Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta personāla politikas attīstības virzieni

 • Autors:Ilona Kronberga
 • Organizācija:PROVIDUS
 • Gads:2007
 • Valoda:latviešu

Pētījums tika veikts, lai gūtu pamatojumu Valsts Probācijas dienesta (VPD) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) personāla attīstības pamatvirzieniem.

Iesaki citiem:

Pētījuma rezultātu pielietojums

Uz pētījumā gūtajiem secinājumiem un informācijas analīzi  balstīta tālākā personāla politika:

 1. veicot jau esošā personāla resursu funkcionālo un kvalitatīvo novērtēšanu;
 2. plānojot personāla optimizāciju atbilstoši politikas plānošanas dokumetiem, kā arī izstrādājot tos; starptautiskajiem tiesību aktiem un Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām;
 3. veicot jauna personāla piesaistīšanu un profesionālo apmācību sodu izpildes un notiesātu personu uzraudzības sistēmām;
 4. izveidojot VPD un IeVP vienotu un regulāru personāla kvalifikācijas novērtēšanas un rotācijas sistēmu, atbilstoši starptautisko normatīvo aktu rekomendācijām;
 5. īstenojot jebkuras tālākās personāla reformas VPD un IeVP.

Pētījuma mērķis:

Uz Latvijas un ārvalstu praksi, un starptautiskajiem tiesību aktiem balstītu priekšlikumu (secinājumu) formulēšana VPD un IeVP personāla attīstības modeļa izveidošanai, proti - Latvijas penitenciārās sistēmas (VPD un IeVP) personāla pārvaldes iespējamie modeļi.

Pētījuma uzdevumi:

 1. apkopot informāciju par penitenciārās sitēmas un personāla pārvaldes modeļiem vismaz trijās Eiropas valstīs. Valstis izvēloties vadoties no tā, kurai tuvāka tiesību sistēma Latvijas Republikai (piedāvāju: Igauniju; Zviedriju; Norvēģiju);
 2. apkopot informāciju par starptautiskajos aktos rekomendētajiem penitenciārās sistēmas un personāla pārvaldes modeļiem;
 3. veicot 1. un 2. punktos apkopotās informācijas analīzi, formulēt priekšlikumus - modulēt iespējamos Latvijas penitenciārās sistēmas un personāla pārvaldes variantus.

 Pilns pētījuma teksts (731.54 KB).

Pētījuma prezentācija " Penitenciāro iestāžu personāla politika (1.50 MB)".

 

Iesaki citiem:

Citi autora darbi
Zirgs

Kas ir laime? 1 Autors:Ilona Kronberga