Devolūcija un revolūcija 5

KNAB vadītāja iecelšanā vismaz likuma burts ir ievērots precīzi. Taču tā ir “avārijas” gadījumiem noteiktā kārtībā. Tieši premjera ziņā būtu veicināt biroja vadītāja apstiprināšanu likumā noteiktajā kārtībā. Politiskā loģika prasa to paveikt šīs valdības pilnvaru laikā.

Iesaki citiem:

Saistībā ar Korupcijas un novēršanas biroja (KNAB) vadītāja izvēli plašsaziņas līdzekļos izskanējuši, manuprāt, nepamatoti apgalvojumi par dažu amatpersonu prettiesisku rīcību. Kā valsts pārvaldes eksperts jūtos uzrunāts tos komentēt.


Iestādes mazatkarība un padotība

Neviena iestāde nevar būt neatkarīga, tās visas ir tikai kādas juridiskas personas orgāna pagarinājumi. Atbilstoši Satversmei valsts pārvaldes iestādes parasti ir padotas Ministru kabinetam. Ministru kabineta locekļi savā starpā “sadala” iestādes, vienlaikus par tām uzņemoties politisko atbildību. Padotība izpaužas divās pamatformās – pakļautība un pārraudzība. Konkrēto padotības saturu nosaka normatīvie akti. Parasti iestādes lēmumu kā prettiesisku vai nelietderīgu var atcelt augstāka iestāde vai amatpersona.


Iespējamās un esošās problēmas KNAB

Arī KNAB nav neatkarīgs, tas padots tieši premjeram. Premjers ir tieši atbildīgs par šīs iestādes strādātspēju. Likumdevējs noteicis padotības formu –pārraudzību. Vienlaikus biroja vadītājam noteikta īpaša amatā apstiprināšanas kārtība Saeimā, tādējādi cenšoties veicināt šīs iestādes darba efektivitāti. Vai premjers rīkojies tiesiski, pieņemdams lēmumus personālpolitikas jomā – vispirms 19.septembrī lūdzot toreizējam KNAB vadītājam iecelt Jutu Strīķi par KNAB priekšnieka vietnieci, bet 22.septembrī uzdodot viņai pildīt KNAB priekšnieces pienākumus?

Tās nav tikai augstākas amatpersonas subjektīva tiesība “iejaukties” padotas iestādes darbā. Tas ir pienākums, par kura neizpildi no šīs amatpersonas var prasīt atbildību. Valsts pārvaldes iekārtas likums arī paredz šādiem gadījumiem īpašu mehānismu – pilnvaru pārņemšanu jeb devolūciju[1]. Šīs tiesību normas ir spēkā, ja vien speciālajās tiesību normās − šajā gadījumā KNAB likumā − nav noteikts pretējais. Tādējādi var secināt, ka vismaz likuma burts ir ievērots precīzi. Taču tā ir “avārijas” gadījumiem noteiktā kārtībā. Tieši premjera ziņā būtu veicināt biroja vadītāja apstiprināšanu likumā noteiktajā kārtībā. Politiskā loģika prasa to paveikt šīs valdības pilnvaru laikā.

Dažas problēmas ir arī pašā KNAB likumā. Likuma 25 pantos ir desmit atsauces uz Ministru kabinetu. Taču nav nevienas, kurā būtu runa par šīs valsts pārvaldes iestādes nolikumu. Likumā nav iespējams aprakstīt visus iestādes darba organizācijas jautājumus – šim nolūkam kalpo tikai konkrētai iestādei saistoši normatīvi tiesību akti. Faktiski Ministru kabinetam būtu jāizdod KNAB nolikums. Savukārt pašam biroja vadītājam – struktūrvienību reglamenti. Līdzīga problēma pastāv arī citās valsts pārvaldes nozarēs, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam.

Satversmē katram vārdam ir savs svars un juridiska jēga. Par to, ka KNAB likums “priekšā ņemts” steidzīgākā procedūrā, liecina arī dažas gramatiskas jocības. Piemēram, vārdiska sakritība likuma pantos, kuros runāts par biroja kompetenci vispār un biroja kompetenci atsevišķā gadījumā (9.panta 4., 6. un 7. punkta vārdiskā sakrišana ar 7.panta pirmās daļas 5., 10. un 11. punktu). Tā ir vienkārši tintes tērēšana abos gadījumos uzskaitīt identiskas pilnvaras. Ja tas ir darīts ar nodomu, tad varam izsecināt, ka, pārbaudot partiju finanses, biroja pilnvaras ir ierobežotākas. Piemēram, tad birojs nedrīkst izglītot sabiedrību ētikas jomā attiecībā uz partiju finansēšanu. Varbūt tas tiešām darīts apzināti. Taču pilnīgi nesaprotams ir 3.panta pirmās daļas otrais teikums, ka biroja teritoriālajām nodaļām nav juridiskās personas statusa. Parasti likumos neraksta to, kā nav, bet gan to, kas ir. Arī KNAB nav juridiska persona.

Dažas KNAB likuma 10.pantā minētās amatpersonu tiesības jau balansē uz pamattiesību izpratnes robežas. Pieņemu, ka korupcijas skaudēji ar tām rīkosies gana saprātīgi un piemēros Satversmes 116.panta ietvaros.

KNAB pilnīgi pamatoti dotas ļoti plašas pilnvaras. Taču atsevišķu šo pilnvaru īstenošanai jānotiek vienā un tajā pašā procesuālajā kārtībā. Piemēram, tas attiecas uz administratīvo sodu uzlikšanu. Administratīvais process paredz, ka iestādes izdotu administratīvu aktu iespējams apstrīdēt augstākai iestādei vai amatpersonai. Izņēmums varētu būt tikai tad, ja tam ir leģitīms mērķis un arī tad risinājumam jābūt samērīgam. Realitātē šāda apstrīdēšanas kārtība nav noteikta un rada neskaidrības personām. Persona vienkārši ir spiesta iet uz tiesu. Uzticību birojam tas nevairo.


Attīstāmies vai degradējamies?

Demokrātiskā valsts pārvaldes iekārta pieņem kā pašsaprotamu, ka politiķi ir godīgi, viņu savstarpējās attiecības − prognozējamas, un rīcība − saprātīga. Protams, ne vienmēr tik ļoti, kā gribētu vēlētāji. Taču šos procesus ietekmē gan demokrātijas vēsturiskā pieredze, gan tiesību kultūras līmenis, gan indivīdu izpratne par ētiku.

Pēdējā laikā ierēdņi un studenti nodarbībās atkal sāk uzdot jautājumus par politiskās spēles noteikumiem un politiķu ētiku. Kāpēc? Ticami varianti varētu būt divi:

līdz šim Latvijas politikā valdījusi nosacīta stagnācija un sabiedrība atkal vēlas noticēt straujām (revolucionārām) pārmaiņām;
rietumu civilizāciju atkal sāk pārņemt starpkaru sērga, ko varētu saukt par demokrātijas deficītu (de-evolūcija)[2] un mūsu acu priekšā mainās politiskās spēles noteikumi arī Latvijā.

Latvijas sabiedrība nav no pārējās pasaules izolēta sala. Personībām vienmēr būs sava vieta vēsturē. Tikai derētu atcerēties kādas pašmāju profesores viedos vārdus, ka tiesisks risinājums ilgtermiņā vienmēr atmaksājas.


___________

[1] Valsts pārvaldes iekārtas likuma 37. līdz 39.pants . Devolution – burtiski no angļu valodas − pilnvaru pāreja, Valsts pārvaldes iekārtas likumā latviskota kā “pilnvaru pārņemšana”.

[2] De − no latīņu valodas − priedēklis, kas nozīmē attālināšanu, pazemināšanu, lejupslīdošu kustību vai tml. Evolūcija − no latīņu valodas evolutio − nepārtraukta pakāpeniska kvantitatīva pārmaiņa (attīstība)


Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (5) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

-ēteris 08.10.2003 18:18
Staļinam

Par Tālavas tumšajiem mežiem jodi un murgi jāj. Tāds ir jūsu līmenis!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


homo soveticus 08.10.2003 17:24
termins "likumība" var arī asociēties ar subjektīvo taisnīguma sajūtu, taču tādā gadījumā, klibo jēdziena "demokrātija" izpratne; vainojama nav konkrētā persona, kura pārspīlē savu svaru sabiedrībā, bet tie, kuri šādus uz sadarbību nevērstus indivīdus audzējuši; iesaku palasīt aitmatova pieresvietu;

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

homo soveticus 08.10.2003 17:21
jautājums par valodu jau bieži cilāts; tikai divas tā izpausmes:

man arī tīk lasīt citu rakstudarbus labā latviešu valodā; šai ziņā īpaši grēko politiķi un žurnālisti;

diemžēl, latviešu valodā daudziem jēdzieniem nav adekvāta termina (pat šo domu grūti izteikt tīrā latviešu mēlē); tas spiež lietpratēju vidē lietot tikai šai sabiedrības daļai saprotamus apzīmējumus, lai varētu pilnvērtīgi izmīt domas; pārceļot šo profesionālo slengu literārajā valodā var pazaudēt sakāmā jēgu; šī "kaite" bija piemeklējusies jau latīņus pirms kristus dzimšanas, taču pateicoties Justiniāna 327.gada kodifikācijai, juristi visā pasaulē saprot viens otra teikto;

Post scriptum par valodas tīrības druvu. Tās kopēji nezin kāpēc aizmirst, ka valoda ir dzīva un izturas kā pie nelaiķa atdusas vietas. Mīļi apstāvētāji! Nu tad iesakiet, kādus terminu latviskojumus lietot.

p.p.s. Vai Jūs zināt kas ir "konstitūts" jeb "institūcija" ? Valodnieki tos iesaka lietot "orgāna" vietā. Citi "orgānu" sauc par "iestādi". Padomju juristi visas "iestādes" joprojām sauc par "orgāniem". Ja visus "orgānus" sauks par "iestādēm", bet visas "iestādes" par "orgāniem", tad nekādi "konstitūti" nepalīdzēs saprast, kas ir "institūcija". Bet "de-evolūcijas" vietā piedāvātu "satīstība", kas būtu īsinājums no "attīstība pretējā virzienā", tikai nezinu ar cik "t" burtiņiem to rakstīt.

Atvainojos visiem, kuri jūtas uzrunāti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Staļins 08.10.2003 15:53
to ēteris.

cienītais,kur jūs saredzat ER pretlikumības? Vai viņs Saeimu padzina,sakot ,ka tā traucē strādāt? It ne uz to pusi! Saki ,Saeima nobalsoja PRET J.Strīķes kundzes kandidatūru. Cik atminos ,tad šis bija pirmais gadījums,kad Saeima apšaubīja pati savu lēmumu.Bet varbūt pie balsu saskaitīšanas kāds nokļūdījās,bet Jūs te sakāt ,ka Saeima neuzticējās J.Strīķei.Gribu zināt ,kuri tie ir ,kas viņai neuzticās!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


-ēteris 08.10.2003 13:34
God. Rkspertam

Nevajadzētu angliskot latviešu valodu. Vai nepietiek jau ar to, ka no valodas viedokļa pilnīgi kropls ir Korupcijas likums.

Jūs varat pierādīt ko vien grbat, bet E. Repšes rīcība ir pretlikumīga. Saeima divas reizes izteica Strīķei neuzticību, Repše to ignorēja. Kas ieceļ pašu E. Repši? Saeima!!! tautā šadu ekvilibristiku likumu skaidrošanā tik un tā nesapratīs.

Saistītie raksti