Atslēgvārdi:

Padomi veiksmīgai starpkultūru komunikācijai 50

Mēs bieži zaudējam „cīņu ar stereotipiem sevī”. Stereotipi atvieglo dzīvi un vienkāršo pasaules uztveri. Iepriekš sagatavotā, melnbaltā pasaules uztvere sāk izplūst brīdī, kad notiek īsta komunikācija ar īstiem cilvēkiem.

Iesaki citiem:

Padomi balstīti uz novērojumiem, intervijām, akadēmisko literatūru un citiem materiāliem.

Pirmais padoms: novērojiet
Lai labāk izprastu dažādu kultūru normas, parasti tiek ieteikts novērot šo kultūru pārstāvjus - vērot uzvedību, tradīcijas. Taču novērot ir vērts arī „savējos”, tai skaitā, saskarsmē ar citu kultūru pārstāvjiem. Ir pat ieteicams vērot arī savus kolēģus, sekojot tam, kas šķiet veiksmīgs. Taču visvērtīgāk ir pamanīt kļūdas. Svarīga ir kļūdu analīze, kas ir būtiskākais posms pirms atkārotas „darbības”. Izmantojiet arī citu cilvēku novērojumus. Arī politika.lv publicētā sērija par dažādām kultūrām ir izlasīšanas un analīzes vērta.

Vairāki aptaujātie valsts pārvaldes darbinieki norādīja, ka šobrīd „aktuālākie” ir klienti no Sīrijas. Inga Alkadi Sīrijā nodzīvoja vairākus gadus un secina: „Sīrieši tāpat kā latvieši var būt gan draudzīgi, gan neiecietīgi; pieklājīgi un rupji; svētieun nelabie – galu galā mēs visi esam cilvēki. Jautājums ir tikai par to, kā mēs skatāmies uz šīm atšķirīgajām lietām”. Viņa raksturo savu pieredzi: „Musulmaņu vīrieši nedrīkst tieši skatīties acīs sievietei, kas nav viņa radiniece, arī musulmaņu sievietēm „jānolaiž skatiens” attiecībā uz svešu vīrieti. Rietumu cilvēkam tas var likties pat aizvainojoši, nezinot, ka musulmanis šādi ievēro elementāras pieklājības normas.”

Ieva Saulīte strādāja uzņēmējdarbības konsultāciju sfērā Ķīnā, viņa dalās ar novērojumiem, ko divu gadu laikā guvusi Šanhajā. Zinta Miezaine pievērš uzmanību detaļām, sīkumiem, kam ir ļoti liela loma kompetences uzlabošanā. Par „raibo čīlieša profilu” raksta Ilze Kuzjukēviča, kas ir Latvijas Republikas goda konsule Čīles galvaspilsētas teritorijā.

Otrais padoms: jūs tiekat novērots
Atcerieties, ka starpkultūru komunikācijas procesā jūs tiekat novēroti. Pamana vārdus, žestus, kā arī mīmiku un apģērbu. Citiem ir izveidojusies noteikta shēma, ko viņi sagaida no jums. Jūsu rīcība var sakrist un var būt tieši pretēja šīm gaidām. Piemēram, veicot novērojumu vienā no valsts iestādēm, kas apkalpo trešo valstu klientus, tās darbinieki ir ģērbušies vairāk nekā izaicinoši. Tas nav ne biroja, ne brīvāks ģērbšanās stils. Tur novērotais var pretendēt uz augstās modes skati. Intervijās ar darbiniekiem noskaidrojās, ka ģērbšanās noteikumi (t.s. dreskods) ir izstrādāti vai „kaut kur bija”.

To, ka jūs novēro labi parādīts Inetas Kursietes rakstā par Gruziju. Ir vērts piedomāt par visu. Ne vien jūs vērojat, jūs arī, protams, novēro.

Trešais padoms: cīnīties ar stereotipiem
Akadēmiskā literatūra vēsta, ka bieži zaudējam „cīņu ar stereotipiem sevī”. Stereotipi atvieglo dzīvi un vienkāršo pasaules uztveri. Teorijās raksturots kā jānotiek cīņai ar stereotipiem. Labākais veids ir iegūt pēc iespējas vairāk zināšanu un informācijas. Tad var noskaidrot arī, ka pretēji vispārizplatītiem uzskatiem, ne visi itāļi ir komunikabli, atvērti un mīl mazus bērnus vai arī visi vāciešiem patīk kārtība.

Iepriekš sagatavotā, melnbaltā pasaules uztvere sāk izplūst brīdī, kad notiek īsta komunikācija ar īstiem cilvēkiem. Vienlaicīgi nevar noliegt, ka normas kultūrā pastāv un tās ietekmē cilvēku uztveri un uzvedību. Tas attiecas ne tikai uz stereotipiem par citai kultūrai piederošu cilvēku grupu, bet arī par savu grupu.

Nevar noliegt, ka normas kultūrā pastāv, un tās ietekmē cilvēku uztveri un uzvedību.Ceturtais padoms: uzlabojiet savu lingvistiko kompetenci
Ir svarīgi zināt svešvalodas, taču ar to nepietiek. Arī daudzi filologi, nonākot citā valstī, pēkšņi var nonākt strupceļā. Tādi jautājumi kā „ Vai jums nepieciešams maisiņš?” vai „Baltu vai melnu?” tiek uzdoti nevis „tīrā valodā”, bet gan dialektā vai žargonā. Kurš gan nav sastapies ar šādām situācijām ārzemēs?

Vēl grūtāk ir saprast, kāpēc vietējie cilvēki tā runā. Piemēram, kāpēc vārds „atslēga” latviešu valodā ir sieviešu dzimtē, bet krievu valodā – vīriešu, un angļu valodā šim vārdam vispār nav dzimtes. Taču iesākumā šīs atšķirības ar savu dzimto valodu nepieciešams pamanīt (atgriežoties pie pirmā padoma svarīguma). Valodas ietekmē kultūras un otrādi. Tādā vidē svešiniekam neklājas viegli.

Sazinoties ar klientu no citas kultūras – pat, ja liekas, ka sarunas notiek vienā un tajā pašā valodā, mēdz būt, ka saruna ievirzās par dažādās gultnēs. Tāpēc ir vērts algot profesionālus tulkus, īpaši, ja tādi tulki ir pieejami tajās valsts iestādēs, kas strādā ar trešo valstu klientiem.

Lekciju laikā, ko noklausījās valsts pārvaldes darbinieki, noskaidrojās, ka neviens no vairāk nekā 20 darbiniekiem nekad nav saņēmuši informāciju par to kā jāstrādā ar tulku, lai nepazaudētu tik svarīgo kontaktu ar klientu.

Piektais padoms: izmantojiet profesionāla tulka pakalpojumus
Kā uzsver trešo valstu klienti, vēršoties valsts pārvaldes iestādēs, līdzi sev jāņem „starpniekus”, proti, tuviniekus (vīrs/sieva vai pat bērns), draugus vai juristus. Ja jums šķiet, ka informāciju, ko sniedz klients vai, ko jums klientiem jānodod, var „pazust tulkojumā” - neriskējiet! Informācija var tikt arī nepareizi interpretēta.

Ar to grēko ne tikai darbinieki Latvijā. Par to liecina politikas zinātņu doktores Tatjanas Boguševicas sagatavotais raksts par Turciju un turkiem: „Tāpat kā Latvijā, daudziem valsts varas pārstāvjiem ir grūtības ar angļu valodu – pat tajās struktūrās, kur jūs to vismazāk sagaidāt (piemēram, imigrācijas dienestā). Tas var būt par iemeslu daudziem pārpratumiem, jo rakstiskā komunikācijā turki bieži lieto automātiskos tulkotājus, kuri var izkropļot rakstītāja domu līdz nepazīšanai.”

Intervijas un novērojumi par valsts pārvaldes darbiniekiem un trešo valstu klientiem skaidri norāda uz tendenci, ka bieži klients „ņem uz sevi” visas ar tulkošanu saistītās grūtības, ierodoties valsts pārvaldes iestādē jau ar „lingvistisku” atbalstu. Būtu nopietni jāizvērtē šī atbalsta kvalitāti un tā ietekmi uz komunikāciju.

Sestais padoms: šaubieties
Šaubīšanās ir atslēgta uz zināšanām, tai skaitā starpkultūru komunikācijas jomā. Ja Jūs kaut ko nezināt, piemēram, vai sasveicinoties vajag sniegt roku klientam no Pakistānas. Ja esat sieviete – pārbaudiet! Sameklējiet un noprecizējiet šo informāciju. Ja jūs esat „kaut kur dzirdējuši” vai jums „liekas”, ka musulmaņu sieviete bez problēmām var noņemt lakatu, lai nofotografētos pases bildēm - pārbaudiet informāciju!

Šaubīšanās nozīme ir uzsvērta jau minētajā rakstā par turkiem: „Daudz vilšanos piedzīvoju, domājot, ka turks pildīs to, ko ir vairākkārt apsolījis sarunas laikā. Atšķirībā no ziemeļu kultūras, solījumi tiek doti nevis tādēļ, lai tos pildītu, bet lai jums būtu patīkami - pasakot jums to, ko jūs gribat dzirdēt. ”
Šaubīšanās ir īpaši svarīga gadījumos, kad jūs esat absolūti pārliecināti par kādu normu, kas liekas pašsaprotama.

Septītais padoms: izvairieties no novērtējošiem spriedumiem
Bēgot prom no sava etnocentrisma, kad sava kultūru tiek uztverta kā „pareizā”, savas vērtības tiek uzskatītas par „vērtībām”, savukārt citā kultūrā tiek atrastas „novirzes no normas”, atcerieties, ka citu kultūru pārstāvjiem jūsu normas var likties neveiklas. Turklāt, kultūras ir dinamiskas un normas mainās. Vēl pirms simt gadiem būtu bijis grūti iedomāties ieraudzīt latviešu zemnieci bez galvassegas, „izejot cilvēkos”. Vecmāmiņas to vēl atceras. Citās kultūrās lakati palikuši.

Liela nozīme kultūrā ir reliģijai. Citu kultūru pārstāvji, atbraucot uz Latviju, cenšas ieviest reliģiskas vietas sava „gara tīrībai”. To pašu dara arī emigrējušie latvieši, gaidot atbraucam mācītāju, lai nokristītu savus bērnus „savā ticībā”.

Kultūras ir dinamiskas un normas mainās.Astotais padoms: pārrunājiet sarežģītas situācijas
Ja jūs saskaraties ar sarežģītu situāciju, komunicējot ar trešo valstu klientiem, pārrunājiet to ar kolēģiem! Šādas diskusijas noderēs ne tikai jums, bet arī kolēģiem, īpaši jaunajiem. Turklāt, ja situācija ir īpaši sarežģīta un ar to saskaras daudzi jūsu kolēģi, cenšaties iesaistīt arī iestādes vadību, kopīgi meklējot risinājumus. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir gadījumi, kad trešo valstu klienti musulmaņi atteicās sarunāties ar sieviešu personālu, pieprasa „nomainīt” kontaktpersonu. Ko darīt šādās situācijās?
Ja baidāties, ka kolēģi jūsu sarunu par šādu problēmu varētu uztvert kā atzīšanos neprofesionalitātē, pārrunājiet to ar tuviniekiem. Paši trešo valstu klienti interviju laikā atzīst, ka viņiem ir daudz vieglāk sarunāties ar jauniem cilvēkiem, proti, tiem, kuri ir mobili, daudz ceļo vai ir mācījušies ārzemēs.

Devītais padoms: tolerance un cieņa
Lai arī izklausās vienkārši - šis padoms ir grūti izpildāms, iespējams, vēl grūtāk nekā citi iepriekš minētie ieteikumi. Pieņemt svešu cilvēku tieši tādu, kāds viņš ir, - ļoti grūti. Piemēram, var būt grūti saprast, kāpēc cilvēks – trešās valsts pārstāvis – komunikācijā ar jums „nepieļauj pauzes” un pārtrauc jūs pusvārdā. Tas nav tā dēļ, ka viņš ir neaudzināts. Jūs vienkārši esat dažādi audzināti.

Nevēlēšanās saprast ir laba augsne agresijai un diskriminācijai.To savā rakstā uzsver arī Tatjana Boguševica: „Veiksmīgas saskarsmes ar turkiem noslēpums ir samērā vienkāršs – izrādiet cieņu. Vairāk cieņas, nekā jums šķiet būtu vietā. Un tad vēl mazliet vairāk.”

Bieži toleranci saista ar empātiju. Taču šāda empātija var novest pie dilemmas. No vienas puses, piemēram, valsts pārvaldes darbinieki cenšas sevi iedomāties klienta vietā, kas lūdz patvērumu mūsu valstī, kam ir izsalkusi ģimene, bērni. No otras puses – ir valsts ar savām prasībām un likumiem. Ne vienmēr ir viegli samierināt abas dilemmas puses, ko šiem valsts pārvaldes darbiniekiem ir jādara gandrīz katru dienu.

________________________________________________

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu projektā "Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem". Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS".

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (50) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Saad Butt Saad Butt

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.
terminal tractor

Tmp author
spotlight

Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information. Tours In Miami Beach

Tmp author
jr reviews

Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share. The Millionaire Brain Academy PDF Free

Tmp author
jr reviews

very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! The Millionaire Brain Academy Free PDF

Tmp author
johnz308 johnz308

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Furniture Hardware

Tmp author
johnz308 johnz308

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.
The Venus Factor Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Your content is valid and informative in my personal opinion. You have really done a lot of research on this topic. Thanks for sharing it.
The Millionaire Brain Academy Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.

The Bonding Code Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thanks again.
Save The Marriage System

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice post. I learn some thing tougher on distinct blogs everyday. Most commonly it is stimulating to learn to read content from other writers and exercise a specific thing there. I’d would rather use some together with the content in my weblog no matter whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your web weblog. Many thanks for sharing.
Numerologist.com Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.
work for yourself

Tmp author
johnz308 johnz308


Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.
Emotional Hook Formula Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family.
Make Him Desire You

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet!
Millionaire Brain Academy Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.

Language of Desire

Tmp author
johnz308 johnz308

Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!!
what men secretly want pdf

Tmp author
johnz308 johnz308


I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
he's not that complicated

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
Red Smoothie Detox Factor Review 200 links

Tmp author
johnz308 johnz308

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
Pregnancy Miracle Review

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
How To Read A Man Review

Tmp author
johnz308 johnz308

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!!
Capture His Heart

Tmp author
johnz308 johnz308

Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting.
The Ex Factor Guide

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information. saved to my bookmarks
Superior Singing Method Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource...
Hook Your Ex System Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
The Language of Desire Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter. it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers
The Bonding Code

Tmp author
johnz308 johnz308

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
Children Learning Reading Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
save the marriage system Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject!
Language of Desire Free PDF

Tmp author
johnz308 johnz308

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
Secrets To Dog Training Daniel Stevens

Tmp author
johnz308 johnz308


Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..
Venus Factor

Tmp author
johnz308 johnz308

Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!
Obsession Phrases Free

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
Obsession Phrases

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Unlock Your Hip Flexors Free Download

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it. including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.
he's not that complicated system

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read. Brilliant post.
5 Figure Day Free Download

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
The Secret Brain System Winter Vee

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.
Création website Macon

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Great write-up. I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..
What Men Secretly Want

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Hi. I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..
Dealing With a Break Up

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.!
Magic of making up review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.
Talk to His Heart Magic Words

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
מצבות מיוחדות

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I read a article under the same title some time ago. but this articles quality is much. much better. How you do this..
השלמת שן שבורה

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
Revolutionary Sex Free Download

Tmp author
Vilnis Gricaičuks-Puriņš

10. padoms, nepielietojiet saziņā neverbālās komunikācijas metodes. Nelietojite zīmes ar rokām, plaukstām, ar galvu. Tā pate zīme, kas mums nozīmē "jā" citviet ir "nē". Tas, kas vienviet ir "o.k."citviet ir "fuck".

Saistītie raksti
6265691659 2340f2e55b

Pūķa seja 1 Autors:Providus

Hrv

Trīs bučas Horvātijā 11 Autors:Providus

4690804301 74541af760

Seismiskā Čīle 29 Autors:Providus

2791201647 8e55fd8ffc

Austrumi kā smalka lieta 3 Autors:Providus

Citi autora darbi