Atslēgvārdi:

Ceļā uz divkopienu sabiedrību Latvijā 17

Valsts, kura var atbilst visām cilvēktiesību prasībām un kuras likumi attiecībā uz minoritātēm ir starptautiski atzīti par pilnīgi pareiziem, vienlaicīgi var būt iekšēji sašķelta un naida piesātināta.

Iesaki citiem:

Runājot par divkopienu sabiedrību un apstākļiem, kas var novest pie tās izveidošanās, ir jāņem vērā, ka politiskas vienkopienas sabiedrības izveidošana nebūt negarantē etniskas un lingvistiskas vienkopienas sabiedrības rašanos. Savukārt, ja politiskā vienlīdzība var veicināt dažādu grupu tālāku etnisku un lingvistisku atsvešināšanos, tad šie politiskās vienlīdzības jautājumi jārisina ārkārtīgi uzmanīgi. Manas pārdomas būtu jāuzskata par situācijas attīstības vienas iespējas ieskicējumu, kas radies, sekojot debatei par vēlēšanu likuma grozījumiem un latviešu valodas statusu. Bez nopietniem papildu pētījumiem ir grūti apgalvot, ka šāda veida attīstība mūs tiešām sagaida. Tomēr vēlos pievērst lasītāju uzmanību arī šādai iespējai. Ņemot vērā, ka politikas veidošanas procesi Latvijā pārāk bieži tiek balstīti nevis uz pētījumos gūtiem secinājumiem, bet gan uz dažādiem politiskiem apsvērumiem, vēlos arī aicināt rast līdzekļus šīs situācijas nopietnai pētīšanai un prognozēšanai.

Vienkopienas sabiedrības izveidošanās ne vienmēr nozīmē to, ka visa sabiedrība ir pilnīgi viendabīga, ka visiem ir viena dzimtā valoda. Par integrācijas pamatu var būt arī citas vērtības. Tomēr ir nepieciešams, lai starp dažādām grupām pastāvētu pietiekoši intensīva informācijas plūsma. Pretējā gadījumā atsevišķās kopienas var iekapsulēties, kā rezultātā nenovēršami palielināsies arī dažādie negatīvie uzskati par citām kopienām. Etnocentrisms, jeb uzskats, ka “mūsu” dzīves veids ir labāks un pareizāks nekā “viņējais”, ir parādība, kas raksturīga visām grupām. Tas sakņojas vienkāršā pieņēmumā, ka “mēs” dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam, tāpēc ka tā ir darījuši visi mums pazīstamie un tuvie cilvēki. Ja jau “viņi” no “mums” atšķiras, tad “viņi” kaut kur kļūdās. Ja nepastāv pietiekami labi kontakti un informācijas plūsma starp “viņiem” un “mums”, izpratne par to, ka “viņi” ir ne labāki, ne sliktāki, bet vienkārši atšķirīgi, nevar izveidoties. Turklāt, ar šādā veidā izolētām grupām ir iespējams arī viegli manipulēt, veicinot dažāda veida negatīvus uzskatus. Valoda ir viens no galvenajiem līdzekļiem, kas nodrošina informācijas plūsmu.

Pašlaik latviešu valodas pozīcijas sabiedriskajā telpā nostiprinās, bet tās vēl nevar aprakstīt kā dominējošas. Cilvēkiem, kas līdz šim nav zinājuši latviešu valodu, pastāv dažādi stimuli, lai to apgūtu. Svarīgi būtu noskaidrot, kuri stimuli ir paši būtiskākie šajā procesā. Man gribētos ticēt, ka vēlme iekļauties politikas procesos – iegūt pilsonību un tikt ievēlētam – nav starp pašiem svarīgākajiem iemesliem, kāpēc jāmācās latviešu valoda. Taču, ja tie ir paši būtiskākie, tad likumu izmaiņas, kas šo motivāciju samazinātu, var tik tiešām novest pie divkopienu sabiedrības veidošanās.

Ceļš uz divkopienu sabiedrību tad ietu caur pakāpenisku kontaktēšanās iespēju samazināšanos starp krieviski un latviski runājošajām sabiedrības daļām. Jau pašlaik novērojams, ka kļūst arvien mazāk latviešu, kas pārzina krievu valodu. Daudzos gadījumos latviešiem krievu valoda sadzīvē vairs nav nepieciešama. Ja krieviem vairs nebūs pietiekošas motivācijas apgūt latviešu valodu, un tās zinātāju skaits atkal sāks samazināties, pieaugs to iedzīvotāju skaits, kas savā starpā vispār nespēs sazināties. Līdz ar to plaisa starp latviski un krieviski runājošajām sabiedrības daļām varētu palielināties. Kā jau iepriekš minēju, šādās iekapsulējušās grupās arī parasti pieaug nepatika pret citām kopienām. Līdz ar to valsts, kura var atbilst visām cilvēktiesību prasībām un kuras likumi attiecībā pret minoritātēm ir starptautiski atzīti par pilnīgi pareiziem, vienlaicīgi var būt iekšēji sašķelta un naida piesātināta.

Līdz šim latviešu valodas nostiprināšanas politika ir bijusi balstīta uz dažādiem piespiedu pasākumiem. Šāda veida pieeja, protams, nav pati veiksmīgākā. Tomēr, ja runājam par ierobežojumu atcelšanu, vajadzētu pielikt pietiekošas pūles, lai piespiedu kārtā radītās motivācijas samazināšanos kompensētu un veidotu pozitīvu vēlmi apgūt latviešu valodu. Ja šāda veida jaunu risinājumu veidošanai netiks rasti pietiekoši resursi, tad nekritiska, vienpusēja pakļaušanās dažādu starptautisku organizāciju ieteikumiem var veicināt divkopienu sabiedrības veidošanos – tieši to, no kā šiem ieteikumiem būtu Latviju jāpasargā.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (17) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

okron 12.12.2002 22:38
Guščina k-gs integrēsies Latvijā,acīmredzot,tikai pēc nāves,visticamāk Latvijas kapsētā, uzlabojot biosfēru.

Kas attiecas uz reālas divvalodības ieviešanu Latvijā,es piekrītu pirmajam komentāram,ka Latvijā ,saglabājoties tikai krievu valodas informācijas telpu uztverošai populācijai un vienlaicīgi pieaugot tikai latviski runājošo skaitam{laukos},divvalodības briesmas Latvijā pieaug.

Nespēju vienīgi pieņemt,ka varētu pastāvēt Latvijas valsts,kur "Dievs svētī Latviju"būs pārtulkots krievu valodā!

Saprotu, ka kats cilvēks ir jāvērtē kā indivīds atsevišķi pēc padarītajiem darbiem,un,tāpēc nevar noliegt ,ka starp krieviem ir pietiekami daudz labu cilvēku,tāpat kā starp latviešiem,bet es neticu,ka reāli ir integrēt radikāli domājošu "ļimonovieti"vai pēc "djeržavas"alkstošu retrogrādu "komunistu".

Domāju,ka latviešiem reāls "glābiņš"ir" iejukt pūlī",jeb pašiem integrēties starp Eiropas tautām,maksimāli saglabājot visu latvisko.Paliekot 1:1 ar krieviem Latvijā, mēs riskējam ar reālu divvalodību un nākotnē arī ar radikāļu izraisītu asinsizliešanu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Guschins 22.11.2002 13:13
«Невыборы» - основа «недемократии» 11 лет назад, 15 октября 1991 года, вопреки данным нацменьшинствам во время Третьей Атмоды обещаниям, а также вопреки международному праву, в соответствии с которым население прекратившего свое существование государства имеет право на оптацию, т.е. на свободный выбор гражданства, Верховный Совет ЛР принял Постановление «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации», по которому все жители Латвии были принудительно поделены на граждан и неграждан. Принятие, а затем и реализация этого постановления означали отказ Латвийского государства от построения демократического политического режима, т.е. отказ от концепции государственности, сформулированной в лозунгах Третьей Атмоды «Латвия – наш общий дом!» и «Мы все в одной лодке!», и взятие на вооружение концепции национального государства, построенного по этническому признаку, которую отражал основной лозунг авторитарного режима Карлиса Ульманиса «Латвия – для латышей!»

Подготовка прихода к властиНужно отдать должное латвийской этнократии – ее сторонники хорошо продумали и безболезненно для себя осуществили план своего прихода к власти.

Все началось с массированной пропаганды исторической фальсификации – Латвия, мол, в 40-м году безвинно была оккупирована1, враг все еще остается на благословенной латышской земле, нация должна сплотиться перед лицом супостата…

К слову сказать, на этом этапе нацменьшинства в сторону не отбрасывались, с ними считались, поскольку именно от их волеизъявления зависило в конечном счете отношение к маленькой Латвии большого СССР.

Время с мая 90-го года по август 91-го – это время реального двоевластия в стране: существуют союзные и республиканские органы законодательной и исполнительной власти, две компартии (одна – на платформе КПСС, другая – с социал-демократическим уклоном), две прокуратуры, две структуры сил правопорядка. Естественно, что долго такая ситуация сохраняться не могла. И после провала августовского, 91-го года, путча Латвия с благословения России в одночасье стала независимой, а, значит, и государством с единой системой органов власти.

Теперь латвийской этнократии таиться больше было нечего, и она уверенно переходит в наступление, за несколько месяцев, по сути, разгромив избранный числом в 200 депутатов Верховный Совет. Начинается не судебная, поскольку на судебную власть положиться еще было нельзя, а политическая расправа над политическими оппонентами. Из Верховного Совета изгоняются сначала одни депутаты, затем – другие. Принимается не судебное, а политическое решение о запрете деятельности латвийской компартии.

Можно как угодно относиться к сегодняшней России и к действующей на ее территории Российской коммунистической партии, но у меня лично вызывает глубокое уважение тот факт, что одним росчерком пера Горбачева, под нажимом Ельцина, запрещенная Коммунистическая партия, сегодня продолжает в России действовать, потому что именно таким, нравится это кому-то или нет, было решение суда. В Латвии суда по делу компартии или по делу изгнанных из Верховного Совета депутатов никогда не было. Место суда занял политический произвол. И именно эта внесудебная расправа над инакомыслящими и стала главным средством, обеспечившим принятие 15 октября важнейшего для страны решения, означающего, что Латвия сворачивает с пути построения демократического государства и объявляет о начале строительства ЛАТЫШСКОЙ Латвии.

Разделяй и властвуй!Принятие Верховным Советом 15 октября 1991 года Постановления «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации» вызвало радость в стане этнократии и огромное разочарование у всех тех, кто надеялся и боролся в период Третьей Атмоды за построение в Латвии демократического государства. Стало понятно, что лозунги вроде «Латвия – наш общий дом» и «Мы все в одной лодке» на самом деле способствовали лишь обману нелатышей. Обман – это не то, что содействует сближению. И общество раскололось. Государство и политики правящей и околоправящей коалиции обманутыми людьми стали восприниматься как символы предательства, лжи и лицемерия, что, однако, самих политиков вовсе не смущало. Обосновывая свою позицию по этому вопросу Андрей Пантелеев, лидер партии «Латвияс цельш», в частности, говорил: «Теоретически у латышей была возможность честно бороться за свою независимость с оружием в руках. И это привело бы к кровавым столкновениям. Гораздо разумнее выглядел другой путь – попытаться легальными средствами проникнуть в существовавшие в то время структуры власти, а для этого были необходимы голоса – ведь тогда голосовали все жители Латвии. И мы сознательно говорили, что наша цель – так называемый нулевой вариант. Да, это была сознательная ложь, которая помогла избежать человеческих жертв» (Цит. по: М.Круминя. Интеграция этнических меньшинств в Латвийской Республике. – Рига, 1997, стр. 12-13).Выборы по-латвийски, или этнический «джерримандеринг»

Для реализации своих политических целей этнократия с 1991 года использует один-единственный, но важнейший политический инструмент – выборы, которые после 1991года больше не являлись демократическими, поскольку выборы, проводимые в Латвии после 1991 года, больше не были ни свободными, ни честными, так как треть жителей страны была принудительно лишена Латвийским государством политических прав, и эти жители, по сути, стали ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПРЕССИРОВАННЫМИ лицами в новой Латвии.

После 1991 года выборы в Латвии перестали быть всеобщими и их с полным основанием можно характеризовать как выборы, проводимые в условиях этнического «джерримандеринга».

Термин «джерримандеринг» был взят на вооружение политической наукой еще в 19 веке, после того как в 1842 году губернатор штата Массачусетс Э.Джерри так «раскроил» территорию штата на избирательные округа, что заранее обеспечил себе победу на выборах. Этот случай стал хрестоматийным примером недемократической организации выборов. В Латвии о «странной» нарезке избирательных округов оппозиция не раз говорила перед выборами в V и VI Сеймы, но отстоять свою точку зрения в суде почему-то никто из оппозиционеров так и не решился.

Однако если факт традиционного «джерримандеринга» в Латвии так и остался не доказанным, то этнический «джерримандеринг» в особых доказательствах не нуждается, поскольку с согласия законодательного органа страны осуществляется на протяжении всех лет существования Второй Латвийской республики.

Суть этнического «джерримандеринга» в том, что пришедшие к власти в Латвии национал-радикальные политические силы своим решением поделить все население страны на граждан и неграждан, а также принятием недемократического закона о гражданстве заранее обеспечили себе победу на выборах, проводимых в течение достаточно длительного периода времени.

Последствия 15 октябряПосле принятия Верховным Советом ЛР постановления «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации» в Латвии в рамках формирующейся политической системы, с присущими ей такими признаками демократии, как парламентаризм, регулярно проводимые выборы на уровне государства и самоуправлений, которые, правда, больше не являлись демократическими, свобода слова, свобода собраний и т.д., стал быстро формироваться этнократический политический режим, содержание и цели которого объективно противоречили содержанию и целям демократической политической системы, поскольку цель пришедших в результате переворота к власти политических сил сводилась к тому, чтобы посредством законодательства создать такие условия, при которых нелатыши не только не могли бы претендовать на равноправное с латышами участие в управлении государством, но даже перспектива их дальнейшего существования в государстве жестко бы ограничивалась политикой на принудительную ассимиляцию.

Проведение после 1991 года выборов в условиях этнического «джерримандеринга» обусловило возникновение серьезнейшего противоречия в государстве: содержание и задачи политической системы перестали соответствовать тем задачам, которые ставил и решал политический режим. В результате с 1991 года, по сути, идет постоянная борьба между провозглашаемыми политической системой демократическими принципами построения государства и перечеркивающей эти принципы повседневной практикой этнократического политического режима. То есть, с одной стороны провозглашается необходимость принятия демократического законодательства, а с другой – принимаемые законы и последующая практика их применения носят откровенно дискриминационный по отношению к национальным меньшинствам характер. Говорится о том, что у всех жителей Латвии имеются равные стартовые возможности, и в то же время на всех уровнях откровенно лоббируются интересы латышей в ущерб интересам нелатышей. Провозглашается незыблемость свободы слова и в то же время жестко ограничивается право распространения информации на негосударственном языке посредством электронных масс-медиа. Добавлять к этому, что за 10 лет существования Второй республики сформировался почти на 100% чистый в этническом отношении чиновничий аппарат, кажется, уже и нет смысла – это и так понятно.

Существование на протяжении 10 лет в Латвии этнократического политического режима привело, как минимум, к четырем важным последствиям: а) было сформировано ущемляющее права нелатышей этнократическое законодательство; б) этнократическая практика применения этого законодательства в повседневной жизни, в том числе и в судопроизводстве, стала нормой, в) у значительной части латышского населения сформировалось этнократическое сознание, исходящее из ложного представления о том, что ЛАТЫШСКАЯ Латвия – это и есть ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ Латвия и г) при косвенной поддержке государства были созданы объективные условия для появления исповедующих идеологию крайнего радикализма движений, как крайне правого, так и крайне левого толка.

Однако спор между сохраняющей все еще робкую верность принципам демократии политической системой государства и этнократическим политическим режимом не закончен. Более того, остаются призрачные надежды на то, что постепенное вхождение Латвии в Европу все же будет способствовать тому, что планы этнократии претерпят некоторые, демократические, изменения, т.е., хотя и очень не хочется, но делиться властью с нацменьшинствами этнократии все же придется, а это в итоге приведет к неизбежной демократизации политического режима.Бастионы латвийской демократии

На сегодняшний день таких бастионов, к сожалению, не так уж и много. Назову лишь русскоязычную прессу, единичные масс-медиа на латышском языке, отдельные, не зашоренные национальным вопросом или внутренними дрязгами, опять же русскоязычные общественные организации, в первую очередь ЛАШОР, русскую школу и готового пойти на выборы демократически ориентированного латвийского избирателя. И это, пожалуй, все.У меня нет сомнений в том, что навязанная Латвийским государством негражданам натурализация от

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

regt78 12.07.2002 22:43
1) Bija tada kopeeja valsts ka padomju savieniiba. Tapat, ka eiropas savieniibaa visiem driksteeja braukt uz citiem padomju valstim. Latvijaa saka celties daudz dziivoklju un rupniicu. Ta, ka neviens negribeeja citur gaidiit 20 vai veel vairaak gadus lai dabuutu dziivokli, visi braukaaja uz Riigu, vai arii uz citam zemem. Vai tad krievi ir kolonisti tikai taapeec, ka vini izmantoja to, ko viniem deva? Bija viens valsts. Visiem nebija viegli, daudzi nevareeja braukt uz arzeemem, un taapeec, ka baltiijas valstis skieta visiem, ka arzemes arii devas sheit. Un tas nebija nekas slikts.(tiem laikiem)

2) Eiropas Savieniiba. Es domaaju, daudzi krievi atstaas jusu zemi. Tas tachu ir pieks latvieshiem. Latvju Latvija. nu tad pie jums brauks visi nigeri, un vinji diez vai runaas latviski. Vinji sanems eiropas pabalstus un runas savaa valodaa. Viniem tapat bus labi, bez latvieshu valodas. Viniem bus uz to tiesiibas.

3.) Valoda. Es neprasu krievu valodu Latvijaa, kaa 2 valsts valodu. Ja arii ta buutu, nebuutu ne labi, ne slikti. Buutu tieshi taa, ka ir tagad. Man pasham dazhreiz gruuti runaat latviski, jo visi var runaat krieviski, un kad man kaut ko prasa latviski es atbildu krieviski. Bet gadas, ka runaa tikai latviski, tad es arii runaaju latviski. Vajadziiga prakse, dazhi baidas runaat cita valodaa. Muusu latvieshu valodas skolotaja krievu valodu gandriiz nezin. Un vajadzeeja runaat latviski. Un es domaaju ka tas ir labi. Jabuut draudziiga atmosfeera un latvieshiem arii jabuut draugi krievi, kuriem vini palidzeetu sakt runaat latvieshu valodaa. Ja jus cieniisiet krievus, vini cenis jus. Paskatities uz Lietuvvu. Vini deva visiem pilsoniibu. Visi ljoti atri integreejas, pat dazhi veci cilveeki maca valsts valodu. Vini ir savas valsts pilsoni. Vini ir par savu valsts.Vini cien to valodu. Lietuvaa nav ne vienas krievu aviizes, tikai divreiz nedelja vini var lasiit tulkotu lietuvas aviizi. Un viniem pietiek.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Latvietis 30.06.2002 18:56
ziniet, bet tomeer- krievi sacks... nu labi, nedabuusim mees viinjus vairs atpakalj uz to vinju krieviju, bet tomeer...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

karlis 25.04.2002 23:13
Atbalss,
>Bet izjust netaisnību un to, ka kādam nodarīts pāri,ir ļoti dabiski sabiedriskajam cilvēkam.

Piekrītu. Tāpēc arī proponēju augstāk izklāstīto viedokli.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Atbalss 24.04.2002 08:47
Karlis,

Kurš tad uz mūsu zemes nav laimes meklētājs?Es nedomāju ka jūs piedzimat ar idejām.Bet izjust netaisnību un to, ka kādam nodarīts pāri,ir ļoti dabiski sabiedriskajam cilvēkam.Sabiedriskais cilvēks ir ļoti daudzkārtains "pīrāgs".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

karlis 21.04.2002 12:43
Atbalss,
No tiesiskā viedokļa, krievi ir kolonisti un latvieši ir tauta, kura savā galvaspilsētā ir mazāk nekā puse.
No cilvēciskā viedokļa, liela daļa Latvijas krievi vienkārši ir laimes meklētāji (līdzīgi kā Znaroks), kas pie pirmās izdevības gatavi pamest savu "pašreizējo dzīves vietu". Tāpēc ikviena Latvijas pilsoņa pienākums ir veicināt, lai pēc iepsējas vairāk šo Latvijas krievu, jeb Eiropas terminoloģijā "nelegālo imigrantu" aizlasītos no šejienes. Pie sava "īstā tēva" (kā jūs izteicāties), kas mīt Krievijā.
Ņemot gan vērā faktu, ka šis "īstais tēvs" Krievijā kā likums ir pillā un bez kapeikas kabatā, vietējie krievi nekādas īpašās radnieciskās saites ar viņu atsakās atzīt. Tad nu arī ir iekrampējušies nedaudz labklājīgākajā Latvijā. Taču laiks visu noliks savās vietās. Tā teikt, sadalīs bērnus pa ģimenēm.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Atbalss 19.04.2002 09:39
No astrologijas viedokļa,krievi Latvijai ir bērni,kuri grib kaut ko pierādit savam tēvam.Tēvs izskatās ļoti bārgs un audzina tos ar žagaru.Bērni ir ieslēgušies sevī un nicina tēvu.Viņu prāts ir viegli uzbudināms,viņi vai nu pakļaujās vai nē disciplīnai.Tēvs(vara) ir pārliecināts,ka zin,kādai ir jābut patiesībai.Tikai bērna sasniegumi spēj parliecināt tēvu,bet bērnam tas jau ir vienalga. - Tā arī ir atbilde uz daudzām musu sabiedrības problēmām. (Kad pastāv tāds diktāts,vai mēs varam kaut ko secināt brīvi?) Latviešu bērni,grib atrāk kļut par tēviem, - tas arī ir pārliecināšanās veids.Vini pakļaujās diktātam,jo biežāk tikuši lutināti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

"Visu Latvijai!" 14.04.2002 13:02
LATVIJĀ JAUNS ETNISKO PROBLĒMU PORTĀLS www.javl.tk !!!

No 15. aprīļa jauniešu apvienības "Visu Latvijai!" majas lapa www.latvians.lv/javl sāks darboties kā ETNISKO PROBLĒMU PORTĀLS. Tas nozīmē, ka tajā regulāri tiks publicētas objektīvas ziņas par etniskajām problēmam Latvijā, par jaunumiem nacionalajā politikā, tiks publicēti dažādi uzskati, kā problēmas risināt. Apmeklētajiem būs iespējas izteikt komentārus un piedalīties interaktīvajās aptaujās.

Jauniešu apvienība "Visu Latvijai!" par savu mērķi uzskata neatkarīgu, demokrātisku un latvisku Latviju. Apvienībai ir savs viedoklis, kā to nodrošināt, bet mēs apzināmies, ka nevaram savu viedokli uzspiest citiem. Mēs varam diskutēt, uzklausīt, censties pārliecināt, tikt pašiem pārliecinātiem... Ar šādu mērķi tiek radīts jaunais portāls.

Apvienība "Visu Latvijai!" aicina politologus, politiķus, nevalstiskās organizacijas un visu tautu piedalīties diskusijā par jautājumiem, kas skar mūsu tautas un vasts nākotni.

Portāla adrese: www.latvians.lv/javl
vai www.javl.tk

Apvienības kontakttālrunis: 9830745,
E-pasts: JAVL@navigators.lv

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

zvaigzne 11.04.2002 19:27
Autor!

Ari es ar lielu interesi lasu Jusu rakstus Latvijas publiskaja telpaa. Vien shoreiz gribas ar nozheelu izsaukties "Ak!!!!!!!!!!"

<< Pašlaik latviešu valodas pozīcijas sabiedriskajā telpā nostiprinās, bet tās vēl nevar aprakstīt kā dominējošas. Cilvēkiem, kas līdz šim nav zinājuši latviešu valodu, pastāv dažādi stimuli, lai to apgūtu. Svarīgi būtu noskaidrot, kuri stimuli ir paši būtiskākie šajā procesā.>>

Nu, vai tad kada akluma kaite piemetusies, vai? Nekas taksj nenostiprinaas! Pirmajos neatkaribas gados vel latvisju valodu vareja dzirdet Rigas ielas, bet tagda - nekaa!!! Februari biju atbrauksi uz Latvijas galvaspilsetu Rigu no netalajam arzeme, kur paslaik maacos. Ejot par Brivibas bulvari un Kalkju ielu no krustojuma ar Lacplesa ielu lidz par krastmalai, bija tik nozheelojami nedzirdet latviesju valodu!!! Jo ipasji pie Brivibas piemineklja, Laimas pulkstenja, McDonalda, Hansabankas un Pepsi Foruma skaneja krievu un anglju valoda. Draudzene mierinaaja- latviesji nedeljas nogalee tacju uz laukiem aizbraukusji.

Mana subjektivaa sajuta zinjo, ka valsts politiskaja telpaa starptautiska spiediena rezultataa varbut ir radusjies politiski un ekonomiski stimuli valodas apgusjanai, bet patiesi nacionali, patriotiski un lojalitaati Latvijas valstij veicinosji stimuli sen jau kaa ir izzudusji no dienaskartibas.

VAI LATVIJAS POLITIKI, IEREDNJI, ATBILDIGAS PERSONAS UN PETNIEKI GRIB REDZET SABIEDRIBAS INTEGRACIJU TIKAI UZ PAPIRA = LAI CIPARI UN LIIKNES UN EXCEL TABULAS LABI IZSKATAS ATSKAITEES STARPTAUTISKIEM FINANSETAJIEM ???

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

"Visu Latvijai!" 02.04.2002 17:04
Ja Latvijā būs divas valsts valodas, tad neredzu vairs nepieciešamību pēc Latviešu valodas, jo krievu valodu zina vairums Latviešu, lai gan pretējā pusē situācija ir atšķirīga. Protams, arī mēs piekrītam, ka valoda nav tikai saziņas līdzeklis, tā ir daļa no katras tautas garīgās bagātības. Taču realitāte pierāda, ka šodienas cilvēksir meteriālistisks - viņa personīgais ieguvums ir svarīgāks par abstraktām vērtībām. Zinot šobrīdējo etnisko sastāvu Latvijā, zinot Latviešu valodas izplatību lielākajās pilsētās, zinot starptautiskās anglicisma tendences, nav grūti prognozēt, kas notiks ar Latviešu valodu, ja tā vairs nebūs kā praktiska nepieciešamība katram Latvijas pilsonim.

Latvijā vienmēr ir bijusi tikai viena valsts valoda, kas arī ir saprotami, apzinoties, ka Latvija ir vienīgā vieta, kur Latviešu valodai netraucētai attīstīties. Ar krievu valodu situācija ir diametrāli pretēja. Tajā runā apmēram simts reižu vairāk pasaules iedzīvotāju, nekā Latviešu. Krievu valoda ir valsts valoda Krievijā. Krievu valodu tās zemē neviens neapdraud.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

"Visu Latvijai!" 02.04.2002 16:45
Protams, ka Latviešu valodas apguvei jānodrošina labvēlīga augsne. Tikai tad nu vietā būtu piemetināt, ka valodas nav vienīgais rādītājs, kas liecina par sabiedrības vienotību de fakto. Sabiedrības sašķeltības galvenais rādītājs šodien ir atšķirīgās politiskās intereses. 77% krievvalodīgo skolēnu nemainīs uzskatus, ja pat iemācīsies Latviešu valodu, jo dzimtā tik un tā būs krievu. 8. martu kā svētku dienu krievvalodīgie gribēs, neatkarīgi no valodas prasmes. 17. jūniju kā Latvijas okupācijas dienu viņi neatzīs, tikai no tā, ka iemācīsies Latviešu valodu... Taču viens ir skaidrs - Latviešu valodas zināšanas palielinās krievvalodīgo iespējas iegūt pilsonību un līdz ar to noteikt politisko stāvokli valstī. Naturalizējot lielāko cilvēkus, kuru politiskās intereses ir pretējas Latvijas tautai, mēs veicinām divkopienu sabiedrību. Var rasties jautājums, bet vai tad lielais nepilsoņu skaits nav vēl lielāks cēlonis divkopienu sabiedrībai. Pirmkārt, nē, jo nepilsoņi nevar tik lielā mērā ietekmēt politisko stāvokli, otrkārt, nē, jo tieši uz nepilsoņiem ir jāorientē repatriācijas politika.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

gerson 31.03.2002 08:17
Vai divas valsts valodas nevar uzlabot komunikaaciju starp abaam grupaam? Viss buus rakstiits divaas valodaas. Ja viena grupa veeleesies izteikties, tad abaam grupaam tas buus pieejams saprotamaa valodaa. Piekriitu informaacijas apmainjas nepiecieshamiibai, bet vai divu sabiedriibu pastaaveeshana Latvijaa nav saistiita arii ar ciinju par kontroli /? Varbuut, ka kaads ir lietas kursaa par Latvijas nmacionaalo kopproduktu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

karlis 28.03.2002 15:26
Cik man zināms, Anšlavs Eglītis ļoti labi runāja krieviski. Kā nekā rakstnieks skolas gaitas uzsāka cariskajā Krievijā.
Lai vai kā, ne jau krievu valodas vai kultūras nezināšana ir pamatā tam, ka ļaudīm ir problēmas ar krievu mīlēšanu. Drīzāk otrādi.

Piemēram, man ir bijusi tā "laime" skoloties krievu bērnu dārzā un rotaļāties ar krievu bērniem smilšu kastē. Domāju, ka īpaši nesamelotos, ja apgalvotu, ka pazīstu krievus. Neko sliktu nevaru teikt ne par krievu valodu, ne kultūru, ne cilvēkiem.

Taču man vienmēr Latvijā ir bijusi vēlme pirmkārt runāt un, otrkārt, dzirdēt latviešu valodu. Piekritīsiet, - visai dabiska vēlme. Tomēr, dzīvojot Rīgā, man allaž tas ir radījis problēmas. Rīgā, Latvijas galvaspilsētā, krieviskais nospiež latvisko. Nav runa par ministriju gaiteņiem, bet par ielu.

Ar šo situāciju nācās samierināties padomju laikos. Bet šodien - neatkarīgā Latvijā?! Galu galā Latvija ir Latvijas pilsoņu valsts. Neviens nevar piespiest mani akceptēt šeit iebraukušos krievus. Neliekuļošu, esmu ar kājām, rokām par to, lai viņi laižās prom uz Krieviju. Ja kādam ir citi reālāki situācijas risinājumi, labrāt ar tiem iepazītos. Līdz šim gan dzirdēts tikai viens - integrācija. Taču būsim reālisti - integrācija ir utopija, kas tikai novilcina situācijas risinājumu. Daugavpilī 15 no 17 skolām ir krievu. Pēc 2 gadiem tās tiks pārtaisītas par latviešu. Interesanti kā??? Vai tas ir reāli?

Realitāte brēktin brēc pēc dekolonizācijas, vai arī pēc krievu valodas kā otrās valsts valodas. Tā, kā tagad ir, tā nevar turpināties: visa valsts pārvalde ir 100% latviešu rokās, bet iedzīvotāji ir 50% krievu. Kāpēc gan Latvijas parlaments tā vilcinās ar Minoritāšu konvencijas ratifikāciju? Esam taču tiesiska valsts. Tāpēc, ka līdz ko būsim to ratificējuši, krievu valodai būs jātop par otru valsts valodu. Tas arī gluži loģisks risinājums pašreizējai situācijai - puse tak te ir krievi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Klavs Sedlenieks 28.03.2002 13:47
Es šeit vairāk runāju par informācijas plūsmas iespējamību starp dažādām kopienām. Nodalījums - divkopienu/vienkopienas ir, protams, relatīvs. Vienā šī spektra galā ir sabiedrība, kurā ir divas (varbūt vairākas) grupas, kuras savā starpā nekontaktējas un nespēj kontaktēties (divkopienu sabiedrība), bet otrā galā - sabiedrība, kur starp dažādām grupām notiek intensīva informācijas plūsma visos virzienos (integrēta vienkopienas sabiedrība). Pašlaik informācijas apmaiņa starp latviski un krieviski runājošām grupām notiek pateicoties galvenokārt sabiedrībā plaši izplatītajām krievu valodas zināšanām. T.i., latvieši pārsvarā zina krievu valodu un, ja nepieciešams, to arī lieto. Pēdējā laikā arī arvien vairāk krievu runā latviski, tādā veidā palielinot savas iespējas saņemt informāciju no latviski runājošās sabiedrības daļas. Savā rakstā es paužu bažas, ka šis process varētu apstāties - samazinātos cilvēku skaits, kas vispār spēj sazināties.

Kas attiecas uz mani - ar prieku paklausos arī krievu radio tajos pašos maršruta autobusos. Tā ir reta reize, kad to dzirdu, bet man tas palīdz izprast krievus un redzēt, ka viņi nebūt nav tik briesmīgi, kā to, piemēram, apraksta Anšlavs Eglītis savos romānos. Cik man zināms, Eglītis krieviski nerunāja, pēckara Latvijā nebija rādījies un viņam neatlika nekas cits, kā sīvi ienīst visu krievisko.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

karlis 28.03.2002 12:24
Divkopienu sabiedrība mums jau ir. Tā nav nedz jāveido, nedz jāizvairās no tās.
Ir puse krievu, - un puse latviešu. Nav gadījies dzirdēt, ka uz ielas skanētu baltkrievu, ukraiņu vai poļu minoritāšu valodas.

Krievi, kas pārsvarā ir iebraukuši šeit pēc 2. pasaules kara, turpina runāt krieviski arī neatkarīgajā Latvijā. Un kas gan viņiem var to pārmest? Cilvēki runā savā dzimtajā valodā. Skatās savu televīziju, lasa savas avīzes, svin savus svētkus.

Man, kā Rīgā dzīvojošam latvietim, biežāk nākas dzirdēt un redzēt krievus nekā latviešus. Neslēpšu, jūtos neomolīgi šādā situācijā. Vēl vairāk, man pamazām sāk jau riebties kāpt ikrīta maršruta taksometrā, kur atkal un atkal skan krievu radio, kas ziņo par Denisa vārda dienu, piebilstot, ka pēc vietējā kalendāra var svinēt arī Guntas.

Angliski ir labs teiciens "I am sick and tired of this". Tas precīzi raksturo manas sajūtas. Man līdz kaklam ir apriebies, ka savā pilsētā un valstī es nevaru runāt un saklausīt savu dzimto latviešu valodu. Pastāv nerakstīts likums: ja runā krievs ar latvieti, saruna noris krieviski. Tā bija padomju laikos, tā ir arī tagad. Ministru prezidents aizbrauc uz Daugavpili un risina sarunas krieviski.

Dažbrīd gribās kaukt kā sunim mēnesnīcā, par to, cik nožēlojama ir šī situācija, par to, cik divdomīgas ir mūsu sajūtas, dzīvojot līdzi mūsu sportistiem un domājot par valsti kopumā.

Latvijas Institūts nesen laida klajā video klipu "Welcome to Latvia", kur redzami visi mūsu valsts ievērojamākie sasniegumi un notikumi. Cita starpā tur pavīd Aigars Fadejevs, kas gūst olimpisko sudraba medaļu. Taču, latvieši mīļie, vai tad šajās pašās Olimpiskajās spēlēs mūsu valsts neguva arī zelta medaļu?
Šī, lūk, ir tā divkosība, kas neļauj latviešos attīstīties patriotismam. Visi muld par integrāciju, aģitē par naturalizāciju, taču savās sirdīs tā īsti nepieņem krieviski runājošu Latvijas olimpisko čempionu.

Es labi saprotu šādas sajūtas. Priekš kam mums Latvijas čempions, kas nemāk latviešu valodu? Priekš kam mums Latvijas pilsonis Znaroks, kas atsakās no pilsonības kolīdz dabū darbu Vācijā?

Lai Dievs dod, ka pienāktu diena un Latvijā, Rīgā un Daugavpilī atkal skanētu latviešu valoda!
Pieņemu, ka šādi (neitrāli) formulēta šī doma nevarētu radīt bažas par nacionālā naida kurināšanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

klasters 27.03.2002 14:21
Klaavam Sedleniekam. Kaa jau tiku soliijis,esmu kljuvis par centiigu juusu publiskoto tekstu lasiitaaju.Nu par sho rakstu galu.

Divkopienu sabiedriiba nenoliedzami ir analiizes veerta probleema,tomeer pirms diskusijas, puseem vajadzeetu preciizi vienoties jautaajumaa par to ,kas ir vienkopienas un divkopienas sabiedriiba.Preteejaa gadiijumaa diskusijas priekshmets zaudee jeegu.Tajaa iesaistiitaas puses var stundaam plosiities taa arii nesaprotot ,ka runaa par dazhaadaam lietaam.Varbuut varu juus ,kaa ieveerojamu speciaalistu ,luugt uzrakstiit ,kaadu saturu juus ieliekat shajos jeedzienos...

Saistītie raksti