Atslēgvārdi:

Nepilsonība: joprojām skelets skapī 52

Ir jāsaprot: simtiem tūkstošu nepilsoņu nekad nenaturalizēsies un nekur neaizbrauks. Jāmeklē iespējas, kā veidot attiecības ar šiem cilvēkiem. Balsstiesību piešķiršana nepilsoņiem pašvaldību līmenī būtu viena šāda iespēja.

Iesaki citiem:
Skapii 255x203
Foto:Badabum

Ļaut nepilsoņiem vēlēt pašvaldību vēlēšanās? Tas taču būtu bīstami. Turklāt vēlētāji to nesaprastu. Bet – vai tiešām? Nesen veiktais pētījums[1] pievērsās šiem jautājumiem tieši pirms pašvaldību vēlēšanām 2009.gada 6. jūnijā.


Sabiedriskā doma: par vai pret

Pirmais pētījuma secinājums ir šāds: sabiedriskā doma nav šķērslis balsstiesību piešķiršanai nepilsoņiem pašvaldību līmenī. Šo soli pozitīvi novērtētu 40% aptaujāto respondentu – Latvijas pilsoņu, neitrāli - 21% un negatīvi - 31%. Tas nozīmē, ka kopumā vēlētāju attieksme būtu drīzāk pozitīva, nekā negatīva. Šādu iespēju nenoliedz arī tie Latvijas Republikas pilsoņi, kas ir latvieši. Kaut arī latviešu respondenti biežāk šādu iespēju vērtē negatīvi (43%), tikpat liela daļa uz to skatās pozitīvi (27%) vai neitrāli (24%). Tātad, nav pamata runāt par konsolidētu negatīvu nostāju starp latviešu vēlētājiem pret balsstiesību piešķiršanu nepilsoņiem pašvaldību līmenī. Ir jēga šo jautājumu apspriest nopietni.

Nav pamata runāt par konsolidētu negatīvu nostāju starp latviešu vēlētājiem pret balsstiesību piešķiršanu nepilsoņiem pašvaldību līmenī.Pētījuma ietvaros veiktais tiesiskās situācijas apskats[2] liecina, ka balsstiesību piešķiršana pašvaldību līmenī Latvijas nepilsoņiem ne tikai būtu saskaņā ar starptautisko organizāciju rekomendācijām, bet arī nebūtu nekas jauns; tas tikai atkārtotu Igaunijas pieredzi, kur nepilsoņiem jau sen ir tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās. Mūsmāju diskusijā par šo tēmu vairākas reizes izskanēja tēze, ka, lūk, igauņu pašvaldību kompetence esot “mazāk politiska”, tāpēc Latvijā, pirms ļaut nepilsoņiem vēlēt pašvaldībās, pašvaldību kompetences būtu jāapcērp, lai nepilsoņi netiktu pie teikšanas politiskajos jautājumos, piemēram, izglītības jomā utt. Tā nav taisnība: Igaunijas pašvaldību funkcijas ir līdzīgas pašvaldību funkcijām Latvijā, dažas no tām ir politiski nozīmīgas (piem. atbildība par skolām) un, kā zināms, kaimiņvalstī nepilsoņi tiekot pie teikšanas arī šajos jautājumos.


“Latviskāki” nepilsoņi

Naturalizācija ir sevi izsmēlusi kā politiskās integrācijas instruments. Jāmeklē citi.Viens no argumentiem pret igauņu pieredzes pārņemšanu ir šāds: ja ļausim nepilsoņiem balsot pašvaldību vēlēšanās, zudīs vēl viens stimuls naturalizācijai – iespēja piedalīties demokrātiskajā pārvaldes procesā. Tas ir pašapmāns. Naturalizācijas process ir iegājis strupceļā: nepilsoņi nebalso, bet arī nenaturalizējas. Kopš 1995. gada naturalizācijas kārtībā Latvijas Republikas pilsonībā ir uzņemti 132 tukstoši cilvēku, taču uz šī gada sākumu paliek vēl 358 tūkstoši nepilsoņu.[3] Kopš 2005. gada naturalizācijas temps ir krities dramatiski, pēdējos gados un, visticamāk arī šogad, naturalizējoties ap 3 tūkstošiem gadā.[4] Naturalizācija ir sevi izsmēlusi kā politiskās integrācijas instruments. Jāmeklē citi.

Taču kāpēc Latvijas pilsoņiem – un latviešiem – vajadzētu gribēt aktīvāku nepilsoņu politisko līdzdalību? Kāda vaina pašreizējai nostājai “laipni lūdzam piedalīties – iepriekš naturalizējoties”? Šī nostāja būtu saprotama, ja nepilsonība būtu tikai pašu nepilsoņu problēma. Patiesībā tā ir izkropļojusi – un turpina kropļot – Latvijas politiku un sabiedrību: etnopolitiskā demagoģija, reālas politiskās konkurences prombūtne un liberāla piedāvājuma trūkums – visas šīs politiskās sistēmas

Nepilsonība vienos atražo aizvainojuma sajūtu, citos - bailes.īpatnības ir saistītas ar plaisu, kas izveidojās starp divām etniskajām grupām tajā brīdī, kad daži kļuva par pilnvērtīgiem pilsoņiem atjaunotajā valstī, bet citi – ne. Nepilsonība vienos atražo aizvainojuma sajūtu, citos - bailes. Kad latviešu un nelatviešu vēsturiskās nesaskaņas pēkšņi izrādās dziļas un asas, jāatceras, ka lielā mērā “nesavienojamās” vēsturiskās identitātes izveidojās un kļuva aktuālas uz mūsdienu etnopolitisko konfliktu fona. Nepilsonības dēļ Latvijas iedzīvotāji ir iemācījušies lolot un izcelt to, kas viņus šķeļ, nevis to, kas viņus vieno. Bet ir jāsaprot: simtiem tūkstošu nepilsoņu nekad nenaturalizēsies un nekur neaizbrauks. Jāmeklē iespējas, kā veidot attiecības ar šiem cilvēkiem. Balsstiesību piešķiršana nepilsoņiem pašvaldību līmeni būtu viena šāda iespēja.

Neatkarīgi no tā, cik pamatotas šķiet nepilsoņu prasības un attieksmes, tas, ka viens no sešiem šīs valsts iedzīvotājiem nezina, vai neatceras, ko dzīvē nozīmē paust savu politisko gribu caur vēlēšanām, ir riska faktors sabiedrībai un valstij. Iespēja baudīt vēlēšanu procedūru vietējās demokrātijas ietvaros ļautu nepilsoņiem izjust, ka par savām interesēm var cīnīties demokrātisku institūciju ietvaros, nevis lolojot aizvainojuma sajūtu mājā. Ka daudz ko var panākt uzrunājot sabiedrību šeit Latvijā, nevis ar spēku vai piesaucot kaimiņvalstu palīdzību. Caur stiprāku piederības sajūtu savai dzīvesvietai ar laiku izveidotos arī piederības sajūta Latvijai. Demokrātiskas tiesības veicina demokrātisku identitāti; demokrātiskas tiesības, kas ir saistītas ar Latvijas valsti, veicina “latviskāku” politisku identitāti.

Nepilsoņu iesaistīšana vietējā līmeņa politikā būtu arī simbolisks solis attiecībās ar nepilsoņiem un krievvalodīgajiem iedzīvotājiem kopumā. Tas mazinātu vienu no kairinošajiem faktoriem Latvijas politikā. Risinājumi varētu būt dažādi – no vienkāršas igauņu pieredzes atkārtošanas līdz kompromisa variantiem. Viens kompromisa veids būtu ļaut balsot tikai nepilsoņiem, bet ne citu valstu pilsoņiem (izņemot ES valstu pilsoņus, kam šādas tiesības ir jau tagad). Tas, starp citu, mazinātu arī Krievijas pilsonības pievilcīgumu nepilsoņiem, jo, atšķirībā no pašreizējās situācijas, tas nozīmētu izvēli starp šo pilsonību un iespēju ietekmēt vietējos pārvaldes procesus.


Politiskās bailes

Bet kā balsotu nepilsoņi, ja varētu? Pētījuma rezultāti liek domāt, balsstiesību piešķiršana nenāktu automātiski par labu t.s. "krievvalodīgo partijām". Ja nepilsoņiem tiktu dota iespēja balsot pašvaldību vēlēšanās, vairākums izmantotu šo iespēju – šādu atbildi sniedza 77% respondentu. Bet tagad pārsteigums: tikai trešdaļa (35%) aptaujāto teica, ka balsotu par partijām, kas aktīvi aizstāv krievvalodīgo intereses (SC unPCTVL). Pārējie apsvērtu iespēju balsot par partijām, kas “sola ņemt vērā krievvalodīgo intereses” (18%), “nav naidīgi noskaņotas pret viņiem” (24%) vai “vispār neņemtu vērā partiju attieksmes pret krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem” (17%). Protams, ja nepilsoņi piedalītos vēlēšanās šodien, rezultāts būtu daudz stiprāk tendēts uz “krievu” partijām – SC un PCTVL pārāk ilgi ir bijuši vienīgie, kam interesēja šis krievvalodīgais vēlētājs. Taču arī šis potenciālais vēlētājs nav “lemts” kādiem konkrētiem politiskajiem spēkiem, bet ir gatavs racionāli apsvērt dažādus politiskus piedāvājumus. Jebkurš nopietns politisks spēks varētu “nebūt naidīgi noskaņots pret krievvalodīgajiem” vēlētājiem. Un jebkuram nopietnam politiskam spēkam būtu jāprot to ieskaidrot krievvalodīgajiem vēlētājiem.

Būtu lieki cerēt, ka, t.s. “latviskās” partijas, cēlu nodomu pārņemtas, aktīvi iestāsies par šādām izmaiņām. Taču kopš šī gada pašvaldību vēlēšanām pat neapķērīgākajiem ir skaidrs, ka krievvalodīgais vēlētājs ir jauns potenciālo balsu avots, un nepilsoņi ir svarīgs faktors cīņā par šo vēlētāju. Ir pienācis laiks politiskajiem spēkiem veidot attiecības ar vairāk kā trīssimt tūkstošiem Latvijas nepilsoņiem. Ja krievvalodīgie vēlētāji vairs nebūs dažu “specializēto” partiju “pārziņā”, bet redzēs, ka viņiem ir izvēle un ietekme, tad pamazām pie diskusijām par siltumapgādi un atkritumu izgāztuvēm atsāksies arī Latvijas virzība uz integrētāku – un pilsoniskāku – sabiedrību.

_________________________

[1] Pētījums “Latvijas nepilsoņi un balsstiesības: kompromisi un risinājumi”. Pētījumu ar Sorosa fonda – Latvija atbalstu veica politikas centrs „EuroCivitas”. Autori – Viktors Makarovs un Aleksejs Dimitrovs. Pētījuma datu vākšanu un apstrādi veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS.

[2] Autors – Aleksejs Dimitrovs.

[3] “Naturalizācijas gaita līdz 2009.gada 31.maijam”. Naturalizācijas pārvalde. http://www.np.gov.lv/?id=418&sa=418&top=440

[4] “Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības”. Iedzīvotāju reģistrs. http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/ISVG_Latvija_pec_DZGada_VPD.pdf.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (52) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Unabomberz 02.02.2010 21:56
Vladimir, Jums nav skaidrs, kā varēja nepretoties 1940? Varu Jums paskaidrot, ka LV ar PSRS 1939.gadā bija noslēgusi " Līgumu par militārajām bāzēm". Saskaņā ar to uz brīdi, kad LV vēstniekam Maskavā tika izteikts ultimāts par valdības maiņu, LV teritorijā - Liepājā un citās vietās jau atradās 100 000 bruņotu PSRS kareivju.

Protams, ka Ulmanis bija liels zābaks, jo varēja vismaz formāli nepiekrist, denonsēt līgumu un emigrēt, kā Lietuvas prezidents Smetona. A Smetona nepiekrita PSRS nosacījumiem par spīti tam, ka Lietuvai tika apsolīta jau sadalītās Polijas daļa - Viļņas apgabals.

Bet par savām kļūdām Ulmanis jau ir samaksājis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Nibiru - arch 24.01.2010 16:41
Bet nesaprotu vienu lietu, kā var nodzīvot visu mūžu valstī, kuras uzskata par savām mājām un dzimteni, bet latviešu valodu nezin it nemaz? Kur ir tā problēma?
-----------------------------
Kas tur ko nesaprast! Kolonizatori nekad nav mācījušies pakļauto tautu valodas. Tādi "vladimiri" uzskata, ka latviešu valoda ir nabadzīga, mazpielietojama, nevajadzīga utt., būtībā ar to maskēdams savus uzskatus par to, ka latvieši kā tauta ir zemāka par viņu kā "krievvalodīgo." Lūk tieši tā uzskata šādi cilvēki. Un viss pārējais ir tikai un vienīgi aizbildināšanās.

Iešu vēl tālāk - tieši šādā veidā izpaužas patiesi rasistiski uzskati. Nerunāšu "suņu valodā" un viss, iepūtiet man!
Vēl ļoti labi atceros padomju laikus un teiciens "suņu valoda" nav no gāisa grābts. Diemžēl.
Šādi Vladimiri ir lielākā Latvijas nelaime. Pie tik nešpetnām savstarpējām attiecībām Latvijā sabiedrība būūs vienmēr sašķelta, un tādos apstākļos nevar uzcelt normālu valsti. Latvieši 20 gadus sekoja maldīgām idejām, kā rezultātā tās ir bankrotējušas.

Jāsaka arī es tīri cilvēcīgi šādus "vladimirus" nekādi nespēju saprast. savā mūžā esmu dzīvojis starp ļoti dažādām tautām un nekad mūžā nevarētu iedomāties, ka tas arābs vai nēģeris, pie kā tobrīd esmu, varētu būt kaut kādā ziņā par mani nevērtīgāks. Uz vietas dzīvodams esmu mācījies gan armēņu, gan spāņu, gan birmiešu un tigraju valodas. Un esmu bijis tikai ieguvējs cilvēciskajos kontaktos.

Vladimir - brauc labāk mājās!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Nibiru 24.01.2010 16:23
40.gadā militāra pretošanās nebija praktiski iespējamа...."
---------
Diemžēl tas tiešām tā arī bija. Un par iemeslu bija tas, ka mums vajadzētu aizsargāt arī robežu no Lietuvas puses, kura bija gara un neaizsargāta. Ja butu tiaki vecā krievu-latviešu robeža, tad nu gan bija jākaro. ņemot vērā, ka armija bija visai labi bruņota.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Nibiru 24.01.2010 16:19
Igauņi nekādu kļūdu nav pieļāvuši. Viņi ar savu konsekvento politiku ( ieskaitot okupantu pieminekļu aizvākšanu no pilsētas centra ) nelegālo imigrantu masu ir sadalījuši divās daļās. Mazākā ir kļuvusi par igauņiem, bet lielākā būs spiesta izvēlēties starp aizbraukšanu un starp deģenerāciju. Tie, kas saņēmuši Krievijas pavalstniecību ir spēruši pirmo soli aizbraukšanas vierzienā.

Deģeneratīvā daļa, protams, ļoti ilgi bojās dzīvi Igaunijā, bet pārvarot kritisko masu, tā izšķīdīs un asimilēsies.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bambams 11.10.2009 10:42
Nezinaju ka tik atsaldeti cilveki ir politologi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Makss Vēbers - latvis 24.09.2009 16:05
thfjhgfj


13.07.2009 10:48
Krievijai beidzot jāatsakās no mēģinājumiem uzspridzināt Latviju no iekšienes un jāatzīst savi pilsoņi par saviem pilsoņiem!
----------------------------------------

redzi, ja paskatīsies mazliet dziļāk, tad sapratīsi, kas šis ierosinājums kā nekas cits varētu jūsmināt KF ārlietu un citu dienestu sirdis - to tik vien gaida, ka nepilsoņi pārtaps KF pilsoņos, tad varēs leģitīmi "uzbraukt" LV krietni regulārāk un apjomīgāk, nekā īdz šim.

starp citu, ja esi uzmanīgs vērotājs, tad būsi pamanījis, ka KF jau šo triku savulaik izspēlēja tieši Igaunijā, tur paši igauņi pieļāva kļūdu, neatrisinot šo personu juridisko statusu līdzīgi kā LV. Līdz ar to EE ieguva ap 160k KF pilsoņu. Un domā, ka esti bija nāvīgi laimīgi par to?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

mustafā - nav 16.09.2009 18:27
Visi ir aizmirsuši pa pilsoņu kongresu,kas eksistēja dziesmotās revolūcijas laikā.Tas bija galvenais apstāklis,kādēļ tika atjaunota LR pilsonība ,nevis pieņemts kaut kās jauns variants.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

profun 15.07.2009 18:58
Абстрагируясь от латвийских реалий, вопрос можно было бы решить окончательно, если нагло вписать в закон о гражданстве право на получение гражданства латвийским негражданам и безгражданам, имевшим право на участие во Вселатвийском опросе 3-ьего марта 1991-го года, и их потомкам (в виде статьи 1.3.), и коварно вычеркнуть статью 3 прим. Плюс какие-нибудь переходные условия--как эта поправка вступает в силу. А после заверешения массовой паспортизации отменить закон о недогражданах и принять новый закон о гражданстве.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Владимир 14.07.2009 19:21
>>> Ой! Ну что бы такого придумать, чтобы не защищать Отечество... А если его опять защищать надо будет? Опять у вас "neiespējamа" начнется? Вы даже РЕШИМОСТЬ, даже ЖЕЛАНИЕ защищать Отечество не покажете? "Locus of control"!
=============
Nepiekrītu. Situācijā, kad tiek okupēta Francija, kad nemitīgos uzlidojumos bombardē Angliju un Eiropā visādā ziņā ir nenormāla situācija - tad arī mazas valstis nevar pastāvēt. Okupētas tika gandrīz visas.
Mūsu "locus of control" ir uzņemties atbildību par tagadni. Mums šobrīd ir Baltijas reģiona valstu militārā sadarbība, ir arī NATO. Un Krievija pašlaik ir salīdzinoši vājāka valsts nekā 40-tajos gados - tās iedzīvotāji noveco un to skaits diezgan strauji samazinās. Arī daudzās NATO valstīs (tostarp Latvijā) ir nelabvēlīga demogrāfiskā situācija, bet domāju, ka mūsu resursi ir adekvāti, lai atturētu Krievijas uzbrukumu.

А вот у моего коллеги Узуленса, отец не пошел в легион. Его арестовали, он бежал из под ареста, и до амнистии 46-го в лесу сидел. Он всегда говорил, что "это не наша война".
Он не прав?
==========
Tā ir viņa personīga izvēle - nevienu par to nevar nosodīt. Karš varbūt arī nebija "mūsu karš", bet tie, kuri cīnījās, daudzos gadījumos to darīja apzinīgi un motivēti (nevis lai gūtu personiskus labumus vai paglābtos no represijām). Katrā ziņā 1943.gadā pretoties PSRS varēja daudz efektīvāk nekā 1940.gadā. Jo pret PSRS atradās nevis izolēta maza Latvija, bet gan visas Vācijas industrija, un mūsu leģionāri cīnījās kopā ar citu rietumvalstu sabiedrotajiem.

Leģionārus nav taisnīgi vainot par to, ka viņi nezināja neko par "auksto karu" un PSRS "savaldīšanas doktrīnu" (George Kennan - "doctrine of containment"). To visu izgudroja tikai pēc kara. Leģionāri karoja pret Staļina režīmu tā, kā toreiz mācēja. Par to arī viņiem gods un slava!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 14.07.2009 18:35
Te neviens neformulē savus viedokļus ar juridisku vai matemātisku precizitāti.
Проблема не в точности терминов. Проблема в том, что Вы так думаете. У Вас двоемыслие.
это как старый анекдот про судью, у которого все были правы, и истец, и ответчик, жена, кторая сказала, что так не бывает.

Piebildīšu, ka Jums ir diezgan agresīvs komunicēšanas stils.
Да, согласен. Это действительно так.

Вернемся к теме. Вот смотрите
" 40.gadā militāra pretošanās nebija praktiski iespējamа...."
Ой! Ну что бы такого придумать, чтобы не защищать Отечество... А если его опять защищать надо будет? Опять у вас "neiespējamа" начнется? Вы даже РЕШИМОСТЬ, даже ЖЕЛАНИЕ защищать Отечество не покажете? "Locus of control"!

Starp citu, mūsu valsts pilsoņi kalpo dažādās spēka struktūrās. NATO armijā un arī policijā. Un pagaidām pietiekami efektīvi aizsargā valsti.
вай-вай... В 40-м тоже была армия, полиция, ополчение, пограничники... Разбежались... Мол "nebija praktiski iespējamа...."
Кто-нибудь за это ответил? Кого-нибудь привлекли к суду? Осудили в Сайме?

Savukārt mana vectēva brālis un daži mammas brālēni cīnījās leģionā - t.i. 1943.-1945.g. ar ieročiem rokās karoja pret krievu okupantiem.
а... У кузины папа еще и 10 лет на лесоповале провел за легион. Только... Не "против оккупантов", а именно за немецких оккупантов он сражался. Это коллаборация!
А вот у моего коллеги Узуленса, отец не пошел в легион. Его арестовали, он бежал из под ареста, и до амнистии 46-го в лесу сидел. Он всегда говорил, что "это не наша война".
Он не прав?

Interesanti, cik tūkstošus latviešu Jūs pazīstat,
Для того, чтобы понимать, ЧТО ПРОИСХОДИТ надо не латышей знать, а ситуацию.

nezinu, ko Jūs saprotat ar "cilvēktiesībām" http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm

Ja Jums šķiet, ka Jums ir par maz kaut kādu nebūt "cilvēktiesību" - jebkurā gadījumā rakstiet vēstules Tiesībsarga birojam
Если Ваш сосед ведет себя как свинья, то тут никакие бюро и полиции не помогут.

Es nevienu ne uz ko neaicinu - tieši Jūs te kūdāt uz bruņotu pretošanos un valsts iekārtas maiņu.
А Вы почитайте статью 29 Декларации.
Вот и получается, что закрывая глаза на проблему неграждан, вы ФАКТИЧЕСКИ призываете к тому, чтобы они защищались силой оружия. Но на словах вы против войны.
Это противоречие.

вообще негражданство- серьезная проблема. И это ВАША проблема

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Владимир 14.07.2009 17:22
>>> Ну. и о чем и как с Вами говорить, если Вы все время противоречите себе?
===============
Nevajag runāt niekus par "pretrunām". Mēs te izsakām viedokļus, tērzējam. Te neviens neformulē savus viedokļus ar juridisku vai matemātisku precizitāti. Piebildīšu, ka Jums ir diezgan agresīvs komunicēšanas stils. Mēģiniet relaksēties, neuzbrukt otram cilvēkam, neapstrīdēt viņa loģiskās domāšanas spējas vai morālo stāju. Vienkārši - normālā diskusijā noskaidrojat to, kas Jums šķiet būtisks vai interesants.


>>> Давайте СНАЧАЛА о них. Вот когдва Вы расскажете мне, как Вы лично, и Ваши предчки в 40-м защищали государство, и как Вы боретесь с коллаборационистами, тогда мы и поговорим об "оккупации" и "оккупантах". Но не раньше.
===============
1940.gadā militāra pretošanās nebija praktiski iespējama - nestādos priekšā, kā varētu efektīvi karot pret krievu tankiem, ja fronte ir gan austrumos, gan dienvidos. Nevajag aizmirst, ka Lietuva ap 16.jūniju jau bija okupēta; visas Baltijas kolektīvas aizsardzības ideja nebija savlaicīgi realizēta. Savukārt mana vectēva brālis un daži mammas brālēni cīnījās leģionā - t.i. 1943.-1945.g. ar ieročiem rokās karoja pret krievu okupantiem. Manuprāt, sekmīgi karoja - man šķiet, ka Ass valstu sasniegumi "ļaunuma impērijas" PSRS novājināšanā ir atzīstami, kaut arī viņi, formāli raugoties, karu zaudēja.

Esmu dzimis ilgi pēc kara - toties regulāri balsoju par nacionālām partijām. Par tādiem cilvēkiem, par kuru darbu Saeimā man parasti nav bijis neērti. Turklāt arī pēc neatkarības atjaunošanas ir bijušas tiesas prāvas pret kolaboracionistiem - Latvijas pilsoņiem. Konkrēti: pret A.Noviku, V.Kononovu, A.Rubiku, O.Potreki un dažiem citiem.


Основа гр-кого согласия БЕЗУСЛОВНОЕ выполнение требований "всеобщей декларации прав...".
================
Neesmu detalizēti pētījis tādu "vispārējo cilvēktiesību deklarāciju" saistībā ar Latviju - neesmu nedz jurists, nedz starptautisko tiesību eksperts. nezinu, ko Jūs saprotat ar "cilvēktiesībām", un kādām vēlmēm, Jūsuprāt vajadzīga "bezierunu izpilde". Ja Jums šķiet, ka Jums ir par maz kaut kādu nebūt "cilvēktiesību" - jebkurā gadījumā rakstiet vēstules Tiesībsarga birojam. Es nezinu Jūsu personīgo situāciju, lai varētu kompetenti spriest par Jūsu tiesībām.


>>> Только тут есть проблема в "Locus of control". Вы, латыши, живете в мистификациях. Вы хотите быть свободными от ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свое государство. То есть чтобы оно и ВАШЕ и вам его не защищать, и за него не отвечать.
================
Baidos, ka Jūs te paužat diskriminējošu attieksmi: "Вы, латыши, живете в мистификациях". Interesanti, cik tūkstošus latviešu Jūs pazīstat, lai varētu šādi vispārināt? :) Varbūt pastāstiet kaut ko tādu vispārinātu par ebrejiem vai par nēģeriem? Negribas? Spēciņi par vājiem - bail, ka apvainos rasismā vai antisemītismā?
Starp citu, mūsu valsts pilsoņi kalpo dažādās spēka struktūrās. NATO armijā un arī policijā. Un pagaidām pietiekami efektīvi aizsargā valsti.


>>> А поскольку эти люди имеют право на СВОЕ государство в СВОЕЙ стране, то это ФАКТИЧЕСКИ означает, что Вы ТРЕБУЕТЕ, чтобы они стали его завоевывать с оружием в руках.
=================
Man ir pilnīgi vienalga, par ko šiem cilvēkiem ir tiesības. Es nevienu ne uz ko neaicinu - tieši Jūs te kūdāt uz bruņotu pretošanos un valsts iekārtas maiņu. Atgādinu, ka to darīt ir nelikumīgi. Ja vien Jūs nelietojat kādu IP adreses anonimizēšanas tehnoloģiju - Drošības Policija Jūs var viegli identificēt.


>>> не было диалога. Чтобы вы, латыши, снизошли до диалога... Не смешите меня!
Да вы же себя считаете вправе убивать, грабить, насиловать, лгать, подличать.
=================
Te vairs nav ko teikt. Tā jau ir verbālā caureja...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 14.07.2009 15:14
Arch
Man liekas Vladimir Jūs mani nesapratāt līdz galam

мне кажется, что Вы не совсем СЕБЯ понимаете.
что есть "государственный язык"?
Это обязанность государства по отношению к народу, или человека по отношению к государству?
Что такое вообще государство? Оно для людей, или люди для него?

arī krievvalodīgais var runāt divās valodās savā dzimtajā un valsts valodā, manuprāt tas tikai atvieglotu dzīvi nevis pasliktinātu.
Вы должны определиться, что такое "valsts valoda". Есть латышский, есть русский. Это язык ЛЮДЕЙ.
Вот они и есть богатство. "valsts valoda"- это механизм, атрибут, средство делопроизводства... но не ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ.

kā var nodzīvot valstī visu mūžu un nesaprast valsts valodu?
Вот именно по этой причине! Вы же не в "государственных институциях" живете, Вы
же среди ЛЮДЕЙ живете. Почему же у Вас путаются ЯЗЫКИ ЛЮДЕЙ и средства делопроизводства?

Es nedomāju, ka tas būtu kaut kāds neizglītotības līmenis vairāk jau tomēr necieņas izrādīšana pret valsti(te nav domāta valdība).
Брр... Если Вы понимаете тут Country, то то у нас в СТРАНЕ, то есть в нашем обществе, реально достаточно одного языка. Русского или латышского.

Man vienkārši ir nesaprotami, kāpēc es zinu krievu valodu, bet liela daļa krievvalodīgo atsakās pat runāt latviski,
А потому, что им достаточно. Это, кстати, очень хорошо, когда человек полагает, что ему ДОСТАТОЧНО. Если этим людям ДОСТАТОЧНО их родного языка, их доходов, их образования - это замечательно! Не трогайте их, не мешайте им.

Un nevajag Vladimir iedalīt "JŪS" un "MĒS", jo visi esam vienā laivā...
о... а года двухпоточные школы в Риге делили, по требованию латышей, Вы где были? Вот ТОГДА я хотел бы послушать "nevajag dalīt"!
Создали систему сегрегации в образовании! Зачем вам, латышам, сегрегация в образовании?

Vienkārši es laikam neizpratīšu, kāpēc es varu iemācīties krievu valodu, bet krievvalodīgais nevar latviešu valodu?
Это тема для большой и серьезной работы. Этим вопросом заниматься надо, причем на уровне государства. Тока... Вы то заняты все тем же
"нам не надо, чтобы русские знали наш язык, нам надо, чтобы они знали свое место".
Так вот, если Вы ТАК думаете, то тогда к чему Ваш вопрос?
Если НЕ ТАК, то к чему так называемая "реформа образования"? Ведь знания латышского в результате НЕ УЛУЧШИЛИСЬ.


ja es dzīvotu Krievijā, piedzemdētu bērnus tur un runātu tikai latviski
Я не замечал, чтобы в российском обществе латышский был настолько распространен. Впрочем, я в России бываю раз в 10 лет.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 14.07.2009 14:14
Nezinu, cik vēl cilvēki domā līdzīgi, bet es diezgan skaidri zinu,ko es gribu:

а я вижу в Ваших словах противоречия!
начнем с
(2) Pilsonības piešķiršana ir individuāls akts...
Вы (умышленно) смешиваете две разных части закона. есть УСТАНОВЛЕНИЕ КРУГА ГРАЖДАН, и есть получение гр-ва приезжими.

пойдем дальше.
No otras puses ir civilokupanti...
А коллаборационисты есть? Если есть "оккупанты", то есть и "коллаборационисты ", не так ли?
Давайте СНАЧАЛА о них. Вот когдва Вы расскажете мне, как Вы лично, и Ваши предчки в 40-м защищали государство, и как Вы боретесь с коллаборационистами, тогда мы и поговорим об "оккупации" и "оккупантах". Но не раньше.

(1) Latvijai ir vajadzīgi visi tie cilvēki, kuri (neatkarīgi no tautības) respektē Latvijā pastāvošās tradīcijas, kārtību un likumus, ir par pilsonisko saskaņu.
Но Вы то ПРОТИВ гражданского согласия.
Основа гр-кого согласия БЕЗУСЛОВНОЕ выполнение требований "всеобщей декларации прав...".
У Народа Латвии есть право на свое государство, а не этот оккупационный режим, который есть сейчас, когда вооруженная группа неких "пилсонисов" грабит, разрушает, уничтожает Латвию.
Nav nekādas jēgas piekāpties agresoram.
Именно так!
Как же Вы par pilsonisko saskaņu, если ведете себя, как агрессоры, и признаете, что Nav nekādas jēgas piekāpties agresoram.

Вот например

dialogu padarīja no abām pusēm politizētu, aizmirstot par bērnu izglītību.
Вай, как у Вас все интересно.
не было диалога. Чтобы вы, латыши, снизошли до диалога... Не смешите меня!
Да вы же себя считаете вправе убивать, грабить, насиловать, лгать, подличать.
"Штабисты" между порочим, с цифрами в руках доказали, что правильно оценивали СМЫСЛ "реформы"- ухудшить качество образования в Латвии, уменьшить наш потенциал, сделать Латвию беднее, слабее.

(3) Ilgstošu pilsonisko saskaņu nodrošinātu vismaz puslīdz līdzīgs vēsturisko notikumu vērtējums visiem Latvijas pilsoņiem.
ага.
Только тут есть проблема в "Locus of control". Вы, латыши, живете в мистификациях. Вы хотите быть свободными от ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свое государство. То есть чтобы оно и ВАШЕ и вам его не защищать, и за него не отвечать. Это как с "оккупацией". Никто, НИ ОДИН "пилсонис" не сказал: "мы плохо защищали свое отечество". Вам и в голову не приходит, что можно ТАК думать.
Вот когда в вопросе государства вы переместите Locus of control на себя, тогда можно будет обсуждать с вами историю.

Vajag arī vēstures eksāmenu - un to pašu okupācijas fakta atzīšanu. Kamēr tā visa nav - nevajag arī dot pilsonību. Tie, kuri nevarēs ar to samierināties - var braukt prom uz ārzemēm. Latvijai iedzīvotāji ir vajadzīgi, bet tiem jābūt lojāliem.

А поскольку эти люди имеют право на СВОЕ государство в СВОЕЙ стране, то это ФАКТИЧЕСКИ означает, что Вы ТРЕБУЕТЕ, чтобы они стали его завоевывать с оружием в руках. То есть Вы никак не относитесь к тем, кто ir par pilsonisko saskaņu.

Ну. и о чем и как с Вами говорить, если Вы все время противоречите себе?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 13.07.2009 22:52
А в чем проблема? Кто Вам сказал, что у человека есть обязанность знать какой-то там язык?
=======
Nevajag putroties. Nevienam nav "pienākums" neko zināt. Savukārt, Latvijas pilsonības iegūšana nepilsoņiem uzliek par pienākumu nokārtot naturalizācijas pārbaudījumus, t.sk. valodas eksāmenu. Viss ir ļoti vienkārši un likumos ir ierakstīts.

К людям? а чем Ваш язык хуже-лучше моего? Почему Ваш язык требует "уважения", а мой нет?
=======
Neviena valoda nav labāka/sliktāka par otru. Vienkārši, mūsu valsts dibināšanas vēsturiskie apstākļi iegrozījās tā, ka latviešu valoda ir mūsu valsts simbols. Tā ir ierakstīta Satversmē - tāpat kā karogs un himna. Šo simbolu nav iespējams izmainīt, pašā būtībā neizmainot valsti.

Ļoti iespējams, ja baltvācieši būtu bijuši tikpat lojāli jaunās Latvijas valsts veidotāji, kā Somijas zviedri, tad mums varētu būt divas valsts valodas - latviešu un vācu. Tāds bija mācītāja Andrieva Niedras redzējums. Bet tam nebija lemts piepildīties, jo bermontiāde un zemes reforma uz ilgu laiku attiecības starp latviešu un vācbaltiešu kopienām atvēsināja. Tādējādi sanāca, ka 18.novembra Latvijas republikā bija tikai viena valsts valoda. Līdz apmēram 1934.gadam iedzīvotāji ar valsti varēja sazināties arī kādā no citām "vietējām valodām" (vācu, krievu vai latgaliešu). Bet kopš 1934.gada valsts un vietējās varas iestādēs tiek lietota vienīgi latviešu valoda - vidusdialekts. Tāds nu ir mūsu vēsturiskais mantojums. Atgriešanos pie "vietējām valodām" apgrūtina cilvēku kompetences līmenis. Cik ilgi būtu jāapmāca, teiksim, Liepājas vai Rēzeknes pašvaldības darbinieki, lai viņi spētu adekvāti strādāt ar dokumentiem vācu vai latgaliešu valodā? Pirmskara Latvijā cilvēki to prata, bet tagad vairāk prot to pašu angļu, nevis vācu vai latgaliešu.

Nesaprotu, kādas ir problēmas, ja Čepurova kungs cenšas apstrīdēt nepieciešamību to cienīt? Es, starp citu, cienu arī krievu valodu (tāpat kā angļu, vācu un lietuviešu, kuras esmu vairāk vai mazāk apguvis). Bet - katrai lietai sava vieta. Krievu valodai ir sava vieta Latvijas vēsturē, izglītības sistēmā, kultūrā, plašsaziņas līdzekļu vidē. Bet tā nevar aizņemt to vietu, kuru šobrīd gluži pamatoti ieņem latviešu valoda - oficiālo/valsts valodas statusu.

Ar krievu valodas prasmēm nekas slikts nenotiks. Cilvēki kontinentālajā Eiropā labprāt mācās angļu valodu, lai gan tā nekur nav valsts valoda. Domāju, ka arī krievu valodu daudzi cilvēki Latvijā mācīsies - piemēram, lai saprastu, kas notiek NVS kaimiņvalstīs un varētu sadarboties arī šī reģiona cilvēkiem. Somijā varbūt 1-2% cilvēku prot krieviski, bet viņiem bizness ar Krieviju ir daudz vispusīgāks nekā Latvijai, kur krieviski prot kādi 80% iedzīvotāju. Tādēļ ne jau valodas prasmju trūkums ierobežo mūsu sadarbību ar pašu Krieviju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Arch 13.07.2009 21:33
Man liekas Vladimir Jūs mani nesapratāt līdz galam, es nemēģināju padarīt latviešu valodu kaut kādā mērā augstāku vai zemāku par krievu valodu, katra valoda ir tautas bagātība, kas ir jāsargā, tāpēc vai tad tas ir kaut kas slikti, ja daudzus gadus dzīvojot Latvijā, kur valsts valoda jau pirmās neatkarības laikā bija latviešu valoda, arī krievvalodīgais var runāt divās valodās savā dzimtajā un valsts valodā, manuprāt tas tikai atvieglotu dzīvi nevis pasliktinātu. Par valdību es vispār negribu runāt, jo nezinu ko viņi pārstāv, bet tikai ne Latvijas iedzīvotajus, bet paši sevi.
Un tik un tā paliek neatbildēts jautājums, ko nekādīgi neviens nevar saprast, kā var nodzīvot valstī visu mūžu un nesaprast valsts valodu? Es nedomāju, ka tas būtu kaut kāds neizglītotības līmenis vairāk jau tomēr necieņas izrādīšana pret valsti(te nav domāta valdība). Un kur es teicu, ka es necienu krievu valodu? Man vienkārši ir nesaprotami, kāpēc es zinu krievu valodu, bet liela daļa krievvalodīgo atsakās pat runāt latviski, jo tas laikam šķiet pazemojoši runāt valsts valodā? Un nevajag Vladimir iedalīt "JŪS" un "MĒS", jo visi esam vienā laivā... Vienkārši es laikam neizpratīšu, kāpēc es varu iemācīties krievu valodu, bet krievvalodīgais nevar latviešu valodu? Tātad jūsu uzskats ir tāds, ka piedzimstot kādā valstī cilvēks var runāt savā valodā ignorējot valsts valodu, (piemēra pēc) interesanti ko par to teiktu, ja es dzīvotu Krievijā, piedzemdētu bērnus tur un runātu tikai latviski un kad man kaut ko pajautātu es atbildētu latviski un cīnītos par latviešu valodas tiesībām un, lai arī mani bērni skolā mācītos latviski Krievijā...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 18:20
Bet nesaprotu vienu lietu, kā var nodzīvot visu mūžu valstī, kuras uzskata par savām mājām un dzimteni, bet latviešu valodu nezin it nemaz?

А в чем проблема? Кто Вам сказал, что у человека есть обязанность знать какой-то там язык?
Почему Вы решили, что Х обязан знать язык У? Мы что, на пленуме ЦК Компартии Латвии, где был строго определенный язык, чтобы товарищ смотрящий из Москвы понимал?

Kur ir tā problēma?
моя жена не понимает латышского, а ее родные братья Петерис и Роландс говорят по-русски с сильным акцентом. Так сложилась жизнь.

Rodas sajūta, ka ir tāda kā necieņas izrādīšana
по отношению к кому? или к чему?
к ГОСУДАРСТВУ? Или к людям?
Если к государству, то .. Вы не можете от меня требовать и тени уважения к этому государству!
К людям? а чем Ваш язык хуже-лучше моего? Почему Ваш язык требует "уважения", а мой нет?

un tāpēc tik daudz latviešu ir noskaņoti negatīvi pret krievvalodīgajiem cilvēkiem,
Но это не наша, а ваша проблема! и проблема не в языке! Это ничем не оправдванное и немотивированое неприятие.
иррациональное, как ЛЮБАЯ ксенофобия.


Tātad mans uzskats ir vienkāršs, bērniem, kuri piedzimst automātiski jāpiešķir pilsonība...

стоп! Давайте решим
ЧТО МЫ ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ.
а потом КАК ПОЛУЧИТЬ.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

profun 13.07.2009 17:37
(Читать дозволяется только тем демократам, которые родились в Латвии, остальным закрыть глаза.): Внимание! Завтра выкинут докторскую.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

latvis - Kalvis 13.07.2009 17:36
Pilnībā piekrītu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 13.07.2009 17:28
>>> Проблема не в количестве неграждан, а в том, что Вы не понимаете сами, чего же Вы хотите!
=====
Nezinu, cik vēl cilvēki domā līdzīgi, bet es diezgan skaidri zinu,ko es gribu:

(1) Latvijai ir vajadzīgi visi tie cilvēki, kuri (neatkarīgi no tautības) respektē Latvijā pastāvošās tradīcijas, kārtību un likumus, ir par pilsonisko saskaņu.
No vienas puses ir tādi krievu/poļu/lietuviešu/ebreju minoritātes pārstāvji, kuri vēlas savai minoritātei saprātīgas un likumīgas tiesības - kā sociālie partneri, apspriežot dažādus likumus, atrodot veidu, kā mācīt savu valodu jaunajai paaudzei (vai nu saglabājot skolu segregāciju, vai arī mācoties kopā ar latviešiem), un daudzas kultūras lietas, kuras Latvijas valsti padara daudzveidīgāku un bagātāku. Šiem cilvēkiem ir vajadzīga pretimnākšana, un ir žēl, ka dažas amatpersonas un arī t.s. "štābisti" 2004.g. skolu reformas laikā dialogu padarīja no abām pusēm politizētu, aizmirstot par bērnu izglītību.
No otras puses ir civilokupanti (arī dažādu tautību), kuri jūt aizvainojumu par to, ka viņiem nav PSRS laiku privilēģiju. Viņi ir atnākuši, lai Latviju pārtaisītu atbilstoši savai shēmai par to, kā ir labi un pareizi. Un protams, tas viņus tūlīt nostāda konfrontācijā ar pārējo sabiedrību. Nav nekādas jēgas piekāpties agresoram.

(2) Pilsonības piešķiršana ir individuāls akts. Sakāmvārds māca - ar varu mīļš nebūsi. Lietuvas situācija ir īpatnēja, jo kopš 1939.gada viņi ir pievienojuši Viļņas apgabalu (Vilniaus kraštas), kuras iedzīvotāji, protams, nebija pirmskara Lietuvas Republikas pilsoņi. Tādēļ viņiem nekas cits neatlika, kā izvēlēties "nulles variantu".
Latvijā un Igaunijā, kuru teritorijas (Abrene/Pitalova, Jaanilinn/Ivangoroda) tika anektētas, turklāt pārējā teritorijā iebrauca liels daudzums kolonistu, izvēlējās precīzāku pilsonības piešķiršanas kārtību. Tas ir tāpat kā Gulivera ceļojumos rakstīja par Japānas paražu - ikvienam portugāļu tirgotājam, kurš iebrauca Nagasaki ostā, vajadzēja ar kāju uzmīt krucifiksam ar krustā sistā Jēzus attēlu.
Gluži tāpat arī mēs piedāvājam iebraucējiem - uzkāpt ar kāju PSRS laiku "svētumiem", noliegt Staļinu, atzīt okupāciju, pārvilkt svītru pagātnes aizspriedumiem un lepnībai. Pieņemt Latvijas spēles noteikumus. Ja kāds to negrib darīt - mēs nevienam neuzbāžamies.

(3) Ilgstošu pilsonisko saskaņu nodrošinātu vismaz puslīdz līdzīgs vēsturisko notikumu vērtējums visiem Latvijas pilsoņiem. Pirmajā mirklī varētu šķist - kas nu tur briesmīgs. Vieni cilvēki svin 9.maiju, citi 16.martu. Vieni atzīst okupāciju, citi nē. It kā var "pāršķirt jaunu lappusi" un noticēt, ka ir iespējama "saskaņa" - kaut vai uz nedrošiem pamatiem.
Bet kā mēs zinām par Ziemeļīrijas konflikta rašanos (1966. - 1997.g.), tad jebkuras politiskās situācijas izmaiņas (savādākas demogrāfiskās proporcijas, savādāka starptautiskā situācija) var radīt ilgstošu un ļoti nejauku konfliktu - arī attīstītā valstī, kāda bija Lielbritānija. Un arī tur galvenā atšķirība starp abām kopienām ir tā, vai maršēt 12.jūlijā, svinot Oranžas Vilhelma uzvaru pār jakobītiem un katoļiem 17.gadsimtā... Angļi un īri pat runā vienā valodā, bet vēsturi izprot atšķirīgi.
Tādēļ no visiem iebraucējiem, kuri vēlas Latvijas pilsonību ir jāprasa atteikties no 9.maija un citām staļinistu ākstībām. Jo tas sākas ar vēstures pieminēšanu, bet var beigties daudz sliktāk - ar spridzināšanām un etnisku teroru.

Tātad - ne jau valoda viena pati ir noteicošā (tā vajadzīga, lai jaunais pilsonis daudzmaz orientētos situācijā, un spētu izlasīt "Latvijas Avīzi"). Vajag arī vēstures eksāmenu - un to pašu okupācijas fakta atzīšanu. Kamēr tā visa nav - nevajag arī dot pilsonību. Tie, kuri nevarēs ar to samierināties - var braukt prom uz ārzemēm. Latvijai iedzīvotāji ir vajadzīgi, bet tiem jābūt lojāliem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

latvis - Arch 13.07.2009 17:28
Un lūdzu iztiksim bez tekstiem "krievi nāk", "mūs okupēs" utt...

-----------

Tad, kad šie teikumi vairs neatbildīs skarbajai īstenībai, tad arī iztiksim bez tiem (ja nu vienīgi lietosim tos vēsturiskā kontekstā). Bet pašlaik vēl stipri par agru tos norakstīt arhīvā.

Politiķi lieliski uz nacionālo jūtu pamata ir nostādījuši Latviju tur, kur tā tagad ir - dibenā...

------------

Visa pasaule pašreiz ir dibenā, jo šī ir pasaules krīze. Latvija ir dibenā nevis tādēļ, ka ir kaut kādu jūtu pārņemta, bet tādēļ, ka ir pasaules sastāvdaļa.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Arch 13.07.2009 17:15
Lielākoties es piekrītu Vladimiram. Apnikuši jau visi šitie dalīšanas principi - latvietis,krievs, pilsonis,nepilsonis...

Bet nesaprotu vienu lietu, kā var nodzīvot visu mūžu valstī, kuras uzskata par savām mājām un dzimteni, bet latviešu valodu nezin it nemaz? Kur ir tā problēma? Rodas sajūta, ka ir tāda kā necieņas izrādīšana un tāpēc tik daudz latviešu ir noskaņoti negatīvi pret krievvalodīgajiem cilvēkiem, protams, liels nopelns tam ir nacionālajām partijām kā Visu Latvijai, TB/LNNK un no otras puses pastiprina PCTVL.

Tātad mans uzskats ir vienkāršs, bērniem, kuri piedzimst automātiski jāpiešķir pilsonība, es pat domāju, ka tas jāizdara visiem bērniem/jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un tas būtu lielisks stimuls viņiem un justies piederīgiem šai valstij, jo zīmogs "nepilsonis" man liekas diezgan pazemojoši! Par pārējiem tagadējiem nepilsoņiem, kuri ir dzimuši Latvijā, jādod izvēles iespēja un piedāvāt uz atvieglotiem nosacījumiem pilsonību.

Un lūdzu iztiksim bez tekstiem "krievi nāk", "mūs okupēs" utt... Politiķi lieliski uz nacionālo jūtu pamata ir nostādījuši Latviju tur, kur tā tagad ir - dibenā...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 16:22
Nu nezinu, vai viņš spēs adekvāti sekot politiskajiem notikumiem

Это, простите, не Ваша проблема. Это проблема того, кто хочет получить ЭТОТ голос. О чем и пишет Макаров.

Abos gadījumos šāds vēlētājs ir nevajadzīgs balasts.
в условиях демократии единственный балласт.
Это тот, кто полагает, что такой "балласт" вообще есть.

Ja cilvēks nevar savai dzimtenei par godu iemācīties valodu - ko tas saka par viņu pašu?
А почему один человек должен учить язык другого " savai dzimtenei par godu"?
ах да, опять... один же "паршивый русский", а второй... полубог, сверхчеловек, ЛАТЫШ, прямо на колени становись... Так, да? А другие причины?

А что вы дали своей стране, пилсонисы? Чем таким особенным вы отличились?
может быть Латвия достигла небывалых высот? В чем?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 16:06
Kalvis, у Вас хороший русский, но если Вы думаете на латышском, то пишите на нем, пожалуйста. Так проще, точнее, и язык более живой.

"Заметим, что среди нынешних неграждан немало бывших военных окупантов - демобилизованных офицеров армии СССР, внутренних войск и КГБ..."
---------------------------------------------------------------
Да, такие есть, ну и что? Они есть и среди латышей, или нет? Или опять "это же латыши, а не какие-то там русские..."
Да и вообще, все эти лица, за редким исключением, - граждане РФ, такой графы в таблице нет вообще. И в гр-не ЛР они не пойдут - не захотят.

"17717 ... столько неграждан родилось с 1991 года. < 5%. Теперь понятно, что типичное лицо латвийского негражданина - это вовсе не лицо младенца."
--------------------------
Вы ограничили 91-м годом. В реальности те, кому меньше 30, уже не помнят СССР. Это мы, кому под полтинник, еще застали СССР.
И даже если их не 5 процентов, а 0.5 процента- такие люди есть!
И вам решать- считаете Вы, ЛИЧНО ВЫ их частью Народа Латвии, или нет. А ИХ право- соответственно относится к Вам.

"И неграждан станет вдвое меньше. Проблема решается прямо на глазах!"
--------------------------
Проблема не в количестве неграждан, а в том, что Вы не понимаете сами, чего же Вы хотите!
И уж точно не хотите жить в процветающей, демократической Латвии!

Ja kādam nepatīk mūsu valsts kārtība - jāieskaidro tā, kā viņi to saprot.
Да, мне не нравятся ваши законы.
Просто вы полагаете, что люди нужны "для порядка", что они лишь винтики для государства.
Мы полагаем, что государство должно быть для Народа Латвии.
Вы хотите силой оружия, убивая насилуя, воруя, навязывать нам свое виденье государства, свои законы? Так тогда вы сами этим признАете, что у вас не "законы", а порядки беззаконной банды...

Так определите, что вы хотите!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 13.07.2009 16:05
А, он же "русский", это только истинные латыши могут сразу, а русские они какие-то убогие, Вы это хотели сказать?! Я не буду отвечть на это, это не вопрос, а ксенофобские домыслы!
======
Nu nezinu, vai viņš spēs adekvāti sekot politiskajiem notikumiem - it īpaši ja ir pirmspensijas vecumā un nepārvalda valodu. Turklāt nav pats neko darījis, lai uzlabotu savu stāvokli. Būt nepilsonim nozīmē būt vai nu politiski pasīvam, vai arī nez par ko aizvainotam. Abos gadījumos šāds vēlētājs ir nevajadzīgs balasts.

Tur nav nekā ksenofobiska - tādi pasīvie ļaudis var būt jebkurā tautā arī starp latviešiem. Vienkārši vairums latviešu ir pilsoņi kopš dzimšanas, tādēļ tas neizpaužas konkrēti caur pilsonību. Lai gan latviešu skolās jau valodu iemāca - es pieļauju, ka latviešu vairākumam naturalizācijas eksāmeni nesagādātu nekādas lielās grūtības. Galu galā tas ir Kenedija lozungs: "And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country." Ja cilvēks nevar savai dzimtenei par godu iemācīties valodu - ko tas saka par viņu pašu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 13.07.2009 15:39
>>> Каждые два дня в Латвии рождается 5 неграждан.
======
Ну как же так - снова ложь! :)) По данным на 2008 г. каждые 2 дня родилось в среднем 3-4 негражданина. (688 за весь год).

>>> Кто? новоржденный ребенок?
=====
Такие дети могут получить гражданство на основании заявления родителей - экзамен языка для них не требуется. Поясняю Вам еще раз (в этих комментариях это уже обсуждалось) - 95% из всех неграждан Латвии родились до 1990 года (включительно).

Для особо "озадаченных" поясню еще раз: Заходите сюда - http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html
Возьмите документ "Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības" (Распределение жителей Латвии по году рождения и статусу гражданства). Копируйте в MS Excel или в Open Office XCalc и вычисляйте нужные суммы. У меня получилось следующее:
17717 ... столько неграждан родилось с 1991 года.
357811 ... столько неграждан в целом (согласно данным на 1 января 2009 года)
Получаем 17717 / 357811 = 4.95% < 5%. Теперь понятно, что типичное лицо латвийского негражданина - это вовсе не лицо младенца. Это (в 95% случаев) вполне взрослый человек, который родился при советской окупации (часто - родился вне Латвии), и почему-то не сочел нужным сдать экзамен по языку.

Из этой табилицы можно вычислить также и средний возрасть неграждан (около 52 года). Для мужчин средняя продолжительность жизни - всего 65 лет. Ждать осталось немного... Желаю Владимиру чуть, чуть терпения - ведь можно еще 13 лет подождать - если уж перетерпели 50 лет окупации. И неграждан станет вдвое меньше. Проблема решается прямо на глазах!

Заметим, что среди нынешних неграждан немало бывших военных окупантов - демобилизованных офицеров армии СССР, внутренних войск и КГБ. Те, кто в советское время получал квартиры в Риге вне очереди. Некоторые могли пользоваться услугами стола заказов для "ветеранов и инвалидов ВОВ". Тем, кто в Латвию на танке приехал - им разве тоже гражданство "автоматом" дадим? ;))
================

Jāsecina, ka okupantu pakalpiņi atkal negrib rimties.Esmu par visu tautu mierīgu līdzāspastāvēšanu un pilsonisku mieru. Bet mēs nedrīkstam ļaut Staļina rokaspuišiem diktēt kādai kārtībai te jābūt. Ja kādam nepatīk mūsu valsts kārtība - jāieskaidro tā, kā viņi to saprot. Latvieši sen jau šo jautājumu ir izdiskutējuši - nedomāju, ka te kas interesants būtu palicis neapspriests. Publicistam V.Makarovam būtu jāpalīdz izskaidrot šie likumi un to vēsturiskais konteksts krievvalodīgajai auditorijai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

latvis 13.07.2009 15:37
Starp citu, raksta ilustrācija nebūt neatgādina skeletu skapī. Drīzāk izskatās pēc mīļākā, kurš paslēpies skapī bažīgi vēro uzliesmojušo ģimenes scēnu :-)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 15:20
latvis13.07.2009 10:48
T.s. "nepilsoņi" īstenībā ir Krievijas Federācijas pilsoņi, kas par tādiem automātiski kļuvuši 1991. gada 25. decembrī, Krievijas Federācijai kļūstot par PSRS pēcteci un turpinātāju.

У Латвии нет такого договора с Россйской Федерацией.
Имущуство СССР в Латвии перешло Латвии, значит она правоприемник СССР внутри Латвии.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 15:17
Ozoliņš13.07.2009 14:52
Latvija nav vardarbīga un automātiski nepiespriež neaicinātiem nepilsoņiem apgūt tiesisko pilsonību

Кто этот "Латвия" в данном случае? Я в его глаза, подлые глаза, хочу посмотреть.

Что за манеора прятаться за безликие "власти", КПСС, "Латвия", которые велят бедным убогим латышам так себя вести?!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 15:13
Brīvais. я Вам отвечу. С удовольствием!

Pirmais: kas tad pēc būtības ir šie „nepilsoņi”, aizvainotie, nespējīgie, naidīgie?

Типичный негражданин,- человек 18-25 лет, он сам и его родители родились и всегда жили в Латвии, он учится в институте или техникуме на латышском языке.

Katrā gadījumā ir vietā jautājums, kā viņi vispār apzinās realitāti, kur viņi atrodas? Cik tālu sniedzas viņu saprašana par to, ka tā vieta, kur viņi patlaban dzīvo vairs nav PSRS un, paldies Dievam, vēl nav arī Krievija?

я не буду отвечать на это. это не вопрос, это- домыслы.

Kā viņi saprot to, ko mēs saucam par Latviju?
А как ВЫ понимаете? Как Вы понимаете слова первой статьи Сатверсме?

Kā viņi izprot savas attiecības ar šo valsti, ko viņi no tās gaida un ko viņi grib dot? Es gribētu redzēt izvērstu šāda nepilsoņa „portretu”, ar to būtu jāsāk pētījums?

такие исследования были
давайте на спор. Возьмем любой девятый класс. Вы сможете отличить в нем "граждан" от "неграждан"? Это не риторический вопрос!
А в любой группе в университете?

Otrs: kādus soļus viņi paši ir gatavi spert šīs tuvināšanās vārdā? Patlaban (augstāk minētais citāts to apliecina) izskatās, ka neko.

Совершенно верно! Не они придумали проблему! Вы испортили дорогу, и спрашиваете и прохожего, как ОН ее будет чинить?
Он и не должен ничего делать!

Trešais: ko tas viss dos valstij un nepilsoņiem pašiem, resp. kas notiks, kad šis nepilsonis tiks nocelts no šī podesta?

Это даст нам всем НОРМАЛЬНОЕ государство и даст Народ Латвии.
Если ВАМ, лично ВАМ не нужно нормальное государство, то я не могу, и не желаю Вас заставлять.

Visa iepriekšējā nevarība liecina, ka bez politiskas aizbildniecības šis jaunizveidotais pilsonis nebūs spējīgs pildīt savus pilsoņa pienākumus, pirmkārt, piedalīties vēlēšanās.

А, он же "русский", это только истинные латыши могут сразу, а русские они какие-то убогие, Вы это хотели сказать?! Я не буду отвечть на это, это не вопрос, а ксенофобские домыслы!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ozoliņš 13.07.2009 14:52
Otrā pasaules kara bēgļi bija automātiski Padomju Krievijas pilsoņi. Latvija nav vardarbīga un automātiski nepiespriež neaicinātiem nepilsoņiem apgūt tiesisko pilsonību. Šī iedzīvotāju procents nepamatoti mainījās no 8 uz 42 pēc otra pasaules kara. Nepilsoņiem ir dota izvēle piedalīties demokrātiskajā valstī, ar savu pilsonību, vai strīdīties par nodevēju statusu tiesībām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 14:50
Viktors Makarovs piedāvā risināt kārtējo pseidoproblēmu.

То есть, вы полагаете, что вы лучше меня знаете, что надо нашему городу? Вы у нас такой умник. Ну да, вы же у нас "пилсонис", а значит сверх-умник, этайкий богоподобный...
у вас в таком случае - проблемы!

Un vai pensijas vecuma nepilsoņi... Drīzāk jau par okupantu aģentūrām - par SC, PCTVL.

Ну да, усли русский, его надо назвать "оккупантоим", убить, изнасиловать, рабить голову русскому ребенку, вспороть живот русской беременной....

Латыши, вы все такие??? Или через одного? У вас проблемы!

Pat ja Krievija Latviju atkal destabilizēs vai okupēs
... без комментариев. типическая латышская бредятина. Песенка про "боль латышского народа" на новый лад.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 14:41
?11.07.2009 13:10
a kāpēc tad mūsu lielā kaimiņvalsts

Мне, простите, плевать на ваш кайминьвалстс. Я там не родился, не жил, не работал.
Если Вам интересно- просите там гражданство и разбирайтесь.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 13.07.2009 14:38
user10.07.2009 23:40
Vladimir, nu tad jau Īrija, Norvēģija, Dānija arī balstās tikai uz zagļiem, kuri izmanto lēto imigrantu darbaspēku.

Опять ложь! Если Вы будете жить в Дании, то будете участвовать в местных выборах.
И "неграждане" не приезжие, таких нет в Дании. Каждые два дня в Латвии рождается 5 неграждан.

a viņš nevēlās iemācīties valdodu valstī, kurā visu mūžu dzīvo un iegūt tās valsts pilsonību, tad tas ir viņa paša slinkums un viņa paša problēma.

Кто? новоржденный ребенок?
Я еще раз повторю. Есть обна проблема- ваше, "граждан" поведение. Ваше, граждан, нежелание прилично себя вести. Ваше непонимание того, чего вы сами хотите, какое государство хотите.
Как только ваше государство станет уважать Народ Латвии, уважать Сатверсме, тогда и будем говорить.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

latvis - ? 13.07.2009 10:58
a kāpēc tad mūsu lielā kaimiņvalsts nedod pilsonību tiem kas nemāk šīs valsts titulnācijas valodu un galvaspilsētā prasa stigri ievērot pierakstīšanās režīmu, sevišķu vērību piegriežot civēkiem ar citādu ādas krāsu?kā viņiem tur ar vēlēšanu tiesībām?

-----------------------

Nu tokš - quod licet Iovi non licet bovi...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

latvis 13.07.2009 10:52
Ir jāsaprot: simtiem tūkstošu nepilsoņu nekad nenaturalizēsies un nekur neaizbrauks.

------------------

"Arguments", kam trūkst jebkāda pamatojuma, izņemot autora... hmm... ēēē... nepatiku pret Latviju un visu latvisko.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

latvis 13.07.2009 10:48
T.s. "nepilsoņi" īstenībā ir Krievijas Federācijas pilsoņi, kas par tādiem automātiski kļuvuši 1991. gada 25. decembrī, Krievijas Federācijai kļūstot par PSRS pēcteci un turpinātāju. Krievijai beidzot jāatsakās no mēģinājumiem uzspridzināt Latviju no iekšienes un jāatzīst savi pilsoņi par saviem pilsoņiem!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Brīvais 11.07.2009 19:06
Politiķu ņemšanās vienmēr ir lielākas vai mazākas spekulācijas. Citi manipulē ar statistiku, citi ar jēdzieniem, citi manipulē ar pētījumiem vai to rezultātu interpretāciju, citi ar atbildēm uz vieniem jautājumiem, mēģina aizstāt atbildes uz citiem.

...„simtiem tūkstošu nepilsoņu nekad nenaturalizēsies un nekur neaizbrauks.” Pirmā reakcija: nu un tad? Kas te ir tas traģiskais, tas nepieņemamais? Kāpēc par katru cenu kaut kas ir jāspiež tam, kas pats brīvprātīgi nenaturalizējas un nebrauc prom? Kāpēc ir „jāmeklē iespējas, kā veidot attiecības ar šiem cilvēkiem”, ja šie cilvēki paši negrib veidot attiecības? Ir taču cilvēku grupas, un ne mazās, kuras izolējas, norobežojas no tādiem vai citādiem procesiem sabiedrībā? Vai tad mēs īpaši par to uztraucamies? Nu negrib cilvēks būt pilsonis, nu un? Bet izlasot šo rakstā neapspriesto konstatējumu, man gribas tomēr dzirdēt atbildes uz vairākiem citiem jautājumiem.

Pirmais: kas tad pēc būtības ir šie „nepilsoņi”, aizvainotie, nespējīgie, naidīgie? Katrā gadījumā ir vietā jautājums, kā viņi vispār apzinās realitāti, kur viņi atrodas? Cik tālu sniedzas viņu saprašana par to, ka tā vieta, kur viņi patlaban dzīvo vairs nav PSRS un, paldies Dievam, vēl nav arī Krievija? Kā viņi saprot to, ko mēs saucam par Latviju? Kā viņi izprot savas attiecības ar šo valsti, ko viņi no tās gaida un ko viņi grib dot? Es gribētu redzēt izvērstu šāda nepilsoņa „portretu”, ar to būtu jāsāk pētījums?

Otrs: kādus soļus viņi paši ir gatavi spert šīs tuvināšanās vārdā? Patlaban (augstāk minētais citāts to apliecina) izskatās, ka neko. Sēž tāds nepilsonis uz podesta un gaida, ko visa valsts darīs, lai viņš būtu gatavs no tā nokāpt, pareizāk, lai viņu no tā noceltu? Nu ja cilvēks nespēj, tad runa ir par palīdzību, jautājums kādu? Bet ja spēj?

Trešais: ko tas viss dos valstij un nepilsoņiem pašiem, resp. kas notiks, kad šis nepilsonis tiks nocelts no šī podesta? Visa iepriekšējā nevarība liecina, ka bez politiskas aizbildniecības šis jaunizveidotais pilsonis nebūs spējīgs pildīt savus pilsoņa pienākumus, pirmkārt, piedalīties vēlēšanās. (Varbūt arī tāpēc raksta autors runā par „skeletiem” skapī?) Jo ko gan var sagaidīt no vēlētāja, kas valsts valodā uzrakstīto ne saprot ne arī grib saprast.

Bet tur jau tā lieta, ka tieši „aizbildņi” jau ir gatavi šādai „politiskai aprūpei”, tie ir arī tie, kas ap šo jautājumu „cīnās” gadiem gan Latvijā, gan ārpus tās. Tikko šis nepilsonis tiks nocelts no šī podesta, tā pie rociņas tiks aizvests uz vēlēšanu iecirkni un apgādāts ar vajadzīgo biļetenu. Tās ir aktīvo krievu vēl „neapgūtās rezerves”, gatavojoties nākošajām vēlēšanām. Citi teiks, ka runa patlaban iet jau tikai par pašvaldību vēlēšanām. Jā, pagaidām, pēc nosaukta A, tiks nosaukts B. Citi arī teiks, ka starp nepilsoņiem visi nemaz nav šādi „skeleti”, kam nemaz nevajag nekādu aizbildniecību. Varbūt, bet tādā gadījumā viņi simulē un formāli tas ir tas pats.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris2 11.07.2009 17:02
Pašlaik neviens šādus likumus nepieņems. Es neredzu nekādu loģiku, lai tagad Saeima balsotu par vēlēšanu tiesībām nepilsoņiem un vēl tālāk tracinātu savus vēlētājus. Kreditori piespiedīs, vai? Viktors Makarovs piedāvā risināt kārtējo pseidoproblēmu. Un vai pensijas vecuma nepilsoņi, kuru vairums slikti prot latviski, balsos par latviskām partijām? Par "Pilsonisko Savienību"? Par "Visu Latvijai!"? Diez vai. Drīzāk jau par okupantu aģentūrām - par SC, PCTVL.

Katrs gads, ko esam nodzīvojuši neatkarīgā valstī, bez bijušo okupantu diktāta - tas ir liels ieguvums. Pat ja Krievija Latviju atkal destabilizēs vai okupēs, mūsu neatkarības gadus, pieredzi, kas gūta dzīvojot pašiem savā valstī - to mums neviens neatņems.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jazz57 11.07.2009 16:16
Pavisam aizmirsu!Jebkādi grozījumi pilsonības likumā tagad neies cauri bez pilsoņu referenduma.Neizskatās,ka pilsoņi būtu baigi ieinteresēti baigi strauji paplašināt savu pulku kaut kādu tur apvainojušos sveštautiešu dēļ.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

? 11.07.2009 13:10
a kāpēc tad mūsu lielā kaimiņvalsts nedod pilsonību tiem kas nemāk šīs valsts titulnācijas valodu un galvaspilsētā prasa stigri ievērot pierakstīšanās režīmu, sevišķu vērību piegriežot civēkiem ar citādu ādas krāsu?kā viņiem tur ar vēlēšanu tiesībām?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

user 10.07.2009 23:40
Vladimir, nu tad jau Īrija, Norvēģija, Dānija arī balstās tikai uz zagļiem, kuri izmanto lēto imigrantu darbaspēku. Arī tie nepilsoņi maksā nodokļus.

Un vispār, kāda starpība, cik ilgi cilvēks nodzīvojis kādā valstī? Ja viņš nevēlās iemācīties valdodu valstī, kurā visu mūžu dzīvo un iegūt tās valsts pilsonību, tad tas ir viņa paša slinkums un viņa paša problēma.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jazz57 10.07.2009 23:34
Ja jau reiz nepilsoņu vecums vidējais ir lielāks nekā pilsoņu vecums,tad ļoti labi.Pēc parunas-kuprainos tikai kaps izlabos!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 10.07.2009 15:33
ņemot vērā to, ka jauni nepilsoņi Latvijā "netop", jāprognozē. - ложь.
Nav nekāda pamata ļaut nepilsoņiem vēlēt, viņi ieradās Latvijā nelegāli kā okupācijas varas pavalstniek - еще одна ложь.

Давайте определим. Негражданином называется человек, который родился и всю жизнь живет в Латвии, и чьи предки родились и всю жизнь живут в Латвии, честно работающий, растящий детей, платящий налоги.

Гражданином-человек, котрый родился и постоянно живет в США, его родители роджились и живут в США, латышского не знает и на Латвию ему плевать.
Кстати, сколько таки "граждан" в США? Миллион?
Гражданин это вор, который живет грабежом, подонок не гнушающийся отнимать крохи у чужих детей.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Владимир 10.07.2009 15:33
ņemot vērā to, ka jauni nepilsoņi Latvijā "netop", jāprognozē. - ложь.
Nav nekāda pamata ļaut nepilsoņiem vēlēt, viņi ieradās Latvijā nelegāli kā okupācijas varas pavalstniek - еще одна ложь.

Давайте определим. Негражданином называется человек, который родился и всю жизнь живет в Латвии, и чьи предки родились и всю жизнь живут в Латвии, честно работающий, растящий детей, платящий налоги.

Гражданином-человек, котрый родился и постоянно живет в США, его родители роджились и живут в США, латышского не знает и на Латвию ему плевать.
Кстати, сколько таки "граждан" в США? Миллион?
Гражданин это вор, который живет гр

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

pamats 10.07.2009 14:28
Nav nekāda pamata ļaut nepilsoņiem vēlēt, viņi ieradās Latvijā nelegāli kā okupācijas varas pavalstnieki un neatkarīgā Latvija, kā demokrātiska valsts viņiem dod ļoti plašu izvēles brīvībukļūt par Latvijai piederīgajiem – naturalizēties iegūstot balsstiesības,


nevēlāties piederēt Latvijai, lūdzu, esat pastāvīgais iedzīvotājs, dzīvojiet, strādājiet šeit


Latvijas robežas nav slēgtas, varat izbraukt

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

profun 09.07.2009 17:17
Kāds 1949. gada konvencijai ir sakars ar 1940.gadā okupētās un anektētās valsts pilsoņiem?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 08.07.2009 18:49
Neviens jau īstenībā ne no kā nebaidās. Mums ir mierīga līdzāspastāvēšana un pilsonisks miers - un labi ka tā. Bet priekš tam, lai pamazām novērstu okupācijas sekas (t.sk. lai pamazām un ar abpusēju respektu sakārtotu okupācijas režīma veikto iedzīvotāju masveida pārvietošanas radītās nelikumīgās pārmaiņas) ir vajadzīgs laiks. Padomju režīms turpinājās kādus 50 gadus. Apmēram tikpat ilgu laiku vajadzēs arī nepilsoņu problēmas atrisināšanai. Ja to dara sasteigti, tad var iedzīvoties iekšpolitiskā krīzē - apmēram tāpat kā igauņi, kad viņiem (laikam jau tie paši PSRS imigranti) sarīkoja masu nekārtības, par ieganstu izmantojot Bronzas karavīra pārvietošanu.

Arī mums ir tās pašas problēmas. Teiksim, iepriekšējo Rīgas Domes sasaukumu bieži māca aplamas šaubas, piemēram, par to, vai atļaut vai neatļaut 16.marta vai 9.maija pasākumus. Pagaidām Rīgas Domei ir vismaz formāla leģitimitāte lemt par šādām lietām. Dome var sastrādāt kaut kādu muļķību un kaut ko nelaikā aizliegt, bet tad visi zina, ka šo varu mēs paši vien esam ievēlējuši. Bet kāda leģitimitāte būtu PSRS laiku ieceļotājiem izlemt, vai vajag vai nevajag saskaņot latviešu leģionāru piemiņas pasākumu pie Brīvības pieminekļa? Tas viss būtu diezgan absurdi. Tad, kad par 16.martu un 9.maiju neviens vairs nestrīdēsies; kad visus šos datumus varēs mierīgā gaisotnē atzīmēt, tad būs cita situācija. Pagaidām - iestāties par nepilsoņu tiesībām vēlēt pašvaldības var tikai tādi, kuri vēlas saasināt situāciju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Paga-paga - RO 08.07.2009 18:10
Kā saprast "bailēs par to,ka var nākties braukt uz roģinu"? Vai tad no atgriešanās dzimtenē tik ļoti jābaidās?Ko tad šie ļaudis tādu noziegušies,ka uz dzimteni bail atgriezties?Vai varbūt tomēr te-pie "fašistiem"dzīvot tomēr ir labāk nevis tik slikti kā brēc dižie "apbižoto"aizstāvji?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

par pielikumiem 08.07.2009 12:17
Šim rakstam pievienotajos pielikumos nav sniegta atbilde vai arī nav paradīta Latvijas likumdošanas un ES likumdošanas sasaiste. Tas nerāda skaidrību--vai pastāv kāda Latvijas nepilsoņu juridiskā statusa "eksporta versija" vai arī ES viedoklis par Latvijas nepilsoņiem. Bez šādas sasaistes, manuprāt, zūd jēga citēt daudzskaitlīgos pieņemtos dokumentus un rekomendācijas, jo tie/tās neko nepaskaidro.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 08.07.2009 10:49
Ja Rīgas pašvaldībā nupat nebūtu sākušās runas par to, ka it kā vajagot pieļaut lietot krievu valodu iedzīvotājam sazinoties ar savu pašvaldību, tad jau visu varētu risināt tā kā autors ierosina. Igaunijā nepilsoņiem tiesības vēlēt pašvaldībās ir - un tomēr igauņu valodas lietojumu, piemēram, Tallinas pašvaldībā neviens neapstrīd. Mūsu kontekstā tas nozīmēs vienkārši lielāku skaitu cilvēku, kuri latviešu valodu nepārvalda vai pārvalda vāji, bet būs balsojuši par Rīgas domes deputātiem - tostarp tādiem, kuri pavisam nopietni uzskata, ka latviešu valoda nebūt nav nepieciešama, lai sazinātos ar Rīgas domi. Sanāks tāda kā lienoša pārkrievošana. Šobrīd Liepājas, Ventspils un Jelgavas domes ir samērā latviskas - ja balsos nepilsoņi, tad arī tur var gūt panākumus "Saskaņas Centrs" un viņam līdzīgie.

Protams, ka daudzi nepilsoņi neaizbrauks un nenaturalizēsies. Bet ņemsim vērā, ka Latvijas nepilsoņu vidējais vecums ir 52 gadi (savukārt Latvijas pilsoņiem - 38 gadi). Paies vēl 10 gadi un nepilsoņu būs par trešdaļu vai pusi mazāk. Piešķirt cilvēkiem īpašas privilēģijas par to, ka viņi ir okupētājas valsts pilsoņi, kas atrodas okupētā teritorijā, turklāt pēc tam gadu desmitiem nav vēlējušies kārtot valodas eksāmenu un iziet naturalizācijas procedūru -- neredzu nekāda pamata.

Starp citu, tikai 17717 nepilsoņi (4.95% no visiem nepilsoņiem) ir dzimuši kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas - turklāt šiem jauniešiem ir iespēja naturalizēties uz ļoti atvieglotiem noteikumiem (vecākiem uzrakstot iesniegumu, vai arī vidusskolas beigās nokārtojot valodas eksāmenu). Sk. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības. http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/ISVG_Latvija_.... Šiem skaitļiem vajadzētu pārliecināt tos cilvēkus, kuri uzskata, ka nepilsoņu problēmu nezkāpēc esam radījuši mēs te Latvijā 1991. un 1992. gadā. Vismaz 95% no nepilsoņu problēmas radās padomju laikā. Tātad - nepilsoņu problēma tiešām ir skelets skapī - bet tas ir PSRS okupācijas režīma skapis, nevis mūsējais.

PSRS savulaik Latviju okupēja - tai nebija tiesību te nometināt savus pilsoņus. Tātad - visas pretenzijas par nepilsoņu problēmu jāadresē padomju laika amatpersonām (Alfrēdam Rubikam u.c.), kuras nezin kāpēc pieļāva te nekontrolētu imigrāciju, kaut arī PSRS laikos pastāvēja praktisks un efektīvs mehānisms (t.s. pieraksta sistēma), kā nepieļaut vai vismaz būtiski bremzēt iedzīvotāju migrāciju no vienas PSRS teritorijas uz citu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ro 08.07.2009 08:53
Mums nevajag pilsoņus un īstenībā nevajag lai aizbrauc. Kurš gan vēl strādās par lēcu virumu, bailēs no tā ka ja kasīsies var gadīties braukt uz rodģinu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

agd 07.07.2009 17:05
Komentārs tikai par tēzi, ka nepilsoņi ir "uz palikšanu".

Fakts, taču vienlaikus jāņem vērā, ka parādības apjoms ir būtiski mazinājies katru gadu kopš pastāv šis "institūts". 1996. gadā Latvijas pilsoņi veidoja 72% no visiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, bet šogad - jau 82%.

Nepilsoņu skaits ir sarucis gandrīz par 50%. Pie tam pamatiemesls nav bijis citas valsts pilsonības pieņemšana vai naturalizācija, bet demogrāfiski iemesli - nepilsoņi vidēji ir vecāki, nekā pilsoņi un šī atšķirība pieaug.

Turpinoties esošajām demogrāfiskajām tendencēm un ņemot vērā to, ka jauni nepilsoņi Latvijā "netop", jāprognozē, ka Latvijas 100-gadē, nepilsoņu skaits var būt sarucis līdz 8-10% no Latvijas iedzīvotājiem, pie tam vairāk nekā puse no tiem tajā brīdī būs pensijas vecumā.

Tātad šī ir ilgstoša problēma, taču ar redzamu risinājumu pat bez jebkādas politiskas iedarbes uz to.

Saistītie raksti

Nāksies vienoties politika.lv

No skolas sola politika.lv

Vēstures okupētie politika.lv

Citi autora darbi
Makarovs 60466

Ko (ne)darīt? 11 Autors:Viktors Makarovs