Legālo traģēdiju legālais ietvars 34

Jau 2011.gadā mūsu valdībai bija zināmi riski, kādus Latvijai varētu radīt jaunu psihotropo vielu ienākšana, tāpat kā bija zināmi "robi" tiesību normās un narkotiku kontroles un ierobežošanas sistēmā.

Iesaki citiem:

„Legālās nāves” tēma šodien nav atstājusi vienaldzīgu faktiski nevienu cilvēku Latvijā. Šīs sociālās parādības kaitīgās sekas saistāmas ar risku ikvienai ģimenei, jo sevišķi tām, kurās ir bērni.

"Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam" ietverta informācija[ 1 ] , kas liecina, ka jau 2011.gadā mūsu valdībai bija zināmi riski, kādus Latvijai varētu radīt jaunu psihotropo vielu ienākšana, tāpat kā bija zināmi "robi" tiesību normās un narkotiskas iedarbības vielu kontroles un ierobežošanas sistēmā.

Jebkuru atkarību izraisošu vielu izplatīšana un lietošana ir saistīta ar pieprasījumu un piedāvājumu.Lai gan šobrīd tiek apspriesti dažādi risinājumu veidi un izteikti viedokļi, nav pamata uzskatīt, ka problēmai varētu rast vienkāršu risinājumu. Speciālistu viedokļu apmaiņa turpinās, taču „legālās nāves” rūpals turpina attīstīties un nes jaunus zaudējumus sabiedrībai ik dienu. Saprotams, ka jebkuru atkarību izraisošu vielu izplatīšana un lietošana ir saistīta ar pieprasījumu[ 2 ] un piedāvājumu[ 3 ] , kur katru kaitīgo darbību grupai jāpiemēro plānveidīgas un mērķtiecīgas specifiskās metodes.


Kādi risinājumi?

8.aprīlī Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija skatīs jaunus priekšlikumus problēmas risinājumam. Šo priekšlikumu būtība ir uzskatāma par atšķirīgu līdz šīm piedāvātajiem risinājumiem. Piedāvātais (likumprojektspdf) paredz Krimināllikuma papildināšanu ar vairākiem jauniem pantiem (no 248.1 līdz 248.2), nosakot kriminālatbildību:

1) par pamudināšanu lietot jaunu psihoaktīvu vielu vai telpu nodošanu šo vielu lietošanai vai realizācijai;

2) par jaunu psihoaktīvu vielu ievadīšanu citai personai vai to pievienošanu citas personas ēdienam vai dzērienam pret šīs personas gribu vai tai nezinot;

3) par jaunas psihoaktīvas vielas neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez un ar nolūku tās realizēt.

Likumprojektā paredzēts, ka persona, kura labprātīgi nodevusi jaunas psihoaktīvas vielas vai labprātīgi paziņojusi par to iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, tiek atbrīvota no kriminālatbildības par šo vielu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, tādējādi mēģinot rast veidu, kā iesaistīt sabiedrību „legālās nāves” izplatības mazināšanai.

Paredzēts, ka persona, kura labprātīgi nodevusi jaunas psihoaktīvas vielas vai labprātīgi paziņojusi par to iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, tiek atbrīvota no kriminālatbildības.Vienlaikus jāvērš uzmanība arī tam, ka atkarības izraisošu vielu ietekmi un izplatību ir iespējams apstādināt tikai ar kompleksa rakstura metodēm, kur būtiska loma atvēlama mērķtiecīgiem preventīviem pasākumiem.

Ņemot vērā minēto, būtu nopietni jāizvērtē LR Veselības ministrijas ieteikumi[ 4 ] , kas iesniegti Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai saistībā ar priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību””[ 5 ] , attiecībā par nepieciešamajiem papildinājumiem „Bērnu tiesību aizsardzības likumā”. Veselības ministrija norādījusi, ka papildināms ir likuma 49.pants, nosakot, bērnu aizsardzību ne tikai no narkotisko, psihotropo, toksisko vielu lietošanas, bet arī paredzot, ka bērni aizsargājami no jauno psihoaktīvo vielu (JPV) kaitīgās ietekmes.

Veselības ministrija rosinājusi likumdevēju noteikt atbildību par narkotisko, psihotropo, jauno psihoaktīvo vielu, toksisko vai citu apreibinošu vielu nodošanu bērna rīcībā vai tādu apstākļu radīšanu, ka šīs vielas kļuvušas bērnam brīvi pieejamas; par bērna pamudināšanu lietot narkotiskās, psihotropās, jaunās psihoaktīvās vielas, toksiskās vai citas apreibinošas vielas un bērna iesaistīšanu šādu vielu lietošanā vai izplatīšanā vainīgās personas saucamas pie kriminālatbildības. Gadījumā, ja bērnam radušies psihiski vai uzvedības traucējumi narkotisko, psihotropo, jauno psihoaktīvo vielu, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, bērnam ir nodrošināma obligāta ārstēšana un sociālā rehabilitācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Veselības ministrija uzsvērusi, ka šiem mērķiem valsts budžetā jāatvēl pietiekoši finanšu līdzekļi, bet tajā gadījumā, kad bērns vai viņa vecāki nepiekrīt obligātajai ārstēšanai, to jāveic ar bāriņtiesas piekrišanu.


Kādas izmaiņas vēl nepieciešamas?

Blakus minētajai tiesību normai „Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (BTAL) būtu pārskatāmi un diskutējami vairāku citu pantu regulējumi, proti:

1) Likumā[ 6 ] paredzot, ka pašvaldībai ir pienākums iekārtot profilakses lietu un izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas programmu ikkatram bērnam, iesaistot šī bērna vecākus, kuri ne tikai ubago, klaiņo vai veic darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības, bet arī lieto atkarības izraisošas vielas – tai skautā jaunās psihoaktīvās vielas;

2) Likumu[ 7 ] papildinot ar nosacījumu: „gadījumos, kad policija konstatē bērna klaiņošanu, ubagošanu un apreibināšanos ar narkotiskajām, toksiskajām, jaunām psihoaktīvajām vielām vai alkoholiskajiem dzērieniem, nelabvēlīgu vidi ģimenē, kā arī citus apstākļus, kas var kaitēt bērnam, tā informē attiecīgo bāriņtiesu un sociālo dienestu;

3) noteikti būtu jāsniedz skaidrojums, ka BTAL 60.panta trešās daļas apstākļos līdzīgi jārīkojas arī gadījumos, ja ir aizdomas vai pamats uzskatīt, ka bērns ir apreibinājies ar jaunu psihoaktīvu vielu.


Vienotas metodes speciālistiem

Lai stimulētu mērķtiecīgu preventīvo darbu, kas mazina jauno psihoaktīvo vielu pieprasījumu, būtu nepieciešams ne tikai pieņemt jaunas tiesību normas, bet arī sniegt šajā darbā iesaistītajiem speciālistiem vienotas vadlīnijas (metodikas) šo normu īstenošanai praksē, īpaši pievēršot vērību starpinstitūciju sadarbībai pašvaldībās, kas varētu stimulēt ātrāku rezultāta sasniegšanu.


Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (34) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Arman Shaikh

Much thanks for composing such a fascinating article on this theme. This has truly made me think and I would like to peruse more. buy targeted twitter followers reviews

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jason statham

For a domestic carpet cleaning service there is no one better, with over 85 years of experience and many prestigious clients in our portfolio you can rest assured that we will achieve royalty approved results. Carpet Cleaning in Thornton Heath

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jason statham

Before the start of La Liga championship in 1929, Real Madrid and Barcelona played several friendlies, but once La Liga started, friendlies fell in a few years. real madrid barcelona live stream

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Muskan Zada

Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject. Actually excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort. play poker

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ava Sara

Your articles and listing are inspirational.
href="http://www.anniversarygiftsforcouples.com/7th-anniversary-gifts/"> 7th anniversary gift anf best suggestion for buying</a>
<a href="http://www.anniversarygiftsforcouples.com/traditional-iron-anniversary-gifts/">traditional iron anniversary gift ideas for couples</a>

<a href="http://www.anniversarygiftsforcouples.com/8th-anniversary-gifts/"> best and perfect 8th anniversary gift</a>
<a href="http://www.anniversarygiftsforcouples.com/7th-anniversary-gifts/"> 7th anniversary gift ideas for friends</a>
<a href="http://www.anniversarygiftsforcouples.com/traditional-iron-anniversary-gifts/">new and old ideas for iron anniversary gifts</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
StYlo Bacha

A debt of gratitude is in order for the blog entry amigo! Keep them coming... home owners journal

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jason statham

You have made an awesome showing on this article. It's exceptionally lucid and exceedingly astute. You have even figured out how to make it reasonable and simple to peruse. You have some genuine written work ability. Much thanks to you. new casino 2017

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
StYlo Bacha

I concede, I have not been on this website page in quite a while... in any case it was another delight to see It is such an essential point and overlooked by such a variety of, even experts. experts. I thank you to help making individuals more mindful of conceivable issues. inbox blueprint 2.0 review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Arman Shaikh

AKRACING is a longtime manufacturer of high end gaming chairs. <a href="http://gamingstuhl-vergleich.de/akracing-gaming-stuhl">weblink</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Jhony Bairstow

Hot Prints use recycled theme that is halogen unbound and this way Hot Prints cater in the security of the surroundings. Hotprintsusa.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jason statham

Your articles and listing are inspirational. mikrowelle tests

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
StYlo Bacha

Marvelous web journal. I appreciated perusing your articles. This is really an incredible read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! chicago heating and air conditioning services

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

Marvelous and fascinating article. Incredible things you've generally imparted to us. Much obliged. Simply keep making this kind out of post.
minecraft free download
free netflix account

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

Every one of the substance you said in post is too great and can be exceptionally helpful. I will remember it, a debt of gratitude is in order for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks
my link www.spartagenxtforsale.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
StYlo Bacha

Its an incredible joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work. beauty tips

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
StYlo Bacha

This is truly a decent and enlightening, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it, fashion advice

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
StYlo Bacha

I think this is a standout amongst the most critical data for me. Furthermore, i'm happy perusing your article. In any case, ought to comment on some broad things, The site style is impeccable, the articles is truly awesome : D. Great job, here's to you healthy tips

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
StYlo Bacha

Much obliged to you for such an elegantly composed article. It's brimming with quick data and captivating depictions. Your perspective is the best among numerous. nutrition information

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
StYlo Bacha

This is an awesome motivating article.I am practically satisfied with your great work.You put truly exceptionally accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. fitness tips

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Jhony Bairstow

Expert commute of views module act, but "eligible end" dealing for yourself speak to meliorate and make new losses to the unexclusive every day. It is apprehended that any organisation of addictive substances and is associated with a asking [2] and distribute [3], where apiece radical of bad activities should be practical systematically targeted particularized methods. Työhistoria kasinoilla

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jason statham

These articles have got thorough discernment without unclear the readers. car cover

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

If you don't mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.
purchase here

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

thank you for your interesting infomation.
vacation rentals in grand cayman seven mile beach

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,..
doctorfatoff.com homepage

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jason statham

Amazing article! I need individuals to know exactly how great this data is in your article. It's intriguing, convincing substance. Your perspectives are much like my own concerning this subject. tarot cards

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
learn more usheat.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jason statham

I really like this enthusiastic job you are doing folks. the doorway to health

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.
bluehost wordpress install

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Armaan_Shaikh

Phenomenal website you have here. You'll find me taking a gander at your stuff regularly. Spared! Pokemon Go Anndroid

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me.
spartagen xt review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

This sort of message continually rousing and I like to peruse quality substance, so glad to discover great spot to numerous here in the post, the written work is simply awesome, a debt of gratitude is in order for the post.
this website

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

it was a magnificent opportunity to visit this sort of site and I am upbeat to know. much thanks to you such a great amount for allowing us to have this open door..
best of chaturbate
xbox live membership

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
japanc comp

Long Tail Pro
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Vērotājs

Vēl nav pabeigta cīņa ar reibinošās dziras točkām, kuras apmeklē sabiedrības zemākie slāņi - bomži, hroniskie alkaholiķi, kreņķu piemeklētie bezdarbnieki u.tml. Tās joprojām zeļ un plaukst. Cīņa ar narkotikām ir vēl grūtāka, jo tām ir dziļākas un plašākas saknes arī augstākajā sabiedrībā. Vārna vārnai acī neknābs.

Citi autora darbi
Zirgs

Kas ir laime? 1 Autors:Ilona Kronberga