Atslēgvārdi:

Lielais divdabis 36

Es cilvēkus, kas Krieviju aicina uz politisku atvainošanos, uzskatu par parastiem politiskajiem spekulantiem. Būtiska ir prasība pēc taisnības noskaidrošanas. Arī par ciešanām, ko latvieši nodarīja Maskavā.

Iesaki citiem:
Zirneklis 255x203
Foto:Kathryn

Intervija ar Kentas Universitātes profesoru, vadošo Lielbritānijas ekspertu postmadomju telpas jautājumos Ričardu Sakvu (Richard Sakwa).

Jūs piedāvājat jaunu koncepciju, lai skaidrotu Krievijā notiekošos procesus. Kāpēc tieši ”duāla valsts” (dual state)?

Runājot par duālu valsti, ir jāsaka, ka tas ir modelis, kad Krievijā no vienas puses ir institucionāli sakārtota konstitucionālā iekārta, likuma vara, demokrātija, strādā parlaments, darbojas partijas. Tajā pašā laikā ir arī otra sistēma ar neformālu uzvedību un politisko praksi, kas nav antikonstitucionālas, bet, kas, manuprāt, ir parakonstitucionālas. [Šīs sistēma] pastāv ārpus vēlēšanu noteiktās sistēmas, bet ne pilnībā, jo vienlaicīgi darbojas divas sistēmas. Šādā divējā valstī leģitimitāti nosaka konstitūcija un likumi. Taču! Pastāv arī otra sistēma, kas nav pretlikumīga, bet kas noteiktos apstākļos var izvairīties no sekošanas likumam. Citiem vārdiem sakot, notiek nepārtraukta spriedze starp to, ko es saucu par konstitucionālu valsti, un administratīvo sistēmu, šo režīmu, kas ietver grupas, biznesa intereses, agrāk arī oligarhus un tamlīdzīgi. Tie var ietekmēt politisko iznākumu, turklāt ne pretkonstitucionālā formātā, bet tādā veidā, kas izvairās no likuma varas un konstitūcijas.Vai jūs saskatāt iespējamas domstarpības starp šīm divām valsts sejām?

Starp abām notiek nepārtraukta mijiedarbība, tāda kā sadursme. Šobrīd neviena no sistēmām nespēj un arī nevēlas iznīcināt otru. Mūsdienu krievu politikā ir vērojams pats (stalemate). Šim patam raksturīgi gan pozitīvie, gan negatīvie aspekti. Pozitīvie ir tādi, ka sistēmai piemīt pietiekoša vēlme ievērot likuma varu un konstitūciju, un starptautiskās saistības, kādas nosaka Eiropas Padome. Tādējādi pastāv vairāki apstākļi, kas neļauj Krievijai kļūt par konsolidētu autoritāru sistēmu.Tomēr vienlīdz pastāv citi spēki, kas nepieļauj, ka demokrātija, plurālisms attīstās bez kavējuma. Tādējādi patlaban Krievija atrodas tādā kā dinamiskā līdzsvara stāvoklī, ko es saucu par pata, par strupceļa stāvokli. Šādas situācijas sekas — nav iespējams pilnībā atgriezties pie autoritāras sistēmas, bet nav arī iespējams izrāviens uz priekšu, uz pilnīgu demokrātisku sistēmu. Krievija ir it kā iestigusi šajā stāvoklī, bet, protams, jāatceras, ka šīs sistēmas ir dinamiskas un mainīgas. Piemēram, [Krievijas prezidenta] Medvedeva aicinājums pārvarēt tiesisko nihilismu ir mēģinājums stiprināt konstitucionālo valsti un vājināt šo administratīvo režīmu, un tā Medvedeva vadībā līdzsvars nedaudz pārvietojas konstitucionālās varas nostiprināšanās virzienā.Vai tā ir „modernizācija”?

Medvedevs to sauc par modernizāciju, bet „modernizācija” ir tikai lozungs, formāla frāze, nevis modernizācija, kas tiek pilnībā analizēta. Bet tā raksturo vēlēšanos modernizēt konstitucionālo valsti un sociālos un ekonomiskos dzīves aspektus.Vai šis lozungs ir domāts, lai aizstātu lozungu par demokratizāciju, kas Krievijā nedaudz zaudējis savu nozīmi?

Modernizācija ir jaunā demokratizācija, bet Medvedevs vairāk fokusējas uz sociāli ekonomisko jautājumu daļēji tāpēc, ka pārvalde notiek tandēmā. Tas ir tāds kā mēģinājums sasniegt lielāku konstitucionālo varu evolucionārā ceļā. To mēs redzam aicinājumā samazināt tiesisko nihilismu, tādējādi ļaujot cilvēkiem vērsties tiesā — meklēt taisnību — pašu mājās.

Tas notiek tādēļ, lai mazāk lietu sūtītu uz Strasbūru, uz Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Līdz šim gan nekas daudz nav izdarīts, bet bieži svarīgākais ir attīstības virziens, ne sasniegtā apmēri. Tas mums ļauj novērtēt, ka šie divi pīlāri, šīs divas divējās valsts kājas, atrodas līdzsvarā, ka neviena no tām nekļūst īsāka par otru. Tādējādi sistēma turpina atrasties līdzsvarā, kas jau pats par sevi ir sasniegums.


Vai šajā modernizācijas posmā valsti pārvalda Medvedevs, vai tomēr īstenais valsts vadītājs joprojām ir pašreizējais premjerministrs Putins?

Personīgi es starp viņiem abiem nesaskatu tādu izteiktu kontrastu, spriedzi, nodomu atšķirību. Viens no Putina pirmajiem lozungiem bija „likuma diktatūra”. Kaut gan daudz netika sasniegts, tomēr viņa varas pirmajos gados notika likumdošanas reforma. Tika palielinātas tiesnešu algas. Par ceturto daļu ir palielinājies tiesnešu skaits. Tāpēc šajā divējas valsts modelī es nesaredzu to, ka Putins ir saistāms ar administratīvo pārvaldes režīmu, bet Medvedevs — ar konstitucionālu valsti. Viņu abu politiskajā identitātē ir elementi, kas raksturīgi abām minētajām sistēmām. Tādējādi saistība ir sarežģīta, bet, domāju, tā var sekmīgi darboties. Šobrīd tā drīzāk ir radoša spriedze. Putins ir diezgan efektīvs premjerministra lomā, bet, no otras puses, viņš pagaidām politiski neļauj pilnībā atraisīties Medvedeva politiskajai identitātei.Vai Putins būs nākamais Krievijas prezidents?

Es nezinu. Turklāt, un tas ir vēl svarīgāk, es nedomāju, ka pats Putins to zina. Es domāju, ka šī Medvedeva un Putina saruna notiks nākotnē. Pērn, kad es Valdajā satiku Putinu un Medvedevu, Putins teica — kad pienāks laiks, mēs apsēdīsimies un runāsim par šo jautājumu. Un es domāju, ka vēl nav pienācis laiks apsēsties un runāt.Kā šī divējība ietekmē ārpolitiku?

Divējas valsts koncepcija pirmām kārtām raksturo valsts iekšējo politisko situāciju. Attiecībā uz ārpolitiku, jāsaka, ir manāma ievērojama kontinuitāte no [pirmā Krievijas prezidenta pēc PSRS sabrukuma Borisa] Jeļcina līdz Putina [laikiem] un no Putina līdz Medvedevam. Jā, pie Medvedeva retorika un savā ziņā arī noskaņojums mainījās. Daļēji tas ir saistīts ar [ASV prezidenta] Obamas ievēlēšanu.

Krievijā ir ļoti izteikta ārpolitikas kontinuitāte un vienprātība, kādai vajadzētu būt racionālai ārpolitikai. Medvedva vadībā ir dažas interesantas ārpolitikas iniciatīvas, piemēram, Eiropas Drošības līgums. Šīs idejas paredz, ka Krievijai vajadzētu kļūt par drošības politikas procesu dalībnieku. Par dalībnieku, ne par uzvedības normu noteicēju! Bet Krievija nepretendē uz politisko uzvedības normu noteikšanu. Taču, no otras puses, Krievija nevēlas būt tikai pasīvs uzvedības normu un no Rietumiem nākošu sistēmu adresāts. Tas, ko Krievija vēlas un kāda ir vairākās nesenās publikācijās izteiktā Krievijas pozīcija, ir, ka Krievija grib kļūt par uzvedības normu ieviesēju.

Krievija vēlas, lai Rietumi seko pašu paustajiem principiem. Var nosaukt principus, kas pausti Buša un citu administrāciju laikā, un notiek nebeidzama diskusija par dubultstandartiem. Dubultsandarti ir raksturīgi ārpolitikai, pat vairāk — tie ir ārpolitikas pamatā. Bet nu krievi saka — raugi, jūs proklamējat noteiktus principus, tad nu arī sekojiet tiem! Vai šāda politika ir vai nav uzturama, man grūti spriest, bet tas, man liekas, ir tas, par ko vienojušies Putins un Medvedevs.Gruzijas karš mums parādīja, ka Krievija ir gatava lietot militāru spēku, lai atrisinātu problēmas savā interešu zonā jeb ietekmes sfērā. Kā tas maina situāciju? Tas ir ļoti svarīgs jautājums Latvijai. Jūs saprotat — tautiešu jautājums un tautiešu aizstāvēšana...

Es nepiekrītu. Es nepiekrītu, ka Gruzijas karš demonstrē Krievijas gatavību izmantot militāru spēku. Tā bija atbildes reakcija. Ir diezgan skaidrs, ka ASV Buša vadībā Kaukāzā spēlēja ārkārtīgi bīstamu spēli. Kā Jūs zināt, tieši pirms tam notika militāras mācības Kaukāzs 2008, bet Krievija augustā nebija gatava karam. Tas notika laikā, kad [Krievijas] Ģenerālštābs mainīja atrašanās vietu, nebija saziņas kanālu. Tajā laikā tā absolūti negaidīja šādu karu. Protams, bija rezerves plāni, bija izvērsti spēki, bija operācija Abhāzijā, tomēr es nedomāju, ka tas jebkādā veidā liecina par Krievijas gatavību lietot spēku proaktīvā, agresīvā veidā. Tas bija aizsardzības karš ar tam piemītošu agresīvo uzbrukuma fāzi Gruzijā un Abhāzijā.

Un te es atceros, ka [toreizējais Lielbritānijas ārlietu ministrs] Deivids Milibends paziņoja, ka Lielbritānija ir gatava aizstāvēt Ukrainu, un es teicu — Ukraina ir nolemta, ja Lielbritānija tiešām pilda savu solījumu, jo tas notika klaji provokatīvā veidā. Ir virkne apstākļu, loģika, kas noveda līdz karam Rietumgruzijā. Tas savā ziņā ir simptoms tam, ko es saucu par neveiksmi izveidot patiesu, simetrisku mieru aukstā kara beigās. Tas bija aukstā kara turpinājums tā „iesaldētajā” veidā, ko es saucu par auksto mieru. Tas bija aukstais miers, kad Krieviju it kā vajadzēja uzskatīt par zaudējušo lielvaru. Krievija nebija zaudējusī lielvara. Galu galā, kas devās uz Viļņu 1991. gada janvārī, kad padomju spēki uzbruka televīzijas tornim Lietuvas galvaspilsētā? Tas bija Krievijas līderis Boriss Jeļcins! Nē, Krievija ir postimperiāla valsts. Bet Krievijai ir nacionālās intereses, un, protams, tai ir leģitīmi ģeostratēģiski apsvērumi savā interešu sfērā. Krievija ir lielvara. Tāpat kā Francija ir lielvara un Lielbritānija ir lielvara. Piemēram, ja Kuba vēlētos izveidot militāru bāzi Īrijā, es domāju, Lielbritānijai par to būtu kas sakāms. Tas ir acīmredzami. Un ir jāpieņem, ka arī Krievijai ir objektīvi drošības politikas apsvērumi, kas jāņem vērā. Tas, protams, nenozīmē, ka jāsamazina kaimiņvalstu suverenitāte. Nekādā gadījumā!Kā Jūs saskatāt nacionālo interešu transformāciju Krievijā?

Nacionālās intereses ir atkarīgas no tiem, kas tās definē. Tās vienmēr attīstās un mainās. Bet vienā ziņā tās ir vienādas — pie valsts robežām nav ārzemju spēku un nav ārzemju militāro bāzu un raķešu iekārtu. Pirms pāris gadiem, runājot par NATO paplašināšanos, pat [bijušais Krievijas liberālās opozīcijas partijas Jabloko ilggadējais vadītājs Grigorijs] Javlinskis teica — ja jūsu virzienā pārvietojas tanks, tad, pat ja tas ir nokrāsots rozā krāsā, pat ja tā tornītis ir rotāts ar ziediem, tas nemaina lietas būtību — jūsu virzienā pārvietojas tanks.

Manuprāt, tas ir ļoti saprātīgs formulējums, kam var piekrist. Ārlietas vienmēr ir saistītas ar līdzsvara meklējumiem, kompromisiem un savstarpēju piekāpšanos, bet ir likumīgi drošības apsvērumi. Tas nav vienkārši jautājums par kādu kaimiņvalstu suverenitātes uzupurēšanu vai autonomiju. Kaimiņvalstīm arī ir jāsaprot, ka tās dzīvo dinamiskā situācijā, taču tas ir klasisks, teju padomju laikam raksturīgs bijušo PSRS republiku, tagad — jauno valstu ideālisms, ka tās bez sekām var atteikties no gadsimtiem ilgas ģeopolitiskās realitātes. Tā tas nenotiek! Tas ir skaidrs. Viss ir daudz sarežģītāk. Dziļāks konflikta iemesls bija nespēja visām pusēm kopīgi veidot „kooperatīvu” — varētu pat teikt, „iekļaujošu” aukstajam karam sekojošu mieru. Tas ir iemesls! Tādējādi NATO un Eiropas Savienības paplašināšana nav problēmas risinājuma atslēga.Un kāds būtu risinājums?Jau labu laiku es esmu aizstāvējis viedokli, ka ir nepieciešama tāda kā Eiropu aptveroša miera kārtība. Galvenokārt tas nozīmē, ka ir jāatsakās no jautājuma risināšanas loģikas, vienkārši paplašinot pastāvošās Rietumu institūcijas. Vai mums tas patīk vai nē, Krievija ir pārāk liela, atšķirīga, sarežģīta, lai to vienkārši iekļautu NATO vai pievienotu Eiropas Savienībai. Starp citu, tieši tāda pati situācija ir saistībā ar Turciju. Tas, par ko mums tagad ir jāsāk domāt, — ka Krievijas–NATO padome nestrādā pietiekoši labi. Mēs arī zinām, ka svarīgs ir partnerattiecību līgums ar Eiropas Savienību. Pirms diviem gadiem beidzās iepriekšējā līguma darbības termiņš, bet jaunais vēl nav noslēgts. Nav pat zināms, kā to sauks. Šādā situācijā būtu jāveido pilnīgi jauna attiecību dinamika, līdzīga tai, kas radīja Eiropas Savienību. Tāds kā miera veidošanas projekts, bet tagad jau — visas Eiropas mērogā. Tam kā atsevišķi subjekti jāiekļauj Krievija, Ukraina, Turcija un Eiropas Savienība.

Šādas sadarbības pamatā būtu vienošanās par enerģiju. Dabas gāze un nafta ir jaunais tērauds un ogles, [atceroties Tērauda un ogļu savienību]. Par to tagad tiek daudz runāts, piemēram, saistībā ar Medvedeva ideju par Eiropas drošības līgumu, kur to būtu iespējams iestrādāt. Es nedomāju, ka šī ideja tiks pieņemta šādā formā, tomēr tā ir zīme, ka mēs dzīvojam laikā, kam raksturīga vienreizēja iespēja, un to mums nevajadzētu palaist garām, bet gan vajadzētu apspriest, vienoties un atgriezties pie aukstā kara beigu noteikumiem. Tas var būt izdevīgs risinājums visām pusēm. Un mums nevajag ļaut mazām, sarežģītām valstīm, kas pašas nespēj izveidot savas valstis, (un te es domāju, piemēram, Gruziju) turēt par ķīlnieku visu lielo Eiropas kontinentu. Kā teica [Gruzijas pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents, kas tika gāzts un 1993. gadā nenoskaidrotos apstākļos gāja bojā, Zviads] Gamsahurdija — osetīni un abhāzi ir tādi paši gruzīni, kas pilnīgi noteikti nav pieņemami.

Turklāt, šīm mazajām valstīm nevajadzētu ļaut izmantot dalību NATO vai Eiropas Savienībā pretēji šo organizāciju dibināšanas mērķim — miera nodrošināšanai. NATO ir bijusi ļoti sekmīga Krievijas savaldīšanā iekļaujošā veidā. Eiropas Savienība, ja aizmirstam ekonomiku, ir miera veidošanas projekts — lai Francija un Vācija vairs nekad viena ar otru nekarotu. Un es domāju, ka dažas no jaunajām dalībvalstīm, konkrēti — Baltijas valstis un agrāk — arī Polija, to ir aizmirsušas. To dalībai Eiropas Savienībā un NATO ir latents potenciāls novirzīt šīs organizācijas no to dibināšanas mērķa vai pat pilnībā pārtraukt ceļu uz šo mērķi — lai Eiropas kontinentā vairs neizceļas jauns karš.Šobrīd norit ļoti intensīva diskusija par Francijas helikopteru bāzes karakuģiem Mistral.

Kisindžera valodā šādu sadarbību sauc par iesaistīšanu. Saistībā ar Mistral pārdošanu ir jāsaka, ka nevajadzētu uzskatīt Krieviju par tādu kā drošības kavēkli — ka tā ir problēma. Gluži otrādi — tā ir daļa no risinājuma. Problēmas daļa ir Latvija, iespējams. Vai Polija. Es nesaku, ka tā ir! Bet tas ir daudz sarežģītāk! Vai, piemēram, Gruzija vai agrāk — Ukraina un šo valstu kareivīgās anti-Krievijas valdības.

Es [Mistral pārdošanu] drīzāk atbalstu. Es domāju, ka Mistral iesaistīs Krieviju lielākā drošības sadarbības telpā un tiešām nav nepieciešams pavairot domāšanas stereotipus, ka Krievija ir ienaidnieks. Pati šī jautājuma apspriešana atsaka Krievijas līdzdalību. Jau iepriekš mēs runājam ne tikai par procesiem, bet arī par to, ka nepieciešams izveidot sadarbības ietvaru un ka Krievijai jājūtas ērti, lai investētu enerģētikas un citās sfērās Rietumeiropā. Jo vairāk Krievija būs iesaistīta Rietumu tirgos, jo vairāk tā būs ieinteresēta Rietumvalstu un to ekonomikas panākumos.Un kā, jūsuprāt, varētu vērtēt Krievijas sadarbību ar Baltkrieviju? Pagājušajā vasarā mēs redzējām nevis ar ziediem dekorētus rozā, bet gan īstus tankus.

Jā, tiešām. Jūs jau zināt, ka starp Baltkrieviju un Krieviju ir zināma spriedze. Un arī pati Baltkrievija raugās uz iespēju gan pati, gan kopā ar Ukrainu sadarboties ar Rietumiem. Ja Krievijas vienīgais sabiedrotais būtu Baltkrievija, tad situācija būtu ļoti sarežģīta. Protams, Krieviju un Baltkrieviju saista daudzas un dažādas — ekonomiskās un cilvēciskās, un arī drošības — saites. Taču Krievija atrodas lielākā „bildē”, kas ir par savstarpēju saistošu visa kontinenta drošības sistēmas izveidošanu. Dažiem no mums Rietumeiropā un arī Maskavā pat nav izprotams, kā dažām Baltijas valstīm, kas ir NATO un Eiropas Savienības locekles, ar šo drošību vēl nepietiek. Ko vēl šīs valstis varētu vēlēties?NATO dalībvalstu drošību garantējošais 5. pants Latvijā ir ļoti skaidri formulēts — viens par visiem un visi par vienu. Tas ir kā mūsu lozungs, kā mantra.

Jā. Taču tās ir „stingrās” drošības garantijas. Jābūt arī paņēmieniem, kā sasniegt „mīkstās” garantijas. Un savstarpējo uzticību! Protams, Krievijai nav nekādu nolūku [iebrukt kādā valstī]. Jā, pastāvēja robežu jautājums. Un tas nekādā gadījumā nebija saistīts ar to, ka Putina kungs nevēlējās parakstīt līgumu. Viņš, kā mēs zinām, bija gatavs to parakstīt, taču gan Igaunijas, gan Latvijas parlamenti sarežģīja līgumu parakstīšanu. Kuru vainot? Ir diezgan skaidrs. Taču es vēlos teikt, ka ir nepieciešams veidot jaunu dinamiku, kas pārvar pagātnes dusmas un nesaskaņas. Un tagad ir īstais laiks to darīt. Ir labvēlīga situācija — ekonomiskā krīze. Taču situācija var būtiski pasliktināties. Ekonomiskā krīze varbūt ir tikai pirmajā posmā. Var sākties daudz sliktāka situācija. Pastāv enerģijas tirgi, kuros ir arī Baltijas valstis un Baltkrievija. Tās, protams, ir cieši un pastāvīgi saistītas ar lielo Austrumu kaimiņu, un [šīs saites] ir jāveido. Tad arī [pozitīvu rezultātu] var sasniegt.

Pēdējos mēnešos mani ļoti iespaidojis tas, cik strauji un kardināli uzlabojušās Polijas un Krievijas attiecības. Ja nemaldos, Krievijas vēstnieks Polijā [Jurijs] Ušakovs uzrakstīja premjerministram, ka [starpvalstu] attiecību dinamika ir nelabvēlīga un ir jāveic kāds žests. Putins viņu uzklausīja [un atbalstīja]. Medvedevs viņu uzklausīja [un atbalstīja]. Putins devās uz Katiņu kopā ar [Polijas premjerministru Donaldu] Tusku, pieminot Katiņas traģēdiju. Un tas radīja pozitīvu dinamiku, kas ļoti, ļoti strauji izmainīja Polijas un Krievijas attiecības. To ir iespējams izdarīt! Nekas cits, absolūti nekas cits neaizkavē labvēlīgu attiecību veidošanos, kā tikai vēstures jautājumi, vēstures slogs. Jā, lai sasniegtu rezultātus, ir nepieciešama abu pušu piekāpšanās no abām pusēm. Jā, bet [pozitīvu dinamiku] ir iespējams panākt!Vēsture ir ļoti aktuāls jautājums Latvijā. Mūsu oficiālajā diskursā joprojām dzirdam to, ka mēs vēlamies, lai Krievija atvainojas par okupāciju. Kā Jūs saskatāt iespējamo šī jautājuma risinājumu?

Krievija noteikti sagaida atvainošanos par latviešu strēlnieku darbību, kas ieviesa Maskavā boļševiku varu 1917. gada oktobrī. Kā Jūs atceraties, Maskava karoja ar boļševikiem un junkeri, kā tika saukti militārie kadeti, bija noturējušies jau desmit dienu. Un tad tika nosūtīti Kronštates jūrnieki un arī kaujās rūdītie latviešu strēlnieki. Viņi nogalināja jauniešus un ieviesa Maskavā boļševiku varu. Tā mēs varam iet vēsturē arvien dziļāk un dziļāk. Jā, atvainosimies visi! Protams, es nekādā ziņā nemazinu briesmīgo deportāciju traģiskumu ne Latvijā, ne pārējās Baltijas republikās. Protams! Es uzskatu, ka tās ir rūpīgi un pilnībā jāizmeklē, bet arī latviešu spēki piedalījās deportācijās. Arī komunismam Latvijā ir dziļas saknes. To mēs zinām. Te mēs runājam par latviešu strēlniekiem, bet arī Igaunijā bija līdzīga situācija. Un tāpēc nevajadzētu skatīties tikai uz to brīdi, kad padomju, krievu zaldāti saslēdza važās civiliedzīvotājus. Iekšējie politiskie procesi šajās republikās bija ļoti sarežģīti visus garos gadus, un atvainošanās prasības ir tīra politiska spekulācija. Bet prasība pēc patiesības ir būtiska, un tās abas ir ļoti tālu viena no otras.


Es cilvēkus, kas aicina uz politisku atvainošanos, uzskatu par parastiem politiskajiem spekulantiem. Šāda prasība nav nopietna politika. Tā ir vienkārši provokatīva! Tas ir vislētākais populisms! Būtiska ir prasība pēc taisnības noskaidrošanas, pēc dokumentiem, pēc pilnīgas izmeklēšanas un citu cilvēku ciešanu atzīšanas. Arī par ciešanām, ko latvieši nodarīja Maskavā. Atceros, pētīju Maskavas partijas organizāciju pirms revolūcijas un uzzināju, ka to vadīja latvieši. Šie latvieši, tādi kā biedrs Pēteris Stučka, mēdza teikt: „Krievi ir nejēdzīgi revolucionāri — viņiem nav tās stingrības un skarbuma, kas vajadzīgs revolūcijai!”. Tas bija Maskavā! Latvija ir sarežģīta — krievi un latvieši blakus ir bijuši tūkstoš gadus. Kas var atvainoties par ko?

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (36) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andža 05.11.2010 00:08
Denisa atrodot šo profesoru manifestē savu skatījumu uz lietām.. tā mēdz būt,- "es jau neko, tas- profesors" (ne mazāk!, lai izklausītos gana leģitīmi). Lēts triks sabiedriskās domas ietekmēšanai

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

->Janis B. 08.07.2010 10:36
Latviešu strēlniekus nesūtīja uz Maskavu taisīt revolūciju latviešu tauta! Latviešu tauta viņus padzina no savas LAtvijas, tas pirmkārt!
---------------
Izklausās līdzīgi kā Staļina runā... ka visi, kas bija Krievijā, bija slikti. Gudrais vēsturniek - tev acīmredzami, kā šim postpadomju "speciālistam" paslīdējis garām fakts, ka pirmajā pasaules kara laikā vācu uzbrukuma laikā evakuēja visu Kurzemi un Rīgu - ne tikai demontēja rūpnīcas iekārtas, bet prom arī devās pārsimt tūkstoši latviešu(tajā laikā - Krievijas impērijas pavalstnieki, kas varbūt max varēja iedomāties par latviešu autonomiju Krievijas sastāvā tādā veidā, ka krievi samazinātu vācu muižnieku privilēģijas un ietekmi). Revolūcijas laikā latvieši varēja neko nezināt par K. Ulmaņa afērām(atvainojos, bet nav citu vārdu par to kas notika Latvijas neatkarību cīņu laikā) un PSRS tajā laikā tiešām bija vislabākā alternatīva pēc cara impērijas un ja kas, tad P.Stučkas valdība Latvijā jau reāli karoja pret vāciešiem, kas bija K. Ulmaņa sabiedrotie... tā ka vajag raudzīties plašāk uz šo problēmu, Igauņi latviešiem Valku atņēma(nu nav reāli atgūt kādu teritoriju bez cīņas, ja tur jau ir karaspēks) - tas pats ir par Daugavpili - ja tur būtu pirmie tikuši poļi vai leiši, tad neko...

Žēl, ka Latvijā vairs skolās nemāca atsevišķu Latvijas vēsturi - īpaši par Latvijas sākumu ir daudz pelēku plankumu un kaut vai 1. jūlija svinēšanas mēģinājums ir viens no tādiem rezultātiem. Un ja raksti, ka Latviešu tauta padzina(šīs gan ir demagoģiskākais visu laiku teiciens - ja gribi zināt, tad latviešu tautai ap to laiku bija pilnīgi pie pakaļas, kas iegūst varu - galvenais, lai beidzot ir miers, jo pat Latvijas armijā dezertēja un bija visādas citas problēmas - kaŗš reālā dzīvē, atšķirībā no propagandai domātajām filmām, nekad nav bijis žilbinošs pasākums - drīzāk jau vircas bedre no kuras galvenais tikt laukā un palikt dzīvam)... varbūt tiešām pietrūka īstās lasāmvielas skolā :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Janis B. 07.07.2010 13:35
Ak mans Dievs! Kāpēc publicē šādus nesakarīgus svārstījumus vistīrākajā KGB stilā? Latviešu strēlniekus nesūtīja uz Maskavu taisīt revolūciju latviešu tauta! Latviešu tauta viņus padzina no savas LAtvijas, tas pirmkārt! SAvukārt Krievija okupāciju un genocīdu LAtvijā ir veikusi valsts vārdā ar leģitīmi pieņemtiem likumiem. Starp šīm lietām ir milzīga atšķirība!

Kas tas par Staļina demagoģijas atkārtojumu par to, ka latvieši paši sevi nogalināja un izsūtīja !!!!!!!!! Protams, tad kad valsts un tās vadība un eite ir iznīcināta, tad nev grūtības atrast simtiem noziedznieku vai vienkārši parastu vāju cilvēku, kuri dreb par savu dzīvību, jo teroru kādu tie pieredzēja "nopietnais' analītiķis sapņos nav redzējis, lai par to tā spriestu. [reiz lv Ārlietu ministrijā viens amerikas 'analītiķis' pajautāja, kāpēc deportāciju dienā latvieši nesūdzējās policijā. šis ir tāds pats "gudrs" arguments.]

Par Gruzijas agresiju - vai tas maz ir jākomentē? Pilnīga Kaukāza situācijas neizpratne. Šādu poiltiku Krievija tur veic divsimt gadus un viss šīs politikas mērķis ir kontrolēt Kaukāzu, gan iznīcinot tautas, gan sašķeļot valstis. TAs ka Gruzija ir kā viņš tur minēja, kaut kāda nenopietna valsts - tas ir tīrākais Krievijas, KGB nopelns. Uzbrukums Gruzijai notika nevis tāpēc, ka tajā valdīja nekārtības, bet tieši tāpēc, ka tā sāka draudīgi virzīties demokrātijas un kārtības virzienā - tas bij jāaptur. Tā var turpināt, bet nav laika analizēt tās muļķības, kuras sarakstītas. Politika.lv diemžēl arvien biežāk publicē tieši šādus 'analītiķus'. Ceru, ka neviens latvietis šo par nopietnu neņems!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 05.07.2010 15:04
>Reinis2 - VIENS VĪRS vārdā S.Milosevičs ne tikai uzdrošinājās pateikt, bet arī iebilst, taču viņam un viņa valstij reālie pasaules kārtības noteicēji ātri ''ragus aplauza'' ( tagad varenie smagi ''aplaužas'' Afganistānā - drīz jau desmitgade nemitīgā karā pret kādiem tur talibiem ar kādu tur Bin Ladenu priekšgalā ).

- Latviešu ( īpaši čekistu un sarkano strēlnieku ) loma Krievijas Pilsoņu kara gados vajag izvērtēt un novērtēt objektīvi - ''diženus'' darbus latvieši darīja, nevelti tak' 5.decembris Latvijā ir oficiāla atceres diena, nevelti A.Čaks savā ''Mūžības skartie'' ir aprakstījis 'Kauja pie Kromi', par tiem ''darbiem'' Pilsoņu kara gados krievu nacionālisti un internacionālisti vēl ilgi 'zobus griezīs'. Starp citu, angļiem jau varbūt ir 'škrobe' par latviešu uzvedību 1918.g. jūlijā, kad Maskavā boļševikus taisījās padzīt kreisie eseri - toreiz vienīgo kaujasspējīgo vienību centās neitralizēt Anglijas sūtnis Lokarts - tas englismen aristokrāts piesolīja letiņam E.Bērziņam 10 000 zelta rubuļus un Latvijai neatkarību, lai tik' letiņi svin Jāņus ( pēcvecā stila kalendāra ), bet neiejaucas apvērsumā Maskavā. Ne te bija - letiņš Bērziņš naudu paņēma un ''uzmeta'' Lokartu - pie reizes vēl latviešu strēlnieki ieviesa kārtību 1918.'6-7.jūlijā (?) Maskavā, un pēcāk Jaroslavļā. Plāni klājās eseriem un B.Savinkova vadītajai organizācijai, kad saskaņā ar kara laika likumiem kārtību ieviesa letiņi, oi plāni....izgāja arī slavenajam pulkvedim Briedim - tika nagos tautietim Petersam.....Rīgas kinostudija jau pat filmu uzņēma par tā laik notikumiem - 'Sūtņu sazvērestība'/ 6.jūlijs ( Petersa lomā Ģirts Jakovļevs ).

p.s. Kāds liktenis piemeklēja latviešu pēcāk PSRS, kad ' mežu cirta un skaidas leca ' - un kāpēc daudzi vēlšobaldien ir ''škrobīgi'' un gaida atvainošanos - to varēja 4.jūlijā pārdomāt (pajautāt ebrejiem), var 5.decembrī - tikai vajag vairāk iedziļināties 20.gs. peripetijās/pārmaiņās,kurās latvieši ir redzamas 'pēdas' atstājuši ( visas nav patīkami baltas ).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 05.07.2010 15:02
>Reinis2 - VIENS VĪRS vārdā S.Milosevičs ne tikai uzdrošinājās pateikt, bet arī iebilst, taču viņam un viņa valstij reālie pasaules kārtības noteicēji ātri ''ragus aplauza'' ( tagad varenie smagi ''aplaužas'' Afganistānā - drīz jau desmitgade nemitīgā karā pret kādiem tur talibiem ar kādu tur Bin Ladenu priekšgalā ).

- Latviešu ( īpaši čekistu un sarkano strēlnieku ) loma Krievijas Pilsoņu kara gados vajag izvērtēt un novērtēt objektīvi - ''diženus'' darbus latvieši darīja, nevelti tak' 5.decembris Latvijā ir oficiāla atceres diena, nevelti A.Čaks savā ''Mūžības skartie'' ir aprakstījis 'Kauja pie Kromi', par tiem ''darbiem'' Pilsoņu kara gados krievu nacionālisti un internacionālisti vēl ilgi 'zobus griezīs'. Starp citu, angļiem jau varbūt ir 'škrobe' par latviešu uzvedību 1918.g. jūlijā, kad Maskavā boļševikus taisījās padzīt kreisie eseri - toreiz vienīgo kaujasspējīgo vienību centās neitralizēt Anglijas sūtnis Lokarts - tas englismen aristokrāts piesolīja letiņam E.Bērziņam 10 000 zelta rubuļus un Latvijai neatkarību, lai tik' letiņi svin Jāņus ( pēcvecā stila kalendāra ), bet neiejaucas apvērsumā Maskavā. Ne te bija - letiņš Bērziņš naudu paņēma un ''uzmeta'' Lokartu - pie reizes vēl latviešu strēlnieki ieviesa kārtību 1918.'6-7.jūlijā (?) Maskavā, un pēcāk Jaroslavļā. Plāni klājās eseriem un B.Savinkova vadītajai organizācijai, kad saskaņā ar kara laika likumiem kārtību ieviesa letiņi, oi plāni....izgāja arī slavenajam pulkvedim Briedim - tika nagos tautietim Petersam.....Rīgas kinostudija jau pat filmu uzņēma par tā laik notikumiem - 'Sūtņu sazvērestība'/ 6.jūlijs ( Petersa lomā Ģirts Jakovļevs ).

p.s. Kāds liktenis piemeklēja latviešu pēcāk PSRS, kad ' mežu cirta un skaidas leca ' - un kāpēc daudzi vēlšobaldien ir ''škrobīgi'' un gaida atvainošanos - to varēja 4.jūlijā pārdomāt (pajautāt ebrejiem), var 5.decebrī - var iedziļinoties 20.gs. peripetijās/pārmaiņās,kurās latvieši ir redzamas 'pēdas' atstājuši ( visas nav patīkami baltas ).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Reinis2 05.07.2010 13:34
"[Krievijai] ir leģitīmi ģeostratēģiski apsvērumi savā interešu sfērā"

-- Atvainojiet? Kā to saprast? Tas ir kaut kāds 19. gadsimta imperiālisma murgs. Ja viņš pateiktu kaut ko tādu par Vāciju, viņš jau sen sēdētu citā vietā.

"Krievija noteikti sagaida atvainošanos par latviešu strēlnieku darbību, kas ieviesa Maskavā boļševiku varu 1917. gada oktobrī."

-- Sāksim ar to, ka 17. gada oktobrī vēl nebija Latvijas, līdz ar to nav skaidrs, kurš te vispār par kaut ko var atvainoties. Latviešu biedrība? LSDSP? Bez tam, kā jau pareizi norādīja viens no iepriekšējiem komentētājiem - milzīgs bars (7 000) latviešu pret nabaga bezpalīdzīgajiem krieviem (70 000 000) - tas nu tiešām ir grandiozi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 04.07.2010 15:02
>KALVIS - Slinko tas,kas negrib pats 'ieguglēt'....A kas žurnālu Rīgas Laiks lasa, tas jau sen smadzenēs ''sagremojis'' - 2003.g.maija numurā publicētā intervijā ar vienu no pazīstamākajām amerikāņu rakstniecēm Sūzenu Zontāgu (sk. rakstu 'Cīņa ar sausumu') izteīktās atziņas&prognozes: '' Amerikāņi nolēmuši, ka viņiem būs impērija šī vārda pilnā nozīmē, ne tikai pārnestā kā līdz šim.(..) Var teikt, ka šis brīdis ( 2001.g.,kad sākās t.s. 'war on terror - reality piezīme) nozīmē republikas galu un impērijas sākumu''..utt., utml. Kopš S.Zontāgas teiktā pagājuši 9 gadi, tā kā viegli pārliecināties par šīs intelektuāles atziņām ( to atbilstību notikušajam ).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

docents - R.Sakva 04.07.2010 13:24
"Un es domāju, ka dažas no jaunajām dalībvalstīm, konkrēti — Baltijas valstis un agrāk — arī Polija, to ir aizmirsušas. To dalībai Eiropas Savienībā un NATO ir latents potenciāls novirzīt šīs organizācijas no to dibināšanas mērķa vai pat pilnībā pārtraukt ceļu uz šo mērķi — lai Eiropas kontinentā vairs neizceļas jauns karš."

Apgalvot , ka šādus uzskatus pārstāv vadošs postpadomju telpas eksperts nav nopietni. Spriežot pēc šī izteikuma,nav viņš ne vadošs, nedz arī nopietns eksperts. Taču galvenā R.Sakvas problēma ir tā, ka viņam nav sava redzējuma divos galvenajos jautājumos - kas notiks Krievijā iekšpolitiski tuvākajos 5-10 gados, un, kas notiks ar Krieviju ārpolitiski, lūkojoties visu azimutu virzienā. Nav viņa sava konceptuāla viedokļa, tāpēc arī argumentācija - tikai post factum, par to,kas bijis un ,kā tam būtu bijis jābūt pēc R.Sakvas domām. Bet tas jau nevienu vairs neinteresē. Visus interesē, piemēram, kas notiks ar tā dēvēto G2 prognozi - par ASV un ĶTR lomu 21.gs. Noteikti,ka tas interesē arī izzūddošās lielvaras Franciju, Lielbritāniju un Vāciju, jo citādi jau tās nebūtu veidojušas ES. Krievijai arī bažas par savu izzūdošās lielvaras likteni, tāpēc izmisīgi mēģinājumi rast modernizācijas formulu. Bet par vēsturi, vismaz 1905. - 1922. rāmī ir jāpiekrīt, latviešiem šajos notikumos bija izcila loma. Lai V.Zatlers ,apmeklējot Maskavu rudenī, saņem dūšu un atvainojas "lielajai krievu tautai", kaut gan patiesībā tā bija "tautu cietums", kā teicis "klasiķis". Tas gan neko nemainīs ne latviešu lomā, ne tās jaunajā, mūsdienīgajā redzējumā. Taču ir lietderīgi publicēt šādus britu profesoru pastāstus, jo tie mūs brīdina, ka izzūdošajās lielvarās daudzi alkst pēc Krievijas tirgus ārēm un pēc tās atteikšanās no patstāvīgas lomas pasaules politikā par labu R.Sakvas izsapņotajai "iekļaujošajai" politikai. Par labu "samaksu", no Rietumu puses, protams.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V. - xxx 04.07.2010 12:08
ASV pilnīgi noteikti nav klasiskā impērija.Impērija iegulda līdzekļus jau iekarotās kolonijās.Tomēr šobrīd jāņem vērā ļoti stiprs militāri rūpnieciskā kompleksa(Eizenhauera ieviestais termins)lobijs.No ASV unikālajām priekšrocībām jāņem vērā izdevīgā atrašanās vieta(apkārt nav naidīgu valstu),protestantu darba ētika un vēsturē neredzēta smadzeņu uzpirkšana,kas vēl joprojām turpinās.Manuprāt ASV sagrābs Saules sistēmu šajā tūkstošgadē,tad nodibināsies kolonijas kosmosā,kuras vēlāk pasludinās neatkarību no ASV,tikai tad šīs valsts dabiskā loma būs nospēlēta.Uz Zemes es amerikāņiem neredzu cienīgus pretiniekus,bet viņi tādus paši radīs savā azotē manis aprakstītajā veidā vēlāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

to taču 04.07.2010 11:48
viņi mājās, reibumā...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jandžs 04.07.2010 10:36
Kā tautas dziesmiņa stāsta: latvietis kā strauja strauta vidū iesists miets: turās, turās, un tad tiek izskalots un straume to aizness un pamet līča niedrās.

Patiesībā, t.dz. neko par mieta izskalošanu nestāsta, bet it kā cer, ka dziedātāji paši to spēs iedomāties. Te jau parādās tā latviešu elites problēma... nespēja domāt uz priekšu, un par pagātni neko daudz nezināt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis - Reality 03.07.2010 23:58
>>> VARENI UN EMOCIONĀLI, tas '' ir pilna pēcpuse '' - ja tik atceramies notikumus,kas 2008.g. ievadīja finanšu krīzi - un tāļāk ierāva pasauli globālā ekonomiskajā krīzē, depresijā, recesijā...
===
Reality - nevajag slinkot! Kur Zinovjeva citāti? Ja jau atgremot, tad vismaz kaut ko amizantu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 03.07.2010 23:22
>AivarsV. - VARENI UN EMOCIONĀLI, tas '' ir pilna pēcpuse '' - ja tik atceramies notikumus,kas 2008.g. ievadīja finanšu krīzi - un tāļāk ierāva pasauli globālā ekonomiskajā krīzē, depresijā, recesijā.....Tiešām, piekrītu - tādu valsti, kas var visu planētu/pasauli ieraut tādās ''ziepēs'', tādu tiešām pasaules vēsturē vairāk atrast nevar ( ja nu vienīgi Romas impērija tās pirmssabrukuma laikā, ar to šī laika notikumus ASV salīdzina režisors Maikls Mūrs savā filmā 'Capitalism:a love story')

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V. - reality 03.07.2010 15:09
Uzskatu sevi par liberālo demokrātu un mērenu nacionālistu.Pārfrāzējot austrumu sakāmvārdu,mēs krievu ķīli izsitam ar amerikāņu ķīli tikmēr,kamēr iestājas latviešiem izdevīgs līdzsvars.Rokas bučošana Bušam uz lidmašīnas trapa ne ar ko nav bīstama,ģeogrāfiskā attāluma dēļ,bet to nav ieteicams atkārtot ar Maskavijas vai Eiropas valdniekiem,tad sekas būs neaprēķināmas.Vairāk jūtu līdzi Amerikai,jo tādu valsti pasaules vēsturē vairāk atrast nevar,bet tradicionālās impērijas līdzīgas Krievijai ir pilna pēcpuse.Kamēr Vašingtonā neiesēdīsies kaut kas līdzīgs Dārtam Veideram,tikmēr būšu par Republiku.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 03.07.2010 11:51
>>> ES: Stučka, Peterss, Bērziņš un Co nebija nekādi latvieši, bet par latviešiem nodēvēti krievi un par čekas veidošanu mēs neesam atbildīgi it nemaz.
=======
Kas tie "Mēs"? Atbildība ir jēdziens ar konkrētu saturu - nevajag to pīt iekšā visādās pļāpās. Par kaut ko atbild personas/organizācijas/valstis, kuras kaut ko nodarījušas (vai ir tiesību pārmantotājas no kāda, kas kaut ko nodarījis). Varbūt kāds no šīs diskusijas dalībniekiem būtu Stučka, Peterss vai Berezins - vai kāds cits čekas funkcionārs? Nav pasaulē tādas lietas kā "guilt by association". Secinājumi pēc šāda parauga - Hitleram bija tumši mati, man arī ir tumši mati - tātad esmu "atbildīgs" par Hitlera nodarījumiem.

Krievu šovinistu žēlabas par to, ka apmēram 7 tūkstoši latviešu strēlnieku un čekistu pēcrevolūcijas gados esot paši pēc savas iniciatīvas terorizējuši 70 miljonus bezpalīdzīgu Padomju Krievijas iedzīvotāju (un vispār - ka visi ļaunie čekisti esot tikai žīdi un latvieši) - tās ir glupas pasakas - priekš tādiem "ekspertiem" kā Sakva.

Pļāpas par atvainošanos šajā intervijā vēl var norakstīt uz gaumes atšķirībām. Bet ja Poliju un Baltijas valstis sāk aplūkot par kaut kādu drošības draudu priekš NATO vai ES; ja Gruziju vaino par Krievijas(!) iebrukumu Gruzijā - tad skaidrs, ka intervējamam ir diagnoze.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 03.07.2010 11:10
>AivarsV. - PAR milzīgo korupciju, kas novedusi arī Grieķiju pie valsts bankrota sliekšņa šonedēļ tak viena pasaules slavena pētījumu firma ziņoja. Jūsmojot par kādu tur s Latvijas kaimiņa (ES sadarbības partnera) atpalicību, tomēr der atcerēties šodienas reālijas - globalizācijas laikmetā kādas sabiedrības/valsts neveiksmes vai kļūdas var ātri kļūt par bremzējošiem faktoriem,kas šķērsos valstu robežas un kontinentus daudz ātrāk kā 19.gs. Finanšu krīze, kas sākās 2008.g.15.septembrī ASV ātri vien pārvērtās par globālo ekonomisko krīzi - un tās ātrāku pārvarēšanu var panākt ar sadarbību. Kāds var saprātīgam cilvēkam prieks par kāda nelaimēm vai kļūdām - vai nu ekoloģisko katastrofu Meksikas līcī vai koalīcijas spēku neveiksmēm Afganistānā ??

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V. - xxx 02.07.2010 21:54
Krievijas iekārta ir postmodernais carisms,kurš tāpat kā vēsturiskais carisms ir pārmērīgi centralizēts un korumpēts.Mums izdevīgi,ka tas bremzē Krievijas attīstību,jo tagad apkārt Krievijai ir vai nu stipras valstis vai valstu bloki-atšķirībā no 19.gadsimta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kālebs 02.07.2010 15:15
šis vīrs ir kārtējais, kurš neiedziļinās, vai negrib iedziļināties Krievijas politiskajās realitātēs un tāpēc skatās pārāk pozitīvi uz Medvedeva aktivitātēm. Tagad zināšu, ka viņš nav neko labs eksperts Krievijas jautājumos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ES 02.07.2010 15:04
Ir jāpanāk arī Vācijas atvainošanās par krustnešu iebrukumu, Igaunijas- par sirotājiem, arī Polijas un Zviedrijas- par kaut ko.
Un mūsu karoga krāsu skaidrojums- mēs tādi balti un pūkaini pa vidu starp asiņainām varām. Stučka, Peterss, Bērziņš un Co nebija nekādi latvieši, bet par latviešiem nodēvēti krievi un par čekas veidošanu mēs neesam atbildīgi it nemaz.
Tā atvainošanās prasīšana no Krievijas atgādina Zurofa pieeju, kuraprāt visa pasaule ir latenti antisemīti un atvainošanos parādā ebrejiem. Mēs par viņu pavīpsnājam... un paši darām līdzīgi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

otra puse - reality 02.07.2010 09:10
No jūsu komentāriem dveš patiess naids pret Latvijas republiku. Šķiet, jūs atbalstiet visu, kas ir pret Latviju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 01.07.2010 21:21
>POTENCIĀLS un ''lietussargs'' tiešām varens - tas daudzus demokrātijas ''labumus'' latviešiem nodrošinājis, der tikai novērtēt depopulācijas, emigrācijas, bezdarba tendences pēc krievu tanku izvešanas - un lepni atbildēt vēl vienam VecEiropas profesoram 'Mēs paši ar ūsām'? Tāļu tiksim, tāļu - to Ķīlis&Co 2030.g. sasniegumu stratēģijā skaidri norāda. Pagaidām turpinam aizņemties ( šodien igauņu bāleliņi 100 miljonus aizdevuši ) - un ''uzjautrināt'' Eiropu ar dažnedažādu pagātnes aceres brīžiem ( 1.jūlijs būs PSRS okupācijas karaspēka padzīšanas atcere ?? ).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

selonis>reality 01.07.2010 14:47
Atvainojos, bet protestēt pret Krievijas impēriskā šovinisma paušanu plus demagoģiju "odiņš koda zilonim" - tas nav lokālpatriotisms!

"Aleksis" (skatīt otro komentāru no sākuma!) pareizi pateicis - Jaltas konferences gars par dažām [izredzētām] lielvarām. Brīnums, kā šis "eksperts" Polijai un Baltijai nav piepulcinājis Somiju!

Par maksāšanu - tā ir Maskavas nauda! Tāda ir mana pārliecība!

Baltijas un Polijas potenciāls nav latents un šī valstis nav "kara kurinātājas"; šāds "eksperta" prātojums ir pilnīgs absurds! Potenciāls zem NATO "lietussarga" ir tāds, lai krievu tanki nekad vairs nedotos rietumu virzienā! Tā, lūk!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

p.a.k. - reality 01.07.2010 02:37
interveejamais vareetu kritizeet Latviju cik tiik, tam nav sakara ar patriotismu, zeel ir tas ka interveejamais akli seko liidz stipraakajam (iem), ja seko vinja domai radikaali tad mazaam valstiim vispaar nav vietas zemes virsuu...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bērziņš 30.06.2010 22:19
Ko var gribēt no krievu informācijas telpā dzīvojoša krieva ? Labāk būtu nevis intervējuši, bet Jukas Rislaki grāmatu uzdāvinājuši. Tad jau Alīna Ļebeģeva krietni labāk izprot politiskos procesus un ir Latvijai atvērtāka nekā šis subjekts.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 30.06.2010 21:48
>- kas par to maksā ? HA-HA-HA - letiņu standartfunktieris, - ja tik kāds izsaka viedokli, kas nesaskan ar ''lokālpatriotu'' pieņemto,tā jāpiekar birkas ? Ar šādu situācijas izpratni 4.maija republika Eiropas Savienības valstu vidū ļikumsakarīgi ieņēmusi (ne) goda pilno priekš/pēdējo - un ''lokālpatrioti'' loģiski turpina gausties un vaimanāt par lielo dalībvalstu nostāju attiecībās ar Krieviju ? Rīt pie Rīgā varēs skaļi vaimanāt - viens ''lokālpatriots'' kārtējo reizi centīsies parādīt Krievijai un Eiropai savu ''dūrīti'' ?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

selonis 30.06.2010 16:39
Interesanta "pasāža" profesoram, vadošam (?!) Lielbritānijas ekspertam POSTPADOMJU TELPAS JAUTĀJUMOS (mans izcēlums!):

"Turklāt šim mazajām valstīm nevajadzētu ļaut izmantot dalību NATO vai Eiropas Savienībā pretēji šo organizāciju dibināšanas mērķim - miera nodrošināšanai. ... Eiropas Savienība, ja aizmirstam ekonomiku, ir miera veidošanas projekts - lai Francija un Vācija vairs nekad viena ar otru nekarotu. Un es domāju, ka dažas no jaunajām dalībvalstīm, konkrēti - Baltijas valstis un agrāk - arī Polija, to ir aizmirsušas. To dalībai Eiropas Savienībā un NATO ir LATENTS POTENCIĀLS NOVIRZĪT ŠĪS ORGANIZĀCIJAS NO TO DIBINĀŠANAS MĒRĶA VAI PAT PILNĪBĀ PĀRTRAUKT CEĻU UZ ŠO MĒRĶI - LAI EIROPAS KONTINENTĀ VAIRS NEIZCEĻAS JAUNS KARŠ". (mans izcēlums).

Tātad, profesora, eksperta viedoklis ir, ka Baltijas valstīm ir latents=iznīcinošs potenciāls jauna kara izraisīšanai Eiropas kontinentā. Tiesa gan, ar kādiem līdzekļiem, to godājamais eksperts tuvāk nepaskaidro. Kādi var būt "līdzekļi", ja Baltijas valstīm nav pat savas militārās aviācijas un to (Baltijas) gaisa telpu sargā "veco" NATO dalībvalstu kara lidotāji??? Atliek tikai nožēlot, ka cienījamā LU doktorante Solvita Denisa-Liepniece neuzdeva šo vai līdzīgu jautājumu profesoram/ekspertam postpadomju telpas jautājumos !!!

Bet secinājums, manuprāt, elementārs - provokācija, kas vērsta gan pret NATO, gan pret ES. Jautājums - kam tas ir izdevīgi? Un galu galā - kas par to maksā?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jumors 30.06.2010 15:31
Nu augstprātības vīram ir diezgan. Kā gan tie latviešu strēlnieki nonāca Maskavā? Vai ne tāpēc, ka bija Krievijas impērijas pavalstnieki? No visas sarunas ārā lien sarunu biedra nenovērtēšana. Ak, kā gan šovinistam lai iestāsta, ka tas arī ir "parastais fašisms"?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Garāmgājējs 30.06.2010 13:21
No citas zinību nozares perspektīvas skatoties, acīmredzot Anglijā pastāv ļoti zems slieksnis priekš uzskatīšanas par vadošo ekspertu. Šis džentlmenis par neatšķir piederību etniskajai grupai vai politiskai kustībai no piederības valstij un no tā izrietošajām sekām, un postulētās tēzes intelektuālā piepildījuma ziņā nepārsniedz vidējo Krievijas nac-patriotisko blogeri.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

parastais anoniimais komenteetaajs 30.06.2010 12:19
Krievijas draugs, applaudeesim un cieniisim :)

Patiesiibaa gudrais profesors nesaprot pats ko vinjs ir pateicis - ja jau Latvijas valstij ir jaatjaunojas par latviesu sarkanajiem streelniekiem (kaa to var saprast) tad Izraeelai ir jaatvainojas par ebreju zveeriibaam 1940-1941 gadaa?

Sanaak ka nacistu propagandai (zveeriibas pret ebrejiem ir atriebiiba par baigo gadu) otraa pas. kara laikaa kurai tolaik piesleejaas dalja latviesi ir sava atbalss arii sii profesora galvaa...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

MB 30.06.2010 12:05
"Krievija noteikti sagaida atvainošanos par latviešu strēlnieku darbību"
-----------------------------
Profesoram ir visai vājas vēstures zināšanas. Un uz tām viņš būvē ļoti nepareizus uzskatus par Krieviju. Toreiz viņus iegāza pārspīlēta augstprātīgais impēriālisms. Tas pazudināja cara impēriju. Staļins faktiski atjaunoja impēriju, līdz viņa pēcteči saprata cik tas ir neizdevīgi un draud ar kārtējām sabrukuma šausmām. Tādēļ laikā posmā 1984.-91. šī impērija tika korekti demontēta.
Ja runājam par interviju, tad ir daudz savādas lietas. Piemēram, profesors stāsta, ka viens diplomāts uzraksta Putinam - vajadzīgs pozitīvs žests un Putins uzreiz maina sarunu toni ar poļiem par Katiņu. Tā tas nenotiek, šāda attieksmes maiņa nav vienas dienas, vienas vēstules jautājums.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

aha 30.06.2010 02:36
Mājas lapā profesora valodu zināšanas:

Languages: Russian [native], French [intermediate]


komentāri lieki - būtu tas profesors citas tautības... un attiecīgie krievu institūti ir pabeigti - tā ka var novērot ko praksē sagatavo un ko domā šādu augstskolu beidzēji Krievijā

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

aha 30.06.2010 02:31
Vēl - Vācija tomēr spēja atvainoties par WW2 laikā padarīto(ne bez iespaida no ārpuses) un kļūt par demokrātisku valsti, bet Krievija nespēj. Ir jābūt naivam, lai iedomātos, ka Krievijai nav nepieciešams atvainoties citiem - tas ir tieši tas, kas vajadzīgs, lai kļūtu demokrātiska valsts un pārstātu melot. Nu, labi, latvieši izrādās ir vainīgi, ka sarīkoja revolūciju... bet par ko krievi noslepkavoja poļus Katiņā un samelojās, ka to izdarīja vācieši? Nevar būt, ka poļi atstājuši iespaidu uz Krieviju, ar to, ka liela daļa no teritorijas bija Polijas-Lietuvas valsts teritorija 500 gadus atpakaļ? Par ko bija atbildīgi somi, igauņi, lietuvieši, rumāņi - acīmredzami arī bija revolucionāri... eh, man liekas, ka krieviem ir daudz tautu kam atvainoties - par Vācijai izdotajiem komunistiem(gan pašas Vācijas, gan Austrijas un citu valstu), gan arī par to pašu internacionālo komunistu noslepkavošanu iztīrīšanas laikā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

aha 30.06.2010 02:20
Sanāk ka atvainošanās jāprasa Gruzijai par Staļina darbiem, bet par PSRS vispār Izraēla atbildīga... Un kaut kā interesanti sanāk - Krievijā vienmēr kāds par kaut ko ir vainīgs, tikai nekad tie nav paši krievi - tie ir vienmēr tādi apbižotie... ;)
Cilvēks atklājis sev jaunu vēsturi, tikai vienu lapu - lai pameklē vēl, kā latviešus krievi sūtīja smagākajās kaujās kā lielgabalgaļu gan Krievijas impērijas laikā, gan arī vēlāk PSRS laikā. Nu tak bija tā, ka krievi bija kūtri revolucionāri, jo tajā laikā Anglijas bankas Londonā nelaupīja Krievijas krievi ;)

Kas atvainosies par baltu izkaušanu un pārslāvošanu pirms 1000 gadiem? Jeb ko vēl autors domāja ar latviešu un krievu līdzās pastāvēšanu? Smieklīgi. Un ko gan šis teiktu skotu un angļu konflikta sakarā? Skoti, redz kara laikā ņēma gūstekņus un pataisīja tos par vergiem(un verdzenēm arī) - bija tādi gadījumi. Bet to, ka skotiem ir jāatvainojas angļiem to gan viņam labāk nepieminēt... ;)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Diesel 29.06.2010 23:49
Skaidrs. Prokrievisks akadēmisks pārgudrelis, kas. audzējot vēderu siltas universitātes sienās, nav spējis paskatīties ārpusē. "Es to saucu par patu. Es to saucu par..."
Kas par akadēmisku stilu, spožumu un mesiānismu Sakwas kungs gluži kā Borhesa romānos dzemdē jaunus jēdzienus, ko laikam liks iekalt saviem nabaga studentiem! Un, ja vēl esi bijis Valdajā un ticies ar pašu Putina kungu! Un Medvedeva kungu! Ko nu tādas Baltijas valstis un Gruzija! Nerunāsim par vēsturi! Respektēsim lielvalstu intereses tuvajās ārzemēs!

Protams, arī šādam viedoklim ir tiesības eksistēt. Tikai par šādu viedokli visa Eiropa bargi maksāja pēc Minhenes un Jaltas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 29.06.2010 23:23
Sakva: Un mums nevajag ļaut mazām, sarežģītām valstīm, kas pašas nespēj izveidot savas valstis, (un te es domāju, piemēram, Gruziju) turēt par ķīlnieku visu lielo Eiropas kontinentu.
=======
Patērzēt var par visu ko - bet konkrēti šis ir Krievijas impēriskais šovinisms tīrā veidā. Tā teikt - joprojām dzīvs Jaltas konferences gars par dažām lielvalstīm, kas dala ietekmes sfēras.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

nagla 29.06.2010 22:41
Nebiju gaidījusi, ka Sakva ir tik promaskavisks. No viņa darbiem tas tik ļoti neizstaro.

Saistītie raksti

Saprast Krieviju politika.lv

Citi autora darbi