Atslēgvārdi:

Pētījumos balstītas stratēģijas tolerances veicināšana

  • Autors: Juris Osis, Liesma Ose
  • Organizācija:Biedrība Dialogi.lv
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu

Apkopojot izpētes rezultātus, pētījuma autori piedāvā secinājumus un uzdevumus, kuri tolerances veicināšanas nolūkā būtu veicami gan politikas, gan sabiedriskās domas veidotājiem, gan arī ieviešami un veicināmi sociālajās attiecībās: darba vietās, izglītības iestādēs.

Iesaki citiem:

Anotācija

Pētījumā „Pētījumos balstītas stratēģijas tolerances veicināšanai: labas prakses piemēri" skaidrotas individuālā un sociālā tolerances dimensija, kā arī sniegts pārskats par tolerances pētījumiem pasaulē un no tiem atvasinātajām atbilstošajām sociālajām praksēm tolerances veicināšanā. Pētījumā analizēts iecietības veicināšanas/neiecietības mazināšanas politiskais, tiesiskais un pedagoģiskais ietvars starptautiskajā praksē un Latvijā, kā arī apkopoti labās prakses piemēri.

Apkopojot izpētes rezultātus, pētījuma autori piedāvā secinājumus un uzdevumus, kuri tolerances veicināšanas nolūkā būtu veicami gan politikas, gan sabiedriskās domas veidotājiem, gan arī ieviešami un veicināmi sociālajās attiecībās: darba vietās, izglītības iestādēs.

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Konservs 255x203

Svinēt un palīdzēt 3 Autors:Liesma Ose

Article research

Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijai Autors:Evija Kļave, Liesma Ose, Ilze Ieviņa