Kāpēc latvieši nevēlas kaimiņos musulmaņus? 30

Islāms – otrā lielākā reliģija pasaulē pēc kristietības – mūsu valstī tiek pieskaitīts „netradicionālām reliģijām”, un tas bieži nozīmē „nevēlams”. Es ticu, ka iecietību var iemācīties, tāpēc jācenšas vairāk uzzināt par saviem kaimiņiem.

Iesaki citiem:

Musulmanis, tātad nevēlams – šāds neiecietīgs uzskats acīmredzot ir visai izplatīts Latvijas sabiedrībā, jo teju puse iedzīvotāju (45% latviešu un 41% mazākumtautību pārstāvju) atzīst, ka nevēlas dzīvot kaimiņos musulmaņiem[1]. Kāpēc? Vai tā ir nepatika pret svešu kultūru un reliģiju, bailes no terorisma draudiem vai iebildumi pret islāma būtību, kas it kā nav savienojama ar demokrātiju? Iespējams, tas ir visu šo faktoru savienojums, tāpēc mēģināšu katru aplūkot atsevišķi.


„Neraksturīgie” musulmaņi un ksenofobija

Islāms – otrā lielākā reliģija pasaulē pēc kristietības – mūsu valstī tiek pieskaitīts „netradicionālām reliģijām”, kaut arī pirmā musulmaņu kopiena Latvijas teritorijā tika reģistrēta 1905. gadā, un vismaz kopš tā laika musulmaņi ir pastāvīga, kaut arī neliela, Latvijas iedzīvotāju daļa. Līdzīgi citām konfesijām, musulmaņi nepiekopa reliģiju padomju okupācijas laikā (vismaz ne atklāti), bet pēc Atmodas līdztekus kristiešiem un ebrejiem sāka atjaunot reliģiskās draudzes. Šīm draudzēm no paša sākuma bija ciešas saites ar mazākumtautību organizācijām – tatāru, uzbeku un azerbaidžāņu kultūras biedrībām, jo šo tautu kultūra vēsturiski balstās musulmaņu tradīcijās.

Tatāru, uzbeku un azerbaidžāņu skaits Latvijā krasi pieauga pēc Otrā pasaules kara – tas bija rezultāts padomju režīma kolonizācijas politikai. Tādējādi pēc neatkarības atgūšanas šīs tautas tika iekļautas Latvijai neraksturīgo mazākumtautību skaitā, kuru kultūra un tradīcijas tiek uzskatītas par „svešām”.

Mūsdienu politiskajā un sabiedriskajā diskursā „neraksturīgs” ļoti bieži nozīmē „nevēlams”, turklāt „neraksturīgās” mazākumtautības tiek uzskatītas par „kolonizācijas sekām”, un tāpēc nav jābrīnās, ka daļa Latvijas iedzīvotāji neizjūt īpašas simpātijas pret šīm tautām.

Gan padomju laikā, gan pēc neatkarības atgūšanas uz Latviju brauca musulmaņi arī no arābu un afrikāņu valstīm – ieradās mācīties, daži palika uz dzīvi šeit, nodibinot ilgstošas saites ar mūsu valsti. Atšķirīgā ārējā izskata dēļ viņiem klājas visgrūtāk.


„Radikālie” musulmaņi un terora draudi

Rietumu pasauli pāršalkušais islamafobijas (bailes un neiecietība pret musulmaņiem) vilnis ir viena no traģisko 11. septembra notikumu sekām. Ņujorkas traģēdijai sekoja sprādzieni Madridē un vēlāk Londonā, teroristu bāzes tika atklātas Lielbritānijā, piedzīvotas ķīlnieku krīzes Irākā un Afganistānā. Visās šajās šausminošajās ziņās figurēja vārdu savienojumi „islāma teroristi”, „islāma kaujinieki”, „islāma ekstrēmisms”, „islāma radikāļi”... Šo sarakstu varētu turpināt ilgi. Tā rezultātā teju vai viss ar islāmu un musulmaņiem saistītais turpmāk asociējās ar nežēlību un vardarbību.

Neizbēgami tas ietekmēja arī Latvijas sabiedrību, liekot iedzīvotājiem justies nedroši un radot daudz jautājumu par islāmu. „Katrā arābu izcelsmes personā mēs instinktīvi meklējam potenciālu teroristu, bet jēdziens „islāms” tiek saistīts ar destruktīvu, pat naidīgu reliģiju”, tā par mūsu dzīvē ienākošiem stereotipiem rakstīja avīze „Bauskas dzīve” 2002. gadā.

Arī Drošības policija sāka pievērst pastiprinātu uzmanību musulmaņu kopienai, medijos parādījās virkne interviju ar draudžu vadītājiem. Latvijas musulmaņu līderi kopienas vārdā regulāri nosoda terorismu, uzsverot, ka vardarbība nav savienojama ar islāmu tā klasiskajā izpratnē, un apliecina lojalitāti Latvijas valstij. Arī pašu avīžu rakstu vispārējais tonis ir visai draudzīgs un labvēlīgs musulmaņu kopienai, atkārtoti uzsverot, ka vietējie musulmaņi nav fundamentālisti un nesimpatizē radikāliem grupējumiem.

Tai pašā laikā regulāri izskan arī apgalvojumi, kas cilvēku bažas var tikai pastiprināt: „Latvijā musulmaņu ir maz, un nedomāju, ka viņi varētu sagādāt mums problēmas”, „Musulmaņu Latvijā ir diezgan mazs skaits, lai viņi paustu kādu publisko nelojalitāti”.
Tomēr ļoti iepriecina tas, ka neviens vardarbības gadījums uz islamofobijas pamata visu šo gadu laikā nav reģistrēts, kaut gan vietējie musulmaņi apgalvo, ka viņus uz ielām apsaukājot par teroristiem.


„Daudzie” musulmaņi un imigrācijas plūdi

Vēl viens islamofobiju veicinošs faktors ir bailes no imigrantu plūdiem. Pašreiz paplašinātajā Eiropā dzīvo no 15 līdz 25 miljoniem musulmaņu, precīzs skaits nav zināms. Piemēram, Lielbritānijā islāmticīgo skaits pēdējo divdesmit gadu laikā dubultojies, Francijā tā ir otra lielākā reliģija.

Arī Latvijā cilvēki baidās no masīvas imigrācijas, bez tam atmiņas par padomju laika imigrāciju šīs bailes tikai pastiprina. Turklāt „Latvijas Vēstnesī” publicētais pētījums brīdina: „Latvijā pastāvīgi dzīvojošie islāmticīgie nerada draudus valsts iekārtai un sabiedrības drošībai. Nākotnē situācija var mainīties sakarā ar iespējamo patvēruma meklētāju skaita palielināšanos.”[2] Neapšaubāmi viena no absolūtajām prasībām iebraucējiem ir lojalitāte Latvijas valstij, tomēr automātiski apšaubīt jebkura islāmticīgā (kurš pat vēl nav šeit ieradies) vēlēšanos pakļauties šai prasībai būtu klaja diskriminācija, kas diezin vai piemērota demokrātiskai valstij.


„Nedemokrātiskie” musulmaņi un cilvēktiesības

Lielākā daļa musulmaņu valstu nav demokrātiskas un pasaulē nenorimst debates par to, vai islāms vispār ir savienojams ar demokrātiju, īpaši tiesu varas, sieviešu tiesību un vārda brīvības jomās. Iespējas Turcijai iestāties Eiropas Savienībā ir pavērušas šīm diskusijām jaunu dimensiju.

Uz visiem šiem jautājumiem vieglu atbilžu nav, un starptautisko ekspertu viedokļi svārstās. Bet pat tāds „islāmskeptiķis” kā Semjuels Hantingtons, slavenās un pretrunīgi vērtējamās grāmatas „Civilizāciju sadursme” autors, atgādina: islāmam kā monoteiskai reliģijai ir daudz kopēja ar jūdaismu un kristietību, un „dažādos laikos dažādas reliģijas izturējušās dažādi, katoļu ticība, piemēram, nebūt nav bijusi toleranta krustnešu laikā”.

„Jānošķir reliģija no politikas, jo politika ir netīra”, kādā intervijā atzinis Latvijas musulmaņu draudzes „Iman” garīgais līderis Mamuns Seifs[3]. Bet tieši tas islāma gadījumā ir sarežģīti, jo tradicionāli islāma pasaulē politika no reliģijas nav atdalītas. Par to, starp citu, šo reliģiju kritizēja pāvests Benedikts XVI, vēl būdams kardināls Ratcingers. Valsts un baznīcas nošķīrums, kas nodrošina reliģijas brīvību, ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, un musulmaņu valstu nespēja nošķirt „imperatoru no Dieva” ir nopietns kavēklis to demokratizācijas procesā.

Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka islāms ir milzīga pasaule, un to piekritēju tradīcijas, paražas un uzskati ir stipri daudzveidīgi. Latvijas musulmaņiem ir sava unikāla pieredze un viedokļi, arī šīs mazās kopienas ietvaros ir izteikta daudzveidība. Domāju, ka diskusija par reliģijas brīvību, demokrātiskām vērtībām un reliģijas toleranci, iesaistot šajā sarunā arī musulmaņu kopienas pārstāvjus, būtu savlaicīga un svarīga ne tikai speciālistiem, bet arī plašākai sabiedrībai.


„Jaunie” musulmaņi un nākotne

Latvijas musulmaņu kopiena turpina attīstīties un augt. Kādas musulmaņu draudzes vadītājs atzina, ka tikai 2004. gadā vien islāmu pieņēmuši aptuveni 150 cilvēku. Starp jaunajiem islāmticīgajiem nav tikai to tautu pārstāvji, kas pieder pie tradicionālajām musulmaņu kultūrām. Viņu vidū ir arī latvieši.

Kas pamudina šos cilvēkus pāriet islāmā? Kāpēc vispār aug musulmaņu skaits Rietumu pamatiedzīvotāju vidū? Protams, katrs pats sev izvēlas reliģiju un motīvi ir dziļi personiski, bet attiecībā uz islāmu tiek minēti vairāki motīvi.

Pirmkārt, islāma piedāvātā ļoti spēcīgā identitāte – kļūstot par musulmani, cilvēks pievienojas milzīgai kopienai (ummai), kura pastāv pāri valstu robežām, etniskām barjerām un sociāliem slāņiem. Tas mūsdienās plaši izplatītajā „identitātes krīzes” situācijā varētu būt īpaši pievilcīgi.

Otrkārt, tā var būt pretestība antiislāma propagandai, vēlēšanās identificēties ar diskriminētajiem, tādējādi sniedzot tiem atbalstu.

Dažiem interesi par šo reliģiju izraisījušas tieši bailes no islāma – ironiskā veidā starp jaunajiem islāma piekritējiem Eiropā un ASV visvairāk ir tieši šo cilvēku.

Grūti prognozēt, kā attīstīsies Latvijas musulmaņu kopiena un kādas attiecības tai izveidosies ar plašāku Latvijas sabiedrību, jo tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Gan no pašas kopienas, gan sabiedrības, gan valsts institūcijām, kā arī no starptautiskiem notikumiem.

Skaidrs, ka pastāv iespēja pastāvošos stereotipus pārvarēt un „tie musulmaņi” var kļūt par „mūsu musulmaņiem”, organiski iekļaujot islāmticīgos Latvijas daudzveidīgajā un multireliģiskajā sabiedrībā.

Protams, mūsu vidū vienmēr būs cilvēki, kas nevēlēsies kaimiņos musulmaņus vai ebrejus, vai daudzbērnu ģimenes – būtu naivi domāt citādi. Bet es ticu, ka iecietību var iemācīties. Ja mēs turpināsim par šīm problēmām runāt un centīsimies vairāk uzzināt par saviem kaimiņiem, tad neiecietīgo cilvēku skaits saruks.
________________________________________

[1] Skat. Baltijas Sociālo Zinātņu institūta pētījumu “Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija”, 2004.

[2] Latvijas Vēstnesis, ‘Vai jauna Eiropas nolaupīšana?’, 11.03.2005, B daļa, 7. lpp.

[3] BNS, ‘Latvijas musulmaņi nosoda terorismu’, 07.11.2001Raksts sagatavots 2005.gada maijā un

Publikācija tapusi Nacionālās programmas iecietības veicināšanai ietvaros.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (30) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
leila!

Jus ,nu gan cilveki esiet ignoranti,katrs savu religiju izvelas,un ticet Dievam nenozime but teroristam. un ja jus to nezinajat bibele,jau sen ir vairs neizmantoajma lasianai,vai tad jus nezinajat,ka cilveki to izmainija? un kapec tad mums butu jadzivo pec gramatas,ko cilveki ir sarakstijusi? es jums ieteiktu aizbraukt uz kadu arabu valsti,un varbut tad jums viss bus skaidrs un jus sapratisiet kapec cilveki pariet musulmanu religija,ko sauc par islamu,un kaoec cilveki tic gramatai ko sauc par Kuranu! cilveki,atopieties zeme ir maza,bet univers ir liels un plass,tas jau vien liek padomat,kapec esam uz shis zemes! un nekur nav rakstits un minets,ka musulmaniem butu jakaro.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ismaels 05.12.2006 01:58
esmu par sieviesu apgraizisanu ko piekopj islamaa!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Sherlock 15.11.2005 18:11
Islama pašreizējo doktrīnu un jo sevišķi tā politisko variāciju iedzimtā "neiecietība", protams, ir praktiski nesavietojami ar liberālās demokrātijas vērtībām, reliģiskie "privātlikumi" - ar indivīda tiesībām un likuma varu. Nav īpaši jāpiepūlas, lai to ieraudzītu un aptvertu.

Tas, kā negatīvo ietekmi uz liberālo demokrātiju varbūt ir grūtāk ieraudzīt un aptvert ir neprātīgā pseidoliberālā "multikulturālisma" sērga, kas, paarprastas "vienlīdzīgās attieksmes" vārdā, pasludina jebkuru kultūru - arī tādu, kas ir fundamentāli "neiecietīga", kā islamiskā kultūra - par pašvērtību, kas būtu pelnījusi cieņu, un kuras veidotās cilvēku uzskatu, rakstura un uzvedības "īpatnības" - citu iecietīgu attieksmi, kā arī rupes par to saglabāšanu, attīstību, utt..

Pseidoliberālais "multikulturālisms" cenšas pielīdzināt kultūras, relativizēt un padarīt tās cilvēku apziņā par vienlīdz vērtīgām, neskatoties uz to, ka dažādu kultūru devums tādu vērtību kā demokrātija, cilvēktiesības, likuma vara veidošanā un attīstībā ir dažāds, un ka dažu kultūru devums ir pavisam niecīgs ja ne pat negatīvs. Tādējādi "multikulturālisms" cenšas atrofēt cilvēku spēju atšķirt labo no ļaunā, vērtīgo no nevērtīgā, brīvību no apspiestības, to, kas ir saprātīgs - no ignorances, spriestspēju no dogmatiskas sekošanas mītiem, progresu no stagnācijas, utt. "Multikulturālisms" ir postošs, - vēršoties pret islamu, tāpat ir nepieciešams vērsties pret ideoloģiju, kas atvēl tam vietu "zem saules" ne tikai islama "paradīzēs", bet arī demokrātiskā sabiedrībā - proti, "multikulturālimu."

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ļaužs 15.11.2005 13:59
Jā, un vēl -
http://www.tvnet.lv/news/latvia/index.php?id=4863041

Droši vien daudzi kristieši vai, kā vēstulē minēts, "nemusulmaņi" varētu pievienoties vēstules autora visai labvēlīgā tonī uzdotajiem jautājumiem un izteiktajām bažām. Savukārt komentāros
http://www.tvnet.lv/news/latvia/index.php?oid=4863041&tab=ne...

atkal sastopam:

B [04.11.2005, 08:26]
Apnika šīs ākstu ākstības lasīt...
Vēstules līmenis ir tik zems, ka nav gribas komentēt tās pseidogudrības...

[..] Piešķiru tev KVĀ KVĀ ordeni un Murkšķa ordeni.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Bangera 15.11.2005 13:37
Es domāju, ka te nav lieki ko polemizēt - integrēt Rietumu demokrātiskā sabiedrībā musulmaņus ir tas pats, kas mēģināt pieradināt tīģeri - agri vai vēlu viņš Tev iekodīs... Un to uzskatāmi pierāda nesenie notikumi Anglijā un Francijā..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ļaužs 15.11.2005 11:20
Ļaužam: Bet atbildi uz jautājumu - kā tad īsti ir ar Trīsvienību - vai to tiešām var saprast parasts, īpaši neapmācīts cilvēks?[..]

"Lūdziet, un jums taps dots."

Nedomāju, ka viņam bija nolūks kādu nozaimot.

"neloģiskus izdomājumus" - tas ir par Sv. Trīsvienību. Par nolūkiem lai saka pats B. No sevis varu piebilst - kad nav spēka ticēt, tad cilvēki meklē kaut ko, kas "piedāvā skaidru un loģisku, nekļūdīgu teoloģiju". Nekā jauna.

Turklāt vieni korektuma standarti ir pusanonīmiem Interneta komentāriem (tam, ko raksta Ļaužs, B, Bangera vai Aleksis), un pavisam citi - tam, ko plašsaziņas līdzeklī saka LU profesors un katedras vadītājs (piemēram, L.Taivāns).

Jāsaka, ka islāma aizstāvja B ievērotie korektuma standarti manās acīs padara Taivāna izteikumus daudz ticamākus.

Nedrīkst pieļaut rīdīšanas kampaņu starp kristiešiem un musulmaņiem - tam mūsu zemē nav nekāda pamata.

Tieši tā. Neredzu nekāda pamata rīdīšanas kampaņai - redzu pamatu savstarpēji labvēlīgai un cieņpilnai diskusijai, tomēr pat šeit tāda neizdodas. Tas vedina uz pārdomām.

Mums ir kopīgi konstruktīvi mērķi - stiprināt šeit Latvijā respektu pret Dievu, ticīgo cilvēku, ģimeni, tautu un valsti; nepieļaut bezdievības, parazītisma, eirofederālisma un nāves kultūras izplatīšanos - un vispirms pašiem no tās norobežoties. Lai Dievs mums palīdz!

Lieliski, Aleksi. Pagaidām gan neko tādu neesmu no B (kurš šeit, acīmredzot, uzņemies tādu kā islāma kultūras pārstāvja lomu) neesmu lasījis. Ļausim runāt viņam pašam.

Starp citu, Taivāns savā intervijā gan diezgan plaši apskata tevis pieminētās problēmas - tikai par to šeit neviens praktiski pat neieminas. Savukārt intervijas komentāros - http://www.tvnet.lv/news/intervijas/index.php?oid=4773802&ta... lielākā daļa lasītāju atzīmē tieši to - morālo degradāciju, visatļautību, tikumības pagrimumu utt. Retais ir pievērsis uzmanību Taivāna teiktajam par islāma izcelšanos un dažiem eiropietim netīkamiem vai nepieņemamiem šīs reliģijas aspektiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 15.11.2005 11:07
Kāpēc tolerancē līdzās etniskajai piederībai jāiekļauj arī reliģiskā? Nevar izvēlēties savus vecākus un valsti, kur piedzimt, bet, kādām pasakām ticēt, ir saprātīgi domājoša cilvēka brīva izvēle, tāpat kā smēķēšana. Islāms ir latviešu tautai sveša un nepatīkama reliģija, tāpēc nesaprotu, kādēļ tas te vajadzīgs. Ja arābi grib godam kalpot Latvijai, lai atmet savu reliģiju un pieņem kādu no latviešu kultūras reliģijām - kristietību, pagānismu vai ateismu. Ja klanīties Allāham un staigāt ar dvieli tomēr ir svarīgāk, lai dodas uz valsti, kur tas ir pieņemts, un tur viņi var ar pilnām tiesībām aizliegt kristietību un ateismu.

Kas attiecas uz laulības pārkāpējiem, tad pret islāma politiku šajā jautājumā man nekādu iebildumu nav. Arī tā ir krāpšana un nodevība, par ko jāsaņem sods. Bet ar to mums pašiem jātiek galā, jāraksta savi likumi un soda mēri. Islāms mums tāpēc un neviena cita iemesla pēc nav vajadzīgs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


alberts.p 15.11.2005 10:54
"ir līmeņi, kas nav jāapstrīd ar dižiem argumentiem, jo līmenis nav to pelnījis..."

======================================================

Viens līmenis ir Dieva vārdu apspriešana, un cits līmenis ir Dieva vārdā pastrādāto ļaundarību apspriešana. Ir ļoti viegli pierādīt, ka Dievs nav sūtījis teroristus pašnāvniekus nogalināt cilvēkus tirdzniecības centros, autostacijās vai metro. Ir ļoti viegli apgalvot, ka cilvēki, kas to dara vai organizē, nav iepazinušies ar Dieva vārdiem, nav tos izpratuši vai tīši tos kropļo. Grūtāk ir pamanīt kopsakarības, izprast, kāpēc jebkura mācība, kas sludina vienīgo taisnību, praksē noved pie vardarbības un apspiešanas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

B 02:51 15.11.2005 00:42
Sanks, mān! par reti jēdzīgiem kom.

Par trīsvienību es atzīmēju to, ka cik bieži izplatīts ir tas, ka paši kristieši atzīst, ka viņi nesaprot trīsvienību un nespēj to izskaidrot.

Bet mani iepriekšējie kom- jā es daudzviet negāju argumentācijā, jo ir līmeņi, kas nav jāapstrīd ar dižiem argumentiem, jo līmenis nav to pelnījis...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 14.11.2005 23:08
Ļaužam: Bet atbildi uz jautājumu - kā tad īsti ir ar Trīsvienību - vai to tiešām var saprast parasts, īpaši neapmācīts cilvēks? Vai arī te ir vajadzīga teoloģijas zinātne, riskējot iegūt dažādas interpretācijas? Piemēram, katoliskā Ticības Apliecība saka sekojošo: "Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek vienādi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem." (sk. http://www.catholic.lv/katehisms/d1s1n3.html ). Savukārt pareizticīgā Baznīca māca, ka Svētais Gars iziet tikai no Tēva (sk. http://www.stjohndc.org/russian/orthhtrdx/r_05.htm ). Šī atšķirība ir labi zināma Baznīcas vēsturē, un katoļu doktrīnai ir īpašs nosaukums - "filiokve" (Svētā Gara iziešana no Dēla). Tas viss man kā kristietim šķiet normāli, jo arī labu un taisnīgu cilvēku vidū dažreiz rodas domstarpības. Tomēr saglabājas risks interpretēt dažas lietas atšķirīgi, uz ko norādīja B. Nedomāju, ka viņam bija nolūks kādu nozaimot. Turklāt vieni korektuma standarti ir pusanonīmiem Interneta komentāriem (tam, ko raksta Ļaužs, B, Bangera vai Aleksis), un pavisam citi - tam, ko plašsaziņas līdzeklī saka LU profesors un katedras vadītājs (piemēram, L.Taivāns). Nedrīkst pieļaut rīdīšanas kampaņu starp kristiešiem un musulmaņiem - tam mūsu zemē nav nekāda pamata. Mums ir kopīgi konstruktīvi mērķi - stiprināt šeit Latvijā respektu pret Dievu, ticīgo cilvēku, ģimeni, tautu un valsti; nepieļaut bezdievības, parazītisma, eirofederālisma un nāves kultūras izplatīšanos - un vispirms pašiem no tās norobežoties. Lai Dievs mums palīdz!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ļaužs 14.11.2005 21:46
Manuprāt, autors "B" ir diezgan agresīvs un vāji pamato savus apgalvojumus. Paliek iespaids, ka īstenais islāms ir līdzīgs padomju konstitūcijā garantētajām tiesībām - aprakstīts ir, bet sastopams ne. Savukārt man kā kristietim nekāda tolerantā saruna ar šo tipāžu nesanāks pēc šī -

"Kārtējā reize, ka neloģiskus izdomājumus nosauc par sarežģītu un dziļu intelektu prasošu teoloģiju (it kā reliģija būtu tikai elitei, un it kā elite arī saprastu trīsvienības neizskaidrojamo neloģiskumu), savukārt ja islāms piedāvā skaidru un loģisku, nekļūdīgu teoloģiju, tad to nosauc par kristietības vienkāršojumu..."

Aleksi, ja var vēl sajukt, kurš te ir "no viduslaikiem izlīdušais tumsoņa", tad pietiek ar Svētās Trīsvienības zaimošanu. Izteicienus par oponentu "murkšķēšanu" un "līmeni" kā toleranti ļaudis varam vērā neņemt. Pagaidām...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bangera 14.11.2005 20:34
Aizbrauc, Alexi, uz Afganistānu un/vai citu zemi musulmaniskajos Austrumos un pavēro kā sievieti, kas pārkāpusi laulību, ciema iedzīvotāji pēc šariata tiesas lēmuma nomētā ar akmeņiem, kam ir domāta izglītība un kam nav, un tad runā par demokrātiju un toleranci..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 14.11.2005 19:20
Bangera: Jeb, kāds var būt dialogs starp mūsdienu cilvēku un no viduslaikiem izlīdušu agresīvi noskaņotu tumsoņu, kurš iedomājies, ka viņa necilvēcīgajiem uzskatiem pieder visa pasaules taisnība?

Gribēju vērst Bangeras uzmanību uz faktu, ka komentētājs B no dialoga ar citādi domājošajiem neatsakās - vienīgi viņš ir prasa no sarunbiedriem neizmantot iesīkstējušus un aplamus stereotipus par islāmu kā arī lietot precīzus terminus. Ar viņu diskutēt nav vienkārši, jo Latvijā ir vairāk izplatīta tieši dezinformācija par islāma vēsturi un tajā atklātajām reliģiskajām patiesībām. Diemžēl arī zinoši cilvēki, piemēram, L.Taivāns, kurš ir mācījies indonēziešu un malajiešu valodas - t.i. var lasīt daudzus musulmaņu autorus oriģinālā, izvēlas rakstīt nevis objektīvus faktus, bet dažādas islāma pretiniekiem glaimojošas blēņas un arī atļaujas apmelot pravieša Muhameda (lai miers un Dieva svētība viņam) piemiņu. Sk. http://www.tvnet.lv/news/intervijas/index.php?id=4773802 un http://www.apollo.lv/portal/news/73/articles/59214 .

Turklāt, ja reiz Bangera izvēlas pārstāvēt toleranci un demokrātiju, tad tieši Bangeras pienākums ir paust iecietību attiecībā pret visām reliģijām un visām etniskajām un reliģiskajām minoritātēm. Citādi man var vēl sajukt, kurš te ir "no viduslaikiem izlīdušais tumsoņa".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bangera 14.11.2005 18:23
Es gribēju vienkārši teikt, ka jābūt reālistiem. Ar musulmaņiem un tādiem kā minētais 'B' dialoga vienkārši nav un būt nevar.. Jeb, kāds var būt dialogs starp mūsdienu cilvēku un no viduslaikiem izlīdušu agresīvi noskaņotu tumsoņu, kurš iedomājies, ka viņa necilvēcīgajiem uzskatiem pieder visa pasaules taisnība? Nekāds - Tur runā ieroči un ASV armija..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Bangera 14.11.2005 18:08
B ir baigais islama apoloģēts.. Bet ir tomēr jābūt uzmanīgiem, jo islāms atšķirībā no kristietības nav spējis sekularizēties un adaptēties laicīgas sabiedrības eksistences vajadzībām.

Es piekrītu, ka Rietumu civilizācija šobrīd pārcieš zināmu garīgo vērtību krīzi, bet tomēr ar savu radikālismu islams tomēr ir un paliks viduslaiku tumsonības un fašisma nesaudzīgs kokteilis, kuram nekā nav un nevar būt kopīga ar cilvēktiesībām to Rietumu civilizācijas izpratnē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 14.11.2005 17:44
Manuprāt, domājošs cilvēks var izvēlēties, ticēt pasakām vai nē, veikt reliģiskos rituālus vai nē. Ja musulmanis ir atbraucis uz Latviju, tad kāpēc mums būtu jāpielāgojas viņam un "jābūt iecietīgiem"? Lai viņš noņem dvieli, noņem sievai lupatu no sejas un nopērk viņai minisvārkus, apēd kārtīgu latviešu karbonādi, iedzer aliņu un lai kādreiz aiziet ar latviešiem uz baznīcu, tad viņu godās un cienīs. Ja viņš to nespēj, lai nemaz nebrauc šurp. Tas ir tik vienkārši.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

B 02:51 11.11.2005 23:37
Starp citu, es neesmu dzirdējis, ka, teiksim, Latvijā dzīvojošie armēņi celtu kaut kādus iebildumus pret to, ka viņu konfesija (kas vispār ir trīs gadsimtus vecāka par islāmu un arī Latvijas teritorijā tās pārstāvji arī dzīvo kopš cariskās Krievijas laika), pagaidām nav atzīta par "tradicionālu". Tad jau ir jājautā: vai arī tā nav agresīvas armenofobijas izpausme?

---

Pirmkārt atbilstoši islāmam, islāms ir vecākā pasaules reliģija, kas sākas ar Ādamu (SAW), jo visi pravieši ir sludinājuši islāmu (tik daļa islāma likumu ir atšķīrušies), tikai cilvēki ir kropļojuši praviešu teikto un Rakstus... Bet tas tā - islāma skatījums.

Gribēju norādīt, ka savdabīgs salīdzinājums - cik kādi 6 (?) miljoni armēņu un ~1500 miljonu musulmaņu...

Šī attieksme pret islāma statusu ir daļa no pretislāmiskās darbības. Kur ir loģika, ka 90-to gadu sākumā draudzes reģistrēja kā pastāvīgas, bet vēlāk ne?"Jo tālāk komentāros jo skaidrāk. Cilvēks vēlas, lai musulmaņi būtu "sekulāro tatāru"veidīgie..."

Tieši tā. Es skatos uz man pazīstamajiem "vecajiem" Latvijas tatāriem (kas te, starp citu, ir dzīvojuši arī "pirmās brīvvalsts" laikā – te jāpaskatās kaut vai kapakmeņi Rīgas musulmaņu kapsētā), un redzu, cik labi viņi ir integrējušies mūsu Rietumu sabiedrībā. Savukārt Francijā es savām acīm redzu pārāk daudzus ļoti bēdīgus pretējus piemērus. Ja šie Eiropas musulmaņi sekotu Latvijas "veco" musulmaņu piemēram, tad tas būtu tik lieliski, ka to par nevarētu aprakstīt.

"Cilvēki ir paŗliecināti, ka jo vairāk musulmanis ievēro islāmu, jo vairāk viņš tuvojas terorismam, sieviešu apspiešanai un tamlīdžigiem murgiem..."

Bet vai Jums patiešām šķiet, ka šie te Latvijas tatāri patiešām mazāk ievēro islāmu un tas ir viņu labās integrācijas cēlonis? Vai tomēr cēlonis ir cits?

-------------

Gaužām nenopietns līmenis...

"Kārtējā reize, ka neloģiskus izdomājumus nosauc par sarežģītu un dziļu intelektu prasošu teoloģiju (it kā reliģija būtu tikai elitei, un it kā elite arī saprastu trīsvienības neizskaidrojamo neloģiskumu), savukārt ja islāms piedāvā skaidru un loģisku, nekļūdīgu teoloģiju, tad to nosauc par kristietības vienkāršojumu..."

Nu re – šī Jūsu frāze jau tieši apstiprina to, ko es teicu! Iznāk, ka Jūs šajā punktā man piekrītat. Problēma jau ir tā, ka ne viss, kas pirmajā brīdī liekas skaidrs, ir patiesi. Vienkāršība nav patiesības sinonīms. Es reiz bērnībā mēģināju tāpat kā Jūs: man šķita, ka matemātikas uzdevuma risinājums ir bezgala elementārs un pabeidzu to divās minūtēs, un tad ļoti brīnījos, dabūjis "divnieku".

Tur jau ir tā patiesība, ka mums ir tendence netveŗamo, pārpasaulīgo un priekšpasaulīgo Dievu "iespiest" cilvēka tūlītējās saprašanas rāmjos ar tiem likumiem un cēloņsakarībām, ko Šis Pats Dievs ir radījis. Jūs pieminat Trīsvienības dogmu. Tas ir lielisks piemērs, ja šajā ziņā salīdzina Sv. Augustīnu un Muhamedu. Abiem bija grūti iedomāties Svētās Trīsvienības būtību, taču savas šaubas viņi atrisināja diametrāli pretējā ceļā. Augustīns pēc ārkārtīgi ilgām un mokošām pārdomām un lūgšanām nonāca pie secinājuma, ka Trīsvienība ierobežotajam cilvēka prātam nav pilnībā izprotama un ir uztveŗama vienīgi caur Atklāsmi; Muhameds nolēma visas šīs pūles sev aiztaupīt un to, kas nav uzreiz apjēdzams, nogriezt nost un pārformulēt tā, lai būtu uzreiz viegli saprotams.

____________

Pilnīgi neloģisku, nesavienojamu lietu dēvē par cilvēka prātam neaptveramu... Nesapratāt, ka jau mana iepriekšējā komenta fragments ir ar smiekliņu... Jā, kad cilvēks Bībelē ieraksta, ka 2x3=5, tad musulmaņi ir vienkārši aprobežoti, ka viņiem tas ir 6...

Nu ko uzrādās kristietības pozīcijas....

Tik pamatojuma kāpēc islāms būtu radies no kristietības gan nav...

Nu bet kura tad cita reliģija, kas, tāpat kā islāms, atzina Jēzu Kristu un Viņa bezvainīgo ieņemšanu no Jaunavas Marijas, tika praktizēta tiešā Muhameda tuvumā? Pagāniem taču nekā tāda nebija, tālaika jūdaistiem arī ne.

_________

nenopietni...

Otrkārt, no šī Jūsu apgalvojuma izriet ka Jūs, atvainojiet par šo izteicienu, uzskatāt Dievu par šizofrēniķi. Jo dažādās reliģijās ir pamatdogmas, kas ir ne tikai dažādas, bet diametrāli pretējas. Vai tas patiešām viss var nākt no viena avota – Dieva? Jā, visās lielākajās reliģijās ir Patiesības elementi (citreiz ļoti jūtami), to neviens nenoliedz. Islāms un kristietība skaidri māca, ka cilvēkam ir dota viena zemes dzīve, budisms un hinduisms tic karmai un reinkarnācijai – kā tad tas iet kopā? Jo nevar taču vienlaicīgi būt A un ne-A.

-----

Pravieši nāk ar vienu vēsti - cilvēki to pēc pravieša nāves izkropļo dažādos veidos...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

B 02:51 11.11.2005 16:53
Jūsu viedokli es sapratu. Bet vai Jūs, lūdzu, varētu nokomentēt šādas Korāna sūras (resp., to pantus), uz kuŗām tiešos vārdos mēdz atsaukties vardarbības sludinātāji: 2:190 līdz 2:193; 2:216, 60:4, 47:4 un 8:17.

-------------

Nu, klau - tas t'acu gal'igi nenopietns l'imenis.

"Samie ignor'e, ka ajaati ir par noteiktu laiku, kad nesktoties uz Dieva pravies'a gadiem ilgu sludin'a'sanu, ir v'el k'adi, kas v'er'sas pret vi'nu un vi'nam pak'l'avu'samies. T'adi vi'ni ir kaffir - noraid'it'aji, rejectors, kas lai gan saprot, ka vi'nu priek's'a ir Dieva pravietis, tom'er neatz'ist isl'amu d'e'l savas slim'as sirds, kas saslimdin'ata sliktiem darbiem un augstpr'at'ibas.

Citiem v'ardiem sakot, runa ir par specifisku v'esturisko situ'aciju, kur'a darbojas Dieva pravietis un vi'na laika biedri. M'usdien'as nevar zinaat, kur's noliedz isl'amu zinot par to, ka taa ir patiesiiba, jo nevienam nav taadas sludinaaashanas poziicijas kaa Dieva pravietim. Attieciigi, 'samie ignor'e aj'atu kontekstu un patieso noziimi. Savukaart FOXS NEWS BLAA BLAA ar prieku atra'zo s'is nej'edz'ibas...

Nevelc uz t'adu l'imeni.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


B 02:51 11.11.2005 16:39
Vahabiitims neatbilst skolas prasiibaam. Tas ko raksta visaadaas rietumnieku graamataas - tas neko nenoziime. Kad rietumnieki saak rakstiit par islaamu, tad zinaatne beidzaas.

palasi Edvarda Saida domas par sho...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

B 02:51 11.11.2005 16:35
muhamedāņu kopienas – Tas nu gan ir viduslaiku orientālistikas nosaukums pēc analoģijas ar kristiešiem. Tā kā teoloģiskās analoģijas nav - šis nosaukums ir ļoti maldinošs un aizvainojošs.

Tas nav nedz maldinošs, nedz aizvainojošs, nedz arī te ir jebkādas analoģijas ar kristiešiem. Gandrīz visu šāda veida reliģisku kustību, skolu un herēžu nosaukumus veido pēc to dibinātājiem. Ārija sekotājus sauc par ariāņiem, Nestorija sekotājus – par nestoriešiem, Montāna piekritējus – par montānistiem, Muhameda sekotājus – par muhamedāņiem. Starp citu, kādēļ Jūs domājat, ka viduslaiku terminoloģija ir kaut kas slikts un a priori noraidāms? Man šķiet, ka mēs šodien ļoti daudz ko no viduslaikiem varētu pamācīties.

--

Nu tas ir tas ir nesaliidzinaami skarbaak kaa romus saukt par chigaaniem.

Musulmanji ir iistais vaards, un musulmanji neseko tieshi Muhamedam (SAW), bet gan Dieva noraadiijumiem, savukaart Muhameds (SAW) ir Dieva pravietis ar visaam no taa izrietoshaas poziicijas sekaam.

Nevar musulmanjus deeveet taa, kaa ir nepamatoti un aizvainojoshi. Islaams nav Muhameda (SAW) religjija, taa ir Dieva noraadiitaa religjija.

Nav ko aizstaaveet nejeedziibas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


B 02:51 11.11.2005 16:31
Es nevarētu iedomāties, ka kāds Latvijas tatārs sāktu pieprasīt pilnā mērā atzīt šariāta tiesību institūtus Latvijā, bet Francijā šādi aicinājumi skan diezgan bieži un kareivīgi.

___
Islaams nav musulmanji un no tas, ka cilveeks ir musulmanis, nonoziime, ka vinjam ir pietiekami zinaashanas lai staastiitu par islaamu.

Saprotu, ka Esiet sabaidiids ar vaardu " shariats", tomeer taa ir katra musulmanja obligaata veelme lai vinja dziiivesvietaa buutu likumi, ko Dievs noraadiijis, nevis cilveeks iedomaajies... Cita lieta, ka Latvijaa musulmanji nav pat treshdalja, lai prasiitu valstij, lai taa pielaago likumus vinjiem...

Cita lieta, ka valstij ir jaarespektee musulmanju persnoiigie likumi...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

J. Rudevskis 11.11.2005 16:02
B.

Paldies par atbildi!

"Jūs jau arī sametat vienā katlā... Sekulārisms (rietumu propagandas termins, kas drīzāk nozīmē reliģijas noliegumu vai nesvarīgumu) - ir katra individuālā izvēle... Nedrīkst katru tatāru vai katru turku iemest pie tiem, kuriem islāms ir tāla skaņa..."

Piekrītu Jums, ka termins "sekularizēts" (līdzīgi vārdiem "iecietība" un "vahabisms", starp citu) mūsdienu propagandā ir tik ļoti novalkāts, ka tā piesaukšana rada nepatīkamu reakciju. Bet diemžēl es pagaidām nevaru atrast nevienu labāku terminu; ja Jums tāds ir, tad, lūdzu, piedāvājiet. Cik noprotu, Jūs islāma tematu labi pārzināt, un es domāju, gan Jūs, gan citi ir labi sapratuši, ko es ar to domāju.

Kā jau teicu, es neesmu islāma kā reliģijas speciālists. Manas zināšanas par islāma teoloģiju galvenokārt aprobežojas ar to, ko man stāsta paši musulmaņi. Manu darba kolēģu starpā ir daudz turku, no kuŗiem liela daļa ir praktizējoši musulmaņi; Rīgā es pazīstu dažus praktizējošus tatārus; ar tiem visiem man bija iespēja diezgan plaši parunāt arī par ticības lietām. Turklāt es jau diezgan ilgi dzīvoju Francijā un dzirdu, ko šeit saka un sludina vietējo Ziemeļāfrikas izcelsmes muhamedāņu imāmi. Atšķirība tomēr ir ļoti liela, vispirms jau attieksmē pret nemusulmaņu sabiedrību. Jūs taču nesalīdzināsiet Saūda Arābijas musulmaņus ar Lietuvas tatāriem, kas vispār ārēji ne ar ko neatšķiŗas no apkārtējiem iedzīvotājiem, savas kopienas sauc par "parafijām" (kas baltkrieviski ir katoļu draudze), un ja nemaldos, arī apgraizīšanu vairs nepraktizē. Es nevarētu iedomāties, ka kāds Latvijas tatārs sāktu pieprasīt pilnā mērā atzīt šariāta tiesību institūtus Latvijā, bet Francijā šādi aicinājumi skan diezgan bieži un kareivīgi.

muhamedāņu kopienas – Tas nu gan ir viduslaiku orientālistikas nosaukums pēc analoģijas ar kristiešiem. Tā kā teoloģiskās analoģijas nav - šis nosaukums ir ļoti maldinošs un aizvainojošs.

Tas nav nedz maldinošs, nedz aizvainojošs, nedz arī te ir jebkādas analoģijas ar kristiešiem. Gandrīz visu šāda veida reliģisku kustību, skolu un herēžu nosaukumus veido pēc to dibinātājiem. Ārija sekotājus sauc par ariāņiem, Nestorija sekotājus – par nestoriešiem, Montāna piekritējus – par montānistiem, Muhameda sekotājus – par muhamedāņiem. Starp citu, kādēļ Jūs domājat, ka viduslaiku terminoloģija ir kaut kas slikts un a priori noraidāms? Man šķiet, ka mēs šodien ļoti daudz ko no viduslaikiem varētu pamācīties.

vahabisko – Iesaku izvairīties no šī vārda.

Es neesmu vainīgs, ka Krievijas Federācijas iestādes šo vārdu ir paradušas lietot, kā Jūs pareizi sakāt, kā "bubuļvārdu", apzīmējot ar to teju vai katru praktizējošu musulmani. Tomēr Jūs esat pirmais, no kuŗa dzirdu, ka tādas ibn Abd al-Vahhāba skolas nemaz neesot un ka tā neesot dominējošā islāma forma Saūda Arābijā (?). Tikko paskatījos Francijā 2002. gadā izdotajā lielajā "Dictionnaire encyclopédique des religions", un tur stāv rakstīts pilnīgi pretējais tam, ko Jūs sakāt.

"Šis ir pamatoti, jo šādi savienojumi ir tik pat loģiski kā "koka dzelzs" vai ... man pat nenāk prātā analoģiski murgi... Šie savienojumi ir apzināti konstruēti lielajos mēdijos, gan vienkārši atražoti islamafobijas kultūrā... "

Jūsu viedokli es sapratu. Bet vai Jūs, lūdzu, varētu nokomentēt šādas Korāna sūras (resp., to pantus), uz kuŗām tiešos vārdos mēdz atsaukties vardarbības sludinātāji: 2:190 līdz 2:193; 2:216, 60:4, 47:4 un 8:17.

"Raksts ir labs tajā ziņā, ka vērš uzmanību tam, ka otra lielākā pasaules reliģija un straujāk augošā reliģija pasaulē - Islāms, tiek pieskaitīta netradicionālajām reliģijām."

Labi, ka Jūs to pieminējāt. Protams, "tradicionalitātes" un "netradicionalitātes" noteikšanā sava nozīme var būt ne tikai attiecīgās reliģijas senumam attiecīgajā valstī, bet gan tās senumam vispār. Vai var pret Armēņu Apustulisko Baznīcu (kas pastāv jau no 301. gada) izturēties tāpat kā pret kādu no tikko dibinātām neocharizmātiskajām grupām? Es tomēr domāju, ka šī jautājuma risināšana ir jāatstāj katras valsts ziņā. Latvijā, kā redzams, tiek ņemts vērā attiecīgās konfesijas uzturēšanās senums Latvijā.

Starp citu, es neesmu dzirdējis, ka, teiksim, Latvijā dzīvojošie armēņi celtu kaut kādus iebildumus pret to, ka viņu konfesija (kas vispār ir trīs gadsimtus vecāka par islāmu un arī Latvijas teritorijā tās pārstāvji arī dzīvo kopš cariskās Krievijas laika), pagaidām nav atzīta par "tradicionālu". Tad jau ir jājautā: vai arī tā nav agresīvas armenofobijas izpausme?

"Jo tālāk komentāros jo skaidrāk. Cilvēks vēlas, lai musulmaņi būtu "sekulāro tatāru"veidīgie..."

Tieši tā. Es skatos uz man pazīstamajiem "vecajiem" Latvijas tatāriem (kas te, starp citu, ir dzīvojuši arī "pirmās brīvvalsts" laikā – te jāpaskatās kaut vai kapakmeņi Rīgas musulmaņu kapsētā), un redzu, cik labi viņi ir integrējušies mūsu Rietumu sabiedrībā. Savukārt Francijā es savām acīm redzu pārāk daudzus ļoti bēdīgus pretējus piemērus. Ja šie Eiropas musulmaņi sekotu Latvijas "veco" musulmaņu piemēram, tad tas būtu tik lieliski, ka to par nevarētu aprakstīt.

"Cilvēki ir paŗliecināti, ka jo vairāk musulmanis ievēro islāmu, jo vairāk viņš tuvojas terorismam, sieviešu apspiešanai un tamlīdžigiem murgiem..."

Bet vai Jums patiešām šķiet, ka šie te Latvijas tatāri patiešām mazāk ievēro islāmu un tas ir viņu labās integrācijas cēlonis? Vai tomēr cēlonis ir cits?

"Kārtējā reize, ka neloģiskus izdomājumus nosauc par sarežģītu un dziļu intelektu prasošu teoloģiju (it kā reliģija būtu tikai elitei, un it kā elite arī saprastu trīsvienības neizskaidrojamo neloģiskumu), savukārt ja islāms piedāvā skaidru un loģisku, nekļūdīgu teoloģiju, tad to nosauc par kristietības vienkāršojumu..."

Nu re – šī Jūsu frāze jau tieši apstiprina to, ko es teicu! Iznāk, ka Jūs šajā punktā man piekrītat. Problēma jau ir tā, ka ne viss, kas pirmajā brīdī liekas skaidrs, ir patiesi. Vienkāršība nav patiesības sinonīms. Es reiz bērnībā mēģināju tāpat kā Jūs: man šķita, ka matemātikas uzdevuma risinājums ir bezgala elementārs un pabeidzu to divās minūtēs, un tad ļoti brīnījos, dabūjis "divnieku".

Tur jau ir tā patiesība, ka mums ir tendence netveŗamo, pārpasaulīgo un priekšpasaulīgo Dievu "iespiest" cilvēka tūlītējās saprašanas rāmjos ar tiem likumiem un cēloņsakarībām, ko Šis Pats Dievs ir radījis. Jūs pieminat Trīsvienības dogmu. Tas ir lielisks piemērs, ja šajā ziņā salīdzina Sv. Augustīnu un Muhamedu. Abiem bija grūti iedomāties Svētās Trīsvienības būtību, taču savas šaubas viņi atrisināja diametrāli pretējā ceļā. Augustīns pēc ārkārtīgi ilgām un mokošām pārdomām un lūgšanām nonāca pie secinājuma, ka Trīsvienība ierobežotajam cilvēka prātam nav pilnībā izprotama un ir uztveŗama vienīgi caur Atklāsmi; Muhameds nolēma visas šīs pūles sev aiztaupīt un to, kas nav uzreiz apjēdzams, nogriezt nost un pārformulēt tā, lai būtu uzreiz viegli saprotams.

Tik pamatojuma kāpēc islāms būtu radies no kristietības gan nav...

Nu bet kura tad cita reliģija, kas, tāpat kā islāms, atzina Jēzu Kristu un Viņa bezvainīgo ieņemšanu no Jaunavas Marijas, tika praktizēta tiešā Muhameda tuvumā? Pagāniem taču nekā tāda nebija, tālaika jūdaistiem arī ne.

"Islāms, tāpet kā jūdaisms, kristietība un citas reliģijas nāk no viena un tā paša avota - Dieva, tāpēc arī līdžibas. "

Pirmkārt, te ir jāprecizē, ko Jūs domājat ar vārdu "jūdaisms". Nevajadzētu jaukt Vecās Derības jūdaismu un mūsdienu talmudisko (rabīnisko) jūdaismu, kas tomēr ir divas dažādas un ļoti atšķirīgas lietas.

Otrkārt, no šī Jūsu apgalvojuma izriet ka Jūs, atvainojiet par šo izteicienu, uzskatāt Dievu par šizofrēniķi. Jo dažādās reliģijās ir pamatdogmas, kas ir ne tikai dažādas, bet diametrāli pretējas. Vai tas patiešām viss var nākt no viena avota – Dieva? Jā, visās lielākajās reliģijās ir Patiesības elementi (citreiz ļoti jūtami), to neviens nenoliedz. Islāms un kristietība skaidri māca, ka cilvēkam ir dota viena zemes dzīve, budisms un hinduisms tic karmai un reinkarnācijai – kā tad tas iet kopā? Jo nevar taču vienlaicīgi būt A un ne-A.

"Mūsdienās nav nevienas islāma valsts, ir tikai musulmaņu valstis."

Un Saūda Arābijas konstitūcijas 1. pants to oficiāli un skaidros vārdos pasludina par "islāma valsti".

"Islāma valsts ir specifiska valsts uzbūve. Savuykārt gandrīz visas šīs musulmaņu valstis pārvalda Rietumu atbalstīti diktatori, kuri apspiež musulmaņus un viņu ticību (vai vismaz liekoļo un kropļo tās izpausmes iespējas). Visas arābu valstis pārvalda Rietumu atbalstītie diktatori un karalīši. Izņēmums ir Sīrija, kuru pārvalda sekulārie alavītu ķeceri. Vēl ir Sudāna, kur vispār nesaprotams murgs notiek, un tur vispār neviens neko īsti nekontrolē. Un vēl ir Lībija, kura pārvalda dīvainis Kadafi, kurš tagad izdomāja tomēr draudzēties ar Rietumiem.Irāna (nearābu valsts) nav īsta islāma valsts, jo iegrimusi liekulībā un korupcijā..."

Atvainojiet, bet te Jūs tomēr spriežat ne sevišķi loģiski. Jūs runājat par kādu hipotētisku "islāma valsts" modeli, kas reāli nekur nepastāvot, bet kuŗai, cik noprotu, vajadzētu pastāvēt. Bet sabiedrība jau nevērtē pēc kaut kādiem hipotētiskiem modeļiem: tā skatās uz to, kas reāli notiek. Cilvēki redz, ka, piemēram, Saūda Arābija ir deklarēta par islāma valsti un valstī ir šariāta tiesību sistēma – un tur ir stingri aizliegta jebkādas citas reliģijas publiska sludināšana; nedrīkst turēt pie sevis nemusulmaņu reliģiskos simbolus; par atkrišanu no islāma draud nāvessods (arī par pāriešanu kristietībā vai citā ticībā). Viņi redz, ka Pakistānas Islāma Republikā (tas ir šīs valsts nosaukums) 1995. gadā uz nāvi tiek notiesāti trīs kristiešu zemnieki, ieskaitot četrpadsmitgadīgu zēnu, 1997. gadā Hanevāras apriņķī tiek nodedzināts vesels kristiešu ciemats, bet nekādas reakcijas no valsts varas iestādēm nav. Un tas, protams, rada ļoti lielu neizpratni, jo (pretēji tam, ko, šķiet, apgalvo raksta autore) Rietumos pret musulmaņiem tā neizturas.

"Tāpēc nevajag murkšķēt par islāma valstīm."

Es tomēr negribētu Jums piekrist, ka visi pārējie tikai "murkšķ" un tikai Jūs runājat.

Cieņā,

J.R.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Sherlock 11.11.2005 08:03
> 4/5 no jaunajiem musulmaņiem Eiropā ir sievietes...

Varbūt, ka tā ir taisnība, varbūt, ka tie ir izdomājumi, lai iestāstītu cilvekiem, ka melns ir balts un tādējādi "argumentētu" sieviešu diskriminācijas nepieciešamību, varbūt, ka jaunās musulmanes ir sievietes, kam bija laime/nelaime iemīlēt musulmani un kas «iestājās musulmaņos», lai apprecetos, -- ļoti daudz visādu citu nepieminētu varbūtību.

> Var būt tu esi nejēga un nezini par sievietes pozīciju islāma vērtībās?

Dzīvojot 21. gadsimā, 7.-8. gadsimta reliģiskās tumsonības apmāts nejēga, ko, tā sacīt, redzesloka paplašināšanai, vajadzētu, kopā ar citiem tikpat dedzīgiem «brāļiem un māsam», vienkārši izdot «brāļiem un māsām» kādā no islama «paradīzēm» -- nu, teiksim, Irānā -- esiet jūs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


B 02:51 11.11.2005 00:57
"Islāms – otrā lielākā reliģija pasaulē pēc kristietības – mūsu valstī tiek pieskaitīts „netradicionālām reliģijām”, kaut arī pirmā musulmaņu kopiena Latvijas teritorijā tika reģistrēta 1905. gadā, un vismaz kopš tā laika musulmaņi ir pastāvīga, kaut arī neliela, Latvijas iedzīvotāju daļa."

Runājot par tradicionalitāti un netradicionalitāti, es atļaušos atsaukties uz manu tepat blakus esošo rakstu par tradicionālajām konfesijām, kuŗā ir minēti četri kritēriji reliģiskas organizācijas atzīšanai par "tradicionālu"; tās uzturēšanās senums attiecīgajā valstī ir tikai viens no tiem. Šajā sakarā jāpiemin arī tas fakts, ka Lietuvā musulmaņi-sunnīti ir viena no tradicionālajām konfesijām, taču tas arī ir pamatots šīs valsts vēsturē: pirmie musulmaņi (tatāri) tur parādījās jau Ģedimina laikā, savukārt masveidā viņiem Traķu apkaimē dzīvesvietu piešķīra Vītauts. Kā redzat, Lietuvā musulmaņu ir maz, bet viņi tieši savas ilgās vēstures dēļ tiek atzīti par tradicionālu konfesiju.

==================================================================

Raksts ir labs tajā ziņā, ka vērš uzmanību tam, ka otra lielākā pasaules reliģija un straujāk augošā reliģija pasaulē - Islāms, tiek pieskaitīta netradicionālajām reliģijām, un politika liecina, ka tiešām - nevēlajamām reliģijām.

Musulmaņi ir iebāzti pie jaunajām sektām un kultiem, kuriem jāpāreģistrē draudze ik gadu un tik pēc 10! gadiem var iegūt pastāvīgās draudzes titulu. Savdabīgi, ka 90-to gadu sākumā, 3 musulmaņu draudzes tika reģistrētas kā pastāvīgās, pēc tam vairš šādi piereģistrēt neļauj. Lai iegūtu sazinkādu īpašo statusu ir jābūt reģistrētām 10 draudzēm. Latvijas musulmaņu biedrību savienībai ir 8, bet 3 negrib piereģistrēt. Laikam tāpēc, ka tad sanāktu 11 un tad LMBS priekšsēdētājs būtu ievērojams statuss...

Nu čakarē musulmaņus... Tai pat nav jābūt speciālai politikai, - pietiek ar islamafobija kultūru un musulmaņu močīšanas nesodāmības apstākļiem... Bija apollo.lv apakšportāls Allah Akbar, kurā lika Ulža Bērziņa Korāna interpetācijas latviešu valodā...

Kāpēc tad aizvēra?

"Skaidrs, ka pastāv iespēja pastāvošos stereotipus pārvarēt un „tie musulmaņi” var kļūt par „mūsu musulmaņiem”"

Manuprāt, ir bezgala naivi to reducēt uz kaut kādiem "stereotipiem". Es būtu ļoti laimīgs, ja "tie musulmaņi" integrētos mūsu vietējo (galvenokārt tatāru sunnītu) muhamedāņu kopienā. Taču Jūs nez kādēļ nemaz neapsveŗat otru, tikpat reālu, bet daudz nepatīkamāku iespēju: ka mūsu musulmaņi var kļūt par "tiem" musulmaņiem…

Jo tālāk komentāros jo skaidrāk. Cilvēks vēlas, lai musulmaņi būtu "sekulāro tatāru"veidīgie... FOXS NEWS BLĀ BLĀ strādā... Cilvēki ir paŗliecināti, ka jo vairāk musulmanis ievēro islāmu, jo vairāk viņš tuvojas terorismam, sieviešu apspiešanai un tamlīdžigiem murgiem... Vai nav ienācis prātā, ka varbūt šādas problēmas nav saistītas ar islāmu un ir islāma ignorēšanas sekas nevis ievērošanas?

2) teoloģiskais faktors – Kā to ļoti labi izskaidroja vpr. Aleksandrs Meņs savā darbā "Cilvēka Dēls", islāms daudziem ir vilinošs, jo tas ir bezgala vienkāršots, salīdzinot ar kristietību. Kristietības pamatdogma ir Dievcilvēcība, Antropoteoze – mūsu Pestītājs ir visā pilnībā īsts Dievs un īsts cilvēks. Daudziem cilvēkiem ar vienkāršu prāta piepūli ir grūti to apjēgt, un tāpēc kristietības vēsturē bija pretējas tendences: vai nu Viņā saskatīt tikai Dievu (tā radās monofizītisms), vai tikai cilvēku (tā radās ariānisms). Ja nu ariānismu loģiski attīsta vēl tālak, tad iznāks… kaut kas līdzīgs islāmam. Tas sasaucas, piemēram, ar G.K. Čestertona vērtējumu, kas islāmu pieskaitīja pie kristīgajām herēzēm.

Kārtējā reize, ka neloģiskus izdomājumus nosauc par sarežģītu un dziļu intelektu prasošu teoloģiju (it kā reliģija būtu tikai elitei, un it kā elite arī saprastu trīsvienības neizskaidrojamo neloģiskumu), savukārt ja islāms piedāvā skaidru un loģisku, nekļūdīgu teoloģiju, tad to nosauc par kristietības vienkāršojumu...

Tik pamatojuma kāpēc islāms būtu radies no kristietības gan nav... Islāms, tāpet kā jūdaisms, kristietība un citas reliģijas nāk no viena un tā paša avota - Dieva, tāpēc arī līdžibas. Cita lieta, ka islāma raksti - Korāns ir tīrā formā, kā arī islāms atšķirās ar to, ka pirmā reliģija, kas domāta visai cilvēcei un līdz pasaules galam, nevis kādai tautai un vēstures posmam... (Atbilstoši islāmam, visi pravieši ir sludinājuši vienu un to pašu - islāmu, tikai daļa sociālo un religisko likumu ir atšķīrušies, jo specifiskoti noteiktajai tautai un laikam...)

Nu, piemēram, dažu islāma valstu vadītāji varētu sākt ar to, ka pārstāt nogalināt un apspiest kristiešus un citu ticību piederīgos par viņu reliģiskās pārliecības paušanu;

Kārtējo reizi demostrējam zināšanu kripatas???

Mūsdienās nav nevienas islāma valsts, ir tikai musulmaņu valstis. Islāma valsts ir specifiska valsts uzbūve.

Savuykārt gandrīz visas šīs musulmaņu valstis pārvalda Rietumu atbalstīti diktatori, kuri apspiež musulmaņus un viņu ticību (vai vismaz liekoļo un kropļo tās izpausmes iespējas). Visas arābu valstis pārvalda Rietumu atbalstītie diktatori un karalīši. Izņēmums ir Sīrija, kuru pārvalda sekulārie alavītu ķeceri. Vēl ir Sudāna, kur vispār nesaprotams murgs notiek, un tur vispār neviens neko īsti nekontrolē. Un vēl ir Lībija, kura pārvalda dīvainis Kadafi, kurš tagad izdomāja tomēr draudzēties ar Rietumiem.

Irāna (nearābu valsts) nav īsta islāma valsts, jo iegrimusi liekulībā un korupcijā...

Tāpēc nevajag murkšķēt par islāma valstīm. Rietumi nevēlas, ka musulmaņiem ir demokrātija, jo tad pie varas nāktu viņiem nepatīkami valstvīri, tāpēc viņi labāk tur diktatorus ar kuriem viegli vienoties. Bet to ko ASV murkšķ par demokrātiju - ASV vienmēr ir daudz murkšķējusi, bet darbi liecina ko citu...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

B 02:51 11.11.2005 00:25
vienā katlā gan stipri sekularizētie turki un tatāri

------------

Jūs jau arī sametat vienā katlā... Sekulārisms (rietumu propagandas termins, kas drīzāk nozīmē reliģijas noliegumu vai nesvarīgumu) - ir katra individuālā izvēle... Nedrīkst katru tatāru vai katru turku iemest pie tiem, kuriem islāms ir tāla skaņa...

muhamedāņu kopienas

Tas nu gan ir viduslaiku orientālistikas nosaukums pēc analoģijas ar kristiešiem. Tā kā teoloģiskās analoģijas nav - šis nosaukums ir ļoti maldinošs un aizvainojošs.

vahabisko

Iesaku izvairīties no šī vārda. Tas vairāk ir FOX NEWS BLA BLA vārds nekā saistībā ar islāmu. Nav ne tādas sektas, ne skolas, arī novirziens prasībām tas neatbilst. Vienkārši 18.gs. Arābijā bija musulmaņu zinātnieks, kurš norādīja uz daudzām neislāmiskām praksēm un uzskatiem. Visādi viņam gāja, bet galu galā Saūdu ģimene šim deva atbalstu. Tā kā Saūdi pamazām pārņēma mūsdienu Saūdu arābiju un vēlāk izrādījās ka apakšā nafta, tad nu ir tāds bubuļvārds ar ko biedēt bērnus, kad viņi vairs nebaidās no raganām un miličiem... Neiedziļināšos "vahabītisma" saturam, bet vispār tas tik tāds bubuļvārds...

Apgalvojums, ka "valsts un baznīcas nošķiršana ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem", ir pilnīgi aplams.

Jā var piekrist, jo drīzāk tā ir kristietības baznīcas un eiropas sabiedrības kariņa vēsturiskās sekas, kas atstāj iespaidu uz pasaules redzējumu un reliģijas izpratni, ieskaitot, tās nozīmi sabiedrības dzīvē...

"Visās šajās šausminošajās ziņās figurēja vārdu savienojumi „islāma teroristi”, „islāma kaujinieki”, „islāma ekstrēmisms”, „islāma radikāļi”... Šo sarakstu varētu turpināt ilgi."

Šis ir pamatoti, jo šādi savienojumi ir tik pat loģiski kā "koka dzelzs" vai ... man pat nenāk prātā analoģiski murgi... Šie savienojumi ir apzināti konstruēti lielajos mēdijos, gan vienkārši atražoti islamafobijas kultūrā... Šie apzīmējumi ir speciāli lai demonizētu islāmu. Varētu jau palīdzēt Dienai un citām murgu avīzēm un norādīt uz katra raksta nejēdzībām, bet tad viņi tos pašus atkritumus raksītu gudrāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

J. Rudevskis 10.11.2005 22:14
Šī portāla "Cilvēktiesību" sadaļā ir nopublicēts viens mans raksts, tāpēc es atļaušos pierakstīt pāris komentāru arī pie šī raksta. Būtu labi, ja arī autorei būtu kas atbildams.

Nevēlos nevienu aizvainot, taču, atklāti runājot, šis raksts man nešķiet izdevies. Es varbūt negribētu tieši pārmest autorei "nekompetenci", jo es pats arī neesmu nekāds dižs islāma speciālists. Taču pat ar tām zināšanu kripatām, kas man ir, es ļoti brīnos, kā tik sarežģītu fenomenu kā islāms var analizēt tik pavirši un nekonsekventi. Protams, viedokļi par autores aplūkoto jautājumu var būt ļoti dažādi. Taču, lai šādu pētījumu būtu patīkami lasīt, tam tomēr būtu jāveltī lielāka intelektuāla piepūle – kaut vai aiz cieņas pret lasītājiem.

Divi galvenie Jūsu raksta trūkumi ir: 1) strīdīgu, bet īpaši nemotivētu apgalvojumu pārbagātība, un 2) savstarpējs pretrunīgums. Raksts ir arī ārkārtīgi politiski tendenciozs, taču to īsti pārmest nevar, jo: 1) tas ir skaidri saredzams jau pašā sākumā un 2) autore jau sākumā pieteica sevi kā "LCESC" pārstāve, bet šīs organizācijas, manuprāt, visai ekstrēmie uzskati ir plaši pazīstami.

Piemēram, Jūs sava raksta beigās rakstāt:

"Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka islāms ir milzīga pasaule, un to piekritēju tradīcijas, paražas un uzskati ir stipri daudzveidīgi. Latvijas musulmaņiem ir sava unikāla pieredze un viedokļi, arī šīs mazās kopienas ietvaros ir izteikta daudzveidība."

Ar to faktiski vajadzēja nevis beigt, bet sākt. Neskatoties uz šo te atzīto dažādību, rakstā nez kāpēc tiek samesti vienā katlā gan stipri sekularizētie turki un tatāri, gan Francijas arābi, gan sunnīti (tatāri un uzbeki) un šiīti (azerbaidžāņi), gan vietējās nelielās Latvijas muhamedāņu kopienas un jaunieceļotāji no dažādām musulmaņu valstīm. Jūsu rakstā vispār nav redzama nekāda atšķirība, teiksim, starp Ataturka sekulāro Turciju un vahabisko Saūda Arābiju, kur par kristietības sludināšanu draud nāvessods. Vai tad tā ir nopietna zinātniska pieeja?

Jūs taču rakstāt:

"Es ticu, ka iecietību var iemācīties, tāpēc jācenšas vairāk uzzināt par saviem kaimiņiem."

Nu, tad kādēļ pirms šāda raksta rakstīšanas patiešām nepacensties uzzināt ko vairāk par islāmu?

"Valsts un baznīcas nošķīrums, kas nodrošina reliģijas brīvību, ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem"

Apgalvojums, ka "valsts un baznīcas nošķiršana ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem", ir pilnīgi aplams. No tā izriet, ka, piemēram, Dānija, Norvēģija un Lielbritānija ir absolūti nedemokrātiskas valstis, Zviedrija par demokrātisku kļuva tikai 2000. gadā, bet visdemokrātiskākās ir bijusī Padomju Savienība, Kuba, sarkanā Ķīna un Ziemeļkoreja. Bet tas pat šajā gadījumā nav galvenais. Es nesaprotu, kāds šeit sakars ir ar baznīcu? Pirmkārt, muhamedāņu dievnams saucas par mošeju, nevis par baznīcu. Otrkārt, kristīgo baznīcu uzbūves un darbības modelis tik stipri atšķiŗas no musulmaņu kopienu darbības modeļa, ka diez vai šeit ir iespējamas kaut kādas paralēles.

"Bet tieši tas islāma gadījumā ir sarežģīti, jo tradicionāli islāma pasaulē politika no reliģijas nav atdalītas."

Politika jau parasti nekur nav atdalīta no reliģijas. Atšķirība ir tikai šīs reliģijas nosaukumā: kristietība, islāms, budisms, marksisms, nacionālsociālisms, pozitīviskais nihilisms, "New Age" vai cita. Tas gan ir temats atsevišķam rakstam un atsevišķai diskusijai.

"Visās šajās šausminošajās ziņās figurēja vārdu savienojumi „islāma teroristi”, „islāma kaujinieki”, „islāma ekstrēmisms”, „islāma radikāļi”... Šo sarakstu varētu turpināt ilgi."

Šis Jūsu izteiciens rada neizpratni. Kas tad, jūsuprāt, šie teroristi bija? Un kā tad Jūs piedāvājat rakstīt? Mēs tomēr, paldies Dievam, nedzīvojam Orvela aprakstītajā antiutopiskajā pasaulē, kur lietas ir aizliegts saukt savos vārdos. Turklāt parasti šādi pārmetumi presei izrādās diezgan liekulīgi un vienpusēji – piemēram, es ne reizi neesmu dzirdējis Jūsu kolēģus un domubiedrus protestējam pret bieži lietoto vārdkopu "kristīgie fundamentālisti".

"Islāms – otrā lielākā reliģija pasaulē pēc kristietības – mūsu valstī tiek pieskaitīts „netradicionālām reliģijām”, kaut arī pirmā musulmaņu kopiena Latvijas teritorijā tika reģistrēta 1905. gadā, un vismaz kopš tā laika musulmaņi ir pastāvīga, kaut arī neliela, Latvijas iedzīvotāju daļa."

Runājot par tradicionalitāti un netradicionalitāti, es atļaušos atsaukties uz manu tepat blakus esošo rakstu par tradicionālajām konfesijām, kuŗā ir minēti četri kritēriji reliģiskas organizācijas atzīšanai par "tradicionālu"; tās uzturēšanās senums attiecīgajā valstī ir tikai viens no tiem. Šajā sakarā jāpiemin arī tas fakts, ka Lietuvā musulmaņi-sunnīti ir viena no tradicionālajām konfesijām, taču tas arī ir pamatots šīs valsts vēsturē: pirmie musulmaņi (tatāri) tur parādījās jau Ģedimina laikā, savukārt masveidā viņiem Traķu apkaimē dzīvesvietu piešķīra Vītauts. Kā redzat, Lietuvā musulmaņu ir maz, bet viņi tieši savas ilgās vēstures dēļ tiek atzīti par tradicionālu konfesiju.

"Vai tā ir nepatika pret svešu kultūru un reliģiju, bailes no terorisma draudiem vai iebildumi pret islāma būtību, kas it kā nav savienojama ar demokrātiju?"

Iespējams, ka šie faktori. Bet iespējams, ka arī daudz citi: piemēram, radio un TV ziņas par kristiešu likteni Pakistānā un Saūda Arābijā. Jūs taču sekojat pasaules jaunumiem: laiku pa laikam masu saziņas līdzekļos atskan kārtējā ziņa par to, ka kādam kristietim Pakistānā tiek piespriests nāvessods tikai par to, ka, piemēram, atļāvies ar kaimiņu-musulmani diskutēt par reliģijas lietām. Man būtu interesanti uzzināt Jūsu domas par to.

"Skaidrs, ka pastāv iespēja pastāvošos stereotipus pārvarēt un „tie musulmaņi” var kļūt par „mūsu musulmaņiem”"

Manuprāt, ir bezgala naivi to reducēt uz kaut kādiem "stereotipiem". Es būtu ļoti laimīgs, ja "tie musulmaņi" integrētos mūsu vietējo (galvenokārt tatāru sunnītu) muhamedāņu kopienā. Taču Jūs nez kādēļ nemaz neapsveŗat otru, tikpat reālu, bet daudz nepatīkamāku iespēju: ka mūsu musulmaņi var kļūt par "tiem" musulmaņiem…

"Kas pamudina šos cilvēkus pāriet islāmā? Kāpēc vispār aug musulmaņu skaits Rietumu pamatiedzīvotāju vidū? Protams, katrs pats sev izvēlas reliģiju un motīvi ir dziļi personiski, bet attiecībā uz islāmu tiek minēti vairāki motīvi.

Pirmkārt, islāma piedāvātā ļoti spēcīgā identitāte – kļūstot par musulmani, cilvēks pievienojas milzīgai kopienai (ummai), kura pastāv pāri valstu robežām, etniskām barjerām un sociāliem slāņiem. Tas mūsdienās plaši izplatītajā „identitātes krīzes” situācijā varētu būt īpaši pievilcīgi.

Otrkārt, tā var būt pretestība antiislāma propagandai, vēlēšanās identificēties ar diskriminētajiem, tādējādi sniedzot tiem atbalstu. "

Šāds vērtējums, manuprāt, ir par seklu, jo tas acīmredzami ir taisīts no kaut kāda ateisma viedokļa. Otrais variants vispār ir sadomāts un neiztuŗ nekādu kritiku – kuŗš tad izvēlas reliģisko piederību, lai "identificētos ar diskriminētajiem"? Vēsturē ir pretēji piemēri (piemēram, grieķi, kas Osmaņu impērijā pieņēma islāmu karjeras apsvērumu dēļ), bet ne jau šādi.

Es nenoliedzu, ka ummas apziņai ir sava vieta, tomēr, man šķiet, ne jau tādēļ rietumnieki pāriet islāmā. Tam ir vairāk divējādi iemesli:

1) reliģiski sociālais faktors – Jauni cilvēki meklē garīgumu un kaut kādas stabilas, konstantas morālas vērtības neprātīgajā postmodernisma pasaulē. Viņi vēršas pie Eiropā tradicionālajām kristīgajām konfesijām: katoļu, protestantu… bet tur to neatrod. Piemēram, Katoļu Baznīca daudzviet Rietumeiropā jau trešo gadu desmitu pārdzīvo smagu krīzi, kuŗas pamatcēlonis ir Otrā Vatikāna koncila lēmumu kļūdaina izpratne un piemērošana. No kanceles tiek sludināts garīgais relatīvisms, irēnisms, tiek "politkorekti" relativizēts grēka jēdziens, atstāti novārtā Sakramenti, daudzi priesteŗi pilda savus pastorālos pienākumus pavirši. Un tad šāds jauns cilvēks nokļūst pie imāma, kas viņam vienkārši, saprotami un bez aizmiglošanas izskaidro Korāna un šariāta normas. Lūk, tagad viņam viss kļūst bezgala skaidrs.

2) teoloģiskais faktors – Kā to ļoti labi izskaidroja vpr. Aleksandrs Meņs savā darbā "Cilvēka Dēls", islāms daudziem ir vilinošs, jo tas ir bezgala vienkāršots, salīdzinot ar kristietību. Kristietības pamatdogma ir Dievcilvēcība, Antropoteoze – mūsu Pestītājs ir visā pilnībā īsts Dievs un īsts cilvēks. Daudziem cilvēkiem ar vienkāršu prāta piepūli ir grūti to apjēgt, un tāpēc kristietības vēsturē bija pretējas tendences: vai nu Viņā saskatīt tikai Dievu (tā radās monofizītisms), vai tikai cilvēku (tā radās ariānisms). Ja nu ariānismu loģiski attīsta vēl tālak, tad iznāks… kaut kas līdzīgs islāmam. Tas sasaucas, piemēram, ar G.K. Čestertona vērtējumu, kas islāmu pieskaitīja pie kristīgajām herēzēm.***

Rezumējot teikšu, ka man šis raksts ļoti nepatika – ne tikai tāpēc, ka es daudz kam nepiekrītu, bet galvenokārt tā sekluma dēļ. Bet būtu labi, ja autore varētu atbildēt uz šādu jautājumu. Protams, neiecietība pret islāmu pastāv daudz kur pasaulē. Sakiet lūdzu, vai jūs patiešām domājat, ka te pie vainas ir tikai un vienīgi "ļaunā un neiejūtīgā" Rietumu sabiedrība, vai tomēr šīs neiecietības saknes ir meklējamas arī pretējā pusē? Vai Jums nešķiet, ka, lai šo islamofobiju mazinātu, pirmais solis nebūtu jāspeŗ tieši ummas pārstāvjiem? Nu, piemēram, dažu islāma valstu vadītāji varētu sākt ar to, ka pārstāt nogalināt un apspiest kristiešus un citu ticību piederīgos par viņu reliģiskās pārliecības paušanu; Eiropas valstu imāmi varētu vienreiz par visām reizēm atbrīvoties no terorisma sludinātajiem savā vidū un aktīvāk palīdzēt attiecīgo valstu valdībām tos izsekot un sodīt. Jus taču pati rakstāt, ka islāms ir globāls fenomens – tad laikam arī risinājumi ir meklējami globālā mērogā, vai ne? Interesanti, ko Jūs par to domājat.Cieņā,

J.R.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

B 02:51 09.11.2005 21:13
"Man šķiet muļķīgi izturēties iecietīgi pret reliģijas, kas de facto un de jure padara sievieti par otrās sķiras, vīrietim pakļautu radījumu, nesējiem. "

-------------

4/5 no jaunajiem musulmaņiem Eiropā ir sievietes... Var būt tu esi nejēga un nezini par sievietes pozīciju islāma vērtībās?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Sherlock 09.11.2005 17:01
Atpelnam Eiropas naudu, Krupņikova kundze? :)

Sekojošās "pērles" es atradu rakājoties pa Lielbritānijas Musulmaņu Asociācijas - vienas no lielākajām Lielbritānijas musulmaņu "nevalstisko organizāciju" - weblapu.

No asociācijas 2005. gada jūnija newsletter studentiem, kas izskaidro priekšnoteikumus, kas musulmanim jāievēro, lai musulmanu dieva pielūgsme noritētu, tā sacīt, pareizi un sekmīgi (mani pasvītrojumi):

"There are a number of pre-requisites to du`aa: Firstly, one must call upon Allah Alone;

(..)

Secondly, du`aa must be made sincerely and with an attentive heart.

(..)

Thirdly, du`aa must be for something good. The Prophet (s) informed us that Allah only answers du`aa for good."

Tiktāl - viss "skaidrs".. Bet tad seko šis te:


"This [du'aa for good (Sherlock)] of course in no way prevents one from supplicating against the enemies of Allah and Muslims, as was the practice of the Prophet (s) and his companions on a number of occasions. http://www.mabonline.info/publications/autohtml/Reflections_...


Ja kādam izraisa šaubas, kas tad varētu būt mistiskie musulmaņu un musulmaņu dieva ienaidnieki Lielbritānijas Musulmanu Asociācijas izpratnē, vismaz daļējs skaidrojums rodams citā dokumentā:

“Shun and make your enemy those things, which lead to destruction i.e. Pornography, alcohol, smoking weed and places where Allah is disobeyed.”
http://www.mabonline.info/publications/autohtml/Life%20Of%20...


Man nav bail no musulmaņiem. Neiecietība - tā ir pavisam cita lieta.

Man šķiet muļķīgi izturēties iecietīgi pret reliģijas, kas de facto un de jure padara sievieti par otrās sķiras, vīrietim pakļautu radījumu, nesējiem. Man sķiet ļoti muļķīgi izturēties iecietīgi pret reliģijas, kas kalpo kā bāze "likumiem", kas cita starpā vietām paredz sodīt ar nāvi par ārpuslaulibas dzimumsakariem, nesējiem. Man sķiet nepiedodami muļķīgi izturēties iecietīgi pret reliģijas, kuras nesēji pasludina par saviem ienadniekiem "vietas, kur nepakļaujas" viņu dievam. Iecietīga izturēšanās šajā gadījuma sūta tiem "nepareizu" message.

Tad, kad būs notikušas būtiskas izmaņas šīs reliģijas dogmā un praksē vismaz visos trijos iepriekšminētajos kritērijos, tad es varētu apdomāt, vai pastāv iespēja sākt iecietīgāk izturēties pret šo reliģiju un tās nesējiem - Latvijā un Eiropā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

atina 09.11.2005 10:44
Būtu priecīga gan, ja kāds kompetents, piemēram, Jūs B, argumentēti, nedusmīgi, saistītā tekstā izklāstītu kādā plašākām ļaužu masām pieejamā veidā visu patiesību( patiesība nav tur ārā, bet te pat - mums blakus) par islamu un musulmaņiem, par politiku un visām citām lietām, par ko Jūs sašūtat, komentējot šo tēmu. Lai izdodas atrast mediju, kas to publicēs!;)- tad nu mēs paskatītos, kā ir ar to toleranci masu mēdijos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

B 02:51 08.11.2005 22:52
„Jānošķir reliģija no politikas, jo politika ir netīra”, kādā intervijā atzinis Latvijas musulmaņu draudzes „Iman” garīgais līderis Mamuns Seifs[3].

-------------------------

Pirmkārt, Mamuns ir Saids, nevis Seifs...

Otrkārt, (Bet tieši tas islāma gadījumā ir sarežģīti, jo tradicionāli islāma pasaulē politika no reliģijas nav atdalītas.) nevajadzētu islāmā nekompetentajai autorei pamācīt Mamunu islāmu...

Nav jājauc musulmaņu pasaule (kāda islāma pasaule??? Islāms ir reliģija, kuras avoti ir Korāns un Sunna, nevis musulmaņi...) ar islāmu. Mamuna teiktais ir izrauts ārpus konteksta vai arī vārds "politika" ir specifiskots līdz "politikānismam"...

Mamuna uzskatos politika nav netīra pati par sevi, drīzāk ir domāta tagadējā situācija, kad politisku iemelsu dēļ islāma vārds tiek iejaukts ar to nesaistītās parādībās un notikumos... Gluži vienkārši, politikas dēļ dubļiem tiek apmētāts islāms...

Treškārt, patiesībā pirmkārt, - lieciet mierā islāma tematu nekompetentie. Saprotu, ka temats aktuāls, bet tas neatceļ prasību pēc kompetences...

Ceturtkārt, nevajag nekompetentajiem aiztikt tematu: islāms un demokrātija, jo kompetentāki no rietumu mēdiju melu propagandas nekļūsiet... Tas ir sarežģīts temats, jo "demokrātija" ir iedomāts rietumu propagandas burbulis, ar visām rietumu slimībām utt.

Drīzāk temats ir Islāms un sabiedrības pārstāvniecība, sabiedrības ietekme lēmumu pieņemšanā u.tml.

Te vienkāršoti var teikt, ka iezīmējas dažas specifikas: likumdevējvaru nenosaka sabiedrība, jo cilvēks nedrīkst ignorēt Dieva norādītos likumus. Tāpēc ir tautas suverinitātes noliegums. Cita lieta, ka tautai ir autoritāte pārvaldē.

"Kas pamudina šos cilvēkus pāriet islāmā?" - interesanti, ka starp piedāvātajiem variantiem nav norādīts, ka kāds tiešām pieņemtu islāmu - visi tikai pievienojas kopienai, cīnās pret asv utt. Savdabīgi...

Vai tikai islāma reliģijas teoloģiskās pievilcības spēka nonivelēšana un aizstāšana ar sociālpsiholoģiskiem faktoriem nav islamafobijas kultūras nemanītā ietekme?

Un kas tas par sviestu: "vardarbība nav savienojama ar islāmu tā klasiskajā izpratnē,"???????????????

Pirmkārt, vardarbībai ir daudz nozīmes un nejau man skaidrot tādas vienkāršas lietas, otrkārt, kas par sviestu ir "islāms tā klasiskajā izpratnē"???

Kas tad ir islāma neklasiskās izpratnes? Alkaidveidīgie ir nekompetenti āksti, kuri nesaprot Korānu, ignorē tā saprašanas pamatprincipus, un to citi nekompetenti āksti uztver kā citu islāma izpratni??? Varbūt laiks padomāt par to, ka pastāv islāma neizpratne???

Kā jau teiu tēraudkalnam - lieciet mierā tematu, par kuru neesat kopmpenti. Citi nekompetentie domā, ka gudras lietas rakstiet, bet savukārt citiem smīna un dusmu kokteilis...

Saistītie raksti
Korans 255x203

Musulmaņi Latvijā 14 Autors:Providus

Imams 255x203

Rīgas logi uz Meku 2 Autors:Providus

Article research

Ienācēji no tālienes Autors:Valters Ščerbinskis