Atslēgvārdi:

Izcilā, mazā postaža 22

Tas, ka vidējais Latvijas iedzīvotājs diez ko netic godīgai ekonomiskai veiksmei, ir nevis iedzimta „nacionālās mentalitātes” sastāvdaļa, bet gan viņa paša novērojumu rezultāts.

Iesaki citiem:

Viens no jautājumiem, kas pēdējo nedēļu laikā ir ieguvis publisku rezonansi, ir uzņēmēju un politikas attiecības. No dažiem aktīviem uzņēmējiem ir izskanējusi pretenzija uz visu progresīvo spēku apvienošanu zem vienota tautsaimniecības atjaunošanas plāna. Citi ļaudis savukārt politikas un biznesa saplūšanā saskata mafijas pazīmes. Pašlaik gan ir diezgan grūti komentēt kustības Par labu Latviju perspektīvas. Skaisti mērķi ir vajadzīgi, arī iedvesmojošas runas noder. Vienlaikus nebūtu slikti, ja uzņēmēji spētu sniegt arī kādu daudz maz sistēmisku un pamatotu redzējumu par Latvijas saimniecisko attīstību. Kad tāds parādīsies, par to būs jāpriecājas. Taču, kamēr tāda nebūs, šī uzņēmēju iniciatīva gribot negribot izskatīsies pēc vienkāršas interešu grupas, kas vēlas pirms vēlēšanām piesegt savus politiskos patronus.

Kamēr īstas skaidrības nav, paliek pāri mazliet laika vispārīgākiem pārspriedumiem par uzņēmēju un politiķu attiecībām demokrātijā. Tiem, kuriem ir iebildumi pret uzņēmēju līdzdalību kā tādu, vajadzētu atcerēties, ka pie parlamentārās demokrātijas šūpuļa ir stāvējuši tieši uzņēmēji. Vēl vairāk — prasība pēc demokrātijas radās kā ekonomiski motivēta, un modernā demokrātija un kapitālisms savā ziņā ir dvīņu brāļi. Ļaudis, kuri bija kļuvuši ekonomiski patstāvīgi, iemācījušies ražot, tirgoties un pelnīt, vairs nevēlējās pakļauties patvaļīgai valsts varai. Savukārt saimnieciski patstāvīgam cilvēkam ir jāpauž sava piekrišana varas rīcībai — tikai tad tā būs patiesi leģitīma.

Pirmā demokrātiskā revolūcija modernajā pasaulē norisinājās 1776. gadā ASV, un tās pazīstamākais lozungs cieši saistīja līdzdalību ar ekonomiku. Tas skanēja: no taxation without representation — pienākumam maksāt nodokļus ir jāiet roku rokā ar tiesībām piedalīties pārvaldē. Tiesa, nodokļus tolaik nemaksāja visi, un arī balsstiesības ne tuvu nebija visiem, pat ne visiem brīvajiem vīriešiem. Mantas cenzs mūsdienu demokrātijās liekas pilnīgi neiedomājams — mēs šodien pieņemam, ka cilvēka politiskās tiesības ir neatkarīgas no viņa mantiskā stāvokļa. Taču kā politisko lēmumu „filtrēšanas” mehānisms tas savulaik strādāja tīri labi. Galu galā, kā var prasīt no cilvēka atbildību un rūpes par valsti, ja viņš nespēj atbildēt un parūpēties pats par sevi un savu ģimeni? Ekonomiski aktīvs cilvēks mazāk mētājas ar vārdiem, viņš labāk par citiem spēj skatīt lietas ilgtermiņā. Galu galā uzņēmējiem ir mazāka nosliece uz politisku avantūrismu, karošanu un ideoloģiskiem konfliktiem, jo viņiem ir, ko zaudēt — atšķirībā no proletariāta, kurš saskaņā ar Marksa un Engelsa slaveno dictum var zaudēt vienīgi savas važas. Īsi sakot, ekonomiski aktīvs un iniciatīvas bagāts cilvēks ir demokrātijas sāls, kuru nekādā gadījumā nevajadzētu atstumt no politikas. Gluži pretēji — kapitālistiskā vidusšķira ar savu saimniecisko patstāvību, savām zināšanām un pašcieņu ir tas slānis, kuram vajadzētu nodrošināt demokrātijas stabilitāti. Tādi nekad nebūs ļoti trūcīgie un no citu labvēlības atkarīgie — tiem vienmēr gribēsies kaut ko „atņemt un sadalīt”. Šāds skatījums gan varētu likties pārlieku arhaisks un cinisks, tomēr vairāk vai mazāk atklātā veidā šādi domā liela daļa konservatīvu politiķu, un viņu domās noteikti ir sava daļa patiesības.

Uzņēmējdarbības un demokrātijas flirts gan savulaik ātri beidzās 19. gadsimtā, kad uzņēmēji saprata kādu visai elementāru lietu. Proti, bizness bieži sekmējas nevis tad, ja valsts uzņēmēju vienkārši liek mierā, bet gan tad, ja kapitāls var likt valstij strādāt savā labā. Dažādi monopoli, iepirkumi, tarifi, licencēšana ir efektīvi veidi, kā ar politiskiem lēmumiem „palīdzēt” kādam biznesam. Ļoti bieži tas gan notiek pretēji sabiedriskajām interesēm, taču kurš teica, ka biznesam vajadzētu rūpēties par sabiedriskajām intereēmi? Latvijā bieži piesauktā „valsts sagrābšanas” ideja patiesībā ir veca kā pasaule. Peļņa ir peļņa, nevis rūpes par sabiedrību, un tad, ja biznesam ļauj piegriezt varas lēmumus savām vajadzībām, tas to arī darīs. Moralizēšana un runas par patriotismu diez ko nelīdzēs. Biznesam ir pašam savi imperatīvi, tieši tādēļ tas ir bizness, nevis kāda reliģiska draudze vai seminārs morālfilosofijā.

Jautājums vienīgi ir, ciktāl sabiedrība ļauj biznesam iet pret savām interesēm un pielāgot likumus peļņas vajadzībām. Tā nu 19. gadsimta beigās demokrātija pakāpeniski sāka darboties kā aizsargs pret uzņēmējdarbības un politikas saplūšanu. Tieši šajā laikā politikā ar balsstiesībām pakāpeniski ienāk trūcīgie, tieši šajā laikā valsts uzliek uzņēmējiem sociālu atbildību darba ņēmēju priekšā, tieši šajā laikā pakāpeniski izplatās pārliecība, ka demokrātijai ir jābūt arī sociālai, proti, tādai, kura biznesa peļņas gūšanas leģitīmo interesi pakļauj plašākai sabiedriskai interesei.

Kā visās lietās, arī šo principu reālais izpildījums konkrētās valstīs vienmēr ir līdzsvara jautājums. Protams, ka biznesa interesei politikā ir jāieņem liela un prominenta vieta. Vienlaikus tā ir jālīdzsvaro ar citu sociālo grupu interesēm. Latvijā tas diemžēl nav vienkāršs jautājums. Arodbiedrības pie mums ir vājas un slikti organizētas. Politiķu kontrolēšanai un politikas procesa uzraudzīšanai veidotās NVO ir saskaitāmas uz vienas rokas pirkstiem, turklāt publiskajā telpā tās tiek neatlaidīgi diskreditētas. Vēlēšanu starplaikos kontakts starp iedzīvotājiem un politiķiem pazūd gandrīz pilnībā, lai reizi četros gados tiktu mākslīgi uzpumpēts ar plašām reklāmas kampaņām. Tādēļ arī ekonomiskajām interesēm faktiski ir ļauts dominēt politisko lēmumu pieņemšanā. Kolēģis Jānis Ikstens šīs attiecības salīdzina ar tādu kā batutu — politiķi „atrodas savdabīga trijstūra vidū, kura stūrus veido neorganizētie pilsoņi, sabiedriskā labuma organizācijas un (organizētas) ekonomiskās intereses. Ja gravitācija, ko rada kāds no šiem stūriem, izrādās jūtami spēcīgāka par citu stūru vilkmi, tad pastiprinās politiskā atbildīguma attiecības tieši ar šo stūri.”[ 1 ]


Latvietis un kapitālisms

Uzņēmēju izteikumos par šā brīža ekonomisko krīzi bieži tiek runāts par cilvēku uzņēmības trūkumu. Tas rada iespaidu, it kā šodienas ekonomiskās krīzes cēloņi būtu meklējami kādā īpašā neuzņēmības kultūrā, neticībā saviem spēkiem, uzpūstā paškritikā un uzspiestā kauna sajūtā. Var jau būt, ka latvieši patiešām kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ ir neuzņēmīgi, kusli un nevēlas riskēt. Dati par uzņēmējdarbību Latvijā gan liecina kaut ko citu. Kopējā uzņēmējdarbības aktivitāte pie mums patiesībā ir vidēji augsta. Pēc GEM monitora datiem Latvijā ir 9,4 % uzņēmēju (ieskaitot arī tos, kuri teju grasās uzsākt savu biznesu). Eiropas Savienības (ES) vidējais rādītājs gan ir mazliet augstāks — 11,7 %. Taču krietnā daļā ES attīstīto valstu uzņēmēju ir mazāk nekā Latvijā. Tā, piemēram, Vācijā ar uzņēmējdarbību nodarbojas 7,7%, Beļģijā — 5,3% cilvēku. „Visuzņēmīgākā” valsts ES, izrādās, ar 22% uzņēmēju ir Grieķija — tas laikam gan šodien komentārus neprasa[ 2 ]. Citiem vārdiem, dažādi uzsaukumi no „mosties, celies, strādā” sērijas varbūt tīri labi kalpo to cilvēku politiskajiem mērķiem, kas tos izsaka. Sak’, mēs gribam tevī atmodināt tavu uzņēmību un padarīt tevi stāvus bagātu — vai tad tev grūti par mums nobalsot? Taču būtībā tie drīzāk līdzinās kārtējam solījumam nedzert, kuru, pats labi apzinoties tā veltīgumu, sev vecgada vakarā dod pieredzes bagāts alkoholiķis. Ar pašiedvesmu un aicināšanu būt uzņēmīgiem nepietiks. Latvijas ekonomikas mazspēja slēpjas strukturālos iemeslos, un krietni mazāk tajā neuzņēmības kultūrā, kuru labprāt piesauc tautas modinātāji.

Tas gan nenozīmē, ka attieksmes pie mums ļoti veicinātu uzņēmējdarbību. Latvijas iedzīvotāji aptaujās ir noskaņoti ārkārtīgi egalitāri. Viņu attieksme pret lielām mantiskām atšķirībām ir vēl krietni negatīvāka nekā postpadomju Krievijā. Turklāt bagātība bieži tiek kriminalizēta. Tie, kuriem pieder miljoni, tautas uztverē tos lielākoties ir ieguvuši ar blēdībām un nelikumīgi. 61% no Latvijas iedzīvotājiem 2007. gadā piekrita izteikumam „ar godīgu darbu bagāts nekļūsi”. Šāda bagātības kriminalizācija noteikti neliecina par kultūru, kas orientēta uz ekonomiskiem panākumiem. Taču šādas attieksmes nerodas pašas no sevis. Tās veidojas arī vides un pieredzes iespaidā. Cilvēki regulāri vēro, mācās un izdara secinājumus par saimniecisko dzīvi, par to, kādas darbības ved pie labklājības, un kādas — pie izmisīgas nabadzības un veltīgiem centieniem. Tas, ka vidējais Latvijas iedzīvotājs diez ko netic godīgai ekonomiskai veiksmei, ir nevis iedzimta „nacionālās mentalitātes” sastāvdaļa, bet gan viņa paša novērojumu rezultāts.


Ir bizness un bizness

Kad pagājušogad Rīgā viesojās Imanuels Valleršteins, viņš savā uzrunā Rīgas Ekonomikas augstskolā pateica frāzi, kuru būtu vērts iekalt mūsu Ekonomikas ministrijas ēkas fasādē. Runa bija par klasiskās ekonomikas teorijas pieņēmumu, ka uzņēmējiem patīk konkurence. Patiesībā, pēc Valleršteina vārdiem, uzņēmēji neko neienīst tik ļoti, kā konkurenci. Konkurences apstākļos nevienam nav iespējams viegli uztaisīt lielu naudu. Taču tieši to vēlas darīt uzņēmējs. Tādēļ uzņēmēja kluso ilgu kalngals vienmēr būs monopols, vai, sliktākajā gadījumā, privilēģijas, kuras padara konkurenci nevienlīdzīgu. Tās var izpausties gan kā „sarunāts” konkurss, gan kā priviliģēta pieeja būtiskai informācijai, gan kā iespēja nesamaksāt nodokļus, gan kā spēja savām vajadzībām ietekmēt likumdošanu, gan kā pašvaldību selektīva „pretimnākšana” nomas līgumu un infrastruktūras jautājumos, un daudzos citos tamlīdzīgos veidos. Tautsaimniecības, kurā šādas lietas ir biznesa veiksmes priekšnosacījums, nekad nekļūs par kapitālisma veiksmes stāstiem. Tās vienmēr strādās par labu šauram, politikai pietuvinātam, cilvēku lokam.

Būtu tikai ļoti jauki, ja valsts sagrābšana patiesi izrādītos ļauns sapnis, Pasaules Bankas sagudrots mīts, kuru savā nelietībā izplata neģēlīgi tautas ienaidnieki. Iespējams, ka starptautiski uzņēmējdarbības vides un korupcijas uztveres indeksi var šķist apšaubāmi. Taču diemžēl tas, ka Latvijā biznesa veiksme ir patoloģiski atkarīga no politikas, ir empīriski un gana eksakti pierādīts fakts. Vjačeslava Dombrovska 2008. gada pētījums liecina, ka uzņēmumi, kuri caur saviem valdes locekļiem un akcionāriem ir ziedojuši naudu varai pietuvinātām politiskajām partijām, tīri statistiski nākamā vēlēšanu cikla laikā gūst krietni lielāku peļņu[ 3 ]. Savukārt uzņēmumi, kuru atbalstītās partijas nenonāk varas amatos, šādu peļņu nepieredz. Turklāt runa nav par procesu, kurā jau iepriekš veiksmīgi uzņēmēji ziedo partijām. Gluži pretēji — uzņēmēji ziedo partijām, lai kļūtu veiksmīgi. Turklāt šeit runa ir vienīgi par partiju oficiāli saņemtajiem ziedojumiem un uzņēmumu oficiālo peļņu. Te neietilps nedz Ventspils slavenais 5% fonds, nedz arī citi mūsu izdomas bagāto tautiešu sasniegumi valsts sagrābšanas jomā.

Ņemot vērā šādas skarbas realitātes, ir mazliet amorāli pārmest Latvijas iedzīvotājiem pārmērīgu skepsi pret uzņēmējdarbību. Tas, protams, nenozīmē, ka Latvijā nepastāvētu un nebūtu iespējams bizness bez politiskas protekcijas. Tas ir iespējams, un šādu uzņēmumu ir ļoti daudz. Taču šie uzņēmumi ir spiesti konkurēt uz pavisam citiem noteikumiem, nekā politiski priviliģētā uzņēmējdarbības daļa. Birokrātiskā sloga un politiķu patvaļas dēļ šie uzņēmēji vienmēr ir vairāk apdraudēti, tādēļ tie arī diez ko negribēs bāzt savu degunu politikā. Tas būtībā ir Krievijas modelis miniatūrā — tur tās pašas institūcijas, kuras sekmē Kremļa čekistu biznesu, vienlaikus darbojas pret biznesu bez politiskas protekcijas. Kaimiņi jau vien esam.


Citas problēmas

Viss iepriekš minētais gan nekādā gadījumā nenozīmē, ka Latvijas ekonomikas vienīgā problēma būtu uzņēmējdarbības politizācija. Nebūt ne — tam ir daudz citu svarīgu iemeslu. Vienlaikus politikas defekti būtiski apgrūtina reformu veikšanu jomās, kuras nav tiešā veidā saistītas ar ekonomisku favorītismu pret varai pietuvinātiem uzņēmējiem. Šeit būtu vērts pieminēt tikai dažas no tām.

Te būtu jāmin uzblīdis un neefektīvs sabiedriskais sektors, kurš nodarbina pārāk daudz ļaužu, kuru darbs nav efektīvs. Tas, ka daudzas no Latvijas sabiedriskā sektora jomām faktiski nav reformētas vēl kopš padomju laikiem, ir radījis situāciju, kad publisko līdzekļu izmantojums nesniedz gaidīto rezultātu. Te var runāt gan par veselības aprūpi, gan par izglītības sistēmu. Taču īpaši skaidri redzams tas ir valsts pārvaldē, kura darba tirgū ienākušajos jauniešos „trekno gadu” laikā izveidoja priekšstatu par drošām darba vietām ar lielu algu, kurās „nekas nav jādara”.

Arī mīlestību uz birokrātiju un papīru aizpildīšanu mēs esam mantojuši no pirmā neatkarības perioda un Ulmaņa laika, kad būt par ierēdni patiesībā nozīmēja saņemt stipendiju pateicībā par lojalitāti režīmam. Šodien šī tendence ir guvusi jaunus apgriezienus, un birokrātiskais slogs uz biznesu mums līdz šim ir bijis viens no smagākajiem Eiropā. Vienlaikus tā pie mums ir runga ar diviem galiem. Decentralizācija un uzņēmējdarbības atvieglošana vienlaikus samazina iespējas augšminētajai politiskajai protekcijai. Līdz ar to par šīm lietām gan tiek daudz un patētiski runāts, taču darīts — krietni mazāk.

Viens no nozīmīgākajiem trūkumiem Latvijas ekonomiskajā izaugsmē ir nereformēta augstākās izglītības sistēma un ar to saistītās cilvēkkapitāla problēmas. Galējs liberālisms programmu akreditācijā un tā arī nenoformulēti kvalitātes kritēriji ir radījuši situāciju, kad augstskolas izglītība kā tāda zaudē savu ekonomisko jēgu. Turklāt arī valsts augskskolas zemā valsts finansējuma dēļ ir spiestas iesaistīties masveida „diplomu tirgošanā”, tādējādi pazeminot mācību kvalitāti. Tas viss sagādā sistēmiskas problēmas Latvijas tautsaimniecībai. Protams, lai ceptu kotletes vai mūrētu ķieģeļus, nekāda dižā izglītība gan nav vajadzīga. Taču, ja Latvija patiesi vēlas būt ekonomika, kas ražo preces un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tad bez nopietnām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē neiztikt. Ja tautsaimniecībai ir jākonkurē Eiropā un pasaulē, tad arī augstākā izglītība nedrīkst būt veidota „iekšējas lietošanas” vajadzībām un saskaņā ar vietējiem kvalitātes standartiem. Pretējā gadījumā mēs nekur prom no kotletēm un ķieģeļiem netiksim.

Visbeidzot, viens no faktoriem, kas šodien ir iedragājis Latvijas tautsaimniecību, ir nodokļu sistēma. Kad aizdomājamies, ko reāli nozīmē daža laba politiķa sev piedēvētie nopelni „vienas no izcilākajām, konkurētspējīgajām mazajām ekonomikām Eiropā” radīšanā pagājušā gadsimta beigās, paliek patiešām diezgan baisi ap sirdi. Šī „izcilākā” ekonomika bija iekārtota ar milzīgu nodokļu slogu uz darba ņēmējiem, taču faktiski atbrīvoja no nodokļiem jebkādus ienākumus no kapitāla. Medmāsa un skolotājs no saviem mēneša ienākumiem ceturtdaļu samaksāja nodokļos, nemaz nerunājot par viņu darba devēju, kas par viņiem vēl maksāja sociālo nodokli. Turpretī cilvēks, kurš savus ienākumus guva no bankā ielikta depozīta vai akcijām, nodokļos maksāja apaļu nulli. Tas arī noveda pie situācijas, kad šajā „izcilākajā mazajā ekonomikā” bija vislielākās sociālās atšķirības, viszemākais dzīves līmenis un viszemākās algas starp jaunajām ES dalībvalstīm. Turklāt šī „izcilā” ekonomika, pie kuras šodien mūs aicina atgriezties, pēc 2004. gada radīja situāciju, kad par visienesīgāko biznesu kļuva spekulācija, kura faktiski bija atbrīvota no nodokļiem un piesaistīja milzīgas investīcijas. Tādēļ nav brīnums, ka šodien, kad spekulācija krīzes dēļ ir apsīkusi, izrādās, ka „izcilajai mazajai ekonomikai” vienīgā eksporta prece ir darbaspēks, kurš nu jau iztirgo sevi uz rietumiem par dempinga cenām.

Esmu pārliecināts, ka Latvijas uzņēmēju vidū ir īsteni patrioti, kuri vēlas redzēt Latvijā attīstāmies modernu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu tirgus ekonomiku, nevis vienīgi aizsargāt savas privilēģijas. Tādā gadījumā viņiem būtu vērts aizdomāties vismaz par dažiem no šiem jautājumiem. Dažādas prasības no Par labu Latviju kongresā izskanējušās sērijas „Pazeminiet nodokļus, atsakieties no starptautiskā aizdevuma un beidzot palieliniet pabalstus!” liek aizdomāties vai nu par galēju populismu, vai arī bērnudārza līmeņa izpratni par valstī notiekošo. Latvijas uzņēmējus negribētos vainot nevienā no šiem grēkiem.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (22) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 21.04.2010 00:48
Amerikānis un kapitālisms ( papildinājums tēmai 'Kapitālisms:mīlasstāsta vēsture''):

Стадс Теркел Работа: «Я вот чего не понимаю: как это люди сдерживаются? Ведь тут же ты всего-навсего машина. Вот только о настоящих машинах они больше заботятся, чем о тебе. Машину они и ценят больше, и внимание ей уделяют. А ты ведь это знаешь. Ну, и начинаешь вроде чувствовать, что машина лучше тебя. И тут поневоле задумываешься. Меня-то они как ценят? Вот сравнить с машиной. Если машина ломается, тут же приходит наладчик и приводит ее в порядок. А если я ломаюсь, меня просто отпихивают в сторону и ставят на мое место другого».

Луис «Стадс» Теркел — американский писатель и радиожурналист.
http://scepsis.ru/authors/id_673.htmlСтадс Теркел Луис «Стадс» Теркел — американский писатель и радиожурналист.
Работа Стадс Теркел «Я вот чего не понимаю: как это люди сдерживаются? Ведь тут же ты всего-навсего машина. Вот только о настоящих машинах они больше заботятся, чем о тебе. Машину они и ценят больше, и внимание ей уделяют. А ты ведь это знаешь. Ну, и начинаешь вроде чувствовать, что машина лучше тебя. И тут поневоле задумываешься. Меня-то они как ценят? Вот сравнить с машиной. Если машина ломается, тут же приходит наладчик и приводит ее в порядок. А если я ломаюсь, меня просто отпихивают в сторону и ставят на мое место другого».

Стадс Теркел Луис «Стадс» Теркел — американский писатель и радиожурналист.
Работа Стадс Теркел «Я вот чего не понимаю: как это люди сдерживаются? Ведь тут же ты всего-навсего машина. Вот только о настоящих машинах они больше заботятся, чем о тебе. Машину они и ценят больше, и внимание ей уделяют. А ты ведь это знаешь. Ну, и начинаешь вроде чувствовать, что машина лучше тебя. И тут поневоле задумываешься. Меня-то они как ценят? Вот сравнить с машиной. Если машина ломается, тут же приходит наладчик и приводит ее в порядок. А если я ломаюсь, меня просто отпихивают в сторону и ставят на мое место другого».

Стадс Теркел Луис «Стадс» Теркел — американский писатель и радиожурналист.
Работа Стадс Теркел «Я вот чего не понимаю: как это люди сдерживаются? Ведь тут же ты всего-навсего машина. Вот только о настоящих машинах они больше заботятся, чем о тебе. Машину они и ценят больше, и внимание ей уделяют. А ты ведь это знаешь. Ну, и начинаешь вроде чувствовать, что машина лучше тебя. И тут поневоле задумываешься. Меня-то они как ценят? Вот сравнить с машиной. Если машина ломается, тут же приходит наладчик и приводит ее в порядок. А если я ломаюсь, меня просто отпихивают в сторону и ставят на мое место другого».

Стадс Теркел Луис «Стадс» Теркел — американский писатель и радиожурналист.
Работа Стадс Теркел «Я вот чего не понимаю: как это люди сдерживаются? Ведь тут же ты всего-навсего машина. Вот только о настоящих машинах они больше заботятся, чем о тебе. Машину они и ценят больше, и внимание ей уделяют. А ты ведь это знаешь. Ну, и начинаешь вроде чувствовать, что машина лучше тебя. И тут поневоле задумываешься. Меня-то они как ценят? Вот сравнить с машиной. Если машина ломается, тут же приходит наладчик и приводит ее в порядок. А если я ломаюсь, меня просто отпихивают в сторону и ставят на мое место другого».

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 20.04.2010 14:06
>Aleksis

- Iespējams, ka 'Politika.lv' lasītāju vairākums jau ir noskatījušies Maikla Mūra filmu ' Kapitālisms:mīlasstāsta vēsture' ? Vj.Dombrovska domāšanas tipa ekonomistu ''lielo'' ieguldījumu pēdējās finanšu krīzes radīšanā M.Mūrs ir spilgti parādījis ( tā kā Vj.Dombrovska raksta mērķis kļūst skaidrāk saprotams ). Skaties - kā saka, un domā !

Michael Moore Capitalism: A Love Story'
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2848795

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 19.04.2010 22:50
Manuprāt, pārāk maz uzmanības no komentētāju puses saņēmis Vjačeslava Dombrovska neparastais un veiksmīgi īstenotais ekonomista pētījums - par to, kā partiju sponsoriem jeb lielajiem ziedotājiem ir lielāka veiksme biznesā nekā neziedojošiem konkurentiem (kā arī tiem, kuri noziedoja par tādām partijām, kuras neiekļuva Saeimā vai nonāca opozīcijā). Tas minēts arī šajā rakstā.

Protams, lobisms ir sastopams visur - un arī priekšvēlēšanu kampaņas laikā pusdienas ar Baraku Obamu maksāja demokrātu atbalstītājiem pieklājīgas naudas summas. Tomēr, tik caurspīdīga "atdeve" no ziedošanas konkrētām varas partijām, mudina domāt, ka Latvijas kapitālismam vēl ejams zināms ceļa posms pirms tas godīguma ziņā līdzināsies Somijas vai Dānijas kapitālismam. Lai nu mums izdodas!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 19.04.2010 22:30
Latvietis un kapitālisms

- Interesanta statistika par šo tēmu atrodama Human Development Report 2009 - Latvija 48.vietā. Tikko pēc neatkarības atgūšanas 1991.-1992.g. atradās 30. vietā (statistika iz J.Vīksniņa raksta ) http://zagarins.net/sveiks/2001/120501viksnins.htm

- I.Ījabs : ''Vēl vairāk — prasība pēc demokrātijas radās kā ekonomiski motivēta, un modernā demokrātija un kapitālisms savā ziņā ir dvīņu brāļi.'' - UN KUR Latvija ar ''moderno demokrātiju'' un ''kapitālismu'' var nonākt, ja zinātne (zinātniskā domāšana) Latvijā tika, tiek un tiks ignorēta ?

- I.Ījaba kungam rakstot nākamo rakstu iesaku ieskatīties jaunākajā D.Sorosa atbalstītā projekta Institute for new economic thinking mājas lapā http://ineteconomics.org/ , varbūt lielāka skaidrība radīsies par uzņēmēju un politiķu attiecībā demokrātijā - un par '''dvīņubrāļu'' mazspējas (dižķibeles) iemesliem arī kāda apjēga radīsies ? Spriežot pēc notiekošā, tad Latvijā jau sākas nākamās diži dižās dižķibeles bedres ''rakšana'' ( pirmās iemesli/cēloņi tā arī nav apjēgti - vien' tāda mūsu ekspertu ierastie vispārīgie spriedelējumi - tipa, ekonomikas cikliskums u.c. bla, bla, bla).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 19.04.2010 18:15
>Aleksis - ak, ''smaganēji un nepareizā valodā'' ? Ikdienas jau paliek aizvien ''smagāk'' un ''nepareizāk'': '' (..) Pat ja cilvēki skaidri zina, ka pastāv glābējsilītes un bērnu nami, aizgādāt jaundzimušo uz turieni prasa zināmu piepūli un uzupurēšanos, tāpēc cilvēki izšķiras par tik zvērīgu rīcību kā bērna nogalināšana, norādīja misijas Pakāpieni vadītājs Viljams Šulcs. “Taču ir grūti attaisnot šādu rīcību ar to, ka cilvēki nezina, kā rīkoties,» uzsvēra V.Šulcs. Viņaprāt, daudzus gadus maznodrošinātie iedzīvotāji cerējuši, ka viņus pamanīs, bet tagad visas ilūzijas ir sabrukušas, un cilvēkos radies ļaunums. V.Šulcs arī uzskata, ka situāciju par labu vērst var vienīgi valsts institūcijas, jo plašsaziņas līdzekļi nespēj ietekmēt pietiekami lielu sabiedrības daļu.''(diena.lv).

A.Zinovjevs 1990-o gadu sākumā prognozējot attīstības tendences post-padomju telpā prognozēja to, par ko šodien tik' sparīgi ziņo arī mūsu plašsaziņas līdzekļi ( gan neizprotot/neapjēdzot notiekošā patiesos cēloņus/iemeslus ):''Если никакого чуда не произойдет, то впереди у России – десятилетия (если не столетия) торжества мракобесия, паранойи, словом, того, что неизбежно в стране колониальной демократии,.....'' Я мечтаю о новом человеке - Зиновьев Александр
http://www.litru.ru/?book=30731&page=19

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 19.04.2010 17:57
> ALEKSIS

- A kas kam 4.maija republikas 20-ā gadadienā vēl ir jāpierāda? ''Poperistiem'' nav skaidrības par Latvijā notiekošo - vēl vajag analizēt ? Aizbrauciet līdz Meņģelei ( vai vismaz Diena 10.04.2010. rakstu ''Lauki.Norakstīt vai attīstīt?'' izlasiet ) - būs FAKTISKĀ/nevis virtuālā materiāla ko analizēt un analizēt. Ticēt faktiem par Latvijas degradēšanos nav vēlmes, tāpēc jau nepatīkamo var datoristi viegli apiet ar ''gudru'' spriedelēšanu un gudru vīri grāmatu lasīšanu. Jauka nodarbe, taču 'adatu maisā nenoslēpt' - dur nepatīkami - ''Atrod vēl vienu zīdaiņa līķi; situāciju vērtē kā ārkārtēju'' (Diena.lv)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jānis Ozols 17.04.2010 09:00
ļoti labs raksts. Manuprāt visa šī uzņēmēju spekulēšana ar iešanu politikā ir diezgan smieklīga. Vnk derētu papētīt kāda ir šo uzņēmumu pēdējā gada bilance un kā tā ir mainījusies pēdējos trijos-četros gados. Šeit jau varētu būt runa arī par finansiālām problēmām, kuras tiek mēģināts risināt ar politisku lēmumu palīdzību, kas nekādā veidā nevairos šo pašu uzņēmumu konkurētspēju nākotnes perspektīvā. Protams, bez politiskā lobija bizness neiztiek nekur pasaulē, tomēr Dombrovska pētījums ir kā sitiens ar stieni taisni starp acīm. Šāda veida korelācijas daudz ko pasaka par mūsu demokrātijas pakāpi un uzņemumi vienīgais par ko drīkstētu Latvijā ir tā sauktais red tape, bet piemēram darba devēja obligātās apdršināšanas iemaksa ir viszemākā Baltijā. PVN arī būtiski neatšķiras no Lietuvas un Igaunijas. Tas tikai liecina cik vāja ir mūsu uzņemējdarbība, vai arī to cik alkatīga tā ir....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jumors - Aleksis 15.04.2010 22:28
Parasti, ja tiek apspriests raksts, bet komentētājs aizved spriedējus uz citu, sevi vairāk interesējošu tēmu, turklāt ar agresīvi neiecietīgu toni, secinajumi jāizdara "deja vu!" Tā rīkojās visi čekas maziņie, kurus iefiltrēja sabiedrībā, lai tie tracinātu kompānijas un fiksētu nejauši satraukumā izteiktās patiesības.
Re, kā labas tradīcijas nemirst!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

MB 15.04.2010 20:18
Šis ir viens no labākajiem domrakstiem kas raksturo pašreizējo situāciju Latvijā. Bija priekš lasīt. Žēl, ka to izlasīs un sapratīs daudz par mazu cilvēku. A' ko darīt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 15.04.2010 11:22
Man tomēr negribētos ticēt, ka tādus teikumus "Aisbergs.lv" vietnē būtu rakstījis Laimonis Purs, ja tas ir tas pats, kurš sarakstījis vairākus romānus par vēsturiskām tēmām. Pat Kaspars Dimiters, Jānis Kučinskis, Jānis Miezītis un komjauniešu aktīvists Normunds Grostiņš tik smagnējā un nepareizā valodā neraksta. Antiglobālistiem vispār vajadzētu rakstīt daudz smukāk nekā parastiem cilvēkiem - ja saturs ir pretīgs, lai vismaz noformējums būtu OK. Kā datorists vēlētos Aisbergā redzēt arī kaut minimālu metainformāciju pie katra rakstiņa - datumus, kad katrs bloga ieraksts ir sarakstīts, īsus kopsavilkumus, izmantotās atsauces, utml. Īsi sakot, visu to, ko māca bakalaura programmas studentiem.

Man nav nekas Jums jāpierāda - tāda vienkārši ir mana atgriezeniskā saite par šīm vietnēm. Ja vēlaties ieklausīties - OK, ja nē, man tā vietne netraucē. Zinovjevam ir pavisam cits līmenis - viņš tomēr ir bijis Maskavas augstskolas profesors. Zinovjevu labprāt lasītu arī turpmāk (kaut vai krieviski citētu) - viņš vismaz ir pietiekoši smieklīgs.

Es Jums Reality, ieteiktu izlasīt grāmatu no pretējās nometnes - Kārļa Popera "The Open Society and Its Enemies" (Popers, starp citu, līdzīgi kā Zinovjevs ir bijis loģikas profesors). Viņa darbā dažādu veidu deterministi, dialektiskie materiālisti, anti-kapitālisti,.anti-liberāļi un viņu niķi ir analizēti. Angliski Internetā nav atrodama, bet tulkojums krieviski ir - sk. piemēram, http://www.russlib.ru/lib_page_99185.html .

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 15.04.2010 11:11
I.Ījabs:''(..) Būtu tikai ļoti jauki,....'' - BŪTU JAU būtu, ja ignorēt varētu ignorēt novērojumus un uz to pamata izdarītos secinājumus par globālistu organizāciju LĪDZDALĪBU tais 20-it gadu laikā sasniegtajos rezultātos pēc demokrātijas ieviešanas Latvijā. Importētās demokrātijas ''sēklas'' mūsu čaklie ''sējēji un audzinātāji'' ir rūpīgi kopuši, taču, ak,vai - šodien ''demokrātijas'' slavinātājiem ir smagi jāsvīst, lai apskaidrotu ''pļaujas'' ievācējiem ''ražas'' kvalitāti. Akurāt' kā Pinokio/Buratīno piedzīvojumos - ieraki pēc ''dermokrātu'' padoma zelta naudiņu Muļķu laukā , a kad ''raža'' jānovāc naudas kokā, tad....izrādās, ka tādā dižķibeles bedrē ierakušies arī uzņēmēji, ka pie ''augļiem'' vairs netiek? Lieliem meistariem tā gadās (kā VID IT ''cauruma'' gadījumā ), tā kā - veiksmīgu ''svīšanu'', Ījab kungam ASV, jo pie mums Latvijā brīvdienās sola slapju sniegu.

''Vairums latviešu gaidīja, ka Rietumeiropa palīdzēs attīstīt tautsaimniecību, paaugstinot rūpniecības un lauksaimniecības ražīgumu un dzīves līmeni līdz mūsdienu Eiropas standartiem. Taču Eiropas starpvaldību programmas, Vašingtonas konsensa un neoliberālās skolas ekonomistu atbalstītas, dibināja sadarbību tieši ar postpadomju eliti. To plāns bija nevis attīstīt Latviju un tās kaimiņvalstis par neatkarīgām, patstāvīgām ražotājām, bet gan finansēt šo zemju tirdzniecisko un finansiālo atkarību no Eiropas. Īsi sakot, Latvija kļuva par EK upuri; Eiropas Komisijas bankas darīja visu, lai palīdzētu vietējiem kleptokrātiem un “saviem cilvēkiem” finansēt privatizāciju lielākoties uz ārējā parāda rēķina, neparūpējoties par to, kā šo parādu vēlāk atdot.
Ne jau to latvieši bija gaidījuši – ne uz to viņi bija cerējuši. Taču noticis ir tieši tā. '' Maikls Hadsons un Džefrijs Somerss (Kā tas notika un ko darīt Rīgas Laiks 2009.jūlijs (nr.07).)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 15.04.2010 01:08
>ALEKSIS:''(..) --- šāda teikuma jēga vārdu kārtības dēļ uztverama ar lielām grūtībām.
- TAD VAJAG ievākt papildus informāciju ( viens 'klik' pa klaviatūru pēc atslēgas vārda ierakstīšas/'ieguglēšanas' ) - un, lūdzu: ''Pēc "Parex bankas" sadalīšanas un to daļu pārdošanas pastāv varbūtība, ka valsts spēs minimizēt savus zaudējumus bankas glābšanas procesā, bet nekādā gadījumā banku nepārdos ar peļņu, uzskata Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. (Rimšēvičs: valsts nevarēs pārdot 'Parex' ar peļņu)
http://www.delfi.lv/news/national/business/rimsevics-valsts-...

p.s. A.Zinovjevs un L.Purs ir vienaudži/laikabiedri - tos 20.gs. cilvēkus, viņu darbības un uzskatus tais 'laikmeta griežos/dzirnās' tiešām reizēm grūti saprast. Taču, 'kas meklē, tas atrod' - un, gadās, ka pat sāk izsprast un pārvērtēt savus sākotnējos priekšstatus. Veiksmi ! /* (c)AdOcean 2003-2009, delfi_lv.delfilv2010.2limenis.05SAITERAKSTOSLV */ ado.placement({id: 'ado-5LU7Ss1EOLStf331QPWgUu_ZUXSZyydUKPeKIkQLDE3.Z7', server: 'delfilv.adocean.pl' });

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 15.04.2010 00:54
>Aleksis - TIE NAV ''Aisberga'' anonīmie prātuļojumi, tās ir konkrētas latviešu rakstnieka pārdomas, atziņas, vērtējumi par PIEREDZĒTO savas dzīves laikā. Tās L.Pura atmiņas/aprakstus var dažādi novērtēt dažādi cilvēki, un dažādus citātus tam var piemeklēt - taču sasteigt ar galīgajiem secinājumiem nevajadzētu (vispār jau 20.gs. notikumus un cilvēku dzīves/darbus ar vienu melnbalto ''lineālu'' mērīt nevēlos - un tiesāt par uzskatiem netaisos). L.Pura rakstītais man ir kā informācija pārdomām (interesants ir arī stāst 'Diena pirms virpuļa' krājumā 'Gaismēnas' par 1940.g. notikumiem ). Starp citu, ar L.Pura paveiktā īsu aprakstu var iepazīties - http://www.makslinieki.lv/profile/251/

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Reality 15.04.2010 00:44
Lai saprastu, kas domāts ar kļūdainu valodu - minēsim dažus valodas lietojuma piemērus:
=========
>>> Aisbergs: Vispirms jau tāpēc, ka pie mums dzīvo ietekmīgs daudzums krievu valodā runājošie, izveidojusies divkopienu sabiedrība, skan divvalodība, vispirms Baltijas lielākajā pilsētā Rīgā.
=====
"daudzums ... runājošie" - locījumi nepareizi saskaņoti.
"skan divvalodība" - kliba metafora, kur kaut kas tik abstrakts kā divvalodība vēl mēģina skanēt.
"vispirms..." - laika apstāklis lietots nevietā; "visvairāk" vai "vislielākajā mērā" ir pavisam kas cits nekā "vispirms".

Turpmākajā Reality citētajā Aisberga rakstā ir tādas valodas pērles:

== "gājām uz neatkarības apjaunošanu". Pat izlabojot ortogrāfijas kļūdu - "gājām uz ... atjaunošanu" skan jocīgi. Krievu valodā šādi frazeoloģismi ar darb.v. "iet" ir iespējami - "речь шла о ..."; "пожертвования шли на восстановление....".
== "To savās rokās kā vadošam iedeva Ivaram Godmanim un viņš pārņēma." --- Pietrūkst dažas pieturzīmes, un teikums trūkstošā papildinātāja dēļ izskatās nepabeigts.
== " Latvijā tas vispirms prasīja finansu jomā neuzticēt valsts un pašvaldību naudas līdzekļus bankai, kurā klientos ir uzkrītoši liels skaits nerezidentu, t.i. citas valsts pilsoņi ar apjomīgām naudas summām, tātad „Parex bankai”." --- šāda teikuma jēga vārdu kārtības dēļ uztverama ar lielām grūtībām.
== "Pirmajā reizē naski izsaimniekoja vairāku paaudžu tautsaimniecībā uzkrāto, notika tā sauktā valsts nozagšana." --- "notika nozagšana" ir īpaši jauks teiciens. Teikumam ir subjekts/darītājs. Un tas darītājs ir "nozagšana", kura, protams, notika. Manuprāt, šādi teicieni patiktu visiem, kuri kaut ko ir nozaguši. Jo nozagšana tā vienkārši ņem un notiek.

Jums "Aisberga" anonīmajiem rakstītājiem vajadzētu ieteikt ar steigu nomainīt vietnes redaktoru. Savukārt, Zinovjevu ir reizēm smieklīgi palasīt. Man īpaši patīk viņa prātojumi par padomju dzeršanas kultūras jēgu un nozīmi - http://pjanstvo.rpod.ru/
It īpaši zīmējumi. Par Zinovjeva aktualizēšanu liels paldies Reality - citējiet viņu vairāk! Pareizi dzert šņabi kopā ar "sobutiļņikiem" mums varētu būt aktuāli.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Reality 15.04.2010 00:11
"AIsberga" anonīmie prātuļojumi būtu vismaz jāuzraksta pareizākā valodā. Esmu programmētājs nevis filologs, tomēr acīs cērtas neskaitāmas vietas, kur būtu ar sarkanu zīmuli jāiet pāri. Demagoģija, ja nav prasmīgi pasniegta, zaudē jebkādu jēgu.

"Mērnieku laiku" varoņa Kaspara Gaitiņa vārdiem sakot - tie "kuri nedz zied, nedz nes augļus, ir tie, kuriem nav nedz ticības, nedz darbu un kuriem nav nekas svēts un nekas grēcīgs. Šie ir gan tie visu tukšākie, bet tomēr ne visu bīstamākie cilvēki."a

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 14.04.2010 22:15
I.Ījabs:''(..) Tiem, kuriem ir iebildumi pret uzņēmēju līdzdalību kā tādu, vajadzētu atcerēties, ka pie parlamentārās demokrātijas šūpuļa ir stāvējuši tieši uzņēmēji. '' -

IEBILDUMU NAV, kam tādi ira, tie, iespējams, 4.maija demokrātijas šūpuļa veidošanas pirmssākumus nepieredzēja (vai vēl nebija apzinīgā/sprietspējīgā vecumā ). I.Ījaba atziņu apstiprinājumu var gūt palasot ''šūpuļveidošanas'' aculiecinieka L.Pura 'Aizejot atskaties-4', īpaši sadaļas 'Sāka un pabeidza' un 'Greizo pamatu rati' . Interesanta lasāmviela: ''Tautsaimniecība ir pamats, uz kura stāv tauta. To savās rokās kā vadošam iedeva Ivaram Godmanim un viņš pārņēma. Neuzskaitīšu daudzos aizdomas raisošos faktus un faktiņus, par kuriem var izlasīt ne vienā vien grāmatā, par premjera rīcību, pieminēšu tikai kuriozo metāla eksportu, pat kapsētu čuguna krustus ieskaitot, un vēl prātā palikusī Latvijas KP CK izbijušā finansu instruktora Valērija Kargina ierašanās pie valdības galvas Ivara Godmaņa, saskaņojot brīvu valūtas maiņu, tātad bankas tapšanu. Abi vienojās. Abi vienojās arī tagad, 2008. gadā. Un Latvija iekrita tik dziļā finansiālā un ekonomiskā bedrē, ka no tās būs jārāpjas ārā mūsu bērnubērnu bērniem.'' http://www.aisbergs.lv/?p=16678

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 14.04.2010 17:24
I.Ījabs:''Pirmā demokrātiskā revolūcija modernajā pasaulē norisinājās 1776. gadā ASV......'' - NEBŪT NEAPŠAUBOT augsto 'Politika.lv' vietnes 'vidējā' apmeklētāja/rakstu lasītāja 1776.g. demokrātijas būtības izpratni ( 4.maija demokrātija tā nebija ) - es uzdrošinos ieteikt izlasīt vismaz 1.nodaļu iz H.Bīčeres-Stovas ' Krustēva Toma būda ' ar nosaukumu '- kur lasītājs iepazīstās ar humānu cilvēku ' (divu džentelmeņu saruna par reālo demokrātiju ASV ) - NU TOS I.Ījaba pieminēto ''Ekonomiski aktīvs cilvēks mazāk mētājas ar vārdiem, viņš labāk par citiem spēj skatīt lietas ilgtermiņā.'' jau Politika.lv lasītājs var iepazīt labāk, noskatoties M.Skorzēzes/ 2002.g. lielisko filmu 'Gangs of New York/Ņujorkas bandas'' - darbības laiks akurāt' tas pats, kas k/f/romānā ''Mērnieku laiki''. Var salīdzināt latvju darbīgo Prātnieku vai amerikāņu Miesnieku/The Bucher, lai saprastu amerikāņu kapitālisma un ''demokrātijas'' globālā uzvaras triumfālo uzvaras gājienu.

p.s. Un kā vienmēr - par izpratnes faktoru un 'muļķa laidēju' atpazīšanas metodoloģiju - domātāja A.Zinovjeva atziņas: '' Если говорить о том, что образует основу человеческих объединений, человеческой жизни, то в марксистские годы вам сказали бы, что это базис, то есть экономика. От этого представления не отказались до сих пор. Если вы следите за средствами массовой информации, смотрите телевидение, читаете газеты — без конца только и твердят: “Экономика, экономика, экономика, экономика”. Это как бы важнее всего. Я вас уверяю, что это тоже идеология, ложная идеология, и ее специально навязывают, чтобы отвлекать внимание людей от понимания реальности такой, какой она является на самом деле.'' http://www.polit.ru/lectures/2005/09/21/psizm.html

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 14.04.2010 13:32
Kalvis:''Man pilnīgu neizpratni radīja I.Plaudes piedāvātā Latvijas "attīstības vīzija" - 3000 EUR vidējā alga uz 2020.gadu.'' -

NEO pašlaik publicētie dati par REĀLAJĀM algām nerada neizpratni - atļauja maksāt prēmijas valsts kapitālsabiedrībām nerada, Valsts Kontroles revīziju dati nerada, Mercedes škandāls nerada, OFICIĀLĀ STATISTIKA nerada (tās kliedzošā neatbilstība reālajai dzīvei/tendencēm) - bezdarbs esot samazinājies par 0.1 % bl, bla, bla. Bertolds Fliks gan piekristu Plaudei (sk. publikāciju jaunākajā Sestdienā). Viss notiek - viss notiek saskaņā ar P.Drukera rakstīto (atziņām):''Vadītāji kļūdās tāpat kā padotie, taču vadītāju kļūdas izmaksā dārgāk'' - ņemot vērā specifisko Latvijas kapitālismu - samaksu par savām kļūdām vadītāji (vietējo cilšu/klanu/brālību) atkal (2020.g.) pacentīsies piedzīt no 'reņēdājiem' ?

reality 14.04.2010 13:36
>Kalvis - A.Šlesera viena radītā darba vieta 50 000 solīto vietā man izbrīnu nerada - gluži otrādi - pat ''uzslavēt'' Šleseru vajadzētu par spēju operatīvi pieņemt lēmumu
http://www.herluf-bidstrup.ru/bidstrup1_140.htm

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

RM 14.04.2010 12:04
Raksts ir vairāk kā "In Memorium" mirstošam pacientam...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ilžux 14.04.2010 00:11
nu šitas gan ir viens BAIGI labs raksts. Ījabs tiešām rullē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kalvis 13.04.2010 23:51
Man pilnīgu neizpratni radīja I.Plaudes piedāvātā Latvijas "attīstības vīzija" - 3000 EUR vidējā alga uz 2020.gadu. Šāds plāns pilnīgi nogalinās Latvijas uzņēmumu konkurētspēju - man ir brīnums kā darba devējiem šādas trakas domas vispār nāk prātā. Turklāt visi šie cilvēki tak ir piedzīvojuši 2006-2007.gadu, kad tiešām bija strauji jāpaaugstina algas, nekādā saistībā ar darba ražīguma pieaugumu. Ja nu vienīgi I.Plaude cer uz eirozonas hiperinflāciju...

Uzņēmējdarbības attīstībai kaut kāda vīzija tiešām ir vajadzīga - un tai būtu jābūt Latvijas cilvēkresursu attīstībai. Lai pietiekamā daudzumā piedzimtu bērni, lai viņi mācītos normālās skolās, lai būtu mūžizglītība priekš pārkvalificēties gribošiem pieaugušajiem un vismaz minimāla veselības aprūpe - lai cilvēki nezaudētu darbaspējas. Vienīgi veselā un izglītotā sabiedrībā (kur arī pirmspensijas cilvēki, jaunās māmiņas, studējošie jaunieši, tālos reģionos dzīvojošie tiek pilnvērtīgi izmantoti darba tirgū) būs jēga palielināt pensijas vecumu līdz 65 vai 70 gadiem, un varēs sakārtot sociālo budžetu. Pretējā gadījumā sabiedrība novecos - divreiz mazākai jaunākai paaudzei būs jāuztur daudzi pensionāri, plus pašiem savi bērni, plus vēl jāapmaksā daudzskaitlīgākās paaudzes "treknajos gados" ietaisītais valsts parāds. Tādā gadījumā nākotnes izredzes uzņēmējiem, kuri vēlas strādāt tieši Latvijā, nebūs nekādas spožās.

Protams, uzņēmējiem nepatīk konkurence, bet "prime quality" darbaspēka visiem nepietiks. Visi nevarēs nodarbināt jaunus cilvēkus ar izcilu izglītību, labām svešvalodu zināšanām, ar iespējām doties komandējumos, strādāt virsstundas un bez ģimenes saitēm. Vairumam uzņēmēju jau tagad ir jāstrādā ar grūtāk izmantojamiem darbaspēka resursiem (cilvēkiem, kuriem trūkst izglītības vai iemaņu, kuri ir pamatīgi jāapmāca, cilvēkiem, kuri var strādāt tikai nepilnu darba nedēļu vai strādāt no mājām, kuriem bieži slimo bērni, utml.) - un nevar visi tikai "nosmelt darbaspēka krējumu".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

G.D. 13.04.2010 20:23
Labs raksts. Apkopo un izcelj svarigako. Par nozheloshanu autors nav pietiekami pietuvinats, lai no taa butu kada jega.

Saistītie raksti
Lai veicas pb

Lai veicas, Pasaules Banka! 39 Autors:

Izstrebeji

Izstrēbēji 24 Autors:Ivars Ījabs

Atbildiba par valsti

Atbildība. Par valsti 64 Autors:Māris Brants

Failed state latvija

Failed state. Latvija? 107 Autors:Ivars Ījabs

Bīstamie sakari politika.lv

Citi autora darbi
12727110013 5c69a8acc9 z

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes 13 Autors:Ivars Ījabs, Toms Rostoks et al

Vraks

Vai nesodītais nav blēdis? 8 Autors:Ivars Ījabs, Skaidrīte Lasmane

5785939392 53fd8b0e0a

Miers un Bērziņš 1 Autors:Ivars Ījabs

Puks

Bet rūgtumiņš palika 2 Autors:Ivars Ījabs