Atslēgvārdi:

Ko īsti nozīmē “Honkongas modelis”? 3

Trīs pīlāri - korupcijas apkarošana, savlaicīga novēršana un sabiedrības izglītošana - nodrošina Honkongas Neatkarīgās pretkorupcijas komisijas stabilitāti un visaptverošu darbību. Savukārt komisijas neatkarību garantē likums un efektīva sabiedrības iesaistīšana tās uzraudzībā.

Iesaki citiem:

Jau labu laiku ir zināms, ka Latvija korupcijas apkarošanai par paraugu izvēlējusies Honkongas modeli. Šī izvēle vieniem nav saprotama, bet citiem liek ironiski smaidīt, sakot, ir arī eksotiskākas vietas, kuru pieredzi varētu pētīt. Arī šo rindu autoram līdz braucienam uz Honkongu nebija īsti skaidrs, ko slēpj skaistais jēdziens “Honkongas modelis”.

Labākais līdzeklis šaubu novēršanai ir informācija no pirmavota, tādēļ uz Honkongu iepazīties ar Neatkarīgās pretkorupcijas komisijas (Independent Comission against corruption (ICAC)) pieredzi devās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) komanda[1].

Honkongas komisijas darbinieki bija sagatavojuši plašu informāciju par tās izveides ideoloģiju un aktivitātēm, ieinteresēti palīdzības sniegšanā atbildēja uz Latvijas pārstāvju jautājumiem.

ICAC tika izveidota 1974. gadā pēc tam, kad Honkongas iedzīvotāji bija izgājuši ielu demonstrācijās, protestējot pret visaptverošu korupciju.

ICAC pretdarbība korupcijai balstās uz trim pīlāriem:

korupcijas apkarošana;
korupcijas prevencija;
sabiedrības izglītošana.

Tieši šo trīs pīlāru līdzsvars veido Honkongas modeļa būtību. Šis līdzsvars gan nenozīmē formālu izlīdzināšanu – no vairāk kā 1300 komisijas darbiniekiem 900 strādā Operāciju departamentā (no tiem 500 kā izmeklētāji), 200 nodarbojas ar iedzīvotāju izglītošanu Sabiedrisko attiecību departamentā un aptuveni 70 cilvēku ir Korupcijas prevencijas departamentā. Departamentu finansēšana ir saistīta ar darbinieku skaitu un to veikto uzdevumu tehniskajām vajadzībām, bet atšķirības darbinieku skaitā un finansējumā nenozīmē atšķirīgu attieksmi pret izglītošanas un prevencijas darbu.

Operāciju departaments pārbauda ziņojumus par korupcijas faktiem, nodrošinot koruptīvo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu valsts, privātajā un publiskajā sektorā, kā arī ziņotāju un liecinieku aizsardzību. Tā sastāvā ir izveidots Ziņojumu centrs, kas strādā visu diennakti bez brīvdienām. Izskatīšanai tiek pieņemti visi ziņojumi, gan personiski izteikti ICAC darbiniekiem, gan rakstiski (ieskaitot telefaksa un e-pasta sūtījumus), gan telefoniski, un tie tiek vienlīdz nopietni pārbaudīti, neatkarīgi no tā, vai ziņotājs slēpj vai atklāj savu identitāti.

Iedzīvotāju uzticība Komisijai palielinās, jo pirmajos tās pastāvēšanas gados divas trešdaļas ziņojumu bija anonīmi, bet šobrīd tādu ir mazāk par trešo daļu. Centrs saņem ap 4000 ziņojumu gadā, uz kuru pamata tiek izvirzītas aptuveni 500 apsūdzības. Aptaujas rāda, ka arvien mazāk cilvēku uzskata, ka ICAC savā darbībā pārsniedz tai piešķirtās pilnvaras.

Operāciju departamenta sastāvā ir arī Mācību centrs, kurā pēc nepieciešamības tiek uzņemti jauni cilvēki ar universitātes izglītību, lai kļūtu par izmeklētājiem.

Sabiedrisko attiecību departaments veic sabiedrības izglītošanu korupcijas jautājumos, organizē ICAC reklāmas un sabiedrības informēšanas kampaņas. Tieši Sabiedrisko attiecību departaments veido un uztur Komisijas mājas lapu, kura ir domāta plašai publikai, arī pusaudžiem tajā ir sava lappuse „Teensland”. Sabiedrības izglītošanu ICAC saprot visai plaši – speciāli pasākumi tiek rīkoti pat bērniem no četru gadu vecuma. Protams, ar viņiem nerunā par korupciju – bērniem caur spēlēm māca tā saucamās pozitīvās vērtības, proti, ka mānīties ir slikti, ka jābūt draudzīgiem un izpalīdzīgiem.

Pieaugušajiem ir domātas īsfilmas un plakāti, kuri brīdina par korupcijas kaitīgumu un atbildību par koruptīviem pārkāpumiem, aicina ziņot par korupcijas faktiem. Reklāmas akciju neatņemama daļa ir izteiksmīgie lozungi, tādi kā “Korupcija neatmaksājas, lai kā arī jūs uz to skatītos”, “Kopā mēs veidojam tīru sabiedrību”, “Honkonga. Mūsu priekšrocība ir ICAC” u.c.

Reklāmas akcijas labi ilustrē cikls „Under-the-table”, kurā ietilpst tāda paša nosaukuma īsfilma un plakāts „Nepieļauj pagaldes darījumiem iznīcināt visu savu darbu”.

Korupcijas prevencijas departaments nodrošina korupcijas novēršanu, pēc savas iniciatīvas meklējot vājās vietas dažādas dzīves sfēras, tādas kā muita, celtniecība, komunālie pakalpojumi, gan arī atbildot uz valsts iestāžu un privātā biznesa pārstāvju lūgumiem pēc palīdzības korupcijas novēršanas organizēšanā. Apkopojot veiksmīgāko pieredzi, tiek veidota ieteikumu grāmatu sērija ar nosaukumu „Korupcijas prevencijas rokasgrāmata. Labākā prakse”.

Trīs pīlāru esamība nodrošina ICAC stabilitāti un pretdarbības korupcijai visaptverošu raksturu. Tomēr ar to vien nepietiek, jo nepieciešams vēl viens stabilitātes balsts – komisijas neatkarība.

ICAC neatkarību nodrošina likums – Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālā administratīva reģiona pamatlikuma 57. pantā ir noteikts, ka Komisija darbojas neatkarīgi un atskaitās tikai izpildvaras vadītājam (chief executive). Vēl viens un varbūt pat nozīmīgākais neatkarības balsts ir komiteju sistēma, kas nodrošina gan saikni ar sabiedrību, gan sabiedrības kontroli par ICAC.

Pastāv četras komitejas, viena no kurām – Konsultatīvā komiteja korupcijas jautājumos (Advisory Committee on Corruption) nosaka darba virzienu prioritātes, bet trīs pārējas sniedz palīdzību atbilstošiem ICAC departamentiem. Konsultatīvā komiteja korupcijas prevencijas jautājumos (Corruption Prevention Advisory Committee) palīdz korupcijas novēršanas darba organizācijā. Pilsoņu konsultatīvā komiteja sabiedrisko attiecību jautājumos (Citizens Advisory Committee on Community Relation) atbalsta labāko sabiedrības izglītošanas un informēšanas paņēmienu izstrādāšanu un veicina to īstenošanu. Ceturtā - Operāciju uzraudzības komiteja (Operations Review Committee) ieņem īpašu vietu, jo tā ir vienīgā nevis konsultatīvā, bet gan uzraudzības komiteja un tai ir tiesības ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Interesanti, ka komiteja nevar ietekmēt krimināllietas izmeklēšanu vai nosūtīšanu tiesai, toties nevienu pārbaudi vai krimināllietu nevar izbeigta bez Operāciju uzraudzības komitejas piekrišanas.

Svarīgi atzīmēt, ka katras komitejas sastāvā ir no desmit līdz trīspadsmit cienījamiem Honkongas sabiedrības pārstāvjiem un ne vairāk kā četras amatpersonas, kuras komiteju sastāvā ietilpst pēc ieņemamā amata. Visos gadījumos komiteju priekšsēdētāji nav amatpersonas, bet gan sabiedrības pārstāvji.

Atskaitīšanās likumdevēja un izpildvaras priekšā, kā arī četru komiteju darbība veido “varas līdzsvara kontroles” sistēmu (checks and balances), kura no vienas puses nodrošina ICAC aktivitātes valsts un sabiedrības interesēs, bet no otras puses garantē ICAC neatkarību.

Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšā vēl daudz darāmā, lai pierādītu, ka tā izveidošana nav tikai populistisks solis. Viens no šobrīd aktuāliem uzdevumiem ir rūpīga Honkongas Neatkarīgās pretkorupcijas komisijas pieredzes izvērtēšana, lai to izmantotu KNAB darbā. Tomēr dažus pirmos soļus var ieskicēt, tie varētu būt: ziņojumu centra izveidošana, lai atvieglotu ziņojumu iesniegšanu par korupcijas faktiem; KNAB kompetences paplašināšana, lai būtu iespējams vērsties pret korupciju ne tikai valsts sektorā, bet arī privātajā sektorā; aktīvākā darba uzsākšana sabiedrības informēšanai un izglītošanai._______________________

[1] Vizītē devās KNAB priekšnieka vietnieks apkarošanas jautājumos Valdis Pumpurs, korupcijas analīzes un pretdarbības metodikas izstrādes nodaļas vadītājs Aleksejs Loskutovs, kā arī Ministru Prezidenta ārštata padomnieki Armands Agrums un Deivids Voless (David Wallis).
Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (3) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

raven 20.12.2003 11:37
...te var plaši diskutēt, vai modelis ir pieņemams vai nav. Iniciatīva ir apsveicama, bet kā ar pielietojumu laicīgajā dzīvē? Es uzskatu- no trīs vispārzināmiem un visiemzināmiem ,,priekšnoteikumiem,, ir atkarīgs process. Un proti- Likums. Atbildība. Kontrole. Sods. Ja kāds no šī mehānisma elementiem iztrūkst, tas nav labi. Istenībā likumus var raxtīt arī kaķiem. Un kontroli pār tiem varētu organizēt, bet nav tiem mazajiem tā atbildības sajūta. Tikai instinkti.

...kas attiecas uz valodas veiklumu, tie jaunvārdiņi aizvien vairāk ienāk mūsu lexikā un paši vien esam vainīgi. Piekrīti...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


trollis 16.04.2003 14:01
Virspusīgi uzrakstīts. Bet, ja mērķis bija pastāstīt īsumā vai lielos vilcienos, kas lācītim vēderā, tad tas ir izdevies. Par Honkongas lacīti ir pastāstīts un lielos vilcienos skaidrs. Par to uzslava.

Tagad interesanti kā piepildīsim latvju lācīti? Vai labās idejas nepazudīs ierēdniecības laiskumā, mazspējā un neieinteresētībā. Kādam atkal pietrūks "administratīvā kapacitāte", kāds kādam nebūs iedevis naudu un kāds paspēs pamukt no amata pirms lielās revizījas, pirms tam kārtīgi izslimojoties...

Sekpse par ierēdnieciskumu rodas pēc raksta lietotās valodas. Tāds nu ļoti birokrātu stils (iespējams, arī domāšana). Piemēram, kas tas par vārdu "Prevencija" latviešu valodā? Ja sākumā tiek lietots normāli saprotamais "savlaicīga novēršana". Tas pats ar pārmērīgi lietoto "Konsultatīvs"... Kā smejies, dažs visādas valodas sagrābstās, bet savu dzimto nezin... Patiesībā tas ir labs rādītājs - nevīžība pret valodu var liecināt par cilvēka attieksmi pret aprakstīto, domāšanu un pat izglītības līmeni. Protams, neņemos apgalvot, ka tas tā ir vienmēr. Starp citu, vārds "komanda" (KNAB komanda) atgādina tādu čomošanos. Iederas sētas futbolam. Politikā un birokrātijā tas izklausās vairāk pēc LC komjauniešu republikas termina.....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Edžus 16.04.2003 10:50
Nav jāmeklē ne Honkonga, ne Ļīna, jo šeit ir Latvija. Esmu rakstījis un vēlreiz uzsveru: korupcija, kontrabanda, narkotika ir sekas. Ar sekām var cīnīties bezgalīgi: vienus iesēdinās, citi nāks vietā un tā bezgalīgi. Ir jānovērš cēloņi. Tā vispirms ir ēnu ekonomika. Pat oficiālā statistika atzīst, ka ēnu ekonomika ir 18% no iekšzemes jopprodukta. Dabā būs pareizi, ja šo skaitli pareizinās ar divi. Ir taču atklātā ēnu ekonomika, kas darbojas bez Valsts reģistra. Vien tāds atklājums ar 40 sazarojumiem nokļuva presē. Kāds tā liktenis, prese klusē. Bet cik šādu uzņēmumu ir patiesībā, KNAB tos nemeklē. Ir arī puslegālie uzņēmumi, kas ir reģistrēti, kas tikai daļēji nodarbojas ar oficiālo darbību. Tieši šie uzņēmumi pasūta kontrabandas preces. Tieši šie uzņēmumi realizē kontrabandas preces. Tiem ir skaidra naudz aploksnēm, korupcijai, vajadzīgo personu uzpirkšanai, lai netraucētu "strādāt". Bet pērkamība, kā parāda notikumu gaita, joprojām pastāv visaugstākajos varas ešalonos. Tāir viena jautājumu grupa. Otra jautājumu grupa, kurai nevēlas ķerties klāt ne valdība ne Saeima, ir sponsorēšana. Sponsorēšana ir legalizēta valsts līdzekļu pārdale bez valsts līdzdalības. Tā Latvijā ir aksioma. No sponsorēšanas barojas partijas, to skaitā varas partija miljoniem latu apjomos. To parādīja pēdējās Saeimas vēlēšanas. Nu kādiem avotiem nāca šie miljoni tā arī zināms nodokļu maksātājiem netika, visi gali ieslīdēja ūdenī.Ne visas partijas laikā iesniedza deklarācijas. Kavētājiem radikālas sankcijas nesekoja. Valstij, ja vien ta grib dot nopietnu triecienu korupcijai, jālikvidē visa veida sponsorēšna uz nodokļu atlaides rēķina, nemaz jau nerunājot par bezpeļņas organizācijām, kas barojas no valsts budžeta. Sponsorēšana pieļaujama tikai no personīgiem līdzekļiem un dividendēm pēc visu nodokļu samaksāšanas. Tieši tādam būtu jābūt valsts likumam un visstigrākai tā ievērošanai. Tiem, kas šādu likumu pārkāpj, jābūt adekvātai atbildībai. Šie divi pamatvirzieni ir visas kontrabandas, korupcijas utt likvidācijas stratēģiskais pamats. To nav jāmeklē ne honkongā, ne Ķīnā, ne kur citur. Jāsāk ir ar politisko partiju kristāltīru sirdsapziņu un tikai tad tālākie soļi sekos.

Saistītie raksti