Cilvēktiesības Latvijā - joprojām ceļa sākumā 22

Administratīvo tiesu izveidošana. Nav šaubu, ka administratīvo tiesu izveidošana ir pēdējais no labi padarītajiem darbiem cilvēktiesību jomā. Bet es nesaku, ka viss ir izdarīts. Mēs vēl aizvien esam pašā ceļa sākumā.

Iesaki citiem:

Jūs uzsākat darbu Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Vai redzat kādas būtiskas problēmas līdzšinējā ECT darbā un lietas, ko vajadzētu mainīt?

Runājot par problēmām tiesā, vispirms ir jāpievēršas problēmām, kas ir Eiropas Padomes dalībvalstīs. Ir gadījumi, kad ECT ir pēdējais salmiņš, pie kura cilvēks ķeras, jo dalībvalstīs cilvēka tiesību aizsardzības sistēma nedarbojas tā, kā tai vajadzētu darboties. Tas ir radījis milzīgu lietu skaitu ECT, un tiesa ir nonākusi situācijā, kad tai ir jādara valstu institūciju vai likumdevēja nepadarītie darbi. Tā ir sarežģīta situācija. Iesniegto lietu pieauguma skaits kopš 1990.gadu vidus un ECT mapēs uzkrāto lietu skaits ir milzīgs. Tā ir ECT problēma, un tās galvenais iemesls – Eiropas Padomes dalībvalstu nepadarītie darbi.


Vai vispār ir iespējama situācija, kad cilvēktiesības tiek pilnībā ievērotas un ECT nebūtu pamatotu sūdzību, ko izskatīt?

(Smejas) Gribētos jau, bet pasaules un Eiropas vēsture rāda, ka nav ideālas valsts. Neviens cilvēks nav ideāls un cilvēki ir tie, kas veido šo valsti. ECT tāpat kā pārējām cilvēktiesību institūcijām būs, ko darīt.

Svarīgākais, ka Eiropā valstu vadītāji, politiķi un iedzīvotāji ir sasnieguši to pakāpi, kad redzēja nepieciešamību izveidot ECT. Un vēl būtiskāk - ciena izveidoto mehānismu, jo ECT spriedumu izpilde ir praktiski absolūta. Tas, protams, parāda Eiropas tiesisko kultūru un apziņu. Manuprāt, tas ir būtiskākais – mums ir mehānisms, kuru cienām un kurš var palīdzēt.

Ļoti bieži ir tā, ka paši problēmu neredzam, bet, no malas skatoties, ir vieglāk ieraudzīt gan problēmu, gan rast tai risinājumu. To arī ECT ir sniegusi un sniegs. Varbūt sākumā dalībvalstis ir neapmierinātas – tās ir mirkļa emocijas. Bet pēc tam valstis atzīst, ka tiesai bijusi taisnība.


Kāda varētu būt ECT nozīme nākotnē, ņemot vērā izmaiņas, ko nesīs ECT konvencijas 14.protokolā noteiktās izmaiņas tiesas darbā[1]?

Visi patreiz ECT un Eiropas Padomē domā, kā palīdzēt tikt galā ar dramatiski pieaugušo prasību pieteikumu skaitu. 14.protokols ir solis uz priekšu, lai konvencijā būtu noteikts pamats tam, ko praksē bieži vien tiesa jau īsteno – kā ātrāk izskatīt saņemtās vēstules un sašķirot pamatotos un nepamatotos pieteikumus.

Protams, 14.protokols paredz arī vairākas jaunas lietas, piemēram, tas paver iespēju Eiropas Savienībai pievienoties Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un tādējādi novērst dubultās judikatūras veidošanos divās Eiropas tiesās. Ir arī būtiski aspekti gan attiecībā uz tiesnešiem, gan termiņiem, gan ad hoc tiesnešiem.

14.protokols ir vajadzīga un ļoti laba lieta, bet ar to reforma neapstāsies, tas ir pilnīgi skaidrs. Cerams, ka protokols stāsies spēkā 2006.gadā. Tomēr nebūšu pārsteigta, ka, ierodoties tiesā, tiks runāts par to, kā vēl uzlabot ECT procesu.


Vai protokols varētu būtiski izmainīt ECT nozīmi? Ir izskanējušas bažas, ka ECT būs mazāk pieejama.

Šeit mēs atgriežamies pie jautājuma, ar kuru sākām. Visi liek cerības uz ECT. Mēs aizmirstam, ka primārā loma visos jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas īstenošanu, ir valstij. Latvijas kontekstā atbildīgie ir mūsu valdība, Saeima un tiesas. Nevar ECT teju pussimtā valstu aizvietot visas šīs institūcijas. Nevaram mēs aizmirst par vietējām institūcijām un prasīt atbildību tikai no ECT.

Protams, nākotnē uzmanīgāk tiks vērtēts, kādas lietas pieņemt izskatīšanai. Piemēram, vai pieņemt izskatīšanai tā sauktās desmit dolāru lietas vai sūdzības par minimālu administratīvo pārkāpumu, kur procesā kaut kas izdarīts ne tā, kā nākas. Bet vai tiešām tās būtu lietas, ar kurām ECT jānodarbojas? Ir fundamentālas, strukturālas problēmas. Būtu labi, ja ECT varētu reaģēt uz šādām lietām.

Viens no jautājumiem, kur tiesa ir piestrādājusi un cīnās – lietu izskatīšanas nesaprātīgie termiņi nacionālajās tiesu instancēs. ECT ir ļoti nopietni domājusi par to, kā beidzot valstīm pateikt – tas, ka pie mums nonāk desmit gadus ilgusi civillieta, nav normāli. Valstīm ir beidzot kaut kas jādara, lai problēmu risinātu. Risinājums var būt, piemēram, tiesnešu skaita palielināšana, izmaiņas likumdošanā, finansējuma palielināšana. ECT atkal un atkal atzīst, ka lietas ir jāizskata saprātīgā termiņā. Cik tādus šablonveida spriedumus var Strasbūrā rakstīt? Tāpēc lietā pret Poliju ECT pateica, ka valstij ir jādara kaut kas, lai jautājums par nesaprātīgiem lietu izskatīšanas termiņiem atkal un atkal neatgrieztos tiesas izskatīšanā. Lai gan lieta ir tikai pret Poliju, teiktais attiecas uz visām valstīm, kurās ir šī problēma. Tiesa šo ziņu sūta visām 45 Eiropas Padomes valstīm. Interesanti, ka daudzas valstis jau ir reaģējušas.


Analizējot ECT iesniegtos prasību pieteikumus, vai no Latvijas līdz ECT nonāk “desmit dolāru lietas” vai būtiski jautājumi?

No Latvijas ECT nonāk svarīgas lietas. Ne viena vien ir tāda, kur tiesai jāskata kāds pilnīgi jauns aspekts, kur nācies interpretēt ECT konvenciju līdz šim neskatītā kontekstā. Piemēram, lietas par vēlēšanu tiesībām, kur Latvijas situāciju var uzskatīt par zināmā mērā unikālu. Latvijai ECT dod interesantu vielu pārdomām.


Runājot par Latvijas nepadarītajiem darbiem, kurus Jūs minētu kā galvenos?

Vēl pirms laika es rakstīju ziņojumus Eiropas Komisijai kā fundamentālo cilvēktiesību eksperts par pilnīgi visu cilvēktiesību spektru. Nācās konstatēt, ka Latvijas valstij ir jāstrādā visdažādākajās jomās. Patiesībā – jāstrādā ļoti daudz. No vienas puses, tas ir normāli, jo neviens jau nevar uzcelt ideāli funkcionējošu demokrātisku valsti īsā laika periodā. Ir ļoti daudz kas izdarīts. Bet darbs jāturpina. Ir jānostiprina gan tiesu sistēma, gan tiesībsargājošo iestāžu spriedumu izpilde. Daudz darāmā ir arī bērnu tiesību aizsardzības jomā. Es negribētu veidot tādu “top 10”, bet darāmā tiešām ir daudz.


Jūs minējāt, ka ir paveiktas arī labas lietas. Ko Jūs uzskatāt par galveno labi paveikto darbu?

Administratīvo tiesu izveidošana. Nav šaubu, ka tas ir pēdējais no labi padarītajiem darbiem. Tagad ir šī neatkarīgā institūcija un jācer, ka cilvēka un valsts attiecībās tiks ieviesta likumība un tiesiskums. Pozitīvi ir arī tas, kā administratīvo tiesu tiesneši strādā – tika veikts milzīgs apmācības kurss un tas jau nes augļus.

Man ir ļoti liels prieks, ka beidzot arī kriminālprocesa likumprojekts ir iesniegts Saeimā un pie tā ir sākts darbs, kas ir ļoti vajadzīgs.


Viens no attaisnojumiem, ko politiķi nereti min – trūkst naudas. Cik lielā mērā cilvēktiesību problēmas ir atkarīgas no naudas daudzuma valsts maciņā? Vai naudas trūkums var būt attaisnojums?

Es nedomāju, ka tas ir naudas jautājums. Drīzāk tas ir jautājums par efektīvāku prioritāšu plānošanu. Cilvēktiesību ievērošana neprasa vairāk naudas kā citi aspekti, bet labums, kas tiek atnests, ir nenovērtējams. Mēs bieži runājam par varas un tautas nošķirtību. Tajā brīdī, kad politiķi sāk pievērsties cilvēktiesībām, viņi arī nāk pretī savam vēlētājam – viņi sāk runāt vienā valodā.


Kāds Jums ir radies priekšstats, kāda ir Latvijas valsts attieksme pret cilvēktiesībām?

1995.gadā mēs izveidojām Latvijas Universitātē cilvēktiesību institūtu. Šajā pašā gadā izveidojās arī Cilvēktiesību birojs. Kopš tā laika ir pagājuši desmit gadi. Ir bijis ļoti interesanti skatīties, kā cilvēktiesības kā vērtība pamazām ienāk Latvijas valstī. Protams, viegli nav bijis, jo Padomju Savienībā cilvēks nebija vērtība. Tas, ko esam sasnieguši uz šo brīdi, jau uzskatāms par lielu progresu. Es priecājos, ja valdībā vai Saeimā izskan atsauce uz Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Tiesu sistēmā cilvēktiesību jautājums “ir aizgājis” jau daudz nopietnāk. Tas, protams, lielākoties ir apmācību nopelns. Ne tikai Satversmes un Administratīvo tiesu spriedumos ir atsauces uz cilvēktiesības aizsargājošiem līgumiem, arī vispārējās jurisdikcijas tiesās tā jau ir normāla prakse. Bet es nesaku, ka viss ir izdarīts. Jā, mēs vēl aizvien esam pašā ceļa sākumā.


Bet kā ir ar sabiedrības izpratni?

Jā, es atbildēju tīri tehniski kā juriste, bet Jūs pieskaraties jautājumam, ko mēs visi kā sabiedrība saprotam ar vārdu “cilvēktiesības”. Viena no lietām ir jāņem vērā – cilvēktiesības nav tikai pilsoniskās vai politiskās tiesības. Cilvēktiesības ir arī sociālās tiesības. Latvijā var redzēt, ka sociālajos jautājumos būtu ļoti daudz lietu, ko vajadzētu pārdomāt. Sociālie jautājumi un sociālās tiesības ir tās, par ko cilvēki uztraucas. Jāatceras, ka cilvēktiesības ietver arī toleranci pret tiem, kas ir savādāki. Bet tas nāk ar laiku. Kā jau teicu – mēs esam pašā ceļa sākumā.


Kā Jūs komentētu asos diskusiju uzliesmojumus, īpaši politiķu un citu amatpersonu izteikumus, par geju un lesbiešu tiesībām?

Bez komentāriem.


_____________________

[1] Izmaiņu mērķis ir samazināt lietu izskatīšanas ilgumu un celt spriedumu kvalitāti. Sīkāk par 14.protokolu lasiet Ingas Reines rakstā “Quo vadis Eiropas Cilvēktiesību tiesa?”

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (22) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Treikals 01.01.2006 19:41
Pārskatot pietiekoši uzmanīgi šito materiālu, neatradu nevienu nosodījumu seksuālās uzvedības nenormālai pusei — bezauglīgai un sabiedriski kaitīgai dažu indivīdu uzvedībai.

Strīds visu laiku grozās ap kaut kādām seksuālo izvirtuļu "cilvēktiesībām" !?

Polno — par kādām "cilvēktiesībām" iet runa — vai kādam ir aizliegts pāroties, kā vien viņš spējīgs to izfantazēt ?

Vai kāds ir ielikts cietumā par to, nu kaut vai feļetonā izķengāts ?

Nē — viņiem vajagot oficiālu REĢISTRĀCIJU !?

Dudki — tās jau vairs nav nenormālās kopošanās problēmas, bet gan MANU, šai izvirtībai galīgi nepiederoša cilvēka tiesību aizskaršana.

Es drīkstu nevēlēties pat dzirdēt par šo nejēdzību, neredzēt pliku vēderu demonstratīvu grozīšanu. Lai dara savā guļamistabā ko grib, bet lai nelien manā ģimenē ar savu stulbumu.

Tās ir manas cilvēktiesības! Kāpēc neviens tādā plaknē nestāda jautājumu ?

* * *

Juridiski nevarot ierobežot slimīgas psihes novirzes. Muļķības — sabiedrība var ierobežot visu ko atrod par vajadzīgu, demokrātisko interešu vārdā !

Tātad ir aprindas, kas ieinteresētas šādā smadzeņu noslodzē, lai normāli cilvēki nedomātu par politiskām un saimnieciskām lietām. Tur ir arī žurnālistu un visādu pseidozinātnieku maizīte.

Ar vārdu sakot — viltusdemokrātiskā biznesa variants !!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 13.09.2005 13:14
ЗАЩИТА ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ:

К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПРАВА НАРОДАВ преамбуле Конституции РФ присутствуют такие слова: «Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой…». Думаю, под этим тезисом подписались бы многие. Народ – это общность людей, объеди-ненных общей судьбой. И эта общая судьба запечатлена в духовном наследии России. Поэтому, если уничтожить это наследие, то вполне вероятно, что народ просто перестанет существовать как таковой.

Сегодня становится очевидным, что религиозное и культурное наследие мешает тем государствам, которые распространяют на территорию нашей страны сферу своих национальных интересов. Мешает оно и тем государствам, которые добиваются формирования и легализации нового мирового порядка, такого «порядка», который основан на принципе глобального естественного отбора. Мы являемся свидетелями того, как на мировой арене утверждается «право сильного». Доминантой международной жизни становятся не общепринятые нормы международного права, а воля экономически развитых государств. Такой мировой порядок можно квалифицировать как систему глобального тоталитаризма. Новый мировой порядок навязывает народам универсальное понимание прав человека. Но это понимание имеет единственный источник – волю государств, преследующих свои национальные интересы.

В то же время, культурное наследие дает народу собственные систему ценностей, систему критериев и шкалу оценок. Оно позволяет сохранять адекватное восприятие реальности даже при глобальной манипуляции сознанием. Поэтому сегодня на территории России против религиозного и культурного наследия нашего народа идет ожесточенная борьба. Она нужна для того, чтобы обезоружить народ и лишить его механизмов защиты, чтобы лишить его нравственного фундамента.

Военный блок НАТО находится уже в сотнях километров от Кремля. Но главное оружие нового мирового порядка не ядерные ракеты, не высокие технологии, а средства массовых коммуникаций, включая телевидение, радио и Интернет. Огромное число организаций, ангажированных некоторыми иностранными государствами, ведут пропаганду против русской культуры и Русской Православной Церкви. Ведется не столь очевидная, но каждодневная работа, направленная на духовную дезориентацию российского народа. Тот факт, что заказчики этой «ра-боты» находятся за рубежом подтверждается рядом документов, принятых, например, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, а также многочисленными докладами, актами и резолюциями Конгресса США. Какие бы меры не предпринимались для защиты религиозного и культурного наследия, они неизменно влекут за собой осуждение и давление со стороны стран-членов НАТО, а также информационный всплеск со стороны так называемых либеральных СМИ.

Несмотря на кажущийся виртуальный характер этой борьбы, её последствия вполне материальны. Об этом свидетельствуют катастрофические явления в жизни общества, причины которых кроются в духовном неблагополучии. Статистические данные свидетельствуют, что Россия гибнет уже физически. Убийства, само-убийства, аборты, наркомания, алкоголизм, беспризорность - благодаря этим явлениям уже через 15 лет население нашей страны сократится на 22 млн. человек - это число жертв войны с духовным наследием, и оно больше, чем наша страна потеряла во Второй мировой войне.

Нужно признать, что действующее законодательство безоружно в этой войне. Это касается не только Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», но и всего комплекса правовых актов, регулирующих вопросы сохранения культурного наследия. Руководство страны делает акцент на решении экономических проблем, при этом защите религиозного и культурного наследия должного внимания не уделяется.

Мировой опыт свидетельствует о том, что многие зарубежные страны бережно охраняют свою культуру и свои традиции. В отличие от них в России отсутствует системная поддержка традиционных конфессий, также отсутствует правовой иммунитет против деятельности иностранных миссионеров. В этом отношении на фоне мирового опыта законодательство нашей страны просто поражает: возникает ощущение, что тысячелетней истории христианства в нашей стране просто не существует.

Концепция внешней политики России говорит о том, что Россия будет добиваться формирования многополярной системы международных отношений, ре-ально отражающей многоликость современного мира… Однако реализация этого положения невозможна без признания многоликости духовных ценностей, кото-рые лежат в основе национальных культур.

Ни международные, ни российские правовые акты не учитывают, что совре-менный мир столкнулся с новой формой преследования религиозного выбора и культурной самоидентификации человека, но теперь не на личностном, а на глобальном уровне. Центральным понятием для современных международных документов, которые затрагивают религиозные вопросы, является право человека на свободу совести. Но это право охраняет религиозный выбор человека, оставляя незащищенным религиозный выбор народа. Ведь невозможно соблюсти право одного человека, если нарушается право всего народа, к которому он принадле-жит. Невозможно обеспечить свободу и достоинство личности в духовной и культурной сфере, если не будут обеспечены права народа на защиту своей религи-озной и культурной идентичности.

По отношению к иностранным государствам это право означает недопустимость вмешательства одного государства в политику другого государства в сфере религии и культуры, поскольку каждый народ вправе самостоятельно определять приоритеты этой политики. Глобальному тоталитаризму Запада нужно противо-поставить новое правовое пространство. В этой связи необходимо активизировать международное сотрудничество со странами, на которые оказывается такое же давление, какое оказывается на Россию. Среди них - страны СНГ, Восточной Европы, Азии и много других. Должен существовать документ, который мог бы стать гарантией суверенитета государств в этой сфере. Условно его можно было бы назвать Конвенцией по защите религиозной и культурной идентичности народов.

Если рассматривать эту проблему во внутриполитическом аспекте, то право народа на защиту религиозной и культурной идентичности корреспондирует обя-занность государства в сфере религии оказывать поддержку традиционным кон-фессиям, а в сфере культуры обеспечивать сохранение культурного наследия. Государственная охрана и особый правовой режим должны распространяться на традиционные ценности, а также на объекты интеллектуальной собственности, созданные на государственные средства и имеющие общенародное значение.

Действующий закон «О свободе совести…» основан на мифическом «между-народном» стандарте, который на самом деле является исключительно амери-канским стандартом. Следовательно, этот закон рассчитан на регулирование ре-лигиозной жизни в совершенно другой стране.

...

Поэтому необходима двухуровневая политика, основанная на принципах диспозитивности, а также горизонтальной и вертикальной дифференциации. На федеральном уровне должны быть определены принципы и рамки регулирования этой сферы, а законодательство субъектов федерации должно регулировать мо-заику частных региональных проблем.

Не менее важна потребность в вертикальной дифференциации, то есть в ус-тановлении дифференцированного правового статуса конфессий. В основе со-временной вероисповедной политики лежит принцип "уравниловки" традиционных конфессий со всеми остальными, а, следовательно, традиционных ценностей с нетрадиционными. Факт традиционности конфессий должен признаваться офици-ально и повлечь за собой наделение специальным правовым статусом, позво-ляющим решать не только собственные, но и социальные задачи…

Все эти проблемы накапливались десятилетиями, поэтому их невозможно решить в одночасье, но нужно сделать хотя бы шаг в этом направлении. Для этого целесообразно объединить усилия Русской Православной Церкви с организация-ми, которые занимаются сохранением культурного наследия. Глобальному тота-литаризму нужно противопоставить такое информационное пространство, основу которого будет составлять духовное наследие. Необходим диалог и по вопросу создания инфраструктуры этого пространства. Одной из составляющих этой ин-фраструктуры мог бы стать Государственный фонд телевизионных и радиопро-грамм, как Особо ценный объект культурного наследия…

В заключение хотелось бы сказать, что процветание России невозможно без духовного оздоровления общества. И хотелось бы надеяться, что от политики "разбазаривания" духовных ресурсов государство всё-таки перейдет к политике их сохранения и защиты.

© И.А. Куницын,

кандидат юридических наук, заместитель директора

Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм,

автор проекта Концепции вероисповедной политики России

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Sherlock 09.09.2005 21:01
"Visi sie jautajumi ir saistiti ar Latviju. Katram viendzimuma parim ir ipasumi, katrs cilveks sajas attiecibas maksa nodoklus un pensijas shemam, daziem no Latvijas gejiem un lezbietem partneri ir no citam valstim, daudziem ir berni ....so sarakstu varetu turpinat... Ta ka visi jautajumi, par kuriem tika spriests ECT attiecas uz Latviju."

... bet tikai indivīdu brīvības un tiesības ierobežot kārojošam homoseksuālistu aktīvistam, kādam šī ieraduma apoloģētam vai liidz nelabumam atkārtotās maldinošās divu iepriekšējo indivīdu kategoriju retorikas «sazombētajam» var ienākt prātā sākt saukt īpašumtiesības, ģimenes tiesības, pilsoņtiesības, civiltiesības, utt. par "geju un lesbiešu tiesībām". Tāpat kā censties «pierādīt», ka tas, ko spriež ECT, uz Latviju attiecas tāpēc, ka homoseksuālistiem <xyz yada, yada, yada>. :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

dr 09.09.2005 20:00
A. god. Jepifanijam Slavineckam:

Padomju demonstrācijas atceros ļoti nedaudz, bet no vecākiem esmu dzirdējis, ka nebija nepieciešama pat ne mazākais karjeriskums, lai tajās būtu bijis jāpiedalās - dalība esot organizēta "brīvprātīgā" piespiedu kārtā vienā no galvenajiem totalitārā režīma sabiedrības kontroles elementiem - darba kolektīvā. Lai vai kā, es ar lielo cilvēku skaitu nedomāju tos dažus desmitus politiķu, bet gan "parastos" cilvēkus, kurus tāpat neviens tai pūlī nepamana, lai dalība tiem varētu sniegt politisku kapitālu.

Neapvainojiet, lūdzu, Spāniju! Taču apzīmējumu par katolicismu, ja nepamanījāt, biju ielicis pēdiņās. Šādu apzīmējumu kāds diskutētājs bija izmantojis iepriekšējā šīs tēmas diskusijā.

Man gan ir pamatotas aizdomas, ka Krievijā ne vienmēr var teikt, ka balts ir balts un melns ir melns. Galvenokārt jau šīs aizdomas pamatojas jau pieminētajās žurnālistu "nejaušajās" slepkavībās. Un ar šādām aizdomām es neesmu vienīgais (skat. raksta otro daļu http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4319111.stm).

Par Spānijas sabiedrības attieksmi par homoseksuālu cilvēku laulībām kā avotu varu minēt http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4106890.stm (ceturtā rindkopa no beigām).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


dr 09.09.2005 19:45
Aleksim:

Protams, sociālajās zinātnēs nevar neapgāžami pierādīt cēloņ-seku saistību, jo nav pieejama visefektīvākā tā pierādīšanas metode - eksperiments. Taču korelācija starp praidu apmeklētību un toleranci, manuprāt, ir neapstrīdama. Tapēc varētu tikai priecāties par lielāku apmeklētību, kau vai kā par sabiedrības tolerances izpausmi, ja ne par tolerances veicinātāju (lai gan es personīgi ticu arī otrai ietekmei).

Par slēpšanos - protams, tas atrisina daudzas īstermiņa problēmas - samazina risku tikt atlaistam, piekautam vai kā tamlīdzīgi pazemotam. Taču diez vai tas nodrošina pilnvērtīgu dzīvi. Man ir diezgan grūti iedomāties sevi laimīgu, ja man savas emocionāli tuvās attiecības nāktos drudžaini slēpt no visas pasaules (neiepazīstināt ar vecākiem un draugiem, neņemt līdzi uz neoficiāliem darba pasākumiem, neuzsākt kopdzīvi utt.).

Vēl tikai neliela piebilde par ECT. Lai gan nezinu Jūsu pieminētās lietas iznākumu, tomēr man jau nu nešķiet, ka šāda lieta nevarētu "rasties" arī Latvijā - arī šeit cilvēkiem var rasties problēmas ar uzturēšanās atļaujas saņemšanu. Un atļaujas saņemšana šim cilvēkam varētu būt viens no nozīmīgākajiem labumiem, kuru iespējamību Jūs apšaubījāt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


lett 09.09.2005 19:24
Aleksis: Daļa no ECT spriedumiem ir par īpatnējiem jautājumiem, kas nav saistīti ar Latviju. Piemēram, par homoseksuālo partneru (ārzemnieku) tiesībām iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Lielbritānijā. Tiesāties jau var par visu ko - tikai vai no tā kādam te ir labums?

Visi sie jautajumi ir saistiti ar Latviju. Katram viendzimuma parim ir ipasumi, katrs cilveks sajas attiecibas maksa nodoklus un pensijas shemam, daziem no Latvijas gejiem un lezbietem partneri ir no citam valstim, daudziem ir berni ....so sarakstu varetu turpinat... Ta ka visi jautajumi, par kuriem tika spriests ECT attiecas uz Latviju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 09.09.2005 18:03
Kas Jums liek domaat, ka neprotesteeshanas pret praidiem iemesls buutu bailes? Pat ja teoreetiski ar baileem vareetu izskaidort samazinaatu "pretestiibu", tad taas nekaadiigi nevar izskaidrot, kaapeec tik daudzi cilveeki (un ne tikai homoseksuaali) piedalaas praidos.

Un kapec tik daudzi cilveki, kas isteniba sirdi nebija nekadi komunisti, regulari piedalijas 7. novembra un 1. maija demonstracijas PSRS? Varbut Jus neatceraties, bet es gan atceros loti labi: milzigi cilveku puli gaja... Ludzu, nebusim tik naivi: musdienas tas arkartigi "kotejas" but par "tolerantu cilveku" (liberalu izpratne). Ja jus esat "tolerants", tad Jus drizak iecels kada laba amata, drizak ieveles atbildiga posteni, turklat, ja Jusu prieksnieciba Jus redzes Sodomas gajiena ejam, tad vel padomas, ka esat "gejs", un baidisies jums kerties klat...

Pec analogijas: paskatieties, cik Krievija daudz augsti un ne tik augsti stavosu cilveku, bijuso komunistu, tagad demonstrativi iet uz pareizticigam baznicam, kameru un acu prieksa klanas, krustas un svetbildes skupsta. Jus patiesam domajat, ka vini ka uz burvju nujinas majienu ir kluvusi tik kristigi? Un kapec tad si baznicas iesana pastiprinas pirms velesanam?

Ne, es - ka jau teicu- es nenoliedzu, ka ir tadi, ka Lenins teica "poleznye duraki" vai vienkarsi pajolini, kas tiras sajusmes pec iet tajos "praidos". Bet domat, ka tur tadu ir ieverojams procents - nu atvainojiet...

Piemeeram, "tradicionaali katoliciskajaa" Spaanijaa

Vai, nu nesmidiniet mani, ludzu! Atradat gan te man "tradicionalos katolus"... Kops Franko naves 1975 gada spanu sabiedriba moralas lejupslides zina tikai progrese, un ar katru gadu iet tik atpakal uz pitekantropa limeni. Pats pirms gada Madrides ielas redzeju ka cukas apdzerusos jauniesu barus, kas auro un vemj.

arii shaadi gaajieni, protams nav aizliegti

Senaka Roma kristietiba ari nebija formali aizliegta. Tur - gods kam gods - bija pilniga ticibas un religijas briviba un tolerance, ka par sodien var apskaust. Keizars teica: upure maniem romiesu dieviem un ej pieludz ko gribi bez problemam. Bet kristiesi, redz, paganu dievus atteicas pielugt (cik netoleranti!) - un vinus par so netoleranci sutija pie lauvam.

jo atshkjiriibaa no Juusu apjuusmotaas Krievijas par vaarda briiviibu liecina kaut vai zjurnaalistu slepkaviibu iztruukums

Par Krieviju, ludzu, izsakieties pieklajigak! Krievija pagaidam cilveks drikst teikt, ka balts ir balts, bet melns ir melns. Un so varda un domas brivibu mes nosargasim, ta ka ij neceriet.

Un vairaakums sabiedriibas Spaanijaa atbalsta homoseksuaalu laulibu atljaushanu..

Jus esat aptaujajis vairakumu Spanijas sabiedribas? Vai tas ir vienkarsi tads tukss izteiciens?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 09.09.2005 10:06
dr: Valstiis, kuraas jau daudzus gadus notiek praidi, neiecietiiba pret homoseksuaaljiem ir nevis pieaugusi, bet gan ieveerojami samazinaajusies.

Cēloņsakarību jau neviens nezin. Varbūt process norisinās otrādi - vispirms sabiedrībā izplatās ultraliberāli uzskati un līdz ar to arī vairāk notiek homoseksuāļu demonstrācijas. Liela daļa krāšņāko šādu demonstrāciju notiek vietās, kuras jau tāpat ir izteikti tolerantas pret homoseksuālismu - piemēram, Nīderlandē, Beļģijā, Zviedrijā, Kalifornijā. Savukārt dažās Dienvidāzijas valstīs (Persijas līcī, Malaizijā, Indijā) nekādi PR gājieni līdz šim nav spējuši izmainīt sabiedrības vairākuma noraidošo attieksmi pret homoseksuālismu. Latvija šai ziņā atrodas kaut kur pa vidu, un es nesajūtu nekādu vajadzību kaut ko grozīt sabiedrības attieksmē. Vienkārši nevajag ar to nodarboties; un ja kāds tomēr nodarbojas, tad ieteicams ievērot diskrētumu, lai neizaicinātu sabiedrībā pieņemtās izturēšanās normas. Šādu nostāju ir izvēlējušies tie nedaudzie homoseksuāli orientētie cilvēki, kurus es pazīstu - un viņiem tad nav jātiesājas par diskrimināciju darbavietā kā Mārim Santam.

lett: Tomer man liekas vinai butu loti piemeroti atgadinat par daziem Konvencijas pantiem un ipasi par daziem ECT spriedumiem, kas ir saistiti ar LGB un viendzimuma paru tiesibam.

Daļa no ECT spriedumiem ir par īpatnējiem jautājumiem, kas nav saistīti ar Latviju. Piemēram, par homoseksuālo partneru (ārzemnieku) tiesībām iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Lielbritānijā. Tiesāties jau var par visu ko - tikai vai no tā kādam te ir labums?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

dr 09.09.2005 00:14
A. god. Jepifanij,

Kas Jums liek domaat, ka neprotesteeshanas pret praidiem iemesls buutu bailes? Pat ja teoreetiski ar baileem vareetu izskaidort samazinaatu "pretestiibu", tad taas nekaadiigi nevar izskaidrot, kaapeec tik daudzi cilveeki (un ne tikai homoseksuaali) piedalaas praidos. Piemeeram, "tradicionaali katoliciskajaa" Spaanijaa praidos piedalaas nesaliidzinaami vairaak cilveeku, nekaa protestos pret tur ieviestajaam homoseksuaalajaam lauliibaam (arii shaadi gaajieni, protams nav aizliegti, jo atshkjiriibaa no Juusu apjuusmotaas Krievijas par vaarda briiviibu liecina kaut vai zjurnaalistu slepkaviibu iztruukums un masu meediju nenonaakshana tieshaakaa vai netieshaakaa valsts varas pakljautiibaa).. Un vairaakums sabiedriibas Spaanijaa atbalsta homoseksuaalu laulibu atljaushanu.. Neticu, ka aiz bailem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

dr 09.09.2005 00:14
A. god. Jepifanij,

Kas Jums liek domaat, ka neprotesteeshanas pret praidiem iemesls buutu bailes? Pat ja teoreetiski ar baileem vareetu izskaidort samazinaatu "pretestiibu", tad taas nekaadiigi nevar izskaidrot, kaapeec tik daudzi cilveeki (un ne tikai homoseksuaali) piedalaas praidos. Piemeeram, "tradicionaali katoliciskajaa" Spaanijaa praidos piedalaas nesaliidzinaami vairaak cilveeku, nekaa protestos pret tur ieviestajaam homoseksuaalajaam lauliibaam (arii shaadi gaajieni, protams nav aizliegti, jo atshkjiriibaa no Juusu apjuusmotaas Krievijas par vaarda briiviibu liecina kaut vai zjurnaalistu slepkaviibu iztruukums un masu meediju nenonaakshana tieshaakaa vai netieshaakaa valsts varas pakljautiibaa).. Un vairaakums sabiedriibas Spaanijaa atbalsta homoseksuaalu laulibu atljaushanu.. Neticu, ka aiz bailem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 08.09.2005 23:28
Valstiis, kuraas jau daudzus gadus notiek praidi, neiecietiiba pret homoseksuaaljiem ir nevis pieaugusi, bet gan ieveerojami samazinaajusies.

Ha, ha! Nu, milo zen/meitin, Jus mani sasmidinajat lidz asaram. Jus patiesam tam ticat, ko tikko uzrakstijat? Nu, pienemu, ka Jus varbut esat parak jauns un maksimalists, tapec paklausieties uzmanigi. Ari Ziemeles kundze lai uzmanigi izlasa - vinai tas ari bus noderigi.

Redzat, PSRS ari notika demonstracijas ar sarkaniem karogiem un kumacha stremelem ("Da zdravstvuet KPSS!"), un nekadas pretdarbibas tam nebija, visi skatijas un smaidija. Vai tad tas nozime, ka cilvekiem tas viss patika? Protams, ka ne, bet diez vai kads uzdrosinajas protestet - jo tad sekotu bargas un nezeligas sankcijas. Nu luk, tapat tagad ir ar tam Sodomas procesijam, kuras Jus sava liberalnevaloda saucat par "praidiem" (vispar jau "praids", jusu zinasanai, ir lauvu bars). Protams, tagad sis sankcijas ir citadas, bet princips paliek tas pats. Pameginiet Jusu milotaja valsti Zviedrija vai kur citur izslavetaja Eiropa protestet vai kaut vai saviebties, paskatoties uz "praidu"! Jus varat tulit nonakt policijas uzmaniba, jus varat zaudet darbu vai pabalstu, jus saks santazet, jus klusiet "politicheski neblagonadezhen". Luk, ka tas notiek musdienu Rietumu totalitarajas sabiedribas. Pie mums Krievija tas pagaidam vel nav noticis, un es ceru, ka manas dzives laika ari nenotiks.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

dr 08.09.2005 23:14
Aleksim:

Nezinu, ar kaadiem panjeemieniem piemineetais psihoterapeits nonaaca pie shaadiem secinaajumiem un ar kaadaam metodeem tos paarbaudiija, tachu atliek tikai pavirshi apluukot, kaa neiecietiiba ir samazinaajusies citaas valstiis, lai saprastu, ka vismaz neiecietiibas gadiijumaa shaada teorija vienkaarshi nestraadaa. Valstiis, kuraas jau daudzus gadus notiek praidi, neiecietiiba pret homoseksuaaljiem ir nevis pieaugusi, bet gan ieveerojami samazinaajusies. Ir ljoti viegli nosodiit kaut ko taadu, kas ir taalu (nevis gjimenee, darba kolektiivaa, studiju kursaa, draugu lokaa, trolejbusaa utt.), un tieshi taa par homoseksuaalismu domaa liela dalja sabiedriibas. Taadelj arii tiek riikoti praidi, lai sabiedriiba redzeetu, ka homoseksuaalji ir tepat blakus un veido dalju no shiis sabiedriibas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 08.09.2005 22:44
Jurim Lavrikovam

Tomer man liekas vinai butu loti piemeroti atgadinat par daziem Konvencijas pantiem un ipasi par daziem ECT spriedumiem,

Interesanti, ka Ziemele, kas pati diez vai sos spriedumus vispar parzina, varetu te kaut ko atgadinat. Tad jau, es domaju, Jus pats drizak vinai varetu iemacit par ECilvT spriedumiem :-))

kas ir saistiti ar LGB

Ko nozime "LGB"? Liepajas Garantiju Banka? Vai tas ir atkal kaut kads sodomijas greka krituso personu "politkorekts" apzimejums? У нас по-русски, милостивый государь, голубых сейчас называют "темой". Прикольно, не правда ли? Вот из их жаргона:
"Он по теме" - он гомосек. Или просто: "Он наш?"
"Тематический человек" - гомосексуалист.
"Тематический вечер" - содомская оргия.
"Тематическое заведение" - бар типа бара "Три обезьяны" в Москве
"Александровский задик" - Александровский сад
"Минетный дворик" - Монетный двор
"ткачиха-многостаночница" - гом., у которого много любовников
"Марфа-искусница" - гом., берущий не количеством, но качеством
"Петя вышел замуж" - приобрёл себе постоянного сожителя
"Василиса Прекрасная", "Васса Железнова", "Майя Плисецкая" - клички гом. мужчин
Гадко, когда так измываются над языком, не правда ли?

un viendzimuma paru tiesibam. Es nedomaju, ka Latvijas politikiem butu slikti biezak dzirdet un sikak iepazities ar normam un standartiem, kas ir izveidojusies Eiropa attieciba uz LGB tiesibam.

Nu tad varbut saciet pats un nosauciet sos "spriedumus" un "normas". Paskatisimies, vai pats tas zinat.

Grecigais Jepifanijs Slavineckis

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


lett 08.09.2005 22:04
Aleksim: Ziemelei nevajadzetu tiesam nostaties viena vai otra puse. Tomer man liekas vinai butu loti piemeroti atgadinat par daziem Konvencijas pantiem un ipasi par daziem ECT spriedumiem, kas ir saistiti ar LGB un viendzimuma paru tiesibam. Es nedomaju, ka Latvijas politikiem butu slikti biezak dzirdet un sikak iepazities ar normam un standartiem, kas ir izveidojusies Eiropa attieciba uz LGB tiesibam.

Juris Lavrikovs

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 08.09.2005 14:10
dr: Turklaat vissaapiigaakais ir tas, ka sabiedriiba shaadas brutaalas "vairaakuma speeka" kaisliibas ne tikai nenosoda, bet taam pat briizhiem uzgavilee...

Psihoterapeits Eric Berne savās populārajās grāmatās par pieaugušo spēlītēm apraksta sekojošu "T-krekla lozungu" - "Don't kick me!". Cilvēks, uz kura krekliņa ir šāds uzraksts, riskē saņemt pāridarījumus biežāk nekā citi, un parasti viņš to gluži labi apzinās. Ja notiek geju demonstrācija, kuras galvenais nolūks ir norādīt sabiedrībai, cik ļauni ir darīt pāri nabaga gejiem, tad nenobriedušākai sabiedrības daļai kārdinājums ir pārāk liels. Kāpēc šādas spēlītes joprojām notiek te Latvijā, un kāpēc šāda provocēšana abām pusēm rada acīmredzamu gandarījumu, kāpēc demonstrantu vai antidemonstrantu pūlis uz ielas izjūt tās vai citas emocijas - tas drīzāk ir psiholoģijas, nevis cilvēktiesību jautājums.

I.Ziemele: Jāatceras, ka cilvēktiesības ietver arī toleranci pret tiem, kas ir savādāki. Bet tas nāk ar laiku.

Tā ir dzīves pieredze - tolerance nevis kā likuma burts, bet kā indivīdu pārliecība rodas pakāpeniski. Ar tiesāšanos nevienu nevar piespiest izjust toleranci. Var vienīgi aizstāt vienas politkorektuma dogmas ar citām. Nobeigumā citēšu pāris teikumus no Pētera Bankovska šīsdienas raksta "Dienā" - "Par Viļa Plūdoņa tēmu":

2.septembra Dienā, 4.lappusē, starp citām, pēc redakcijas domām, mazāksvarīgām ziņām bija viena ar virsrakstu Atbrauks bēdīgi slavenais Butiljone. Tajā, atsaucoties uz ziņu aģentūru BNS, teikts, ka pēc Kultūras fonda priekšsēdētāja Pētera Bankovska ielūguma Rīgā ieradīsies Itālijas kultūras ministrs Roko Butiljone. Tekstā nebija neviena teikuma, kas paskaidrotu latviešu lasītājam, kas par cilvēku ir R.Butiljone (daudzu nopietnu grāmatu autors, izcils konservatīvas ievirzes domātājs, nelaiķa Romas pāvesta Jāņa Pāvila II draugs, padomdevējs un domubiedrs), toties atradās vieta atgādinājumam, ka R.Butiljone nekļuva par ES komisāru, jo "daudzu ES Parlamenta deputātu sašutumu izraisīja ar apgalvojumu, ka homoseksuālisms ir grēks un laulība domāta tam, lai sievietes varētu dzemdēt bērnus, dzīvojot vīra aizsardzībā".... Tagadnes situācija, kurā, iestājoties Eiropas Savienībā, acumirklī ir iesviesta arī intelektuālās diskusijās mazpieredzējusī Latvija, ir Vakarzemes civilizācijas pēdējo četrdesmit gadu pūliņu rezultāts. Laikam jau likumsakarīgs. Iestājoties par cilvēktiesībām, roku rokā faktiski ir darbojušies šķietamie pretinieki liberāļi un sociālisti. Tas arī dabiski — cilvēkam taču piemīt tāda īpašība kā spēja cerēt, un cilvēktiesību "projekts" aizvien kopš Amerikas un Francijas revolūcijas ir bijis "cerību projekts" — ka reiz būs labāk, ka nebūs apspiesto, ka katram būs iespēja izpausties un pašrealizēties. Tiesa gan, līdztekus optimistiskai degsmei aizvien ir pastāvējuši atgādinājumi, ka "ikviens", nonākdams līdz pilnīgi brīvai pašrealizācijai, var pārvērsties par "pilnīgi vienu", ka liberālisma un brīvības, un vienlīdzības galarezultāts būs egoistisku vienpatņu pūlis, kur katrs atsevišķais Citādais galu galā būs spiests nostāties aci pret aci ar savas eksistences tukšuma šausmām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Sherlock 08.09.2005 00:49
Vai kaut kur ir publiski, brīvi internetā pieejama informācija par to kāds tiesiskais standarts tiek piemērots Latvijā, lai ierosinātu un iztiesātu lietas, kas saistītas ar cilvēka pamattiesības (vārda, izteiksmes brīvību) kā arī preses brīvību ierobežojošo Krimināllikuma 78. pantu par rasu un nacionālā naida izraisīšanu?

Viss, ko pašam ir izdevies atrast ir, ka, kā vēsta "Virtuālā Liepāja", vienā 2002. gada lietā kā "standarts" acīmredzot ir figurējis viena no TSP dibinātājiem, (toreiz) asociētā LU profesora un filozofijas doktora Juria Rozenvalda, (toreiz) docenta un mākslas doktora Ābrama Kļockina, (toreiz) lektora un filozofijas maģistra Sergeja Kruka eksperta viedokļi.

Vēl LNF Lienes Apines personā vēsta, ka Kruka kungs un Artūrs Kučs figurē kā ekspertu slēdziena autori, uz kura pamata ierosināta pēdējā krimināllieta pret "DDD".

Vai kāds zin, kur ir pieejama jelkāda detalizēta informācija? Paldies.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

dr 07.09.2005 23:46
A. god. Aleksim:

Lai gan man nav tas gods personiigi paziit Lj. cien. I. Ziemeli, tomeer ljoti jau nu apshaubu, ka attureeshanaas no komentaariem buutu saistaama ar neveeleeshanos "izveeleeties" kaadu no poziicijaam. It iipashi jau taadeelj, ka tolerances nepiecieshamiibu vinja ir izteikusi atbildee uz ieprieksheejo jautaajumu...

Es arii noteikti atbalstu Latvijas intereses. 10% sabiedriibas izstumshana un pasludinaashana par nepienjemamiem ar lozungiem "Juus neesat normaali", "Nemaz nesapnjojat sanjemt liidzvertiigas sociaalaas garantijas" un dazhkaart pat "Juus mums neesat vajadziigi" nekaadiigi nevar atbilst Latvijas intereseem, ir Latvijas sabiedriibu apkaunojosha un amoraala. Ja mees gribam sheit kaut ko sasniegt, tad mums ir vajadziigi visi pieejamie resursi. Protams, ja gribam turpinaat papildinaat muusu "panaakumu" virkni (zhilbinoshi panaakumi saciiskstee par nabadziigaakaas ES valsts statusu, teicamas sekmes aizspriedumainiibas un provinciaalisma jomaa utt.), tad... Saprotiet pashi.

Cilveektiesiibu buutiiba ir sabiedriibas cienja pret ikvienu cilveeku. Nezinu, kaa vaardos izteikti, neizteikti vai izbljauti apvainojumi, kas "pamatojas" religjiozos aizspriedumos vai demagogjiskos spriedeleejumos, vareetu ietilpt shaadaa cienjaa. Lai vai kaa, ar skaljajaam apvainojumu "formaam" nodarbojas ne tikai saujinja radikaalju, bet pat politikji.. :-( Turklaat vissaapiigaakais ir tas, ka sabiedriiba shaadas brutaalas "vairaakuma speeka" kaisliibas ne tikai nenosoda, bet taam pat briizhiem uzgavilee..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 07.09.2005 19:44
lett: Zel, ka Ziemele tomer izvairas no jautajuma par lesbiesu un geju tiesibam.

Ja būs kāda ECT prāva par homoseksuālisma tematiku, tad I.Ziemelei vismaz nevarēs pārmest partijiskumu, un būs lielākas iespējas iegūt Latvijas interesēm atbilstošu spriedumu. Ir labi, ja tiesneši reizēm nepauž savu viedokli par eksotiskiem jautājumiem, kuri turklāt ir visādu interešu grupu tīšām samudžināti. Intervētājas pēdējais jautājums ("Kā Jūs komentētu asos diskusiju uzliesmojumus... par geju un lesbiešu tiesībām"), manuprāt, ir provocējošs, un I.Ziemeles atbilde uz to ir pilnīgi adekvāta. Vai tiešām gribam, lai Latvijas pārstāve ECT komentētu GLJAG (Geju un lesbiešu jauniešu atbalsta grupas) un LNF (A.Gardas organizācijas) ikbrīža domstarpības? Lai savlaicīgi izvēlētos par labu Jura Lavrikova vai Leopolda Ozoliņa viedoklim?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


lett 06.09.2005 23:04
Zel, ka Ziemele tomer izvairas no jautajuma par lesbiesu un geju tiesibam. Es domaju vinai, ka ECT tiesniesei, butu daudz ko teikt latvijas politikiem, nemot vera ECT diezgan progresivu tiesas praksi saja jautajuma. Zel ...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 06.09.2005 19:07
Interveetaajai - ja Jus esat to uznemusi uz savu rekinu, tad ludzu man piedot. Es ar to "autori" nedomaju Jus, bet gan to intervejamo.

Grecigais D.k. Jepifanijs

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IS 06.09.2005 18:57
Es esmu tā pati autore, kura tik ļoti ir progresējusi;) Varbūt tomēr var precīzāk, ar konkrētiem argumentiem. Citādi izklausās nepārliecinoši. Unpaldies par uzslavu;) Jā, un lai nebūtu "jāpiesārņo" komenti ar savstarpēju domu apmaiņu, kas principā neattiecas uz rakstīto, var rakstīt man uz e-passtu ilze@vestnesis.lv. Būšu priecīga uzklausīt komentārus un pamatotu kritiku.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 06.09.2005 18:41
Esmu lasijis sis pasas autores rakstus un varu teikt: vina tomer ir nedaudz progresejusi, jo, atskiriba no ieprieksejiem rakstiem, atklatu dumjibu un absurdu saja raksta nav. Cerams, ka autore reiz sasniegs savam amatam tik nepieciesamo profesionalo un cilvecisko briedumu.

Citi autora darbi
Olesen 255x203

Silta zaļa istabiņa 4 Autors:Ilze Sedliņa