Atslēgvārdi:

Latvijas attīstības plāna ilgstspējīgas attīstības novērtējums

 • Autors:Jānis Brizga; PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts
 • Organizācija:Sabiedriskās polititkas centrs PROVIDUS; Sorosa Fonds – Latvija; Atvērtās sabiedrības institūta Juridiskās Iniciatīvas programma (Open Society Institute Justice Initiative Program; JI); Pašvaldību un valsts pārvaldes reformu iniciatīvu programma (Local Go
 • Gads:2005
 • Valoda:latviešu, angļu

ANOTĀCIJA

Pētījums aplūko struktūrfondu apguves potenciālo ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību Latvijā, kā arī sabiedrības līdzdalību fondu plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.

Iesaki citiem:

Pētījumā apgalvots, ka struktūrfondu līdzekļu apguve var radīt riskus ceļā uz ilgtspējīgu attīstību Latvijā, no līdzšinējās pieredzes fondu apguvē Latvijā, citās jaunajās un vecajās ES dalībvalstīs izgaismojot trīs problēmu grupas:

 • Negatīva ietekme uz sociālo kapitālu – ilgtspējīgas attīstības jēdziens gan tiek bieži lietots plānošanas dokumentos, bet reti kad piemērots praksē;

 • Vāja sabiedrības līdzdalība, kas vairo korupcijas iespējas. Līdzdalību kavē tās laikietilpība.

 • Vāja institucionālā kapacitāte (plānošanas prasmju trūkums, iestāžu inertums), lai nodrošinātu efektīvu un demokrātisku izlietojumu fondu naudai.Pētījumā piedāvāta gan analīze par šo problēmu cēloņiem, gan arī rekomendācijas, kuru īstenošana varētu mazināt negatīvo ietekmi vēl pašreizējā struktūrfondu programmēšanas periodā līdz 2006.gadam, gan nākamajā no 2007. līdz 2013.gadam:

 • Jānodrošina plašāka sabiedrības līdzdalība fondu plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;

 • Jāveido ilgtspējīgas attīstības darba grupa, kas uzraudzītu plānu un projektu atbilstību ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

 • Projektu atlases kritērijos jāintegrē struktūrfondu horizontālie mērķi;

 • Par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem jāizglīto gan projektu pieteicēji, gan atbildīgās institūcijas.
(Latvijas attīstības plāna ilgstspējīgas attīstības novērtējumspdf)

(The Sustainability of Latvia's Devlopment Planpdf)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Paparde

Lai zemei sāpes nav Autors:Jānis Brizga

Janis brizga 165x152

attīstība vai izaugsme 15 Autors:Jānis Brizga