Atslēgvārdi:

Krievu pasaule 28

Rietumu analītiķi Krievijas ekspansionismu un impēriskās ambīcijas parasti izskaidro ar nedrošības sajūtu, toties Krievijas autori to pamato ar mesiānisko aicinājumu.

Iesaki citiem:

„Pagātnē ģeogrāfiski vienotā „krievu pasaules” telpa pašlaik ir sadalīta ar dažādu valstu robežām. Tomēr tautām, kuras dzīvo vēsturiskās Krievzemes teritorijā, jājūt sava kopējā civilizācijas piederība un jāuztver „krievu pasaule” kā pārnacionāls projekts”.[1] Šos vārdus III Krievu pasaules asamblejas atklāšanā Maskavā 2009. gada 3. novembrī teica Krievu pareizticīgās baznīca galva patriarhs Kirils. Turklāt viņš nāca klajā ar priekšlikumu lietot jēdzienu „krievu pasaules valstis”, attiecinot to uz zemēm, kuras vēsturiski ir bijušas Krievijas teritorijā. Kirils precizēja, ka „krievu pasaulē” tās apvieno krievu valodas lietošana, kopīga kultūra un vēsturiskā atmiņa. Visas trīs pazīmes atbilst arī citu „krievu pasaules” ideoloģiskā koncepta autoru izvirzītajiem vienojošajiem elementiem.

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs sadarbībā ar kolēģiem Igaunijā, Lietuvā, Ukrainā, Moldovā un Gruzijā ir veicis pētījumu The „Humanitarian Dimension” of Russian Foreign Policy Toward Georgia, Moldova, Ukraine and, the Baltic States. Tajā ir detalizētāk apskatītas šajā rakstā skartās tēmas. Taču, pirms tagad apskatīt Krievu pareizticīgās baznīcas lomu „krievu pasaules” veidošanā un līdzdalībā Krievijas politikā attiecībā uz tautiešiem ārvalstīs, ielūkosimies nedaudz „krievu pasaules” ideju attīstībā.

Tautiešu meklējumos

Ar „krievu pasauli” parasti saprot gan Krievijas un tās diasporu pārrobežu veidojumu, gan ideoloģisku konceptu, kura pamatā ir „krievu pasaules” kā īpašas civilizācijas attīstība. Tādi autori kā Pjotrs Ščedrovickis, Jefims Ostrovskis, Natālija Naročņickaja, Tatjana Poloskova, Vitālijs Skriņņiks, Valērijs Tiškovs dažādos rakursos ir aprakstījuši „krievu pasaules” veidošanas mērķus un līdzekļus to sasniegšanai. Viens no autoriem, kurš ir devis nozīmīgu ieguldījumu „krievu pasaules” koncepta attīstībā, ir P.Ščedrovickis. Viņš atsaucas uz krievu zinātnieku — eirāzistu[2] — ģeopolitisko ideju turpinātāju Ļevu Gumiļovu, kurš uzskatīja, ka „griba aktīvi darboties vēsturē” pāriet laikā no vienas etnokultūras grupas uz citu.[3] P.Ščedrovickis uzsver, ka pienācis laiks Krievijai ar „krievu pasaules” palīdzību ieņemt nozīmīgu lomu cilvēces vēsturē.

Viens no „krievu pasaules” būvniecības pamatelementiem ir krievu valoda, kā ceļš uz krievu kultūras izpratni. Ščedrovickis, līdzīgi 18. gadsimta vācu domātājam Herderam akcentē valodas saistību ar domāšanas procesu. Viņš raksta, ka tie, kuri ikdienā runā krieviski, arī domā krieviski un rezultātā — rīkojas krieviski.[4]

Daļa „krievu pasaules” autoru kā vienu no galvenajiem „krievu pasaules” mērķiem saskata diasporas iesaisti ekonomisku labumu gūšanā, piemēram, investīciju piesaistē Krievijai. Lai sasniegtu minēto, „krievu pasaulei” tiek izvirzīts uzdevums — veidot globālu infrastruktūru ar tīklveida komunikāciju, lai ar ārvalstīs dzīvojošo Krievijas tautiešu palīdzību piedalītos visdažādāko resursu sadalē pasaules mērogā.

Krievu pasaules” koncepta izstrāde pagājušā gadsimta 90. gados attīstījās drīzāk neatkarīgi no Krievijas oficiālās politikas attiecībā uz ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem. Situācija mainījās pēc Vladimira Putina nākšanas pie varas. Jēdziens „krievu pasaule” kļuva par oficiālā politiskā diskursa sastāvdaļu un vēlāk, 2007. gadā, tika iekļauts arī Krievijas Federācijas ārpolitikas apskatā. [5] Minētais apskats, pēc V.Putina norādījuma, tika izstrādāts kā vadlīnijas Krievijas diplomātu darbam.

„Krievu pasaules” izveide nav iedomājama bez tās dalībniekiem — Krievijas tautiešiem dažādās pasaules malās. Bet kuri īsti ir „ārvalstīs dzīvojošie Krievijas tautieši? Lai gan 1999. gada likums par „Krievijas Valsts politiku attiecībā uz ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem” akcentē četras cilvēku grupas, kas var pretendēt uz Krievijas tautieša statusu, tomēr jautājums līdz šim nav saņēmis pietiekami skaidru un vienotu atbildi pašā Krievijā. Diskusija par tautiešu definīciju ir gājusi roku rokā ar Krievijas identitātes meklējumiem.

90. gados arvien pieaugošais nacionālisms Krievijā kļuva bīstams normālai multietniskajai valsts pastāvēšanai. Strikta tautieša definīcijas sasaiste ar etnisko pazīmi un juridiska statusa fiksēšana (tautieša karte jeb sertifikāts) varētu izraisīt pretreakciju gan Krievijas kaimiņvalstīs, gan pašā Krievijā. Tādējādi radās nepieciešamība pēc „krievu pasaules” kā visaptveroša koncepta, kas ļautu izvairīties no juridiskiem un politiskiem sarežģījumiem. Turklāt tas vienotā veidojumā ļauj apvienot visu Krievijas emigrācijas viļņu pārstāvjus — gan tos, kuri izbrauca labākas dzīves meklējumos, gan tos, kuri bija spiesti atstāt savu dzimteni politisku motīvu dēļ, gan arī tos, kuri uzskata, ka paši nekur nav braukuši, drīzāk „valsts esot aizbraukusi” un atstājusi viņus aiz robežām.

Svētā Krievzeme

Tā kā „krievu pasaules” galvenā pazīme ir piederība kultūrlingvistiskajai grupai, tad tās robežas nav strikti iezīmētas. Krievijas oficiālajai varai tas ļauj attiecināt savu tautiešu „interešu aizstāvības” politiku uz plašu ārvalstu iedzīvotāju loku, kā nu konkrētajā situācijā ir nepieciešams. Minēto apstiprina arī V. Putina teiktais 2001. gada oktobrī Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu kongresā: „Bet tautietis noteikti ir ne tikai juridiska kategorija. [..] Jo jēdziens „krievu pasaule” jau no laika gala ir gājis tālāk par Krievijas ģeogrāfiskajām robežām un pat pāri krievu etnosa robežām.”[6]

Krievu pareizticīgā baznīca akcentē „krievu pasauli” kā garīguma glabātāju un izplatītāju. Viena no KPB priekšrocībām darbā ar tautiešiem ir savu mērķu nepolitizēšana. Katrā ziņā tas netiek darīts atklātā veidā. Ir jāņem vērā tradicionāli tuvās attiecības starp Baznīcas līderiem un Krievijas valsts vadību. Izmantojot krievu pareizticīgo baznīcu kā „krievu pasaules” konsolidētāju, Krievijas vara samazina iespējamo kritiku par savu rīcību tautiešu politikā ārvalstīs. Rietumos respektētā reliģijas brīvība nodrošina zināmu leģitimitāti Krievu pareizticīgās baznīcas aktivitātēm ārvalstīs. Turklāt baznīcai ir reāls sakaru tīkls visā pasaulē, kur vien ir Maskavas patriarhātam pakļautībā esošās vietējās baznīcas.[7]

Tagadējais pareizticīgās baznīcas galva Kirils iepriekšējos gados pārstāvēja baznīcu sakaros ar ārvalstīm. Viņš aktīvi iesaistījās Krievu aizrobežu pareizticīgās baznīcas apvienošanā ar Maskavas patriarhātu. Arī tā laika Krievijas prezidents V.Putins atbalstīja abu sašķelto pareizticīgo organizāciju apvienošanos 2007. gada maijā. Šis notikums ir viens no „krievu pasaules” konsolidācijas aktivitāšu piemēriem. Pēdējo gadu prakse rāda, ka Krievu pareizticīgā baznīca ir aktīvi iesaistījusies tautiešu politikā. Tā aktīvi piedalījās Eiropas krievu alianses izveidē. Alianse apvieno sabiedriskās organizācijas, politiķus, žurnālistus, citus aktīvistus no Eiropas Savienības (ES) valstīm. Minētajā organizācijā darbojas arī Eiropas Parlamenta deputāte no Latvijas Tatjana Ždanoka.

Sevišķu uzmanību Krievija pievērš Ukrainai, kur pastāv trīs neatkarīgas pareizticīgo baznīcas: Kijevas patriarhāts, autokefālā baznīca un Maskavas patriarhāts. Ukrainas vara vēlas mazināt Krievijas ietekmi uz minētajām organizācijām, turpretī oficiālā Krievija labprātāk redzētu visus pareizticīgos kā konsolidētas „kievu pasaules” sastāvdaļu. Jau minētajā III Krievu pasaules asamblejas sapulcē Kirils citēja Lavrentiju Čerņigovski, kurš teicis, ka „Krievija, Ukraina, Baltkrievija — tā arī ir Svētā Krievzeme.”[8] Līdzīgas idejas par ukraiņiem kā etniski un garīgi neatšķiramiem no krieviem Ukrainā pēdējos gados aktīvi izplata Krievijas tautiešu organizācijas.

Pret Rietumiem

Metropolīts Kirils, pirms vēl bija kļuvis par Krievu pareizticīgās baznīcas galvu, uzrunājot 10. Vispasaules krievu tautas sapulci 2006. gada maijā, pavēstīja, ka savdabīgajai krievu civilizācijai, kura sastāv no Krievijas un „krievu pasaules”, būs jāoponē Rietumu civilizācijai jautājumos par Rietumu tradīciju universālumu.[9]

Krievijas politiskajā retorikā civilizāciju sadursmes ideja tiek izmantota kā pamatojums ES un ASV ietekmes līdzsvarošanai Krievijas kaimiņos. Tādējādi tiek meklēta leģitimitāte aktīvai ārpolitikai attiecībā uz NVS, Baltijas valstīm un tajās dzīvojošajiem Krievijas tautiešiem. Šīs valstis tiek pasniegtas kā cīņas lauks starp divām civilizācijām. Sevišķi 2004–2006. gadā „krāsaino” revolūciju iespaidā Krievijas politiķi labprāt citēja 19. gadsimta slavofilus un runāja par civilizāciju pretstāvēšanu. Aktīvs tautiešu atbalsta politikas īstenotājs, Maskavas mērs Jurijs Lužkovs, 2006.gadā rakstā Mēs un Rietumi rakstīja — lai noturētos pret Rietumiem, Krievijai esot jāintegrē ap sevi nākamā pasaules daļa, vispirmām kārtām — postpadomju telpa un „tautiešu pasaule”.[10] „Krievu pasaules” koncepts formulē tautiešu politikas mērķi plašākā nozīmē, piešķirot tam Krievijas tautas misijas uzdevumu. Henrijs Kisindžers savā grāmatā Diplomātija norāda, ka Rietumu analītiķi Krievijas ekspansionismu un impēriskās ambīcijas parasti izskaidro ar nedrošības sajūtu, toties Krievijas autori to pamato ar mesiānisko aicinājumu. [11]


Par spīti skaistām runām par pareizticīgās pasaules vienotību un Krievijas īpašo garīgo misiju Krievijas—Gruzijas militārā konflikta piemērs atgādina par realitāti Krievijas ārpolitikā. Arī pašā Krievijā drīzāk varētu runāt par pareizticīgās kultūras ietekmi nekā par Krieviju kā patiesi pareizticīgu zemi. Lielākā daļa „krievu pasaules” ideju autoru un tautiešu politikā iesaistīto ekspertu vairāk uzsvaru liek uz visdažādāko „pasaulīgo” tautiešu NVO darbības atbalstu. Tomēr Krievijas identitātes meklējumos arī turpmāk pareizticība spēlēs nozīmīgu lomu. Lai gan „krievu pasaulei” izvirzīto misiju drīzāk varētu saukt par „neiespējamu”, tomēr paredzams, ka šo vārdu salikumu mēs dzirdēsim arvien biežāk. Tas, ka Latvijai netieši tiek ierādīta loma kā „krievu pasaules valstij”, nevilšus atgādina vācu ģeopolitkas ideju pamatlicēja Karla Haushofera pausto par „nepieciešamo dzīves telpu” un „godīgākām robežām”. Protams, nevar vilkt tiešas paralēles starp minētajām idejām un „krievu pasauli”, tomēr nevajadzētu arī atstāt bez ievērības to, ko kaimiņezemes varenie pauž attiecībā uz mums.

_____________________________

[1] Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии III Ассамблеи Русского мира. http://www.patriarchia.ru/db/print/928446.html (Maskvas patriarhāta mājaslapa; aplūkota 23.11.2009.).

[2] Eirāzisma ideoloģija attīstījās Krievijas emigrācijas domātāju vidē 20. gs. 20. – 30.tajos gados. Tās pamatā ir ideja par Krieviju, kā īpašas Eirāzijas civilizācijas centru, kas ietver sevī gan Eiropas, gan Āzijas kultūru īpatnības.

[3] Щедровицкий П. Русский мир и транснациональное русское. http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-00/shedrovicky-transnatio/ („Русский Архипелаг” mājaslapa; aplūkota 5.04.2009.).

[4] Turpat.

[5] Обзор внешней политики Российской Федерации http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD (KF ĀM mājaslapa; aplūkota 10.03.2009.).

[6] Выступление В.В. Путина на Конгрессе соотечественников проживающих за рубежом 11-12 октября 2001 г. http://www.mosds.ru/Meria/meria_merop_KongPut.shtml (Maskavas Tautieša nama mājaslapa; aplūkota 12.04.2009.).

[7] Выступление председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на заседании Президентского совета по взаимодействию с религиозными организациями (Москва, 27 ноября 2007 года) http://www.mospat.ru/index.php?page=38903 (KPB Maskavas patriarhāta oficiālā mājaslapa; aplūkota 23.04.2209.).

[8] «Россия, Украина, Беларусь ― это и есть святая Русь»

[9] Права человека и нравственная ответственность http://www.patriarchia.ru/db/print/102261.html (KPB Maskavas patriarhāta mājaslapa; aplūkota 12.03.2009.).

[10] Turpat.

[11] Turpat.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (28) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andža 24.05.2011 19:48

Jandžam - atražo kremļa murgus par NATO "gaļu"..vēl jau ir dziesma par Latvijas kā ES un ASV pakalpiņu un PSRS labajiem laikiem.. Acīmredzami esi Krievijas oficiālo vai Latvijas krievvalodīgo mediju ietekmē + plus simpātijas pret Krieviju kopumā.
Ceru, kad pienāks laiks, kad Krievija būs brīva un demokrātiska valsts, bez lielummānijas impēriskajiem kompleksiem, kuru tās politiķi un vadītāji sludina ik uz soļa. Tad varēs arī atslābt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jaņdžs - Aivars V. 10.12.2009 15:23

Šeit intervija ar bijušu kara kalpu http://www.pbs.org/moyers/journal/12042009/watch.html Ir vērts noskatīties abus gabalus. Man sava kaimiņa žēl, jo puisis vēl nesaprot, ka Lieģis meklē gaļu priekš Nato. Ja puisis meklē dēkas, tas daudziem puišiem tā, tad vēlu viņam laimēties nevienu nenošaut un pašam palikt dzīvam. Labu laiku atpakaļ pats biju kara kalps, ka augšējā intervijā Olivers Stons. Šinī gadījienā domāju līdzīgi viņam.

Attiecībā uz rakstu par 'Krievu pasauli', pārlasīju un zemtekstā saskatu autoru ar "kurinātāja" mentalitātii. Nesaskatu jūsu izteiktos vārdos nekādu argumentu, kas varētu jūsu uzskatus veicināt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V. - latvis 08.12.2009 14:10

Domāju,ka nekādas krievu pasaules nebūs,jo Krievija nespēj kļūt par reālu,decentralizētu,demokr'tisku,federatīvu valsti,lielākas iespējas,ka būs pax americana.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

latvis 08.12.2009 13:22

Lai dzīvo krievu pasaule - no Sebežas līdz Vladivostokai!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Zaigonis - sinogiz 08.12.2009 10:59

Mozus ticīgie un pareizticīgie uzskata sevi par Dieva izredzētiem.@!.gadsimta murgs un kolo-
niālpolitikas rīks.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Livonijas verga dvēsele - meinhardt 07.12.2009 14:37

May be mums vajadzētu Latvijas prezidenta kroni piedāvāt Zviedrijas karalim.. Tad atkal kā vecos labos laikos mēs varētu pa ziemu kamanās braukt uz Stokholmu, lai visžēlīgajam ķēniņam iesniegtu kārtējo 'žēlabu grāmatu'.. Es, ja godīgi, pilnā nopietnībā tikai PAR!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V. - meinhardt 07.12.2009 14:30

Brauciet prom no Latvijas uz visiem laikiem un pārstājiet jaukt gaisu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

meinhardt 06.12.2009 18:44

Šodien Dienas ziņās lasām:

"Rīgas pašvaldība prognozē, ka valdības pieņemto lēmumu dēļ nākamā gada februāris un marts varētu būt ļoti grūts lielai daļai iedzīvotāju, jo šajos mēnešos tiks saņemtas pirmās samazinātās algas, bet par siltumu būs jāmaksā ievērojami vairāk nekā rudenī.

Tādēļ pašvaldība gatavojas uz visļaunāko, pat ievērojamu badacietēju skaita pieaugumu, kas varētu vērsities pēc palīdzības pašvaldībā, norādīja Kononova."

Atzīstos pilnīgi godīgi - Latvijas kā valsts pastāvēšanais es vairs jēgu neredzu. Lai to attaisnotu ir nepieciešami tik lieli mīti, ka cilvēki ir jānoved līdz vājprātam, lai viņim tam noticētu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V. - Jaņdžs 05.12.2009 15:22

Mūsu karakalpiem Afganistānā nekāda žēlošana nav vajadzīga.Vispirms jau parastais cilvēks tos treniņus nespēj izturēt.Tur vajadzīgs,lai cilvēku kā magnēts pievilktu vismaz ekstrēmie sporta veidi.Pēc tam var pāriet uz pašu ekstrēmāko lietu-karu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jaņdžs 05.12.2009 00:18

Savā ziņā raksts domāts tiem, kuri par vēsturi neinteresējas un vēsturi saprot kā mītu. Latviešu ieraušanos sevī un zaudētāju kompleksu var izskaidrot ar sekošanu novecotā mītā. Krievu pareizticīgo mīts arī ir novecojis, jo īstenībā pauž Romas ticības viedokli, kas (vai dien) arī ir novecojis. Pat šodien Maskavā ciemojās pops, kā tas ieciemojās slāvu un baltu pasaulē jau sen. Tiem, kam dievs debesīs bet neviss dievišķīgums ikdienā joprojām sapņi par impēriju. Nu, neturās vairs impērija neviena, kaut valdība Latvijā vēlās latviešus savā sapnī par vareniem Rietumiem par katru cenu ievilkt. Man te kaimiņu puisis drīz uz Afganistānu tikšot sūtīts. Man žēl, ka viņš sev nezinot ir vēl viens latviešu imigrants, bet viņš ir priecīgs, jo par savas dzīvības riskēšanu labi nopelnīs. Tāda tā "latviešu pasaule".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V - l v dvēselei 04.12.2009 22:35

Ir zināmas aizdomas,ka Somijai u Zviedrijai jau labi sen ir kādas slepenas vienošanās ar NATO,kas nodrošina viņu pastāvēšanu.Kaut kā pārāk viegli viņas pārdzīvoja auksto karu.Bet vislabāko inforrmāciju tiešām var gūt no krievu liberālās opozīcijas dažādiem analītiķiem,jo tur tiešam valsts cenzūra nedarbojas.Tur neslavina Staļinu un sauc lietas un parādības īstajos vārdos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

nataļja 04.12.2009 21:25

Īsi sakot, šis raksts+komentāri=virtuves sarunas.
Turklāt ne visai gudru cilvēku starpā.

Pietr-le-Letton:
Им ничего пробовать не надо - всё свидетельствует от том, что они уже все вместе чего-то покурили! ;)
Эх, люди.. СВОЙ мозг используйте, уши и глаза откройте и думайте сами, а не жадно глотайте то, что вам подкидывают сверху, сбоку или ещё откуда. Мозг удивительная штука - когда им пользуешься, жизнь как-то сразу немного легче становиться!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pietr-le-Letton 04.12.2009 18:00

Ну прямо "русский заговор". Таблетки пить не пробовали?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Livonijas verga dvēsele - visiem 04.12.2009 15:10

Ja atsevišķās Baltijas jūras zemes (kā Somija un Zviedrija) atmestu savu muļķīgi pašnāvniecisko neitralitāti un izveidotu savu savrupi kolektīvo drošības sistēmu, apvienojoties Zviedrijai, Somijai, trim Baltijas valstīm un Polijai, mēs iegūtu vismaz 60 miljonus lielu iedzīvotāju skaitu, kas prevalējot Rietumeiropas vērtībām šo cilvēku apziņā būtu nopietns atslogs Krievijas 140 miljoniem iedzīvotāju..

Piemetot vēl klāt Baltkrievijas un Ukrainais nekrievu daļu mēs droši iegūtu vismaz 100 miljonus nekrievu ļautiņu, pret kuriem Kremļa Čingizhanam gan nebūtu ko nopietnu iesākt.. Īsāk kasot pēcpusi, atjaunojot kādreizējās Žečpospoļitas un Zviedru Stormaktsiden laika ģeopolitiskās robežas mēs bārdainajiem mongoļiem ātri vien ierādītu viņu īsto 3.Romas vietu - sust vienā mierā tālāk Eiropas aizkrāsnē, un graužot 'semočkas' popu un igumenu gara tumsībā turpināt sevi uzskatīt par pirmo tautu pasaulē..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V>MB - mb 04.12.2009 14:31

Gruzīni un ukraiņi netiek NATO tādēļ,ka nespēj izpildīt to pašu mājasdarbu,ko izpildīja Baltijas valstis.NATO vajadzēja zināt,kur iet sarkanā līnija,lai Abrenes dēļ nejauši neuzsāktu kodolkaru.Abrene ir kā čemodāns,kuru vajadzēja pamest uz perona,ja gribējām vieglāk paskriet,lai ielēktu aizejošā vilcienā.Gruzija un Ukraina negribēja šķirties no saviem čemodāniem un tādēļ nevarēja paskriet.

Eiropiešu atstāšana bez apkures tomēr nav klasiskais karš.

Izglītotākā krievu daļa tomēr apzinās valsts tehnoloģisko atpalicību,valsts nespēju funkcionēt un to,ka nekāda ideoloģija nepalīdzēs pārvarēt atpalicību.Ja Krievija nespēj kļūt par funkcinējošu,decentralizētu ,federatīvu valsti pēc labākajiem paraugiem,tad šī agonija var turpināties visu 21.gadsimtu.Tomēr šaipus Urāliem var saķerties islamisti ar krievu fašistiem gluži kā Dienvidslāvijā.Viņpus Urāliem dabas bagātības ir ieķīlātas ķīniešu bankās un ar šīm bagātībām būs jāapmaksā parādi.(kredīti).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ateists 04.12.2009 12:35

Ja vēl ilgi turpināsies krīze tautsaimniecībā tad Krievija ir lielu pārmaiņu priekšā, Krievijas pilsoņiem nav veidi kā ietekmēt varu, jo gubernatori prezidenta iecelti, vēlēšanas noviltotas, lūk, večiem kas dzīvo jau pāris mēnešus bez algas-apkures drīz viss piegriezīsies un sāksies plaši protesti, kas, iespējams, ietvers arī prasības reformēt politisko sistēmu.

Nemieri guberņas jau notika un būs vēl.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

linda. 03.12.2009 23:22

paldies par lielisku un ārkārtīgi informējošu rakstu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

MB - Aivars V 03.12.2009 18:17

Lūdzu izstāsti to gruzīniem, ukraiņiem vai tiem eiropiešiem, kuri pagājušajā ziemā palika bez apkures.
Krievijas birokrātija var sataisīt ziepes ar nespēju reaģēt ekstrēmos negadījumos.
Savukārt "mesiānisms" var pārvērsties "pārcilvēku" ideoloģijā, kas ved pa to pašu nacistu ceļu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V - mb 03.12.2009 14:56

Globālo drošību Krievija var apdraudēt tikai tādā gadījumā,ja viņi uztaisa kobalta bumbu un piedraud ar globālu pašnāvību pieprasot kaut kādus labumus.Birokrātija vēl joprojām traucē Krievijai iedzīvoties tā saucamajā postindustriālajā informācijas sabiedrībā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

MB 03.12.2009 11:51

Autors ļoti pamatoti norāda uz vairākām problēmām, kas nesaprastas var rasīt pamatīgas problēmas gan pasaulei, gan pašiem krieviem.
Vispirms jau attieksme, kas tiek uzsvērta valstiskā līmenī un pašiem politiķiem līdz galam nesaprotot bīstamās konsekvences - valstiskais, nacionālais mesiānisms ir kaut kas ļoti sāpīgi pazīstams. Būtībā krievi pasaka, ka viņi ir kaut kas īpašs, ko var arī saprast, tulkot kā - kaut kas daudz pārāks.
Nākošā lieta - varas un Baznīcas saplūšana kopā. To, ka KPB sadarbojas un aktīvi strādā kopā ar Kremli diezgan precīzi norādā koordinētās propogandas akcijas. Pēc Gruzijas konflikta beigām, visā pasaulē notika aizlūgumi par Chinvali upuriem, protams, to rādīja visi Krievijas TV kanāli, protams, tas viss notika KPB baznīcās.
Visbeidzot pats bīstamākais - mēs varam analizēt tā vai šitā, bet viens ir skaidrs, ka mums ir darīšana ar visai aprobežtu Krievijas augstāko eliti, kas gatava pieķerties acīmredzami vienkāršotam pasaules skatījumam, neizprotot dziļākās kosekvences, kontekstu.
Tas viss kopā pamatīgi apdraud globālo drošību.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aivars V - šarlote 02.12.2009 15:35

Tiem,kas lasa krieviski iesaku ieskatīties krievu liberālās opozīcijas mājaslapās,kur viņi apspriež reālo situāciju Krievijā.Tad ātri nāks atskārsme,ka visa šī krievu pasaule ir kārtējā utopija.īstenībā Krievija ir viena liela Dienvislāvija ar raķetēm.Tas ir šaipus Urāliem.Viņpus Urāliem ir Ķīnas ietekme.Tā kā Krieviju atšķirībā no Dienvidslāvijas nevar nobumbot,tad tās konvulsijas būs ilgas un mocošas.Diez vai notiks kāds brīnums un Krievija pēkšņi pārvērtīsies par funkcionējošu,decentralizētu,federatīvu valsti pēc labākajiem paraugiem.

Ja kāds var nopelnīt uz Krievijas rēķina,tad tas nav nekas īpašs.Piemēram franči grib Krievijai pārdot lielu karakuģi ''mistrāls''.Krievijai paies jūtams laiks,kamēr viņa to nokopēs savām vajadzībām.P_a to laiku visas ieinteresētās valstis,kam tas kuģis nepatīk meklēs ieročus,kas spējīgi sašaut šo kuģi.Bizness sitīs augstu vilni.Bet reālam karam neļauj notikt kodolieroči.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

charlotte 02.12.2009 02:07

Baigi labais raksts!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mazais 02.12.2009 01:13

Paldies autoram... ne tikai pareizticīgā baznīca kalpo ''krievu pasaules'' veidošanā... tagad ir arī sports... jau otro sezonu Rīgas Dināmo dzenā ripu pa bijušas PSRS teritorijas ārēm... pirmo sezonu VEF aizvada vienotajā basketbola līgā... futbolā arī ir līdzīgas idejas un projektu ģenerālsponsori ir neviens cits kā Krievijas stratēģiskie uzņēmumi.....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Edgars16 01.12.2009 23:29

Autor!

Paldies par rakstu. Bija ļoti interesanti palasīt atsevišķa cilvēka viedokli un informāciju par šo tā saukto " Krievijas" tēmu. Skatoties no politiskā viedokļa,es piekrītu autoram.Krievija vienmēr centīsies atgūt ietekmi tajās valstīs,kurās tā agrāk jau bija saimniekojusi. Protams,tas ir jebkuras lielvalsts interese atgūt savas līderpozīcijas.Ja paskatās reāli,Latvija par spīti dalībai ES,jau kļuva par tādu kā " ekonomiski atkarīgu Krievijas koloniju".Mums liekas,ka mums viss pieder pašiem, bet īstenībā mūs apzog uzreiz no 3 frontēm ( ieskaitot valsts amatpersonas) vienlaicīgi,mums pašiem to nenojaušot. Es uzskatu,ka valstij pagaidām nekas labs nākotnē nespīd,jo tas, ka ir sava valoda,tradīcijas un robežas, nenozīmē,ka valsts ir patstāvīga un suverēna...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 01.12.2009 22:44

Tiešām ' šausmīgi vērtīga informācija' un ieteikums - ”, tomēr nevajadzētu arī atstāt bez ievērības to, ko kaimiņezemes varenie pauž attiecībā uz mums'' - ĪPAŠI jau pašlaik, kad 'parādi' Latvijā komandē SVF un svensonu bankas - īstais mirklis brīdināt tautu par Krievijas ekspansionismu....ha, ha,ha ....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

meinhardt 01.12.2009 18:30

Paldies autoram! Šausmīgi vērtīga informācija, neko no tā nebiju zinājis. Vien varu piebilst, ka SEB grupas Krievijas fonds šogad ir bijis visienesīgākais no visiem vairākiem desmitiem SEB grupas Luksemburgas fondiem. Peļņa šogad ir virs 140%. Un arī RTS indekss ir pārspējis katras cerības un prognozes, kas bija vasarā un tas nu jau ir atguvies pēc tiešām nelielā pēdējo dienu krituma Dubaijas dēļ.

Citi autora darbi
Petijums krievija

Krievijas informācijas kampaņa pret Ukrainu: no Viļņas samita līdz Krimas referendumam 3 Autors:Andis Kudors, Māris Cepurītis, Mārtiņš Kaprāns