Atslēgvārdi:

Iebraucējs, kuru gaida 71

Intervija ar profesoru Hoakinu Arango (Joaquin Arango), Spānijas imigrantu integrācijas konsultatīvā foruma bijušo priekšsēdētāju.

Cilvēki, kas Latvijā ieradās sen, kad PSRS vēl pastāvēja, droši vien nejūtas tā, kā Spānijā jūtas marokāņu vai afgāņu imigranti.

Iesaki citiem:
Knopkas
Foto:xsphotos

Latvijā ar jaunu sparu ir aktualizējušās diskusijas par integrāciju, un šogad plānots izveidot nacionāla līmeņa konsultatīvo padomi ar imigrantu un viņu organizāciju pārstāvju, kā arī ministriju un pašvaldību pārstāvju līdzdalību. Līdzīgas padomes jau darbojas citviet Eiropā — kā vadošie piemēri minami Spānija un Somija. Latvijas gadījums gan atšķiras, jo trešo valstu imigrantu skaits pagaidām ir salīdzinoši mazs, toties nozīmīga sabiedrības daļa ir nepilsoņi.

Lai mācītos no citu valstu pieredzes un spriestu par piemērotāko imigrantu integrācijas padomes modeli Latvijai, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS jūnijā rīkoja starptautisku konferenci. Tajā savā pieredzē dalījās arī Spānijas imigrantu integrācijas konsultatīvā foruma bijušais vadītājs profesors Hoakins Arango.


Pēdējos 20 gados Spānija piedzīvojusi plaša mēroga imigrāciju. Īpaši kopš 2000. gada imigrantu skaits ir pieaudzis vairāk nekā piecas reizes, un kopumā imigrantu īpatsvars Spānijā ir aptuveni 13%. Tomēr iepriekš Spānija gadsimtiem bija pazīstama kā emigrantu valsts. Kas notika un cik veiksmīgi valsts tika galā ar šo jauno situāciju?

Hoakins Arango
Foto - EAE Business School

Imigrācijas pieauguma iemesli ir meklējami ekonomikā. No 1994. līdz 2007. gadam Spānija piedzīvoja labus ekonomiskās izaugsmes tempus, augstākus nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES). Tā bija darbietilpīga ekonomikas izaugsme, tāpēc bija liels pieprasījums pēc ārvalstu darbaspēka. Vienlaikus savu lomu spēlēja arī demogrāfiskais faktors — Spānijas sabiedrība noveco. Tāpēc imigranti ieguva pusi no katru gadu radītajām simtiem tūkstošu jauno darba vietu.

Imigrācija turpinājās vēl pāris gadus, arī sākoties krīzei, bet, pieaugot bezdarbam, pieprasījums pēc ārvalstu darbaspēka sāka mazināties. Atzīmēšanas vērts ir fakts, ka sabiedrība ļoti straujo imigrantu pieplūdumu kopumā uztvēra mierīgi un labvēlīgi. Nebija nekādu nemieru vai vērā ņemama popularitātes pieauguma populistiskām, ksenofobiskām partijām.


Arī pēc krīzes sākuma?

Attieksme joprojām ir pozitīva un pamatā nav mainījusies. Imigrantus nevaino par ekonomisko krīzi, visi zina, ka viņi par to nav atbildīgi. Sabiedrības attieksme ir saprātīga un nobriedusi. Protams, tajā pašā laikā šodien imigrantu darbaspēks vairs nav tik pieprasīts.


Spānijā ir augstākais bezdarbs ES. Kāda ir proporcija starp spāņu un imigrantu bezdarbu?

Bezdarbs ir ļoti augsts abās grupās. Imigrantu bezdarbs pat ir nedaudz augstāks, jo inerces dēļ imigrācija tupinājās arī pēc tam, kad sākās krīze. Jaunas darba vietas netika radītas, gluži pretēji — tās tika iznīcinātas.

Tagad imigrācija ir krietni samazinājusies.

Ieceļošanas apmēri ir samazinājušies un izceļošanas paaugstinājušies. Tik daudz, ka pagājušajā gadā izbraucēju skaits pirmo reizi bija lielāks nekā iebraucēju. Tomēr kopumā imigrantu kopiena ir samazinājusies ļoti nedaudz — par aptuveni 50 000 no 6 miljoniem. Tas nav daudz, tomēr iezīmē, ka tendence ir mainījusies.


Kāda ir attiecība starp imigrantu un spāņu emigrāciju?

To ir grūti pateikt, jo daudz imigrantu šajos gados naturalizējās un ieguva Spānijas pilsonību. Daļa no viņiem dodas prom un statistikā parādās kā spāņi. Tomēr es domāju, ka spāņu emigrācija ir ļoti neliela, kaut gan simboliski tā ir pieaugusi, un tas pievērš mediju uzmanību.

No tiem, kas pamet Spāniju, nozīmīga daļa ir jauni cilvēki ar labu kvalifikāciju un prasmēm. Cilvēki ar maģistra, doktora grādu — viņiem ir grūti atrast labu darbavietu Spānijā, un viņi to meklē citur. Tāpēc rodas iespaids, ka valsts zaudē cilvēku resursus. Tomēr es domāju, ka skaitļos tam ir vairāk simboliska nekā reāla nozīme.

Protams, tas viss ir radījis zināmu šoku. Pēc 20 gadu ilgas plaša mēroga imigrācijas tas ir jaunums, ka gan spāņi, gan imigranti tagad dodas prom. Pārsvarā atpakaļ dodas imigranti no Latīņamerikas — Kolumbijas, Ekvadoras. Ļoti maz no citiem pasaules reģioniem.


Vai ir dati, cik Spānijā esošo imigrantu plāno tur palikt pastāvīgi, un cik plāno ar laiku doties atpakaļ?

Patlaban lielākā imigrantu grupa ir rumāņi — aptuveni 800 000, tad marokāņi, kuru skaits ir līdzīgs. Tad seko ekvadorieši — ap 300 000 — un kolumbieši. Es nedomāju, ka var daudz ko pateikt par viņu plāniem. Tie neko daudz nenozīmē — daudz imigrantu apgalvo, ka viņi plāno doties atpakaļ, bet lielākā daļa no viņiem to nedara. Šādu paziņojumu vērtība nav diez ko liela. Realitāte gan liecina, ka proporcionāli atsevišķu valstu piederīgie tiecas atgriezties vairāk nekā citu, bet no tiem gandrīz visi ir latīņamerikāņi. Piemēram, marokāņi un ķīnieši paliek. Eiropiešu imigrantu gadījums ir citāds, jo distances ir mazākas, viņi ceļo turp un atpakaļ, to ir daudz grūtāk izmērīt. Bet viss liecina, ka arī viņi paliek.


Kādi varētu būt iemesli tam, ka atgriežas tieši latīņamerikāņi?

To ir grūti pateikt. Iespējams, tas saistīts par pieķeršanos savai kopienai mājās, ģimenei, kas tur palikusi. Varbūt arī attālums spēlē savu lomu, jo latīņamerikāņu gadījumā lēmums atgriezties ir daudz nozīmīgāks nekā, piemēram, marokāņiem. Marokāņi arī īsti nevēlas atgriezties, jo uzskata, ka tur situācija ir sliktāka. Šajā sakarā pieminami arī bulgāri. Viens no maniem studentiem nesen veica pētījumu par bulgāru imigrantiem. Gandrīz visi aptaujātie paziņoja, ka viņi vēlas palikt Spānijā. Kaut gan šeit ir krīze un valsts piedzīvo grūtus laikus, viņi saka, ka situācija Bulgārijā ir sliktāka un nav pazīmju, ka tā uzlabotos. Bulgāri jūt, ka Spānijā pret viņiem labi izturas, un viņi jau ir identificējušies ar šo valsti.


FORUMA BALSI DZIRD UN UZKLAUSA

Pievērsīsimies Spānijas imigrantu integrācijas konsultatīvajam forumam, ko jūs vadījāt līdz maijam. To dibināja 90. gados kā nacionāla mēroga konsultatīvo padomi, ko tagad plānojam izveidot arī šeit — Latvijā. Kādi ir Spānijas organizācijas uzdevumi?

Pamatuzdevums ir veicināt imigrantu pārstāvniecību un līdzdalību. Likt valdībai un varas iestādēm ņemt vērā imigrantu vajadzības un prasības.


Forums darbojas jau gandrīz 20 gadu. Vai tas ir spējis sasniegt šos mērķus?

To ir grūti izmērīt, tam nav skaitlisku indikatoru. Tomēr es domāju, ka forums ir izaudzis par cienījamu organizāciju, tās viedokli ņem vērā. Foruma balsi dzird un uzklausa. Imigrantiem tam ir arī simboliska vērtība. Cilvēki redz, ka ar viņiem rēķinās, ka viņus pārstāv oficiāla organizācija, kuras viedokli uzklausa, diskutējot par likumprojektiem un tamlīdzīgi. Viņi var izvirzīt prasības un protestēt, ja kaut kas nav kārtībā.


Spānijas konsultatīvā padome tiek slavēta kā piemērs Latvijai un pārējai Eiropai. Kas ir pamatā tam, lai šāda organizācija veiksmīgi darbotos?

Tā ir laba prakse. Protams, tā nav panaceja, nevar gaidīt, ka tā atrisinās visas problēmas. Tomēr ir labāk, ka šāda organizācija pastāv, nekā nepastāv. Bez simboliskajām funkcijām, kuras jau minēju, ļoti nozīmīgs uzdevums ir arī radīt telpu dialogam, zināšanu apmaiņai un sadarbībai starp imigrantu asociācijām, lielākajām nevalstiskajām organizācijām, arodbiedrībām, darba devēju konfederācijām un valsts iestādēm. Šajā telpā tās var iepazīt viena otru, apspriesties, sadarboties, celt savstarpējo uzticību un paļāvību. Un šādi forumi arī tuvina imigrantus valsts pārvaldei, jo Spānijā tie pastāv arī reģionālā līmenī, kaut gan vissvarīgākā un ar nozīmīgākajām funkcijām ir nacionālā padome.


Nacionālais un reģionālie forumi savstarpēji sadarbojas?

Vairāk vai mazāk. Daudzas reģionālās padomes komunicē ar nacionālo forumu, ko uzskata par atskaites punktu, iedvesmas avotu, no kura lūdz atbalstu un padomu


Spānijas valdība, kaut gan tās sastāvs mainās, ir vienmēr uzklausījusi nacionālo forumu. Piemēram, Īrijā pēc pēdējām vēlēšanām un valdības nomaiņas var uzskatīt, ka līdzīga organizācija tagad vairs nepastāv. Kā Spānijas nacionālajai padomei izdodas būt tik stabilai, un vai, mainoties valdībām, mainās arī to attieksme pret šo organizāciju?

No vienas puses, Spānijas forumam ir likumīgs pamats — tā pastāvēšana ir noteikta likumdošanā. Jebkādas izmaiņas ir jādiskutē parlamentam. Tas nodrošina organizācijas nepārtrauktību un viengabalainību. Taču varbūt vēl nozīmīgāks ir politiskais faktors. Spānijas sabiedrība ir diezgan egalitāra, demokrātiska un imigrantus atbalstoša, bet forums tiek uzskatīts par demokrātijas manifestāciju. Ja valdība mēģinātu kaut kādā viedā vērsties pret organizāciju un to apspiest, politiski tas izmaksātu dārgi. To nosodītu kā nepareizu rīcību.

Kas attiecas uz dažādām valdībām, to attieksme pret forumu ir atšķirīga. Sociāldemokrātu valdība, kas diezgan ilgi bija pie varas, atbalstīja gan imigrantus, gan forumu. Konservatīvo valdība bija daudz mazāk atbalstoša, un tagad tā ir atguvusi varas grožus. Varam sagaidīt, ka tās labvēlība organizācijai būs daudz mazāka. Tomēr nedomāju, ka konservatīvie uzdrīkstieties apspiest forumu. Droši vien tā vietā valdība organizācijai pievērsīs mazāk vērības.


Tātad jaunā valdība sadarbosies, bet nelabprāt?

Tieši tā. Politiski būtu pārāk dārgi uzbrukt forumam, jo sabiedrība to uzskatītu par nedemokrātisku rīcību.


GAN NEPILSOŅI, GAN IMIGRANTI

Valdībai ir jāuzklausa rekomendācijas, taču nav pienākuma tās īstenot?

Jā. Kas ir svarīgi — tās ir konsultācijas. Konsultācijas ir obligātas, tas ir noteikts likumā. Ja valdība strādā pie likumprojekta par imigrāciju vai jebko, kas ar to saistīts, ar likumu ir noteikts pienākums uzklausīt padomes viedokli.

Konsultācijas notiek jau no paša sākuma, nevis tad, kad likumprojekts jau ir izstrādāts?

Jā, bet, protams, valdība un parlaments var izvēlēties — ņemt vērā padomes lēmumu vai nē. Forums nav vienīgā organizācija, kas pārstāv imigrantu intereses, taču oficiāli tas ir jāuzklausa. Pirms likumprojekts nonāk izskatīšanā parlamentā, par to ir jābūt foruma atzinumam.


Vai varat minēt piemēru, kad forums nācis klajā pats ar savu iniciatīvu?

2011. gadā notika vietējās vēlēšanas, kurās pirmo reizi varēja piedalīties arī trešo valstu piederīgie, ne ES pilsoņi. Bet procedūra bija sarežģīta un birokrātiska. Bija nepieciešamas apliecības, un tas varēja traucēt iespējas piedalīties vēlēšanās. Tad forums uzņēmās iniciatīvu, apelējot pie publikas un sapulcējot dažādas varas institūcijas, kas varētu atrisināt šīs problēmas. Pateicoties tam, izdevās paaugstināt vēlētāju aktivitāti.

Forums nāk klajā arī ar deklarācijām. Piemēram, kad Arābu pavasara laikā no Tunisijas bija migrantu pieplūdums Itālijā un Francijā, kur pret viņiem neatbilstoši izturējās.

Tomēr ikdienišķās lietas ir vissvarīgākās — būt daļai no diskusiju procesa, novērtēt likumprojektus, kas attiecas uz imigrantiem. Spānijai ir nacionālais integrācijas plāns, kas jāpārskata ik pēc trim gadiem. Un šeit foruma ieguldījums ir ļoti svarīgs.

Katru gadu padome arī raksta ziņojumu par situāciju integrācijas jomā Spānijā, pētījumā pieskaroties vairākiem aspektiem: nodarbinātībai, veselībai, izglītībai, diskriminācijai, sociālajām tiesībām u.c. Tas ir noderīgi, jo pamatā tās ir NVO un imigrantu asociācijas, kas novērtē situāciju, aicina rīkoties un piedāvā risinājumus. Valdība to ņem vērā. Pētījumu publicē un izplata, par to ziņo mediji.


Forums pārstāv arī ES valstu piederīgos, ne tikai trešo valstu pilsoņus?

Jā, piemēram, no Rumānijas un Bulgārijas. Parasti imigranti tiek pārstāvēti caur nozīmīgām asociācijām. Valdība aicina pieteikties tās, kuras būtu ieinteresētas iesaistīties forumā. Tad, balsoties uz likumā noteiktiem kritērijiem, tiek izvēlētas asociācijas ar visplašāko pārstāvniecību, tajā skaitā ņemot vērā, lai tiktu pārstāvētas dažādas imigrantu grupas. Pašlaik forumā darbojas liela marokāņu asociācija, divas ekvadoriešu, viena kolumbiešu, bolīviešu, ķīniešu, kā arī rumāņu, bulgāru organizācijas.


Kāda situācija ES ir ar līdzīgām imigrācijas padomēm? Tādas pastāv Īrijā, Somijā, bet kā ir citur?

Ar dažāda mēroga pārstāvniecību dažās valstīs šādas padomes ir. Precīzāku informāciju var iegūt, aplūkojot Imigrantu integrācijas politikas indeksu. Tomēr dažās valstīs šādas organizācijas nepastāv, un tas ir saistāms ar valstu politisko kultūru un citām lietām. Es teiktu, ka Spānija un Somija ir labākie piemēri.


Spānijā un Īrijā nacionālās imigrācijas konsultatīvās padomes izveidoja, kad abas valstis piedzīvoja nozīmīgu imigrācijas pieaugumu. Bet Latvijā imigrācija bija Padomju laikos, un šī imigrantu kopiena šeit jau ir iesakņojusies. Šobrīd imigrācija ir salīdzinoši neliela. Ja Latvija izveidotu šādu nacionālo padomi, kā tā atšķirtos no Spānijas? Vai jums būtu kādi ieteikumi?

Manuprāt, Latvija ir ļoti īpaša valsts, jo faktori, kas saistīti ar pagātni PSRS sastāvā, nepastāv daudzās valstīs. Tas pats attiecas uz situāciju, ka jums ir liels skaits nepilsoņu. Un tas apstākļus padara sarežģītākus. Šie cilvēki, kas Latvijā ieradās sen, kad PSRS vēl pastāvēja un vismaz formāli bija viena valsts, es nezinu, cik lielā mērā viņi jūtas kā imigranti. Droši vien ne tā, kā marokāņu vai afgāņu imigranti. Tas rada ļoti īpašu situāciju. Tomēr es teiktu — ja konsultatīvā padome tiek izveidota, šī īpatnība jebkurā gadījumā ir jāņem vērā. Padome būtu jāveido tā, lai tajā ir pārstāvēti gan nepilsoņi, gan imigranti. Es gan nezinu, kā to izdarīt, jo neesmu pazīstams ar šāda veida situāciju. Spānijas gadījumā viss ir vienkāršāk — ir diezgan skaidrs, kurš ir imigrants un kurš nav. Bet Latvijā vēstures dēļ lietas ir sarežģītākas.


Tātad pirms 20 gadiem imigrantu padomes dibināšana Spānijā bija vienkārša?

Jā. Foruma mērķis bija veicināt imigrantu līdzdalību. Bija skaidrs, ka būtu labi izveidot telpu, kur imigrantu pārstāvji būtu kopā ar sociālā atbalsta organizācijām, arodbiedrībām, darba devējiem un varas iestādēm. Un tas bija salīdzinoši vienkāršs uzdevums arī tādēļ, ka bija skaidrs, kas ir imigranti — ekvadorieši, marokāņi, bolīvieši, ķīnieši, rumāņi, bulgāri. Spānijā nav tāda apzīmējuma, kā „nepilsonis”.

Prezentācija: (Pievienotais failspdf)


Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (71) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
johnb6174 bond

Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting.
zentec canada

Tmp author
Ashish Yadav

if you want to get coupon and deals offers related to products then go to
<a href="https://www.dealindiaweb.com/stores/Dominos">Dominos coupons</a>
<a href="https://www.dealindiaweb.com/stores/Firstcry">Firstcry coupons</a>

Tmp author
Ashish Yadav

Dominos coupons

Tmp author
johnb6174 bond

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
tucker estate

Tmp author
Sana Haroon

get more entertainment watch this https://dubaikk.com/

Tmp author
johnb6174 bond

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Tnpsc general studies

Tmp author
johnb6174 bond

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
best payday loans

Tmp author
johnb6174 bond

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
bail bonds San Diego

Tmp author
pioneer seo

All our Car Covers are backed by our exclusive Lifetime Warranty and a Perfect-Fit Guarantee. Your purchase is also protected by a 30-day risk free, money back guarantee should you not be 100% satisfied with your Chevrolet Corvette Car Covers. Order now and take advantage of our Free Shipping.gmc acadia car cover

Tmp author
Ashish Yadav

Nice information which is good for me and others also we would like to get more like these.

<a href="http://www.tatkalirctc.com/">tatkal ticket online</a>
<a href="http://www.tatkalirctc.com/">book tatkal tickets</a>
<a href="http://www.tatkalirctc.com/">tatkal tickets online</a>


Tmp author
johnb6174 bond

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. watch boxes for men Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.

Tmp author
johnb6174 bond

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
Sell My Fayetteville NC House Fast

Tmp author
johnb6174 bond

I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that.
jabong coupons

Tmp author
johnb6174 bond

I have recently started a blog. the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.
4 zampe

Tmp author
johnb6174 bond

This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!.

Reisepuzzle Reiseblog

Tmp author
johnb6174 bond

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
Städtereisen für Pärchen

Tmp author
johnb6174 bond

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
شركة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة شركة تنظيف منازل بالمدينة المنورة

Tmp author
johnb6174 bond

I actually checked right up your website considering Concerning listened to a great deal of pertaining to a person's discussions. Grateful to talk about, a gossip very well; you will be okay around this
شركة نقل عفش بالدمام شركة نقل اثاث بالدمام شركة نقل عفش بالدمام

Tmp author
johnb6174 bond

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
florist in nyc

Tmp author
johnb6174 bond

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
does spartagen work

Tmp author
johnb6174 bond

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
betting

Tmp author
usman ali

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. whatsapp status love

Tmp author
jr reviews

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. The Millionaire Brain Academy eBook PDF

Tmp author
johnz308 johnz308


I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often.

Furniture Fittings

Tmp author
johnz308 johnz308

Thank you for an additional great post. Exactly where else could anybody get that kind of facts in this kind of a ideal way of writing? I have a presentation next week, and I’m around the appear for this kind of data.
The Guy Magnet System

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.
Make Him Desire You Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
The Psystrology Method

Tmp author
johnz308 johnz308

This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
What Men Secretly Want

Tmp author
johnz308 johnz308

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
Text The Romance Back

Tmp author
johnz308 johnz308

Useful information. Fortunate me I discovered your web site by accident, and I am stunned why this accident didn’t came about in advance! I bookmarked it.
The Instant Switch Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject?
Children Learning Reading

Tmp author
johnz308 johnz308

Thank you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.
Language of Lust Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..

Language of Desire

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for the writeup. I definitely agree with what you are saying. I have been talking about this subject a lot lately with my brother so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed!
Lovetraction Lines

Tmp author
johnz308 johnz308

I really want to say thank you for the information you have shared. Keep writing these kind of posts and I will be your loyal reader. Thanks again.

The Respect Principle

Tmp author
johnz308 johnz308

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
animal jam codes

Tmp author
johnz308 johnz308


This article was written by a real thinking writer. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back.

Red Smoothie Detox Factor Review


Tmp author
johnz308 johnz308

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..
facebook

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly that love and read more on this topic. If possible, such as gain knowledge, would you mind updating your blog with additional information? It is very useful for me.
michael fiore text your ex back

Tmp author
johnz308 johnz308


useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
The guy magnet system

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things. The web site style is perfect. the articles is really great : D. Good job. cheers
Red Smoothie Detox Factor Review 200 links

Tmp author
johnz308 johnz308

Keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this web site and I believe that your site is real interesting and has lots of great information.
The Secret Brain System Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many.
How To Read A Man Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work.
The Respect Principle

Tmp author
johnz308 johnz308

I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
Diabetes Destroyer system

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint.
Text Your Ex Back

Tmp author
johnz308 johnz308

I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks
Mend The Marriage By Brad Browning

Tmp author
johnz308 johnz308

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
The Language of Desire

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.
The Bonding Code Review

Tmp author
johnz308 johnz308

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,

Pull Your Ex Back Review

Tmp author
Jazib Raza

Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing?
Superior Singing Method Review

Tmp author
johnz308 johnz308

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
Paleo Grubs Book Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Your content is valid and informative in my personal opinion. You have really done a lot of research on this topic. Thanks for sharing it.
The Millionaire Brain Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.
The Woman Men Adore and Never Leave

Tmp author
johnz308 johnz308


Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
Rocket Spanish

Tmp author
johnz308 johnz308


Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.
Obsession Phrases Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
Fat Diminisher System Review

Tmp author
Jazib Raza

It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
cannabis dispensary Tacoma

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this.
What Men Secretly Want Review

Tmp author
Mohxin Xhaikh


Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day!
<a href='http://www.nicewow.com/descargar-emulador-3ds-gratis-para-android-ios-y-pc/'>descargar emulador 3ds gratis</a>

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information. saved to my bookmarks
Numerologist

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards.
custom Wallpaper

Tmp author
johnb6174 bond

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter, it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers
How to Turn a Guy On Without Touching Him

Tmp author
johnb6174 bond

Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage?
<a href='http://www.languageofdesires.com/ways-to-turn-a-guy-on/'>How to Turn a Guy On Without Touching Him</a>

Tmp author
johnb6174 bond

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
Invest in Nigeria

Tmp author
johnb6174 bond

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
Pregnancy miracle lisa olson

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you. more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.
Make Women Want You Download

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future...
Capture His Heart Review

Tmp author
Ineta Muizniece

Labāk būtu domājuši par to, lai nebrauc cilvēki prom !!!!!!!!!!!

Saistītie raksti
Karsts

Kopīgā lieta Autors:Andrejs Berdņikovs

Nerotiska integracija

Neirotiskā integrācija 28 Autors:Ivars Ījabs

Tuvredziba

Diagnoze: tuvredzība 18 Autors:Dace Akule

Gitaras 255x203

Ar muguru pret "viņiem" 10 Autors:Providus

MIPEX mipex.eu