Atslēgvārdi:

Dzīvot spriedzē VI / Homoseksualitāte un svētīšana / Noslēgums 20

Ievads, I. daļa "Homoseksualitāte mūsdienu diskusijās", II. "Homoseksualitāte Bībelē", III. "Viendzimuma partnerību vērtējums", IV. "Homoseksuāli draudžu locekļi" un V.daļa "Homoseksualitāte un ordinācija" iepriekšējos blogos. Vācijas Evaņģēliskās baznīcas oficiālas vadlīnijas homoseksualitātes jautājumos "Dzīvot spriedzē", 1996.gads.

Iesaki citiem:

6. Homoseksuāli orientētu cilvēku svētīšana

6.1. Vēlme tapt svētītiem

Baznīcas locekļi arvien biežāk pieprasa vienreizēju vai vairākkārtēju homoseksuāli orientētu cilvēku vai viņu partnerību svētīšanu. Attiecīgi šī prakse ir kļuvusi par aktuālu Baznīcas ikdienas jautājumu. Šo vēlmi biežāk izsaka paši homoseksuāli orientētie draudžu locekļi, bet nereti to dara arī citi, kas vēlas ar viņiem solidarizēties vai viņus atbalstīt. Detalizētāk izpētot šo jautājumu, nākas secināt, ka vēlme tapt svētītiem neizriet no vienotas motivācijas, ar to tiek saistīti visdažādākie mērķi. Tomēr var izdalīt divas galvenās grupas:6.1.1. Svētība kā Dieva palīdzības solījums

Ir saprotami, ka homoseksuāli orientēti draudzes locekļi noteiktās dzīves grūtībās vienreizēji vai atkārtoti lūdz sev individuālu svētību līdzās draudzes svētīšanai dievkalpojumu ietvaros. Tas var notikt vienreizēji vai vairākkārtēji kā Dieva palīdzības lūgums un solījums. Šāds solījums var saturēt vairākus aspektus:


Homoseksuāli orientēts cilvēks vēlas saņemt svētību, lai gūtu spēkus savas homoseksualitātes mainīšanai terapeitiskā vai garīgās aprūpes ceļā vai arī homoseksualitātes pieņemšanai.

Homoseksuāli orientēts cilvēks vēlas saņemt svētību, lai gūtu spēku ētiski atbildīgu viendzimuma partnerattiecību veidošanai.

Homoseksuāli orientēts cilvēks vēlas saņemt svētību pašai divu cilvēku viendzimuma partnerībai, kuri šīs attiecības ir izvēlējušies kā atbildīgu kopdzīves formu, apzinoties tās apdraudējumus, kuru novēršanai viņi lūdz Dieva palīdzību.6.1.2. Svētība kā īpašs viendzimuma partnerības novērtējums

Šajā otrajā motīvu grupā pamatinterese svētības lūgumam ir partnerībā kā kopdzīves formā. Svētības lūgums tiek sasaistīts ar īpaša Baznīcas novērtējuma vēlmi iepretim šai kopdzīves formai, kas var sasniegt pat vēlmi gūt statusu, kas būtu līdzvērtīgs laulībai. Parasti šādu svētības lūgumu pavada vēlme tapt svētītiem dievkalpojuma ietvaros. Taču arī šādai vēlmei var būt dažādi aspekti:

Vēlme gūt viendzimuma partnerībai atzinību Baznīcas iekšienē, tādējādi arī atverot pieeju Baznīcas ordinētajiem amatiem.

Gūt Baznīcas novērtējumu viendzimuma partnerībai ar mērķi panākt tās pieņemšanu homoseksuāli orientēto cilvēku ģimenēs: pie vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām.

Gūt Baznīcas novērtējumu viendzimuma partnerībai ar mērķi mudināt valsts institūcijas un sabiedrību nodrošināt vispārēji atzītu tiesību institūtu un sociālu novērtējumu (dokuments tapa pirms viendzimuma partnerattiecību reģistrācijas likuma pieņemšanas Vācijā – R.P.).


6.1.1.-2. Šie dažādie motīvi un aspekti var ievērojami atšķirties, bet var būt arī ļoti cieši savstarpēji savīti. Katrs no tiem ir jāvērtē atsevišķi. Parasti motīvus var atšķirt pēc to ārējā veidola izvēles. No homoseksuāli orientētu cilvēku puses ir saprotami un atzīstami kā leģitīmi abejādie motīvi. Tomēr Baznīcai ir tiesības šos motīvus vērtēt atsevišķi.6.2. Svētības un svētīšanas nozīme

Ar Baznīcas svētību Svētās trīsvienības vārdā tiek pausta atziņa par visas svētības sākumu Dievā. Te gan jāpatur prātā atšķirtība no Dieva kā visa labā sākuma un tādiem atsevišķajiem labumiem kā veselība, miers, veiksme, tomēr tos nedrīkst šķirt no Dieva. Svētība dzīvību turošajos labumos ir paša Dieva izpausme. Svētība ir arī tur, kur dzīves labumi iet bojā. Tāpēc svētība ir saistāma ne tikai ar ilgām pēc laimes, bet arī ar cilvēciskām ciešanām.

Svētība tiek dota Baznīcā, kuras Vēsts saturs ir Dieva glābjošā izpausme Jēzus veidolā. Attiecībā uz svētību tas nozīmē, ka tā var tikt saprasta, sniegta un pieņemta tikai tādā dziļumā, kādu cilvēce ir piedzīvojusi Dieva rīcībā caur Jēzu. Caur to mēs varam piedzīvot, ka nāve nav robeža Dieva svētošajā rīcībā. Svētības galvenā zīme ir krusts, kas tiek saistīts ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos kā Dieva līdzdalību Kristus ciešanās pie krusta.

Mūsdienās svētības loma Baznīcas ikdienā kopumā ir ievērojami augusi. Ilgus gadus svētībai evaņģēliskajās baznīcās iesvētībās, laulībā, kā arī bēru ceremonijā svētībai tikai piešķirta sekundāra loma. Pretēji Evaņģēlija vēsts paušanai svētība ilgi tika uzskatīta par mazsvarīgāku. Šobrīd ir vērojama tendence, ka draudžu locekļi un garīdznieki augstāk vērtē svētīšanas ceremonijas noteiktos dzīves lūzuma brīžos, lai tā būtu bērna piedzimšana, pieaugšana, laulība, novecošana un nāve. Šādos brīžos cilvēki vēlas saņemt “Dieva piekrišanu” tālākajam dzīves posmam un pārliecināties par Dieva klātesamību šajā dzīves veidošanas procesā.

Baznīca nevar piekrist katrai šādai vēlmei. Baznīcai ir jāpārbauda, vai tā atbilstoši savai Dieva izpratnei jūtas tiesīga solīt Dieva piekrišanu, līdzdalību un palīdzību.6.3. Svētības iespējas un robežas

Ar šiem teoloģiskajiem apsvērumiem par svētības lomu un saturu pievēršoties dažādajiem homoseksuāli orientēto cilvēku motīviem tapt svētītiem, ir jāatzīst, ka tiem ir pietiekams teoloģisks pamats. Svētība ir Dieva palīdzības solījums, kas satur Dieva piekrišanas momentu, ja to attiecina uz noteiktu dzīves situāciju vai kopdzīves formām. Tomēr svētība nevar būt instruments atzinības iegūšanai Baznīcā un sabiedrībā. Svētība ir jāsaprot kā Dieva piekrišanas izpausme pati par sevi.

Teoloģiskā vērtējumā atbilstoša apstākļu kvintesence ir konstatējama tikai laulībā un ģimenē, kas padara tās par sociāliem un Baznīcas ideāliem. Virkne laulības un ģimenes elementu ir sastopami arī citās kopdzīves formās, kas attiecīgi pelna atzinību, cieņu un aizsardzību (sk. 3.4.).

Saistītie strīdīgie jautājumi ir šādi:

Vai pastāv iespēja, dodot svētību, ar īpašiem ceremonijas elementiem izdalīt Dieva piekrišanas apstiprinājumu tikai ētiski veidotai viendzimuma kopdzīves formai?

Vai Baznīcas dotā svētība viendzimuma partnerībai nenozīmē laulības un ģimenes ideālu izšķaidīšanu vai pat zaudēšanu vai arī tomēr svētība dod iespēju skaidri parādīt atbalstu un cieņu pret viendzimuma partnerību kā ētiski kvalificētu kopdzīves formu?


Jautājumos iekļautās šaubas nav noraidāmas kā maznozīmīgas un viendzimuma partnerattiecības nav svētāmas kā tādas, svētību var saņemt tikai atsevišķie draudzes locekļi, kas šajās attiecībās atrodas.

Gan vientuļiem, gan kopdzīvē esošiem homoseksuāliem cilvēkiem viņu īpašajā situācijā ir jāsaņem Dieva palīdzības solījums līdzvērtīgi heteroseksuāliem draudzes locekļiem. Šāda soļa īstā telpa ir pietiekamā intimitātē garīgās aprūpes ietvaros. Šādas svētības veikšana dievkalpojumā nevar tikt atbalstīta pārpratumu riska dēļ. Katrā gadījumā visiem klātesošajiem ir jābūt skaidram, ka svētīta tiek nevis viendzimuma partnerība kā kopdzīves forma, bet gan katrs draudzes loceklis individuāli, kas viens otram sola ētiski atbildīgi šo kopdzīvi uzturēt.

Aktuāls pārskats par homoseksuālu pāru svētīšanu Vācijas Evanģēliskās baznīcu apvienības reģionālajās baznīcām atrodams šeit.

Noslēguma apsvērumi

Jūsu rīcībā nonākušais dokuments atspoguļo centienus atrast vienošanos ļoti pretrunīgu viedokļu un pārliecību starpā, izmantojot galvenos teoloģiskus argumentus. Svarīgākais secinājums ir tāds, ka Bībeles izteikumos esošā spriedze nav dzēšama un tieši tāpēc uzliek īpašu atbildību Baznīcai tās mēģinājumos to izlīdzināt.

Kad komisija uzsāka darbu, daudzie dažādie grupējumi Baznīcā sagaidīja “skaidru viedokli”. Tāds nav iespējams. Tāpēc komisija piedāvā skaidrojumu par principiāla līmeņa problēmām, kas dod pamatu diferencētiem spriedumiem visos tālākajos jautājumos. Komisijas svarīgākais lietišķuma kritērijs bija dot savu pienesumu sarunām plašajā jautājumu lokā, kas skar attiecības starp Baznīcu un homoseksualitāti tajā. Komisija cer, ka tās atziņas palīdzēs gūt padziļinātu ieskatu un problēmas izpratni, kas tālāk novestu pie plašākas vienošanās Baznīcā.

Komisijas galvenais vadmotīvs bija līdzīgs tās ieteikumam šo atziņu lasītājam: “Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim Viņā, kas ir mūsu galva, proti, Kristus” (Vēstule efeziešiem 4.15.).

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (20) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Laura> Leonam>Fišbonam 26.05.2009 17:31

Dzimtene man mīļa.Kādreiz redzēju raidījumu,kurā runāja kāda tante no Latgales.Viņa teica:Mūsu mīļā zemīte,mūsu Dzimtenīte. Jūsu uzdotais jautājums man,jau liecina par lielu cinismu.Neticu ka Jūs nu būsiet tas ,kas mācīs saviem bērniem tos tikumus,jo jēli runājat par zoo u.c.novirzēm,analizējat,kaut ko skaidrojat.Ja jau būtu tik pilns ar tikumiem,diezin vai to atļautos. Atkārtošu to,ko domāju:K.Streips ir izglītos,godīgs žurnālists,viņa viedoklis mūsu valstij ir ļoti nepieciešams. Un par to pirmo puisi ciemā... Arī tas izklausās ciniski. Tik zemu vērtējat savu valsti,ka domājat,ka tas ir kāds negods strādāt Latvijā. Vladimirs arī,redz ,gājis un pētījis un visu ko redzējis.Bet varbūt nevajadzēja,ja jau tik pareizs. Padomājat ,taisnie ,labāk par ko vēlēsiet,ka atkal neuzkāpjat uz tiem pašiem grābekļiem. Streipa kunga viedoklis par politiku mūsu valstī-tas jums gan noderētu.
P.S.Kad esat vienatnē,savā ģimenē,padomājat vai esat tik godīgi un tikumīgi.Varbūt katram ir pa šķirtai sievai un šķirtam bērnam.Tā teikt,savs skelets skapī.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vladimirs 24.05.2009 14:24

No Kārļa Streipa un tam līdzīgajiem saprotu tikai to ka mums pārējiem šis homoseksuālisms ir JĀPIEŅEM, vai arī JĀTUR MUTES CIET. Trešā varianta nav, ja ir tad tā ir homofobija, neiecietība un, PROTAMS, - PROVINCIĀLISMS, kas kas gan cits... Sakiet Kārli Streip vai bija patīkama sajūta kad viens no Jūsu tā saucamajiem domu biedriem Atis Sil... regulāri gāja pie mums uz veikalu un uzmācās te ar visādiem piedāvājumiem jauniem ap 19 gadus veciem pārdevējiem aicinot viņus pie sevis ciemos. Piedodiet, bet no malas tas izskatījās nožēlojami un komiski. Tā kā man Jūsu un Putna brālība liekas kā sekta, kur visvieglāk ir iesaistīt jaunus, nenobriedošus prātus... Kāpēc tāda uzmākšanās, vai tad Jūs savējos nejūtiet. Paskatījos pāris bildes no praida, sēž divas jaunavas, vēl mātes piens tiko uz lūpām nožuvis - nu baigās lezbenes.Nu tikai precēsies, bet likums to neatļaujot. Tas ir tas kas man nepatīk Jūsu kustībā. Protams, atzīstu ka šādi cilvēki ir, dauzi no viņiem ir godīgi un labi darba darītāji. Ja man vajadzētu izvēlīties starp korupētu politiķi un politiķi geju, es personīgi noteikti dotu priekšroku otrajam. Taču nekad neatzīšu so papagaiļu parādi, un nenobriedošu prātu iesaistīšanu šajā kustībā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

leon>Kārlis Streips 22.05.2009 13:19

Esmu no laukiem un ilgi domāju, bet nevaru saprast, kā tas īsti ir, ka dzīvnieki nevar dot "apzinātu piekrišanu". Varbūt varat man paskaidrot?
Jo, ja pieņemsim, ka viņi nevar dot, tad jau vajadzētu aizliegt visas pārošanās dzīvnieku starpā, ar likumu un cietumsodu! Un starp sugām (kas nepavisam nav retums) vispār dubultā aizliegt!
Un cilvēki bieži ir pasīvajā lomā šajās attiecībās. Ko te par piekrišanu? Viņi jau cilvēkam arī nejautā!!!
--
Un par aizliegts/neaizliegts arī nesaprotu. Tapēc, ka homo attiecības pašlaik nav aizliegtas, viņas kļūst labākas (tikumiskākas) par zoo-pedo attiecībām? Cik zinu arī verdzība lielāko tiesu vēstures nebija aizliegta. Vai tāpēc viņa kļuva labāka vai sliktāka?
--
Un no kurienes šis naids pret pedofīliem, zoofīliem rodas? Vai viņi arī nav cilvēki? Viņi arī taču nav izvēlējušies tādi būt, vai ne? Tādas irracionālas bailes... Tātad esat pedo-zoofobs :)
Bet ja nopietni, saprotiet, ka tāda attieksme kā Jums ir pret zoofīliem/pedofīliem, pārējai sabiedrībai būs arī pret homoseksuāliem cilvēkiem.
Protams, var censties pieņemt likumu, kas cilvēkiem liedz teikt, ko viņi domā...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

leon>Laura 22.05.2009 13:01

Zemākie sabiedrības slāņi, lumpenlīmenis pretojas galvas skalošanai un turpina lietas saukt īstajos vārdos? Sāpīgi, saprotu. :D
Paskaidrošu - "zemajam līmenim" vecāki māca tikumu. Ko māca mūsu "elitei" un no ārzemēm atbraukušiem "patiesības sludinātājiem", es tiešām nevaru iedomāties.
--
Ar to "Dzimtenīti" bija jāsaprot šņabis, ja?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

peteris - karlim streipam 22.05.2009 07:54

Māris Sants ir svētījis divu cilvēku savstarpējo mīlestību. Un tas, vienalga, ko Jūs par to domājat vai nedomājat, nevar būt nekas noraidāms, ja vien abi cilvēki ir pieauguši un ar netraucētu apziņu.
----------------------
Eiropā līdz šim bija izpratne, ka laulība ir savienība starp 1 vīrieti un 1 sievieti. Pat mīlestība nav bijis izšķirošais faktors. ja "tradicionālo" laulību noraidām, ja laulības pamatā nav šis dabas/evolūcijas/dieva ieliktais princips par spēju radīt pēcnācējus, tad vai iemesls laulību ierobežot tikai starp 2 pieaugušajiem, kas mīl viens otru? Kāpēc būt tik šauri domājošiem. Kāpēc uzlikt sociāli determinētus žņaugus cilvēku jūtām un izpausmei. Tradicionālajā laulībā skaitli 2 nosaka daba - tikai 2 var būt bērns.

Ja mīlestība/jūtas ir vienīgais kritērijs, tad jebkāda mīlošu cilvēku savienība jāuzskata par laulību neatkarīgi no cilvēku skaita, dzimuma, utt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fishbone>Laura 21.05.2009 23:28

Tā,lūk!Padomājiet par to,pirms sākat savu verbālo vemšanu.Varbūt reizēm labāk ir vispār paklusēt. Daudzreiz esmu domājusi,kaut tikai K.Streipa kungam neienāktu prātā pamest mūsu Dzimtenīti,dēļ tādiem kā jūs.
=======================
Atzīšos. Arī es neskaitāmas reizes pret ziedojumiem esmu pircis svecītes un baznīcā aizlūdzis par Kārli Streipa kunga garīgo un fizisko veselību! Arī par Jums aizlūgšu! Ceru ka Jums tas nekaitēs! Labas domas parasti nekaitē! Streipa kungs Dzimteni ir jau pametis, jo ši kunga Dzimtene nav Latvija. varu Jūs mierināt - no šis valsts viņš arī neaizbrauks, dēl tā, ka daudzkārt labāk ir būr pirmajam Hs puisim ciemā, nevis kārtējam Hs Amerikā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Laura 21.05.2009 13:49

Visi tie jūsu prātojumi un asprātības ar kurām jūs uzbrūkat Kārlim Steipam ir vienkārši perversas.Palasiet paši savus tekstus.Kaut kā liekas,ka jums pašiem patīk parunāt par zoofīliem utt. un savas fantāzijas attīstīt.Tas man atgādina skolas laikus,kad bariņš neaudzinātu zeņķu uzbrūk vājākam,inteliģentākam.Jūsu argumenti ir dūre un rupjības,kā tas pienākas zemākajiem sabiedrības slāņiem.Pavaicājat sev paši, no kādas ģimenes esat nākuši,ko jums māte,tēvs ir mācījuši?Varbūt šeit ir sākums tai jūsu garīgai traumētībai,kas nu izpaužas šajos perversajos tekstos? Tas parādās visās mūsu dzīves jomās,šis zemais lumpenlīmenis.Tāpēc mēs dzīvojam tā,kā mēs dzīvojam. Varu tikai apbrīnot Streipa kunga izturību.Tāds kā viņš ,ir mūsu valsts sirdsapziņa.Vienmēr tiešs un nesaudzīgs,asprātīgs,ļoti profesionāls un ļoti gudrs.Varbūt dažreiz subjektīvs,kas ir tikai dabiski. Tā,lūk!Padomājiet par to,pirms sākat savu verbālo vemšanu.Varbūt reizēm labāk ir vispār paklusēt. Daudzreiz esmu domājusi,kaut tikai K.Streipa kungam neienāktu prātā pamest mūsu Dzimtenīti,dēļ tādiem kā jūs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fishbone 20.05.2009 14:40

Sorry par paste + cony

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fishbone 20.05.2009 14:39

Streipa kungs, aicinu vismaz nerunāt tuftu! Tai pašā UK sen jau "patvērumu meklētāji " un "impērijas iedzīvotāji" vispirms "padodas" valsts iestādēm kā tradicionāla ģimene -vīrs sieva un bērni. Tad pēc kāda laika izrādās, ka vīram, ( dzimtenē no kuras viņš aizdevies uz UK ir vēl trīs sievas ( musulmāņu likumi, ticības brīvība un citi murgi)! Tad tiek iedarbināts humānais likums - ģimenes nedalāmība (arī mūsu valsts zaudēja EU_cilvēktiesā Sļivenko pret Latviju ) un skat atlikušās otrā, trešā un ceturtā sievas katra no UK saņem soc_pabasltus pusi no pirmai sievai piekrītošā. Arī Zviedrijā šī "prakse" jau strādā. Pajautājiet Kažas kungam!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fishbone 20.05.2009 14:37

Sorry nepievienojas

>Kārlis Streips > Lietussargs 20.05.2009 12:57 .... bet vienalga tur sanāks daudzsievība vai daudzvīrība, kura, šķietami, tomēr arī ir aizliegta. Kaut vai civilattiecību sarežģītības dēļ< ========= Streipa kungs, aicinu vismaz nerunāt tuftu! Tai pašā UK sen jau "patvērumu meklētāji " un "impērijas iedzīvotāji" vispirms "padodas" valsts iestādēm kā tradicionāla ģimene -vīrs sieva un bērni. Tad pēc kāda laika izrādās, ka vīram, ( dzimtenē no kuras viņš aizdevies uz UK ir vēl trīs sievas ( musulmāņu likumi, ticības brīvība un citi murgi)! Tad tiek iedarbināts humānais likums - ģimenes nedalāmība (arī mūsu valsts zaudēja EU_cilvēktiesā Sļivenko pret Latviju ) un skat atlikušās otrā, trešā un ceturtā sievas katra no UK saņem soc_pabasltus pusi no pirmai sievai piekrītošā. Arī Zviedrijā šī "prakse" jau strādā. Pajautājiet Kažas kungam! Tāoēc nevajag te dalīt "tumsonibu" pa kreisi un pa labi!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fishbone 20.05.2009 14:33

>Kārlis Streips > Lietussargs 20.05.2009 12:57 .... bet vienalga tur sanāks daudzsievība vai daudzvīrība, kura, šķietami, tomēr arī ir aizliegta. Kaut vai civilattiecību sarežģītības dēļ atšķirībā no homoseksuālisma -- viena no pusēm nevar dot savu apzinātu piekrišanu.< atļausiet pasmaidīt! Streipulīgs argumentiņš, ziniet. Par augstu radības kroni vērtējat (un līdz ar to dzīvneiciņu intelektu nenovērtējat!) Ja jau lāci ar mocīti iemācīja braukt, tad dresētam dzīvnieciņam tiesā liecināt par apzinātu piekrišanu labprātīgām seks_attiecibām patiesi nebūs problēma. Tas vien laika jautājums! Patiešām patiešām jauku Jums šo atlikušo dieniņu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fishbone 20.05.2009 14:32

>Kārlis Streips > Lietussargs20.05.2009 12:57
.... bet vienalga tur sanāks daudzsievība vai daudzvīrība, kura, šķietami, tomēr arī ir aizliegta. Kaut vai civilattiecību sarežģītības dēļ atšķirībā no homoseksuālisma -- viena no pusēm nevar dot savu apzinātu piekrišanu.< atļausiet pasmaidīt! Streipulīgs argumentiņš, ziniet. Par augstu radības kroni vērtējat (un līdz ar to dzīvneiciņu intelektu nenovērtējat!) Ja jau lāci ar mocīti iemācīja braukt, tad dresētam dzīvnieciņam tiesā liecināt par apzinātu piekrišanu labprātīgām seks_attiecibām patiesi nebūs problēma. Tas vien laika jautājums!
Patiešām patiešām jauku Jums šo atlikušo dieniņu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fishbone 20.05.2009 14:31

>Kārlis Streips > Lietussargs20.05.2009 12:57
.... bet vienalga tur sanāks daudzsievība vai daudzvīrība, kura, šķietami, tomēr arī ir aizliegta. Kaut vai civilattiecību sarežģītības dēļ atšķirībā no homoseksuālisma -- viena no pusēm nevar dot savu apzinātu piekrišanu.< atļausiet pasmaidīt! Streipulīgs argumentiņš, ziniet. Par augstu radības kroni vērtējat (un līdz ar to dzīvneiciņu intelektu nenovērtējat!) Ja jau lāci ar mocīti iemācīja braukt, tad dresētam dzīvnieciņam tiesā liecināt par apzinātu piekrišanu labprātīgām seks_attiecibām patiesi nebūs problēma. Tas vien laika jautājums!
Patiešām patiešām jauku Jums šo atlikušo dieniņu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

x 20.05.2009 13:08

ei, kkkaarli. tad tu atbalsti ideju par hareemu un zviedru gjimeneem? tikai bez taas tukshaas muldeeshanas. jaa/nee, kapeec.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips > Lietussargs 20.05.2009 12:57

Diez vai īpaši daudz ir tanku, kuros vienlaikus atrodas vīrieši un sievietes, bet vienalga tur sanāks daudzsievība vai daudzvīrība, kura, šķietami, tomēr arī ir aizliegta. Kaut vai civilattiecību sarežģītības dēļ. Tiesa, "kūģos" (kā Jums labpatīkas tos saukt) varbūt dienē abu dzimumu pārstāvji, bet Jūs taču neteiksit, ka es vēlos, lai viņi visi varētu veidot vienas laulības. Varbūt teiksit, bet Jums nav taisnība, un tumsonība tomēr nebūs labākais veids, kā analizēt starpcilvēku attiecības. Savukārt "Atveriet acis" -- mīļais cilvēk, kaut 100. reizi varu pateikt vienkāršu patiesību. Ja Jums nepatīk, tad NELASIET. Jēziņ, cik sarežģīta ir šāda doma?! Vēl jo vairāk, mūsu valstī ir visas iespējas, piemēram, laikraksta Diena portālā, savu blogu veidot absolūti visiem pēc kārtas, Jūs ieskaitot. Ejiet turp un rakstiet, kas vien Jums ir uz sirds. Jauku Jums dienu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Lietussargs 20.05.2009 11:51

Kārli, kļūda! "...eteiktajā variantā par četriem tankistiem un suni, tāpat sanāks geju laulības, jo tankisti tomēr mēdz būt viena un tā paša dzimuma ļaudis".
=================================================
Sen jau zināms, ka par Latviju krietni progresībvākās valstīs ir atļauts armijā dienēt viem Homo sapiens dzimumiem. Tostarp arī tādos bruņotajos spēkos, kuros dienestu pilda komandās - kūģi, lidmašīnas, tanki, zemūdenes utt. protams par to suni bija ironija, bet par komandu nekādas ironijas nav.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Atveriet acis! 20.05.2009 11:47

Visiem lielajiem ticētājiem un glābēja gaidītājiem, reliģijas, politiskās sistēmas un naudas aprites sistēmas atbalstītājiem iesaku noskatīties internetā pieejamu dokumentālo filmu par šiem jautājumiem. http://www.zeitgeistmovie.com/
Tiem, kuriem slinkums skatīties, varu tikai ieteikt padomāt par šādu jautājumu. Kāda nozīme politiķu seju maiņai televīzijā vai kaut kādām politiskajām diskusijām, ja Latvijā vietējo iedzīvotāju īpašumā nav ne enerģijas resursi, ne lielas ražotnes, ne finansu institūcijas un burtiski VISAS lielākās kompaņijas pieder ārzemnikiem.Latvijas vispārējo politiku nosaka ES, finanses un militāro politiku - ASV.
Laikā, kad Latvijas neatkarība (enerģētiskā, politiskā, militārā) pastāv tikai uz papīra, cilvēku uzmanība no būtiskiem jautājumiem tiek novērsta uz neauglīgām diskusijām par, piem., homoseksuālu cilvēku tiesībām, vēlēšanu programmām un Eirovīziju! Cilvēki, attopieties, PAR KO JŪS VISI ĪSTI DOMĀJAT?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

x 20.05.2009 11:21

ja vien abi cilvēki ir pieauguši un ar netraucētu apziņu
---
man ir jautaajums, kkkaarli. kaapeec tikai "abi"? kaapeec ne 3, 4 vai 12. kaapeec tiesiibas jaadod homo, bet varbuut tad ir jaarunaa arii par hareemu un taa saucamo zviedru gjimenju atljaushanu? tur tachu arii viss notiek ar visu iesaistiito piekrishanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kārlis Streips 20.05.2009 10:45

Pirmkārt, Andri, varu bez jebkādām šaubām Jums pateikt, ka Juris Cālītis Jūsu iedomātajā inscenējumā nepiedalitos nekad, ja Jūs tajās saskatītu reliģisku elementu. Bet, otrkārt, šī bezgalīgā pārliecība, ka legalizējot viendzimuma attiecības tūlīt būs jāļauj cilvēkiem laulāties ar kazām, prusakiem un līķiem. Nav jāsaka nekas vairāk par to, ka zoofīlija un nekrofīlija, atšķirībā no homoseksuālisma, ir likumā aizliegta un ne bez pamata, jo zoofīlijas un nekrofīlijas gadījumā -- atkal, atšķirībā no homoseksuālisma -- viena no pusēm nevar dot savu apzinātu piekrišanu. Grūti spriest arī, cik daudz cilvēku varētu gribēt ierasties zaksā ar, teiksim, kaķi. Tālāk, Jūs droši vien būsit pamanījis, ka tajās valstīs, kuras par Latviju šajā jautājumā ir krietni progresīvākas, A) neviens nav gribējis precēties ar kāmīti un B) sabiedrība nav sabrukusi un tauta nav izmirusi. Nemēģiniet ļaudis baidīt ar nejēdzīgu bubuli, Andri, tas ir neglīti. Piedevām konstatējiet, ka ieteiktajā variantā par četriem tankistiem un suni, tāpat sanāks geju laulības, jo tankisti tomēr mēdz būt viena un tā paša dzimuma ļaudis. Un pēdīgi, Māris Sants nekad nav svētījis "homoseksualitāti." Māris Sants ir svētījis divu cilvēku savstarpējo mīlestību. Un tas, vienalga, ko Jūs par to domājat vai nedomājat, nevar būt nekas noraidāms, ja vien abi cilvēki ir pieauguši un ar netraucētu apziņu. Kā viņdien Rīgā teica Zviedrijas integrācijas ministre -- vai Latvijā tik tiešām ir tik maz mīlestības, ka tā izsīks, ja to ļaus baudīt arī gejiem? Vai, kā to senāk teica kāds amerikāņu komiķis -- ja Jums, Andri, ir iebildumi pret geju partnerattiecībām, tad Jums ir tikai viens variants, kā rīkoties tālāk -- neprecieties ar sava dzimuma pārstāvi. Redziet, cik ļoti, ļoti vienkārši. Viss tālākais no Jūsu puses tomēr ir tukša, piedodiet, muldēšana. Jauku Jums dienu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Andris 19.05.2009 22:29

Tas nav nekas jauns - Māris Sants jau ar šādu "homoseksualitātes svētīšanu" nodarbojās pirms vairākiem gadiem. Tika slēgtas homo-partnerattiecības pie Brīvības pieminekļa, parodējot laulības ceremoniju.

Modernais cilvēks neatzīst savām vēlmēm nekādus šķēršļus. Un kādēļ lai luterāņu baznīca viņam nenāktu talkā. Ja man, piemēram, patīk bēru ceremonija, es varētu sarīkot lielas svinības, un nosaukt tās par bērēm. Pieaicināsim mācītāju (kaut vai brīvdomīgo Juri Cālīti), kurš ar vajadzīgo godbijību un cieņu veiktu apstāvēšanas rituālu. Mēs brauktu ar melnām mašīnām, priekšā lēni un cienīgi ripotu katafalks ar tukšu zārku. Uz kapsētu un pēc tam - pasēdēšanu rajona kultūras namā sagatavotu ar skujām nokaisītu taciņu. Tās būtu postmodernas bēres, kurās mēs pārvarētu savus novecojušos aizspriedumus, ka bērēs kādam ir jābūt nomirušam.

Kad pirmais šoks būs pārgājis, nebūs šķēršļu slēgt viendzimuma laulības. Laulības starp diviem, trim un vairāk vīriešiem vai sievietēm. Partnerattiecības starp četriem tankistiem un suni - jo utilitārisma vārdā ir jāatmet "sugisms" (aplamais priekšstats, ka dzīvniekiem nepienāktos tās pašas tiesības, kas Homo Sapiens sugas pārstāvjiem). Var sarīkot arī luterisku kristību ceremoniju kādam fērbijam, vai kādai tikpat gudrai pūkanai rotaļlietai.