Kritiskas pārdomas par sākumdeklarēšanu 23

Līdz ar fizisko personu sākumdeklarēšanas likumprojekta izstrādāšanu valdība ir sākusi pildīt Korupcijas novēršanas koncepcijā pausto apņemšanos izstrādāt sākotnējā īpašuma fiksācijas metodes. Nepretendējot uz likumprojekta pilnu analīzi, norādīšu uz daļēji no pašas Korupcijas novēršanas koncepcijas izrietošām problēmām...

Iesaki citiem:
Nenem 255x203
Foto:AFI

Līdz ar fizisko personu sākumdeklarēšanas likumprojekta izstrādāšanu valdība ir sākusi pildīt Korupcijas novēršanas koncepcijā pausto apņemšanos izstrādāt sākotnējā īpašuma fiksācijas jeb tā sauktās sākumdeklarēšanas metodes. Nepretendējot uz visai lakoniskā likumprojekta pilnu analīzi, norādīšu uz daļēji no pašas Korupcijas novēršanas koncepcijas izrietošām problēmām. Bet pirms tam atgādināšu īpašuma sākumdeklarēšanas principa būtību. Proti, visi vai daļa iedzīvotāju noteiktā laikā deklarē savu īpašumu. No šā atskaites brīža nodokļu iekasētāji vai tiesībsargājošās institūcijas var izsekot personas īpašuma izmaiņām. Būtu atvieglota ienākumu aplikšana ar nodokļiem un apgrūtināta nelikumīgu ienākumu legalizēšana.

Korupcijas novēršana nav galvenais

Likumprojekta 1. panta pirmajā daļā teikts: "Šis likums nosaka sākumdeklarēšanas pienākumu un sākumdeklarēšanas principus." Lai gan sākumdeklarēšanu bieži saista ar korupcijas novēršanu, paša likumprojekta mērķos korupcija pamatotu apsvērumu dēļ nav pat pieminēta. Pirmais no likuma mērķiem skan sekojoši: "Uzlabot personu īpašumu, kas nav reģistrēti publiskajos reģistros, un ienākumu uzskaiti, uzlabojot to aplikšanu ar nodokļiem." Tātad runa ir pirmām kārtām par nodokļu iekasēšanu, nevis korupcijas novēršanu. Divi pārējie likuma mērķi (novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un atvieglot pierādījumu vākšanu, atklājot un izmeklējot noziedzīgus nodarījumus) liek secināt, ka šim normatīvajam aktam tikai starp citu var būt pielietojums cīņā pret korupciju. Tādi varētu būt, piemēram, atsevišķi gadījumi, kad personas cenšas legalizēt lielus korupcijas ceļā iegūtus līdzekļus.

Tomēr ir daudzi korupcijas veidi, kuru piekopšanu sākumdeklarēšana tieši neapgrūtinās. Pieminēšu ļoti vienkāršu shēmu, kur valsts amatpersonai faktiski kā kukuli nodod lietošanā transporta līdzekli vai nekustāmo īpašumu, kas formāli tai nepieder. Jau tagad visiem transporta līdzekļiem un nekustāmajiem īpašumiem attiecīgos reģistros ir redzami to juridiskie īpašnieki. Sākumdeklarēšana tur neko nemainīs, un, to ieviešot, diez vai būs apgrūtināta politiķim kukuļa veidā sniegtas automašīnas vai mājas piereģistrēšana "uz cita vārda". Turklāt jāatceras, ka fiziska persona, kura nav valsts amatpersona un uz kuras vārda attiecīgais īpašums būtu piereģistrēts, drīkst saņemt jebkura apjoma dāvanas, no kā vien vēlas. Arī turpmāk kukuli amatpersonai varēs noformēt, piemēram, kā dāvanu vai samaksu trešajai personai. Turklāt ir risks, ka sākumdeklarācijā personas norādīs neesošus skaidras naudas uzkrājumus, lai noslēptu nākotnē sagaidāmus kukuļus. Šeit ilustrēšanas nolūkam ir aprakstīts primitīvs korupcijas paņēmiens, taču reālās korupcijas shēmas, protams, var būt arī krietni sarežģītākas.

Atvieglota nodokļu iekasēšana

Tomēr īpašuma deklarēšana var nest arī labumu. Lai gan tā neiznīdēs virkni kukuļošanas shēmu, deklarēšana var krietni atvieglot ienākumu aplikšanu ar nodokli. Ja persona sāks dāļāt dārgas dāvanas, kuras, šķiet, nesamērojamas ar tās samaksāto ienākuma nodokļa summu, Valsts ieņēmumu dienestam būs iespējams pārbaudīt, vai nodokļi ir nomaksāti pilnā apjomā. Dāsnais dāvinātājs nevarēs atsaukties uz nez kad agrāk iekrātu naudu, jo tai būs jābūt deklarētai. Ja šī nauda pretēji likuma prasībām nebūs deklarēta, to apliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 25% apmērā.

Taču, ja svarīgākais ieguvums no sākumdeklarēšanas būs pilnīgāka nodokļu iekasēšana, īpatnēja ir šī pasākuma "izcelšana" ārpus parastās nodokļu iekasēšanas sistēmas. Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" jau tagad nosaka iespēju noteiktos gadījumos pieprasīt papildu deklarāciju par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem. Papildu deklarācijā ir jānorāda visi naudas uzkrājumi un īpašumi, ieskaitot mākslas darbus, antikvāras lietas un juvelierizstrādājumus, kuru vērtība ir 500 latu un vairāk. Ņemot vērā to, ka šī deklarācija ir pat apjomīgāka par iespējamo sākumdeklarāciju, ar atsevišķiem grozījumiem to varētu izmantot sākumdeklarēšanas veikšanai. Tāpēc sākumdeklarēšanas pienākumu varētu noteikt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli." Tad zustu ilūzija, ka šī deklarēšana ir bezmaz revolucionārs solis cīņā pret korupciju, un nebūtu tai sekojošas vilšanās, kad nepamatotās cerības būtu sabrukušas. Lai uzsvērtu sākumdeklarēšanas likumprojektā noteiktos mērķus novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un atvieglot pierādījumu vākšanu, atklājot un izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, likumā iespējams īpaši noteikt, ka šo mērķu īstenošanai deklarācijās iekļauto informāciju savas kompetences ietvaros izmanto ne tikai Valsts ieņēmumu dienests, bet arī prokurori un izziņas iestādes.

Vienreizēja deklarēšana var izgāzties

Turklāt nodokļu sistēmas ietvaros nebūtu lietderīgi pieturēties pie sākumdeklarēšanas kā vienreizēja pasākuma. Sākumdeklarēšanas praktiskā organizēšana būs sarežģīta un prasīs lielus resursus. Likumprojekta anotācijā ir norādīti Phare ekspertu atzīmētie sākumdeklarēšanas mīnusi. Viens no svarīgākajiem mīnusiem ir iespējamās administrēšanas procesa vājās vietas (jāadministrē liels skaits deklarāciju), kuras nekavējoties iedragās gan visu rezidentu gatavību pareizi aizpildīt deklarācijas, gan apdraudēs visas savāktās informācijas pilnīgumu un acīmredzamo noderīgumu.

Likumprojekts nosaka, ka sākumdeklarēšana ir visaptveroša, vienreizēja un obligāta visām fiziskām personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijas Republika vai kura ir Latvijas Republikas pilsonis, ko ārvalstī nodarbina Latvijas Republikas valdība, un kurām pieder kāda no turpmāk minētajām lietām: 1) antikvāri priekšmeti, mākslas darbi, dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi, ja to kopējā vērtība pārsniedz 10 000 latu; 2) naudas uzkrājumi, kas uz šā likuma spēkā stāšanās laiku pārsniedz 5000 latu.

Šķiet, nevienam nav kaut cik precīzu aprēķinu par to, cik cilvēkiem galu galā būtu jāiesniedz sākumdeklarācija. Taču potenciālo iesniedzēju skaits droši vien būs mērāms tūkstošos. Ir skaidrs, ka deklarācijas neiesniegs visi, kam tas jādara (tāpat kā, piemēram, ir daļa cilvēku, kuri tā arī nav nomainījuši PSRS pases pret Latvijas Republikas dokumentiem). Tā kā sākumdeklarēšana saskaņā ar likumprojektu notiks pirmo un pēdējo reizi, ir risks, ka deklarācijas neiesniegs vai arī nepareizi aizpildīs liela daļa no tiem, kam tās jāiesniedz (varam tikai minēt, cik jau tagad Latvijā ir cilvēku, kuri pat nenojauš, ka viņiem saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija). Līdz ar to likuma mērķis uzlabot personu īpašumu un ienākumu uzskaiti būtu izpildīts tikai daļēji un nekādā ziņā ne visaptveroši. Sākumdeklarēšanas jēga būtu zudusi, jo visaptveroša īpašuma fiksēšana nebūtu notikusi. Tā kā sākumdeklarēšana ir iecerēts kā vienreizējs pasākums, situācija tikpat kā nebūtu vairs labojama.

Tāpēc daudz lietderīgāk būtu nodokļu administrēšanas ietvaros deklarēšanu veikt katru gadu plašākā apmērā nekā tagad (tā gan vairs nebūtu sākumdeklarēšana, bet ikgadēja deklarēšana). Proti, tam personu lokam, kas noteikts fizisko personu sākumdeklarēšanas likumprojektā, katru gadu jāiesniedz deklarācija, kurā atspoguļoti gan ienākumi, gan naudas uzkrājumi un īpašumi. Tādējādi laika gaitā būtu iespējams deklarāciju savākšanas un pārbaudes praksi nostiprināt līdz tā kļūtu par uzticamu kontroles mehānismu.

Līdzīgi darbojas arī nodokļu administrēšana, piemēram, Norvēģijā, kuras detaļas gan šeit neiztirzāšu. Tikai pieminēšu, ka no Norvēģijas varam mācīties to, kā likuma prasību izpilde tiek "novesta" līdz katra nodokļu maksātāja apziņai. Proti, nodokļu kantoris ik gadu pa pastu nosūta atgādinājumus un deklarācijas veidlapas katram nodokļu maksātājam. Tādējādi mazinās iespēja, ka cilvēks bez ļauna nodoma, bet tikai likuma nezināšanas dēļ neiesniedz deklarāciju.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (23) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Mabel Edhit Serbluk

Nepieciešams steidzami aizdevumu, lai nomaksātu savus parādus? Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai sāktu jaunu biznesu? Vai jums ir nepieciešams personas aizdevumu? Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumu pie procentu likmi 2%. Sazinieties ar mums šodien par e-pastu: (mabelhernandezloan@gmail.com)

Tmp author
mhay biarulla

Piesakies ātri un ērti aizdevumu, lai nomaksātu rēķinus un sākt jaunu finansējumu savu projektu ar vislētāko procentu likmi 3%. Vai sazinieties ar mums šodien, izmantojot: elijahloanfirm@outlook.com ar aizdevuma summu, kas nepieciešama kā mūsu minimālā aizdevuma piedāvājumu ir 1,000.00 jebkurai izvēlei aizdevuma summas. Es esmu sertificēts, kas reģistrēts un legit aizdevējs. Jūs varat sazināties ar mani šodien, ja jūs interesē iegūt šo aizdevumu, sazinieties ar mani vairāk informācijas par aizdevuma process, process, piemēram, aizdevuma noteikumiem un nosacījumiem un kā aizdevums tiks nodota jums. Man vajag jūsu tūlītēju reakciju, ja jūs interesē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Eriks 29.10.2001 20:31
Likumprojekta autori doma pareiza virziena. Visu ipasumu jadeklare, bet zaglus un laupitajus - jaker, jatiesa un jasoda.Pie pareizas pieejas šis projekts ne tikai nebus dargs, bet otradi, laus ietaupit milzigus resursus. Runa ir par to, ka vares atcelt ienakumu nodkli, socialo nodokli un PVN, aizvietojot tos ar vienu - progresivo ipasuma nodokli no fiz. personam.Tada sistemas vienkarsosana lautu samazinat valsts izdevumus, samazinat VID strukturu ierednu skaitu, un rezultata ar nodokliem tiktu aplikta ari "peleka" ekonomika. Tas ir, godigiem uznemejiem parsvara nodoklu likmes butiski samazinatos!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eriks 10.08.2001 16:24
Mārtiņš raksta: "Ērik, ziņotājs reāli var būt tikai tas, kurš pats ar korupciju saskaras."
Ja atlīdzība par efektīvu ziņošanu tiks garantēta, tad ziņotājs reāli varētu būt pat juridiskā personā (kāds detektīvu birojs).

Mārtiņš raksta: "Turklāt svarīgi, lai šiem potenciālajiem ziņotājiem būtu garantēta ne tikai naudiska pateicība par paveikto, bet arī reāla aizsardzības sistēma, ja gadījumā runa ir par ļoti, ļoti nopietnu korupciju."

To nevajag. Atkal vajadzēs ierēdņi, kuriem jāmaksā par to, ka viņi izlēms kur i nopietna korupcija, kur nē. Nevajag jaukt ziņotāju ar liecinieku. Ja balstoties uz ziņotāja paziņojumu policija savāc pietiekoši daudz pieradījumu, šī ziņotāja liecības tiesā nemaz nav nepieciešamas. Piemēram, ziņotais paziņo par to, kur un kad tiks dots kukuļis. Policija visus "uz vietas" notver, visu kārtīgi noprotokolē - nekādas liecības no ziņotāja nav nepieciešamas. Tomēr, ja ziņotājs baidas ziņot personīgi, tas var pārdot savu iformāciju kādam nopietnam detektīvbirojam, kuršh jau ziņos no sava vārda

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Mārtiņs 10.08.2001 15:23
Ērik, ziņotājs reāli var būt tikai tas, kurš pats ar korupciju saskaras. Un tā kā visbiežāk ar to saskaras publiskajā sfērā strādājošie, tad arī šo personu kontekstā es biju domājis šo ziņotāju sistēmu. Turklāt svarīgi, lai šiem potenciālajiem ziņotājiem būtu garantēta ne tikai naudiska pateicība par paveikto, bet arī reāla aizsardzības sistēma, ja gadījumā runa ir par ļoti, ļoti nopietnu korupciju. Ne jau privātpersona būs tas ziņotājs, vismaz, spriežot pēc Latvijas sabiedrības pilsoniskās kultūras, to diezgan pārliecinoši var sacīt, bet gan pati amatpersona, kas ir tuvu stāvoša nelegāla labuma došanai kādai citai amatpersonai.

Ne jau atejas sargātāja, kas būtībā arī strādā publiskā iestādē, būs tā ziņotāja, bet gan tādas varētu būt publiskas amatpersonas Latvijas izpildvarā (vidējā vai zemākā vadības līmeņa ierēdņi).

Un tikai nesāc tagad diskutēt par "stukačismu". Tas vārds ir no padomijas saglabājies atavisms, kura semantika ievērojami atšķiras no ziņotāju būšanas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eriks 10.08.2001 12:53
Mārtiņš raksta: "Ērik, vecīt, vajag būt nedaudz zinošākam par valstī "atlaižamo antikorupcijas ierēdņu" darbību. Tā saucamā ziņotāju sistēma (whistle-blowers- skat. www.transparency.org izvēlni TI Source book), ko tu piedāvā vismaz jaunajā Korupcijas novēršanas programmā paredzēta kā viens no (!) realizējamajiem pretkorupcijas pasākumiem (skat. noadaļas "Novēršana" 6. sadaļa)."
Mārtīņs, šeit nav vajadzīga ziņotāju sistēma. Šeit vajag tikai garantēt jebkuram cilvēkam atlīdzību par efektīvu ziņošanu - un bez jebkādu papildus sistēmu veidošanu ļoti atvieglosies korumpēto amatpersonu pieķeršana

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mārtiņs 10.08.2001 10:43
Ērik, vecīt, vajag būt nedaudz zinošākam par valstī "atlaižamo antikorupcijas ierēdņu" darbību. Tā saucamā ziņotāju sistēma (whistle-blowers- skat. www.transparency.org izvēlni TI Source book), ko tu piedāvā vismaz jaunajā Korupcijas novēršanas programmā paredzēta kā viens no (!) realizējamajiem pretkorupcijas pasākumiem (skat. noadaļas "Novēršana" 6. sadaļa).

Arī es daudzviet neesmu apmierināts ar "atlaižamo antikorupcijas ierēdņu" darbību, kas brīžiem pat robežojas (niansēs) ar nekompetenci, bet tie nu gan ir laikam tādi mani subjektīvi aizspriedumi par viņiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eriks 10.08.2001 08:36
Valts raksta: "Un kopumā, jā, es piekrītu, ja deklarēšanu labi administrētu, cilvēkiem būtu aizvien grūtāk legalizēt nez kur iegūtu īpašumu. Kā minimums, par visu būtu jānomaksā nodokļi. Taču neticu, ka tik sarežģītu lietu varētu vienā momentā sākt gandrīz nevainojami administrēt, tāpēc uzskatu, ka ir jādeklarē katru gadu, izveidojot labu sistēmu."
Tā ir utopiskā domāšana - uzskatīt ka korupciju var efektīvi apkarot caur īpašuma uzskaiti. Patiesība visus šobrīdējos respektīvos antikorupcijas iestāžu ierēdņjus jālaiž prom no darba. Maksāt tiem algas nozīmē izmest naudu uz vējā.

Korupcija jāapkaro stimulējot informātorus, garantējot efektīvam informātoram kaut 20% no naudas soda vai konfiscēta īpašuma. Tas ļaus ķert noziedzniekus tieši "uz vietas" - pretlikumīgo veinoshanas laikā vai pie ar to saistīto "pienākumu" izpildīšanas.

Tomer īpašuma uzskaite ir ļoti vajadzīga lieta. Tas ļautu padarīt valsts sistēmu daudz vienkāršaku un efektivāku, ja visi nodokli tiktu atcelti, un to vietā tiktu ievests vienots īpašuma nodokļis no fiz.personam. Tad tiešām, katram būtu jādeklarē savu īpašumu. Un arī "ēnas ekonomika" nevarētu izvairīties no nodokliem, jo īpašumu "paslēpt" ir problematiski. Kaut varbūt netiks pieradīts, ka narkoboss nopirka villu par nelegāli nopelnīto naudu, tomēr viņam kartru gadu būs jāmaksa nodokļis no šī villas vērtības..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Valts 09.08.2001 18:49
Taisnība! Tas kukuļdevējs gan varētu, piemēram, noslēgt dāvinājuma līgumu ar personu, uz kuras vārda auto būs reģistrēts. Dāvinājums ir dāvinājums, tā arī valsts iestādēm paskaidrotu. Kukuļdevējs varētu arī, teiksim, šai trešajai personai piešķirt aizdevumu auto iegādei, pēcāk to aizdevumu "aizmirstot" atprasīt. Varētu samaksāt trešajai personai arī par kādu darbu, kas reāli nemaz nav veikts (lai būtu par ko nopirkt autiņu). Tiesa, varbūt nāktos samaksāt kādu nodokli, kas gan būtu pozitīvs ieguvums no deklarēšanas.

Un kopumā, jā, es piekrītu, ja deklarēšanu labi administrētu, cilvēkiem būtu aizvien grūtāk legalizēt nez kur iegūtu īpašumu. Kā minimums, par visu būtu jānomaksā nodokļi. Taču neticu, ka tik sarežģītu lietu varētu vienā momentā sākt gandrīz nevainojami administrēt, tāpēc uzskatu, ka ir jādeklarē katru gadu, izveidojot labu sistēmu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Mārtiņs 09.08.2001 18:06
Valt,

bet takš tiesībsargājošās un nodokļus iekasējošās institūcijas man, kā "parastam" mašīnas īpašniekam varēs pieprasīt, lai es pierādu, ka man ne no šā, ne no tā ir uzradies jauns vāģis (tas, protams, uzreiz jāsaista ar legālās prezumpcijas principu), vai ne?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Valts 09.08.2001 16:42
P.S. Protams, auto un nekustāmie īpašumi nebūs jādeklarē sākumdeklarācijā, jo to piederība tāpat tiek fiksēta attiecīgos reģistros.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Valts 09.08.2001 16:38
Mārtiņ! Pilnīgi pareizi - jādeklarē būs visām fiziskām personām, kuru mantība pārsniedz likumā noteiktās summas. Bet iedomājaties, ka Jūs neesat amatpersona, taču esat rads vai vienkārši uzticības persona tam politiķim, kuram es kā kukuli gribu iedot dārgu auto. Politiķis ar Jums sarunās, ka auto tiek piereģistrēts uz Jūsu vārda. Rezultātā formāli būs iznācis pilnīgi likumīgs darījums, proti, es Jums būšu uzdāvinājis auto. Un Jūs šo faktu varēsit deklarēt kaut desmit reizes. Protams, ar auto braukās politiķis, bet tas jau nevienā deklarācijā nav jāraksta. Tas pats ir iespējams ar nekustāmiem īpašumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Mārtiņs 09.08.2001 14:59
Bet rakstīts tak, ka jādeklarē būs visām fiziskām personām!?

Man, piemēram, ir Purvīša glezna 5001 LS vērtībā, tas nozīmē, ka man arī būs jādeklarē, lai gan es nebūt neesmu amatpersona.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Valts 08.08.2001 15:20
Sākumdeklarēšana neapgrūtinātu kukuļu pieņemšanu "uz cita" vārda tāpēc, ka tā cita persona, nebūdama amatpersona, taču tā kā tā drīkstēs pieņemt jebkādas dāvanas un maksājumus. Starp citu tās mājas un auto jau tagad ir reģistros un valstij ir zināms, kāda māja vai mašīna kam juridiski pieder. Tur deklarēšana neko jaunu neieviesīs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mārtiņš 08.08.2001 13:16
Pag, man tagadiņ vairs nav skaidrs. Kalniņš saka: "Sākumdeklarēšana tur neko nemainīs, un, to ieviešot, diez vai būs apgrūtināta politiķim kukuļa veidā sniegtas automašīnas vai mājas piereģistrēšana "uz cita vārda"."

Savukārt likumprojektā teikts:

Sākmdeklarēšana ir visaptveroša, vienreizēja un obligāta visām fiziskām personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijas Republika vai kura ir Latvijas Republikas pilsonis, ko ārvalstī nodarbina Latvijas Republikas valdība

Tad man nav īsti skaidrs, vai tad arī jebkurai fiziskai personai nebūs jādeklarē, ja tiks pārsniegtas normatīvi noteiktās robežas? Ja tas tomēr attieksies tikai uz amatpersonām, tad steidzami ir jāmaina šī teikuma konstrukcija, jo parasts lasītājs nevar "iebraukt", par kādām fiziskām personām ir runa ( ja visām, tad visām, t. i., ari "uz cita vārda" fiziskām personām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eriks 08.08.2001 08:31
Hilarija raksta: "Pilnīgs ārprāc būtu, ja VISIEM iedzīvotājiem liktu rakstīt deklarācijas -- pensionāriem utt. -- deklarācijas taču ir domātas, lai konstatētu korupciju un nelikumīgu rīcību valsts ierēdņu ienākumos!"
Deklarācijas nemaz nepalīdz cīņā pret korupciju, jo tiek izmantotas visdažādākas nelikumīgo ienākumu atmazgāšanas tehnologijas. Risinājums ir stukačošanas legalizēšana. Ja efektīvām informātoram likums garantēs kaut 20% no respektīva naudas soda vai konfiscēta īpašuma, tad pat ierēdni paši savlaicīgi informēs policiju par savu koleģu pārkāpumiem.

Tomēr īpašumu tiešam jādeklarē visiem, jo visus parastus nodokļus jāatceļj, un jāaizvieto tos ar progresīvo īpašuma nodokli

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Hilarija 07.08.2001 18:18
Dzidrai -- sorīī, es to nedomāju noniecinoši :) Manas domeles tomēr ir, ka jāpatur prātā problēma, kurai šī sākumdeklarēšana pievēršas, neuztverot to kā panaceju maznodrošinātajiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


dzidra 07.08.2001 17:15
Taas nebija nekādas domeles, bet gan nopietnas domas!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Hilarija 07.08.2001 14:25
Interesantas domeles, bet ja problēma ir, ka zāles pensionāriem pārāk dārgas, tad nešaubīgi ērtāk un finansiāli izdevīgāk šo problēmu risināt ne jau ar deklarācijas palīdzību!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

dzidra 07.08.2001 12:43
Deklarācijas ir arī labas, jo tie paši pensionāri vai daudzbērnu ģimenes, tērējot naudu par zālēm, īri utml. lietām virs noteiktas summas, varētu dabūt nodokļu atvieglojumus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


skol 06.08.2001 19:35
A ja nu pensionārs ir profesionāls kukuļņēmējs par kāpņu telpas pārkāpumiem...? ;)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Hilarija 06.08.2001 16:47
Pilnīgs ārprāc būtu, ja VISIEM iedzīvotājiem liktu rakstīt deklarācijas -- pensionāriem utt. -- deklarācijas taču ir domātas, lai konstatētu korupciju un nelikumīgu rīcību valsts ierēdņu ienākumos!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


dzidra 06.08.2001 13:24
Godīgi būtu, ja visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu jāraksta deklarācijas

Saistītie raksti
Citi autora darbi