Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma

  • Autors:Alfrēds Vanags, Marks Čandlers (Mark Chandler), Vjačeslavs Dombrovskis, Andrejs Jakobsons, Egita Uzulēna, Iveta Bitāne, Renārs Felcis, Miķelis Grīviņš, Dzintars Izāks, Lelde Kāpiņa, Ieva Medne, Vera Mihejeva, Ineta Narodovska, Ieva Vīksna, Brigita Zepa, I
  • Organizācija:„Baltic International Centre for Economic Policy Studies” (BICEPS), SIA „FACTUM”, „Baltic Institute of Social Sciences”
  • Gads:2007
  • Valoda:latviešu

Pētījumā „Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma” (ONVNPS) ir analizēta iedzīvotāju motivācija iesaistīties formālajā darba tirgū, ņemot vērā spēkā esošās darba nodokļu likmes un to administrēšanas kārtību, kā arī sociālās apdrošināšanas, valsts sociālo un pašvaldību pabalstu piešķiršanas kārtību, apmēru un izmaksāšanas ilgumu.

Iesaki citiem:

Dati rāda, ka kopumā Latvijas pabalstu sistēma ir piemērota šībrīža Latvijas apstākļiem', secina pētnieki. Bezdarbnieka pabalsta termiņš Latvijā ir vidēji ilgs, un tas neveicina potenciālos darba meklētājus apzināti palikt ārpus darba tirgus. Savukārt, bērna aprūpes pakalpojumu pieejamībai un sabalansētam bērna kopšanas pabalsta apmēram un izmaksas ilgumam būtu jāstimulē sieviešu iesaistīšanās darba tirgū.

(Optimala nodarbinatibu veicinosa nodoklu un pabalstu sistemapdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi