Failed state. Latvija? 107

Rīgā varētu veidoties īpaši apsargāti bagātnieku geto, kuros izredzētie baudīs eiropeisku dzīves līmeni, bet ārpus dzeloņdrāšu žogiem spietos no dzīvokļiem izliktie bezpajumtnieki, plauks cilvēku un narkotiku tirdzniecība, nesodīta vardarbība, ubagošana, rekets.

Iesaki citiem:

Skatīties video

Cilvēku, kurš savā darba dzīvē ir saistīts ar sociālajām zinātnēm, šis pārmaiņu laiks var novest pie eksistenciālām pārdomām vai pat pie depresijas. Kas gan tās par zinātnēm, ja reiz ar visu savu lieljaudas jēdzienu un metožu aparātu nespēj skaidri pateikt gandrīz neko pat par tuvāko nākotni? Visā pasaulē žurnāli, reportāžas un ekspertu blogi sniedz tik daudz atšķirīgu viedokļu par mūsu turpmāko dzīvi, ka jebkāda vienota kompetenta pozīcija liekas nesasniedzama. Prognozēšana, protams, notiek uz visiem stūriem. Taču izmantotās teorijas un par relevantiem atzītie fakti ir tik atšķirīgi, ka visi ekspertu skaidrojumi pamazām sāk drīzāk atgādināt literāras aktivitātes, ar kurām eksperti pūlas uzturēt savu prestižu tā vietā, lai atklāti pateiktu — par to, kas būs, mēs īstenībā ne velna nezinām. Zinātniskas prognozes arvien uzskatāmāk novirzās no eksaktuma un neitralitātes, iegūstot morālas un politiskas pārliecības nokrāsu. Distancētība, detaļas un neitralitāte droši vien atgriezīsies tad, kad jau pēckrīzes laikā ekonomisti un politologi varēs aizpildīt savu profesionālo žurnālu lappuses ar iecienīto prognozēšanu post-factum: mēs jau sen zinājām, ka tieši tā arī notiks, tikai mūs neviens neklausīja.


Pēc postkomunisma

Sākoties Pirmajam Pasaules karam, Lielbritānijas ārlietu sekretārs sers Edvards Grejs teica pravietiskus vārdus: “Šobrīd Eiropā izdziest gaismas, un neviens no mums savas dzīves laikā neredzēs, kā tās atkal iedegsies.” Šāds apgalvojums šodien droši liktos pārspīlēts. Lai nu kas, bet vismaz liels karš Austrumeiropai tuvākajā nākotnē nedraud, turklāt vairums prognozētāju dod cerības piedzīvot augšupeju vēl mūsu dzīves laikā. Taču nebūs pārspīlēti teikt, ka arī šodien mūsu reģionā ir beidzies kāds laikmets — tas ir postkomunisma laikmets. Tas ir bijis krietni pretrunīgāks un mazāk skaidri strukturēts nekā iepriekšējais, t. s. aukstā kara periods. Taču tam arī piemita noteiktas savdabīgas iezīmes, kuras pārskatāmā nākotnē droši vien izzudīs vai vismaz būtiski mainīsies. Pirmā no tām ir ticība ekonomiskajai globalizācijai kā vispārējas labklājības avotam — daudzu tautību investoriem ir jāiet pāri robežām paceltu galvu, un viņus kaut kā iegrožot ir grēks un neprātība. Lai gan šī pārliecība vēl joprojām ir gana stipra, tomēr tās politiskā pievilcība noteikti mazināsies, kad neveiksmi piedzīvos dažnedažādie bail-out’i un sociālistiskas rīcībpolitikas elementi tajās valstīs, kas tādus vēl var atļauties.

Otrkārt, līdz šim ES “jaunajās” dalībvalstīs caurmērā bija vērojama īsta vai liekuļota uzticība liberālās demokrātijas ideāliem. Lai gan bieži uztvertas kā no ārienes uzspiestas prasības, cilvēktiesības, tiesiska valsts un parlamentārā demokrātija vismaz vārdos reti tika apšaubīta. Turpretī pašlaik, kad dažas valstis demonstrē nespēju risināt sociālekonomiskās problēmas, ksenofobija un populistisks eiroskepticisms no jauna var kļūt par dažu jauno dalībvalstu normalitāti. Treškārt, postkomunisma periodā par vispārpieņemtu kļuva “jauno dalībvalstu” jēdziens. Ar to apzīmēja tās reģiona valstis, kuras pēc PSRS sabrukuma nonāca ES civilizējošajā ietekmē, līdz kļuva par šās organizācijas dalībvalstīm. Šīs valstis tika pretstatītas Krievijas orbītā iegājušajām, kuras tā arī īsti nespēja atbrīvoties no postkomunistiskās atpalicības un autoritārisma. Tas bija vispārpieņemts “jauno dalībvalstu” veiksmes stāsts, kura stāstītāji bieži vien pievēra acis uz šajās valstīs reāli notiekošo. Tagad šis jēdziens, visticamāk, zaudēs savu nozīmi. Starp valstīm, kuras pievienojās ES 2004. un 2007. gadā, kopīgā kļūs arvien mazāk. Dažas no tām, kā Čehija, Polija un Igaunija, arvien ciešāk iesaistīsies Rietumeiropas apritē un ar laiku pielīdzināsies tām gan ekonomiski, gan sociāli un politiski. Citas, kā Latvija un Bulgārija, iespējams, pietuvosies statusam, kuru Madlēna Olbraita savulaik aprakstīja kā failed states[ 1 ]. Dažam labam Latvijā šāda perspektīva, iespējams, varbūt liksies neticama un pārspīlēta. Patiesi gribētos ticēt, ka tā patiešām ir aplama. Taču vispārpieņemtās failed state pazīmes[ 2 ] rāda, ka mēs patiešām neesam tālu no šāda statusa, kurš ierindotu 18. novembra republiku vienā sarakstā ar Afganistānu, Sudānu un Serbiju. Vismaz divas no minētajām pazīmēm (otrā un trešā) jau šodien ir realitāte vai par tādu kļūs vistuvākajā laikā. Pārējo divu (pirmās un ceturtās) iestāšanās varbūt nav tuvāko pāris mēnešu jautājums. Taču diez vai kāds būtu ar mieru likt galvu ķīlā, ka tas nenotiks arī, teiksim, līdz rudenim vai gada beigām.

Protams, ka failed state izpratne šodien lielā mērā ir kļuvusi par ideoloģiskas cīņas arēnu. ASV administrācija ar to mēdza pamatot starptautiskās sabiedrības iesaistīšanos dažādos konfliktos, turpretī profesors Noams Čomskis (Noam Chomsky) 2006. gadā pilnā nopietnībā apgalvoja, ka ASV pašas kļūst par failed state Buša administrācijas iespaidā. Es šajā rakstā negrasos papildināt šo diskusiju. Tā vietā es vienīgi vēlos apgalvot, ka failed state modelis var būt ļoti piemērots Latvijas nākotnes analīzei. Tas nav morālas dabas apgalvojums. Man kā jebkuram Latvijas patriotam, ir bezgala kauns, ka nākas runāt par savu dzimteni kā “izgāzušos” vai “neizdevušos” valsti. Taču iespējams, ka tieši šis modelis ļaus mums izvērtēt Latvijas situāciju reālistiskāk par dažnedažādām optimistiskām programmām. Būtu laiks saprast, ka pašreiz notiekošais nav nekāda pārejoša “krīze” kādā normālā, modernā demokrātiskā valstī. Te ir runa par nopietnām paša valstiskuma patoloģijām, kuras nedz pāries pašas no sevis, nedz arī ir ārstējamas ar indivīdu “radošumu”, “inovācijām” un “pozitīvo domāšanu”. Ja gribam būt gatavi nākotnei, mums šodien ir nevis jāatkārto retorika par krīzes drīzajām beigām, bet gan jāsāk lasīt grāmatas par citu failed states pieredzi — no bijušās Dienvidslāvijas republikām un Moldovas līdz Afganistānai, Libānai un Šrilankai.

Protams, Latvijas kā failed state aplūkojums nevar būt viena īsa raksta temats. Es šeit gribētu tikai iezīmēt dažas Latvijas valstiskuma problēmas, kuras lieliski iekļaujas failed state diskursā. Vienlaikus tie ir jautājumi, kurus, manuprāt, būtu jāmēģina atbildēt jebkuram, kas nevēlas mierīgi noskatīties valsts sabrukumā. Failed states parasti tiek analizētas trijos aspektos: sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā. Šiem aspektiem tad arī īsi pieskaršos.


Sociālais aspekts: Letonistāna

Populārais priekšstats par failed state sociālajā ziņā lielākoties saistās ar uzturlīdzekļu trūkumu un nekontrolētu, nesodītu vardarbību pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Šādas vīzijas varētu likties pilnīgi nepiemērotas relatīvi pārtikušajai Latvijai, kurā atklāta vardarbība jau sen ir daudz maz efektīvi kriminalizēta. Taču šāds optimisms ir, maigi izsakoties, pārspīlēts. Bads un vardarbība mēdz atgriezties visai ātri — varbūt ne gluži Āfrikai raksturīgajās formās, bet tomēr. Pārtikas veikali gan tukši nekļūs, taču to cilvēku skaits, kuri tajos neko vairs nevarēs atļauties, var pieaugt jau tuvākajā laikā. Arī vardarbība jau šobrīd vairs nav nekāda eksotika — pietiek tikai pavērot laupīšanu skaita dinamiku pēdējo mēnešu laikā. Turklāt valsts tiesībsargājošo institūciju finansiāla torpedēšana, kura notiek jau šobrīd, mūs, visdrīzāk, novedīs atpakaļ pie vecās, labās policijas un organizētās noziedzības simbiozes. Policijā beigu beigās paliks vienīgi tie, kuri strādā nevis algas dēļ, bet gan tādēļ, lai “palīdzētu draugiem” no kriminālajām aprindām. Ir samērā viegli iedomāties to nesodītas vardarbības potenciālu, kurš piemīt šai topošajai koalīcijai. Tas viss vēl apvienojas ar pamata, vidējās, profesionālās un ārpusskolas izglītības sistēmas sagruvumu, kurai daļu jauniešu tomēr izdevās noturēt no pievilcīgās karjeras “ar nazi vārtrūmē”. Tādus “sīkumus” kā pieaugošu vardarbību ģimenē vai pašnāvības šeit nav pat vērts pieminēt — ar to ierobežošanu mums diez ko labi negāja arī mierīgos laikos, kur nu vēl tagad.

Liels daudzums vairāk vai mazāk ironisku izteikumu ir dzirdēts par iespējām atgriezties pie naturālās saimniecības — sak’, paši audzēsim kartupeļus un vārīsim zaptes. Taču iedomāties, ka tā šodien būs izeja no uzturlīdzekļu krīzes, ir maldīgi. Atšķirībā no padomju laikiem un lielā mērā arī no 90. gadiem pašlaik zemes īpašnieki jau samērā efektīvi realizē savas īpašuma tiesības, tādēļ neviens bada mākts krīzes upuris vairs nevar saimniekot jebkurā brīvā zemes gabalā. Turklāt iespēja ķerties pie naturālās saimniekošanas diez vai daudzos cilvēkos gūs virsroku pār vēlmi kādam kaut ko nozagt vai nolaupīt — īpaši tad, ja iedvesmo cīņa “par taisnu lietu”. To, savukārt, ērtāk ir darīt barā vai organizētā grupā — atkal atgriežamies pie vardarbības. Naivais agrārisma sapnis ir izsapņots. Ja reiz patiešām nonāks līdz reālam pārtikas trūkumam, šo trūkumu mūsu līdzpilsoņi vispirms mazinās ar laupīšanu, izspiešanu un zagšanu, nevis ar idillisku zemkopību Virzas Straumēnu garā.


Ekonomiskais aspekts: Latvijas brazilianizācija

Ja kāds no mūsu lēmumu pieņēmējiem kaut uz mirkli būtu ieklausījies ekonomistu sacītajā, teiksim, 2007. gadā, viņš šodien diez vai aizrautos ar populārā vārda “krīze” skandināšanu. Par krīzi var runāt tad, ja kāds sociālās organizācijas modelis iekšēju vai ārēju iemeslu dēļ piedzīvo nopietnas funkcionālas grūtības. Pasaules finanšu sistēmā varbūt patiešām ir krīze. Taču Latvijas ekonomikā nav krīzes, jo nav nekāda modeļa, kurš varētu piedzīvot funkcionālas grūtības vai pārvarēt tās. Pēdējo gadu laikā Latvijā ir norisinājies anarhisks ekonomiskas caurejas process, kuru uzskatīt par kaut kādu daudz maz skaidru organizācijas modeli ir pilnīgi nepamatoti. Tādēļ nomierinošā runāšana par “krīzi” un tās pārvarēšanu šodien vienīgi uz laiku atbrīvo no nepieciešamības atbildēt uz sāpīgo jautājumu — no kurienes lai nāktu šīs valsts izaugsme tagad, kad īpašumu burbulis ir pārsprādzis? Citiem vārdiem sakot, ar kādu jomu vajadzētu saistīt savu nākotni vienkāršam, strādājošam cilvēkam bez īpašas izglītības un īpašumiem, kurš šodien ir atlaists no darba celtniecībā? Ar rūpniecību? Ar lauksaimniecību? Ar pakalpojumiem? Visas šīs atbildes izklausās vienlīdz naivi un aplami. Vienīgais, ko šādam cilvēkam varētu ieteikt neliekuļojot, ir — pagaidīt aptuveni gadu, kamēr civilizētajā pasaulē sākas ekonomikas augšupeja, un tad iemainīt mirušās vecmāmiņas laulības gredzenu pret vienvirziena biļeti līdz Dublinai (Londonai, Varšavai, Tallinai) sev un savai ģimenei.

Viena no failed state pazīmēm ir ekstrēma sabiedrības ekonomiskā noslāņošanās. Latvija, kā liekas, šajā jomā sev ir jau izvēlējusies stratēģisko mērķi — Brazīliju. Ienākumu atšķirības Latvijā strauji un būtiski pieaugs jau tuvākajā laikā. Tas atspoguļosies izglītības un medicīnas pakalpojumu pieejamībā. Lielākajai daļai strādājošo strauji saruks vai pilnībā pazudīs ienākumi, turpretī “trekno gadu” ieguvēji neko nezaudēs un varēs atkal profitēt no deflācijas un investīciju iespējām. Tiesa, dzīve viņiem kļūs mazliet neērtāka. Jau šobrīd Rīgas centrā lepnākas mašīnas arvien biežāk tiek apskādētas. Arī Mežaparka, Baltezera un Jūrmalas villas nebūt nav pasargātas no šādām tādām kolīzijām, dakšām un Molotova kokteiļiem. Taču, tā kā maksātājs joprojām varēs pasūtīt mūziku un pirkt savu individuālo drošību, Rīgā un citās pilsētās varētu veidoties īpaši apsargāti bagātnieku geto, kuros izredzētie baudīs eiropeisku dzīves līmeni (viens no tādiem varētu atrasties t.s. klusajā centrā). Ārpus to dzeloņdrāšu žogiem turpretī spietos no dzīvokļiem izliktie bezpajumtnieki, uz ielām un parkos naktīs tiks kurināti ugunskuri un dzerts kontrabandas spirts. Plauks cilvēku un narkotiku tirdzniecība, nesodīta vardarbība, ubagošana, rekets — tas viss, protams, bandītu un policijas draudzīgā aizsegā. Ārpus geto noķerti augstākās kārtas pārstāvji tiks sēdināti uz mietiem. Lumpenizētie bezpajumtnieki turpretī tiks notīrīti no ielām ar ložmetēju uguns palīdzību, kad pa tām ar kortežu pārvietosies kāda augstāka amatpersona, teiksim, Valsts prezidents. Citiem vārdiem, Latvijā pēc postkomunisma beigām veidosies jauna — failed state — normalitāte.


Politiskais aspekts: draugs, nejautā

Patiesi eksistenciālas izjūtas pārņem tad, kad paralēli SVF memorandiem, Eiropas ekonomikas komisāra Hoakina Almunjas vēstulēm valdībai un citiem skarbiem dokumentiem par Latvijas šodienas realitāti palasa visus šos pēdējos gados sarakstītos vēlmju sarakstus par radošumu, konkurētspēju, cilvēku pirmajā vietā, ilgtspējīgām attīstībām, atspērieniem, ātrspējām, iespējošanām un tamlīdzīgiem poētismiem. Šo skaisto un dārgo ilūziju uzdevums, protams, līdz šim bija tikai viens — ar nelielu daļu intelektuālas ekspertīzes leģitimēt pastāvošo: “kā ir, tā ir labi.” Taču šodien jebkuram saprātīgam cilvēkam ir kļuvis skaidrs, ka skaistas vīzijas pārvēršas par tukšu un bīstamu ideoloģiju, ja nav cilvēku, kuri būtu spējīgi tās īstenot un uzņemties atbildību par lēmumiem.

Šis trūkums tad arī ir viena no galvenajām problēmām Latvijai kā failed state. Tiesa, starp citām šādām valstīm mēs esam īpaši. Sašķelta un lēmumus pieņemt nespējīga politiskā elite mums gan ir. Taču atšķirībā no vairuma līdzīgu valstu Latvijā runa nav par vairākiem naidīgiem grupējumiem, kuri katrs mēģina pārņemt savās rokās varu. Gluži pretēji — Latvijā tā īsti valdīt patiesībā neviens nevēlas. Nepatikšanas ar valsts budžetu patiesi bija pārbaudījums lielākajai daļai mūsu politiķu, taču ne jau problēmu apjoma dēļ. Liela daļa no viņiem vienkārši nekad agrāk nebija iedomājušies, ka politiķim var iznākt darīt kaut ko vairāk par “no gaisa nokritušas” naudas dalīšanu saviem draugiem un sponsoriem. Pietiek pavērot daža parlamentārieša reakciju uz jautājumiem par valsts saimniecisko nākotni. Tajā pārsteidz ne tik daudz nekompetence, cik svētā pārliecība, ka šādi jautājumi uz viņiem nemaz neattiecas. Reformas? Atbildība? Pārmaiņas? Aizmirstiet! Ne jau tādēļ šie ļaudis ir nākuši politikā. Savu cilvēku apgādāšana ar darbu, publisko līdzekļu novirzīšana savējiem, obligātie otkati no valsts un pašvaldību iepirkumiem, ietekme jebkurā ES naudas dalīšanā — lūk, kādās lietās mūsu politiķi ir kompetenti. Tādēļ nevajag viņus mocīt ar sāpīgiem jautājumiem, piemēram: kā Latvijas iedzīvotāju ienākumi izskatīsies ES kontekstā pēc gaidāmā algu sistēmas sabrukuma? Un vai Latvija jau šā gada beigās nesāks līdzināties Moldovai, kur darbaspējīgam cilvēkam bez politiskiem sakariem dzīvot ir vienkārši muļķīgi? Latvijā šādus jautājumus varbūt risina bieži pulgotie politologi, sociologi un demogrāfi, bet nekādā gadījumā ne politiķi, kuriem ir daudz svarīgāki darbi darāmi blata sistēmas uzturēšanā. Pievienojiet šim kokteilim arī politiķu nesatricināmo gatavību zvejot balsis ar etniskā naida kurināšanu, faktu, ka Latvijā pēc aptauju datiem demokrātiski noskaņots ir katrs desmitais iedzīvotājs, Aivara Lemberga grandiozo popularitāti, un jūs iegūsit pilnu kopainu par Latvijas state failure politiskajiem iemesliem.

Gadu pirms apvērsuma, 1933. gadā, viens no mūsu valsts tēviem dibinātājiem Miķelis Valters Jaunākajās Ziņās rakstīja: “Kādas atsevišķas grupas vai atsevišķu cilvēku mēģinājumi radīt pie mums diktatūru arī turpmāk neatradīs piekrišanu. Varbūt esam pārāk piedzīvojusi, veca prāta tauta, kas uzkrājusi sevī zināmas dzīves gudrības, kurām, kaut arī dažkārt neapzinoties, tagad sekojam.” Šādi mierinātāji un optimisti, protams, ir cieņā arī tagad — ar tādiem ir vienkārši vieglāk dzīvot. Taču tiem šodien ir jābūt gataviem uz Valtera tipisko latviešu inteliģenta likteni — uz neapmierinātu brēkāšanu no krūmiem un virtuves opozīciju pēc tam, kad Latvijas state failure būs jau noticis fakts.

___________________________

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (107) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Nancy Jonh

Urgent loan Offer!!!

Good Day!!!

Are you in need of an urgent loan to settle your bill? Or you need a loan to start up up your own business? Have you been searching for a loan your country and the bank there have fail you? look no further, because a legit and trusted loan company is here again to meet all your financial needs without stress, contact (remymartinsloanfirm@gmail.com) today and with God we will meet your financial needs!!!

Tmp author
Nancy Jonh

Urgent loan Offer!!!

Good Day!!!

Are you in need of an urgent loan to settle your bill? Or you need a loan to start up up your own business? Have you been searching for a loan your country and the bank there have fail you? look no further, because a legit and trusted loan company is here again to meet all your financial needs without stress, contact (remymartinsloanfirm@gmail.com) today and with God we will meet your financial needs!!!

Tmp author
Daniel Arjan

Sveiki,
Es esmu bīskaps T.D Jakes, privāts aizdevumu aizdevējs, kas dod dzīves laikā alternatīvās aizdevumus. Vai jūs jebkāda veida finanšu grūtībās? Needs kredītu parāda konsolidāciju, ar ātrumu 2% būvniecības, nekustamā īpašuma aizdevumu, refinansēt, personas, uzņēmējdarbības mērķiem vai ārkārtas naudu? Vai Jūs esat uzņēmējs vai sievietes, kas domā paplašināt jūsu biznesa piedāvājuma aizdevumus visu veidu. ja ir interese sazinieties ar mums šodien, izmantojot (bishopjakesloancompany@gmail.com)

Tmp author
Serafina Serafina

Vai jums nepieciešama aizdevuma? Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka Jane Alison kundze, privāts aizdevumu aizdevējs ir atvērt finanšu iespēju ikvienam, kam vajadzīga nekādu finansiālu palīdzību. Mēs dodam aizdevumus pie 2% procentu likmi privātpersonām, uzņēmumiem un uzņēmumiem ar skaidru un saprotamā veidā un stāvoklī. sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: (saintloanss@gmail.com)

Tmp author
Norra Henris

lūdzu, sazinieties ar mani 24 stundu laikā un par 3% gadā par saprātīgu likmi un atmaksas laiku, kas ir piemērots jums, es piedāvāt aizdevumu, kas ietaupa savu dzīvi. E-pasts: gwladiskevin@hotmail.com

Tmp author
Justine Williams

Dear Sir / Madam,

Mēs piedāvājam Personal, komerciālām un uzņēmējdarbības aizdevumus ar ļoti minimālu gada procentu likmes, kā zema kā 3% 1 gada laikā līdz 50 gadiem atmaksas darbības laikā uz jebkuru pasaules daļu. Mēs dodam aizdevumus robežās no 1000 € līdz € 100.000.000 EURO. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināts maksimālu drošību ir mūsu prioritāte.

Ieinteresētajām personām jāsazinās ar mani pa e-pastu

Aizdevējs nosaukums: Justine Williams
Aizdevēja E-pasts: unique2aal@gmail.com

aizņēmēji INFORMĀCIJA

VĀRDS:
Kredīta summa:
ILGUMS:
PHONE #:
VALSTS:

Piezīme: visi e-pasti tiek nosūtīti uz mūsu e-pastu unique2aal@gmail.com vairāk info.

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Manuela AlbinoHello Sir ... Lady,

Aizdevums starp īpaši ir liela nepieciešamība pēc palīdzības sniegšanu vairāku personu nepiemērotos apstākļos.
Mums ir jāizmanto šis atbildēt uz dažiem no mūsu grūtībām; vai par nekustamā īpašuma iegādi, automašīnai, nopirkt motociklu, lai izveidotu uzņēmumu vai jebkādas citas personiskās vajadzības.
Vai tas ir par personīgo biznesu, vairāk rūpes par jums. Mēs piedāvājam Jums individuālie aizņēmumi, sākot no 2000 līdz 2.500.000 € ar kupona likmi 2%, neatkarīgi no summas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt visiem cilvēkiem, kam nepieciešama.
Tātad, ja jums ir nepieciešama, var būt, vienkārši vienkārši atsūtiet mums savu pieprasījumu
Just rakstīt uz šādu adresi.

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

E-pasts: albinomanuela58@gmail.com

Siltas atzinīgi vērtē apmierinātība garantēta

Tmp author
Serafina Serafina

Sveiki,
Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka Jane Alison kundze, privāts aizdevumu aizdevējs ir atvērt finansiālu iespēju ikvienam, kam vajadzīga jebkāda finansiāla palīdzība. Mēs dodam no aizdevumu ar 2% procentu likmi privātpersonām, uzņēmumiem un uzņēmumiem saskaņā ar skaidru un saprotamā veidā un stāvoklī. sazinieties šodien ar mums pa e-pastu: (saintloans@ hotmail.com)

Tmp author
john patinson

Great, This specific net webpage is seriously thrilling and enjoyment to learn. I’m an enormous fan from the subjects mentioned.
health and fitness websites http://www.perfectfatlossreviews.com

Tmp author
ruth

Vai jūs jebkāda veida finanšu grūtībās? Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai
parādu konsolidācijai, būvniecības, nekustamā īpašuma aizdevumu, refinansēt, personas
uzņēmējdarbības mērķiem vai ārkārtas naudu? Vai esat biznesa cilvēks vai
sievietes, kas plāno paplašināt savu biznesu, mēs piedāvājam aizdevumu visu veidu. ja ir interese sazinieties ar mums šodien, izmantojot emmanuelruth536@gmail.com ar informāciju zemāk.

Pilns nosaukums:
VALSTS:
Kredīta summa VAJADZĪGA:
AIZDEVUMA ILGUMS:
Ikmēneša ienākumi:
Tālruņa numurs:
paldies,

Ruth kundze

Tmp author
Mr Jack

Sveiki,
Es esmu Mr Jack Walman, likumīgu privāto aizdevumu aizdevējs ar atšķirību, kuru Dievs baidoties cilvēks, es piedāvāt aizdevumus ar 2% procentu likmi. ja ir interese nokļūt atpakaļ uz mani tagad pa e-pastu: jackwalman93@gmail.com

Tmp author
Temats: aizdevumu piedāvājums Ziņa: Vai jūs meklējat aizdevumu ar ļoti zemu procentu likmi par aizdevuma ilgumu? Vai esat mēģinājuši saņemt aizdevumu no bankas, bet bez panākumiem? Vai jums ir nepieciešams steidzami naudu, lai saņemtu no parādiem? Jums ir

Temats: aizdevumu piedāvājums
Ziņa: Vai jūs meklējat aizdevumu ar ļoti zemu procentu likmi par aizdevuma ilgumu? Vai esat mēģinājuši saņemt aizdevumu no bankas, bet bez panākumiem? Vai jums ir nepieciešams steidzami naudu, lai saņemtu no parādiem? Jums ir nepieciešams finansējums orestablish paplašināt savu biznesu?. Mēs piedāvājam ilgtermiņa aizdevumi un īstermiņa aizdevumu summu, sākot no 5000 $ ar zemu likmi 3% apmērā jebkurā pasaules daļā 5.000.000 $. Mēs varam piedāvāt arī, lai palīdzētu refinansēt savu mājas hipotēku. Ja jūsu kredīts ir laba izvēle, un jūs meklējat, lai saņemtu no jūsu pašreizējo programmu mēs varētu refinansēt savu hipotēku fiksētu likmi.Pieteikums ir pieejams pretendentiem, kuri ir 18 gadus veci un vecāki above.For kontaktinformāciju .... HARRY THOMAS E-pasts: thomasharryloanfirm@gmail.com

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

....beediigais......... 16.03.2010 12:42
..........Paldies Ījaba k-gam par rakstu !!!........., Streipa k-gam par komentāru !!!!...... diemžēl, viss ir taisni tā, kā rakstā rakstīts.........un jau tagad ir maziņi cietoksnīši, pagaidām katram savs, ar stingru apsardzi....., atliek pavērot to Baltezera apkārtnē......, un valdošo visatļautība ir taisni neticama.........., un vēl liels paldies Kristapam Pētersonam par vakardienas raidījumu Sarkanā līnija, kur bija aptveroša analīze par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas attīstības ceļiem, tie salīdzināti........., tas pat vēl skumjāk, kā šis Ījaba raksts parāda mūsu , ļoti ceru, ka pagaidām, pilnīgi bezcerīgo situāciju........., kad t.saucamie oligarhi par varas makti raujas pie varas, acīmredzot, lai "sabāztu galus ūdenī", kas paši noveda valsti "līdz kliņķim".........., pavisam vēl nesen V.Vīķe-Freiberga teica....- to visu var restaurēt, tikai 11 gadu ir pagaajis, kopš šīs nelikumības, jeb valsts nozagšana notiek........, nu jau gan ilgāks laiks pagājis, nekas nemainās......., neko nevar arī god. Dombrovska k-gs izdarīt....., ne jau viens pats var ko mainīt......, liels ir ļaužu pulks, kas pievienosies Šleseram un Šķēlem, jo paši ir tādi maza mēroga šleseri un šķēles........, sen jau jāpārskata visa tā valsts nozagšana krimināli sodāmā aspektā......, pagaidām viņi visi ir VIP personas...., gluži, kā savā laikā bija Čaučesku Rumānijā.......skumji, kā Streips saka, nu ļoti ļoti ļoti ļoti skumji.....................

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

... 21.08.2009 09:30
Redzu, ka iijabs ir palasiijis nedaudz presi un noskaidrojis KAADAS IZSKATAAS failed states. Tomeer veelme par katru cenu Latviju pataisiiit par pašu briesmiigaako valsti vismaz Eiropaa vinjam jau kljuust patalogjiska. Vai šis pilsonis ir kaut vai personiigi aprunaajies ar kaadu moldaavu, kaada ir dziive tur un saliidzinaajis ar Latviju? Par Somaaliju un Afganistaanu pat nerunaasim...

Faktiski jau visas pasaules valstis ir sarindotas failed state listee, kuraa iekljautas VISAS valstis. Starp citu Izraeela šajaa listee ir stipri vien tuvaak failed statusam kaa Latvija, jo daudz kas no iijaaba piemineetaa tur tik tiešaam ir realitaate...

Ietekums pilsonim iijaabam, plašsazinjas liidzekljiem ir LJOTI liela ietekme uz cilveekiem, taadeelj tava spriedeleešana par teemu cik mees esam patalogjiski slikti neko labu nedara. Šo pašu domu var pasniegt arii pozitiivaakaa veidaa...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

droga 30.05.2009 17:46
Mēs, latvieši, pieļaujam šādu situāciju valstī.......un paši no tā ciešam.......
padomājiet kārtīgi, vai katram pašam nevajadzētu aktīvāk iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs kaut vai meklējot vairāk informācijas par politiķiem, lai kārtējo reizi neuzkāptu uz viena un tā paša grābekļa ...
veiciet nelielu testu jūsu politiskās gudrības aprēķināšanai... http://www.godigi.lv
ps. varbūt paši esat radīti, lai būtu politiķi;)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ieva Stokenberga 27.05.2009 21:34
Un tomēr - ja nu mani nesaista plāns bēgt no savas valsts? Manuprāt, pārāk daudz cilvēku no Latvijas jau bija spiesti aizbraukt pēdējo simts gadu laikā - bēgļu laivās un vagonos. Kāpēc man atkal tiek teikts, ka labākais, ko varu darīt - emigrēt, tikai šoreiz jau no savas brīvas gribas? Aizbraukt, pamest visu (cilvēkus, draugus, zemi, vietas, valodas vidi, kultūras telpu), padarīt sevi par izraidīto?
Nesaprotu, kādā veidā tas var palīdzēt Latvijai. Nudien nesaprotu.
Interesanti, ka emigrēt (vismaz skaļi un dzirdami) neaicina tie, kas atgriezušies no Sibīrijas, tie, kas kā bērni piedzīvojuši bēgļu gaitas kara laikā. Daudzi no viņiem nez kāpēc atgriezās Latvijā.
Mani vecvecāki nebrauca Sibīrijas zeltu skalot, nebija emigrācijā, jā, netika arī aizvesti vagonos. Es izvēlos mācīties no viņiem. No vienkāršajiem cilvēkiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

qwerty 07.05.2009 22:25
Gribētos dzirdēt vidokli kāpēc ir tāds stāvoklis?
Varbūt tāpēc ka katrai tautai ir tādi valdnieki, kādus tā pelnījusi.
Alkatīgā, tumsonīgā, nolādētā Latvija.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

wocap 02.05.2009 22:21
Vai ES ietvaros vispār ir iespējama "failed state"? Tas taču tiešā veidā pārkāpj Savienības un tās pilsoņu intereses.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

mants Jurevičius 02.05.2009 13:27
Paldies par rakstu Ivaram... Ilgi domīgi lūkojos uz to sava portatīvā datora monitorā un klausījos, kā draudzene runājas ar kaķi, ķemmē to - zinu, jūtu, ka kaut ko jāsaka arī man, bet tāds dīvains smagums, kas no nākotnes dveš, rada grūti pārvaramu vēlmi nekustēties, neizjaukt šo necilo idilli, kurā esmu nemanot ieslīdzis. Ir tikai vēlme ar visiem saviem maņu orgāniem uzsūkt sevī šos mirkļus...

Neticu, ka Jāņu ugunskurus kursim Vērmaņdārzā un uz Brīvības pieminekļa, alus un kvasa vietā dzersim kandžu kopā ar saviem bērniem un apkārt mājām vilksim pussadegušus radu līķus bluķa vietā. Neticu, ka Rīgā tiks savilkti dzeloņdrāšu žogi, bērni viens otru sagaidīs vārtrūmēs, lai samērotos nažu izmantošanas veiklībā, deputāti tiks durti uz mietiem, pārtikas veikali pārvērtīsies par izstādēm, klaiņojoši suņi un kaķi plosīs sievietes un bērnus, zīdaiņus apēdīs žurkas un meži būs pilni ar ragaviņām. Neticu.

Tomēr šis raksts piedāvā visreālistiskāko Latvijas nākotnes vīziju, ar kādu man pēdējā laikā ir sanācis sastapties. Mūsu valsts ir izgāzusies ar maigu blīkšķi.

Mana sociālā izcelšanās ir gaužām necila un visu savu apzinīgo mūžu esmu pavadījis vienkāršu strādājošu cilvēku sabiedrībā, kuriem nav īpašas izglītības un kuru vienīgais dzīves mērķis ir ar kaut ko piepildīt savu un bērnu kuņģi. No šādiem cilvēkiem esmu mācījies dzīvi un joprojām liela daļa manas identitātes ir tieši ar šo sociālo slāni.

Man dzīvē ir paveicies un es sevi droši varu pieskaitīt pie 'zelta jaunatnes' (atvainojos visiem, kuriem tas izraisa nepatiku), jo neizjūtu draudus zaudēt darbu, ienākumus, karjera strauji attīstās pat šajos negatīvisma piesātinātajos laikos - man ir nākotne... Maniem draugiem, radiem, kolēģiem gan nav tik ļoti paveicies - viena daļa darbu, ienākumus jau ir zaudējusi, otra daļa tūlīt zaudēs. Man viņiem visiem būs jāpalīdz pārvarēt grūtos laikus un tas rada smagumu. Palīdzēšu ar prieku, jo tas ir mans parāds viņiem. Citi darīs līdzīgi. Bet valsti tas neglābs un, ja šāda situācija būs ilgstoša, tas dusmīgu padarīs arī mani, pagaidām mieramiku...

"Vienkāršajiem strādājošajiem cilvēkiem bez īpašas izglītības", kuri mūsu valstī ir absolūtā vairākumā, vēl ir cerība, nauda veiksmes spēlēm, bet vēders ir tik ļoti izsalcis pēc pārmaiņām politiskajā elitē, tās attieksmē, pēc 20 gadus solītās labās dzīves, ka tā rūkšana kļūst aizvien stiprāka, ar katru jaunu bezdarbnieku, ar katru nogriezto pabalstu, ar katru mirušo pensionāru, kura ārstniecībai slimnīca nav spējusi rast naudu, ar katru jaunu noziedzības upuri.

Es neizslēdzu iespēju, ka pēc pāris gadiem Latvijā var notikt radikālas pārmaiņas, kas aizmēzīs pašreizējo politisko eliti. Tāda iespēja ir neliela, bet viņa ir, jo no politiķu puses netiek piedāvāti saprātīgi risinājumi, kā pārtraukt ekonomisko caureju. Pašreiz ir tikai viens risinājums: nemitīgi samazināt barības devu. Te nav jābūt ģēnijam, lai saprastu, ka vienā brīdī cilvēki sapratīs, ka nevēlas mirt badā un būs sprādziens.

Visu cieņu Ivaram!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alex 01.05.2009 23:57
Ja I.Ījabs veselu iedzīvotāju kategoriju apsauc par "vienkāršiem cilvēkiem", kuriem neesot jēgas dzīvot Latvijā, tad tā pat nav arogance, bet vienkārši nejēdzīga izrunāšanās. Nu nav nevienam morālu tiesību runāt par to, ko vēlas tauta, vai manispēc "vienkāršie cilvēki". Ikviens (starp citu, neatkarīgi no formāliem izglītības papīriem un īpašumiem) ir suverēna persona un pats var izlemt, un vai priekš viņa ir "vienkārši muļķīgi" palikt dzimtenē, vai tomēr nav.

"... bez cerībām uz nākotni šajā valstī"
======
Nu nezinu. Cerības tomēr ir nevis kaut kas objektīvi no malas nosakāms, bet gan noteikta attieksme pret pasauli; varbūt arī attiecīgs emocionāls stāvoklis. Nav godīgi piedēvēt citam tādu attieksmi pret pasauli, kas nu kuram politologam ir izdevīgi - vēl jo vairāk tad, ja šie cilvēki dzīvo mums līdzās Latvijā (un kā Lilita saka - viņu esot "ļoti, ļoti daudz").

Tā varbūt ir gaumes lieta, bet vārdu savienojums "šī valsts" man izklausās diezgan atsvešināti - nu tas ir tā, it kā negribētos to nedz vārdā nosaukt, nedz deklarēt savu saistību ar to; bet tikai ar pirkstu norādīt - "šī te" (nevis "tā tur") valsts.
Ir daudzas citas frāzes, ko var lietot "šajā valstī" vietā - "mūsu valstī", "Latvijā", "mūsu Latvijā", "savā dzimtenē", "pie mums", "šeit". Protams, tie ir tikai vārdi, bet vārdi arī iespaido cerības un rīcību.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

lilita 01.05.2009 22:34
Strādāju jomā, kur ik dienas sastopos ar "vienkāršiem strādniekiem", t. sk., celtniekiem bez īpašumiem, iekrājumiem un cerībām uz darbu un nākotni šajā valstī un nedomāju, ka uz to ir jāskatās ar tādu aroganci, kā to te dara kāds komentētājs. Šādu cilvēku Latvijā ir ļoti ļoti daudz, un - jebkuram cilvēkma ir tiesības uz normālu dzīvi, ar iespējām nopelnīt normālai dzīvei, ja viņš to, protmas, vēlas. Gan vienkāršam cilvēkam, gan cilvēkam ar "grādiem" ir tiesības dzīvot kā cilvēkam. Bet laikam tomēr ne Latvijā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vidzemnieks - autors 30.04.2009 08:28
Vai tad socialo zinātņu uzdevums ir prognozēt nakotni? Vai prognozēm principā varam izvirzīt eksaktuma prasību (cēloņa - seku loģika) ja ir runa par sabiedrības attīstību?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Memory 28.04.2009 10:13
Ja Memory ir stiprs, labestīgs un gudrs, un māk Latvijā politiskā līmenī visu vērst par labu - es tikai priecāšos. Mēs visi cenšamies to darīt, vienkārši ne visiem uzreiz sanāk. Lai varētu saprast, vai man ir "bezatbildība par notikušo Latvijā", būtu jāsaprot, kur un kāda bija atbildība? Nu labi, piekrītu - "dzersim zāles pret izšķērdību" un "samaksāsim par ballīti". Varbūt Memory zina, kur var nopirkt Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma obligācijas? Dažus tūkstošus varētu ietaupīt, vienkārši nezinu, kā tos pareizi ieguldīt, lai palīdzētu savai valstij. Cik es saprotu, tad katram no mums ir jāsamaksā drusku vairāk par 3000 EUR, lai Latvijas valsts 7.5 miljardu parādu varētu dzēst (7.5 miljardi jādala ar 2.2 miljoniem iedzīvotāju). Tas nav viegli, bet nav arī nekas neizdarāms.

Doma jau bija par citu kaut ko - ja latviešu emigrantam nepatīk kaut kas no tā, kas notiek, piemēram, Somijā, Īrijā vai Anglijā (esmu bijis un varu apliecināt, ka tur IR daudz kas, kas normālam cilvēkam varētu nepatikt - arī salīdzinot ar mūsu Latviju), tad iespējas kaut ko tur mainīt ir vēl daudz mazākas nekā tas būtu iespējams šeit. Šo problēmu visi "failed state" sludinātāji un emigrācijas optimisti kaut kā piemirst un apiet - ka iebraucēju pirmā paaudze strādā pēc noteikumiem, kurus pirms viņiem noteikuši citi. Brīdis, kad viņi spētu organizēti aizstāvēt latviešu diasporas intereses citā zemē, var arī nekad nepienākt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Memory 27.04.2009 22:32
'' Iegaumēsim arī to, ka izredzes pozitīvā virzienā iespaidot Latvijas politiku mums, protams, nav īpaši lielas - šķēršļu pilsoniskai līdzdalībai ir pietiekami.'' - eleganti, nudien viegli un eleganti cien. Andris pamato savu bezatbildību par notikušo Latvijā kopš 1991.g. Nasing spešal domāšana turpina triumfēt - drosmes nav iedzert piedāvātās '' rūgtās zāles pret izšķērdību'' (Ž.Jaunzemi-Grendi) un samaksāt par foršo '' ballīti un sasistajiem traukiem''(Ē.Šīns) ? Veikls gājiens....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris 27.04.2009 14:24
Domāju, ka nesenie komentāri pamato, ka autors (I.Ījabs) veiksmīgi spējis sacelt paniku. Bet nekādu konkrētu uzlabojumu vai konstruktīvu rīcības plānu (izņemot aizmukt no valsts) piedāvāt viņš, diemžēl, nespēj. Ļoti iespējams, I.Ījabam tas galīgi nerūp, bet ja pietiekami daudzi cilvēki tagad aizbrauks, tad izredzes A.Šleseram vai kādam līdzīgam darbonim kļūt par Rīgas mēru ievērojami palielinās - jo mājās palicēji, ļoti iespējams, būs pasīvāki un vieglāk manipulējami. Būs mazāk cilvēku, kuriem rūp latviska Latvija, mūsu tautas demokrātiskās tradīcijas un baznīcas un valsts savstarpēja nošķiršana. Ievērosim, ka no ārzemēm nav iespējams balsot pašvaldību vēlēšanās, un vispār - iespējas uzlabot situāciju mūsu valstī ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem ir stipri vien ierobežotas.

Atceros, kā 2006.gada oktobrī braucu no Anglijas ziemeļiem uz Londonu, lai varētu nobalsot Latvijas vēstniecībā Saeimas vēlēšanās (man bija darba kontrakts ar IT firmu uz 7 mēnešiem). Bet tikai kādi pāris procenti no visiem latviešu viesstrādniekiem toreiz nobalsoja. Tagad dzīvoju Latvijā, un man šejienes darba likumdošana un nodokļu sistēma tomēr šķiet saprotamāka nekā Anglijā un arī politikā ir daudz interesantāks piedāvājums nekā bija pirms 3 gadiem; politikā ir ienākuši "Pilsoniskā Savienība" un partija "Visu Latvijai!" - tolaik bija tikai politisko kompromisu rutīnā ieslīgušie tēvzemieši.

Iegaumēsim arī to, ka izredzes pozitīvā virzienā iespaidot Latvijas politiku mums, protams, nav īpaši lielas - šķēršļu pilsoniskai līdzdalībai ir pietiekami. Bet šīs izredzes visviens ir labākas, nekā iespējas latviešu imigrantam pozitīvā virzienā iespaidot Anglijas, Īrijas vai Somijas valsts politiku. Atrodoties svešā zemē cilvēkam ir ilgu laiku jāsamierinās ar to kārtību vai nekārtību, kādu ir izveidojuši attiecīgās valsts pamatiedzīvotāji.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


ojārs 27.04.2009 13:47
Pilnīgi pikrītu rakstā izklāstītajam un ļoti labi iztēlojos, kā tas būs realitātē... Baisi... Failed Latvia!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

čirix 27.04.2009 13:42
Autors ir parupejies sagremot visu esosho situaciju un salipinat viena kamola, lai "parastam" mirstigajam butu viegli to uznjemt. Kaut ka parsteidzoshi, shis elementaras lietas, kas notika visu sho laiku musu acu prieksha, mes nemaz i nemanijam, jo bijam apradushi ar to visu, bet kad to sakopo viena raksta - sanak baisa bilde. Es vairs nevelos to visu noskatities, savu firmu jau parregjistreju cita valsi un tik megjinu parcelties uz rietumeiropu. Kadam ir kadas labas idejas, ka to izdarit?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aiguciiic - Govern-mentam 27.04.2009 13:37
Mjaa... Asaras saskrēja, lasot Jūsu teikto... Man nav nemaz tik skarbi - darbs ir (pagaidaam) un dziivot arii ir kur. Tomeer, es shai valstij vairs neticu un veelos aatraak pazust no sejienes, lai neredzeetu, kaa Latvija paarveersas par izmisiigaas ciinjas par eksistenci poligonu. Vai varat padaliities ar informaaciju, kur veel ir iespeeja aizbraukt? Liels paldies! Mans e-pasts: daimo2@inbox.lv

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Govern-ment 27.04.2009 13:32
Pilnīgi visam šajā rakstā, diemžēl, nevaru piekrist, tomēr tuvākās nakotnes redzejums ir visai skaidrs un reāls (ar nedaudziem, es teilktu - brīdinosiem, parspīlējumiem). Jauki, ka kāds atļaujas tieši un skarbi patiekt savu redzējumu, nevis "gan jau būs labi... labi tā kā ir...".

Draugu un paziņu lokā esam izveidojuši komandas kas nodarbojas ar iespēju steidzami pārcelties uz ārzemēm (da jebkur) aktīvu meklēšanu, jo jauniešiem ir daudz vieglāk - sakravā un tik brauc... Tomēr mums, 40-gadniekiem, piedevām vēl ar bērniem, ir daudz grūtāk to izdarīt! 3 gjimenes jau aizbrauca un sāk iekārtoties, bet vēl ir daudzi, kuri gaida savu iespēju. Arī mana sieva ar 2 bērniem ir prom un sākusi jau strādāt. Nonokariet degunu - meklējiet, steidzami mācieties valodas un jums sanāks! Šeit jums vair nav ko gaidīt, nu neesiet taču naivi!!!! Neklausieties nepamatotus patriotus, kad tiem pašiem kļūs sliktāk, tie apklusīs un paši paslepus meklēs iespēju no šejienes aizbēgt!

Mēs to dabūsim gatavu! Mums sanāks! Mūsu bērni dzīvos normālās valstīs!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

alex123 27.04.2009 10:00
Cienījamo''expert" palasiet D.Mendelejevu ...viņš ir skaidri norādijis kas ir zinātne un kas nav...;(

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eduards Ozoliņš 26.04.2009 11:13
Autors ir aizmirsis, ka 90.gadu sākumā, mūsu situācija bija daudz, daudz traģiskāka( ļoti liels bezdarbs, bads, valūtas maiņa, banku krīze, rekets), taču nekādus geto Rīgā un citviet, mēs nepieredzējām.
Tāpēc arī atļaujos rakstu uzskatīt par fantastisku pasaku žanrā ietilpstošu, jo, pat ja atgriezīsimies tur, kur sākām (proti, 1991.gada līmenī), tā vēl pasaules mērogā nebūs nekāda apokalipse (Eiropas savienības valstu mērogā gan).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

seniors 25.04.2009 21:58
Kārtējais murgs. sajaukta nopietna problēma ar sadisku tīksmināšanos. nav jau pirmā reize, kad gribas gudri un orīģināli izrunāties. Par mūsu grūtībām vajaga runāt, rakstīt, bet to jādara tiem, kas var dot lasītājam arī ierosmi, pavērt perspektīvu nākotnei. To jāveido mums visiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Signe 25.04.2009 17:24
Scenarijs zinams, bet jautajums, vai mes to pienemsim ka neizbegamu un realizesim, vai tomer ne?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Maija 25.04.2009 12:29
Paldies Ījaba kungam par izsmeļošo rakstu!Kaut gan neesmu politiķe,bet sekoju visam līdzi.Šinī rakstā ir izteiktas tieši manas domas,tā tas arī būs.Tikai jautājums viens,vai tiešām NEKAD UN NEVIENU šos Valsts kases izzadzējus nesauks pie atbildības???Nekad?Sevišķi jau Tautas Partijas blēžu komandu.Noēdušie tā,ka liekas,nupat plīsīs.Kāpēc viss smagums jāiznes vienkāršajai tautai,kuri ne pie kā nav vainīgi?Un,gribētos gan zināt,vai LDZ ir tā kā Vatikāns pie mums?Vai tad viņu naudas neviens nekontrolē?Bet,tā jau ir, ka roka roku mazgā.Vai visus šos gadus NEVIENS ne ko redzēja,ne dzirdēja?Neticu tam!Laikam jau arī atbildes nebūs uz maniem jautājumiem.Žēl Latvijas...Paldies arī Streipa kungam par saturīgo un vienkāršam cilvēkam saturīgo komentāru!Vairāk pie mums būtu tādu cilvēku!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Clash 24.04.2009 14:39
Vispirms valsti nozaga mūsu bāleliņi, bet kas palika pāri, to tagad nodot starptautiskajām finanšu struktūrām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Viesturs - Autors 24.04.2009 13:37
"Taču šodien jebkuram saprātīgam cilvēkam ir kļuvis skaidrs, ka skaistas vīzijas pārvēršas par tukšu un bīstamu ideoloģiju, ja nav cilvēku, kuri būtu spējīgi tās īstenot un uzņemties atbildību par lēmumiem".

Ideoloģiski tiešām konsekventi, vienīgi:
-Kādu gan cilvēku?! Priekš sociāla zinātnieka vispār diezgan dūšīgi, uzskatīt, ka vienīgais sociālo pārmaiņu aģents (vēsturē) varētu būt valsts pārvalde?! Kam tad šis raksta pūliņi?
-Priekš cilvēka dūšīgi tā domāt, raugoties uz to, kāda sabiedrībai šeit bijusi dzīve kaut vai pēdējos 100 gadus?! Vai tad tā sasniegusi visu ar valsts pārvaldes starpniecību?!
-Priekš demokrātiskas vērtības lolojoša pilsoņa varen dūšīgi uzskatīt, ka ja reiz valsts ir 'izgāzusies', tad vienīgais saprātīgais risinājums ir doties dzīvot citviet.
-Un vienkārši amizanti, ka risinājumu piedāvāšana ir 'tukša un bīstamāka' par nāves vērošanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eestipoika 24.04.2009 13:02
1918 - 1940 = 22
1990 - 2009 = 19

Vai tuvojamies?

Tmp author
Mr Garzon Wilson

Labas dienas,

Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai saņemtu no jūsu finanšu problēmas, jūs esat ticis noraidīts bankas savā valstī, un jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, sazinieties ar mums
šodien sevetex aizdevumu uzņēmumam SIA, mēs palīdz, ja citi nevar!

* Aizņemties kaut līdz 500,000.00 Ls līdz 800,000.00 Ls.
* Izvēlieties no 1 līdz 10 gadiem atmaksāt.
* Izvēlieties starp mēneša un gada atlīdzināšanas plānu.

Aizpildiet zemāk, ja jums ir interese par mūsu piedāvājumu.
Kredīta summa.
Aizņēmēja Pilns nosaukums:
Aizņēmēja Kontakti Adrese:
Valsts un valsts:
Pilsēta:
Pilsonība:
Loan Finance:
Loan Ilgums:
Laulības Staturs:
Ikmēneša ienākumi:
Kontakttālrunis:
Pasta indekss:

Sazināties ar E-pasts: (garzonfinancservices1@gmail.com)

Paldies par jūsu laiku,
Veidu Sveicieni,
Mr Garzon Wilson

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

cits - nepatik man 24.04.2009 10:22
Man skiet, ka viens otrs komentetajs, te isti nav izpratis ne raksta nosaukumu, ne raksta butibu. Varbut vajag izlasit 2x? Autors n ar 'failed state' ne jau kritize valsts institutu ka tadu - valsti ka sugas vardu, bet konkreto Valsti - pedejo 18 gadu Latvijas Republiku, tas ekonomiku un sabiedribu -, kas ir bankrotejusi, un jau tuvakajos menesos bus iesp. jadoma, ka saglabat sabiedrisko kartibu.

Vel, ir pareizi, ka kreditus nema privatpersonas, bet ari piem Rigas dome nema kreditu (partijam sastridoties Saeima, Rigas Domei atsacija valsts lidzfinansejumu Dienvidu tilta buvesana, un sie aizgaja pa vieglako celu, panema neizdevigu kreditu Deutsche Bank).

Aiznemsanos no banka NI burbula audzinasanai izmantoja gan bankas, gan privatpersonas, gan vals amatpersonas - ar nodokliem neapliktu ienakumu gusanai (tas darbojas kadu laiku) - lidz tas izvertas par katastrofu vairakumam, iznemot pirmajiem un tiem, kas laicigi 'notinas'. Tur savukart BIJA un IR valts loma to regulet piem ar nodoklu palidzibu. Latvija ir viena no retajam valstim pasaule kur nav progresiva ienakuma nodokla un nodokla ienakumieim no dividendem, depozitiem, vertpapiru tuirdzniecibas, Luk kur ir konkretas valsts sistemas nozime. Ne jau par to, ka valst funkciajs butu japrivatize, bet gan par to ka vals parvalde JAU tdaleji tika privatizeta, faktiski par daudz.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

NAV TIK SLIKTI 23.04.2009 17:22
grūtības atmodinās daudzus no ļeģajeva un citu "kristiešu" zombējuma. Daudzi pārstās būt paklausīgi lopi.

Vai kļūdos?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

nepatik man Ijabs - dza 23.04.2009 16:32
Atvaino, bet Latvijas problema nav politiskas elites panemtie valsts krediti. latvijas problema ir privata sektora panemtie megamegakrditi, kurus nevar atdot. un nav ko lieki vainot valsti. nevis valsts, bet iedzivotaji un bankas pasi panema un ierava sevi problemas. Tas, ko tagad dara Ijabs, utml, vaino "valsti", uzbruk valsts teriniem un visada veida censas samazinat budzetu taja pat laika, kad ista problema ir privataja sektora un privata sektora konkuretspeja.
Ijabam butu jaatbild uz jautajumiem: kapec bankas un iedzivotaji bija tik stulbi, ka nema/deva sos neatdodamos kreditus? Nezinasana? Stulbums?Laupisana?
bet tam visam tocna nav sakars ar failed state.
p.s. nav ta ka es aizstavu valsti vai politikus. cukas, skaidrs. bet sadi virspusigi raxti novirza domu TIKAI uz valsti. un tas ir pilniba nepareizi. Privatais sektors ir lidzvainigs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vilis 23.04.2009 14:17
Labs raxts. Pārdomas izraisīja apgalvojums, "ka Latvijā tā īsti valdīt patiesībā neviens nevēlas." Ja raugās uz tā dēvēto "labējo" partiju politiķu nospiedošo masu, tad jāpiekrīt par 100% - tās gan vēlas būt pie varas, taču neko nedarīt. Labākajā gadījumā virspusēji iepazīties ar naudas sadales mehānismu, lai pareizi mācētu uzrakstīt vajadzīgos iesniegumus savai kabatai. 20 gadu laikā neko vairāk par fill-in-the-blank tā arī nav mācījušies.

Negribu būt īpaši provokatīvs, bet diezin vai to pašu var teikt, piemēram, par Šleseru. Domāju, ka atšķirībā no "cilvēkiem, kuri ne reizi dzīvē nav pārdevuši putekļu sūcēju" viņš zin, ko grib ar varu iesākt. Neko labu, protams:), bet daļa sabiedrības, iespējams pat neapzināti, jūt šo vēlmi ar varu efektīvi rīkoties un tāpēc ir gatavi par viņu balsot. Pat daudz nefunktierējot kādiem mērķiem šī vara un kā tiek izmantota. Vēlētājam ir gluži vienalga "kā" politiķis panāk rezultātu - ar vidussskolas izglītību vai bez tās. Darītāja tēls stāv pāri visam, turklāt nevis sīka zaglēna, kurš aizejot no minstra amata mēģina "ievilkt nāsīs" datoru, bet cilvēka ar "lielo stratēģiju" vai shēmu tēls.

Visbeidzot - Latvijā noteikti vēlas valdīt arī tie, kas reiz jau to darīja piecdesmit gadus. Un vērojot pēdējā laika tendences, viņu iespējas no "nereālām" ir kļuvušas par "mazticamām". Kladzināt par Latviju kā par failed state šobrīd pasaulē gan šiem ir pāragri, taču mēģināt iesēt vecās Eiropas apziņā to, ka Latvijas valstiskums ir viens vienīgs apgrūtinājums šobrīd nemaz neizskatās tik neproduktīvi. Pietiek paņemt kauču šodienas Rosbalt aģentūras ziņu, kura citē premjera padomnieku Andri Vilku, kurš apzināti vai neapzināti saka " Latvijas bankrots nav izdevīgs Eiropai. Tas uzreiz pazeminās eiro kursu un skars arī tās valstis, kuras šobrīd jūtas salīdzinoši mierīgi"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Varis 23.04.2009 13:46
Paldies, Ivar! Jums tiešām apbrīnojami izdodas iepīt faktus lasāmā gabalā. Šis raksts uz mani atstāja nevis pesimistisku noskaņu, bet gan iedvesmu turpināt (iz)dzīvot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

dza - to - nepatiik man Ijabs 23.04.2009 11:33
par "...ne jau Latvijas elite ierava mu saja sviesta". Piedod, nesapratu , a kas tad? ASV?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

sils 23.04.2009 11:01
Pie varas jānāk nevis jaunai paaudzei - tiem dzīves pieredze ir parādījusi, ka tikot pie siles- lielāks kampiens! Pie varas jānāk vecajiem, gudrajiem (kā pirmatnējās kopienās, drīz jau tik tālu būsim nonākuši) - kam dzīves pieredze uzkrājusies, dažādās sistēmaš dzīvojot un dažādus grūtus laikus pārlaižot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Egle - fxz 23.04.2009 09:50
Tās pazīmes ir lejā atsaucē. Es arī sākumā neatradu, bet tad paskatījos raksta apakšā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


fxz 23.04.2009 09:31
Rakstā ir problēmas ar linkiem. Piemēram - "Taču vispārpieņemtās failed state pazīmes[2]" - tā arī neuzzināju, kādas šīs pazīmes ir

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

RM 23.04.2009 00:21
"nepatik man Ijabs" - mjā, autors tiek apd***ts, bet nekādi sakarīgi pretargumenti rakstā minētajām tēzēm netiek piedāvāti. Labākajās propogandas (vai kā nu to pareizi sauc) tradīcijās..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


nepatīk man Ījābs 22.04.2009 23:17
īstā failed state ir US of A, kuras SVF ekonomistu misiju mums nācās pieņemt. Vajag palasīt the Quit Coup pēdējā prestižajā Atlantic Monthly. Amerika ir nozagta un tagad zagļi *** mūs, ar tādu cilvēku kā Ījābs mutēm.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

nepatik man Ijabs 22.04.2009 23:11
autors parāda tikai savu mazspēju. Ja jau viņš būtu tik kruts, tad publicētos Rietumos un būtu integrēts ne-sabrukušās valstīs un šodien tam nebūtu jābrēc kā aizkautai cūkai. Bet šamais jau pats pēc būtības pārtiek no valsts budžeta. Vai nu saņem aldziņu universitātē, vai arī skribelējot valsts/NVO pasūtījumiem.
Duraks, kas visu mūžu skrējis pakaļ neoliberālismam, atkal pārstāstšta kārtējo neoliberālistu sviestu. Par to ka Latvijā ir sabrukusi valsts. Par to, ka pie visa vainīgas elites. Kamēr ideālais Ijabs u.c. bija paraugpilsonis. Un jēga šādai, tukšai propogandai? Pamatot megaaizņemumus no SVF, jo mūsu valdība ir mazspējīga izlaist savu naudu. Un pašu valsts darboņu atkāpšanos starptautisko instituciju priekšā.Ījāb, neoliberālisms ir tā kā biedzies, hello? Palasies mūsdienu autorus, draudziņ.
Man liekas, ka Latviju ir nozagušas nevis elites, bet šādi, gaudulīgi skribenti kā Ījābs. Kas tikai lej un lej mazspējas sviestu. Nesaredzot, ka ne jau Latvijas elites ierāva mūs šajā sviestā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


AM 22.04.2009 22:55
Viss pareizi - agrāk bija Utopija (Austrumeiropas finanšu centrs, tilts starp R un A, Baltijas tīģeris un tml.), tagad Anti-utopija. "Abām pusēm jāsakrīt", kā teiktu bilancspējīgs grāmatvedis. Labās formas jeb nobeigtības likums. Bet kas tālāk? Piekrītu Andrim, ka darbs kā tāds jau ir, un darbs būs vienmēr. Tagad ir pat vairāk darba nekā bija agrāk, jo pa šiem gadiem ir ļoti daudz kas palicis nedarīts, atstāts novārtā. Ja tikai cilvēki gribētu strādāt, nevis saņemt naudu. Darbs ir objektīva kategorija, tas nav tas pats, kas "ienesīga darba vieta", kas šodien ir un rīt vairs nav, bieži vien tieši otrādi - īsts un vajadzīgs darbs, kas rada īstu vērtību, nav ienesīgs. Darbinieks ir tas noteicošais spēlētājs, ne darba devējs, mēs tikai esam iemācīti greizi domāt, paši pinamies savos maldos. Es domāju, ka jāmaina atskaites punkts, koordinātu sistēma. Tā masoniete Olbraita ar saviem "failed states" jau tikai atskaņo sagatavoto scenāriju, kurā kā iedomīgi muļķi esam iekrituši. Tā jau nav patiesība pēdējā instancē. Kāpēc mums vispār jāsalīdzina sevi ar tiem, kuri šajā jau pirms mūsu pievienošanās tai novecojušajā ekonomiski-politiskajā sistēmā vēl pagaidām ir augšgalā? Krīze ir globāla un sistēmiska, kāpēc ņemt uz sevi svešas galvassāpes? Nav nekādas nozīmes mēģināt perēt cāļus no jau sasistajām olām. Piekrītu I.K., ka "popular empowerment" un "worker-run factory" ir izpētes v'ērtas lietas. Jo Padomijā jau patiesībā nebija sociālisma kā kolektīva jeb sabiedriska īpašuma formas - jo īpašums ir tas, ko tu vari pārvaldīt, bet kolektīvs jau nevarēja iecelt vai atcelt savus direktorus un visādas "šiškas". Vajag izmantot šo pārmai;nu laiku, lai, kā teica Konfūcijs, iemācītos saukt lietas īstajos vārdos, atgriezt tiem īsto nozīmi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jaunietis 22.04.2009 20:53
Baudīt dzīvi uz kredīta nav liela māksla.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris - Lasītāja 22.04.2009 18:21
Piekrītu Jums - ka var skatīties arī šādā veidā, un tad jau mēs visi laikam esam vienkārši cilvēki, nevis VIP (ļoti svarīgas personas).

Bet laikam jau gan I.Ījabs, gan Olga Sedakova ar "vienkāršiem" cilvēkiem domāja tos, kuriem būtībā ir vienalga, kur dzīvot un ko darīt - ka tikai lielāks desas luņķis. Kuri nevar atrast sev spēka pielikšanas iespēju paši, kuriem vajag, lai visu (darbavietas, politisko un ekonomisko vidi, "sakārtotu valsti") būtu izveidojuši kaut kādi citi cilvēki. Manuprāt, tas nav korekti šādi izturēties pret citiem cilvēkiem. It kā no vienas puses būtu humanitāro speciālistu gara aristokrāti, bet no otras puses - apmuļķots pūlis, kuru oligarhi vazā aiz deguna. Raksta pirmais teikums - "Cilvēku, kurš savā darba dzīvē ir saistīts ar sociālajām zinātnēm, šis pārmaiņu laiks var novest pie eksistenciālām pārdomām vai pat pie depresijas. Kas gan tās par zinātnēm, ja reiz ar visu savu lieljaudas jēdzienu un metožu aparātu nespēj skaidri pateikt gandrīz neko pat par tuvāko nākotni?"

Šāda I.Ījaba attieksme man tiešām atgādināja padomju laika retoriku par "darbaļaužu masām", kurām iztrūkst savu ideālu (kaut vai veselīga nacionālisma) un spējas veidot savu dzīvi.

Tūlīt pēc 1.pasaules kara Latvijā bija pilnīgs saimniecisks sabrukums un valsts sākumā nepastāvēja vispār. Ne jau visi tie Kurzemes bēgļi, kuri atgriezās izpostītajā dzimtenē bija ar vairākām augstskolu izglītībām. Bet mūsu vecmāmiņas un vectētiņi uzbūvēja savu valsti ar tiem līdzekļiem, kas viņiem bija. Arī mūsdienās ir cilvēki bez kaut kādas īpašas kvalifikācijas... Nu un tad? Pietiek viņiem aiziet uz jebkuru reliģisku kopienu vai citu domubiedru grupu, kad viņiem jau būs gan sociālais tīkls, gan darbs, gan jumts virs galvas. Galu galā ir cilvēki, kuri strādā ātro uzkodu ēstuvēs, izplata AmWay produktus, strādā krišnaītu centros, ēdina trūkumcietējus. Tas varbūt nav ļoti glauns darbs, bet tas ir DARBS, un tā ir jēga cilvēku dzīvei. Arī bezdarbs nav liktenis - cilvēkiem ir allaž visādas izvēles.

Man dziļi nepatīk cilvēki, kuri pašlaik, kad Latvija nav nedz karā izpostīta, nedz iekšēju konfliktu plosīta, bet gan relatīvi pārtikusi Ziemeļeiropas valsts, žēlojas par to, cik viss ir slikti un bezcerīgi. Es nevarētu iedomāties, ka Janīna Kursīte vai Sandra Kalniete pie jebkādiem apstākļiem piekristu tam, ko tagad saka I.Ījabs, ka Latvija esot "failed state". Arī Iveta Kažoka nepiekrīt - jo arī viņa (atšķirībā no cienījamā politologa) ir labi lietas kursā par to, kas notiek Ukrainā, Moldovā, Kosovā vai Baltkrievijā. Un arī tur cilvēki strādā, plāno savu nākotni un bauda dzīvi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jaņdžs 22.04.2009 18:00
Neapšaubāmi raksts ir interesants, bet visumā nepilnīgs, jo pamatā paliek uzskats, ka ES un citas dažādas lielvalstu apvienības (U.S.A., Krievija, Ķīna, Indija, u.c.) nav "failed state", bet kā tur viss ir okaj. Viens otrs domā, ka problēma meklējama pašā modernitātē un post-modernitātē. Vai tad nav zināms, ka tā sauktā globalizācija ir notikums, kas notiek tikai tāpēc, ka lieltirgotāji ir iedzinuši demokrātiju naudas purvā kuru var izmantot tikai tie, kam lieli naudas resursi? Lielākā problēma ar Latviju ir tā, ka kopš deviņpadsmitā gadu simteņa beigu puses tā ir mainījusi savu raksturu (mānā skaitījumā) kādas sešas reizes vēju ķerot, bet pamatkapitālu nekad neapgūstot.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

lasītāja - Andris 22.04.2009 16:13
Andri, daļēji gribas piekrist Jūsu komentāram, taču uzsveru - gribas.
To, kurp virzīsies situācija, viens cilvēks, protams, nevar paredzēt, bet apsveicami, ka notiek domāšana un pat sliktāko scenāriju apsvēršana un parādīšana.
Taču par to vienkāršo cilvēku bez īpašas izglītības un īpašumiem - tādu ir ĻOTI daudz. Starp tādiem ir arī mani ģimenes locekļi (nenoliedzami gudri - t.i., dzīves un 1990to biznesa skoloti), bet - ar to pašu 70to gadu diplomu (bakalaura), un - bez īpašumiem vai ar lauku māju,kas prasa darbu un nemitīgu pacietību un neatlaidību, bet vairs, kā raksta autors norāda, nesniedz nekādu tur "nākotnes garantu mūsu bērniem", kā tas dažiem šķita 80tajos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


mh 22.04.2009 13:06
Līdz šim asprātīgākā ironija par rakstu:

Ivars Ījābs: "Rīgā un citās pilsētās varētu veidoties īpaši apsargāti bagātnieku geto, kuros izredzētie baudīs eiropeisku dzīves līmeni (viens no tādiem varētu atrasties t.s. klusajā centrā). Ārpus to dzeloņdrāšu žogiem turpretī spietos no dzīvokļiem izliktie bezpajumtnieki, uz ielām un parkos naktīs tiks kurināti ugunskuri un dzerts kontrabandas spirts."

LETA: "Šodien plkst.14.15 Rīgas Starptautiskās skolas pagalmā svinīgā ceremonijā tiks atklāts jauns nožogojums, kas kopumā izmaksājis ap 35 000 latu. Skola pārcēlās uz tās pašreizējo atrašanās vietu Ķīpsalā 2001.gadā un līdz šim jau paplašinājusi savas telpas ar modernu mācību telpu un sporta zāles piebūvi."

no šejienes: http://klab.lv/users/dienasgramata/

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kārlis Streips 22.04.2009 12:45
Skarbs un apokaliptisks raksts, bet pamatu pamatos absolūti patiess. Nav jau nekur pazudusi Latvijas politikāņu alkatība un korumpētība. Šlesers pat atklāti lielās, cik ļoti viņš izmanto tikai un vienīgi "savējos," loģiski, ka cilvēks ar videnes izglītību nezina, ko nozīmē latīņu vārds "nepotisms," bet pats trakākais ir tas, cik daudz ļaužu viņā saredz nākamo Rīgas mēru! Dievs pasargi! Pareizi Ivars norāda arī uz to, cik populārs var būt politiķis arī tad, ja ir pavisam skaidrs, ka viņš vismaz kādreiz ir bijis pilnīgs neģēlis, ja vien viņš no sev saraustās bagātības kaut kādas kapeikas atmet arī lumpeniem. Velti te kašķīgais Andris, kā vienmēr, oponē visam, kas pateikts. Latvijā ir ļoti, ļoti, ļoti daudz vienkāršu strādnieku bez īpašas izglītības un īpašumiem, lielā mērā tā ir tā paaudze, kura bija skolas gados tad, kad sabruka PSRS. Pats pazīstu trīs cilvēkus, kuri pēdējos PSRS gados pabeidza dzelzceļņiekus. Šī izglītība nu nav nekam derīga, it īpaši, ja zinām, cik ļoti liela "savējo" būšana ir arī tik ilgi Šlesera pārraudzītajā Latvijas dzelzceļa pasaulē. Mans dzīves biedrs ir bez darba jau četrus mēnešus, arī viņam doktora grādu nav, īpašumu nav, un atrast jaunu darbu ar katru dienu šķiet aizvien bezcerīgāk. Viņam ta ir kāds, kas viņu uztur, bet ko dara līdzīgā situācijā esoši cilvēki, kuriem pašiem ir sava ģimene, kuri "treknajos gados" noticēja Kalvīšpapus apgalvojumiem, ka nu mēs gan visi dzīvosim uz zaļa zara? Neesmu pārliecināts, ka notiks Ivara Ijāba "Mad Max" scenārijs, kurā Rīga pārvērtīsies par degošu geto, tāpat uzskatu, ka mums ir ļoti, ļoti tālu, piemēram, no Somālijas, kur pārvaldes, sabiedriskās, ekonomiskās un politiskās sistēmas nav vispār. Taču pilnīgi taisnība autoram ir par to, ka mūsu sabiedrībā ir manāmi procesi, kuri uz to velk. Un pats trakākais ir tas, ka acīmredzot Latvijas darba ļaudis ne mirkli nav gatavi sodīt tos, kuri pie tā ir vistiešākajā veidā vainīgi. Naudas pelnīšanu es saprotu, bet Stendzeniekam vajadzētu sarkt līdz papēžiem par gatavību, atkal bīdīt Šleseru ar veiklas reklāmas palīdzību. Vai viņš tiešām domā, ka tas, kā Šlesers darījās pa Satiksmes ministriju, ir tas, kas nu ir vajadzīgs Rīgai??? Kas ir tie, kuri balsos par "Tautas" partiju, kura ir vistiešākajā un pilnīgākajā veidā atbildīga par to, cik tuvu Latvija patlaban ir failed state statusam? Kuri balsos par "zaļajiem zemniekiem," kuri vēlas korumpētības elku un simbolu iebīdīt Latvijas premjerministra krēslā? Par tēvzemiešiem, kuri neko citu, kā ik pa brīdim ieblēties par briesmīgajiem krieviem neprot, bet citādi ir gatavi čupoties arī ar PCTVL un arī savā attieksmē par pārējām valdošās bandas biedrenēm nav ne pa matu citāda. Arī Straume ir pat ļoti, ļoti ieguvis no "savējo" būšanas. Failed state vēl ne, un, dodi Dievs (un Eiropa), nebūs arī. Bet pazīmes par banānu republikas klātbūtni mūsu valstī ir ļoti, ļoti acīmredzamas. Paldies Ivaram par rakstu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

user 22.04.2009 11:39
Egle - lūdzu palasi vairāk ziņas. Es katru dienu varu atrast vismaz vienu jaunu ziņu par ierēdņu un politiķu korupciju, nekompetenci un izšķērdību augstākajā līmenī. Manuprāt ir ļoti naivi domāt, ka ar čaklu strādāšanu būs pietiekami, lai mainīto šo parazītisko birokrātiski-anarhisko sistēmu. Vai tad nav tā, ka jo vairāk un čaklāk Latvijas iedzīvotājs strādās, jo vairāk baros parazītus?

Risinājumus šai problēmai pēc manas īsās "brainstorming" sesijas es varētu ieskicēt tikai divus: viens pasīvais un viens aktīvais.
1. Pasīvajiem risinājums - ir likt šai parazītiskai sistēmai gavēt. Protams, līdz ar to arī pašai tautai būs jāgavē. Cilvēki varētu vienkārši nodarboties ar naturālo saimniecību un vienlaicīgi par vēdera tiesu noalgot savas saimniecības apsargus. Ar bartera palīdzību varētu norēķināties arī par elementārākajiem medicīniskiem un izglītības pakalpojumiem.
Bet pozitīvais ir tas, ka cilvēki dzīvojot naturāli, nedos ienākumus valsts kasē. Tas radīs lielāku konkurenci starp parazītiem par to mazumiņu, kas joprojām ienāk valsts kasē. Beigu beigās ir iespējami divi iznākumi:
1) izdzīvos stiprākais un viltīgākais parazītu grupējums, kas pievāks visu kontroli pār valsts budžetu. Protams šāda grupējuma jeb partijas mūžs būtu tikai līdz nākamajām vēlēšanām, kad pie varas nāktu cita partija (ja vien vēlēšanu rezultāti netiks viltoti un ar kriminālām metodēm iespaidoti).
2) parazīti iemācīsies sadalīt budžetu un augsti apmaksātos amatus demokrātiskāk un labāk sabalansēt sarūkošos ienākumus. Ar laiku viņi vilktu jostas ar vien ciešāk un ciešāk un tādā veidā pamazām tuvotos taisnīgākai sistēmai. Cilvēki, redzot lēnus uzlabojumus, balsotu par tiem pašiem vēžiem, kā tas notiek šobrīd, jo citu spilgtu kandidātu vienkārši nav redzami.

2. Aktīvais risinājums - katram Latvijas pilsonim vajag iestāties kādā partijā un ņemt aktīvu līdzdalību demokrātiskā ceļā.
Ja tomēr notiktu sliktākais scenārijs un, piemēram, šobrīd tik nīstajā Tautas Partijā vai LPP/LC iestātos vēl kādi 50000 cilvēku, tad iekšējā spiediena rezultātā Šķēlem vai Šleseram visticamāk pazustu kontrole par savām partijām un tā rezultātā pat TP un LPP/LC būtu spējīga mainīt savu kursu tajā virzienā, kurā vēlās iet cilvēki.


Paldies Ivaram Ījabam par rakstu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Juris Kaža - Ivaram Ī 22.04.2009 11:32
Man ir blogs ar nosaukumu Failed State Latvia? angļu valodā, bet tik trako neko vēl nebiju rakst;ījis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


mamma 22.04.2009 11:07
Ziņas vairs nelasu, bet lasu šāda tipa rakstus, kuru gan ir ļoti maz, bet vismaz ir sajūta, ka kāds arī DOMĀ.
Kas notiek, kur mēs dzīvojam? Kur ejam, kas mēs esam? Vai sabiedrībā, kur populariāti gūst tādi mazi diktatoriņi, kā šlesers vai lembergs, viss virzīsies krievijas scenārija virzienā vai tomēr ne? Kas notiks ar cilvēkiem, kas jau tagad dzīvo trūkumā, un kuru parādi ar katru mēnesi pieaug? (http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/regionos/article.php?id=591020) Kas notiks ar viņu bērniem?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Egle 22.04.2009 09:48
Interesants raksts, bet tomēr pārāk, pārāk pesimistisks un pārspīlēts. Vienkārši neticu, ka tā var notikt. Man tomēr ir pārāk liela ticība (naiva?) Latvijas iedzīvotāju veselajam saprātam, uzņēmībai, gribasspēkam, darbasparam. Autors pats saka, ka ar Igauniju jau nu gan viss būšot OK. Un tādā gadījumā arī ar Latviju var būt OK, ja vien mēs paši, mani un autoru ieskaitot, un visus mūsu draugus ieskaitot, kaut ko darām tajā labā un nebalsojam par kaut kādiem jefiņiem. Redzēsim, kā būs, bet es pagaidām tiešām vienkārši atsakos kaut kam tādam ticēt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Andris 22.04.2009 02:15
Ja cilvēks sāk sevi uzskatīt par "vienkāršu cilvēku", no kura viņa dzimtenē nekas nav atkarīgs, kurš var patērēt citu cilvēku izveidotu politisku un ekonomisku sistēmu, baudīt labklājību, bet pats justies kā skrūvīte, kas iebūvējama jebkādā mehānismā - tad ar viņu ir cauri. Tādam nav jēgas nedz braukt uz Dublinu, nedz arī sēdēt mājās - pat ārzemēs pelnīdams normālu naudu un "normāli" izklaidēdamies, šāds cilvēks diez vai spēs radīt kaut ko vērtīgu un paliekošu.

T.s. "vienkāršie" vai "viduvējie" cilvēki (ar "vienkāršumu" saprotot nevis kādu īpašu spēju trūkumu, bet gan tādu pofigisma attieksmi pret pasauli, kura neuzņemas sev virsuzdevumu, kas neatzīst nedz savas personības unikālumu, nedz dievišķo dzirksti) ir destruktīvs spēks. Kādreiz šie "vienkāršie cilvēki" sūdzējās par to, ka D.Šostakoviča mūzika un O.Vācieša dzeja ir "nesaprotamas"; savukārt mūsdienās viņi uzskata, ka Latvijas valsts ir ne-tāda, kādu Ziemassvētku vecītis viņiem, acīmredzot, reiz bija solījis. Amizanti, ja viņi sāk deklarēt, kādas lietas viņiem it kā "pienākas", dzīvojot civilizētā Eiropas valstī. Un redzēdami, ka dzīve izrādījusies savādāka nekā viņu iedomas, iekrīt pesimismā. Par šo attieksmi pret dzīvi ir plašāk rakstījusi krievu dzejniece Sedakova. Sal. http://www.polit.ru/lectures/2004/12/20/sedakova.html .

Un ar valsti tam nekāda sakara. Kā teica Bulgakova varonis prof. Preobraženskis - "Sabrukums notiek nevis tualetēs, bet cilvēku galvās".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris 22.04.2009 00:44
>> I. Ījabs: Un vai Latvija jau šā gada beigās nesāks līdzināties Moldovai, kur darbaspējīgam cilvēkam bez politiskiem sakariem dzīvot ir vienkārši muļķīgi?

Apgalvojums nedara godu autoram. Visi nav pērkamas staigules - un 4 miljoniem cilvēku Moldova ir dzimtene. Es neredzu nekā muļķīga, ja cilvēks vēlas dzīvot un dzīvo savās mājās.

>> I.Ījabs: Citiem vārdiem sakot, ar kādu jomu vajadzētu saistīt savu nākotni vienkāršam, strādājošam cilvēkam bez īpašas izglītības un īpašumiem, kurš šodien ir atlaists no darba celtniecībā? Ar rūpniecību? Ar lauksaimniecību? Ar pakalpojumiem? Visas šīs atbildes izklausās vienlīdz naivi un aplami.Vienīgais, ko šādam cilvēkam varētu ieteikt neliekuļojot, ir — pagaidīt aptuveni gadu, kamēr civilizētajā pasaulē sākas ekonomikas augšupeja, un tad iemainīt mirušās vecmāmiņas laulības gredzenu pret vienvirziena biļeti līdz Dublinai (Londonai, Varšavai, Tallinai) sev un savai ģimenei.

Tas pats. Vispār - interesanti būtu redzēt kaut vai vienu īpatni, kurš precīzi atbilstu šim aprakstam: "vienkāršs, strādājošs cilvēks, bez īpašas izglītības un īpašumiem". Droši vien domāts kāds īpaši atbaidošs radījums no sērijas "советский простой человек" (sal. http://www.pseudology.org/songs/Sovetsky_prostoy_chelovek.ht... ). Man laikam gribētos no kauna ielīst zemē, ja neparastais un augsti mācītais politologs I.Ījabs mani nosauktu par "vienkāršu, strādājošu cilvēku".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

RM 22.04.2009 00:33
Man daudz ticamāks liekas variants - viss "pa lielam" paliek kā ir, noziedzība pieaug, bet plašas tautas masas nekādus protestus un būtiskas nekārtības nerīko (nekādas masveida lielveikalu izlaupīšanas un duršanas uz mietiem), vienkārši vairāk pelēku seju, vairāk urlu, kas var tie emigrē, kas paliek - kautkā turpina kulties pa dzīvi. Lats droši vien kādā brīdī tiek devalvēts, valdība var vienā mierā drukāt naudu un maksāt algas, attīstās kautkāda vietējā apmaiņas ekonomika, dzīves līmenis, protams, samazinās, bet ne katastrofāli. Zviedru bankas lēnā garā atņem īpašumus un izīrē bijušajiem kredītņēmējiem, vēl kautko uzpērk krievi. Politiskā visdrīzāk turpinās esošā čomu būšana un tā droši vien vēl kādus 20 gadus, kamēr esošos oligarhus nomaina viņu bērni vai citi censoņi (vai varbūt no Īrijas atbrauc tur emigrējošie latvieši un sakārto te visu). Bet nākotne jau tomēr miglā tīta (kur tad bija šī laika prognozes pirms pāris gadiem?)..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ha 22.04.2009 00:11
Pie varas jānāk jaunai paaudzei ar ideāliem. Domāju VL tādi būs!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kinza 21.04.2009 23:16
Lielisks, lai arī bezgala skarbs raksts. Paldies autoram! Tā Latvijas politiķu brēkšana "oij, nav naudas, davai bagātie Rietumu onkuļi aizdodiet un gan jau viss būs labi" uz šī fona izklausās īpaši primitīva...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Krabe 21.04.2009 22:35
globālajai ekonomikai kāds ir norāvis stopkrānu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

mh 21.04.2009 22:13
Nu jā, neviens pirms pasaules kariem Rietumeiropā arī nedomāja, ka kaut kas tāds var notikt civilizētā pasaulē. Pēc pirmā kara arī neticēja, ka kaut kas tāds varētu atkārtoties. Un kā vēl atkārtojās.
Autors runā par Rīgas briesmām, bet kas notiks ārpusē? Man šķiet, ka cilvēki bēgs uz laukiem, bet, sapratuši, ka vieni paši nevars izdzīvot, atkal apvienosies apmetnēs un tad pilsetās ar aizsargvaļņiem un tad atpakaļ pie attīstītajām pilsētām:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Rudmate 21.04.2009 22:10
Diezgan skarbi. Ja Latvija nebūtu ES dalībvalsts, es teiktu, ka šīs prognozes piepildīsies. Tagad? Grūti iedomāties tipisku "failed state" ES ietvaros. Lai gan - kas zin???

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ivars 21.04.2009 21:37
Autors ir izveidojis kopsavilkumu tam, par ko jau gadus 20 runāja, bet nebija kas klausās.
Realizētājs - Kremļa finansētais nacionālpatriotiskais Latvijas Pilsoņu Kongress, kurš jau 20 gadus "borē", ka latviešiem ir jāturas savrupi vienam no otra, ne par ko nedrīkstot piedalīties balsošanā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


I.K. 21.04.2009 21:17
Dažas ātras domas:

1) Problēma ar sociālajām zinātnēm nav tikai tāda, ka nemākam ticami prognozēt krīzes. Daudz trakāka (bet tā gan ir cilvēka "daba") ir tieksme ekstrapolēt pašreizējās tendences. Piemēram, ja iet mēreni labi, tad arī nākotne tiek prognozēta tādos pašos piesardzīgos mažora toņos. Ja nekas būtiski nemainās, tad neviens arī ekonomikā/politikā negaida kaut kādus lēcienus vai kritumus. Taču, ja nu pasarg dies' iestājas krīze, tad neko mazāk par apokalipsi vidēja termiņa nākotnē prognozēt nevar :)

2) Es pagaidām neredzu veidu kā varētu piepildīties Tevis minētais scenārijs (izņemot situāciju, kad kaut kādu apstākļu dēļ sabrūk Eiropas Savienība un dezintegrējas Krievija, kurā sākas iekšēji nemieri).

Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados bija savādāk: visā Eiropā ļoti uzskatāmi parādījās radikāļi un notikumu daudz kur attīstījās pēc līdzīga scenārija. Šobrīd neredzu nekādus analogus. Lai kādu spraustu uz mieta vai pat aicinātu tā darīt, kādam vajag šādu rīcību normalizēt. Manuprāt, saprātīgs indikators ir Ukraina: kamēr nekas tāds nenotiek TUR (valstī, kas tiešām tūlīt būs fail state + bez lielām cerībām iestāties ES), nekādi geto neveidosies arī Latvijā.

Tas gan nenozīmē, ka teorētiski pēc dažiem gadiem tā nevarētu notikt - galu galā mana vēsturiskā intuīcija saka, ka, ja gribam vilkt paralēles, tad atrodamies kaut kur ap 1929.gadu un līdz 1932. vēl daudz kas var notikt. Piemēram, Reiropā tā īsti sociālie nemieri vēl nav sākušies un tendences, piemēram, Francijā vai Vācijā lielā mērā parādīs, ko var gaidīt šeit.

3) Islandieši arī vienudien pamodās uz pusi nabagāki un parādos iegrimuši. Puse jauniešu arī vēlas braukt prom. Skumji, bet iztika bez vardarbības.

4) Defolta gadījumā ir iespējami arī pozitīvi notikumi. Nu, piemēram, Argentīnā pēc sabrukuma ir noticis arī daudz kas pozitīvs (ar popular empowerment). Jau sen taisījos izlasīt man labu laiku no amazon atnākušās grāmatas: 1) Horizontalism: voices of popular power in Argentina un 2) Sin Patron: voices from Argentina's worker-run factories. Apsolos blogā īsi atstāstīt cerīgas vēstis :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

nīgrais 21.04.2009 21:11
Jaunā paaudze vismaz var mukt. Tiem, kam 40 un vairāk, tiem atliks tikai mēģināt izdzīvot tepat. Šī valstiņa diemžēl nav dzīvotspējīga, jo nespēj sevi uzturēt. Uz rokas pirkstiem var saskaitīt profesionāļus savā jomā, pie tam tie paši ir līmenī tikai ciema mērogā. Kirdik te būs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

lala - guris 21.04.2009 20:59
Failed states ir briesmīgas. Tiesības un taisnība ir stiprākajam, sabiedriskā infrastruktūra ir pretīgā stāvoklī. Arī privātā (veikali, izklaide), jo nav klientu. Cilvēki uz ielām demotivēti, nejauki, noskranduši un atbaidoši. Pavadīju tādā pāris mēnešus un negribu kaut ko kaut līdzīgu redzēt šeit.
Kā izdzīvot iekš failed state? Nekas sarežģīts - draudzējies ar valdošo eliti (politisko=ekonomisko). Jo ar augstāku līmeni sadraudzēsies, jo labāk. Palīdzi zagt un izspiest. Līdzekļus eksportē. Atpūties un iepērcies ārzemēs. Uzcel māju ar žogu un braukā krutā mašīnā ar migalkām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


lala 21.04.2009 20:54
Prognozēšanai pateicīgs modelis ir Lielā Depresija. Gana daudz pētnieku saka, ka visi indikatori krīt tāpat kā toreiz. Tad jau arī sociālā vide mainīsies arī līdzīgi.
Pils aktivitātes mani rada uzmanīgu - viņš jau otro reizi 'uzstāda noteikumus'... Iespēja ar vienu teikumu mainīt veselas valsts virzību ir baigi narkotiska :( Vai mums būs '15. septembra republika'?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


guris 21.04.2009 20:24
Spēcīgi uzrakstīts. Varas mazspēja ir acīmredzama, arī viņu naivitāte, ka tā muļķoties varēs ilgi un bez sekām. Par noslāņošanos, pārvēršanos par Maskačku arī skaidrs.

Tautas vispārējas izglītošanas nolūkā vajadzēja stāstu tomēr paturpināt - kas notiek ar failed states. Vai mūsu pārvaldību uzņēmsies zviedri, Eiropas Savienības iecelts uzraugs, izmisis zoodārza Valdis pēdējais aizslēgs durvis un teiks - eju mājās? Kāds ir pozitīvais risinājums? Vai autors vienkārši apzināti sabiezina krāsas, lai liktu mums/viņiem/kādam saņemties un sākt saprātīgi strādāt?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

#kants 21.04.2009 19:54
tātad - jāsāk apgūt cīņas māksla un citas tādā pasaulē noderīgas prasmes?

Saistītie raksti
Latvija uz kofera

Latvija uz kofera 5 Autors:Dmitrijs Petrenko

Solidaritates krize

Solidaritātes krīze 18 Autors:Māris Brants

Launuma apturesana

Ļaunuma apturēšana 21 Autors:Aivita Putniņa

Citi autora darbi
12727110013 5c69a8acc9 z

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes 13 Autors:Ivars Ījabs, Toms Rostoks et al

Vraks

Vai nesodītais nav blēdis? 8 Autors:Ivars Ījabs, Skaidrīte Lasmane

5785939392 53fd8b0e0a

Miers un Bērziņš 1 Autors:Ivars Ījabs

Puks

Bet rūgtumiņš palika 2 Autors:Ivars Ījabs