Ko aizsargā vai aizliedz Satversmes 110.pants? 20

Uzskatu, ka deputāti ir izniekojuši nodokļu maksātāju naudu neprofesionālajām debatēm par bezjēdzīgiem grozījumiem valsts pamatlikumā, cenšoties piemuļķot savus vēlētājus. Kāpēc es tā uzskatu?

Iesaki citiem:
Gredzmij 255x203

Savā ziņā vēsturiskais Saeimas balsojums par Satversmes 110.panta grozījumiem, nosakot, ka “valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti”, ir izraisījis ne vien aizvainojumiem un pārmetumiem pilnu diskusiju politiķu un sabiedrības vidū, bet arī starptautisku interesi. Tai skaitā Eiroparlaments nesen pieņēma rezolūciju, nosodot homofobiju un no tās izrietošo nepamatoto homoseksuālo indivīdu tiesību ierobežojumu Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Šī raksta mērķis ir noskaidrot, ko īsti Latvijas deputāti centās panākt un kādas Latvijai svarīgas intereses aizsargāt ar šiem Satversmes grozījumiem?

Īsumā, es uzskatu, ka deputāti ir izniekojuši nodokļu maksātāju naudu neprofesionālajām debatēm par bezjēdzīgiem grozījumiem valsts pamatlikumā, cenšoties piemuļķot savus vēlētājus. Kāpēc es tā uzskatu?


Kas nav ar mums, tas ir pret mums?

Saeimas stenogrammas ir patiešām aizraujoša lasāmviela. No tām izriet, ka deputāti saskatīja draudus laulībai un ģimenei (rezultātā arī Latvijas demogrāfiskai situācijai), kas nāk no Eiropas un tās homoseksuālistiem, kā arī “kreisajiem”[1]. Tātad, atbalstot grozījumus, deputāti kārtējo reizi pēc būtības balsoja nevis “par”, bet “pret”. Dažas “veselā saprāta” balsis, kas apšaubīja grozījumu pievienoto vērtību un reālo nepieciešamību, tika pielīdzinātas homoseksuālisma atbalstīšanai.

Manuprāt, ir būtiska atšķirība starp kādas parādības atzīšanu un tās atbalstīšanu. Objektīvā realitāte ir tāda, ka ne visi cilvēki ir balti, tic Dievam un ir heteroseksuāli. Fakts, ka Rīgas domei nācās atļaut gājienu “Rīgas Praids 2005” vēl nenozīmē, ka Rīgas dome atbalsta homoseksuālistus (citādi jānonāk pie secinājuma, ka Rīgas dome atbalsta visas citas grupas, kas organizē pasākumus par vai pret pašu domi, valdību, Saeimu vai ko citu).

Tas, ka homoseksuālisti pateica Latvijas sabiedrībai, ka viņi eksistē (tāpat kā invalīdi, leģionāri, Otrā pasaules kara veterāni, komunisti, nacionālisti utt.), vēl nenozīmē, ka viņi kādam cenšas uzspiest savu dzīves veidu vai uzskatus vai arī ar visādām viltīgām metodēm savās rindās ievilinās cilvēkus.

Eiropas valstis neuzspiež mums laulāt homoseksuālus pārus. Vēl jo vairāk, Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākkārt ir teikusi, ka laulības definīcija tiek atstāta valstu ziņā[2]. Tas, ka Eiropas valstis pamazām atļauj homoseksuālajiem pāriem reģistrēt savas attiecības[3], drīzāk nozīmē to, ka homoseksuālisti tiek atzīti par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, kas par saviem samaksātajiem nodokļiem var saņemt arī kādu labumu, nevis to, ka valsts atbalsta un veicina šādu dzīves veidu. Es personīgi neesmu dzirdējusi faktus, ka šādu grozījumu pieņemšana ietekmētu dzimstību vai sociālo iekārtu kādā valstī.


Kāds sakars dzimstībai un homoseksuālismam?

Patiešām neredzu sakaru starp Latvijas demogrāfisko situāciju un iespējamību reģistrēt homoseksuālās laulības. Varbūt es atklāšu lielu noslēpumu, pasakot, ka neatkarīgi no laulības reģistrācijas fakta sieviete (pat homoseksuāla!) var dzemdēt bērnu.

Manuprāt, demogrāfisko situāciju pirmkārt un galvenokārt ietekmē dzimumu vienlīdzība. Tās vairošanas nolūkā var, piemēram, pievērst uzmanību nevienlīdzīgai darba samaksai starp sievietēm un vīriešiem, bērnudārzu trūkumam, veicināt vienlīdzīgas iespējas karjeras attīstībai, strādāt pie vardarbības ģimenē izskaušanas, izglītot meitenes un zēnus par ģimeni un savstarpējo atbalstu tajā, izskaut stereotipus par sievieti-mājsaimnieci, sievieti-īpašumu un sievieti-preci, veicināt valsts ekonomisko attīstību un pabalstus ģimenei un bērniem.

Tikai tad, ja potenciālie vecāki būs droši, ka valsts sniegs atbalstu viņiem un bērnam (bērniem) neatkarīgi no viņu izcelsmes (laulībā vai ārlaulībā, labvēlīgā vai nelabvēlīgā ģimenē, pilsētā vai laukos utt.) un ienākumiem, dzimstība šajā valstī augs. Mūsu valstī ir pieņemti daudzi likumi, programmas un koncepcijas šajā jomā, taču es varu droši apgalvot, ka to īstenošanas jomā mēs vēl pamatīgi klibojam, bieži vien uz abām kājām.


Laulības svētums – “neskaties uz maniem darbiem”

Man ir pamatotas aizdomas, ka “kristīgās vērtības”, kuras diskusijās piesauca Saeimas deputāti, patiesībā nozīmēja spiedienu no baznīcas puses. Manas aizdomas stiprina fakts, kas atsevišķas politiskās partijas tikušas tik tālu, ka savās mājas lapās pat publicē dažādu konfesiju pārstāvju rakstus par homoseksuālismu un baznīcas nostāju šajā jautājumā[4]. Vēl mazāk šaubu man paliek, noskatoties kādu reliģiskās organizācijas uzņemto dokumentālo filmu, ko nesen demonstrēja TV5, kas nekaunīgākā veidā sludina homofobiju un islamofobiju un kurā redzami daži labi pazīstami Latvijas politiķi. Vēlos atgādināt, ka Latvija ir sekulāra[5] valsts un jebkāda kādas baznīcas interešu lobēšana nav pieļaujama un vismaz no ētikas viedokļa - nosodāma.

Jautājums, uz kuru es gribētu atrast atbildi ir, kāpēc deputātiem ienāca prātā piesaukt kristīgās vērtības un laulības aizsardzību Satversmes grozījumu kontekstā, taču nav ienācis prātā pievērst uzmanību šim jautājumam partijas disciplīnas kontekstā? Kāpēc partijām šķiet normāli, ka viņu biedri plaši reklamē savus ārlaulības sakarus, un nevienam neienāk prātā, kā tas ietekmē šo partiju svēto vērtību – laulību? Pasaulē ir zināmi piemēri, kad ministri ir zaudējuši savus portfeļus ārlaulības sakaru dēļ. Es nesaku, ka mums jākrīt tādās galējībās, taču deputāti un ministri zināmā mērā rada uzvedības paraugus, un, manuprāt, tieši šāda dzīves veida reklamēšana apdraud laulību un ģimenes vērtības.


Vai daudzsievība deputātus nebiedē?

Runājot par grozījumu saturu, jāpiekrīt tiem, kas aicināja pārdomāt to nepieciešamību. Pirmkārt, manuprāt, nav pieļaujams grozīt valsts pamatlikumu, vispirms neapspriežot nepieciešamību plašākā sabiedrībā.

Otrkārt, nav pieņemams grozīt valsts pamatlikumu ar normu, kurai nav pievienotas vērtības. No likumprojekta anotācijas ir skaidrs, ka nekādi budžeta līdzekļi grozījumu ieviešanai (t.i., laulības aizsardzībai) nav paredzēti. Likumprojekta autori tikai vēlējās definēt laulību. Jautājums – ja jau deputāti bija tik ļoti norūpējušies par laulības definīcijas neesamību, tad kāpēc netika papildināts Civillikums? Kāpēc vajadzēja grozīt Satversmi, pie tam ar normu, kas īsti neko nedefinē? Kāpēc netika pievērsta uzmanība tam, ka laulībā var stāties tikai pilngadīgas rīcībspējīgas personas, kas nav tuvi radinieki un jau neatrodas citā laulībā?

Deputāti bija nobažījušies, ka kāds var grozīt Civillikumu, atļaujot homoseksuālās laulības, taču nebija nobažījušies par to, ka kādam var ienākt prātā atļaut daudzsievību. Pats smieklīgākais ir tas, ka deputāti nebija pievērsuši uzmanību vēl vienai realitātei – iespējai mainīt dzimumu. Uzdošu jautājumu uz izkrišanu – vai deputāti vēlējās atļaut laulību starp personām, kas mainījušas savu dzimumu?


Vai grozījumi Satversmē var tikt izmantoti, lai neatļautu viendzimuma attiecību reģistrāciju?

Ja kāds Latvijas politiskais spēks nākotnē vēlēsies izmantot Latvijas Satversmi kā ieroci, lai nepieļautu atbilstošas normatīvas bāzes pieņemšanas viendzimuma partnerattiecību reģistrācijai, es iesaku rūpīgi iepazīties ar Vācijas pieredzi šajā jautājumā.

Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa savā 2002.gada 17.jūlija spriedumā[6] atzina, ka likuma par viendzimumu partnerattiecību reģistrāciju pieņemšana un normas (tai skaitā mantojuma tiesības, pabalsti un vienlīdzīgas tiesības bērnu audzināšanā) atbilst Vācijas Pamatlikuma normām. Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa atzina, ka minētais likums atbilst Vācijas Pamatlikuma 6.pantam, kas paredz īpašu valsts atbalstu laulībai un ģimenei. Tāpat kā Latvijas Satversme pirms grozījumu izdarīšanas, Vācijas Pamatlikums nedefinē laulību. Taču šis fakts netraucēja Vācijas Federālai Konstitucionālai tiesai nonākt pie secinājuma, ka Pamatlikuma izpratnē laulība nozīmē savienību starp vīrieti un sievieti mūža garumā. Tā atzina, ka pieņemtais likums neapdraud Pamatlikuma 6.pantā nostiprinātās vērtības un laulības institūtu, jo pēc būtības tas skar cita rakstura attiecības[7].

Apkopojot teikto, varu tikai pievienoties tiem, kas nosaukuši grozījumus Satversmes 110.pantā par politikānismu un pirmsvēlēšanu konjunktūru. Saprotu, ka Valsts prezidente bija ļoti grūtas izvēles priekšā, jo grozījumi neko neaizliedz un nav pretrunā nevienam Latvijas likumam vai starptautiskajam līgumam. Taču Saeimā notikusī neiecietības pilnā diskusija un grozījumu acīmredzami nepārdomāts teksts ir būtiski iedragājis mūsu likumdevēja reputāciju nacionālajā un starptautiskajā līmenī, kas, manuprāt, būtu pietiekams pamats grozījumu neizsludināšanai.

Nobeigumā gribu pasvītrot to, ka deputāti dzīvo no nodokļu maksātāju naudas, ko maksā neatkarīgi no ādas krāsas, etniskās izcelsmes, politiskās un reliģiskās pārliecības (vai tās neesamības) un seksuālās orientācijas. Tautas kalpi vienkārši nevar atļauties sludināt neiecietību pret dažādām sabiedrības grupām. Nespļaujiet akā, no kuras dzerat! Kā valsts var efektīvi cīnīties ar dažādām neiecietības izpausmēm, ja tās likumdevējs ir neiecietības paraugs?

Dzīvosim paši un ļausim dzīvot citiem, neienīstot un neapspiežot cits citu. Iemācoties saprast citu cilvēku dzīves uztveri, mēs kļūsim laimīgāki. Un, kā zināms, laimīgs cilvēks labāk strādā, labāk dzīvo un līdz ar to maksā vairāk nodokļus, kā arī viņam atliek laika padomāt par tik pat laimīgu bērnu nākšanu pasaulē.


*Šis raksts pauž autores personīgo viedokli un nevar tikt uzskatīts par kādas politiskās partijas vai apvienības reklāmu vai antireklāmu.

____________________________________

[1] Sk. 19.septembra, 26.oktobra, 1.decembra un 15. decembra stenogrammas.

[2] Sk., piemēram,X., Y. un Z. pret Apvienoto Karalisti, Eiropas Cilvēktiesību komisijas 1994.gada 1.decembra lēmums

[3] Andora (2005.), Beļģija (2003.), Čehija (2005.), Dānija (1989.), Francija (1999.), Grenlande (1996.), Horvātija (2003.), Islande (1996.), Itālija (kopš 2004.gada atļauts 8 reģionos), Lielbritānija (2005.), Luksemburga (2004.), Nīderlande (2000.), Norvēģija (1993.), Portugāle (2001.), Somija(2002.), Šveice (2005.), Ungārija (1996.), Vācija (2001.), Zviedrija (1994.). Dažas valstis ļauj slēgt pilntiesīgas laulības, citas attiecību reģistrāciju starp viena dzimuma personām nesauc par laulību vai arī ievieš papildus ierobežojumus (piemēram, bērnu adopcija). Daudzas no minētajām valstīm sāka reģistrēt viendzimuma attiecības vēl pirms attiecīga likuma pieņemšanas. Vairāk skat., piemēram, http://en.wikipedia.org/wiki/Registered_Partnership_Act.

[4] http://www.lpp.lv/new/?section_id=49&l=1

[5] T.i., valsts ir atdalīta no baznīcas.

[6] http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=176

[7] Sprieduma 11.un 12. rindkopa.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (20) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
srivija bee

Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. <a href="http://thebigdiabetesliereview.strikingly.com/">The Big Diabetes Lie</a> I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! <a href="http://7stepstohealth-review.snack.ws/">7 steps to health</a>

Tmp author
arturs kukuls

Var te filozofēt, kā vien vēlas, tas viss ir demagoģija! Uzmanīgi izlasiet šo pantu- starp vīrieti un sievieti- Ne ar vārdu nav pieminēti geji un lesbietes!Neievērosim Satversmi?

Tmp author
Annika Klügel

Kā sauc to "reliģiskās organizācijas uzņemto dokumentālo filmu, ko nesen demonstrēja TV5, kas nekaunīgākā veidā sludina homofobiju un islamofobiju un kurā redzami daži labi pazīstami Latvijas politiķi"?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Prezidente 07.03.2006 23:06
Labs raksts, paldies!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


kristiiine 21.02.2006 10:08
nu godīgi sakot, ja man jāizvēlas - būt homoseksuālai vai ar tādu aprobežotu prātiņu kā Gardam un visai viņa organizācijai, es labāk izvēlos pirmo! Ja mans dēls atnāktu mājās un pateiktu, ka pievienojies Gardas pulkam, es labāk gribētu redzēt viņu atvedam mājās puisi un pasakam, ka viņi precēsies! Prāta aprobežotība ir liela nelaime. Homoseksuālisms nav nelaime, tā ir vienkārši viena lieta, kas atšķir vienu cilvēku no otra, bet nepadara cilvēku ne labāku ne sliktāku. Tāpēc visi tie Gardas stulbumi liekas milzīgs MILZĪGS aprobežotības paraugs.

Tmp author
Līga Muzikante

Pēc Jūsu rakstītā izlasīšanas es tik tiešām nodomāju, ka prāta aprobežotība ir liela nelaime, - izsaku Jums līdzjūtību Jūsu nelaimē!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Staļins 19.02.2006 03:16
Aleksim loģiska argumentācija:lai Garda parāda savu parauģimenes dzīvi pirms māca citus ,ko darīt ar homoseksuālistiem.

cikām no Gardas meičām ir laimīga privātā dzīve? nevienai...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadowyou 06.02.2006 15:59
Ļoti labs raksts! Paldies!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vēlētāja 06.02.2006 10:02
Paldies autorei par to, ka viņa ir uzrakstījusi šo rakstu, paužot ne tikai savu personisko, bet arī daudzu citu Latvijā dzīvojošo veidokli!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 03.02.2006 23:24
Nu labi, pieņemsim, ka šīs te Aivara Gardas idejas nav iecerētas kā provokācija, lai homoseksuāļu lobijs varētu rādīt ar pirkstiem (sak, re kādi homofobi dzīvo Latvijā), bet ir domātas nopietni. Tad iznāk, ka A.Garda un viņa domubiedri no LNF un avīzes DDD, lai gan viņiem tas nav vitāli svarīgi, tomēr ir ļoti norūpējušies par homoseksuālistu ārstēšanu un Latvijas sabiedrības izolēšanu no viņu ietekmes. Gandrīz tāpat kā daži homoseksuālisma aktīvisti ir norūpējušies par "homofobu" izolēšanu Eiropā, laulības definīcijas uzlabošanu Latvijas Satversmē, par to, vai varēs dot svētību izvirtuļu pāriem, vai varēs zaimot Dieva vārdu Baznīcā un apklāt kanceli ar varavīkšņaino karogu.

Ja A.Garda mums dotu paraugu ar nevainojamu ģimenes dzīvi un audzinātu daudzus bērnus, tad vēl varētu uzskatīt viņu par morāli pārāku. Bet tagad - ar ko vieni ir labāki par otriem? Juris Lavrikovs, protams, ir ārpus kritikas, jo viņš aizstāv tiesības uz pedofīliju - seksu ar nepilngadīgajiem (sk. http://www.gay.LV/go.php?to=News&file=article&sid=23 ). Bet citādā ziņā tipisks homoseksuāļu lobists nemaz tik daudz neatšķiras no A.Gardas - tāpat aizrautīgi kuļ tukšus salmus un pievērš sev uzmanību ar provokatoriskiem izteikumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 03.02.2006 11:55
Neizārstēts homoseksuālists vai izdarījis pašnāvību - tur nudien nav nekādas starpības:) Medicīna kopš 1954. gada ir spērusi milzu soļus uz priekšu. Diemžēl pa vidu tam daži uzpirkti psihopāti atzina to par normālu parādību, un nu, diemžēl, valstīs, kur varētu atļauties ieguldīt līdzekļus homoseksuālisma ārstēšanas izpētē, šī tēma ir tabu; bet valstīs, kuras būtu gatavas to darīt, tam vienkārši nav līdzekļu. Un, gadījumā, ja homoseksuālisms patiešām nav ārstējams, tad tā propaganda ir vēl jo lielāks noziegums pret cilvēci.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 02.02.2006 17:46
Fīrera minētā A.Gardas ideja man šķiet ekstrēmisms - cilvēki dažreiz rada problēmu tur, kur tās varētu arī nebūt. Neaizmirsīsim, ka pazīstamais angļu matemātiķis un kompjūterzinātnes pamatlicējs Alans Tjūrings (1912-1954) izdarīja pašnāvību; par iemeslu var uzskatīt to, ka viņu nemitīgi valsts iestādes, kuras uzskatīja, ka homoseksualitāti var izārstēt ar tā laika medicīnas līdzekļiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Fīrers 02.02.2006 14:51
Satversmes 110. panta labojumi bija pirmais solis Latvijas depidarizācijā. Tagad visiem veseli domājošiem cilvēkiem jāatbalsta pidarolesbozoriju ierīkošana.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

AK 02.02.2006 04:41
baznīcas interešu lobēšana nav pieļaujama un vismaz no ētikas viedokļa - nosodāma

Te iebildīšu - tieši no ētikas viedokļa, jo saturiski parasti esmu skeptisks pret Latvijā dominējošo konfesiju interešu lobēšanu.

Ar ko baznīcas būtu sliktākas par citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām? Lai pauž savus uzskatus, atbalsta tās partijas, kas pieņem tos kā savas nostādnes un lai mudina politiķus izvēlēties nostāju, kas ir vēlama zināmam vēlētaju slānim.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Sherlock 01.02.2006 16:11
Vispirms, gribētos uzteikt to, ka šis raksts ir nepārprotami forumulēts kā autores personiskais viedoklis, un izteikt cerību, ka šis princips laika gaitā kļūs par tādu kā trādīciju tiem "valsts dienestā" esošajiem, kuru atrašanās amatos nav vēlētāju izdarītās politiskās izvēles tiešs rezultāts.

Otrkārt, sakarā ar šo: "Kā valsts var efektīvi cīnīties ar dažādām neiecietības izpausmēm, ja tās likumdevējs ir neiecietības paraugs?" - gribētos, lai runājot par valsts pārvaldes aparāta izmantošanu kā efektīvu instrumentu "cīņai", "dažādās neiecietības izpausmes" tiktu precizētas. Citādi rodas grūti pārvarama vēlēšanās atgādināt, ka gan manas gan citu indivīdu brīvību paust dažnedažādus uzskatus - tai skaitā neiecietīgus: teiksim, ka homoseksualitāte ir neķītrs, netīrs un visādi nosodāms ieradums nevis vienkārši orientācija - aizsargā vismaz Latvijas Satversmes 1. un 100. panti; ka no valsts pārvaldes puses šīs brīvības izmantošana var tikt pakļauta vienīgi tādām "prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti," un ka ļaušanās kārdinājumam izmantot valsts pārvaldes aparātu cīniņam ārpus iepriekšminētā nospraustajām robežām, palielina varbūtību, ka autores darba apjoms varētu palielināties :)

Par saturu:

I. Reine: "Pirmkārt, manuprāt, nav pieļaujams grozīt valsts pamatlikumu, vispirms neapspriežot nepieciešamību plašākā sabiedrībā."

Divi iebildumi:

1) tie, kas vēlējās, varēja paust un pauda savus uzskatus;
2) tā "apspriešana", kas notika - t.i. savā vairumā "pliku" apgalvojumu, ka grozījumi nav nepieciešami, ad nauseam atkārtošana, uzskatāmi demonstrē šādas apsprieshanas negatīvo "pievienoto vērtību".

Šādā "apspriešanā" nenotiek mēģinājumi nonākt tuvāk patiesībai - divas tās spilgtākās iezīmes, manuprāt, ir: to indivīdu un "interešu grupu", kuru rīcībā ir pieeja efektīvākajiem līdzekļi sabiedriskās domas ietekmēšanai (mēdijiem), uzskatu primitīva propagandēšana, kā arī oponentu dēmonizēšana. Vienīgais vēra ņemamais šīs "apspriešanas" iznākums manuprāti ir atziņa, ka ir steigšus jālieliek atpakaļ kaut kādos objektivitātes rāmjos vismaz par sabiedrisko sauktās televīzijas ziņu dienests.

I. Reine: "Otrkārt, nav pieņemams grozīt valsts pamatlikumu ar normu, kurai nav pievienotas vērtības. No likumprojekta anotācijas ir skaidrs, ka nekādi budžeta līdzekļi grozījumu ieviešanai (t.i., laulības aizsardzībai) nav paredzēti. Likumprojekta autori tikai vēlējās definēt laulību. Jautājums – ja jau deputāti bija tik ļoti norūpējušies par laulības definīcijas neesamību, tad kāpēc netika papildināts Civillikums?"

Varbūt es kaut ko nesaprotu, bet apstiprinot (nevis no jauna definējot) vienu no laulības institūta pamatprincipiem Satversmē nevis Civillikumā, ir izslēgata iespēja apstrīdēt šī principa atbilstību pašai Satversmei - t.i. Satversmes tiesā.

Jeb, citiem vārdiem sakot, ir izslēgta iespēja, ka lēmumu par laulības institūta "pārdefinēšanu" varētu pieņemt Satversmes tiesa, liedzot vēlētājiem iespēju izlemt par šāda soļa vēlamību, vai likumdevējam - par to, vai tiesību norma, kuras saturs ir: ikvienam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā laulāties ar pretēja dzimuma indivīdu, būtu aizvietojama ar citu tiesību normu, kuras saturs ir: ikvienam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā laulāties ar citu indivīdu.

I. Reine: "Kāpēc vajadzēja grozīt Satversmi, pie tam ar normu, kas īsti neko nedefinē?"

Kā tā - nedefinē? :) No jauna nedefinē - tas tiesa, bet princips, ka laulība ir ir savienība starp vīrieti un sievieti tagad ir apstiprināts Satversmē.. Tas, kas bija saprotams un neapšaubāms, tagad ir padarīts konstitucionāli nepārprotams.

I. Reine: "Kāpēc netika pievērsta uzmanība tam, ka laulībā var stāties tikai pilngadīgas rīcībspējīgas personas, kas nav tuvi radinieki un jau neatrodas citā laulībā?"

Tāpēc, ka šīs laulības institūtu veidojošās normas, atšķirībā no tā, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, netiek apšaubītas..

I. Reine: "Deputāti bija nobažījušies, ka kāds var grozīt Civillikumu, atļaujot homoseksuālās laulības, taču nebija nobažījušies par to, ka kādam var ienākt prātā atļaut daudzsievību."

Protams - jo prasības pēc daudzsievības, atšķirībā no prasībām pēc viendzimuma "laulībām", tik tiešām nav aktuālas nedz Latvijā nedz Eiropā.

I. Reine: „Pats smieklīgākais ir tas, ka deputāti nebija pievērsuši uzmanību vēl vienai realitātei – iespējai mainīt dzimumu. Uzdošu jautājumu uz izkrišanu – vai deputāti vēlējās atļaut laulību starp personām, kas mainījušas savu dzimumu?“

Nav skaidrs, kāpēc autorei šeit parādās vēlme paspekulēt, un kāpēc vispār ir tāda stereotipizējoša vai pat augstprātīga un nicinoša attieksme pret likumdevējiem--teiktā vērtīgumu kopumā mazinā arī nepieciešamība atsijāt "red-herring"-us no racionālā.

Šādas iespējas esamība tika aktualizēta (tiesa - šim "zviedru" laikrakstam raksturigajā tendenciozajā manierē, saistot to ar "netradicionālo oreintāciju") vismaz 2005. gada 24. oktobria Dienas rakstiņā "Pabrikam būšot grūti skaidrot":

Diena: "Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnese Ineta Ziemele sestdien konferencē Starptautisko tiesību un ārpolitikas mijiedarbība: Latvijas intereses starptautisko mehānismu gaismā norādīja, ka ECT jau 2001.gadā lietā I. pret Lielbritāniju pateikusi, ka cilvēkiem ar netradicionālu orientāciju ir tiesības laulāties."

Šis jautājums ir lieks - gan tāpēc, ka ECT jau ir pieņēmusi lēmumu un tādējādi deputātu vēlēšanās vai nevēlēšanās šeit vairs nespēlē nekādu lomu, gan arī tāpēc, ka tas, vai kāds jautājuma adresāts jelkad atbildēs šādi pasniegtu jautājumu, izraisa šaubas.

Ko varbūt ir vērts pieminēt šīs "realitātes" sakarā ir tas, ka ECT atteicās no konvencijas laikā pastāvošās (un vairākkārt praksē apstiprinātās - skat. I. v. United Kindom sprieduma 77. paragrāfu) atziņas par "biologiju", kā indivīda dzimumu nosakošo (un līdz ar to - tiesības laulāties iespaidojošo) faktoru. Tas tā, atceroties autores minēto argumentu par to, ko "Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākkārt ir teikusi"..

I. Reine: „Ja kāds Latvijas politiskais spēks nākotnē vēlēsies izmantot Latvijas Satversmi kā ieroci, lai nepieļautu atbilstošas normatīvas bāzes pieņemšanas viendzimuma partnerattiecību reģistrācijai, es iesaku rūpīgi iepazīties ar Vācijas pieredzi šajā jautājumā.“

Jā, var jau būt, ka bija nepieciešams formulēt kādu "otro teikumu" - tādu, kas jau Satversmes tekstu izlasot, melns uz balta izslēgtu iespēju, ka Latvijas Satversme un likumi būtu interpretējami, lai pielīdzinātu laulātajiem tos indivīdus, kas nav laulībā, vai attiecinātu no laulātā statusa izrietošos tiesiskos apstākļus vai "labumus" arī uz tiem indivīdiem, kas nav laulībā.

Tiesa, ieteikums iepazīties ar Vācijas pieredzi vien ir nepietiekams, it sevišķi ja tiek vēl viena "red herring"-a veidā uzsvērts tas, ka Vācijas Pamatlikums nedefinētā laulība, "netraucēja Vācijas Federālai Konstitucionālai tiesai nonākt pie secinājuma, ka Pamatlikuma izpratnē laulība nozīmē savienību starp vīrieti un sievieti mūža garumā." Kā liecina vismaz Massačusetsas un Kanādas pieredze, tas, ka pamatlikumā nav definēta laulība, atstāj iespēju "Konstitucionālai tiesai" nonākt arī pie pavisam citiem secinājumiem.. – proti tādiem, kas padarīja pilnīgi lieku nepieciešamību likumdošanas ceļā mēģināt panākt kāda likuma par "piedzīvošanas" civiltiesisku atzīšanu pieņemšanu, un "piedzīvotāju" pielīdzināšanu laulātajiem.

Argumentam par "nodokļmaksātājiem" ir vienkāršs pretarguments: salīdzināmā situācijā atrodas citi indivīdi, kas tādu vai citādu iemeslu dēļ nav vai nevar būt laulāti. Nav skaidrs, kāpēc "netradicionālās orientācijas" indivīdi būtu civiltiesiski izceļami no šādu indivīdu vidus un tiesiskos aspektos pielīdzināmi laulātajiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 01.02.2006 14:57
Tiem, kam šis raksts šķiet "argumentēts" - vai Latvijā kāds līdz šim šaubījās par to, ka laulība var pastāvēt vienīgi starp dažāda dzimuma personām? Civillikumā tas bija rakstīts jau sen. Kādi var būt iebildumi pēc būtības, ja šo normu vēlreiz ieraksta Satversmē? Varbūt tas nav juridiski daiļi izdarīts, bet tas interesē tikai šauru speciālistu loku, kas interesējas par konstitucionālo likumdošanu. Uzdrīkstos pat apgalvot, ka vairums cilvēku neinteresējas par laulības definīciju un tās juridiskajiem aspektiem. Cilvēki vienkārši rīkojas: daži precas, citi dzīvo kopā tāpat. Homoseksuālistu lobijam toties ir pārspīlēta interese par laulību, lai gan tā uz homoseksuālistiem neattiecas, un viņi mēģina noskaidrot visādas dīvainas teorētiski iespējamas situācijas:

I.Reine: Deputāti bija nobažījušies, ka kāds var grozīt Civillikumu, atļaujot homoseksuālās laulības, taču nebija nobažījušies par to, ka kādam var ienākt prātā atļaut daudzsievību. Pats smieklīgākais ir tas, ka deputāti nebija pievērsuši uzmanību vēl vienai realitātei – iespējai mainīt dzimumu. Uzdošu jautājumu uz izkrišanu – vai deputāti vēlējās atļaut laulību starp personām, kas mainījušas savu dzimumu?

Atbildes šķiet diezgan vienkāršas: juridiskais dzimums cilvēkam katrā noteiktā brīdī var būt tikai viens - tas norādīts LR pases 7.ailītē. Par daudzsievību mums vienkārši ir vēl jāpagaida - kad Eiropas tradicionālās tautas būs jau pietiekami izmirušas un ES jaunākā paaudze būs pietiekami islāmiska, tad būs pienācis laiks arī likumdošanas precedentiem par daudzsievību. Domāju, ka arī latvieši musulmaņu apdzīvotajā Eiropā jutīsies labāk, ja nebūs skrējuši pa priekšu liberālisma vilcienam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

pax 01.02.2006 12:44
Bet vai varētu tuvāk paskaidrot šo apgalvojumu: "Taču Saeimā notikusī neiecietības pilnā diskusija un grozījumu acīmredzami nepārdomāts teksts ir būtiski iedragājis mūsu likumdevēja reputāciju nacionālajā un starptautiskajā līmenī..."

Kas tā ir par starptautisko sabiedrību (rietumu, islama, pasaules, virtuves utt); un nacionalajā līmenī lūgtums pievest kādus piem..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pitijs 01.02.2006 11:38
Viens riktīgi labi argumentēts, tomēr reizē arī amizants raksts. Ja uz spēles nebūtu daudzu cilvēku laimes sajūta (šeit es runāju par geju un lesbiešu, nevis homofobu laimi), tad es teiktu, ka visa epopeja ap un par viendzimuma pāru laulāšanas aizliegumiem ir vienkārši amizanta un smieklīga. Taisnība Reinei, ka stenogrammas nereti sagādā gan galvassāpes, gan uzjautrinošu materiālu! Cita starpā tā var noderēt kā materiāls etnogrāfijai par mītiem un stereotipiem.

Manuprāt visa šī Satversmes grozīšana ir izgāzusies.

Pirmkārt, jo tā neko neatrisina - geji un lesbietes vienmēr ir bijuši un būs. Homofobi laikam labprāt gribētu, lai geji un lezbietes pazustu no zemes virsas, bet to nepanāksi ar grozījumiem. Vienīgais, kas ir noticis, ir cilvēku muļķošana, pazemošana un sava elektorāta pazaudēšana. Tieši tā! Vai tad kāds reāli domāja, ka es varētu balsot par tiem, kas lamāja manu seksuālo orientāciju?

Otrkārt, geji un lesbietes grib un gribēs dzīvot kopā. Kādā jaukā dienā varbūt, ka Latvijas valsts sapratīs, ka tas pat ir tās interesēs ieviest zināmu viņu kopdzīves atzīstošu institūciju (nav obligāti laulība, bet kas vainas vienlīdzīgai attieksmei pret visiem tās pilsoņiem?). Kā tad citādāk valsts varēs tikt galā ar savu uzdevumu regulēt attiecības starp pilsoņiem (piemēram, mantošanas attiecības) un iedzīvināt (vai izšķirt strīdus) viņu starpā noslēgtos līgumus (teiksim pēc kopdzīves izbeigšanas)? Un, jā, līgums nav jāsaprot tikai tā šauraja izpratnē kā rakstisks dokuments, tikpat labi tas var būt arī divu personu mutiska vienošanās - arī tas LR likumos ir atzīts kā līgums. Tad vēl - lai veidotu kaut kādu politiku attiecībā pret gejiem un lezbietēm, valstij ir jāzina un jāaprēķina cik ir šādu pāru. Tā ir tikai hipotēze, bet geju un lezbiešu kopdzīves atzīšana var būt lielisks veids kā samazināt riskantus dzīvesstila ieradumus sabiedrībā. Utt., utt.

Treškārt, kā rezolūcijā un arī rakstā ir norādīts, Eiropā notiek pakāpeniska viendzimuma attiecību atzīšana. Visticamāk, ka notiks savdabīga likumisko normu konverģence. Paradoksāli, bet es pieļauju, ka tā var notikt tieši Eiropas Savienības līgumā ietvertās kustības brīvības dēļ, jo eiropiešiem ceļojot no vienas valsts uz otru ar saviem (arī viendzimuma) partneriem ir tiesības prasīt, lai tiktu atzītas viņu likumiskās attiecības (gluzi kā citās valstīs noslēgtie komerclīgumi).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

KateKate 01.02.2006 09:58
Paldies par argumentetu rakstu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 31.01.2006 14:51
I.Reine: Manuprāt, demogrāfisko situāciju pirmkārt un galvenokārt ietekmē dzimumu vienlīdzība. Tās vairošanas nolūkā var, piemēram, pievērst uzmanību nevienlīdzīgai darba samaksai starp sievietēm un vīriešiem, bērnudārzu trūkumam, veicināt vienlīdzīgas iespējas karjeras attīstībai, strādāt pie vardarbības ģimenē izskaušanas, izglītot meitenes un zēnus par ģimeni un savstarpējo atbalstu tajā, izskaut stereotipus par sievieti-mājsaimnieci, sievieti-īpašumu un sievieti-preci, veicināt valsts ekonomisko attīstību un pabalstus ģimenei un bērniem.

Šī ir pretenciozā stilā uzrakstīta aplamība. Sk. "total fertility rate" rangu tabulu visām pasaules valstīm - http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2127r... un dzimstības tabulu - http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2054r... . Drīzāk jau var vērot izteikti negatīvu korelāciju starp bērnu vidējo skaitu 1 sievietei kā arī dzimstību no vienas puses un sieviešu izglītības līmeni un iesaistīšanos algotā darbā no otras puses. Dzimstības tabulas pašā apakšā ir Čehija, Latvija, Slovēnija, Itālija, Austrija, Bosnija, Ukraina, Lietuva, Vācija un Honkonga - šīs sabiedrības ar dzimstību ap 9 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem gadā noveco visstraujāk. Un ne jau tādēļ, ka šajās valstīs būtu pasaulē visdrausmīgākā dzimumu nevienlīdzība vai trūktu karjeras iespēju sievietēm.

Arī man šis konstitūcijas labojums nešķita vajadzīgs, jo tas faktiski neko nemaina, kā tas netieši pausts arī šajā rakstā. (Satversmes grozījumiem būtu jēga, ja tie mums varētu palīdzēt aizstāvēties pret ES likumdošanas patvaļu, bet šajā gadījumā Brisele negrasās Latvijai uzspiest nepieņemamu laulības definīciju; drīzāk tai vietā būs lienošas homoseksuāļu lobija reformas - "viendzimuma partnerattiecības" u.c.) Tādēļ I.Reinei būtu jāpamato, kāpēc vispār vēl vērts diskutēt par šādām lietām. Šo Satversmes pantu taču neviens negrasās atgriezt iepriekšējā redakcijā. Turklāt Satversmes labojums nekavējoties stājās spēkā tieši pateicoties mūsu prezidentes V.Vīķes-Freibergas parakstam, kura gluži tāpat neatzina par vajadzīgu tālāku diskusiju par šo jautājumu.

Saistītie raksti