šai tēmai :) Laikam jūs domājat, ka vajadzētu šeit runāt 2 Kārļiem Streipiem savā starpā, pa retam iejaucoties kādai sievietei ar L.Bikseniecei vai L.Freimanei raksturīgiem uzskatiem :), piepalīdzot klāt teoloģiskas pārdomas kas atbilstu M.Santa vai Cālīša uzskatiem.

Diemžēl, vai par laimi pašreizējā realitāte nav tuvu tāda. Bet nu tādu ilūziju var noorganizēt, ja labi grib.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Es 28.03.2007 21:50
Pirmkārt, ir atšķirība starp labprātīgu divu pieaugušu cilvēku savienību un Tevis pieminētajām nekrofīlijām (līķis "jā" pateikt nespēj); zoofīlijām (arī zirgs nepateiks "jā") un citām līdzīgām fīlijām. Varbūt to beidzot atzīsi?
-----------------------

UN kā ir ar incestu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Rita Ruduša - fīrers, pankūkas, Aleksis 28.03.2007 21:24
Vēlējos atgādināt, ka diskusija ir par iecietību un politisko atbildību. Jūsu komentārus būtu grūti klasificēt kā konstruktīvu un argumentētu pienesumu sarunai par šo tēmu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 28.03.2007 20:40
Attiecībā uz praida rīkotāju reliģiskās organizācijas iezīmēm, ieteiktu uzmanīgāk pārlasīt diskusiju un ievērot katra komenta autoru. "Homofobu" ir vairāk nekā jūs spējat iedomāties :DDD

Pirmkārt es jau rakstīju, ka vienā gadījumā jūs uzsverat labprātību, citā uzreiz atkal, ka to neizvēloties. Nu it kā šeit runa esot par orientācijām un darbībām. bet zoofīlisku, pedofīlsku vai nekrofīlisku ORIENTĀCIJU taču arī neizvēlas, ne tā? Līķim, lai arī viņš nespēj pateikt ne "jā", ne "nē", viss ir vienalga. Zirgs tevi nospārdīs, ja kaut kas nepatiks. Suns nokodīs utt. Turklāt ir pat dzirdēts par zoofīlijas variantu, kur no cilvēka puses iesaistās sieviete. To nu kaut kā galīgi nevarētu uzskatīt par nebrīvprātīgu. Un vēl jau paliek jautājums, cik rīcīb- un lemtspējīgs ir pasīvais pediņš.

Otrkārt, homoseksuālās attiecībās bērni rasties nevar. Ja kāda lesbiete dzemdē bērnu, tad viņa to ir ieņēmusi no vīrieša, un attiecīgi vairs nav lesbiete, bet biseksuāliste. Homoseksuāliem pāriem bērnu nevar būt. Cilvēki, kas nodarbojas ar homoseksuālismu, var heteroseksuālā ceļā radīt bērnus, bet tad viņi vairs nav tīrie homoseksuālisti, bet biseksuālisti.

Treškārt, ķeksīša pēc varbūt de iure ir pievienojušies. Bet pie šī paša raksta kopijas delfos viens bija ielicis komentāru, citējot Agņa Štifta, P. Stradiņa slimnīcas ārsta, docenta, Dr.med., Dr.hon. c.ASL, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera oficiālu paziņojumu presei, kur viņš nu nemaz nepieļāva, ka homoseksuālisms varētu nebūt slimība.

Turklāt, ja mēs to vēlamies uzskatīt par izvirtību homoseksualitāti, tad tikpat liela izvirtība ir arī heteroseksualitāte. Jo neredzu lielu atšķirību starp darbībām, ko veic heteroseksuāļi un homoseksuāļi.

Fantastiski! Jūs tiko ielikāt vienādības zīmi starp mātes (arī savas) klēpi un tūpli. Ar to jūs arī apsveicu :DDD

Ceturtkārt, ievadīšana konkrētajā vietā ir vienīgā darbība, ko var saukt par dzimumaktu. Es neteicu, ka kaut kādas citas "rotaļas" būtu absolūti noliedzamas un nosodāmas. bet dzimumakts joprojām ir vienīgais veids, kā radīt pēcnācējus, kas arī principā ir vienīgais nopietnais iemesls, kāpēc cilvēkiem ir dabiska tieksme veidot pārus. Viss pārējais tajā mīlēšanas padarīšanā tomēr ir tikai dabas doti bonusi par sugas turpināšanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pilsone 28.03.2007 20:15
Politiķu divkosības un bezatbildības sekas jau ir redzamas apsaukāšanās un gānīšanās veidā šajā lapā kā arī www.nopride.lv lapā. Asveicu Kastēna kungs, ar izdabāšanu savai partijai, Jūs esat devis atļauju jaunas emocionālas vardarbības vilnim pret neaizsargātiem godīgiem cilvēkiem. Jums jāuzņemas pilna atbildība, ja ar kādu no šiem cilvēkiem notiek kas slikts. Tad tas būs uz Jūsu sirdapziņas, Kastēna kungs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ES - Fīreram 28.03.2007 20:13
Starp citu, ceru sagaidīt repliku uz saviem komenāriem. Un mani arī interesē, kur praida rīkotājos saskatāmas reliģiskas organizācijas iezīmes?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ES - Fīreram 28.03.2007 20:11
Pirmkārt, ir atšķirība starp labprātīgu divu pieaugušu cilvēku savienību un Tevis pieminētajām nekrofīlijām (līķis "jā" pateikt nespēj); zoofīlijām (arī zirgs nepateiks "jā") un citām līdzīgām fīlijām. Varbūt to beidzot atzīsi?

Otrkārt, daļa atklāto homoseksuālu sieviešu, kas dzīvo kopā ar sava dzimuma partneri, dzemdē un audzina bērnus. Daļa atklāto homosekusuālu vīriešu arī rada bērnus un par tiem rūpējas. Šie bērni ir GAIDĪTI!
Un nevajaga tagad runāt par pareizām un pilnām ģimenēm - cik tādu Latvijā ir heteroseksuāļu vidū? Īpaši interesanti būtu noskaidrot to, cik procentu vīriešu pēc 40 paliek ar savu sievu un bērniem, nevis skrien pēc jaunākiem brunčiem.

Treškārt, Latvijas Psihiatru asociācija savā atzinumā ir pilnībā pievienojusies starptautisko organizāciju atzinumiem, ka homoseksualitāte nav slimība. Šāds atzinums ir rakstiski noformēts un vari iepazīties attiecīgajā asociācijā ar pilnu tekstu.
Turklāt, ja mēs to vēlamies uzskatīt par izvirtību homoseksualitāti, tad tikpat liela izvirtība ir arī heteroseksualitāte. Jo neredzu lielu atšķirību starp darbībām, ko veic heteroseksuāļi un homoseksuāļi. Varbūt apskaidrosi, kur tieši Tavuprāt slēpjas pirmās izvirtība?

Ceturtkārt, mani neinteresē Tava seksuālā dzīve, taču tomēr, ja jau uzsāki - ja ar seksuālu aktu Tu saproti tikai "ievadīšanu konkrētā vietā", tad iesaku nedaudz izglītoties šajā jomā. Sieva tikai priecāsies. Un jūs ar sievu būsiet laimīgi. Turklāt arī visa mēneša garumā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 28.03.2007 19:38
Nu, ja nav slimība, tad taisnība būs Šmita kungam - izvirtība.

Jo, vēlreiz atkārtošu, nevar būt normāla SEKSUĀLA orientācija pret to, ar ko nav iespējams veikt SEKSUĀLO aktu. Ja mēs pieņemam, ka homoseksuālā orientācija ir normāla, tad par normālām automātiski jāpieņem arī pedofīlija, zoofīlija un visas pārējās iekāres pret kaut ko citu kā līdzvērtīga pretējā dzimuma persona.

Starp citu, neesmu arī dzirdējis Latvijā neviena mediķa vai attiecīgās jomas zinātnieka viedokli, ka homoseksuālisms būtu kas normāls. To stāsta tikai sorosiešu un "Mozaīkas" amatieraktīvisti, kuriem to neviens nemaz neprasa, nevis kādi nopietni profesionāļi - psihiatri, seksologi. Profesionāļi vai nu par šo tēmu nesaka neko, vai atzīst homoseksuālismu par seksuālu perversiju.

Un vēl viens piemērs. Ja es, teiksim, aizvedu savu mašīnu uz servisu, un tur man meistari sāk stāstīt, ka riteņi jāskrūvē ar iekšpusi uz āru un izpūtējs jāsavieno ar ventilatoru, tad, lai par kādiem superspeciālistiem viņi sauktos, mans skaidrais saprāts neļautu tam noticēt. Un tāpat ir ar tām asociācijām un homoseksuālismu. Nu esmu jau minējis vairākus argumentus, kāpēc tas viss ir absurds, laikam būsiet palaiduši garām. Ērtāk būtu izdzēst, ne?

Par tiem slēptajiem homoseksuālistiem, kas it kā esot visapkārt. Nu vareni, vareni :)

Starp citu, kāds te minēja, ka ļoti iespējams, kāds no maniem vecākiem varētu būt homoseksuāls :) Nu, ja tā, tad tolerantā sabiedrībā arī būtu izvēlēts homoseksuāls dzīvesveids, un manis vienkārši nebūtu. Jūs paši nonākat pretrunās savās teorijās. Tātad esot tik daudz to slēpto homoseksuāļu, kas slēpjas aiz normālām ģimenēm un rada bērnus, un nenāk ārā no skapja. ja sabiedrība būtu toleranta, viņiem nebūtu jāslēpjas, jāveido ģimenes, nedzimtu bērnu. Daudzu no mums vienkārši nebūtu. Vai tādā gadījumā mūsu esamība nav pietiekams attaisnojums tādai attieksmei pret homoseksuālismu, kāda tā ir, un tādā gadījumā vai labāk būtu neko nemainīt? Piemēram, Māra Santa bērni diez vai gribētu, lai apkārtējās tolerances iespaidā viņu tēvs būtu nodevies homoseksuālismam 18 gados un, tēlaini runājot, viņi būtu atmiruši kāda veča pakaļā nevis izauguši par tiem, kas viņi tagad ir. Nepatīkami, bet tieši un precīzi tā! (ja moderatoriem šis briesmīgi nepatīk, tad varbūt varu palūgt izdzēst tikai šo daļu? :DDD)

Bet nu tāda nopietna atbilde uz Shadow jautājumu. Atzīt homoseksuālismu par normālu, manuprāt, būtu tas pats, kas atzīt par normālu alkoholismu, narkomāniju, biksēs čurāšanu, nu jeb ko. Nu ir taču daudzas lietas, kas gluži ar likumu aizliegtas nav, bet labas un veicināmas arī ne. Homoseksuālisma propaganda mani uztrauc tikpat cik ikvienu, arī tolerantos, narkomānijas propaganda.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - Aleksis, firers, B. pankukas 28.03.2007 18:05
Ak jee...Tas ir vienkarsi neticami! Kur jusos rodas speks un energija, lai sadi zakatos? Nu un ka 30-50 cilveki izies ielaas, lai iestatos par savam tiesibam un paudis savu atskirigo viedokli? Kas jums tiks atnemts? Kas jums tiks atnemts, ja sie cilveki vares registret savas partnerattiecibas? Kas jums tiesi mainisies? Kas klus sliktak? Vai jus esat sev atbildejusi uz siem jautajumiem? No ka tiesi jus baidaties?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - Fīreram 28.03.2007 17:19
Praida rikotaji ir religjiska kustiba? Jus vispar zinat, kas ir religjija?

Tikpat labi Jus varetu nosaukt vinjus par profesionalu gramatvezhu kustibu vai juristu kustibu. Jo pilnigi noteikti, Praida rikotaju vidu ir gan ticigi cilveki, gan neticigi. Un noteikti ir juristi. Un kads gramatvedis ari. Kada isti ir Jusu logjika?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - Fīreram 28.03.2007 17:16
Vai Tu uzskati, ka macitajs varetu aridzan paust klaji rasistiskus (piemeram, pret melnadainajiem verstus vai pret chiganu tautibas cilvekiem) uzskatus un nebutu par to sodams? (Gadijuma, ja neatsaucas uz Bibeli. Jo, ka mes zinam, par Bibeles "interpertacijam" sodit nedrikst.)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - Fīrers 28.03.2007 17:12
Ljoti iespejams, ka Tava mate, tevs vai vismaz teva/mates bralis vai masa ir homoseksuali vai biseksuali. Tikai to nekad nav atzinushi. Bet varbut Tava gjimene nav kads vientuljsh vecs cilveks? Varbut esi aizdomajies par to, kapec vinjsh ir viens.

Un pilnigi noteikti kads no Taviem bernibas draugiem ir "citads".


P.S. Ceru, ka Tava sieva nav homoseksuala. Citadi vinjas dzive bus ljoti nelaimiga.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Prezidente - Fīreram 28.03.2007 17:04
Nesaku ne pieci, ka, iespējams, tā arī ir! Piemēram, bijušais zviedru diplomāts, vēstnieks un Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Sverker Åström pirms četriem gadiem 88 gadu vecumā kādā laikraksta intervijā atklāja, ka viņš ir homoseksuāls.

Un es neslēpjos - mani sauc Vita, esmu Mozaīkas Valdes locekle. Domāju, ka būsi pietiekami attapīgs, lai mani atrastu internetā! :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 28.03.2007 16:55
Kārlis Streips: Nav ne jausmas, cienītais, kāda Jums ir vai nav izglītība, bet baznīcas atšķirtība no valsts nozīmē, ka baznīca neietekmē valsts, bet valsts -- baznīcas politiku. Tā ir klasiska un vispārzināma definīcija.

Šāda "vispārzināma" definīcija apraksta tikai vienu sekulāras valsts paveidu (apmēram tāds ir "laïcité" koncepts Francijā). Savukārt citur sekulāras valstis, kuru Konstitūcijās baznīca tāpat ir šķirta no valsts, mēdz diezgan plaši regulēt baznīcu dzīvi. Piemēram Latvijā pie Tieslietu ministrijas ir Reliģisko lietu pārvalde; Vācijā ilgu laiku valsts neregjistrēja Saientologu baznīcu, utml. Netieša ietekme notiek arī pretējā virzienā - ikviena ticība māca, kas ir labi un kas ir slikti, kas vistiešākajā veidā iespaido ticīgo cilvēku politisko darbību. Vienalga, vai ticīgais ir vienkāršs vēlētājs vai deputāts, vai ministrs, vai kaut vai ASV prezidents. Valsts iestādēm demokrātiskā valstī ir pašsaprotami likumus apspriest arī ar t.s. sociālajiem partneriem - vai tās būtu uzņēmēju asociācijas vai arodbiedrības, vai religjiskas organizācijas, vai citas nevalstiskas organizācijas, piemēram, "Mozaīka" vai "NoPride". Pēc kādiem kritērijiem var pateikt, ka ministrs ar vieniem drīkst runāt, bet ar otriem - nē?

"Mozaīkas" un "praidistu" bezkaunīgā spiediena dēļ drīz var tikt apdraudēta Satversmē garantētā apziņas brīvība. Piemēram, nesenais mēgjinājums ar krimināllikuma grozījumu palīdzību aizliegt garīdzniekiem, skolotājiem, vienkāršiem ticīgajiem u.c. saukt grēku par grēku un nosodīt pederastiju. Diemžēl, Zviedrijā šie likumi jau tiek piemēroti visnejēdzīgākajā veidā - sk. Åke Green gadījumu. Vasarsvētku draudzes mācītājs tika uz mēnesi arestēts par viņa komentāriem par homoseksualitāti (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_Green ).

Līdzīgi kā Rietumeiropā, tā arī pie mums drīz var izrādīties, ka noteikta veida "ticība", kuru Latvijā pārstāv Mozaīka vai Papardes Zieds būs priviligjētā stāvoklī iepretim citām ticībām (ieskaitot arī t.s. tradicionālās baznīcas), jo katoļiem vai luterāņiem ir vajadzīga vecāku atļauja, lai kaut ko mācītu skolēniem, bet "iecietības" un seksuālas visatļautības sludinātāji to varēs darīt tāpat. Manuprāt, valstij ir jānodrošina apziņas brīvība un visu uzskatu sistēmu jeb ticību vienlīdzība - ja vecāki vēlas, viņi var saviem bērniem skolā izvēlēties katoļu vai luterāņu religjijas mācību, ja vēlas - islāmu, un ja vēlas - arī postmodernās tikumības sludinātājus no "Mozaīkas".

Domāju, ka būtu tikai godīgi, ja praida rīkotāji atzītu sevi par religjisku kustību (regulāri, ikgadēji dievkalpojumi viņiem jau notiek; bijušais luterāņu mācītājs un "Mozaīkas" biedrs Māris Sants pat nodarbojies ar laulības ceremoniju parodēšanu starp divām viena dzimuma personām). Tātad praidistiem ir gan savi īpatnēji rituāli, gan savi priesteri, gan sava ticības doktrīna, kas māca viņu izpratni par labu un ļaunu. Praidisma religjijai, kura Latvijā radās pirms pāris gadiem, ir tikai attāls sakars ar homoseksuāli orientētiem cilvēkiem, kuri šeit Latvijā ir dzīvojuši kopš neatminamiem laikiem un bez praidistu ticības līdz šim sekmīgi iztikuši. Un arī otrādi - lai atbalstītu praidismu un perversa dzīvesveida sludināšanu, cilvēkam pašam nav jābūt homoseksuāli orientētam. To pierāda dažs labs avīzes "Diena" žurnālists.

Kārlis Streips: Starp citu, nenāktos arī par sliktu, ja Jūs beigtu slēpties aiz nika, jo tas tomēr, cienītais, ir gļēvi. Sakiet atklāti, kas Jūs tāds esat -- vīrietis, sieviete, cik vecs, ar ko nodarbojaties.

Jums, Kārli Streip, pēc nesen notikušajiem tiesas procesiem saistībā ar avīzes DDD publikācijām vajadzētu nokaunēties, apsaukājot citus par gļēvuļiem. Vārda brīvība Latvijā ir ļoti nosacīta un ne visus uzskatus drīkst brīvi paust. Niku lietošana turklāt ir pašsaprotams un standarts veids, kā Internetā izveidot atsevišķu identitāti. Man, teiksim, nav nekādu iespēju pārliecināties, ka Jūsu pilns vārds tiešām ir Kārlis Streips vai arī tas ir tikai niks. Mani turklāt tas neinteresē, jo neesmu no Drošības Policijas. Ja nu vienīgi slēpties aiz pazīstama žurnālista vārda Ineta komentāros būtu galīgi neētiski.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips - Fīreram 28.03.2007 16:53
Jūs nevēlaties dzirdēt to, ko Jums saka, cienītais. Zagšana ir lēmums. Cilvēka seksualitāte nav lēmums. Pēdējā laikā redzamākais gadījums par viendzimuma attiecībām dzīvnieku pasaulē ir manīts pingvīnos, kuri, ja atmiņa neviļ, nav zīdītāji. Piedodiet, ka pārspīlēju ar jēdzienu "visas pasaules", bet piedodiet, ir tomēr runa arī par civilizācijas attīstību, un minētajam sarakstam var pieskaitīt arī Eiropas Savienību. Nelaiķis Zālītis nebija citplanētietis, nē, bet viņš vāvuļošanā par cilvēka seksualitāti vienkārši alojās un viss. Un pēdējā piezīmē nu re, Jūs pats atzīstat, ka apgaismība šajā lietā ir nākusi tieši pasaules attīstītajās valstīs. Pasaulē ir arī cilvēki, kuri uzskata, ka Zeme ir plakana un Saule riņko ap to, nevis otrādi, bet tas nenozīmē, ka viņiem ir taisnība un tāpēc kaut vienam citam cilvēkam būtu uz viņu "pārliecības" pamata jāveido politika. Medicīna šajā jautājumā nav "gājusi uz priekšu" tāpēc, ka -- atkārtosim jau kuro reizi -- medicīna saprot, ka runa nav par slimību, nu saprot, fīrer. No kurienes Jums veidojas pamats citai pārliecībai? Apzināti nezinīši jau protams ir pietiekami daudzās jomās, bet it kā izglītotam cilvēkam tas nudien nekādu godu nedara. Protams, ja Jūsu dzīvē noteicošais statuss ir "biologs ar maģistra grādu" un nevis "ultranacionālists ar Hitlera niku".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - Prezidente 28.03.2007 15:48
Nika izvēle vēl drosmīgāka par manējo.

Nu gan nobiedēji :) Homoseksuālisti uzglūnot no katra stūra, tikai sēžot skapī :) Varbūt vēl pateiksi, ka var izrādīties, ka man, piemēram, māte, tēvs un sieva ir homoseksuāli? :DDD

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 28.03.2007 15:41
par visiem 100 un 1000 punktiem ir demonstrēts, ka tas nevar būt tikai izvēles jautājums jo, kā teicu, dziļi homofobiskās sabiedrībās neviens taču neizvēlēsies tik ļoti peldēt pret straumi.

Diezgan muļķīgs arguments. Šķiet, ka pret zagšanu un slepkavošanu sabiedrības attieksme ir vēl noraidošāka kā pret homoseksuālismu. Aptaujas gan nav veiktas, taču, ja homoseksuālismu neatzīst ap 75%, tad zagšanu un slepkavošanu neatzīs vairāk kā 99% sabiedrības. Un tomēr tas netraucē cilvēkiem zagt, slepkavot un atsevišķās aprindās ar to pat lepoties. Protams, protams, zagšana un slepkavošana ir kriminālnoziegumi, bet homoseksuālisma piekopšana, ja notiek starp pilngadīgiem un labprātīgi, nav, bet nu vienalga. Redz, ka pat no soda nebaidās. 99% neatbalsta un vēl pienākas sods - un tik un tā dara. Kā jūs to izskaidrosiet?

Un, ja kas, vai bioloģijā nenācās konstatēt, ka viendzimuma attiecības nav tikai homo sapiens lieta?

Gluži par "attiecībām" vis nemācīja. Pirmkārt jau jāsaka, ka homoseksuālisms vispār teorētiski ir iespējams tikai zīdītājiem, citiem dzīvniekiem nav tādas ķermeņa uzbūves un vairošanās fizioloģijas, lai kaut kas tāds būtu iespējams. Homoseksuālos aktus šad tad dominējošie dzīvnieku tēviņi izmanto, lai pazemotu citus tēviņus, bet veseliem tēviņiem un mātītēm meklēšanās laikā interese par pretējo dzimumu ir vienmēr. Dzīvnieku valstī sastopama arī pedofīlija, nekrofīlija un zoofīlija (starpsugu dzimumattiecības). Kanibālisms daudzām sugām ir norma. Tie nav argumenti, lai atzītu to visu par normu starp cilvēkiem.

visas pasaules psihiatru un psihoterapeitu organizācijas jau ļoti sen ir pateikušas, ka homoseksuālisms NAV slimība un NAV garīga novirze.

Drosmīgs apgalvojums. Ja jau visas pasaules, tad interesanti, uz kuras planētas atrodas, teiksim, Āfrika, Ķīna, Islāma valstis? Vai mūsu pašu nelaiķis Jānis Zālītis bija citplanētietis?

Esmu dzirdējis, kādā veidā tās psihiatru un veselības organizācijas pieņēma šo lēmumu. Ar šantāžu un balsojumā. Kas tas ir par zinātnisku slēdzienu, ko pieņem balsojumā??? Nu sorry, no homoseksuālisma normālības izriet arī tāds secinājums, ka tūplis ir dzimumorgāns. Nu ļoti zinātniski.

Tieši pretējais, tās atzīst, ka tās programmas, kuras sola "ārstēt" gejus, nav pierādījušas nevienu veiksmes gadījumu un tieši pretējais, lielākoties ir cilvēku dzīvi sabojājušas vēl vairāk.

Varbūt tāpēc, ka līdz ar APA, PPA un PVO absolūti nezinātniskajiem lēmumiem izslēgt homoseksuālismu no slimībām, nopietni zinātnieki vairs nemaz nedrīkst neko tādu pētīt? Minētās programmas ir izstrādājuši garīdznieki un pašdarbnieki, kas nekādā ziņā nav ārsti, tādēļ šis tas var noiet greizi. Situācija ir tāda, ka kopš 1973. gada attīstītās valstīs zinātnieki nemaz nedrīkst iedomāties, ka homoseksuālisms varētu būt slimība un pret to jāmeklē līdzekļi, bet valstīs, kur tas vēl netiek godāts un slavēts, šādiem pētījumiem gluži vienkārši nav naudas. Kā ir gājusi uz priekšu medicīna kopš 1973. gada? Iespējams, ja 1973. gadā netiktu pieņemts šis absurdais lēmums, Kārlis Streips varētu izdzert 15 tabletītes, apzināties sievietes pievilcību un uz mūžu aizmirst par veču dibeniem. Bet nē, redz, pie visa vainīgi esot homofobi un tikai vienīgi homofobi.

Pagaidām vēl Latvijā nav spēkā likuma, kurš liegtu apšaubīt homoseksuālisma (un attiecīgi arī tā apoloģētu) normālību, un cerams, ka nekad arī nebūs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Prezidente - Fīreram 28.03.2007 15:40
Neviens jau nelepojas, ka ir gejs vai lesbiete. Arī es. Toties es varu droši un pārliecinoši skatīties acīs skūtgalvjiem un dažiem labiem NoPride aktīvistiem, jo visdrīzāk maksāju valsts budžetā vismaz 3x vairāk nodokļu kā viņi. Paskatoties uz tiem aktīvajiem kliedzējiem, nerodas iespaids, ka viņi strādā intelektuālu darbu un dod pienesumu valsts attīstībā. Atšķirībā no daudziem jo daudziem LGBT cilvēkiem. Tālu nebūtu jāmeklē, ja vien LGBT nesēdētu skapī. Fīrer, Tu būtu pārsteigts, uzzinot šos cilvēkus.

Tramvaja vadītājs, pārdevējs veikalā, Valsts Asins Donoru centra klients, kas iespējams, izglābis dzīvību kādam no Taviem radiniekiem, ierēdnis ministrijā, bērnudārza audzinātāja, skolotājs.... - ikviens no viņiem var būt gejs vai lesbiete vai biseksuāls cilvēx.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips 28.03.2007 15:02
No Jūsu segvārda, cienītais, var saprast ne tikai dzimumu vien. Var saprast arī, no kurienes nāk visnotaļ fašistiskā domāšana, kura noliedz veselu cilvēku kategoriju. Ir jauki, ka Jūs savos 24 gados vismaz tad, kad kāds portāls Jūs dzēš laukā, pakāpeniski mācāties izteikties pieklājīgi. Tas ir jauki. Taču tikpat labi es varētu Jums atbildēt tā, kā uzrunājāt mani: "Ja, teiksim, fīrers beidzot nāktu pie prāta un atzītu, ka grib mainīties, atmest savus tumsonīgos aizspriedumus, ticiet man, es personīgi vairs nevienu sliktu vārdu par šo cilvēku neteiktu." Lai gan neesmu nemaz tik pārliecināts, ka es Jūs uzslavētu, vismaz ne kamēr Jūs savā nikā uzturiet Hitleru, turklāt forsēta pieklājība politikā.lv vēl nav pieklājība citur.

Redziet, Jūsu uzskati, cienītais, ir maināmi, bet cilvēka seksualitāte, vienalga, ko Jūs kopā ar tādiem gaišiem prātiem, kā tikpat gļēvi anonīmās Pankūkas Pētersonei, par to domātu vai nedomātu, nav maināma. Jums taisnība, ka seksualitātes ģenētiskā izcelsme vēl nav 100% pierādīta, bet par visiem 100 un 1000 punktiem ir demonstrēts, ka tas nevar būt tikai izvēles jautājums jo, kā teicu, dziļi homofobiskās sabiedrībās neviens taču neizvēlēsies tik ļoti peldēt pret straumi. Jānis Šmits homoseksuālismu sauc par izlaidību. Tā nav nekāda izlaidība pieaugt par pašapzinīgu cilvēku pasaulē, kurā absolūti viss pēc kārtas tevi noliedz (lai gan droši vien tā ir izlaidība, būt tik apvēlušamies, cik ir Jānis Šmits -- rijīgums ir ne tikai izlaidība, bet arī viens no Bībelē minētajiem septiņiem nāves grēkiem). Paskatieties, fīrer, Draugos, cik tur daudz ir jaunu cilvēku, kuri bez kompleksiem pasaka jā, arī es esmu gejs vai lesbiete. Vai tad viņi ir paguvuši "izlaisties"?

Savukārt salīdzināt cilvēka seksualitāti ar kleptomāniju -- nu pārsteigums, ka tā dara kāds, kas sakās maģistrs esam, vai tad Jums universitātē neko nemācīja? Un, ja kas, vai bioloģijā nenācās konstatēt, ka viendzimuma attiecības nav tikai homo sapiens lieta? Ja kas. Atkal, vienalga, ko par to domātu Jūs, Pankūkas, Jānis Šmits, Jānis Vanags, Jānis Pujāts (cik daudz muļķīgu Jāņu!), visas pasaules psihiatru un psihoterapeitu organizācijas jau ļoti sen ir pateikušas, ka homoseksuālisms NAV slimība un NAV garīga novirze. Tieši pretējais, tās atzīst, ka tās programmas, kuras sola "ārstēt" gejus, nav pierādījušas nevienu veiksmes gadījumu un tieši pretējais, lielākoties ir cilvēku dzīvi sabojājušas vēl vairāk. Ja Jūs vēlaties būt "gudrāks" par Amerikas Psihiatru asociāciju, Pasaules Psihiatru asociāciju un Pasaules Veselības organizāciju, nu tad Jums ir pārāk daudz pašpārliecinātības, bet Jums vienalga vienkārši, gluži un pavisam vienkārši nav taisnība. Tikpat labi Jūs varētu aģitēt pret cilvēkiem ar zilām acīm.

Ja Jūs jūtaties kaitināts, fīrer, tad man žēl. Bet homoseksuālisms ir pavisam normāls. Es nevaru teikt, ka es ar savējo īpaši lepojos vai nelepojos -- atkal, tikpat labi es varētu "lepoties" ar savu acu krāsu vai ko citu, ko pat gribēdams es mainīt nespētu. Bet Jums nav tiesību manu dzīvi saukt par nenormālu, fīrer, tāpat, kā Pankūkām un visiem homofobiskajiem Jāņiem nav tiesību tā darīt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 28.03.2007 14:40
Baznīca jau neko nepieprasa. Tomēr baznīcas atšķirtība no valsts pieļauj iespēju, ka valsts ņem vērā arī baznīcas argumentēto viedokli. Nekādu veto tiesību jau ne Vanagam, ne Pujatam šajā jautājumā galu galā nav. Starpcitu, valsts politiķi var arī ieteikt Romas katoļu baznīcai ordinēt sievietes, bet gala lēmumu pieņems pāvests.

Par otro daļu. Mana attieksme pret homoseksuālistiem ir pamatota sekojoši. Elementāra loģika izslēdz variantu, ka homoseksuālisms varētu būt kaut kas pavisam normāls un pielīdzināms heteroseksuālismam. Kas tas ir - slimība, izvirtība, atkarība; absolūti neatgriezeniska vai vienkārši nepietiekami izpētīta - to vēl neviens nav pierādījis, bet tā kā cilvēks ir šķirtdzimumu būtne, kas spējīga vairoties tikai dzimumceļā, kā arī diviem viena dzimuma cilvēkiem nav komplementāru dzimumorgānu, kā rezultātā viņi nevar veikt dzimumaktu (coitus), normāli tas nevar būt. Nevar būt normāla SEKSUĀLA orientācija pret to, ar ko pat teorētiski nav iespējams veikt SEKSUĀLO aktu (dzimumlocekļa ievadīšanu vagīnā).

Kaitina tas, ka daudzi to cenšas apstrīdēt, skaļi paziņo, ka homoseksuālisms esot pavisam normāli, lepojas ar to. Tieši tur tā neiecietība rodas. Risinājums homoseksuāli orientētajiem būtu divējāds:

1) Ja nu tiešām nu galīgi nevar iztikt bez homoseksuālās RĪCĪBAS, tad vismaz saprast to, ka tas nu galīgi nav nekas tāds, par ko vajadzētu stāstīt citiem. Tas nav nekāds lepnums, bet kauns. Nu par onānismu taču neviens atklāti nestāsta, ka nodarbojas, nelepojas ar to. Īsāk sakot - ja nevari bez tā iztikt, vismaz nelien ar to citiem acīs. Tas ir tāpat kā atzīties, ka esi onānists, dzērājs, narkomāns, čurā biksēs u. tml...

2) Ja ir homoseksuālas tieksmes, bet vismaz tik daudz apzinās, ka nekas labs tas nav, tad varētu kaut vai gājienu rīkot. Bet ne jau Integrācijas ministrijas jautājums tas ir. Griezieties pie Labklājības, Veselības ministrijām, lai beidzot sāk kaut ko darīt un palīdz cilvēkiem ar homoseksuālām nosliecēm dzīvot pilnvērtīgu dzīvi - nevis tādā nozīmē, ka mainīt sabiedrības attieksmi, lai atsevišķi indivīdi varētu neviena nenosodīti nodoties visneiedomājamākajai seksuālajai izlaidībai, bet tieši palīdzēt atbrīvoties no šīm tieksmēm. Šādu piketu varētu pielīdzināt invalīdu, pensionāru, skolotāju piketiem, bet ne jau praidu, kur vairumam riebīgu seksuālo darbību veicēji lepojas ar to un pieprasa sevi par to cienīt.

Ja, teiksim, Kārlis Streips beidzot nāktu pie prāta un atzītu, ka grib mainīties, atmest homoseksuālismu, ticiet man, es personīgi vairs nevienu sliktu vārdu par šo cilvēku neteiktu, uzslavētu un novēlētu izturību. Protams, būtu joprojām tādi, kas vēl aizvien ķengātos par pagātnes grēkiem, bet nu ar to jau katram ir jāsadzīvo. Varu teikt tikai to, ka es esmu ļoti iecietīgs pret cilvēkiem, kas kādreiz rupji kļūdījušies, bet cenšas mainīties un atstāt bijušo pagātnē. Bet nu attiecībā uz praktizējošiem homoseksuālistiem un homoseksuālisma normālības propagandētājiem kādreiz der arī kāds biezāks vārds. Varbūt tā kaut kas aizķersies un sapratīs, ka tomēr nav labi.

Bieži izmantots arguments ir, ka homoseksuālisms jau nevienam homoseksuālistam dzīvot netraucē, traucē tikai sabiedrības attieksme. Nu baigais arguments! Tad jau principā jebkura darbība pašam natraucē, traucē tikai tie, kam tas nepatīk. Nosliece uz ekshibicionismu ekshibicionistiem netraucē, traucē stulbie vecāki, kuriem nepatīk, ka mazi bērni parkos to redz. Kleptomānija arī nevienam zaglim netraucē, traucē muļķa policisti un cilvēki, kuriem nepatīk, ka kaut ko nozog. Varbūt ieviešam terminu "kleptofobija"? Seksuālajiem maniakiem jau arī viņu novirze netraucē. Traucē izpausties tikai tās muļķa stulbās sievietes, kurām nepatīk, ka viņas izvaro. Un tā var turpināt bez gala.

Par sevi - dzimumu tā kā vajadzētu saprast pēc segvārda, 24 gadi, bioloģijas maģistrs, zivju pētnieks. Starp citu, neesmu arī reliģiozs. Homoseksuālisma normālības teoriju var pietiekami viegli noraidīt arī ar racionāliem argumentiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs 28.03.2007 13:48
Kas dod naudu visam nopride aktivitatem?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs 28.03.2007 13:47
Es joprojam nesaprotu, ka valsti, kas nav teokratiska, MAN var uzspiest dzivot pec kaut kadas "baznicas"* noteikumiem.

Lai Garigo/Reliģisko/Kristigo utml. lietu padome diskute ar valsti par politikas dokumentiem/normativajiem aktiem, kas attiecas uz Garigajiem/Reliģiskajiem/Kristigajiem utml. jautajumiem, piemeram, baznicas zemes nodokli vai religjijas brivibu un pieejamibu dazhadam socialajam grupam. Uz priekshu!


* Konkreto "baznicu", kas visvairak ietekme LPP nostadnes, es drizak sauktu par sektu, bet neko nepadarisi, ja Reliģisko lietu parvalde kada aptumsuma bridi to pieregjistrejusi ka "baznicu".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zinātājs - Pankūkas - Pētersonei! 28.03.2007 13:40
Cien. B.kungs,

Linda Freimane ir precejusies, zinot sho apstakli, pieklajigs cilveks izveletos uzrunu "KUNDZE".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips 28.03.2007 13:00
Nav ne jausmas, cienītais, kāda Jums ir vai nav izglītība, bet baznīcas atšķirtība no valsts nozīmē, ka baznīca neietekmē valsts, bet valsts -- baznīcas politiku. Tā ir klasiska un vispārzināma definīcija. Ja Jūs pieņemat, ka baznīcai ir tiesības diktēt Integrācijas sekretariāta lēmumus, tad es pieņemu, ka valstij ir tiesības noteikt, ka Romas katoļu baznīcai ir jāordinē sievietes.

Kas attiecas uz Jūsu jautājuma otru pusi -- homofobiem vienmēr ir ļoti ērti apgalvot, ka ne jau pret cilvēkiem kā tādiem viņi iebilst, viņi iebilst pret to, ko cilvēki dara. Varbūt paskaidrojiet ciešāk, uz kāda pamata ir Jūsu paša "neiecietība un diskriminācija" pret homoseksuāļiem, un tad varēsim parunāt tālāk. Starp citu, nenāktos arī par sliktu, ja Jūs beigtu slēpties aiz nika, jo tas tomēr, cienītais, ir gļēvi. Sakiet atklāti, kas Jūs tāds esat -- vīrietis, sieviete, cik vecs, ar ko nodarbojaties. Ja, piemēram, Jūs esat 15 gadus vecs, tad var piedot nenobriedušu prātu un elementāru lietu nepārzināšanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - Streipam 28.03.2007 12:32
1) Nu baznīca pēc Staversmes ir atdalīta no valsts, taču ko tas īsti nozīmē? Vai tad, ja baznīcā mēs ejam apģērbušies, tad "valstī" (t. i. ārpus baznīcas) būtu jāstaigā plikiem? Šķiet, ka baznīcas un valsts atdalījums nenozīmē, ka baznīcai un valstij nedrīkst būt absolūti nekā kopīga.

2) Nu ja jau nošķiram seksualitāti kā tādu un seksuālo rīcību, tad atbildiet uz konkrētu jautājumu. Kā jums liekas, vai šī neiecietība un diskriminācija pret homoseksuālistiem ir dēļ viņu seksualitātes vai varbūt tomēr rīcības, kas esot izvēles jautājums?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips 28.03.2007 12:24
Šajā diskusijā izskanēja divas absolūti elpu aizraujošas lietas. Pirmā ir tā, ka valdības ministrs savā darbā paļaujas uz savas partijas valdes diktētiem noteikumiem un tādējādi vienkārši un rupji pārkāpj Satversmi, kurā vienkārši un skaidri ir minēti vārdi "Baznīca ir atdalīta no valsts." Līdz ar to uzskatīt, ka Garīgo lietu padomes akcepts ir obligāts absolūti jebkuram Integrācijas sekretariāta lēmumam -- tā ir uzspļaušana Satversmei, un Oskaram Kastēnam nudien būtu par to jākaunās, jo gluži tik aptumšots par spīti savai partijas piederībai viņš nav.

Un otrs, šis atzinums, ka O. Kastēns meklēs "zelta vidus ceļu". Vienā pusē, cienītie, ir cilvēka tiesības, un otrā pusē ir tumsonīgi aizspriedumi. Tikpat labi varētu teikt, ka ir jāmeklē "zelta vidus ceļš" starp intervijā daudz pieminētajiem aizliegumiem pret rasu diskrimināciju, un tāpat minēto Kukluksklanu. Te jautājums ir pavisam, pavisam vienkāršs -- vai valsts noraida diskrimināciju pret minoritātēm vai tā nedara, un viss.

Un fīrer -- es jau saprotu, ka Jums ir ļoti ērti slēpties aiz iedomātas anonimitātes, bet vai Jūs tiešām domājat, ka ar Jums vispār ir vērts diskutēt? Jūs dzēš laukā un bloķē ne jau šajā portālā vien, cienītais. Bet, ja jau Jums labpatīkas, tad lūdzu -- cilvēka seksualitāte NAV brīvas izvēles jautājums. Ja tā būtu, tad diez vai vispār Latvijā kāds jaunietis būtu gejs, jo redz, ka visapkārt ir tādi fīreriņi, kuri pret viņiem izturas maigi sakot agresīvi. Turklāt tad būtu arī tā, ka fīreriņi varētu brīvi izvēlēties kļūt par homoseksuāļiem, un man kaut kā liekas, cienītais, ka tā ir doma, kuru Jūs noraidāt visnotaļ konkrēti. Nejauciet, lūdzu, lietas. 1992. gadā Krimināllikumā runa bija par seksuālu rīcību, un tas ir izvēles jautājums. Runa nebija par seksualitāti kā tādu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 28.03.2007 12:15
Komentārs tika dzēsts, jo homoseksuālisti nespētu uz to argumentēti atbildēt. Nebija tur ne rupjību, ne nepieklājību, ne personisku uzbrukumu kādam.

Nu pamēģināšu šoreiz mazliet īsāk un pieklājīgāk. Runa ir par šo L. Freimanes izteikto frāzi:

L.Freimane: Kastēna kungs, jūs esat izvēlējies kļūt par politiķi — publisku personu, es neesmu izvēlējusies būt homoseksuāla.

1) vai L. Freimanes plaši izreklamētās kaut kur pat reģistrētās attiecības ar dānieti Ivonnu nav brīvprātīgi izvēlētas? Ja tās nav izvēlējusies L. Freimane, tad varbūt dāniete ir viņu piespiedusi tādās stāties? Par to pienākas sods pēc Krimināllikuma 160. panta 1. daļas.

Par pederastiju vai lesbiānismu vai dzimumtieksmju citādu apmierināšanu pretdabiskā veidā, ja tādas darbības izdarītas, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar arestu.

Vai Latvijas Republikas normatīvo aktu citēšana būtu cenzējama?

Kā tad tur īsti ir - ir tas brīvprātīgi izvēlēts, vai nav? Interesanti, kāpēc homoaktīvisti, kad runa ir par iekļaušanu iecietības programmā, stāsta, ka to neizvēloties, bet, kad runa ir par krimināllikumu (piemēram, 1992. gadā pieņemtos KL grozījumus par viendzimuma sodomijas aizlieguma atcelšanu), atkal stāsta, ka viss notiekot brīvprātīgi. Noformulējiet taču savu viedokli vienreiz! Vai atkal nāksies izdzēst, jo neviens nespēs sakarīgi atbildēt?

2) Arī L. Freimanes jaunkundze ir izvēlējusies būt par publisku personu, savā ziņā arī politiķi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Rita Ruduša -- galvenā redaktore - Fīrers 28.03.2007 11:29
Jūsu komentārs tika dzēsts, jo tas neatbilda konstruktīvas un pieklājīgas diskusijas standartiem. Politika.lv aicina portāla lasītājus, piedaloties diskusijā, ievērot pieklājības normas, izvairīties no personiskiem verbāliem uzbrukumiem, rupjiem izteicieniem un naidu kurinošām replikām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Evita 28.03.2007 10:16
Jaa, pateikt, ka no visas sirds centisies balanset starp tiesiskumu un partijas nostadnem, var tikai cilveks, kuram nav parak lielas skaidribas par to, ka butu jafunkcione ES dalibvalstij. Diemzel sis cilveks ir atbildigais ministrs ;). Tik smiekligi un bezpalidzigi. Vel tikai vajadzetu piebilst Karinas Petersones bedigi slaveno "sabiedribai vajadzetu integreties kopuma" ;).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Laurie - Cilvēka sapratnei! 28.03.2007 04:20
NEZIņAI PAZIņA.

ir neziņa,ko no visiem saudzēt,
patiesību dot vai nedot-taurēt?
gribas paslēpt tādā kaudzē,
kur tā nevienam netraucē,,,,!
un tomēr,,,

es jau zinu,ka tā plaucē
daudz ir viņu tieši pauzē-
patiesības,neziņas jaucās,
biedrības,paziņas jaunās!?
un tieši tapēc,,,,

ka tik tādas nenēsā to,,,AIDS
no kura izcēlās tas vaids?
Jā,neinteresē cik ir daiļš
Viņa neatvairāmais smaids
un,kas to lieto baudai,
bet katru dienu PRAIDS?!
Un kas tā piešķiļ jaudai,
bet "kristīgus"dod NAIDS?!

es ar Tevi vienā draudzē,
vienā sētā,vienā sardzē
kopā gribam tak palīdzēt?!
Līdzās varam audzēt,saudzēt!

kādreiz pretimnākošajā straumē
diezvai kāds būs virsū braucējs,
varbūt arī tas ir tikai slaucējs,
bet bez tā kāds kopsaucējs?

cik var ilgi mēli kausēt?
gribu tikai paklusēt,,,,
un arī mierā dusēt,,,,
ar līgaviņu padusē,
kāda daļa kurā pusē,,,,
es arī feina džuse
ir patiesībā luste,
tāpatās kopā tusēt,,,

neņemšu vārdus mutē
jaes"drīkstu"klusēt,
bet tā vaiga viena puse
man jau pārāk apsārtuse!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Laurie - Kastēnam 28.03.2007 04:05
Vai tadēl,ka šobrīd neviens nav nogalināts,šo jautājumu var atstāt uz vēlāku laiku?Absurds.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Prezidente 28.03.2007 00:26
Integrācijas ministrs šķiet smieklīgs uz pastāvošās situācijas fona. Esmu lasījusi arī citas intervijas un visur viens un tas pats - neizpratne par situāciju valstī un pilnīga pakļaušanās LPP diskursam. Kauns par tādu ministru. Diemžēl, arī valdību, kas LPP liek amatos, kuru kompetencē ir integrācijas jautājumi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 27.03.2007 22:45
O. Kastēns: "Es drīzāk atbalstu statistikas datus — ja paskatāmies uz Tiesībsarga biroja statistiku, tad gadījumi par seksuāla rakstura diskrimināciju Latvijā ir uz vienas rokas pirkstiem skaitāmi."

Nevis gadījumi, jo "gadījumi" netieši norāda, ka kaut kas tiešām ir noticis, bet sūdzības. Pēc publiski pieejamiem datiem, sešas sūdzības 2005. gadā, kā arī divas mutvārdu konsultācijas. Neviena no tām neskar nodarbinātību - jomu, kurā prettiesiska ir jebkāda diskriminācija.

L. Biksiniece: "Sūdzību statistika tieši par šo mazākumgrupu nav īpaši liela, bet jau otru gadu vasaras pasākumi rāda, ka šī grupa ir apdraudēta."

Nē, sūdzību statistika ir niecīga, bet vedina domāt, ka viendzimuma sodomijas cienītāju tiesības tiek pārkāptas reti. Vasaras pasākumi rāda vien, ka apdraudēti ir provokatīvi gejpolitaktīvisti -- kas nebūt nav visi (vai tikai) Latvijas homoseksuālisti.

A. Kučs: "Ja mēs aizsargājam citas grupas, kas ir Iecietības programmā, kāds būtu pamatojums, ka citas seksuālās orientācijas cilvēkus izslēdzam?"
Jā, un ar šādiem jautājumiem kaut ko argumentēt mēģinošs cilvēks, no ieganstu Latvijas pilsoņu vajāšanai radīšanas brīvajā laikā, vada ne ko nebūt, bet veselu katedru... Pamatojumu tā kā vajadzētu kaut kā darīšanai, tērējot tam nodokļmaksātāju naudu, nevis nedarīšanai. iekļaušanai nevis kaut kā neiekļauta "izslēgšanai". Jebšu - kāds tad būtu cienījamā katedras vadītāja pamatojums "ekstravagantu matu sakārtojumu" vai "citu atspirdzinošo dzērienu izvēles" cilvēku "izslēgšanai" no Iecietības programmas?

Freimanes jaunkundze: "Neiecietība, kas Latvijā valda pret seksuālajām minoritātēm, ir acīmredzama. Es vispār nesaprotu, kā šobrīd var izteikties, ka tās nav."

Spekulācija: Freimanes jaunkundzes "nesaprašanai" pirmsākummi ir meklējami Zviedrijas izcelsmes ieradumos -- ka izteikties pretēji viendzimuma sodomijas aploģētu "ticībai" ir vai nu aizliegts ar likumu vai vienkāršī "nedrīkst", un viss, ko tie saka, ir acīmredzams.

Freimanes jaunkundze: "Kastēna kungam vajadzētu painteresēties, kāpēc nav sūdzību. Cilvēki Latvijā ir tik ļoti iebaidīti, ka viņi nevar aiziet un iesniegt sūdzību, jo, ja to izdarīs, tad atzīs, ka ir homoseksuāls."

Tulkojums: Zviedrijā mani pieradināja pie tā, ka gejpolitaktīvistiem nekas-nekas nav jāpamato un jebkurš viņu pieņēmums ir nemaldīgs. Katram, kas domā citādāk, vajadzētu painteresēties pie manis, kāpēc mana "ticība" ir nemaldīga - Jag kommer från Sverige!!!

L.Biksiniece: "Varbūt tad nosaukumā vajadzēja minēt, ka Iecietības programma ir tikai saistībā ar etniskajām minoritātēm."

Jā, tas ir pats būtiskākais labojums šai programmā. Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas daļai vajadzētu steigšus ķerties pie šīs nepilnības novēršanas... Darba grupu tur radīt...

A.Kučs: "Pirmkārt, vajag pateikt, ka tā ir problēma Latvijā, ka viņiem ir tās pašas tiesības, kas citām mazākumgrupām."

Pirmkārt, tiesību ekspertiem-katedru un citiem vadītājiem, kuriem šķiet, ka kāds ir prettiesiski "apdalīts", vajdzētu atrast konkrētus apdalītos indivīdus (jo grupām tiesību nav), un, kopā ar Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas daļu, pakonsultēt viņus, kā atrast ceļu uz Satversmes un citam tiesām. Nevis aģitēt par to, kā iztērēt vairak nodokļmaksātāju naudas, radot vai paplašinot prgrammas fantomu apkarošanai.

Freimanes jaunkundze: "Man ļoti grūti saprast, kāpēc laicīgā valstī, kur baznīca šķirta no valsts varas, garīdzniekiem būtu kas sakāms par valsts politikas veidošanu? Nesaprotu, kāpēc garīdznieki un <>NoPride tiek aicināti pie sarunu galda."

Tulkojums: Esmu pieradusi pie tā, ka valsts vajā visus, kas pauž no manas "ticības" dogmām atšķirīgus uzskatus, un garīdzniekus mēģina iesēdināt cietumā - Jag kommer från Sverige!!!

D. Arāja - Kastēnam: "Citiem vārdiem sakot, ministram jābūt pietiekami gudram, lai balansētu starp tiesiskumu un partijas vēlmēm."

Kastēna kungs, ja jums iznāk šo lasīt... Vai tiešām jums nešķebina, kad jums pārnestā nozīmē kāpj uz galvas -- pat diskusijas vadītājs sviež sejā "pielādētu" jautājumu-netiešu apgalvojumu, ka pastāv pretruna starp tiesiskumu un "partijas vēlmēm". Nu pasūtiet taču vienreiz cilvēkus, kam šķiet, ka tāda ir, uz tiesu! Ja nepatīk Latvijas tiesas - uz Eiropas tiesu. Tā vietā, lai mocītos un pītos meklējot kā pieklājīgi atbildēt uz šādu nekaunību. :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 27.03.2007 22:20
Bija jautri lasīt - liels paldies Politika.lv redakcijai! Daži fragmenti no sarunas:

L.Freimane: ... Šī neiecietība ir pilnīgi kas cits. Es nekad neesmu uzskatījusi, ka ir jānostāda viena grupa pret otru.
Linda, ko Jūsu grupai dotu iekļaušana Iecietības programmā?
L.Freimane: Tas dotu signālu tautai par valsts politiku — ka neiecietība nav pieļaujama, ka valdība ieņem vadošo un, teiksim, apmācošu lomu un pasaka — nē, šādu sabiedrību mēs negribam, mums jāmaina attieksme.
...
L.Freimane: Man ļoti grūti saprast, kāpēc laicīgā valstī, kur baznīca šķirta no valsts varas, garīdzniekiem būtu kas sakāms par valsts politikas veidošanu? Nesaprotu, kāpēc garīdznieki un NoPride tiek aicināti pie sarunu galda. Manā uztverē tas ir tāpat, kā ASV aicināt runāt kukluksklanu par rasu direktīvu. Tas ir absurds.

Bez partijas un valdības "vadošās un apmācošās" lomas un, būdams skaidrā prātā, šo paradoksālo loģiku nesaprotu. "Nekad neesmu uzskatījusi, ka ir jānostāda viena grupa pret otru." un nedaudz vēlāk: "Nesaprotu, kāpēc garīdznieki un NoPride tiek aicināti pie sarunu galda". Un pat vienā un tanī pašā teikumā: "Šādu sabiedrību mēs negribam, mums jāmaina attieksme."

Es būtu priecīgs, ja varētu uzzināt, kas nupat citētajā teikumā domāts ar vārdu "mēs", ja vien ar to domāta viena un tā pati ļaužu kategorija. Vai te jāsaprot, ka tie "mēs", kuri negrib šādu sabiedrību ir tieši tie paši "mēs", kuriem jānomaina attieksme? Starp citu, tas būtu ļoti interesants pavērsiens no "Mozaīkas" puses: tie, kuri jūtas apkārtējo iebaidīti un "nevar aiziet un iesniegt sūdzību" vai kam ir šausmas par "šādu sabiedrību" - tie draudzīgi dodas, piemēram, pie psihoterapeita, mainīt savu domāšanu un attieksmi pret notiekošo.

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Kaut kas krasains

Un atkal jauns sākums 5 Autors:Dita Arāja