Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū

  • Autors: Brigita Zepa, Pārsla Eglīte, Dagmāra Beitnere, Vladimirs Paniotto, Mihails Hazans, Iveta Pavlina, Lelde Kāpiņa, Oksana Žabko, Inese Šūpule, Aldis Pauliņš, Santa Lemša, Ineta Narodovska, Karina Koļesņikova, Viesturs Vēveris, Miķelis Grīviņš et al
  • Organizācija:„RS Group” - „Baltic Institute of Social Sciences” un SIA „FACTUM”, un piesaistītie eksperti Dr.soc. Brigitas Zepas vadībā
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu

Pētījumā ir veikts esošās situācijas novērtējums dzimumu līdztiesības jomā Latvijas darba tirgū, pastāvošo problēmu identificēšana, to objektīvo un subjektīvo aspektu analīze.

Iesaki citiem:

Pētījums veikts no 2005. gada augusta līdz 2007. gada martam, tajā secināts, ka piederība dzimumam ir darba atalgojumu ietekmējošs faktors un šī faktora ietekme ir atšķirīga dažādās nodarbinātības sfērās. Piemēram, 2005.gadā Latvijā vīriešu un sieviešu vidējās oficiālās mēnešalgas starpība bija 18 procenti.

Vislielāko ieguldījumu dzimumu algu starpībā ienes abu dzimumu darbinieku nevienmērīgais sadalījums starp profesiju grupām, tautsaimniecības nozarēm, kā arī sabiedrisko un privāto sektoru, secina pētnieki.

(Dzimumu lidztiesibas aspekti darba tirgupdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi