Homoseksuālisma jautājums demokrātijas labirintos 40

Tiem, kuri uzskata, ka homoseksuāli cilvēki vienkārši grib pazīmēties, jāapsver jautājums: ja cilvēki pulcējas par spīti vardarbības draudiem, par spīti naidīgi noskaņotam pūlim, par spīti apkārtējo nicinājumam un neizpratnei – varbūt tomēr tā nav zīmēšanās, bet pamatota vajadzība tikt uzklausītiem?

Iesaki citiem:

Nu ko tie geji izlec, tikai tracina cilvēkus. Kamdēļ demonstrēt savu orientāciju uz ielas? Tā pēdējās pāris nedēļās teikuši daudzi – gan geju un lesbiešu pretinieki, gan daudzi, kas visā visumā ir iecietīgi un pat draudzīgi noskaņoti pret homoseksuāliem cilvēkiem. Pat daudzi geji un lesbietes apšauba, ka, politizējot jautājumu, kas skar cilvēku privāto dzīvi, var panākt kaut ko labu. Taču nesen publiskotais pētījums, kura nolūks bija izdibināt Latvijas sabiedrības attieksmi pret seksuālajām minoritātēm,[1] parāda, ka homoseksuāli orientētiem cilvēkiem Latvijā ir būtiski iemesli vērsties pie sabiedrības.

Šis iemesls ir nevis geju un lesbiešu vēlme zīmēties, bet gan sabiedrības attieksme pret citādo. Pētījuma rezultāti liecina, ka mūsu sabiedrībā ir izplatīta neiecietība un homofobiski aizspriedumi, no kuru negatīvajām sekām geji un lesbietes nevar paslēpties savu guļamistabu privātumā. Vienkārši neizlēkt viņiem nozīmētu samierināties ar naidu, neizpratni, diskrimināciju, un psiholoģisku un fizisku vardarbību pret sevi.


Vai gejiem un lesbietēm ir ko teikt?

Uz aptaujas datu pamata nevar secināt, ka visa sabiedrība pret gejiem un lesbietēm ir noskaņota negatīvi. Vairāk par pusi iedzīvotāju pauž mazāku vai lielāku iecietību. Kaut arī ceturtdaļa iedzīvotāju nosoda gan homoseksuālu dzīvesveidu, gan homoseksuālus cilvēkus, tikpat daudz ir cilvēku, kas to uztver bez nosodījuma. Vairāk nekā trešdaļa nosoda homoseksuālu dzīvesveidu, taču nenosoda homoseksuālus cilvēkus. Puse iedzīvotāju ir par to, lai aizliegtu geju un lesbiešu diskrimināciju darba tirgū. Nedaudz mazāk par pusi uzskata, ka homoseksualitāte nepadara cilvēku sliktāku.

Taču šīs iecietības pazīmes, lai cik svarīgas un iepriecinošas tās nebūtu, neatceļ citus pētījuma secinājumus: sabiedrība ir aizspriedumu varā par homoseksuāliem cilvēkiem, un liela daļa iedzīvotāju ir neiecietīga pret saviem līdzcilvēkiem un līdzpilsoņiem viņu seksuālās orientācijas dēļ. To liecina vairāki pētījuma atzinumi.

Sabiedrībā ir ļoti izplatīts priekšstats par homoseksualitāti kā slimību. Ievērojams skaits iedzīvotāju uzskata, ka homoseksualitāte ir slimība, kura jāārstē. Vairāk par pusi piekrīt, ka homoseksuālam cilvēkam jādara viss, lai pārvarētu savas tieksmes. Jāņem vērā, ka homoseksualitāte pasaulē jau ilgu laiku tiek uzskatīta par vienu no iespējamiem cilvēka seksualitātes veidiem. Tā nav slimība, bet iedzimta īpatnība, to nevajag ārstēt un to nav iespējams mainīt. Ir atzīts, ka homoseksuāli orientēti cilvēki, visās citās jomās neatšķiras no pārējiem. (To atzinusi arī Pasaules veselības organizācija, svītrojot homoseksualitāti no slimību saraksta.)

Tagad iedomāsimies, kā jūtas kopumā vesels cilvēks, kuru sabiedrība uztver par, labākajā gadījumā, kroplu, bet sliktākajā - par sociāli bīstamu garīgu slimnieku? Aizspriedums par homoseksualitāti kā slimību ir sociāla problēma: tas pats par sevi kaitē gan homoseksuālu, gan citu cilvēku psihiskajai labsajūtai.

Nedaudz mazāk par pusi iedzīvotāju uzskata, ka būtu jāierobežo geju un lesbiešu tiesības strādāt atsevišķās profesijās, piemēram, skolās un armijā. Reālajā dzīvē gejiem un lesbietēm tas nozīmē lielu diskriminācijas risku darba tirgū. Uzņēmuma vadītājs ar šādiem uzskatiem varētu arī savu uzņēmumu uzskatīt par homoseksuāļiem nepiemērotu. Atteikt darbu vai atlaist šī iemesla dēļ varētu ne tikai homoseksuālu cilvēku, bet jebkuru, kas pēc tāda izskatās. Šāda attieksme ir ne tikai labvēlīga augsne daudzām netaisnībām, bet arī iedragā sabiedrības labklājību. Atcerēsimies, ka Saeima nesen atteicās nostiprināt likumdošanā aizliegumu pret diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata – pretrunā ne tikai ar geju un lesbiešu prasībām, bet arī iedzīvotāju vairākuma viedokli.

Trešdaļa iedzīvotāju atbalsta stipri negatīvus aizspriedumus pret homoseksuāliem cilvēkiem, ticot, piemēram, ka viņi biežāk seksuāli izmanto bērnus. Tas nepārsteidz, jo mīts par to, ka homoseksualitāte ir saistīta ar pedofiliju, Latvijā tiek izplatīts apzināti, aktīvi un nesodīti. Nepamatots apvainojums bērnu izmatošanā ir ļoti sāpīgs jebkuram cilvēkam. Vai ar šāda kolektīva negoda celšanu pret sevi jāsamierinās gejiem un lesbietēm?

Beidzot, viens no pieciem iedzīvotājiem atbalsta homoseksuālu cilvēku izolēšanu no sabiedrības vai viņu kriminālu vajāšanu. Tik intensīvs naids pret citādākiem nevar neradīt nedrošību un spriedzi sabiedrībā. Maz ir cilvēku, kas pilnīgi mierīgi uztvertu šādus ierosinājumus attiecība uz sevi vai saviem tuviniekiem. Taču tieši šādi aicinājumi bieži skan debatēs. Turklāt, pētījuma dati ļauj domāt, kā daļai iedzīvotāju liekas pieņemama vardarbība pret gejiem un lesbietēm. Ņemot vērā varas iestāžu nostāju, kuras šādus tendences, liekas, uztver visai mierīgi, noplātot rokas vai nu vainojot potenciālos upurus, arī samērā mazs uz vardarbību gatavu cilvēku skaits ir liela problēma. Tas apdraud jebkuru Latvijas iedzīvotāju, kurš vai nu ir homoseksuāls, vai nu vienkārši vardarbīgas personas acīs izskatās aizdomīgs.

Kopumā pētījuma dati liecina, ka homoseksuāli cilvēki Latvijā riskē sastapties ar vardarbību, diskrimināciju, naidu un noraidījumu pat tad, ja viņi nevis sludina savu seksuālo orientāciju, bet vienkārši ir atklāti par savu privāto dzīvi tādā mērā, kādā tas ir pieņemts mūsu sabiedrībā. Homofobija mūsu valstī ir vairāk nekā privātās dzīves parādība; tā ir sociāla un politiska problēma, kuru var apkarot tikai mobilizējot sabiedrības uzmanību.


Vai sabiedrība ieklausīsies?

Nodrošināt vienādas iespējas darba tirgū visiem neatkarīgi no seksuālās orientācijas; izskaust aizspriedumus par gejiem un lesbietēm un sniegt objektīvu informāciju par homoseksualitāti; apkarot vardarbīgas un naidu kurinošas homofobijas izpausmes; uztveriet homoseksuālus cilvēkus kā normālus, nevis kā slimniekus vai noziedzniekus – šāda varētu būt homoseksuālu cilvēku vēsts sabiedrībai. Vai sabiedrība ieklausīsies? Vai tomēr geju un lesbiešu balss zudīs Latvijas demokrātijas labirintos?

Vēsts par geju un lesbiešu gājienu satracināja daļu Latvijas sabiedrības. Pēc aptaujas datiem, vairāk par piektdaļu iedzīvotāju būtu, vismaz teorētiski, gatavi piedalīties demonstrācijā pret homoseksuālismu. Daudziem, ja ne vairākumam šo cilvēku jebkura geju un lesbiešu klātbūtne sabiedrībā vienmēr ir bijusi un paliks aizvainojoša. Abām pusēm nāksies samierināties ar pretējās puses pastāvēšanu un redzamību sabiedrībā – tādi ir demokrātijas noteikumi.

Taču sabiedrība nerunā vienā balsī. Homofobiskajam populismam noteikti nav tiesību runāt visas Latvijas sabiedrības vārdā. Trešdaļa iedzīvotāju, pēc aptaujas datiem, uzskata sabiedrības attieksmi pret homoseksuāliem cilvēkiem par netaisnīgu. Tikpat daudzi ir gatavi aktīvi paust atbalstu seksuālo minoritāšu tiesībām, parakstot aicinājumu uz iecietību. Šī trešdaļa sabiedrības novēro, kā plaukst homofobija Latvijā. Kā gan politiķi, gan valsts iestādes un mediji līdz šim ne tikai nav spējuši apkarot neiecietību un aizspriedumus, bet bieži vien ir aktīvi tos veicinājuši.

Sabiedrības attieksme pret gejiem un lesbietēm skar ne tikai tieši šīs grupas situāciju. Sabiedrības gatavība uzklausīt pretējo viedokli parāda, cik augstu tā vērtē savu demokrātiju, cik stipri tā uzticas tās pamatprincipiem. Divas trešdaļas aptaujas respondentu uzskata, ka geji un lesbietes tikai noskaņo sabiedrību pret sevi, cenšoties sev pievērst uzmanību. Šādu pozīciju var saprast divējādi. Tā var nozīmēt gan paša respondenta nevēlēšanos uzklausīt citādākos, gan skepsi par sabiedrības spēju un vēlmi to darīt. Par to ir vērts uztraukties. Vairāk nekā trešdaļa (37%) Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka būtu labi atcelt Saeimas vēlēšanas un aizvietot parlamentu ar stipru līderi. Citiem vārdiem, kamēr trešdaļa uzskata homoseksualitāti par sērgu, tikpat daudzi, acīmredzami, par slimību uzskata demokrātisku valsts iekārtu.


Vai sabiedrībai jāieklausās?

Tos, kuri uzskata, ka homoseksuāli cilvēki vienkārši grib pazīmēties, es aicinu apsvērt: ja cilvēki pulcējas par spīti vardarbības draudiem, par spīti naidīgi noskaņotam pūlim, par spīti apkārtējo nicinājumam un neizpratnei – varbūt tomēr tā nav zīmēšanās, bet pamatota vajadzība tikt uzklausītiem?

Lai cik negatīva, vismaz šodien, būtu vairākuma iedzīvotāju attieksme pret atsevišķām prasībām, tādām kā viendzimuma laulību vai bērnu adopcijas atļaušana, sabiedrībai vajadzētu ieklausīties geju un lesbiešu problēmās. Geji un lesbietes prasa no sabiedrības pārskatīt savu attieksmi, kuru uzskata par netaisnīgu. Tā nav ne „homoseksuālisma propaganda”, ne „uzbāšanās”, bet aicinājums uz dialogu, un tā tam arī ir jābūt demokrātiskā sabiedrībā.

Visi mēs dzīvojam vienā sabiedrībā, tāpēc mūsu labklājība un labsajūta lielā mērā ir atkarīga no citu, arī svešu, cilvēku attieksmes. Brīvs un cieņas pilns dialogs ir vislabākais veids, kā saskaņot dažādas intereses. Patiesa demokrātija nozīmē ne tikai vairākuma lēmējtiesības, bet arī mazākuma tiesības un aizsardzību. Ne tikai iespēju izrunāties, bet arī tiesības tikt uzklausītam.

Ieklausoties cita argumentos, mēs nezaudējam spēju un tiesības palikt pie savām vērtībām un viedokļiem. Protams, bieži vien demokrātija ļauj paust arī uzskatus, kas mums liekas nepārliecinoši, ekstravaganti, pat riebīgi; bieži vien dīvains vai neērts šķiet veids, kā uzskati tiek pausti. Taču laiku pa laikam, uzklausot viedokli, kas mūsos sākuma izraisīja neizpratni vai noraidījumu, mēs brīvprātīgi pārvērtējam savus uzskatus. Atcerēsimies, ka mēs neko neiegūstam no citu cilvēku atstumtības un ciešanām. Ieklausoties atšķirīgā viedoklī, mēs neko nezaudējam, bet bieži vien iegūstam. Apkārtējo cilvēku iecietība un spējas sadzirdēt reiz kādu dienu būs vajadzīga katram no mums.


_____________________________

[1] Iecietība pret seksuālajām minoritātēm: dimensijas un temperatūra. Biedrība Dialogi.lv, 2006. gads. Autors V. Makarovs.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (40) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Dveesele 05.12.2007 14:56
„Vai Bībelē teiktais, ka homoseksuālu attiecību piekopēji Debesu Valstību neredzēs ir aizspriedums?"

atbilde ir nee,tie nav aizspriedumi!

...Aleluja,ka lielaakaa dalja no mums nav taadi,jo taa ir slimiiba(slimiiba galvaa) ar beediigaam sekaam...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

zoup 19.09.2006 17:44
tas viss ir skaidrs..te var ilgi stridiities..BET varbuut sabiedriiba ir JAIZGLITO ka VINI ir arii cilveeki ar tadaam pasaam tiesiibaam
(ja kaads veel to nesaprot), BET spiest..ogranizeet paraadus - goda vaards, tas tikai visu sabojas..man personiigi liidz paraadam bila DAAAUDDZZ labaaka attieksme pre gejiem...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ansis 20.08.2006 12:57
Lai arii neesmu homofobs, ssii on-line speele patiktu daudziem no Jums;

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Ju-hu 04.08.2006 22:29
Lielākā daļa praidistu tur bija, ka vadāms aitu bars. Patiesie mēŗķi un naudas devēji palika aizsegā. Nav tāda interešu grupējuma, kurš netiktos pēc varas un ietekmes sabiedrībā. Nebūšu pārsteigts, ja aiz visa stāv ar praidu nesaistīti cilvēki, bet labi zinoši, kā grib to izmantot savās interesēs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - Kristiinei 01.08.2006 17:56
Kristiine: Prātīga doma.. tikai kam drošāku variantu..? Tak jau, ka sev! Un tad, kad kāda minoritāte tomēr pēc laika izrādīsies majoritāte... tak jau, ka piemetīsies tai pie sāniem... Izcila ideoloģija! :) Tiešām - prieks par Jums. :)

Man ar paarmesshanos no viena viedoklja pie cita nav nekaa kopiiga. Vienmeer esmu bez komromisiem iestaajies pret vairaakumu, ja uzskatu taa viedokli par aplamu, kaa briivaas tirdznieciibas gadiijumaa. Man shaads paarmetums ir pilniigi nepelniits. Juus vinekaarshi mani apmelojat, uzdodama man iipashiibu piemesties time, kuri ir vairaakumaa. Nekaa kopiiga ar vairaakumu vai mazaakumu, es censhos rast izpratni visaas man interesantajaas lietaas tikai tad runaaju.

ieprieksh nepilniigi izteicos, taapeec nesaprataat manu nostaau. Es nerunaaju par fizisko droshiibu, pat ja taa izklausiijaas. Iestaashos par saviem uzskatiem svariigaas lietaas arii tad, ja man kas draudees, vismaz ceru, ka bailes neliks man atkaapties. Bet piesardziibu shaojos jautaajumos uzskatu par izdeviigu taapeec, ka, izraadoties, ka Jums ir taisniiba un ietekmeeshanaas nepastaav, tad es vinekaarshi buushu teereejis tukshi savu laiku, un nevienam beernam neko labu nebuushu dariijis. Ja, tomeer, taisniiba izraadiisies man, tad Radiitaaja priekshaa Juus busiet liidzatbildiiga beernu pakljaushanai taadai ietekmei, kuraa vinjus pamudina uz visatljautiibu un ievirza uz izlaidiigu dziivesveidu.

Juus mani visu laiku saprotat aplami.

kristiine: Vai Jūs domājat, ka ar politiski administratīvām metodēm var aizsargāt bērnu no psiholoģisku traumu rašanās? Piedodiet tiešām, es cenšos, bet kaut kā nesaprotu... Vai tiešām Jūs uzskatāt, ka Jūsu minētajā gadījumā varētu izvairīties no šādas traumas rašanās, ja pārējos, resp., agresīvos bērnus ieslēgtu kādā telpā, neļautu viņiem kontaktēties ar pārējiem... veselajiem... Nu, paga, tad sadalamies kastās... Ā... piedodiet, es laikam sapratu - Jūs ceļojat laikā un esat atceļojis pie mums no viduslaikiem... Laipni lūgts!

Es nedomaaju, ka ar politiski administratiivaam metodeem var pasargaat no visiem gadiijumiem, tomeer no ljoti daudziem tieshaam var. Es par to esmu pilniigi paarliecinaats.

Un kaapeec Juus visu laiku beernus gribat ielikt inkubatoros vai iesleegt kapnju telpaas. Vai Juus neapmekleejat psihiatru? Jums steidziigi vajadzeetu. Juus neesat normaala. Bet ar agresiivajiem beerniem ir jaameklee, kaapeec vinji taadi paliek, un kaapec vecaaki to nespeej maniiit, vai arii vispaar neko taa labaa nedara, uzskatot to par normu vai kaa citaadi. Taas ir sarezhgjiitas lietas, kuraam nav vienkaarshu risinaajumu, un to speetu mainiit tikai valsts, ja saaktu ruupeeties par beerniem un noliktu cilveeku centraa, un to, kuram tas tieshaam ir vajadziigs, nevis tikai deklareetu uz papiira.

Un taa Juusu pieziime par viduslaikiem atkal ir meegjinaajums manipulet, ko dara, ja nav argumentu. Juus esat vistukshaakaa no visiem viedoklju paudeejiem, ar kuriem man naacies sazinaaties shajaa portaalaa. Jums vispaar nav viedoklja, Juus vienkaarshi pauzhat savu agresiju izcili vienkaarshotaa veidaa.

Juus esat pilniigi neinteresanta kaa sarunu partneris, jo veel nevienu argumentu neesat izteikusi. Tuksha vieta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Secinājumi - par nenormālībām 01.08.2006 17:28
Sabiedrības, kurās normālo seksuālo orientāciju nomainīja nenormālības, ir lemtas bojā ejai:

piemēram, vēlīnā sengrieķu sabiedrība (pedofilija, oŗģijas, zoofilija), Senā Roma (pederastija, incests, sadisms), Feniķija (sadisms, pedofilija, rituālā maucība), Senā Sīrija (paškastrācja, transvestītisms), senie inki (incests), vandāļi (visa veida izvritības), nacisti (sadisms, pirmsākumos - gejisms, tad eigēnika) utt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Secināumi - par gejsimu 01.08.2006 17:26
Turpinājums gejisma legalizēšanai

- kā redzam no Martina Vanaga raksta Delfos - būs biseksuālisma legalizēšana,

tātad kopošanās atļauja dažādos veidos un salikumos (sākumā tikai praidos, vēlāk - publiski, kur vien iegribas),

taču arī tas ātri apniks seksa patērētājam: naudīgajam un bagātajam "jaunajam krievam" vai "jaunajam latvietim" (jaunajam "eiropietim")

un tad būs jāpamēģina vēl ar dzīvniekiem (tur uzbudinājums vēl lielāks, jo neparasti)

tad sadomazoh, incests, pedofīlija (uzbudina, jo vienmēr bijis aizliegts) utt.

Perversijām nav robežu - patiešām, un autors labi parāda: kā tiesības, kad tās pārprastas un pārspīlētas pamazām paģēr arvien plašāku interpretāciju..

Līdz klāt ir sabiedrības pilnīga degradācija.

Šobrīd esam pusceļā

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

SECINĀJUMI - par homoseksualitāti 01.08.2006 17:19
I. Apzināta amorālisma propoganda un demonstrēšana, kāda tā ir Vācijas "praidos", Brazīlijas parādēs. TV "reāl"šovos un citās nekaunības demonstrācijās patiešam apdraud sabiedrību, it īpaši jaunatni.

II. Vārds homofobs ir bez satura, ja tas attiecināts uz cilvēku viedokļiem par nepieņemamām uzvedības formām, - tas izdomāts, lai lamātu pederastijas kritiķus.
(Vārds homofobs sastāv no 2 daļām: homo - cilvēks fobija - baidles; neviens sabiedrībā nebaidās no homosekusālistiem, un neveins siņus nenīda līdz pirmajam praidam, situācija izmainījās, kad sabiedrība sparata, gejisma patieoss mērķus, kas atklājās geju praidiskajā uzmācībā)

III. Cilvēku nīšanai nav nekāda sakara ar normālu seksuālo orientāciju tāpat kā ar normālu tradicionālu reliģiozitāti.

IV. Cilvēku nīšana - ja tā saprotam homofobiju - drīzāk ir geju īsenotā sabiedrības dezorientācija un jauniešu iesaistīšana pervesijās kā arī izvairīšanās no bērnu radīšanas, abortu propoganda utt., kas iet cieši roku rokā ar porno industrijas un abu dzimumu prostitūcijas biznesu, kas patiešam ir odžu mudžeklis sabiedrībā!

V. Mazākuma tiesības pie mums ir pietikoši aizsargātas, cik tāl tas attiecas uz normālām minoritātēm kā etniskās, reliģiskās utt.

VI Taču pret amorālismu un noziegumiem jāvēršas ar visu likuma bardzību: par pavedināšanu vai jebkura veida deviāciju propogandu jāsoda ar naudas sodiem un reālu brīvības atņemšanu!

VII. Geji ir hiperseksuāli un hiperaktīvi (to pierāda pētījumi)
Daļa no viņiem ir paaugsināi agresīvi: Labi zināms, ka daļa fašistiskās Vācijas organizācijas: SA ar Remu priekšgalā bija homoseksuālisti, iespējams, arī pats Hitllers, taču vēlāk viņs pats pārējos izkāva vienā naktī. Taču pirmsākumos saistība starp nac.sociālsmu un gejismu - bija

VIII. Homosekusāļu uzdevums varētu būt: kalpot cilvēcei - transformējot savu nenormālo seksuālitāti citās darbības jomās - mākslā, zinātnē utt.

No tā visiem labums, bet nekāda labuma nav no šo perversiju propagandas;

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kristīne - Jurim Bogdanovam 01.08.2006 16:59
Turpināšu izplatīt grēcīgumu un paudīšu savu attieksmi tālāk. Tātad:

Citēju Jūs: "Taapec labaak iztureeties piesardziigi pret lietaam, kuras nevar pieraadiit, un vismaz izveeleeties droshaako variantu, ja nespeejat pienjemt to kaa esoshu. "

Prātīga doma.. tikai kam drošāku variantu..? Tak jau, ka sev! Un tad, kad kāda minoritāte tomēr pēc laika izrādīsies majoritāte... tak jau, ka piemetīsies tai pie sāniem... Izcila ideoloģija! :) Tiešām - prieks par Jums. :)

Vai Jūs domājat, ka ar politiski administratīvām metodēm var aizsargāt bērnu no psiholoģisku traumu rašanās? Piedodiet tiešām, es cenšos, bet kaut kā nesaprotu... Vai tiešām Jūs uzskatāt, ka Jūsu minētajā gadījumā varētu izvairīties no šādas traumas rašanās, ja pārējos, resp., agresīvos bērnus ieslēgtu kādā telpā, neļautu viņiem kontaktēties ar pārējiem... veselajiem... Nu, paga, tad sadalamies kastās...

Ā... piedodiet, es laikam sapratu - Jūs ceļojat laikā un esat atceļojis pie mums no viduslaikiem... Laipni lūgts!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - Kristiinei 01.08.2006 16:27
Neshaubieties ne mirkli, esmu pat ljoti aktiivi iestaajies gan pret vardarbiigaam filmaam, gan pret pornozhurnaalu pieejamiibu un redzamiibu kioskos. Esmu dariijis, cik nu man tas ir iespeejams.

Tas, ar kuru roku cilveeks piedzimst, vispaar nekaadaa veidaa neliecina par vinja iedzimto kreiliibu. Jus man paarmetat argumentu vaajumu, tad shis jau nu ir izteikti tieshi taads, par kuru Juus vareetu paarmest sev to pashu truukumu.

Redzat, pasaulee ir lietas, kuras nevar pieraadiit, taapeec labaak iztureeties pret taam ar bijiibu. Piemeeram, nevar pieraadiit Radiitaaja esamiibu. Bet var pieraadiit, ka ticeet Radiitaaja pirmpastaaveeshanai ir izdeviigaak, nekaa mateiaalajam muuzhiigajam pirmsaakumam un lielajam spraadzienam tajaa. Jo ir taa, ka peec naaves, ja Radiitaaja nebuus, buus vienalga, kursh un kam ticeejis, un neviens to neuzzinaas, bet ja buusiet to noliedzis un ignoreejis, bet Vinjsh un peecnaaves muuzhiigaa dziive izraadiisies pastaavosha, tad nekaadas atrunas, ka nezinaajaat, nepaliidzees. Taapec labaak iztureeties piesardziigi pret lietaam, kuras nevar pieraadiit, un vismaz izveeleeties droshaako variantu, ja nespeejat pienjemt to kaa esoshu.

Taapat arii shajaas lietaas. Taas nevar pieraadiit, bet ietekmeeshanaas vispaar pastaav. Un tas nav noliedzams. Atkaartoshu staastu no savas noveerojumu pieredzes par beerna ietekmeeshanos. 2gadiigs beerns pec 2 dienu pavadiishanas dazhu agresiivu beernu viduu, arii pats palika agresiivs un visus beernus uz ielas uzreiz uztveera kaa potenciaalos agresorus, un aizstaaviibas noluukos bruka tiem virsuu pirmais. No taa vinju atradinaat bija ljoti gruuti, ar ilgstoshu pierunaashanu un skaidroshanu, aicnaashanu uz labdabiigu darboshanos un attieksmi pret beerniem. Tagad tam beernam ir triis, un ir pa laikam tik un taa gadaas kaada diivaini agresiiva reakcija, lai gan kopumaa taa ir normaala.

Redzat, shaadaa vecumaa beerns neko veel neatceras, kas un kaa un uz ko vinju ir ietkemeejis, taapat kaa daudzko neatceras arii veel septinjgadiigie. Un vecaaks beerns vai pieaugushais shaadaa situaacijaa vispaar nebuutu ietekmeejies, jo vijam jau ir liela pieredze un ipaarlieciiba, taapeec vinju ir gruuti uz to ievirziit. Lai gan ar laiku vieglaak ietekmeejamie pakljaujas. Bet tas notiek ilgstoshi.

Var pat buut, ka shaads negatiivs vai aplams paardziivojums cilveeka zemapzinjaa pats no sevis ik pa laikam uzaust atminjaa, taa itkaa pasham pavairojoties un vienaa briidii cilveeks var atklaat sevii nespeeju atbriivoties no agresiivaam tieksmeem vai homoseksuaalas ievirziitiibas. Un neviens nesapratiis, nno kurienes tas. Atrunaasies, ka tas pat esot no Dieva utt.

Taapec katrs, kursh sho iespeejamo ietekmeeshanos noraida, riikojas ljoti primitiivi un negudri. Nav iespeejams, ka greeks nenaak, bet ak vai tam, caur ko tas naak... Taa saka Evanjgjelijaa. Un Juus ar savu attieksmi shodien esaat greeciiguma izplatiitaaju pusee.

Turpiniet smaidiit. Veseliigi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kristīne - Jurim Bogdanovam 01.08.2006 16:06
:)

Jums pilnīga taisnība. Esmu agresore. Manuprāt, varētu saukt mani arī par histēriķi, jo tikko atkal nosmējos.

Ja jau sākam uzstādīt diagnozes, Jums varētu būt lielummānija [ citēju - 'Viss saakas ar mazu, nevainiigu gaajieninju'] , ja geju gājienus citās valstīs uzskatāt par seksisma pilniem un iespēju, ka gājiens [šāda vai tāda mēroga] tik mežonīgi var ietekmēt bērnus..

Stipri šaubos, vai Jūs esat kādreiz bijis pirmajās rindās starp tiem, kas vēršas pret vardarbīgu filmu rādīšanu televīzijā, pret pornožurnālu pieejamību kioskos, pret īsu topiņu ražošanu, jo tas negatīvi ietekmē bērnus u.c. uz dažādām seksuālām neķītrībām...

Jūs tomēr laikam neesat izlobījis to, ka homoseksuālisms nav vienā maisā ar pedofiliju un zoofilismu metams..

Bet nebīstieties manu lēkmju.. es neesmu tik agresīva, kā Jūs bažījaties... esmu pat ļoti iecietīga un žēlsirdīga pret Jūsu komentāriem...P.S. Atvainojos, bet Jūsu pamatojums, ka kaut kas VAR kaut ko ietekmēt neiztur kritiku.. Apgalvojumi grīļojas uz šāda pamata.. Ja Jūs uzsverat, ka tas bērnus VAR ietekmēt nevis IETEKMĒ.. Tad tikpat labi arī VAR būt kaut kas pilnīgi pretējs..

P.P.S. To, ka mana māsa bija kreile no dzimšanas zinu, jo viņa dzima ar kreiso roku pa priekšu! "Un tam izsekot un pieraadiit pretējo ir gandriiz neiespeejami" Jūsu vārdiem runājot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs - Kristiinei 01.08.2006 14:13
Ceru, ka esat gana izsmeejusies. Par to kreiliibu runaaju tikai taapeec, lai man nesaaktu piesiet arii visu citaado, ieskaitot kreiljus, ar kuriem tie ASV psihologi ir saliidinaajushi homoseksuaalismu, nicinaashanu. Un dviinjubraalis vispaar nebija nekaads arguments, vinekaarshi tas sasaucaas ar to psihologu paskaidrojumiem.

Kaa Juus varat apgalvot, ka Juusu maasai ir iedzimta kreiliiba? Taadas leitas vispaar nevar iedzimt. Un tam izsekot un to pieraadiit ir gandriiz neiespeejami.

!!!! Svariigi! Nopietni paardomaajiet savu sashutuma un dusmu leekmju izraisoshos iemeslus, un paintereseejieties, kaa ar to ciiniities, jo no Juusu teiktaa var secinaat, ka zinaamos apstaakljos, PRET JUMS NEPIENJEMAMU VIEDOKLJU PAUZSHANU, Juusu riiciiba var paaaraugt no vardarbiibas vaardos uz vbardarbibu darbos. Juus esat potenciaala agresore. Tam nav nekaa kopiiga ar iecietiibu.

Tas mans VIENIIGAIS REAALISTISKAIS ARGUMENTS, kaa Juus sakaat, manupraat, ir tik svariigs, lai to nejtu veeraa, pat ja tas tieshaam buutu vieniigais. Ja es paarspiileeju, tad kaa Juus gribat man sniegt labu un noderiigu padomu, ja pati manis teikto paarspiileejat liidz taadam liimenim, ka es gribot beernus inkubatoros salikt. Juus daraat tieshi to pashu, no kaa gribaat aarsteet mani.

Homoseksuaalisti arii ir izdomaajushi daljeeji liidziigu veidu kaa manipuleet. Vinji saka, ka visvairaak pret gejiem esot tie, kuri pashi esot homoseksuaalisti. labs megjinaajums manipuleet, jo tad vienkaarshaakie pretinieki apmulst un apklust bez argumentiem, jo negrib tikt ieskaitiiti sleeptajos homoseksuaalistos.

Tas Juusu nevainiigais un miermiiliigais gaajiens taads kluva tikai tad, kad palika skaidrs, kas tam sekos. Liidz tam bija citi nodomi. Un mees visi zinaam, par ko shaadi gaajieni ir "attiistiijushies" tajaas zemees, kuraas tie ir tikushi sabiedriibai uzspiezti, un kaa tur attiistaas "geju kultuura". Seksisma paarpilnas paraades-karnevaali ar atklaataam pornograafiskaam ainaam un uzkriitoshu krasoshanos, seksuaalu aktu atainoshanai paredzeetu ziimju demonstreeshana utt. Viss saakas ar mazu, nevainiigu gaajieninju. Sodien gaajiens, riit skolaas staasti par seksu starp vienu dzimumu un taa normaaliigumu, tikumiibas un preteejo dzimumu attieciibu slavinaashanas aizliegumi utt.

Jums piemiit homoseksuaalistu Praida atbalstiitaaju nometnei raksturiigaa iipashiiba - Juus redzat un dzirdat tikai to manis un citu teiktajaa un darbiibaa, kas Jums ljauj to uzraadiit kaa galeeju agresiju un tumsoniibu, visu nenormaali paarspiileejot. Un tad veel pamanaaties to visu paarmest man, pat ja kaads paarspiilejuums ir gadiijies. IZLASIET SAVU KOMENTAARU, UN TAD RUNAAJIET PAR PAARSPIILEEJUMIEM.

Par beernu ietekmeeshanos. Ja reiz Juus esat tik daudz un labi lasiijusi manus komentaarus, tad zinaasiet, ka es nekaadaa zinjaa neuzskatu, ka peec viena gaajiena visi beerni metiisies homoseksuaalistu rindaas. Ir piniigi preteeji. Es vienmeer esmu uzsveeris, ka tas var kljuut par pamudinaajumu jeb pamodinaat dazhos interesi pret sho lietu, un vinjsh VAR KLJUUT PAR HOMOSEKSUAALISTU. Taapeec butu jaaveido veseliigi ievirzosha veestiijumu telpa, un homoseksuaalisma jautaajumi jaarisina tikai pieaugushajiem domaataas telpaas un vietaas.

Bet neiecietiiba pret citaadajiem vispaar rodas jau taadaa vecumaa, kad par seksu beerni pat veel nenojaush. Taapeec padarot homoseksuaalismu MIERMIILIIGI EDZAMU, nekas nemainiisies. Vauut, kljuus veel sliktaak, jo kaads savas patiesaas domas saaks sleept, un riikosies slepeniibaa. Tad gan buus ziepes.

Juus arii nevar nopietni lasiit. Taada ir mana paarlieciiba, un man tak esot tiesiibas to paust. jeb vai demokraatija ietver tikai tiesiibas paust vienu viedokli, ka homoseksuaalas paraades ir labas un tajaas izpauzhas idu cilveeku cilveeciskums?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kristīne - Jurim Bogdanovam un līdzīgi domājošiem 01.08.2006 11:51
Lasot komentārus par šo tēmu šeit un citur, lielākoties mani pavada dusmu un sašutuma sajūta, ja redzu aiz matiem pievilktu pamatojumu neiecietībai un nevēlmei saprast minoritāšu gājiena nozīmi.. Taču, lasot Jura Bogdanova komentārus, sākumā apmulsu, jo nezināju, vai smieties, vai raudāt, taču beigās tikai smējos... lai arī - varbūt nevajadzētu, jo tēma ir ļoti nopietna..

Paskaidrošu sīkāk, par ko man tie sirsnīgie smiekli.. Visjautrākie man likās tiešām ARGUMENTI. Piemēram, izrādās, apgalvojumus var izdarīt, ja tev ir dvīņubrālis, kuram ir kaut kas, kas pamato tavu viedokli.. man ir māsa, kurai kreilība ir iedzimta... ko mēs tagad darīsim? Nosvērsim abus.. kuram lielāks svars, tas atspoguļo patieso situāciju...

Tad vēl propaganda par to, ka 'izlaidības jeb baudu kultūra šodien ir viss'... Man simpatizē, ka tiek aizstāvēti bērni, es apzinos, ka tā ir tiešām tā 'cilvēku daļa', kura ir visvairāk jāsargā..., taču mani uzjautrina, ka J. Bogdanova k-gs ar putām uz lūpām šo savu vienīgo reālistisko argumentu met katrā rindkopā un pārspīlē uz nebēdu.. Es saprotu, ka pārspīlējumi darbojas pat vēl labāk kā sulīgi epiteti, taču nevajag taču tik ļoti apzelēt... Redziet, no Bogdanova k-ga izteikumiem var secināt, ka bērni jāaudzina inkubatoros...vēlams slēgtā telpā bez logiem, jo, nedod Dievs!, garām logam paies kāds gājiens, kas ar karodziņiem norādīs uz kādu savu pēc Jūsu domām 'netiklību' utml. Nabaga bērns, noteitki, to redzēdams, metīsies ārā no inkubatora, pievienosies gājienam, rīt jau būs 'nomainījis' orientāciju, sāks visādas netiklības piekopt, vienvārdsakot, īsts izvirtulis kļūs..

Nepārprotiet, es arī mīlu bērnus, bet varbūt tiešām pasargāsim bērnus no tā, kas viņus tiešām apdraud, nevis izmantosim viņus savā argumentācijā, paši, iespējams, patiesībā nevienam bērnam citādā ziņā vēl nepalīdzējuši.

Es tiešām gribu lūgt neuzburt ainu, ka viens gājiens var bērnu neatgriezeniski ietekmēt... To taču nevar nopietni klausīties.. [ lasīt]...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - Bezvaardim un cilveekam 31.07.2006 14:55
Juus nu gan esat neticami informeets par manu "kaukaazisko izcelsmi"... Es par Jums nezinu neko. Vismaz man taa liekas.

Kad satieku cilveek u un iepaziistos, uzreiz ir juutams, kursh ir cilveks, kuru tu nespeej nekaadi citaadi uztvert, iznjemot kaa pozitiivu cilveeku neskatoties ne uz ko, un kursh savaa LEPNIIBAA UN AUGSTPRAATIIBAA tev kljuust nepatiikams. Un tad vinsh tev kljuust nepatiikams visaa, un nepatiikams tev kljuust viss, ko shis cilveeks iemieso sevii. Taada ir cilveeka daba. Arii Paula Bankovska daba ir taada. Zheel, bet patiesiiba. Redziet, taas ir lietas, kuras vairo vai mazina nesaskanjas. Vieniigi veel Pauls Bankovskis no taa neko savaa dziivee nav sapratis. Bet veel jau arii vinjam ir laiks, gan jau veel iemaaciisies. Cerams. Nu vismaz kaut ko jau tachu iemaaciisies...?

Redzat, es tieshaam uzskatu, ka nav duumu bez uguns, un visi kaut kaadaa meeraa ir liidzvainiigi visaas paraadiibaas savas sabiedriibas ietvaros. Gan redzamie cietushie, gan paaridariitaji. Reizeem pat nevar saprast, kursh ir vairaak vainiigs pie notiekoshaa. Es domaaju, ja paraadaas taadas lietas kaa rasisms, homofobija, antisemiitisms, greizsirdiiba, skaudiiba utt. Vieniigi Pauls Bankovskis domaa, ka shie un veel arii vinsh pats ir bez vainas. Nu nesaprot veel, bet jau maaca citiem... Un kaads skolotaajs, taadi skolnieki. Skolnieki no skolotaaja taalu nekriit. Gan jau arii Paulam kaads tieshi taapat iemaaciija, kas ir pariezi, un kas nee. Bet pats domaat vinjsh veel nemaak..., taapeec jaarunaa, kas iemaaciits un priekshaa pateikts.

Ja noliegt sho abu pushu (cieteeji, paaridariitaaji) ietekmi uz kaadu negatiivu paraadiibu sabiedriibaa un nejemt veeraa, ir tas pats, kas visu laiku ciiniities ar bebru aizsprostu radiitajiem zaudejeejumiem, bojaat tos, bet ar bebriem nedariit neko. Un taa nekad neko neatrisinaasiet. Visu dziivi skriesiet kaa ar pieri sienaa. Kaa Pauls... Un domaasiet, ka esat pats aspraatiigaakais un attapiigaakais, lai gan tieshi juus buusiet tas, kursh sho neiecietiibu un agresiju cilveekos veido. Jo beerni kljuust agresiivi dzirdot pieaugusho runaas attieksmi pret tiem, kuri vinjiem liekas nepareizi, un veestiijumu telpaa valdoshais izteiksmes veids pieliip to uztveroshajiem, arii pieaugushajiem, un aizgaadaa liidz beerniem. Bet beerni vairs nerunaa, jo vinji jau sho agresiju pauzh kaa riiciibu, un tas paliek vinjos uz visu muuzhu. Ar Paula un co aktiivu liidzdaliibu.

Taatad, pret patiesi labiem un cildeniem cilveekiem neviens neveershas ar agresiju, ja vien vinjsh nav patieshaam ljaunuma iemiesojums, un ja shis labais vinjam netraucee paverdzinaat un pelniit uz praatoshanaa novaajinaatas tautas reekjina. Un shim ljaunajam ir akli kalpi, kuri vinjam paliidz, no sirds ticeedami, ka dara labu. Piemeeram, Pau...

Tas noziimee, ka vinemeer tieshaam ir jaaizsver visu pushu atbildiiba ikvienaa nejeedziibaa. Bet tam vajag praatu. Un P... taa nav. Vinjsh ir tikai rupors, par ko pats nenojaush.

Atvainojos, tas bija Jums tikai daljeeji.

Bezvaardis: Kas attiecas uz Dievu un viņa mērķiem - jau esmu Jums centies norādīt, ka Jūsu spriedumi šajā ziņā balstās Jūsu iedomībā par to, ka Jūs varat pareizi interpretēt Dieva gribu. Bet kā Jūs varat būt pārliecināts, ka Jūsu interpretācijas nevada Sātans? Vai arī Dievs nav Jūs nostādījis uz aplama, neiecietīga ceļa, lai Jūs pārbaudītu?

Noraadot man, ka man nevar buut zinaams Dieva nodoms, Juus arii pats pretendeejat uz to, ka tas ir zinaams Jums, citaadi jau Juus nevareetu apgalvot, ka manis paustais taads nav.

Piekriitu, ka taa iisti zinaat, vai tas no Dieva vai Saatana, nevar. Ja vien nav tieshaas telefonliinijas ar Dievu. Vakaraa tad vareetu piezvaniit, un no riita paust Visuaugstaa gribu. Tomeer man ir taada lieta kaa domaashana. Es visu vinemeer censhos izsveert un izprast no visu iesaistiito cilveeku uzskatiem, kaa arii rast patstaaviigu izpratni jautaajumos, par kuriem vairaak ir mineejumu un muldeeshanas, piemeeram, jautaajumos, vai ir Radiitaajs visu radiijis, un kaapeec Vinjam ticeet ir izdeviigaak. Es vienmeer gribu atrast visam visdziljaako izskaidrojumu, kaads vien iespejams. Bet musdienaas biezhak ir taa, ka peetiijumu veidotaaji grib noskaidrot kaadu jautaajumu vienaa skatiijumaa. Piemeeram, vinji grib atklaat, ka homoseksuaalisms ir iedzimts, un veltii tam visu savu dziivi. Beigaas vinsh ir tik piepildiits ar vienveidiigu info, ka pats nespeej atbriivoties no sho uzskatu uzspiestaa viedoklja. Un saak ticeet, ka taa ir galeejaa patiesiiba, un pauzh to visiem cietiem. Bet taadi peetiijumi nav nekaa veerti.

Ja kaads meklee un peeta tikai vienu jautaajumu, vinsh nepeeta neko. Teeree laiku un naudu. Un beigaas maana vai maldina citus.

Taapat arii Dieva izpratnes un Dieva gribas jautaajumos man ir sava dzilja izpratne, un taa balstiita pieredzee no pasha noveerotaa un paardomaataa savaa apkaartnee, nevis ljaujot mani ietekmeet kaadiem tur citiem, ar nezinaamiem meerkjiem vadiitu cilveeku apgalvotajam. Man ir pat doma par to kaadreiz kaut ko uzrakstiit, jo komentaaru vieta tam ir par shauru.

Starp citu. Jau esmu teicis, ka viss, kas mums apkaart notiek ir sava veida zinja mums no Dieva, par muusu patieso staavokli. Piemeeram, arii tie ASV psihologi, saliidzinot homoseksualitaates normaaliibu ar kreiliibu, nevareeja nezinaat, ka uz to var tikt pamudinaats cilveeks, ka to var maniiit, un no taas atsakoties neviens nemirst. Taatad, saliidzinaajums ar sho kreiliibu ir vai nu apzinaata sho psihologu riiciiba, vai arii Dieva ziime, un taas neviena nerunaa par iedzimtiibu...

Bogdanovs: "Nepateicu liidz galam, taapeec atkal izpaudaas homoseksuaalistiem raksturiigaakaa ieziime - visu redzeet un citiem pasniegt manas domas pec sava praata" Vai esat homoseksuāls, jo šī parādība Jums piemīt? Vai arī varbūt šai iezīmei (vismaz pēc maniem novērojumiem) nav ne vismazākā sakara ar seksuālo orientāciju?

Protams, tam nav sakara ar seksuaalo orientaaciju. Bet tam ir vistieshaakais sakars ar katra cilveeka centieniem padariit savas kaariibas par normu, attaisnot taas. Cilveeki kljuust tik paarnjemti ar to, ka kljuust pilniigi kurli un akli pret visu, kas tam vareetu trauceet. Vienkaarshi peedeejaa laikaa redzu sho paraadiibu tikai no homoseksuaalisma slavinaataaju nometnes puses un biezaa slaanii. Es mineeju piemeerus, kur ir Juuseejie par manu tekstu...

Bogdanovs: "Vaards sekulaars latvieshu valodaa sasaucas ar vaardu sekls, kas arii var izraadiities sava veida ziime par muusu veertiibu izpratni. " Un vārds 'kristietība' sasaucas ar vārdu 'krist'? Nekļūstiet smieklīgs!

Es Jums varu tikai piekrist, ka tas shaadi sasaucas gan. Un es pat esmu paarliecinaats, ka tam ir vistieshaakais sakars, un ka tas tieshaam noziimee krisshanu, vismaz tik taalu, cik es esmu sapratis Jeezus maaciibas jeb Evanjgjeelija noziimi. Jau esmu teicis citos komentaaros, ka kristietiibu uzskatu par neesoshu. Starp citu, kristietiiba ir sveshvaards, un latviski Kristus noziimee Svaidiitais. Ebrejiski, laikam, Mesija. Visi shie triis vaardi ir viens un tas pats. Taapeec mums vajadzeetu lietot pashiem savu valodu.

Cilveeks: Ja jau Jums, kaa pats to tagad atziistat, nav zinaashanu veneerisko slimiibu ierobezhoshanas jautaajumos, no kurienes tad naak Juusu ieprieksh viennoziimiigi pasludinaataa "patiesiiba", ka apmaaciiba par izsargaashanaas metodeem nevis samazina, bet palielina sho slimiibu izplatiibu? man kaa cilveekam, kursh stdeejis gan mediciinu, gan sociaalaas zinaatnes, tas patiesi buutu interesanti. Nudien. Shii "patiesiiba" ir tik paarstiedzosha un neizprotama..

Redzat, es tieshaam neesmu saskaaries ar veneeriskajaam slimiibaam, un par to priecaajos un ceru, ka taa arii paliks. Bet shiis limiibas vairo tas, ka caur prezervatiivu lietoshanas apmaaciishanu, beerni tiek netieshi pamudinaati uz dzimumdziivi, bet tie prezervatiivi taa arii paliek nelietoti. Un tad nu iznaak, ka labu gribot bet dumji darot tiek tieshi veicinaatas shiis slimiibas. Ja Jums, kaa cilveekam, kursh studeejis mediciinu un sociaalaas zinaatnes, buus veel kaadi jautaajumi, lapraat gaidiishu. Atvainojos par attieksmi, bet dikti gribeejaas izmantot sho iespeeju.

cilveeks: Ja precizitaate Jums ir kas paarsteidzoshs... Tad man tieshaam nav ko teikt. Arii par Juusu nepamatotajaam manipulaacijaam ar saviem aizspriedumiem par seksuaalo orientaaciju u.c. jataajumiem.

Nesaprotu, kaapeec domaajat, ka precizitaate man ir kas paarsteidzoshs. Es pat esmu ciiniitaajs par perfekcionismu daudzaas lietaas, taapeec arii she vispaar piedalos. UN MAN NAV AIZSPRIEDUMU PAR SEKSUAALO ORIENTAACIJU. Miniet, no kurienes Juus taa esat saacis domaat.

Cilveeks: Bet juusu bazhas par "homoseksuaalisma izplatiibas atbalstiishanu" (izmantojot "man shkjiet" liimenja argumentus, nevis statistiskus peetiijumus vai citus kaut cik pamatotus argumentus, par kuriem buutu arii iespeejams diskuteet) izklausas peec taas aizspriedumu "logjikas", kuru, starp citu, ljoti labi shiis nedeeljas Kultuuras dienas slejaa ir ilustreejis Bauls Bankovisks. http://www.diena.lv/kulturas_diena/lasit.php?id=282555. Nudien noveelu Jums izlasiit.

Par shiem peetiijumiem jau mineeju, un arii pats jau esmu piekusis runaat par ietekmeeshanaas pastaaveeshanu, gan arii par to, ka virkni ietekmeeshanaas jautaajumu veel nevar izskaidrot, un varbuut nevareees nekad, taapeec par iedzimtiibu runaat ir klaji manipulatiivi. Par Bankovski izlasiiju. Vai vinjam ir tieshais taalrunis ar Dievu, ka man vinja jeeliibas buutu jaauztver kaa kaut kas patieshaam veertiigs? Varbut kaa petiijums? Un es vienmeer esmu iestaajies par mieriigu diskuteeshanu, un Paula staastinju nespeeju asocieet ar sevi. Nekaa kopiiga. Vieniigi priekshstats par vinju pashu iz sabojaats uz neatgriezshanos. Nav vairs prieksh manis taada cilveeka kaa P.B., kuraa es jebkad vareetu ieklausiities. Tuksha vieta palika.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Merche Romero 30.07.2006 18:30
stalin, varbūt drīzāk SAB....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins 30.07.2006 06:31
Nav iisti pierasts,ka uz Alberta ielas meetaajas ar fekaalijaam,bet ja taa ir noticis,tad mums atliek analizeet.Un secinaajums ir taads,ka meeslu piesauceeji un meteeji ir jaaveero kopsakariibaas.Es mineeju D.Turlo.,Kirshteinu,miljumu A.Gardu,kura teikto DDD nr68 es piefikseeju PIRMS meslainiem notikumiem,variet parbaudiit to,ka vins grabstaas par un ap meesliem. (http://www.politika.lv/index.php?id=508&did=10114)

Mans secinaajums ir taads,ka te jau vairs nav iekshlietu ministrijas kompetence,bet gan aizsardziibas ministrijas...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

cilveeks - Jurim Bogdanovam 29.07.2006 21:37
Labvakar!

Ja jau Jums, kaa pats to tagad atziistat, nav zinaashanu veneerisko slimiibu ierobezhoshanas jautaajumos, no kurienes tad naak Juusu ieprieksh viennoziimiigi pasludinaataa "patiesiiba", ka apmaaciiba par izsargaashanaas metodeem nevis samazina, bet palielina sho slimiibu izplatiibu? man kaa cilveekam, kursh stdeejis gan mediciinu, gan sociaalaas zinaatnes, tas patiesi buutu interesanti. Nudien. Shii "patiesiiba" ir tik paarstiedzosha un neizprotama..

Ja precizitaate Jums ir kas paarsteidzoshs... Tad man tieshaam nav ko teikt. Arii par Juusu nepamatotajaam manipulaacijaam ar saviem aizspriedumiem par seksuaalo orientaaciju u.c. jataajumiem.

Bet juusu bazhas par "homoseksuaalisma izplatiibas atbalstiishanu" (izmantojot "man shkjiet" liimenja argumentus, nevis statistiskus peetiijumus vai citus kaut cik pamatotus argumentus, par kuriem buutu arii iespeejams diskuteet) izklausas peec taas aizspriedumu "logjikas", kuru, starp citu, ljoti labi shiis nedeeljas Kultuuras dienas slejaa ir ilustreejis Bauls Bankovisks. http://www.diena.lv/kulturas_diena/lasit.php?id=282555. Nudien noveelu Jums izlasiit.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins 29.07.2006 10:32
Kas tad tur satraucosh? Shii gada 22.julija likum paarkaapumus pasuutija speeki ,kas neveelas ,lai Riga notiktu NATO sammits,bet iekshlietu ministrija taa vadiitaaja personaa sadarbojas ar shiem speekiem.Varbuut manis teiktais ir pupu mizas,fantraazijas? Diemzheel ne.Ruupiigi izlasot Iekshlietu ministrijas zinjojumu,taja ir interesantas vietas,proti,par sabiedriibas saliedeeshanos(laikam domats A.gardas un Ledjajeva sasveicinaashanaas) un par antiamerikaaniska un pret ES demokraatijas standartiem veersta viedoklja konsolideeshanos.Ka pie shiem notikumiem pievilka klat antiamerikaanismu,nezinu.Es sho fraazi varu saprast gaidaamaa NATO sammita kontekstaa.

Notikumu aculiecinieki apgalvo,ka bijusi manaama liela organizeetiiba,Iekshlietu ministrija uzvedas itkaa shie protesteetaaji buutu stihiski savaakushies.utt.Bet ,ja mees runaajam par fekaaliju meshanu uz iedziivotaajiem,tad jaapiemin,ka taa nav stihiska ideja.Gar meesliem graabstijaas jau citi-piemineeshu piem.D.Turlaa kungu vai A.Kirshteina kungu.Tapat ljoti daudz ap meesliem graabstaas A.Garda.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins 29.07.2006 09:06
Interesanti,kas ir normaali?Ja mes,biedru grupa, veleesimies 1.maijaa sariikot darbalauzu demonstraaciju,bet mums atteiks-luuk daudziem juus nepatiikat,jums veel bez tam grasaas uzbrukt,un mees jau nu nespeesim garanteet juusu droshiibu.BET,taadaa gadiijumaa,kas ir demokraatija,ja mums top laupiitas iespeejas izteikties,verst sabiedriibas uzmaniibu uz mums,uz to cik daudz ir muusu,ka mums ir probleemas vai kaut kaadas prasibas.Muusu tiesiibas ir tam nepiekrist vai nepieveerst uzmaniibu.

Ipashi satraucosha ir Iekshlietu ministra un DP darbiiba.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bezvardis - Jurim Bogdanovam 28.07.2006 12:20
"Par citas rases cilveeku nevar padariit, lai kaa arii necenstos."

Kļūdāties - rase kā bioloģiska parādība neeksistē, tā ir sociāla kategorija. Sabiedrībās, kurās rasisms ir (vai ir bijis) institucionalizēts, tas labi redzams. ASV, piem., 1/8 no tiešajiem senčiem padara Tevi par piederīgu melnajai rasei (vai indiāņiem - ja vēlies), bet nevis otrādi - melnais, kuram viens no vecvecākiem bijis baltais par tādu vēl nekļūst. Varat vēl paskatīties uz padomju laiku 'rasu' iedalījumu - tur ir kādas 30+ rases, no kurām Jūs sevi varētu ierindot kādās trijās vienlaicīgi. Varat arī paapsvērt to, ka tajā pat ASV Jūs (vai mani) pieskaitītu pie kaukāziešu rases, kamēr Latvijā kaukāzieši tiek uzskatīti par 'melnajiem'. Tas nu tā - ievads tematā 'par citas rases cilvēku nevar padarīt'.

Kas attiecas uz Dievu un viņa mērķiem - jau esmu Jums centies norādīt, ka Jūsu spriedumi šajā ziņā balstās Jūsu iedomībā par to, ka Jūs varat pareizi interpretēt Dieva gribu. Bet kā Jūs varat būt pārliecināts, ka Jūsu interpretācijas nevada Sātans? Vai arī Dievs nav Jūs nostādījis uz aplama, neiecietīga ceļa, lai Jūs pārbaudītu?

Bogdanovs: "Nepateicu liidz galam, taapeec atkal izpaudaas homoseksuaalistiem raksturiigaakaa ieziime - visu redzeet un citiem pasniegt manas domas pec sava praata"

Vai esat homoseksuāls, jo šī parādība Jums piemīt? Vai arī varbūt šai iezīmei (vismaz pēc maniem novērojumiem) nav ne vismazākā sakara ar seksuālo orientāciju?

Bogdanovs: "Vaards sekulaars latvieshu valodaa sasaucas ar vaardu sekls, kas arii var izraadiities sava veida ziime par muusu veertiibu izpratni. "

Un vārds 'kristietība' sasaucas ar vārdu 'krist'? Nekļūstiet smieklīgs!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Padomā - visiem 28.07.2006 11:33
Liberālisms, brīvais tirgus (bet tikai lielražotājiem) un dažas citas Rietumu pasaules parādības nebūt nav vērtējamas pozitīvi!

Jo tās ir pretrunā ar Eiropas tradicionālajām vērtībām (ģimene, tauta, kristietība)

Liberālisms cenšas atomizēt un pārveidot sabiedrību tā, lai tradicionālās vērtības tiktu iznīcinātas un cilvēks uzticētos tikai savai garšai, baudai un zemakajām dziņām. Sākot no neveselīgiem, bet kādinošiem dzērieniem (COCA COLA) un beidzot ar homosekusālismu un citām seksuālajām novirzēm!

Kāpēc tiek vajāts kardināls Pujats - draudot no "Mozaīkas" puses viņu iesūdzēt tiesā?

Tādu pašu iemelsu dēļ, kāpēc Roko Butiljone tika diskriminēts Eiropas Savienībā - Briselē!

Par saviem uzskatiem viņs netika par eirokomisāru, jo atļāvās pateikt, ka domā, ka gejisms tomēr ir grēks.

Tāpat kā mūsu veselības ministrija atļāvās pateikt, ka pļumpūdeņi (tai skaitā Coca cola) ir neveselīgi! To sāk vajāt ASV bijusī valsts sekretāre Olbraita!

Geju un liberāļu
vara ir ļoti liela, ja jau Itālijas kultūras ministru - sabiedrībā cienījamu cilvēku - varēja diskriminēt par viņa uzskatiem (nevis par darbiem vai profesionalitāti).

tas parāda liberālās sabiedrības liekulību,

Visi ir vienlīdzīgi, bet daži vienlīdzīgāki.

Geji ir tie "visvienlīdzīgākie", un viņu kritika var maksāt ļoi dārgi. Roko nekļuva par komisāru, kardināls apsūdzēts tiesā...

Coca cola ir "visvienlīdzīgākā" - to aizstāv pat ASV valsts sekretāre

izskatās, ka atgriežas totalitārisma un ateisma laiki, kad kristiešus vajāja viņa pārliecības dēļ!

Nevis rīcības, bet pārliecības dēļ.

Vai jūtat atšķirību!???
Tikai par to vien, ka kāds cenšas norobežot bērnus no neveselīgiem dzērieniem (to skaitā COCA COLA) - viņs var tikt vajāts, nodots tiesai uutt.

Tā ir liberālās sabiedrības perspektīva!

Ja nenostāsimies demokrātijas aizstāvībai - pret liberālismu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - cilveekam 27.07.2006 22:40
Nepateicu liidz galam, taapeec atkal izpaudaas homoseksuaalistiem raksturiigaakaa ieziime - visu redzeet un citiem pasniegt manas domas pec sava praata. Piedodiet, bet tas notiek ar paarsteidzoshu precizitaati. Redzat, ir pilniigi aplami no manis teiktaa izvilkt, ka man nepatiik zviedri. Tie, kurus es paziistu, pat ljoti patiik, ar dazhiem iznjeemumiem, par kuriem ir skaidri zinaams, ka tie ir kretiini, un ar tautiibu tam nav nekaada sakara. Tad jau man buutu visa pasauli un sevi jaaieniist.

Bet pateikt es gribeeju to, ka Zviedrija ar savu izpratni shajos un vispaar tikumiibas jautaajumos ir iebraukusi taadaas auzaas, ka pat par viedoklja pauzshanu par homoseksuaalismu piespirieda cietumsodu maaciitaajam. Taapec no shiis valsts naakushos uzsaktus neveerteeju vispaar nekaa.

Kas attiecas uz kristieshu laika lepri un meeri. Juus mani esat sapratis pareizi. Taa arii bija vistiiraakaa ziime cilveekiem, ka kaut kas nopietni vinju viduu ir salaizts deelii. Un visos liimenjos. Gan gariigajaa, gan materiaalajaa. Vispaar uzskatu, ka kristietiiba nekad nav pastaaveejusi un pat tuvojusies taadam liimenim, lai vispaar kaads laiks un vieta vareetu atljauties saukties par kristiigu. Tikai tuksha sevis slavinaashana.

Lai izskaidrotu Xviedrijas staavokli, man nav tik daudz zinaashanu shajos jautaajumos, jo tie mani nav intereseejushi, taapeec to arii nedariishu un nevareetu, ja gribeetu.

Vaards sekulaars latvieshu valodaa sasaucas ar vaardu sekls, kas arii var izraadiities sava veida ziime par muusu veertiibu izpratni.

Es neteicu, ka uzaugshana viena vai otra veida gjimenee neko nenoziimee, bet gan to, ka tas veel nenosaka cilveeka ievirziishanos vienu vai citu velmju virzienaa. Tomeer tas var buut kaa pamudinaajums uz vienu vai otru ieintereseetiibu. Protams, apvienojumaa ar daudziem citiem apstaakljiem. Un mums buutu jaaruupeejas, lai visi mums iespeejamie apstaaklji cilveeku ievirziitu uz visiem pienjemamaam un neapstriidamaam veertiibaam.

Gjimenes dziivi starp preteejaa dzimuma cilveekiem neviens nekad nespees uzdot kaa kaut ko aplamu vai nosodaamu, ja taa tapusi un pastaav lapraatiigi utt. Taapat arii interesi par Dievu nevar cilveekam paarmest. Iteresi par tradiiciju veidoshanu un beernu pasargaashanu no aplamaam ietekmeem tieshi caur izgliitoshanu par cilveeka apzinjas dabu un veertiibu izpratnes veidoshanu un tamliidziigaam lietaam, kas ir ljoti garsh un sarezhgjiits staasts.

Ja Juus domaajat , ka valodu zinaashana dod Jums priekshrociibas veertiibu izpratnee, tad Juus vispaar neko no taam nesaprotat. Ja par kaadu jautaajumu ir dadz info visaas valodaas, tas vareetu arii noziimeet, ka daudz tautas ir aizgajushas pa vieglako celju, ndomaat un pakljauties spiedienam, ka tik liek mieraa. Bet tas ir aplami. Taa celjsh ved tikai uz veertiibu izpratnes un trdiicju to kopshanaa pazaudeeshanu.

Vai Juus bijaat gatavojies vieglai sarunai, kura beigsies ar piekrisshanu homoseksuaalsisma izplatiishanas atbalstiishanai? Mees taa iisti veel pat saakushi neesam to visu apskatiit dziljaak.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - cilveekam 27.07.2006 22:39
Nepateicu liidz galam, taapeec atkal izpaudaas homoseksuaalistiem raksturiigaakaa ieziime - visu redzeet un citiem pasniegt manas domas pec sava praata. Piedodiet, bet tas notiek ar paarsteidzoshu precizitaati. Redzat, ir pilniigi aplami no manis teiktaa izvilkt, ka man nepatiik zviedri. Tie, kurus es paziistu, pat ljoti patiik, ar dazhiem iznjeemumiem, par kuriem ir skaidri zinaams, ka tie ir kretiini, un ar tautiibu tam nav nekaada sakara. Tad jau man buutu visa pasauli un sevi jaaieniist.

Bet pateikt es gribeeju to, ka Zviedrija ar savu izpratni shajos un vispaar tikumiibas jautaajumos ir iebraukusi taadaas auzaas, ka pat par viedoklja pauzshanu par homoseksuaalismu piespirieda cietumsodu maaciitaajam. Taapec no shiis valsts naakushos uzsaktus neveerteeju vispaar nekaa.

Kas attiecas uz kristieshu laika lepri un meeri. Juus mani esat sapratis pareizi. Taa arii bija vistiiraakaa ziime cilveekiem, ka kaut kas nopietni vinju viduu ir salaizts deelii. Un visos liimenjos. Gan gariigajaa, gan materiaalajaa. Vispaar uzskatu, ka kristietiiba nekad nav pastaaveejusi un pat tuvojusies taadam liimenim, lai vispaar kaads laiks un vieta vareetu atljauties saukties par kristiigu. Tikai tuksha sevis slavinaashana.

Lai izskaidrotu Xviedrijas staavokli, man nav tik daudz zinaashanu shajos jautaajumos, jo tie mani nav intereseejushi, taapeec to arii nedariishu un nevareetu, ja gribeetu.

Vaards sekulaars latvieshu valodaa sasaucas ar vaardu sekls, kas arii var izraadiities sava veida ziime par muusu veertiibu izpratni.

Es neteicu, ka uzaugshana viena vai otra veida gjimenee neko nenoziimee, bet gan to, ka tas veel nenosaka cilveeka ievirziishanos vienu vai citu velmju virzienaa. Tomeer tas var buut kaa pamudinaajums uz vienu vai otru ieintereseetiibu. Protams, apvienojumaa ar daudziem citiem apstaakljiem. Un mums buutu jaaruupeejas, lai visi mums iespeejamie apstaaklji cilveeku ievirziitu uz visiem pienjemamaam un neapstriidamaam veertiibaam.

Gjimenes dziivi starp preteejaa dzimuma cilveekiem neviens nekad nespees uzdot kaa kaut ko aplamu vai nosodaamu, ja taa tapusi un pastaav lapraatiigi utt. Taapat arii interesi par Dievu nevar cilveekam paarmest. Iteresi par tradiiciju veidoshanu un beernu pasargaashanu no aplamaam ietekmeem tieshi caur izgliitoshanu par cilveeka apzinjas dabu un veertiibu izpratnes veidoshanu un tamliidziigaam lietaam, kas ir ljoti garsh un sarezhgjiits staasts.

Ja Juus domaajat , ka valodu zinaashana dod Jums priekshrociibas veertiibu izpratnee, tad Juus vispaar neko no taam nesaprotat. Ja par kaadu jautaajumu ir dadz info visaas valodaas, tas vareetu arii noziimeet, ka daudz tautas ir aizgajushas pa vieglako celju, ndomaat un pakljauties spiedienam, ka tik liek mieraa. Bet tas ir aplami. Taa celjsh ved tikai uz veertiibu izpratnes un trdiicju to kopshanaa pazaudeeshanu.

Vai Juus bijaat gatavojies vieglai sarunai, kura beigsies ar piekrisshanu homoseksuaalsisma izplatiishanas atbalstiishanai? Mees taa iisti veel pat saakushi neesam to visu apskatiit dziljaak.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

cilveeks - Jurim Bogdanovam 27.07.2006 21:33
Paarfraazeejot - Zviedrus nevar njemt veeraa, jo man vinji nepatiik - ja shie ir "dzelzhainie" argumenti, tad striideeties pretii ir gruuti, bet veel vairaak negribas. It iipashi jau laiku shkjiest. Taadeelj arii siikaak neizpaudiishos par paareejiem "pamatojumiem" dziives uztverei - slimiiba ir ziime (un kaa tad trakteesim kristieshu kultuuru piemekleejusho lepru un meeri viduslaikos?) utml.

Tomeer spekulaacijas par dzimumaudzinaashanas ietekmi uz seksuaali transmisiivo slimiibas izplatiibu ir vienkaarshi biistamas. Kaa tad Juus izskaidrosiet, ka Juusu niistajaa Zviedrijaa shii izplatiiba ir krietni mazaaka nekaa sheit????

Njemot veeraa, ka manii pastaav veel kaut nelielas ceriibas, ka dziivojam sekulaaraa valstii, taalaak teologjiska virziena diskusijaa atljaushos neiedziljinaaties.

Ja anglju valoda netiik, varu piedaavaat arii sho: http://semgai.free.fr/doc_et_pdf/pdf_these_articles_externes..., bet diez vai tas buus vieglaak... Bet atkal par to pashu - ja "uzaugshana heteroseksuaalaa gjimenee jau neko nenoziimee" - tad uzaugshana homoseksuaalaa tikpat nenoziimee..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 27.07.2006 15:51
Latvija nav tā zeme, kur izdosies iestāstīt, ka homoseksuālisms ir kaut kas normāls, vicinot Pasaules Veselības organizācijas melīgo atzinumu. Šeit cilvēki vēl paši domā. Ja pasaules matemātiķu organizācija pateiks, ka 2+2=5, latvieši neticēs. Amerikāņi, zviedri un nīderlandieši visticamāk noticēs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - cilveekam 27.07.2006 11:12
Ar to saitu ir viena probleema. Man ir vaaja anglju valoda. Vienu gan zinu skaidru, ka "Zviedrijas psihologu" viedoklis , njemot veeraa Zviedrijaa valdosho " tikumisko nosaknjojumu" visos liimenjos., nevar tikt njmets veeraa.

Veel vairaak, visaa pasaulee psihologu viedoklis dalaas, skatot homoseksualitaates iedzimtiibas jautaajumu. Un visi meklee nevis patiesiibu, bet pieraadijumus savai izpratnei par sho un arii visiem citiem jautaajumiem. Taapeec psihologu viedokli vispaar neveerteeju augstaak pat jebkura parasta cilveeka viedokli, ja vien tas nav ar man saprotamiem un preiksh manis speeciigiem pamatojumiem. Un psihologi beizhi to dara vaajaak, jo lieto manipulatiivus teikumus, taadus kaa - zinaatnieki ir pieraadijushi, peetiijumaa atkljaajaas, un tad bliezh aaraa apgalvojumu. Bet nav vienas teorijas visiem gadiijumiem, jo cilveeka apzinjas daba ir paaraak daudzshkjautnaina.

Taa luuk, apmeeram.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - cilveekam 27.07.2006 09:53
Redzi, tas ka augi heteroseksuaalaa gjimenee, veel neko nenoziimee. To pirmo speeciigo iespaidu cilveeks var guut arii nejaushi kaut kaadu sakritiibu rezultaataa. Un ir tieshi taapat kaa Jeezus Evvanjgjeelijaa, kuru citeeju, jo tas pilniibaa sakriit ar manu noveertojumu pieredzi par cilveeka apzinjaa dabu - tuksha vieta tuksha nepaliek. Ja cilveeku nepiepilda ar labo un to, uz ko vinjam buutu jaavirzaas, tas ljaunais gars vinjaa vinjaa iezogas un vinju paarnejem pats. Tieshi taapat kaa tas notiek dabaa, ja uzravee un atiira daarzu, bet meerkjtieciigi tajaa kaut ko notektu neseej, tas aizaug atkal un ljoti aatri ar nezaaleem, un pat speciigaak, nekaa tas bijis liidz tam. Taa tieshaam notiek.

Un PSRS jau nu ir sliktaakais piemeers, kuru piesaut shajaa zinjaa, jo tur viss tika dariits vairaak ar noliegshanas un uzspiezshanaa metodeem, bet nekaadas veseliigas ievirziishanas nebija vispaar. Un cilveeki pashi sho speeju un izpratni par taas noziimiigumu ir pazudeejushi. Vismaz man nav gadiijies noveerot preteejo.

Turklaat,, veesturee veel nekad nav bijis kultuurvides, kuru vareetunosaukt par pilniigu sho jautaajumu izpratnee, taapeec arii homoseksuaalisti tajaas ir bijushi vinemeer.


Un tas staasts par cilveku padariishanu par zinaatnju doktoriem nav mans.

Cilveeks: Redzu, ka visapkaart saskataat "manipulaacijas"... Vai vareegtu luugt paskaidrot, ko tieshi ar to Juus domaajat? Un kur tieshi manaa tekstaa (un kaadeelj) taadas buutu saskataamas?
Juusu citaats ieprieksh: P.S. Attieciibaa par normalitaati - ja par normu uzskatam tikai vairaakumu, tad, piemeeram, rudi mati vai doktora graads nav "normaali".

Diemzheel tieshaam daudzkur, un taa jau ir kljuvusi par muusu kultuuras raksturiigu ieziimi. Tas notiek visos liimenjos. Paarspiilejumi un manipulaacijas ar neatbilstoshiem saliidzinaajumiem. Visbiezhaak pret sevi dzirdu staastus par rasismu, homofobiju un antisemiitismu, virziishanos uz invaliidu un pensionaaru norakshanu skapjos.

Arii Juusu citaats, saliidzinot rudmataisnos un doktora graadu ieguvushos ar homoseksuaalismu IR MANIPULATIIVS, LAI GAN PATS TO TAA, PATIESHAAM TICU, NEESAT DOMAAJIS. Taa vienkaarshi sanaak, jo taa tieshaam jau muusu kultuuraa ir kaa ieradums, kuru nemanot paarnjem visi. Ar doktora graadu nepiedzimst, un apdaavinaatiiba veel nenoziimee, ka ums tas buus, jo savu klaat veel piesumees apkaarteejas vides ietekme.

Bet saliidzinaat ar rudmatainajiem ir tas pats, kas saliidzinaat ar aadaskraasu, kuras ir iedzimtas. Nepirkeriitu shaadam saliidzinaajuma, vieniigi kaa manipulatiivam.

Cilveeks: Un kas tieshi buutu tas "kaut kas veertiigs", kas buutu labaaks par cilveeku apmaaciibu, kaa izsargaaties no seksuaali transmisiivaam slimiibaam? Izlikties, ka shaadas slimiibas nepastaav un taadejaadi veicinaat to taalaaku uzplaukumu? Shaadas slimiibas reaali Latvijaa pastaav un taa ir neapgaazhama statistika. Taadeelj arii to izplatiiba ir jaacenshas ierobezhot. Liekuliiga izlikshanaas, ka to vareetu panaakt ar atturiibu, vienkaarshi nestraadaa.

Tur jau taa nelaime, ka Juus pat nespeejat pieljaut, ka vareetu tik ierobezhots seksisms VISAAS TAA IZPASMEES. Tas nez kaadeelj ir pienjemts par veertiibu, kas jaaslavina. Bet tieshi tas arii ir visvariaak vainojams dazhaadu novirzhu tapshanaa cilveekos. Seksuaali transmisiivaas slimiibas daudz vairaak izplataas maacot beerniem padsmit gados lietot prezervatiivus un no medijiem nemitiigi mudinot, ar tajos atteelotajaam attieciibaam un ljaushanos seksam, uz dzimumdziivi. Bet tie prezervatiivi pa rokai negadaas, taapeec beigaas visa taa apmaaciiba paarveershas par seksisma izplatiishanu starp nepingadiigajiem, taatad, arii par transmisiivo slimiibu izplatiishanu.

Shaadas slimiibas, ja ticat Dievam, ir Vinja ziime cilveekiem, ka kaut kas musu kultruuraa un veertiibu izpratnee ir galiigi garaam.

Cilveeks: Ja grupas X izieshana uz ielas Jums shkjiet kaa baashanaas virsuu, bet tas nenoziimee, ka Jums pret grupu X buutu nepatika, tad laikam es Juus nesaprotu. Vai arii nesaprotu vaada "nepatika" noziimi.

Juus tieshaam to nesaprotat. Es pret gaajienu iestaajos taapeec, ka ESMU DZILJI PAARLIECINAATS, KA TAADAS DARBIIBAS VAR ATSTAAT UZ BEERNIEM IETEKMI TOS PAGRUUZHOT DOMAAT HOMOSEKSUAALISMA VIRZIENAA. Bet neizjuutu pat vismazaako nepatiku pret homoseksuaalistiem, ja vien vinji negribeetu mani iedabuut gultaa.

Cilveeks: Visu cilveeku riiciiba kaut kaadaa meeraa ir logjiska un izskaidrojama. It iipashi, ja atceras psihologjijaa un psihoterapijaa aprakstiitos Ego aizsardziibas mehaanismus... Bet tas vienkaarshi ir ir nezheeliigi, netaisniigi un, manupraat, amoraali, ka cilveeki, sargaajot savu Ego, veido miitu par savu "normalitaati", lai vismaz attieciibaa pret kaadu citu sevi vareetu uzskatiit par paaraaku.. Attieciigi citus noniecinot, vai pat vardarbiigi ierobezhojot.. kaa sestdien. :-( Katram homofobam jau pa psihoterapeitam blakus nepieliksi.. Noteikti, ka taads naids vinjus pashus arii nomoka, tomeer par savu riiciibu ir jaatbild.

Esmu daudzkaart uzsveeris, ka ar savu orientaaciju nekaadaa meeraa neuzskatu sevi par paaraaku nedz paar homoseksuaalistiem, nedz alkohomlikjiem, nedz prostituutaam. Es tieshaam uzskatu, ka visi esam nepilniigi, un muusu buutiiba no mums pashiem ir maz atkariiga, bet mees varam atbriivoties no sveshaam ietkemeem, ja mekleejam, kaapeec mees esam un kaads vareetu buut bijis Radiitaja nodoms attieciibaa uz mums visaas lietaas, arii uz seksualitaati. Ja dzimumam nebuutu noziimes, tad visi cilveeki buutu viena dzimuma, un vareetu dziivot, ar ko grib. Domaaju, ka radiitaajam tas ir iespeejams.

Teksts par psihoterapeitiem nav mans.

Cilveeks: To vareetu attiecinaat gan uz etnisko "normalitaati" ("iistis latvietis"), gan kultuuras "normalitaati", gan seksuaalo "normalitaati". Tragjiski ir tas, ka shajaa situaacijaa cilveeki vienkaarshi vairs argumentus nemeklee un citos neeieklausaas..

Tieshi to pashu, un kaa pirmie, dara arii homoseksuaalisti. Vinji neklausaas preteejaa pusee, tikai gaajienus taisa, taa gribot visus piespiest ar varu.

Saitu neskatiiju, bet meegjinaashu tajaa ieluukoties.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Rodzers 27.07.2006 09:09
piedodiet, bet ir jābūt tikai un vienīgi pārliecinātam par sevi, drošam (drošsirdīgam), nepiekāpīgam un pārliecinātam par savu nostāju, lai varētu iet gājienā, kad skaidri zini, ka ir reāli draudi, ka tiksi nesaprasts un Tevi centīsies ietekmēt:)

tāpēc nedomāju, ka tas gājiens bija kāda dikta vajadzība pēc sapratnes utt:)

Satversme nosaka visiem vienādas tiesības, tomēr tas nenozīmē, ka kādam, no sabiedrības lielākās daļas atšķirīgajam tās tiesības ir citādas, kā īpaši ievērojamas, nekā pārējai sabiedrībai!!!

homoseksuālisms pastāv jau no senseniem laikiem, kaut vai palasiet Platona "Valsts" un pat tajā laikā atkarībā no dažādas ģeogrāfiskās un politiskās situācijas noteiktos reģionos pastāvēja dažāda homoseksuālisma izpratne - vienu viet tā bija ikdienišķa, pat ne nīsta parādība, kamēr cituviet tā bija izpausme, kuru tomēr ne īpaši atbalstīja un līdz ar to - publiski arī nepopularizēja

tas būtu jāievēro arī mūsdienās. pie kam gan homoseksuāliem cilvēkiem, kuru uzvedība visā tajā pasākumā vedināja domāt, ka viņi jūtas kā apbižoti bērni, kuriem labais onkulis nav iedevis konfektes, gan viņu pretiniekiem, kas gatavi pazemot sevi, stulbā veidā paužot savu viedokli!

ne visur ir vienādi dzīves, sociāli-ekonomiskie utt. apstākļi! ne visur cilvēku uztvere ir tik elastīga, kā kāds to vēlētos!!!

tāpēc nevajag uzspiest (tieši tā!!!) savu atšķirīgo seksuālo orientāciju!!! tas nav pareizi! vajag saprast "pretējo viedokli", lai saprastu, kā tad iespējams pierādīt, ka neviens nav ļauns, pretīgs, neciešams utt!!!

visi esam cilvēki un visiem būs vien jāsadzīvo:)

p.s. starpcitu, man dikti netīk tas veids, kā izpaudās abas no pusēm! un man netīk homoseksuālisms visās tā man zināmajās izpausmēs:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

civleeks - Jurim Bogdanovam 26.07.2006 21:03
Kaa jau teicu, homeseksuaalji paarsvaraa piedzimst heteroseksuaalaas gjimenees. Es personiigi esmu audzis veel PSRS laikos, taadeelj vismaz man ir gana skaidrs, ka shajaa laikaa "ieseets" nekas netika. Bet homoseksuaali cilveeki manaa paaudzee pastaav. Un shaubos (vismaz peec mana pazinju loka), ka mazaak kaa citaas paaudzees.. Esmu pat paarliecinaats, ka nee.

Es stipri apshaubu, ka visus cilveekus ir iespeejams padariit par zinaatnju doktoriem... Vai par veiksmiigiem maaksliekiem.. cilveeki ir dazhaadi, un tieshi ar to - briinishkjiigi.

Redzu, ka visapkaart saskataat "manipulaacijas"... Vai vareegtu luugt paskaidrot, ko tieshi ar to Juus domaajat? Un kur tieshi manaa tekstaa (un kaadeelj) taadas buutu saskataamas?

Un kas tieshi buutu tas "kaut kas veertiigs", kas buutu labaaks par civeeku apmaaciibu, kaa izsargaaties no seksuaali transmisiivaam slimiibaam? Izlikties, ka shaadas slimiibas nepastaav un taadejaadi veicinaat to taalaaku uzplaukumu? Shaadas slimiibas reaali Latvijaa pastaav un taa ir neapgaazhama statistika. Taadeelj arii to izplatiiba ir jaacenshas ierobezhot. Liekuliiga izlikshanaas, ka to vareetu panaakt ar atturiibu, vienkaarshi nestraadaa.

Ja grupas X izieshana uz ielas Jums shkjiet kaa baashanaas virsuu, bet tas nenoziimee, ka Jums pret grupu X buutu nepatika, tad laikam es Juus nesaprotu. Vai arii nesaprotu vaada "nepatika" noziimi.

Es nekaadaa zinjaa Juus nemeegjinu saukt par eventuaalu invaliidu mednieku. Es tikai demonstreeju biezhi publiski izmantotaas "dabiskuma" logjkas rezultaatu, ja to tendenciozi nebiida ieprieksh iekaarota secinaajuma virzienaa, bet gan attiista per se.

Visu cilveeku riiciiba kaut kaadaa meeraa ir logjiska un izskaidrojama. It iipashi, ja atceras psihologjijaa un psihoterapijaa aprakstiitos Ego aizsardziibas mehaanismus... Bet tas vienkaarshi ir ir nezheeliigi, netaisniigi un, manupraat, amoraali, ka cilveeki, sargaajot savu Ego, veido miitu par savu "normalitaati", lai vismaz attieciibaa pret kaadu citu sevi vareetu uzskatiit par paaraaku.. Attieciigi citus noniecinot, vai pat vardarbiigi ierobezhojot.. kaa sestdien. :-( Katram homofobam jau pa psihoterapeitam blakus nepieliksi.. Noteikti, ka taads naids vinjus pashus arii nomoka, tomeer par savu riiciibu ir jaatbild.

To vareetu attiecinaat gan uz etnisko "normalitaati" ("iistis latvietis"), gan kultuuras "normalitaati", gan seksuaalo "normalitaati". Tragjiski ir tas, ka shajaa situaacijaa cilveeki vienkaarshi vairs argumentus nemeklee un citos neeieklausaas..

Ja driikst jautaat, vai ieluukojaaties manis uzraadiitajaa saitee?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

JG@sveiks.lv - autors 26.07.2006 15:45
Nav saprotams, kāpēc tādi profāni, kā raksta autors, te jauc gaisu! Nu kā var ar nopietnu izteksmi klāstīt pilnīgas blēņas.
Jā - cilvēks piedzimst kā nezinošs muļķis, bet viss taču mainās.
Cilvēki var iemācīties reizināt četrciparu skaitļus, atcerēties garu garās burtu virknes, atšķirt smalkākās skņas, rakstīt dzeju, izprast cēloņsakarības un viskautko. Turpretī, ja cilvēks netiek galā ar ikdienišķām psihiskām darbībām, tad viņu sauc par slinķi jeb netikli. Ja cilvēks nespēj atbilstoši dzīvības līnijai mīlēt un tam par iemeslu nav fiziski traucējumu, tad arī viņu sauc par netikli. Bet raksta autors pilnīgi nopietni cenšas iestāstīt, ka homoseksuālisms ir tik pat labs ( ja ne labāks), kā atpilstoši dzīvībai izprastas attiecības. Vai tā nav autora ņirgāšanās?
Civēki attīstoties izmanto to, ko jau ir uzzinājuši. Pirmā mīlestība atstāj sliedi visā mūžā. Parasti pirmās mīlestības blakusapstākļi strādā kā nosacījma reflekss visu mūžu. Teiksim, pirmā mīlestība ir bijusi gleznotāja. Cilvēks var visu mūžu sajūtot krāsu aromātu izjust pirmās mīlestības trīsas. Šai gadījumā tas nav nekas briesmīgs. Bet, ja reflekss nostrādā uz netikumīgām, dzīvībai kaitīgām attiecībām, tad tas vairs nav nevainīgi. Bet raksta autors nav pamanījis, ka sabiedrība cenšās sargāt sevi un savu nākotni nepieļaujot dzīvībai kaitīgu attiecību izplatīšanos un maldinošu godā celšanu. Pēc autora prāta sabiedrībai nepatīk "zīmēšanās". Nu lai taču zīmējas kas grib un kā grib, neviens, nekādus protestus netaisīs. Bet, ja tiek kropļotas sabiedrības informatīvās kopas visiem nozīmīgas nostādnes, tad palikt vienaldzīgam ir noziegums.
Tāpat ir noziegums būt par netikumu advokātiem, kuri kurli un akli paši būdami cenšas saduļkot arī citiem redzi. Tikai necentieties iestāstīt, ka netikumu vispār nav!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


izkopets no delfiem 26.07.2006 11:21
par ģimeni, 26.07.2006 11:08
VVF: "Jebkurš aicinājums uz aizspriedumiem pret konkrētām sabiedrības grupām ir pret Eiropas Savienības likumiem."
*
Par ģimeni: „Vai Bībelē teiktais, ka homoseksuālu attiecību piekopēji Debesu Valstību neredzēs ir aizspriedums? Vai daudzu psihologu, teologu un citu profesionāļu uzskats par homoseksualitāti kā novirz ir aizspriedums? Vai daudzu vienkāršo cilvēku uzskats, ka homoseksuāļu dzīvesveids ir amorāls arī būtu aizspriedums? Pēc ES likumiem noteikti.
Tātad, ja kāds, balstoties uz demokrātijas principiem publiski pauž kādu no augstākminētajiem viedokļiem, viņš ir pārkāpis ES likumus un ir sodāms. Dažās no ES valstīm tik tiešām var saņemt sodu pat par viedokļa paušanu. Nesen visu Skandināviju satricināja skandāls, kad zviedru mācītājs Oke Grēns savā sprediķī citēja Bībeles pantus, kas nosoda homoseksuāļus. Par to viņu notiesāja ar 6 mēnešiem cietumā. Tikai par viedokli un Bībeles teksta citēšanu! Apelācijas tiesa pēc ilgām un grūtām debatēm gan spriedumu atcēla un atzina, ka katram cilvēkam ir tiesības publiski paust savu viedokli. Tomēr šūmēšanās zviedru sabiedrībā ap šo gadījumu notiek joprojām – homoseksuāļi un viņu atbalstītāji cenšas dabūt cauri arvien jaunus likumprojektus, kas pilnīgi aizbāztu muti viņu oponentiem. Tika iesniegts pat priekšlikums neļaut publiski tirgot Bībeles, no kurām nav izņemti panti, kas nosoda homoseksuālismu. Absurds!
Cits piemērs. Londonā kāds anglikāņu mācītājs izgāja uz ielas ar plakātu, kas prasīja apturēt homoseksuāļu visatļautību. Viņam momentāni uzbruka satracināts geju pūlis, notrieca zemē un sāka sist. Piesteidzās policija un nevis aizturēja uzbrucējus, bet apcietināja pašu upuri, jo viņš, lūk, esot aizskāris geju jūtas. No pārdzīvotā sirmgalvis nomira. Bet tiesa atzina, ka vainīgs bijis pats upuris, jo tikai doma vien, ka homoseksuālisms varētu būt amorāls, jau esot geju un lesbiešu tiesību pārkāpums.
Un šādas valstis uzdrošinās mums mācīt „pareizo” demokrātiju?!!! Da, lai tač viņi visi iet d...t!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - cilveekam 26.07.2006 10:45
Cilveeks: Tuklaat tas notiek apstaakljos, kad daudzas citas paraadiibas, kuru ietekme uz beernu attiistiibu nav noskaidrota, sameeraa briivi "cirkulee" publiskaa telpaa, piemeeram, publiska alkohola lietoshana.

Komentaars: Pilniigi piekriitu, ka ir daudz nejeedziibu, kuras cirkulee apkaart, bet shajos vaardos vajadzeetu ieklausiities arii Jums pasham. Galvenokaart ar to domaaju Juusu staastu par daudzaam paraadiibaam, kuru ietekme uz beerna attiistiibu nav noskaidrota. .. Tad kaa peec shaada komentaara Juus domaajat uzstaat, ka uz homoseksuaalismaa ievirziishanu vide neietekmee? Jau teicu, ka apkaarteejaa vide var dot jeb ieseet interesi, pieveerst kaut kam, bet kopaa summeejas milziigs skaits dazhaadu veestiijumu, kuri vines no otra var arii pasargaat vai paarveidot visus ieprieksh cilveekaa bijushos uzskatus. Ja tas viss nav noskaidrots, tad nevajag apgalvot, ka Praidam nav nekaadas vainas.

Juus vienkaarshi neuzmaniigi izlasiijaat manu komentaaru.

Cilveeks: P.S. Attieciibaa par normalitaati - ja par normu uzskatam tikai vairaakumu, tad, piemeeram, rudi mati vai doktora graads nav "normaali". Ja censhamies to saistiit ar tik neskaidru jeedzienu kaa "dabiskumu", tad homesekuaalisms ir pastaaveejis visaas civilizaacijaas un visos laikos, taadeelj "dabiskumam" atbilst daudz labaak nekaa, piemeeram, laika joslu mainja dazhu stundu laikaa, sastapshanaas ar paaris tuukstoshiem sveshu cilveeku vienas dienas laikaa, vai vaajaako indiviidu fiziskas atlases, pret kuraam neciinaamies (es vismaz ceru, ka neviens kaa naakamo soli peec praida apspieshanas neplaaano riikot invaliidu un pensionaaru mediibas).

Komentaars: Atkal Juusu tekstaa ir skaidri redzama manipulaacaija saliidzinot nesaliidzinaamas lietas. Piemeeram, rasisms vai kas liidziigs, doktora disertaacija.... Par citas rases cilveeku nevar padariit, lai kaa arii necenstos. Turklaat, nekad neesmu teicis, ka vairaakuma nostaaja uzreiz lieicna par kaut kaadas lietas normaaliigumu. Muusdienu aprobezhotiibaa par cilveeka apzinjas izpratni, pat uzskatu, ka viaraakuma viedoklis gandriiz vienmeer vissvariigaakajaas lietaas (ekonomika, kultuura, gariigums, Dievs utml.) ir galiigi aplams. TOMEER TAS NENOZIIMEE, KA MAZAAKUMA VIEDOKLIS BUUTU PAREIZAAKS. vISMAZ VAJADZEETU SAMEKLEET CITUS CELJUS KAA SHIIS LIETAS KAARTOT, NEVIS PRAIDOT.
Un kaapeec Juus taa censhaties mani pieliidzinaat invaliidu un pensionaaru iespeejamajam niideejam? Vai taa nav pat nelietiiga veelme manipuleet? Es arii homoseksuaalistus neniistu un pat ne vismazaakajaa meeraa neizjuutu pret vinjiem nepatiku vai riebumu. Tikai nebaaziet man, bet sevishkji berniem virsuu to homoseksuaalisma padariishanu. Un nav runa tikai par vienu praidu reizi gadaa, jo tiek runaats par homoseksuaalisma padariishanu redzamu un taa maaciishanu skolaas, liidziigi kaa Papardes zieds maaca padsmnitgadiigajiem lietot prezervatiivus taa vietaa, lai aizpildiitu beernu paraatus ar ko veertiigu un tam pieveerstu uz to ieintereseejot.

Izlaidiibas jeb baudu kultuura shodien ir viss, un paareejais nav nekas.

Padomaa par to, cilveek!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

interesents 26.07.2006 10:13
Tie homoseksuālie cilvēki grib nevis vienkārši pazīmēties, bet viņu mērķis ir agresīva un nekaunīga provokācija. Cilvēkam vienkārši ir cita orientācija, nu lai, bet viņš nebazūnē ielās un viņu neviens nediskriminē. Praidisti un visi, kuri plātās ielās ar varavīksnes karogiem ir īpaši agresīvo suga, kura vēlas pazemot tradicionālos un pakļaut tos savai ideoloģijai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Elizabete 26.07.2006 09:52
Pārlasīju, bet varbūt nepamanīju, vai skarts arī jautājums par geju neatlaidīgajiem mēģinājumiem jebkuras savas problēmas risināt un attaisnot ar savu seksuālo orientāciju. Spilgtākais piemērs pēdējos gados tam ir. M.Sants kā mācītājs. Nespējot Luterisko baznīcu pārliecināt par savu taisnību, viņš gadiem cenšas iesaistīt sekulāro sabiedrību savam atbalstam cīņā pret baznīcu. Kaut gan jebkuram ar baznīcu saistītam un baznīcas vēsturi zinošam cilvēkam ir skaidrs, ka jautājums jau no Lutera laikiem ir risināms pilnīgi savādāk - nu nepatika Luteram katoļu baznīca un viņš vienkārši ar saviem atbalstītājiem no tās atdalījās un radās jauna konfesija. Arī Santam būtu jārīkojas līdzīgi, jo Latvijā baznīca ir pietiekami konservatīva un viņam neizdosies to mainīt pēc sava ģīmja un līdzības, kā tas noticis ar Valsts baznīcām Zviedrijā un citur.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Egils 26.07.2006 09:23
Sveiki!

Bet tāpat neviens no praida atbalstītājiem nav pēc būtības izklāstījis pamatfaktus. Man netraucē strādāt kopā ar gejiem un viņi ir un būs.

Tas, kas mani uztrauc visā šajā geju padarīšanā, ir tas, ka drīz, geji tiks iecelti neaizskaramo kastā. Piem. Ja darbinieks gejs tiks atlaists no darba, tad tas tiks atzīts par dzimuma diskrimināciju, jo viņš ir gejs. Nevis tādēļ, ka slikts darbinieks. Sabiedrībai ģimeniskās normas vispār vairs netiek kultivētas un reklamētas kā stabilas vērtības.

Tagad stabilas vērtības ir bezbērnu ģimenes - arī heteroseksuālās ģimenēs, par homoseksuālām ģimenēm pat nerunājot. Tās nevar būt auglīgas. Tā rezultātā sabiedrība novecos vēl ātrāk, un tauta iznīks ātrāk nekā tas ir prognozēts.

Vai Praida atbalstītāji ir gatavi piedalīties gājienā, kurā tiktu atbalstītas tradicionālās vērtības? Tā sacīt parādīt savu labo gribu! Vai esat uz to gatavi? Ja nē, tad, lūdzu, nepārmetiet cilvēkiem, kuriem nepatīk Praids!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins 26.07.2006 04:55
Bet jaasaka,ka ari no Briseles puses naak veesmas ,kaut ko mums uzspiest,izmanipuleet kau ko sev par labu. Nu runaa par Briseles "zilo" mafiju,vai tad mums taadas nav?Un mafijas kaa taadas nedarbojas sabiedriibu interesees.Ta ka sanaak,ka mees miicaamies areeju speku ietekmees un nekaadi nevaram atbriivoties,lai vareetu mieriigi,bez emocijaam un apvainojumiem,diskuteet shos jautaajumus-kadas ir muusu kopiigaas vertiibas un intereses,kaadaa punktaa mees atrodam kompromisu starp atskiriigaam poziicijaam(kas mums ir paaraak radikaalas).Nu jaa paraades riko uzvareetaaji ,vara.Pie mums ir 18.novembris.Maskavaa-9.maijs.Ziemeliirijaa -oranzhisti marshee...un katrai no taam ir daudz zemtekstu-taa paraada speeku sev un citiem.lai nepiemirst.Vai mums vajadziigas paraades vienam pret otru,uzvaras?Mums vajaga vieniibas,bet mees te kuljamies kaa pliki pa naatreem,mees esam tie kurus skalda un valda(((

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins 26.07.2006 03:41
Domaaju,ka tie notikumi,kas saistiti ar shiigada praidu tiks aprunati vel citas diskusijaas,tur apaksha ir politika,tai skaitaa geopolitika(kuras saturs ir veelme ir izcirst logu uz rietumiem,un kurai censhas piedot attieciigu formu-fashisms,rasisms,antisemitisms,un attieciigi,tad peec Jaltas protokoliem,vareshot ievest te ierobezhotu karaspeeka kontingentu),un shai kontekstaa LPP/LC riiciiba ir stipri divdomiiga,lai neteiktu nodeviiga.Jaadomaa ka uz shii īistaa celja vinji nonaaca peec biznesa paarrunaam ar Krievijas pusi,kaa uzlabot tranziitsakarus,bet jaasaka ,ka otra puse nemaz to neveelas dariit,un panaaktaas vienoshanaas ir domaatas citam-lai diskrediteetu Latviju,skeltu sabiedriibu,grautu Latvijas ekonomiku.Un tas pagaidaam izdodas.Tagad valdiibaa sanaaks -vieni cels un buuvees,bet otri graus.

Domaaju,ka pretpraida pamatmasa ir kautkaadi radikaalji un no jaunaas paaudzes,bet tomeer organizatoriskaa liimenii,tur jau redzama profesionaalaa roka.Bet vao mees varam uzticeeties Iekslietu ministrijas vai DP sleedzieniem un izmekleeshanai?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

cilveeks - Juris Bogdanovs 26.07.2006 01:21
Labvakar!

Laikam kaut kaa tie homoseksuaalji lielaakajaa daljaa gadiijumu uzaug heteroseksuaalaas gjimenees... Vai tad taa buutu jaauztver par heteroseksualitaates "ljauno ietekmi"? Bet tas nu taa - sho komentaaru rakstiit mani pamudinaaja kas cits.

Vai vareetu luugt pamatojumu, kas liktu domaat, ka no atsevishkjiem vienskaitliigiem gadiijumiem vareetu veikt vispaariigus secinaajumus?

Secinaajumi par dviinjubraali, protams, ir interesanti. Pat savdabiigi. It iipashi to metodologjijas zinjaa, zinot, ka peetiijumos pat biezhi meegjina atrast agriini shkjirtus vienolas dviinjus (tiem gjeneetiskais materiaals ir identisks, bet audzinaashana no izshkjirshanas briizha - dazhaada).. Pat shaados, turpat vai ideaalas gjeneetiskaa materiaala un apkaarteejaas vides iedarbiibas "nesaistiibas" apstaakljos vajag diezgan daudz gadiijumu, lai statistiskaas ticamiibas raadiitaaji tuvotos daudz maz pieklaajiigam liimenim..

Tad nu saistiibaa ar geju jautaajumu varu piedaavaat izmantot daudzu gadiijumu apkopojumus, sauktus par zinaatniskiem peetiijumiem (esmju jau to kaadaa diskusijaa dariijis).

Piemērs - http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111/1467-9450...

Tad nez kapeec, apkopojot daudzus gadiijumus, sanaak, ka pat augshana homoseksuaalaa gjimenee nepalielina iespeeju kljuut par homoseksuaalu... Vismaz pie tur noraadiitaa, par "1" nesaliidzinaami lielaakaa gadiijumu skaita nekas taads "neizlec"...

Bet shajaa Eiropas nostuurii, redz`, tiek skaldiiti mati attieciibaa par gaajiena noskatiishanos vienreiz gadaa.. Vismaz man tas shkjiet tragjiski, necilveeciigi un ljauni attieciibaa pret cilveekiem, kuru tiesiibas tiek ierobezhotas ar vaardiem "es zinu" uz luupaam (tai pat laikaa ne pirkstu nepakustinot, lai kaut ko uzzinaatu).

Tuklaat tas notiek apstaakljos, kad daudzas citas paraadiibas, kuru ietekme uz beernu attiistiibu nav noskaidrota, sameeraa briivi "cirkulee" publiskaa telpaa, piemeeram, publiska alkohola lietoshana.

P.S. Attieciibaa par normalitaati - ja par normu uzskatam tikai vairaakumu, tad, piemeeram, rudi mati vai doktora graads nav "normaali". Ja censhamies to saistiit ar tik neskaidru jeedzienu kaa "dabiskumu", tad homesekuaalisms ir pastaaveejis visaas civilizaacijaas un visos laikos, taadeelj "dabiskumam" atbilst daudz labaak nekaa, piemeeram, laika joslu mainja dazhu stundu laikaa, sastapshanaas ar paaris tuukstoshiem sveshu cilveeku vienas dienas laikaa, vai vaajaako indiviidu fiziskas atlases, pret kuraam neciinaamies (es vismaz ceru, ka neviens kaa naakamo soli peec praida apspieshanas neplaaano riikot invaliidu un pensionaaru mediibas).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs - autors 25.07.2006 20:07
Piekriitu, ka kljuushana par homoseksuaalistu nav vairaak vai mazaak nenormaala kaa kreiliiba, bet ir viens apstaaklis, kura deelj kreiliibu var piemineet, bet homoseksuaalismu nee.

Redzat, arii par kreili cilveeks kljuust ietekmeejoties, vai nu no noveerotaa, vai nu no taa, ka patstaavigi uzsaakot darboshanos neviens cilveeku neievirza uz riikoshanos ar labo roku. Taa nav iedzimat lieta, bet ieguuta no apstaakljiem. Varu to apgalvot, jo man ir dviinjubraalis, kursh ir kreilis.

Bet kad skolaa kaads skolotaajs beernu priekshaa naaks un visi zinaas ka vinjsh ir homoseksuaalists, tad visnjsh ar savu personu buus dziivs atgaadinaajums ik dienu, ka ir taada viena dzimuma dzimumdziives prakse, un tas esot normaali. Un tas VAR PAMUDINAAT KAADU BEERNU, KURAM APKAARTEEJAA VIDE, LIIDZIIGI KAA STAASTAA PAR KREILIIGUMU, NEKUR NEIEVIRZIIS, UZ HOMOSEKSUAALISMU.

TAA NEDRIIKST BUUT, UN AR NEIECIETIIBU TAM NAV NEKAADA SAKARA. ESAT, KAS ESAT, BET SHOS JAUTAAJUMUS IR BIISTAMI IZNEST APSKATEI VISIEM TIESHI BEERNU DEELJ. IKVIENS, KURSH UZ TO MUDINA, PALIIDZ VAIROT SABIEDRIIBAA HOMOSEKSUAALI NOSKANJOTO CILVEEKU IIPATSVARU.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Juris Bogdanovs (guduris@hello.lv) - autors 25.07.2006 19:51
Autoram pasham buutu jaaizlasa peedeejaa rindkopa, un skatiijumaa no Praida, nevis honoseksuaali orienteetu cilveeku, pretinieku viedoklja.

ATKAL NOTIEK TAS PATS, KAS VISU LAIKU. NEVIENS NO LEPNIIBAS PARAADES ATBALSTIITAAJU NOMETNES NEGRIB SAPRAST, KA HOMOSEKSUAALISMA PADARIISHANA PAR REDZAMU VEICINA BEERNOS DOMU, KA TAS VISS IR NORMAALI UN REIZEEM KLJUUST PAR PAMUDINAAJUMU TAM LJAUTIES.

IETEKMEESHANAAS PASTAAV. Katram ir zinaams, ka pedofilijas vai vardarbiibas upuri biezhi arii pashi kljuust par vardarbiigiem un pedofiliem. Un kas notiek, ja apkaart kaads visu laiku padara redzamu homoseksuaalismu.

Lai atceramies arii Maari Santu, kura mamma sestdienas pielikumaa staasta, ka vinju pusee bijushi cilveeki, par kuriem visi runaaja, ka tie dziivo kopaa kaa viirs ar sievu, tad veel vinja izstumtiiba no vienaudzhu puses, tad veel mammas neapzinaati piemineetais Maarim, ka vinjsh jau vinaji esot meiteniite, jo to gaidiijushi. Taa ir vistiiraakaa vides ietekme uz cilveeka veidoshanos. Bet shodien Maaris Sants veelaas shaadu vidi sagaadaat visiem, kopaa ar shaadu rakstu autoriem, lai ietekmeetu veel lielaaku cilveeku skaita kljuushanu par homoseksuaalistiem.

Un Praida nometnes atbalstiitaaji slimiigi pazuud un klusee par visu, ja vinjiem noraada, ka homoseksuaalisma teemas iznesshana visu apskatei un veel lielaa lepniibaa (vai tas liecina par autora piemineeto nodomu tiiriibu neslaveet homoseksuaalismu?), ka tad var notiek daudzu beernu pagruuzshana tajaa virzienaa.

Piekriitu, ka shis jautaajums ir jaarisina, bet ne jau slavinot un domaajot par taa nogaadaashanu uz skolaam. Tajaa pat laikaa neviens no jums pat neizprot agresijas un neiecietiibas patiesaas saknes, un nekad nav iemineejies par veestiijumu telpas attiiriishano no tiem siikaas lietaas, jo tas viss saakas ar nicinaajuma un ironiskiem komentaariem meedijos.

Te veel buutu tuukstoshiem lietu, par ko runaat, bet shobriid nav laika. Jaaskrien iznest miseni uz Hoetiku...

Saistītie raksti

dialogi.lv dialogi.lv

Mozaīka mozaika.lv

Citi autora darbi
Makarovs 60466

Ko (ne)darīt? 11 Autors:Viktors Makarovs