Kā sakārtot politikas tirgu? 12

Veiksmīga politika uzlabo iedzīvotāju labklājību, stimulējot tautsaimniecības attīstību un nodrošinot ekonomisko labumu taisnīgu sadali. Politikas plānošanas pamatnostādņu pamatā ir pieņēmums, ka, pilnveidojot politikas plānošanas sistēmu, tiks radīti "spēles noteikumi" labāku (veiksmīgāku) politiku veidošanai.

Iesaki citiem:
Ogas 255x203
Foto:© AFI

Veiksmīga politika uzlabo iedzīvotāju labklājību, stimulējot tautsaimniecības attīstību un nodrošinot ekonomisko labumu taisnīgu sadali. Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta sagatavotais Politikas plānošanas pamatnostādņu projekts (PPP) ir priekšlikums valdībai sakārtot politikas plānošanas sistēmu valstī. Pamatnostādņu pamatā ir pieņēmums, ka, pilnveidojot politikas plānošanas sistēmu, tiks radīti "spēles noteikumi" labāku (veiksmīgāku) politiku veidošanai.

PPP mērķauditorija ir ministri, valsts pārvaldes iestāžu vadītāji un darbinieki. Ar to arī izskaidrojama dokumenta visai sarežģītā valoda, kas lasītājam no malas var likties birokrātiska. Tādēļ mēģināšu atspoguļot pamatnostādnēs piedāvātos risinājumus no cita skatu punkta - pieņemot, ka politikas veidošanas sistēma ir līdzīga tirgum, kurā tā dalībnieki veic apmaiņu ar pakalpojumiem.

Kas ir galvenie šī tirgus dalībnieki un kādus darījumus tie veic? Vienkāršotā veidā politikas veidošanas tirgus dalībniekus un to savstarpējo attiecību sistēmu var attēlot sekojošā modelī:


Tirgus dalībnieku starpā notiek apmaiņa. Ja tirgus dalībnieku attiecības ir optimālas, politiķi iegūst vēlētāju balsis, solot rīkoties atbilstoši savu vēlētāju interesēm. Ierēdņi savukārt nodrošina politiķus ar dažādu problēmu kvalitatīviem risinājuma variantiem, par to saņemot atbalstu sev un saviem priekšlikumiem. Uzņēmumi un iedzīvotāji no ierēdņiem saņem dažādas programmas, projektus un pakalpojumus, par to nodrošinot atbilstošu uzvedību, piemēram, nodokļu nomaksu. Kopumā tirgus kā sistēmas mērķis ir visu tirgus dalībnieku kopējā labklājība, piemēram, valsts ekonomiskā izaugsme un iedzīvotāju labklājības pieaugums. Savukārt, katras konkrētas politikas līmenī mērķis ir panākt veiksmīgu to problēmu atrisināšanu, kurām attiecīgā politika tiek veidota.

Diemžēl, kā to liecina pieredze, tikai retās dzīves sfērās tirgus spēj nodrošināt šādu optimālu apmaiņu. Realitātē tirgus dalībnieki ir spiesti pieņemt kļūdainus lēmumus, jo tie vadās no nepilnīgas informācijas. Lai tas nenotiktu, politikas veidošanas tirgus dalībnieku rīcībā jābūt informācijai par to:


  1. Kāda ir situācija tirgū - kādi ir tirgus dalībnieku nodomi?

  2. Kādi pakalpojumi tiek piedāvāti?

  3. Kāda ir šo pakalpojumu cena?

  4. Kādi mehānismi eksistē, lai tirgus dalībnieki varētu pārliecināties par darījumu partneru rīcības atbilstību iepriekš solītajam?


PPP sniedz apliecinājumu tam, ka tieši informācijas problēma katrā no minētajiem četriem aspektiem ir būtisks trūkums pašreizējā politikas veidošanas tirgū. Dažas no spilgtākajām šīs problēmas izpausmēm, ko min arī dokumenta autori, ir:


  • Nav pietiekamas skaidrības par to, kādi politikas dokumenti ir aktuāli, kāda ir līdz šim pieņemto vairāk kā 450 konceptuālo dokumentu savstarpējā saistība;

  • Politikas plānošanā tiek izmantotas dažādas pieejas. Līdz ar to grūti panākt dažādu aktivitāšu efektīvu koordināciju;

  • Politikas plānošana ir nepietiekami saistīta ar finansu iespējām - valsts budžetu. Līdz ar to politikas veidošanas tirgus dalībnieki viens otram sniedz nereālus solījumus;

  • Ne vienmēr tiek skaidri definēti rezultāti, kādus darījuma puses vēlas sasniegt;

  • Atskaitīšanās, novērtēšanas mehānismi ir nepilnīgi - tie neļauj novērtēt, cik lielā mērā tirgus dalībnieki izpilda dotos solījumus.


Situācijā, kad tirgus kā sistēma nesniedz optimālu iznākumu, nepieciešama iejaukšanās tirgū, mainot spēles noteikumus. Mērķis ir panākt, lai tirgus dalībnieku rīcībā būtu labāka informācija. Ko būtiski jaunu PPP piedāvā ieviest? Minēšu tikai trīs pašus svarīgākos jautājumus.

Pirmkārt, PPP piedāvā noteikt, ar kādiem instrumentiem (dokumentiem) politika Latvijā tiek plānota, un kāda ir šo dokumentu savstarpējā hierarhija. Sistēma, ko piedāvā PPP, līdzināsies modernai datu bāzei, kurā katrs šīs datu bāzes lietotājs spēj atrast sev vajadzīgo informāciju. Informācijas kvalitātes un it īpaši caurspīdīguma uzlabošana ir svarīga katram politikas veidošanas tirgus dalībniekam, jo tā mazina neziņu, tādējādi ierobežojot arī nepareizas rīcības iespējas.

Otrkārt, PPP piedāvā valsts iestāžu darbību vērst uz konkrētu rezultātu sasniegšanu. Rezultātu būtība ir tāda, ka tie politikas veidošanas tirgus dalībniekiem parāda, kādus pakalpojumus un par kādu cenu tie iegādājas. Šī sistēma paver iespēju attīstīt politikas veidošanas tirgus dalībnieku - ierēdņu un politiķu darbības novērtēšanu atbilstoši rezultātiem.

Treškārt, lai izvairītos no finansiāli nereālu lēmumu pieņemšanas, PPP piedāvā politikas ieviešanas programmas cieši saistīt ar pieejamo finansējumu. Šādi tiks parādīts kādiem mērķiem tiek izmantots valsts budžeta finansējums, tiks nodrošināta iespēja atteikties no mazāk svarīgām lietām par labu valdības prioritātēm, kā arī tiks uzlabota iestāžu vadītāju atbildība par savu rīcību.

Politikas veidošanas tirgus spēles noteikumu maiņa nav vienas dienas vai pat gada jautājums. Reformas, ko piedāvā PPP, daudzās Rietumeiropas un Ziemeļamerikas valstīs tika uzsāktas astoņdesmito un deviņdesmito gadu laikā un prasīja piecus līdz desmit gadus, lai nostiprinātos šo valstu politikas veidošanas kultūrā. Svarīgākais ir panākt to, ka visi politikas veidošanas tirgus dalībnieki iegūst pārliecību par to, ka minētās reformas ir viņu interesēs. To iespējams panākt, radot reālus veiksmīgas politikas piemērus.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (12) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mārtiņs 20.08.2001 18:19
Ahā! Marta (ja tā, protams, ir tā pati Marta, kuru es pazīstu) arī te. Nu tad jau runātāju loks šajā portālā savā grūtajā attīstīšanās procesā ir pakāpies solīti uz priekšu. Priexs! :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Eriks 20.08.2001 17:37
Marta raksta: "nepiekrītu tēzei, ka politiķim jāatrodas amatā saistībā ar savu popularitātes reitingu!!!"
Runa protams, bija ne par popularitātes reitingu, bet par pretendentu reitingu.

Marta jautā: "Kā tad lai pieņem vajadzīgus, bet nepopulārus lēmumus?"

Pirms pieņemt nepopulārus lēmumus, jānopelna tautas uzticība. Ja esi pārliecināta, ka lēmums ir vajadzīgs - jāprot pārliecināt arī tautu.

Marta jautā "Piemēram, par nāvessoda atcelšanu?"

Kam tāds lēmums vajadzīgs? ES iestāšanai? Tad jāpaskaidro konkreti tautai - kādas priekšrocības dos iestašanās ES, un kādā veidā tās kompensēs "izdevumus", saistītus ar noziedznieku paaugstināto aktivitāti. Starp citu, varētu arī neatcelt nāves sodu kamēr ES "bremzē" ar Latvijas pieņemšanu. Nāvessoda atcelšanas datumu jānoteic kopā ar pieņemšanas datumu - vienā starptautiskā dokumentā

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Marta 20.08.2001 16:36
Erik -- nepiekrītu tēzei, ka politiķim jāatrodas amatā saistībā ar savu popularitātes reitingu!!! Kā tad lai pieņem vajadzīgus, bet nepopulārus lēmumus? Piemēram, par nāvessoda atcelšanu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eriks 20.08.2001 15:39
Nevajag papildus ierobežot "teikšanu". Visiem šādiem ierobežojumiem jau jābūt satversmē un citos spēkā esošos likumos. Jebkurš ierobežojinms ir nosacīts, jo gan likumus, gan satversmi vienmēr var grozīt. Tāpēc nevis jāierobežo teikšana, bet jāpaplašina atbildība. Politikaem jābūt amatā tikai kamēr tiem ir reitings augstākais par parejiem pretendentiem, nevis "noseedeet" 4 gadus. Sīkāk par šo koncepciju var izlasīt šeit http://jamajo.open.lv/sshow.php3?/id-12/lang-L

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

klasters 20.08.2001 15:36
Vitai. Piekriitu jautaajumaa par strateegjiskajiem meerkjiem un par iespeeju, dazhaadaam partijaam vienoties sho meerkju paspaarnee.Lai notiek...Bez ES es piedaavaashu arii citus veel strateegjiskaakus meerkjus- vispaareejaa tautas labklaajiiba,droshiiba uz ielaam ikkatram un jebkur,vienaadas un kvalitatiivas izgliitiibas ieguushanas iespeejas visiem.utt.,utjpr..Paliek vien jautaajums par meerkju hierarhiju,prioritaateem un celju dazhaadiibu sho meerkju sasniegshanaa.Par to lemj politikji vai ,demagogjijas piparu pieshaujot,tauta balsojot.Un te nu lieta atduras citaa probleemaa,t.i. pashu politikju leemumu pienjemshanas kultuuraa.Sho probleemu nespeej atrisinaat iereednji ,to risina laiks un pieredze.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vita 20.08.2001 15:00
Klasteram.

Politiķi piedāvātā sistēmā nav dekorācija - viņiem ir reizē pārāk liela teikšana un pārāk maz atbildības. Pārāk liela teikšana, jo Valdības deklarācija kā procesa sākums un gals, ir manuprāt nepareizs uzstādījums, jo vedina uz taktiskām spēlēm (kā noturēties pie varas) nevis pie ilgtermiņa attīstības stratēģijas. Pārāk maz atbildības, jo nekas jau neliedz (sistēma pat paredz) ar katru jauno Valdību sākt plānošanas procesu no gala, un novelt vainu par to, ka iepriekšējai deklarācijai izpalika rezultāti uz iepriekšējo Valdību.

Uzskatu, ka politikas plānošanu ir jābalsta uz ilglaicīgu stratēģiju. Valstī ir tādas lietas, par kurām partijas ir varējušas vienoties, neskatoties uz to, vai tās ir vai nav pie varas. Piem. par Latvijas virzību uz Eiropas Savienību. Varbūt plānošanas procesa starta punktam ir jābūt tādam valsts ilgtermiņa attīstības plānam, zem kā var parakstīties ne tikai valdošā koalīcija, bet arī opozīcijā esošās partijas (vismaz daļa).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vita 20.08.2001 14:47
Tiešām nevajag palielināt birokrātu skaitu. Runa ir par to, kā esošiem strādāt labāk. Politikas analīze, t. sk. plānošana, ir profesionāla māka. Domāju, ka būtu vērts ieguldīt līdzekļus un laiku, lai esošie birokrāti strādātu profesionālāk. Valsts kancelejas darbinieki var jelkādu sistēmu izdomāt, lai optimizētu plānošanu valstī. Bet, ja cilvēki, kam būs optimizētās sistēmas ietvaros jādarbojas, nespēs to darīt savādāk kā līdz šim, tad rezultāti izpaliks.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


klasters 20.08.2001 14:44
Vitai. Manupraat Eeriks mazliet hipertrofeeti ieziimee nopietnu probleemu,t.i. jautaajumu par atbildiibas un pilnvaru robezhaam ,kuras tiek pieshkjirtas birokraatijai.Lasot sho dokumentu,man briizhiem likaas ,ka politikji shiis sheemas ietvaros paartop par dekoraaciju,kas ir pakljauti iereednieciibas noteiktajai leemumu pienjemshanas kaartiibai.Nez vai politikjiem tas ir pienjemami.No otras puses,tas atvieglo politikju darbu liidz pat bezatbildiibas robezhai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Eriks 20.08.2001 14:11
Kā un kad plānot - jāizlēmj konkretam amatpersonam, kuras atbild par respektivajām darba nozarēm. Nav ko te palielināt birokrātu skaitu. Nav vajadzīgi ierēdni kuri mācīs parējos plānot. Citādi vēl nonāksim līdz laikam kad vajadzēs speciālās amatpersonas lai mācītu un kontrolētu cik pareizi parējie skaita un grāmatiski raksta..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vita 20.08.2001 12:15
Stundiņu veltīju pašu pamatnostādņu izpētei. Apsveicama vēlme sakārtot lietas, bet bažu daudz.

Vai pašos pamatos neveidosies problēmas, ja visa valsts stratēģiskā plānošana sākas ar Valdības deklarāciju? Katru gadu no jauna....... Vai tomēr nav plānošanas pamatā jāiebūvē ilglaicīgāks dokuments, ap ko varētu vienoties lielākā daļa politisko spēku, t.i., lai tas pārdzīvotu ne vienu vien valdību.

Līdzdalības princips ir apsveicams. Tikai...... velti to meklēt pašā dokumentā. Identificētas tikai divas rīcības (dokumentu ievietošana internetā + nodrošināt atskaiti no ministrijām par savām sarunām ar sociālajiem partneriem), un tās pašas ir izkritušas no rīcību kopsavilkumu. Pašas rīcības nav sliktas - bet tomēr nepietiekamas. Jau gara acīm redzu, kā veidosies "nedzīvu" dokumentu krātuve. Un kā ministrijas formas un atskaites pēc izspiedīs atbalsta vēstulītes no dažām iedzīvotāju grupām, kuras būs ieguvējas pēc plānotām pārmaiņām, bet nevēlēsies iziet uz aktīvu dialogu ar tām grupām, kuras paliks zaudētājos.

Priecē arī cerība sasaistīt politikas veidošanu ar reālo valsts budžetu. Skumji satraucošs ir fakts, ka pa pasauli peld 450 LR Valdības akceptētu politikas dokumentu, no kuriem retam ir finansiāls segums. Gribētos redzēt gan pilno dokumentu sarakstu, gan dzirdēt no plānotājiem - kuriem dokumentiem būs finansiāls segums, un kuri ielidos miskastē?

Beidzot - ko saka Valsts administrācijas skola? Lai iedzīvinātu šādas plānošanas pamatnostādnes būs reāli jāmāca cilvēkus kā strādāt savādāk. Vai tur kāds jau domā par nepieciešamo apmācību? Vai kāds ir gatavs (un kompetents) mācīt? Vai kāds ir pieprasījis līdzekļus apmācībām? Jo bez tā arī šīs nostādnes ierindosies starp tiem dokumentiem, kas bez finansiāla seguma ielidos miskastē.....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eriks 20.08.2001 10:36
Patiesi demorratiskā valstī politiķis, kurš "joko" ar tādu lietu ka tautas labklājība nevar būt veiksmīgs. Tas ir tautas ienaidnieks, kuru jāapsudzē valsts nodevībā, jātiesā un jāsoda. Vieglakā gadījumā - jāatlaiž no amata nevis pēc 4 gadiem, bet pēc iespējas ātrāk

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


klasters 17.08.2001 16:22
Jauks tekstinjsh,paldies autoram par piebildi ,kas skaidro birokraatiskaas valodas specifiku.Patiesiibaa man ir tikai viena piebilde pie rakstaa atteelotaas sheemas,shii sheema ir ideaalais modelis,kas ir gruuti kritizeejams no formaalaas logjikas viedoklja.Patiesiibaa to nemaz nevar izdariit,jo raksta burts un gars ir taads ......heegelisks.Lai kaads pameegjina nokritizeet sho veco pljeeguru par logjikas truukumu,bet garlaiciiba,garlaiciiba...Probleema sleepjas apstaaklii,ka mees biezhi nevaram izskaidrot un prognozeet to ,kas notiek katra kluciisha iekshienee-tajos valda milziiga ieksheejaa konkurence un intereshu dazhaadiiba .Tas rada milziigu mainjas procesu dazhaadiibu,kas galu galaa apdraud ideaalaas sheemas izmantoshanas lietderiibu.Mainjas dazhaadiiba dazhkaart izmet no shiis sheemas atsevishkjus kluciishus un tad sheema ir pilniigi cita.Atvainojiet,bet politikji ir spiesti tirgot iluuzijas, jo tas ir vieniigais veids kaa buut veiksmiigiem.Citiem vaardiem sakot vinji nereti apzinaati un neapzinaati melo veeleetaajiem,taadejaadi nemitiigi deformee sho mainjas procesu.Aarpraats birokraatiskaa valoda ir seerga ,kas laikam pieliip jebkuram ,kas saak lasiit tajaa rakstiitos tekstus,paarlasiiju uzrakstiito un sapratu ,ka esmu kljuvis par shiis seergas upuri.Un veel es apstriideeshu apgalvojumu ,ka veiksmiigas politikas kriteerijs ir sabiedriibas labklaajiiba.Tas ir normatiivs spriedums.Par veiksmiigu politiku var uzskatiit tad ,ja taa sasniedz nospraustos meerkjus.Veelreiz atvainojos par kasiishanos,mana vaajiiba ir logjika un precizitaate izteikumos.

Saistītie raksti