Atslēgvārdi:

Ekonomiskā krīze kavē apstākļu uzlabošanu Eiropas cietumos 86

Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai ekonomiskās krīzes laikā ir samazinājušies. Tas radījis negatīvu ietekmi uz ieslodzīto personu dzīves kvalitāti.

Iesaki citiem:

Šā gada februāra vidū publicēts Eiropas Padomes ikgadējais pārskats par sodu politiku Eiropas valstīs, kas balstīts uz SPACE I and SPACE II aptaujām[ 1 ]. Pārskatā norādīts, ka izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai ekonomiskās krīzes laikā ir samazinājušies, kas radījis negatīvu ietekmi uz to personu dzīves kvalitāti, kuras atrodas ieslodzījumā.

Vienlaikus ziņojumā atzīmēts, ka krīze nav būtiski ietekmējusi ieslodzījumā esošo personu skaita pieaugumu, tieši otrādi – ir bijusi vērojama cietumu pārapdzīvotības samazināšanās.

Ja 2012.gadā cietumu Eiropas valstu ieslodzījuma vietu administrācijas tērēja vidēji viena ieslodzītā uzturēšanai 97 EUR, kas bija par 2 EUR uz cilvēku vairāk nekā 2011.gadā, tad laika periodā no 2007.-2012.gadam izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai bija samazinājušies no vidēji 98 EUR[ 2 ] par personu, līdz 47 EUR[ 3 ] vienai personai.

Ieslodzījuma vietu pārapdzīvotība ir viena no paliekošajām Eiropas cietumu sistēmu problēmām. 2013.gadā tā konstatēta 21 valsts cietumu sistēmās no 50 apsekotajām. Tomēr vērojamas arī pozitīvas izmaiņas: ja 2012.gadā Eiropā vidēji bija 98 ieslodzītie uz 100 cietumā esošajām vietām, tad 2013.gada laikā šis rādītājs ir krities – 96 ieslodzītie uz 100 vietām. Kaut gan Itālijā 2014.gada laikā ir noticis būtisks ieslodzīto skaita samazinājums, tā kopā ar Ungāriju, Kipru, Beļģiju, Maķedoniju, Portugāli, Franciju, Rumāniju, Horvātiju un Albāniju aizvien vēl saglabā līdera pozīcijas ieslodzīto skaita ziņā.

Personu skaits, kurām ieslodzījuma termiņš ir mazāks par vienu gadu, aizvien ir samērā augsts – 2013.gadā 13% no visiem ieslodzītajiem, bet iepriekšējā gadā - 15%.

Eiropas Padomes rekomendācijas attiecībā uz šo mērķa grupu iesaka valstīm piemērot vairāk sankciju, kas neizolē personu no sabiedrības, bet piemēro dažādus resocializācijas pasākumus un sociālās uzvedības korekcijas programmas, lai veicinātu notiesāto personu iekļaušanu sabiedrībā.

Cietumsoda ilgums, ko visbiežāk piemēro tiesas, ir no 1 līdz 3 gadiem[ 4 ], bet ieslodzījuma piemērošanas gadījumu skaits virs 10 gadiem ir nedaudz pieaudzis par gandrīz 1%[ 5 ].

Lai gan probācijas uzraudzībā esošo personu skaits ir pieaudzis, šī tendence maz ietekmē ieslodzījuma kā kriminālsoda vai drošības līdzekļa piemērošanu kopumā. Piemēram, 2013.gadā 7,8% personu līdz tiesai nodoti probācijas uzraudzībā (2012.gadā – 7%) vai piemērots cits drošības līdzeklis bez izolācijas no sabiedrības.

Aizvien vēl ieslodzījuma vietu pārapdzīvotību veido tieši lielais skaits personu pirmstiesas apcietinājumā.


Pārskatā norādīts, lielāko daļu Eiropas cietumos ieslodzīto veido personas, kas notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām un svešas mantas pretlikumīgu piesavināšanos. Vidējā Eiropas ieslodzītā vecums ir 34 gadi, bet proporcija starp ieslodzītajiem vīriešiem un sievietēm saglabājas 2012.gada līmenī: 95,3% no visiem Eiropas ieslodzītajiem ir vīrieši, bet 4,7% sievietes.

Situācija Latvijā

Latvijā šobrīd[ 6 ] ir 11 ieslodzījuma vietas – Rīgā: Centrālcietums, Iļģuciema cietums, Brasas cietums; Daugavgrīvas cietums, Jēkabpils cietums, Liepājas cietums, Valmieras cietums, Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Vecumnieku cietums, Olaines cietums, Jelgavas cietums. 2013.gadā viena ieslodzītā uzturēšanai dienā bija vajadzīgi aptuveni 13[ 7 ] lati. Šajā pašā gadā Ieslodzījuma vietu pārvaldes plānotie izdevumi bija 27, 9 miljoni latu.

Dati rāda, ka Latvijā, pateicoties plānveidīgi īstenotai kriminālpolitikai, ieslodzīto personu skaits Latvijā strauji samazinās, proti: ja 2013.gadā Latvijas cietumos bija 5139 ieslodzītie, tad 2015.gada martā – 4656 ieslodzītie[ 8 ].

Ieslodzīto kopskaits Latvijas cietumos 2013. gada 31. decembrīSPACE aptauju ir veikuši Lozannas Universitātes Kriminoloģijas un krimināltiesību institūta speciālisti Eiropas Padomes uzdevumā. SPACE I aptauja par 2013.gadu satur informāciju par 50 no 52 Eiropas ieslodzījuma vietu sistēmām, bet SPACE II satur informāciju, kas gūta no 47 probācijas aģentūrām Eiropas Padomes dalībvalstīs.

Pētījums: (SPACE I 2013 Reportpdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (86) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Radha Pandey

Hey,This is a very nice post and vrey interesting.it is real quality writes as offered on this post.

Marble India

Tmp author
blackcolin blackcolin

Tanks a bunch. Interesting to learn this
http://websitesthatwork.info
http://nintendolounge.com

Tmp author
blackcolin blackcolin

<a href="http://websitesthatwork.info">site like this</a>


<a href="http://websitesthatwork.info">http://websitesthatwork.info</a>
Thank you. This reading was just what I was looking for. Maybe you could <a href="http://websitesthatwork.info">see this gaming website</a></p> and tell me what you think about it too. Keep up the good work.<a href="http://nintendolounge.com">website about game hacks</a></p>


<a href="http://nintendolounge.com">http://nintendolounge.com</a></p>

Tmp author
Shim Raa

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
Social bookmarking https://www.fiverr.com/brayden_ben/provide-you-60-high-pr-backlinks-all-pr6-to-pr3-actual-pr

Tmp author
Anas

Wow i can say this is another extraordinary article of course of this blog.Bookmarked this website.. LifeStyle Magazin

Tmp author
Shim Raa

A debt of gratitude is in order for the decent blog. It was extremely helpful for me. I"m glad I discovered this site. Much thanks to you for offering to us,I too dependably discover some new information from your post
high trust flow https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr7

Tmp author
Ajlal Khan

Once I thought about things like: why such information is for free here? Because when you write a book then at least on selling a book you get a percentage. Thank you and good luck on informing people more about it
<a href="http://www.us-leads.com/life-leads/life-insurance-leads/">final expense leads</a>

Tmp author
Shim Raa

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
web 2.0 backlinks https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-65-high-pr-blog-comments-on-actual-pr3-to-pr6

Tmp author
Neha Singh

#moving company in san diego
A very useful kind for example. Very interesting reading article.I thank you for his efforts to write this great product. http://wemove247.com/

Tmp author
Neha Singh

#india angel investing
This is a wonderful product, taking into account all the information about it, this type of product that prevents user interest in the site, and you will share more ... good luck. http://enablersinvestment.com/

Tmp author
Arbaz Khan

I discovered your site ideal for me. It consists of wonderful and useful posts. I've read many of them and also got so much from them. In my experience, you do the truly amazing.Truly i'm impressed out of this publish http://www.dallas-local-locksmith.com/auto-locksmith/
dallas-local-locksmith.com

Tmp author
Shim Raa

I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea
browse this site http://www.medicalmingle.com/rebeccarobinson/blog/2016/11/14/moviebox:_offering_satisfaction_to_every_movie_junkies_appetite!

Tmp author
Shim Raa

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
my site http://www.bugbitten.com/blogs/North_America/WalterPrice/Music_Production_as_a_Job.html

Tmp author
Shim Raa

Much thanks to you a cluster for offering this to every one of us you really acknowledge what you are discussing! Bookmarked. If you don't mind likewise look for guidance from my site =). We could have a hyperlink change contract between us
my site http://www.alivenotdead.com/donna-patterson/find-your-match-at-free-singles-dating-sites

Tmp author
Shim Raa

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here.
painted wine glasses https://www.pinterest.com/swillpetrel/bella-vino-red-wine-glasses/

Tmp author
Shim Raa

We can increase the beauty of the room by using very good wallpapers. It will give a different look to the room. The photo of the room you shared is very beautiful to see
homepage https://elroymaclean.wufoo.com/forms/zh9t00t042m84n/

Tmp author
Shim Raa

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog
homepage https://vimeo.com/hjcloseouts

Tmp author
Shim Raa

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog
my site https://branded.me/kimberly-mitchell/the-warmth-and-breathability-of-down-comforters-1478069414

Tmp author
Shim Raa

Awesome information! I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say with the exception of that I have
pharmacy tech certification test https://www.seedandspark.com/user/karen-bennett

Tmp author
Shim Raa

<a href='https://www.seedandspark.com/user/karen-bennett' target='_blank'>pharmacy tech certification test</a>

Tmp author
Shim Raa

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
homepage https://fredallen.carbonmade.com/projects/6246341

Tmp author
Shim Raa

I am extremely delighted in for this web journal. Its a useful subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so awesome and working style so fast.
content http://geekswithblogs.net/DennisWatson/archive/2016/10/24/199568.aspx

Tmp author
Shim Raa

I am extremely delighted in for this web journal. Its a useful subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so awesome and working style so fast.
click for source http://www.socialmediatoday.com/users/jacquelinerogers

Tmp author
Shim Raa

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
my site https://branded.me/deborah-lopez/myinlineskatescom-has-inline-skate-reviews-1477395361

Tmp author
Shim Raa

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
homepage http://dropr.com/debrabutler/180886/maintain_your_stair_lift_for_a_longtime

Tmp author
Shim Raa

I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us
content
http://www.alivenotdead.com/martin-turner/never-ever-drink-from-your-taps-again-read-this-to-find-out-why

Tmp author
Shim Raa

I am extremely delighted in for this web journal. Its a useful subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so awesome and working style so fast.
my site https://speakerdeck.com/loisrobinson

Tmp author
Shim Raa

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
content http://janiceperry.flavors.me/

Tmp author
Shim Raa

Brilliant article. You have done a pretty good job today. The information was fantastic to read. I am very impressed with this work from you. Thanks for doing this. Keep up the great work
visit website https://speakerdeck.com/richardfoster

Tmp author
Shim Raa

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
my website http://bestmicrodermabrasionsystem.strikingly.com/

Tmp author
Shim Raa

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
homepage http://dropr.com/stevenmurphy/176132/havea_brain_boost_by_learning_a_new_language

Tmp author
Shim Raa

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
uridine uk https://lyndafleming.carbonmade.com/projects/6231674

Tmp author
Shim Raa

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
uridine uk https://lyndafleming.carbonmade.com/projects/6231674

Tmp author
Arbaz Khan

http://wpplugin111.page.tl/

طراحی سایت شرکت
طراحی سایت شرکت فروشگاه طراحی سایت ارزان, طراحی سایت حرفه ای,گرافیکی, بهترین شرکت طراحی سایت ایران, طراحی وب سایت

Tmp author
Shim Raa

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
my site http://www.purevolume.com/listeners/JanetHughes/posts/5228130/A+Guide+to+Choosing+the+Perfect+Sewing+Machine

Tmp author
Shim Raa

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
homepage https://designshack.net/member/stevenward1

Tmp author
Shim Raa

Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing
homepage http://able2know.org/user/janethernandez/

Tmp author
Shim Raa

Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing
homepage https://www.thedash.com/dashboard/S1V-r_oA

Tmp author
Shim Raa

Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing
my site http://www.123contactform.com/form-2246332/Shaving-for-baldmen

Tmp author
Shim Raa

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
homepage
http://unblockproxies.flavors.me/

Tmp author
Shim Raa

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
homepage http://unblockproxies.flavors.me/

Tmp author
Shim Raa

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
homepage http://www.ephotobay.com/profile/VitaMonkUridine.html

Tmp author
Shim Raa

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this
continued http://alphagpcvitamonk.podomatic.com/entry/2016-09-27T15_18_18-07_00

Tmp author
Shim Raa

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
citation flow https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr414

Tmp author
Shim Raa

Brilliant article. You have done a pretty good job today. The information was fantastic to read. I am very impressed with this work from you. Thanks for doing this. Keep up the great work
buy high trust flow backlinks https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-high-trust-flow-and-citation-flow-backlinks-on-high-da

Tmp author
Shim Raa

Brilliant article. You have done a pretty good job today. The information was fantastic to read. I am very impressed with this work from you. Thanks for doing this. Keep up the great work
san jose movers https://www.google.com/maps/place/San+Jose+Movers/@37.3271839,-121.9067295,14.33z/data=!4m8!1m2!2m1!1smovers!3m4!1s0x0:0x411351ea03e115ca!8m2!3d37.3349684!4d-121.8885201

Tmp author
Shim Raa

Awesome online journal! Do you have any tips and indications for trying authors? I'm wanting to begin my own site soon yet I'm somewhat lost on everything. Would you propose beginning with a free stage like WordPress or go for a paid choice
homepage here https://designshack.net/member/fredanderson

Tmp author
Shim Raa

A debt of gratitude is in order for the post and extraordinary tips..even I likewise believe that diligent work is the most essential part of getting achievement
methi seeds and diabetes http://www.alivenotdead.com/leo-swope-1/how-can-fenugreek-extract-help-in-different-health-problems

Tmp author
aqib lala

We urge Users to as often as possible check this page for almost any progressions to stay educated about how we are securing the individual data we gather
visit this link http://www.dishtip.com/users/Shirley%20Price

Tmp author
Shim Raa

I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea
homepage here https://disqus.com/by/couponhippo/

Tmp author
aqib lala

I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here
my site http://vite.io/o2nv6opj38

Tmp author
Shim Raa

Wonderful web journal. I appreciated perusing your articles. This is really an awesome read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome
backlinks 2016 http://backlinkswebshop.com/

Tmp author
Shim Raa

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them http://www.storeboard.com/blogs/business/why-you-should-use-fenugreek-extract/690141
read full report

Tmp author
aqib lala

Deon and I will be talking about social media and small business as well as some email marketing and blogging tactics that you can use
ps4 controller www.customcontrollerss.com

Tmp author
Shim Raa

The article posted was very informative and useful. You people are doing a great job https://www.fiverr.com/brayden_ben/give-you-35-high-trust-flow-links-on-high-da-and-pa
High Trust Flow

Tmp author
aqib lala

Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day
homepage http://listgeeks.com/#!/scalechase

Tmp author
Baba Ki Rani

This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your online journal particularly its dialog. From the huge amounts of remarks on your articles, I figure I am by all account not the only one having all the satisfaction here! keep doing awesome
homepage https://www.poolwo.com/Blogs/BlogDetails/9217

Tmp author
aqib lala

The procedure helps to raise your immune method in an effort to fight off the fungus, which means your physique shall be extra without problems
how to make a blog http://topsocialmedia.net/how-to-start-a-fashion-beauty-blog/

Tmp author
aqib lala

Awesome online journal! Do you have any tips and indications for trying authors? I'm wanting to begin my own site soon yet I'm somewhat lost on everything. Would you propose beginning with a free stage like WordPress or go for a paid choice
homepage https://speakerdeck.com/karenturner

Tmp author
Shim Raa

I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. http://backlinkswebshop.com/
comment backlinks seo

Tmp author
aqib lala

I learn some thing tougher on distinct blogs everyday. Most commonly it really is stimulating to learn to read content material from other writers and exercise a specific thing there.
homepage http://dropr.com/stevenmurphy/176132/learning_a_new_language

Tmp author
Baba Ki Rani

This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your online journal particularly its dialog. From the huge amounts of remarks on your articles, I figure I am by all account not the only one having all the satisfaction here! keep doing awesome
northeast decorative concrete llc nashua nh http://www.northeastdecorativeconcrete.com/contact.html

Tmp author
aqib lala

Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements
homepage http://citizengo.org/en/signit/36531/view

Tmp author
Ideal Fashion Store

Appreciation with this web-page. I start reading your content as well as I really like this. I share with my visitors and also the man can be quite happy. Continue to submit, I bookmark a site and I visit each day. If you want to have check out my business: <a href="http://www.freeidealhacks.com/gunbird-2-hack-no-survey-add-items-free-no-survey/">GunBird 2 Hack No Survey </a>

Tmp author
Arbaz Khan

Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you are a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice weekend. http://www.virtualdj.com/homepage/kjeffrey37/index.html
write college papers

Tmp author
Arbaz Khan

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! https://app.aws.org/forum/user_info.pl?uid=100119998
write essay online

Tmp author
aqib lala

n the event that you set out to make me think today; mission achieved! I truly like your written work style
homepage http://www.shewrites.com/profiles/blogs/best-design-and-installation-for-your-shop-front

Tmp author
aqib lala

n the event that you set out to make me think today; mission achieved! I truly like your written work style
homepage https://katherinemorris.exposure.co/charcoal-shoe-inserts

Tmp author
aqib lala

In the event that you set out to make me think today; mission achieved! I truly like your written work style and how you express your thoughts. Much obliged to you
homepage http://mylifelist.org/@NicholasBailey

Tmp author
aqib lala

In the event that you set out to make me think today; mission achieved! I truly like your written work style and how you express your thoughts. Much obliged to you

homepage http://www.medicalmingle.com/russellhenderson/blog/2016/07/28/an_excellent_watch_brand

Tmp author
aqib lala

They offer rich stories, tools, and helpful insights so many more can thrive in the midst of ongoing challenges, instead of becoming derailed in their personal and professional lives
homepage http://www.alivenotdead.com/jacqueline-coleman/bad-smells-can-be-destroyed

Tmp author
aqib lala

This kind of support provides some massive moderns pleasant information regarding this change. Abet an individual pertaining to expressing that within an diaphanous to say in addition clear meaning
homepage
https://www.justgiving.com/fundraising/Terry-Baker3

Tmp author
aqib lala

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents.
homepage
http://community.epicurious.com/post/quick-cash-loans

Tmp author
aqib lala

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents.
homepage http://community.epicurious.com/post/quick-cash-loans

Tmp author
aqib lala

A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
homepage https://www.smashwords.com/profile/view/BillyHenderson

Tmp author
aqib lala

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work
homepage http://www.medicalmingle.com/lydiacole/blog/2016/07/27/best_steel_tip_darts

Tmp author
aqib lala

I stumbled upon your own site perfect on your own would like. Their particular details attributes wonderful along with things. We now have examine most of them along with bought a large bin off from their site
more hints http://geekswithblogs.net/GregoryMartinez/archive/2016/07/21/186303.aspx

Tmp author
aqib lala

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
homepage
https://form.jotform.me/61961267496468

Tmp author
aqib lala

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
homepage
http://www.archilovers.com/stories/15666/activated-charcoal-odor-absorber.html

Tmp author
aqib lala

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as wellbest prenatal vitamins
http://vitamonk.yolasite.com/

Tmp author
aqib lala

Deon and I will be talking about social media and small business as well as some email marketing and blogging tactics that you can use
DUI
https://adapt.nd.edu/members/3682/blog/2016/07/4-ways-to-employ-excellent-denver-dui-lawyer

Tmp author
aqib lala

This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic
davie locksmith
http://www.ablocksmithauto.com/davie-locksmith.html

Tmp author
aqib lala

I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog
homepage http://www.bugbitten.com/blogs/North_America/LarryBaker/Whats_the_Benefit_That_You_Get_When_Decanting_Your_Precious_Wine.html

Saistītie raksti
Set free

Cietuma vārti vaļā? 19 Autors:Marta Herca

Citi autora darbi
Zirgs

Kas ir laime? 1 Autors:Ilona Kronberga