Atslēgvārdi:

Latviešu valodas zināšanas un sabiedrības integrācija

  • Autors:Svetlana Djačkova, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu, angļu

Pētījumā ir ieteikts valdībai skaidrāk apzināties dažādu institūciju lomu latviešu valodas apguvē turpmākajos gados...

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķi ir:


  • Izvērtēt situāciju latviešu valodas prasmē un analizēt tās ietekmi uz sabiedrības integrāciju;

  • Izanalizēt zemā latviešu valodas zināšanu līmeņa cēloņus, ņemot vērā gan motivāciju latviešu valodas apguvē, gan līdzšinējo valodas politikas pasākumu lomu latviešu valodas apguvē un sabiedrības integrācijā;

  • Identificēt turpmākās valodas politikas īstenošanas pamatvirzienus, lai panāktu plašāku sabiedrības integrāciju.


Kaut arī latviešu valodas zināšanas pakāpeniski uzlabojas, joprojām ir liels to iedzīvotāju skaits, kas latviešu valodu prot vāji. Pētījumā ir secināts – kaut arī daļai mazākumtautību pārstāvju nav nepieciešamības plaši lietot savas latviešu valodas zināšanas, to nozīme darba tirgū arvien palielinās, un nepietiekošās valodas zināšanas ierobežo daudzu iedzīvotāju darba izvēles iespējas un konkurētspēju, kā arī iedzīvotāju līdzdarbošanos valsts sabiedriskās un politiskās norisēs. Kaut arī pieaugušo latviešu valodas apguves veicināšanā ir iesaistījušās vairākas valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas, problēmas ir saistītas ar saskaņotas rīcības trūkumu, kā arī nedrošu finansējumu. Pētījuma ir secināts, ka sabiedrībā ir augsts un diferencēts pieprasījums pēc latviešu valodas apguves, kas būtiski pārsniedz piedāvājumu, un ka ir svarīgs lielāks valsts un sabiedrības atbalsts pieaugušo latviešu valodas apguvei.

Pētījumā ir ieteikts valdībai skaidrāk apzināties dažādu institūciju lomu latviešu valodas apguvē turpmākajos gados, paplašināt mērķauditoriju, vairāk atbalstot sociāli izolēto iedzīvotāju latviešu valodas apmācību, nodrošināt finansiālo atbalstu problēmas risināšanai ilgtermiņā, veicināt citu aģentu - pašvaldību, izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu lielāku iesaisti valodas politikas īstenošanā. Vienlaicīgi latviešu valodas apguves veicināšanai jābūt sabalansētai ar citiem sabiedrības integrāciju veicinošiem pasākumiem.

(Pievienotais failspdf)

(Pievienotais fails ENGpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti