Izvērtējuma „Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte” ziņojums 0

  • Organizācija:LR Finanšu ministrija
  • Gads:2008
  • Valoda:Latviešu

Izvērtējuma specifiskais mērķis bija noteikt, kādiem mērķiem ir tikuši izlietoti finansējuma saņēmējiem Vienotā programmdokumenta (turpmāk VPD) līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros atmaksātie Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļi, izanalizēta līdzekļu izlietošanas efektivitāte organizācijas (komersanta, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, zemnieku saimniecības, fiziskas personas u.c.) attīstībai.

Iesaki citiem:

Balstoties uz izvērtējuma ietvaros veikto SF atmaksas saņēmušo organizāciju aptaujas un interviju rezultātiem izteikti secinājumi un rekomendācijas.

Izvērtējuma „Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte” ziņojumsJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

(pilns tekstspdf)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus.lv

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP 0 Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā 0 Autors:Providus.lv

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus.lv

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 24 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Komentāri (0) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733