Atslēgvārdi:

Ar Korānu uz demokrātiju 98

Labākā garantija sekulārismam Turcijā ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, rīcībspējīga opozīcija un brīva prese jeb, citiem vārdiem sakot, Turcijas demokrātijas nobriešana un konsolidācija, kā arī virzība uz Eiropas Savienību.

Iesaki citiem:

Abdullas Gila ievēlēšana par Turcijas prezidentu iezīmē pavērsiena punktu valsts vēsturē. Pirmo reizi kopš sekulārās republikas dibināšanas 1923.gadā par valsts galvu ir kļuvis konservatīvs musulmanis. Pirms tam, jūlijā, Gila pārstāvētā reliģiski konservatīvā, bet ekonomiski liberālā Taisnīguma un attīstības partija (AKP) guva pārliecinošu uzvaru parlamenta velēšanās, kas tika sasauktas pēc sekulārās opozīcijas un armijas iebildumiem pret Gila kandidatūru prezidenta amatam.

Daudzi novērotāji gan Turcijā, gan ārzemēs šīs parlamenta un prezidenta vēlēšanas uztvēra kā cīņu starp sekulārajiem un reliģiskajiem spēkiem par Turcijas nākotni. Demokrātisku vēlēšanu rezultātā AKP ieguva varu parlamentā, valdībā un tagad arī savu kandidātu prezidenta amatā. Vai notikušais signalizē, ka AKP vadībā Mustafa Kemala Ataturka dibinatā sekularā republika varētu tikt aizstāta ar teokrātisku režīmu? Vai Turcijā iespējama Eiropas stila sekulāra, liberāla demokrātija, kas vienlīdzīgi respektē gan sekulāro, gan ticīgo tiesības, brīvības un dzīves stilu? Uz šiem jautājumiem atbildi mēģināšu rast šajā rakstā.Modernie islāmisti

AKP izveidojās šā gadsimta sākumā, atskaldoties no Turcijas islāmiskās kustības, kura ideoloģijas un darbības metožu (atskaitot terorismu) ziņā bija visnotaļ tuva arābu fundamentālistiskajām organizācijām, piemēram, Musulmaņu brālībai. Turcijas islāmistu idejiskās nostādnes bija dziļi reakcionāras, ksenofobiskas un antisemītiskas. Viņi stingri iebilda pret valsts prorietumniecisko orientāciju, tirgus ekonomiku, sakariem ar Izraēlu, aicināja izstāties no NATO un atteikties no integrācijas Eiropas Savienībā (ES), tā vietā pārorientējot iekšējo un ārējo politiku par labu musulmaņu vērtībām un solidaritātei. Šādu uzskatu nesējs, Turcijas islāmiskās politikas patriarhs Nedžmetins Erbakans uz īsu laiku kļuva par premjerministru 1996.gadā, taču sekulārās sabiedrības un armijas spiediena dēļ bija spiests atkāpties, bet viņa Labklājības partija (Refah parti) tika aizliegta pēc Konstitucionālās tiesas sprieduma par «pret-sekulāro darbību». Šāds iznākums veicināja islāmiskās kustības sašķelšanos — jaunākā, modernākā un labāk izglītotākā partijas daļa apzinājās pragmatisma un mērenības nepieciešamību un izveidoja AKP.

Vēl lielāku lomu islāmiskās kustības evolūcijā nospēlēja sociālās pārmaiņas, kas sākās islāmistu tradicionālajos bastionos Anatolijā (Turcijas Āzijas daļā) kopš premjerministra un vēlāk arī prezidenta Turguta Ozala veiktās ekonomikas liberalizācijas 80.gados. Šis process veicināja tradicionālo konservatīvo uzņēmēju, kas līdz šim bija viens no islāmiskās kustības pamatbalstiem, modernizāciju. No šīs vides izauga jauna efektīvu, konkurētspējīgu un uz eksportu orientētu uzņēmēju šķira, kas vienlaicīgi palika uzticīga konservatīvajām musulmaņu vērtībām. Šīs grupas apzīmējumam Rietumu presē pat ieviesies termins «islāma kalvinisti». Caur augošu pārticību, labāku izglītību un iekļaušanos globālajā ekonomikā minētā grupa izvirzījās par jaunu, konkurējošu eliti, kas līdzās tradicionālajai sekulārajai Stambulas, Ankaras un Izmiras elitei sāka pretendēt uz lielāku teikšanu valsts lietās. «Islāma kalvinisti» ir pragmatiķi, kas vairāk ir ieinteresēti stabilitātē, labklājībā un ekonomikas augšupejā nekā radikālā režīma maiņā, tāpēc šīs jaunās buržuāzijas prioritāte ir ES ar tās milzīgo tirgu, nevis islāma revolūcija un šariāta ieviešana. Tieši šī grupa ir viens no ietekmīgākajiem AKP sociālajiem balstiem, un AKP līderi Redžeps Tajips Erdogans, Gils un Ali Babadžans ir tās spilgtākie pārstāvji.

AKP pirmā valdība pēc uzvaras vēlēšanās 2002.gadā parādīja savu pragmatismu, par galveno prioritāti izvirzot reformas, kas tuvinātu Turciju ES. Reformu process nodrošināja stabilitāti, iespaidīgu ekonomikas augšupeju, uzlaboja kurdu minoritātes tiesības un pavēra iespēju atrisināt Kipras konfliktu. Īpaši zīmīgi, ka pretēji sekulāristu bažām, AKP turpināja un padziļināja iepriekšējās sekulāristu valdības reformas sieviešu tiesību jomā. Turcijas sievietes pirmo reizi ieguva plašas tiesības Ataturka reformu rezultātā — viņām piešķīra balsstiesības (ievērojami agrāk nekā daudzās Rietumeiropas valstīs), ģimenes un sieviešu statusu sāka noteikt nevis reliģiskās tiesības (šariāts), bet Rietumu stila civilkodekss. Taču šo reformu augļus reāli izbaudīja tikai samērā neliela sieviešu grupa — parasti valsts Rietumos esošo lielo pilsētu iedzīvotājas. Liela daļa Turcijas sieviešu, īpaši Austrumu reģionos, turpināja dzīvot striktos patriarhālās morāles un kontroles žņaugos. ES inspirēto reformu procesā Turcijas konstitūcija tika papildināta ar apņemšanos veikt nepieciešamos soļus sieviešu un vīriešu vienlīdzības nodrošināšanai. Vēl zīmīgāk ir tas, ka tika radikāli reformēts Kriminālkodekss, no kura pazuda visas atsauces uz ģimenes godu, kaunu, nevainību, sabiedriskām paražām, kā arī tika atcelti jebkādi atvieglojumi sodiem par izvarošanu, tajā skaitā laulībā. Izvarošanu sāka uzskatīt par sievietes individuālo tiesību pārkāpšanu nevis ģimenes goda aizskaršanu, un vīrs arī legāli vairs nav ģimenes galva. Protams, šādu radikālu reformu īstenošana prasa ne tikai legālu, bet arī vērtību revolūciju sabiedrībā.Sekulāristu bažas

Vai AKP līdzšinējais sniegums sociālo un politisko reformu ziņā nozīmē, ka sekulāro aprindu bažas par slepeniem plāniem islamizēt Turcijas sabiedrību ir nepamatotas? Lielākā daļa Turcijas iedzīvotāju netic, ka AKP plāno ieviest reliģisku kārtību, un, kā rāda aptaujas, arī to nevēlas. Tomēr ievērojamam iedzīvotāju skaitam piemīt šādas bažas. No vienas puses AKP ir veikusi proeiropeiskas reformas, bet no otras puses daudziem šīs partijas līderiem un ierindas biedriem ir raksturīgs reliģiskais konservatīvisms, kas interpretē reliģiju samērā aprobežotā un atpalikušā nevis modernā un atvērtā veidā. To pierāda, piemēram, apsēstība ar galvassegu jautājumu. Musulmaņu Korāns rekomendē sievietēm ievērot pieticīgumu apģērbā, taču tajā nav konkrētu norāžu par galvas apsegšanu. Galvassegas, plīvuri un citi apģērba gabali, lai noslēptu sievietes ķermeni un matus, ir ortodoksālo viduslaiku islāma juristu izdomājumi. Daži no AKP līderiem un ierindas biedriem joprojām tic, ka galvassegas valkāšana ir ticīgas sievietes pienākums. Viņi nav mēģinājuši to uzspiest visām sievietēm, tomēr ir demonstrējuši tendenci atbalstīt vīriešus, kuru sievas valkā galvassegas, nozīmējot viņus svarīgiem amatiem un bieži reliģisko lojalitāti izvirzot augstāk par profesionālajām iemaņām.

Tiekoties AKP, īpaši zemākā līmenī, dažreiz tiek ievērota dzimumu segregācija — vīrieši un sievietes sēž atsevišķi. AKP arī nav bijusi īpaši pretimnākoša Turcijas liberālās musulmaņu sektas - alevītu - prasībām. Alevīti gadiem ilgi cīnās par reliģiskās minoritātes statusa atzīšanu, kas piešķirtu viņiem tiesības uz lūgšanas namiem un uz to, lai viņu bērni valsts skolās nav piespiesti mācīties valsts sankcionēto sunnītu islāma ticību. AKP valdība uz šīm prasībām nereaģēja, uzsverot, ka alevīti pieder nevis īpašajai minoritātei, bet ir daļa no musulmaņu vairākuma, un tāpēc īpaši noteikumi viņiem nepienākas. Bet neapšaubāmi visvairāk bažu par AKP «slepeno islāmisko dienaskārtību» izraisīja skandalozais mēģinājums ieviest kriminālatbildību par laulības pārkāpšanu, no kura gan Turcijas pilsoniskās sabiedrības un ES spiediena dēļ valdība atteicās. Arī AKP līderu nesenā islāmiskā pagātne vieš bažas. Piemēram, Erdogans vēl 90.gadu sākumā izteicies, ka demokrātija ir vilciens, no kura var nokāpt, sasniedzot gala pieturu. Gils ieņēma valsts ministra amatu Erbakana valdībā, kas radikāli iestājās pret ES. Daudzi sekulāristi apšauba, ka šie politiķi būtu patiesi mainījuši savus uzskatus. Tieši šo faktoru kopums nosaka sekulārās sabiedrības bažas par AKP patiesajiem nodomiem, un tas spilgti izpaudās masveida manifestācijās Turcijas lielākajās pilsētās, atbalstot sekulārismu. Pat ja šīs bažas ir pārspīlētas, AKP ir nopietni jāuztver ievērojamas sabiedrības daļas skepse.Garants — pati sabiedrība

Jāatzīst, ka daļēji AKP ir izdarījusi pareizus secinājumus un spērusi soļus, lai vēl vairāk kliedētu priekšstatus par sevi kā par «islāmiski orientētu» partiju. AKP kategoriski noliedz, ka tai ir saikne ar islāmisko kustību, un sauc sevi par konservatīvi demokrātisku partiju līdzīgi kā kristīgie demokrāti Eiropā. Jaunajā parlamentā no AKP saraksta ir ievēlēti daudzi deputāti, tajā skaitā arī vairākas sievietes, kas nelieto galvassegas. Šiem deputātiem nekad nav bijis sakara ar islāmisko kustību un viņi pārstāv partijas moderno seju. Savukārt daži politiķi no tradicionāli konservatīvā partijas spārna šoreiz velēšanās nepiedalījās. Premjerministrs Erdogans pēc vēlēšanām teica samierinošus vārdus par gatavību respektēt visu pilsoņu izvēli un kopīgi strādāt valsts labā. Arī jaunievēlētais prezidents Gila savā inaugurācijas runā uzsvēra uzticību sekulārismam, ko viņš definēja kā principu, kas garantē reliģijas un apziņas, kā arī dzīves stila un izvēles brīvību. Gila arī paziņoja par vēlmi konstruktīvi sadarboties ar armijas vadību un sekulārās sabiedrības pārstāvjiem.

Jaunizveidotā valdība, kurai kopumā ir mērens, proeiropeisks profils, par savām galvenajām prioritātēm ir pasludinājusi tālākas reformas ekonomikā un demokrātijas kvalitātes uzlabošanā, kā ari integrācijas ES atdzīvināšanu, nevis atcēluši, piemēram, aizliegumu valsts un mācību iestādēs atrasties ar tradicionālajām galvassegām. Lielākā daļa Turcijas sabiedrības, ieskaitot daudzus sekulāristus, kā arī valdība un prezidents varētu vēlēties šī aizlieguma atcelšanu, taču tas patlaban netiek izvirzīts par prioritāti. Sagaidāms, ka jaunā valdība un parlaments beidzot atcels vai reformēs bēdīgi slaveno Kriminālkodeksa 301.pantu, kas paredz kriminālsodu par "turciskuma aizvainosanu", uz kura pamata tika vajāts Nobela prēmijas laureāts Orhans Pamuks, kā arī nu jau nogalinātais armēņu žurnālists Hrants Dinks un daži citi pazīstami Turcijas rakstnieki un intelektuāļi. Turcijā arī ir sākušās diskusijas par 1980.gadā pēc militārā apvērsuma pieņemtās konstitūcijas aizstāšanu ar modernāku un ES vērtībām atbilstošāku, un arī tas gluži neliecina par islamizācijas plāniem.

Iespējams, vislielākais garants pret islamizācijas draudiem ir pati Turcijas sabiedrība. Turcijas islāma prakse ievērojami atšķiras no arābu valstīm vai Irānas, jo sekulārās tradīcijas Turcijā ir iesakņojušās dziļāk nekā citviet musulmaņu pasaulē, un tas skaidrojams ne tikai ar sekulārās republikas pastāvēšanu kopš 1923.gada. Daudzējādā ziņā pat Otomaņu impērija bija sekulāra valsts — liela daļa likumu, īpaši valsts pārvaldes un finanšu jomās, tika pieņemta, balstoties uz racionāliem apsvērumiem, kam nebija sakara ar reliģiskajām dogmām. Cits iemesls, kāpēc fundamentālismam nav spīdošu izredžu Turcijā, ir turku islāma saikne ar sufizmu, kas vairāk ir balstīts reliģijas misticismā un garīgumā, nevis radikālā politiskajā darbībā. Pētījumi apstiprina interesantu tendenci — ja arī Turcijas sabiedrība kopumā kļūst reliģiskāka, atbalsts šariāta ieviešanai ir samazinājies no 22% 1999.gadā līdz 9% 2006.gadā. Pretēji bieži skanošajam viedoklim arī galvassegas valkāšana pēdējos gados nav kļuvusi izplatītāka, bet tieši pretēji — ja pirms 10 gadiem tikai 27% turku sieviešu nesedza galvu, tad šodien to nedara jau ap 40%. Tas varētu liecināt, ka Turcijā veidojas unikāls fenomens musulmaņu pasaulē — postmoderna neortodoksāla reliģiozitāte.Nozīmīga arī opozīcija

Tātad var secināt, ka patlaban bažas par islamizācijas draudiem Turcijā AKP vadībā ir pārspīlētas. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka līdzās moderniem, proeiropeiskiem uzskatiem šajā partijā joprojām ir pārstāvētas arī tradicionālās konservatīvās pozīcijas, kas bauda pietiekami plašu atbalstu. Tas neliecina par teokrātijas draudiem, tomēr varas koncentrācija AKP rokās ilgtermiņā var novest pie lielāka reliģiskā konservatīvisma, kas radītu negatīvas sekas kultūras un sociālajā dzīvē. Agresīvāka reliģiozitāte var ari pasliktināt tolerances gaisotni, ar kuru Turcija atšķiras no pārejām musulmaņu valstīm. Tas nozīmē, ka sabiedrībai un Turcijas draugiem ārzemēs ir stingri jāvēro AKP darbība. Turcijas pilsoniskā sabiedrība, ieskaitot tās grupas (īpaši sievietes), kuras islamizācijas rezultātā varētu zaudēt visvairāk, jau ir parādījušas savus muskuļus, aktīvi lobējot reformas nacionālā un starptautiskā līmenī un aktīvi protestējot pret mēģinājumu kriminalizēt laulības pārkāpšanu.

Vitāli svarīgs jautājums Turcijas politikā ir rīcībspējīgas opozīcijas izveidošanās. Galvenā opozīcijas partija — Tautas republikāņu partija (CHP) — līdz šim nav apliecinājusi sevi kā nopietna alternatīva AKP. CHP vēlēšanu stratēģija faktiski balstījās tikai uz vienu saukli: "Sekulārisms ir apdraudēts, Turcija kļūst par otru Irānu". Minētā partija izvēlējās kareivīgu un radikālu opozīcijas stilu, kas tai ļāva konsolidēt sekulārā kodola balsis, bet liedza paplašināt savu sociālo bāzi. Armijas iejaukšanās politiskajā procesā skaidrojama tieši ar opozīcijas vājumu un nespēju veidot efektīvu alternatīvu valdībai. Taču pēc vēlēšanu rezultātiem armija vairs nevar tiešā veidā iesaistīties politikā, jo vēršanās pret populāro valdību un prezidentu var iedragāt tas autoritāti sabiedrībā un izraisīt asu pretreakciju.

Ilgtermiņā labākā garantija sekulārismam ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, rīcībspējīga opozīcija un brīva prese jeb, citiem vārdiem sakot, Turcijas demokrātijas nobriešana un konsolidācija. Sekulārajiem un reliģiskajiem turkiem jāpanāk sava veida jauna vienošanās (new deal) — jāvienojas par līdztiesīgu pastāvēšanu, kas balstītos uz Turcijas sabiedrības plurālistiskā rakstura atzīšanu un respektēšanu. Šajā sakarā vitāli nepieciešams ir atjaunot piebremzēto ES integrācijas procesu. ES ieguldījums demokrātiskās un sekulārās Turcijas nākotnē būs iestāšanās procesa turpināšana un veiksmīga tā pabeigšana ar Turciju Eiropas Savienībā.

* Rakstā paustas autora personīgās domas, ne Sociālistu grupas viedoklis.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (98) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

kosit - einaram 03.11.2008 20:26
jusu politika ir viss stulbaka!!!!jus esat ciekuri

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Xenu 25.04.2008 11:05
Bet ar ko mēs ksenofobi labāki par citiem, lai viņus mācītu? www.NoGBA.com

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Grāls - Ahmeds 25.02.2008 17:52
Es nezinu Tavu dusmu iemeslu.

Bet, man liekas, ka prof. Taivāns ir viens no tolerantākajiem Islāma skaidrotājiem Latvijas multi bezkultūras sabiedrībā. Es nevare pretendēt uz ezperta viedokli, bet...

esmu vairākkārt salīdzinājis Kristietību un Islāmu kā divas personas - Kristietība dzīves noguris senīls vecis, kam viss ir dzīvē piegriezes, kas visu zin, un kas gribētu visus pamācīt, bet ir par slinku, lai ko darītu. Apkārt pārticība, nauda, sievietes, vīns un vairs nekādu vērtību...

Toties Islāms, ir paštaisns pusaudzus ar saasinātu taisnīguma sajūtu. Tur nav pustoņu, ir kategoriski spriedumi un ātra un izlēmīga rīcība.

Jā, nenoliedzami - cita kultūra, cita civilizācija, taču saskarsmes valoda meklēta netiek. Rietumu pasaule, kuras vārdā militarizēti runā ASV, izmanto klišeju musulmanis-terorists, lai palašinātu savu dzīves telpu, un pagaidām, tā spēj uzbrukt un ievilkt šajā procesā arī merkantīlus politķus un līdz ar to arī valstis - t.sk. - visu kosmopolītisko Eiropu, kurai nav morālu un gaŗigu vērtību, ko likt pretī ASV militārismam un despotismam.

Kristīgā baznīca, kuras vārdā uzstājas katoļu baznīca, ilgāku laiku uzrunāja pasauli ar pusdzīva cilvēka muti, kas palika nesadzirdēta un nolika katoļus tur, kur tiem jābūt. Luterāņi, reformisti ir nonākuši dziļajā "kompromisā" ar visu un globāli demokratizējušies. Un tad izrādās, ka kristīg\as baznīcas stiprā kārts ir pareizticīgie, kuri vēl mēģina runāt un uzturēt kādas morālas un gaŗīgas vērtības. Lai cik tas paradoksāli nebūtu - impēriskā un sociāli atpalikusī Krievija ir ar garīgām vērtībām. Kuras, iespējams, vidusmēra Austrumeiropas apjukušam brīvlaistam un no jauna sagūstītam personāžam pat nav īsti pieņemamas, bet vietā nekā nav.

Skumji, bet Eiropai tiešām nav nākotnes.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 17.09.2007 21:23
Neatceros vai ieliku, bet rakstiņš pārdomām:

Malaysia Suspends Newspaper Due to Jesus Cartoonhttp://www.islamtoday.com/showmenews.cfm?cat_id=38&sub_cat_i... 26 August 2007 The Malaysian government has placed the newspaper Makkal Osai under suspension from publishing for a month from Friday, after its front page publication of a picture of Jesus Christ (peace be upon him) holding a cigarette and a can of beer. These punitive measures come as Malaysians make comparisons between the 21 August cartoon and the Danish paper Jyllands-Posten’s Muhammad cartoons of 2005. Malaysia’s government closed two publications last year for carrying controversial cartoons of the Prophet Muhammad (peace be upon him). The altered picture has been traced by a blogger called “Gateway Pundit” to an April 2007 post on a blog called “Religion Makes Me Laugh.” The name of the post where the altered image appears is “Top Ten Reasons Why Beer Is Better Than Jesus.” The Tamil-language newspaper apologized on Thursday, 23 August, saying that a graphic artist had erred in downloading the picture from the Internet. S.M. Periasamy, general manager of Makkal Osai, which caters to Malaysia’s ethnic Indian minority, said his office received the directive by fax from the Internal Security Ministry. “Of course we are shocked by this. My entire staff are all in tears. They will lose a month of income,” Periasamy said, adding that the newspaper would abide by the order but plans to appeal the suspension. The Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhism also expressed regret over the Muslim government issuing the one-month suspension. “It is an unfair and hasty decision when the council, including its Christian religious leader, had accepted the apology by the newspaper.” “It is our opinion that a warning would have been sufficient. We will appeal to the Prime Minister and Home Affairs Minister to reconsider,” said the council’s president Datuk A. Vaithilingam. Sources: Julia Zappei, “Newspaper Suspended Over Jesus Picture” AOL News August 25, 2007 “Makkal Osai suspended” The Malaysia Star August 25, 2007

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis (aleksisk@delfi.lv) 17.09.2007 18:56
Diesel: Neejiet par tālu - Dieva žēlastībai nav nekāda sakara ar tekošā konta deficītu, un domāju, ka viņš savā žēlastībā var piedot arī alkoholismu un narkomāniju, ja vien paši centīsimies ar šīm negatīvajām parādībām cīnīties.

No vienas puses, ir taisnība, ka Dieva žēlastība pausta piemēram līdzībā par pazudušo avi: "Un ja viņam laimējas to atrast, patiesi es jums saku: viņš priecājas par to vairāk nekā par deviņdesmit deviņām, kas nav nomaldījušās." (Mat. 18:13). Vismaz eshatologjisku priekšnojautu piepildītās pasaules kontekstā, kurā dzīvoja Jēzus un Sv.Pāvils, tā ir perfekta morāla mācība - par pazudušo avi, par Pazudušo Dēlu, par pēdējā brīdī atgrieztajiem grēciniekiem, u.c.

Bet kā būtu ar visādā ziņā apgaismoto 21.gadsimtu, ar tiem mūsdienu cilvēkiem, kuri nevis "cenšas cīnīties" ar alkoholismu vai narkomāniju, bet vienkārši nelieto atkarību radošas vielas? Vai nav vienkāršāk pateikt ticīgajam, lai viņš nedzer alkoholu, nevis lai viņš regulāri nožēlo savu dzeršanas netikumu un sūdz grēkus? (Sal. Mk 2:9) Un vai nav labāk tos priesterus, kuri seksuāli izmanto bērnus noslīcināt jūrā, piesietus pie dzirnakmeņiem (sal. Mat. 18:6) vai kaut vai ekskomunicēt un nodot valsts varas iestādēm, nevis bīskapam censties viņus nosūtīt pastorālā darbā citur un viņu nedarbus noslēpt veltīgā cerībā uz to, ka konkrētais "pazudušais dēls" visu ir nožēlojis un spēs laboties? Katolicismam, pateicoties Jēzus, Sv.Pāvila, baznīctēvu, kristīgo filozofu un ordeņu dibinātāju darbam un Dieva iedvesmotajai gudrībai, ir izveidota ļoti laba teorija, bet daudzi mūsdienu Baznīcas kalpi šo teoriju, diemžēl, pielieto nekonsekventi. Te nav nekāds negods mācīties no musulmaņiem, kuriem daudzas Jēzus sludinātās mācības labāk sokas pielietot praktiski.

Ja Latvijas baznīcas atklāti nostāsies grēka pusē (piemēram, pieļaus homoseksuālas laulības, kā tas noticis ar dažām rietumu protestantu baznīcām), tad vēl jo vairāk saasināsies jautājums par to, kā nosargāt mūsdienu kristieša identitāti un uz kādiem reāliem paraugiem viņam/viņai orientēties savā ticības dzīvē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Diesel - Alex 17.09.2007 12:15
Alex: "No tautas, kurai būs raksturīga milzīga emigrācija, aizvien augošs tekošā konta deficīts, demogrāfisks kolapss, alkoholisms, narkomānija un izvirtības, Dievs novērsīsies - t.sk. arī saskaņā ar kristīgo izpratni"

Neejiet par tālu - Dieva žēlastībai nav nekāda sakara ar tekošā konta deficītu, un domāju, ka viņš savā žēlastībā var piedot arī alkoholismu un narkomāniju, ja vien paši centīsimies ar šīm negatīvajām parādībām cīnīties. Jūsu tēze man atgādina "korporatīva Dieva" ideju - ja vecas, esmu šeit, ja ne - tad uz redzīti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alex 17.09.2007 11:27 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,505573,00.h... - vācu žurnāla "Der Spiegel" rakstiņš par ASV musulmaņu emancipāciju un attiecīgo imigrantu kopienu pašorganizēšanos. Ja runājam par "dhimmitude", tad tā bieži vien ir Eiropas kreiso politiķu piebalsošana dažu islāma sludinātāju paustajam antiamerikānismam - t.i. iekšēja nekonsekvence. No malas viss ir labāk redzams, bet, manuprāt, man šāda veida uzskati noteikti nav raksturīgi.

Rietumos dzīvo ne mazums musulmaņu, kuri atzīst tikumu, ienīst netikumu un arī starptautisko politiku izvērtē pēc būtības, nevis balstoties uz vienkāršotām antiimperiālisma shēmām. Manuprāt, mūsu valsts un arī vairuma kristiešu labākajās interesēs ir pilsoniska saskaņa un miers, dzīvojot kopā ar pamazām augošo vietējo musulmaņu kopienu. Varat to saukt kā gribat - kaut vai par "dhimmitude". No tautas, kurai būs raksturīga milzīga emigrācija, aizvien augošs tekošā konta deficīts, demogrāfisks kolapss, alkoholisms, narkomānija un izvirtības, Dievs novērsīsies - t.sk. arī saskaņā ar kristīgo izpratni. Saviem amerikāņu sabiedrotajiem mēs būsim vajadzīgi tikai tad, ja būsim vienoti un tikumiski stipri.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Jurim, Ļaužam 17.09.2007 10:34
Nezinu, par ko mēs tā strīdamies? Mēs visi esam, vismaz subjektīvi ticīgi cilvēki (nezinu gan, cik ticīgs esmu no Dieva mūžīgās patiesības viedokļa). Islāms Latvijā ir vēl tik mazskaitlīgs, ka strīdi par to mūsu starpā ir tikai tāda sholastika. Bet citur Eiropā notiek visu sabiedrību transformējošas pārvērtības - cilvēki atkal sāk sajust ticību kā reālu, "taustāmu" spēku sev līdzās. Pagaidām ne visi pret to izturas konstruktīvi, bet vismaz cilvēki ir bijuši spiesti sākt domāt...

Eiropas kristieši, šķiet, ir aizmirsuši, cik liels spēks cīņā pret amorālu uzvedību ir sašutumam (moral outrage). Toties dāņu "Jyllands Posten" karikatūru skandāls mums to atgādina. Dažu stulbu zīmējumu dēļ dāņu industrijai tika nodariti miljardos mērāmi zaudējumi. Man tas atgādina Jēzu, kurš izdzina naudas mijējus no Tempļa (Mat.21). Ļoti iespējams, ka spēja paust sašutumu būs jāmācās no musulmaņiem mums līdzās. Vairāki respektabli autori (piemēram, http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Bawer , "While Europe slept" u.c.) atzīst, ka atklātas geju attiecības Nīderlandē vairs nevar visur droši izrādīt, arī šo sabiedriskās apziņas transformāciju izraisījusi lielā mērā musulmaņu klātbūtne daudzās Nīderlandes pilsētās (sal. arī http://www.tnr.com/doc.mhtml?i=20051024&s=sullivan102405 ). Ar netiklību mums līdzās NAV jāsamierinās.

Protams, Latvija nav Nīderlande - nekontrolēta un masveidīga imigrācija (t.sk. no musulmaņu valstīm) mūsu apstākļos būtu mūsu politiska pašnāvība. Mūsu vietējie praidisti tik radikālu ārstniecības līdzekli nav pelnījuši... Bet islāma izplatība Rietumeiropā - tā varētu būt arī mūsu tautas izdevība. Varbūt, ka islāms Rietumeiropas tautas pamodinās no ieilgušā pēckara pseidoliberālisma, ko nodrošināja atrašanās ASV militārajā aizmugurē (t.s. Pax Americana). Šis ilgstošais miers, diemžēl ir radījis eiropiešiem (nevis amerikāņiem) vērtību izmaiņas un katastrofālu dzimstības krišanos. Tagad būtu īstais laiks atgriezties pie realitātes, jo amerikāņu ieroču spēks nespēj pasargāt Eiropas civilizāciju pašu no savas muļķības.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 15.09.2007 16:29
„Sal. arī Fitrah - t.i. islāma filozofijas uzskatu par cilvēka iedzimtu predispozīciju uz Dieva atzīšanu“

Tas nav „islāma filozofijas uzskats“ (t.i. islāma filozofijai raksturīgs), jo to jau četrus gadsimtus pirms Muhameda piedzimšanas noformulēja ievērojamais agrīnās Baznīcas filozofs Tertulliāns. Tātad atzīsim, ka musulmaņi šo koncepciju ir… nu tā politkorekti sakot – aizņēmušies no mums un aizmirsuši atdot, vai ne? :-)

----------

Vai nav dīvaini, ka Muhameds (saas) ir izlasījis visus tos jūsu teologus, kurus pēkšņi velkat laukā?

"Fitra" nozīmē arī piedzimušā tīrību un bezgrēcību, un tā nav pāvilisma reliģijas sastāvdaļa.

Bet ironiski ir tas, ka nejūti, ka visu laiku citē visādus filozofus un koncilus, bet kā ir ar Jēzu (saas)? Kāpēc tavas reliģijas autori un formulētāji ir kāds cits nevis Dievs un Dieva reliģijas paskaidrotājs - pravietis?

Vai Jēzus (saas) teica: "Esmu Dievs"?

Nu un kas ko teica daži pagānu sabiedrības cilvēki pēc viņa. Ir cilvēki Indijā, kas saka, ka Mahatma Gandijs bija Dieva inkarnācija. Bet vai viņš pats tā teica? Jēzus (saas) neteica, ka ir Dievs. Bet "evaņģēlijā" rakstīts, ka Jēzus (saas) saka, ka neko nesludināja slepus...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmed 15.09.2007 16:19
nemusulmaņus muhamedāņu pārvaldītajās zemēs;

--------

Varbūt "nemuhamedāņus", Pāvila pielūdzēj?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris - Aleksis 14.09.2007 01:12
„Ar sinkrētismu (sk. arī NewAdvent katoļu enciklopēdiju) biju domājis dzīvas ticības iespēju saprast un integrēt ar sevi visu, kas vietējā kultūrā ir labs un konstruktīvs.“

Kā pareizi norādīja Ļaužs, mūsdienās ar vārdkopu „reliģiskais sinkrētisms“ parasti apzīmē dažādu reliģiju elementu savākšanu vienkopus, tātad runa ir ne tikai par evaņģelizāciju vietējās kultūras gaismā. Ja baznīca ir izrotāta ar Lielvārdes jostām vai citiem tautiskiem musturiem, tad tas vēl nav nekāds sinkrētisms. Vismaz ierastajā diskursā šo vārdu tādā nozīmē nelieto.„Augstprātība, diemžēl, ir daudzu misionāru un evaņgjelizētāju kļūda - ja viņi uztver sev apkārtējos cilvēkus kā viscaur tumsonīgus, kuri ir "jāpārmāca no nulles"… utt.“

Jā, tas viss ir, protams, dikti interesanti, bet es nesaprotu, kāds tam ir sakars ar šeit apspriežamo tematu. “Jo Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu nodevis Dēlam, lai visi tāpat godātu Dēlu, kā godā Tēvu. Kas Dēlu negodina, tas negodina Tēvu, kas Viņu sūtījis.“ (Jņ. 5:22-23). Punkts. Kādi jautājumi vēl var būt?„Sal. arī Fitrah - t.i. islāma filozofijas uzskatu par cilvēka iedzimtu predispozīciju uz Dieva atzīšanu“

Tas nav „islāma filozofijas uzskats“ (t.i. islāma filozofijai raksturīgs), jo to jau četrus gadsimtus pirms Muhameda piedzimšanas noformulēja ievērojamais agrīnās Baznīcas filozofs Tertulliāns. Tātad atzīsim, ka musulmaņi šo koncepciju ir… nu tā politkorekti sakot – aizņēmušies no mums un aizmirsuši atdot, vai ne? :-)„Mēs te runājam tieši par Jēzus mācības būtību - palasiet vēlreiz Lk 6:41-45 . T.i. cilvēku labumu/ļaunumu Jēzus aicināja izvērtēt nevis pēc formāliem kritērijiem (piemēram, pēc tā, kurš Jēzu uzrunā "Kungs, Kungs!"), bet gan pēc cilvēku rīcības augļiem.“
http://www.newadvent.org/cathen/07759a.htm

Starp citu, paldies par norādi uz cilvēku rīcības augļiem; šis citāts tikai apstiprina manis teiktā pareizību. Lasot musulmaņu autora sarakstītu šariāta tiesību mācību grāmatu un grāmatu par islāma vēsturi, man burtiski šermuļi skrēja pa kauliem. Ja man vēl bija kaut kādas pozitīvas ilūzijas pirms tam, tad tās izplēnēja galīgi. Augļi, kā saka, ir redzami kā uz delnas.

„Jēzus ir izteicies arī pret tā laika farizeju formālismu ticības lietās“

Arī brīnišķīga norāde! :-) Pilnīgi Jums piekrītu: nevienā no lielajām mūsdienu reliģijām ticības prakse nav tik līdzīga Jēzus Kristus laiku farizeju formālismam, kā islāmā (skat., piemētam, malikitu madhhāba noteikto par to, kurp jāskatās lūgšanas laikā – uz priekšu paralēli zemei vai slīpā leņķī uz priekšu; vispār lūgšanas pozu reglamentāciju, un dažādas citas tamlīdzīgas lietas).

„Manuprāt, redzot islāma izplatību Eiropā, ir beidzot jāizdara secinājumi pašiem par savu ticību. Daudzas lietas ir acīmredzamas - ir biežāk jālūdzas, jābūt stingriem ticības praksē un nesamierināmiem pret netiklību, jābremzē alkoholisma un narkomānijas izplatība sabiedrībā un jāatjauno pozitīva attieksme pret bērniem.“

Tas ir pareizi, bet pēc tam Jūs nez kāpēc sakāt šādu aplamību:

„Musulmaņi šajā mūsu pašpilnveides ceļā ir dabiski sabiedrotie.“

Te nu jāsaka: „Kungs, pasargi mūs no tādiem draugiem, bet ar ienaidniekiem paši tiksim galā“. :-) Man šogad gadījās iet vienā lielā svētceļojumā (tas nebija Latvijā), un viens no priesteriem teica lielisku sprediķi, kuŗā atmaskoja tieši šo Jūsu tēzi. Mums vajag nevis meklēt sabiedrotos islāmā, bet nu jau domāt par jauniem krusta kaŗagājieniem (Crusades - protams, ne jau tādā formā, kādi tie bija sv. Ludviķa laikā).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris - Ļaužs 14.09.2007 00:25
"Naivuma kalngals... Ja sarunbiedri nav "ahmedi" (lasi - pārliecībā nemaldīgi sektanti, kuru uzskati un rīcības modeļi ir ierakstīti "lietošanas pamācībā"), tad vēl uz kaut ko var cerēt."

Tas nav vienkārši naivums. Alekša un viņa domubiedru pieeja ir diezgan izplatīta “vecās Eiropas” politiķu un intelektuāļu (gk. kreiso) starpā, un to apzīmē ar jēdzienu dhimmitude. Dhimmi ir šariāta tiesību jēdziens, kas nozīmē pakļautos nemusulmaņus muhamedāņu pārvaldītajās zemēs; un, ja šāds eiropietis jau priekšlaicīgi sāk “līst uz vēdera” un labprātīgi uzvesties kā dhimmi, tad viņa uzvedība ir dhimmitude.

Tikai iemesls te ir dažāds: kreisi noskaņotie eiro-dhimmi tā uzvedas pārliecības dēļ – lai gŗautu ienīsto Eiropas (judeo-)kristīgo civilizāciju, bet labējie – vienkārša, banāla gļēvuma un/vai izdevīguma dēļ.

Lai atmaskotu tieši šādu te dhimmi uzvedību, ir izveidots, manuprāt, ļoti labs blogs – DhimmiWatch.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 09.09.2007 18:27
Ar sinkrētismu (sk. arī NewAdvent katoļu enciklopēdiju) biju domājis dzīvas ticības iespēju saprast un integrēt ar sevi visu, kas vietējā kultūrā ir labs un konstruktīvs.

islāma izpausmes kultūras jomā ir diezgan daudzveidīgas dažādās zemēs un vēsturiskos kontekstos

__________.

Te ir jāsaprot kāds Islāma princips: "Reliģijā (tīri reliģiskajā praksē un uzskatos) ir aizliegts viss, kas nav Dieva atļauts (šādi izvairoties no reliģiskajiem jaunievedumiem, kuri tikai sakropļotu par prefekto definēto Islāmu un novirzītu reliģisko praksi prom no Dieva norādītā.). Savukārt ārpus reliģiskās prakses ir atļauts viss, kas nav aizliegts."

Tā cilvēks nevar uzsākt neko jaunu kādā reliģiskajā rituālā, lai arī cik viņam liktos, ka tas ir labi. Īstenībā tā būtu attālināšanās no Dieva noteiktā. Savukārt mūsu ikdienišķajā dzīvē ir atļauts viss, kas nav norādīts kā aizliegts.

Tāpēc svarīgi ir saprast, ka Islāms nepieļauj cilvēku reliģiskajā praksē vai uzskatos veikt ko citu, kā to, ko norādīja Dieva pravietis cilvēcei. Savukārt runājot par nereliģisko kultūru - tas atļauj visdažādākās atšķirības. Kaut vai ēdienos, žestos, arhitektūrā, vai citās lietās. Ja vien kaut kas nav īpaši aizliegts kulinārijā vai žestos utt. Tāpēc muslimiem ir divas kultūras - muslima un viņa vietējā. Piemēram, pakistāniešiem ir viena veida apģērbs, beduīniem cits, arābiem cits, mande cits. Islāms nenosaka kādu noteiktu apģērbu veidu, - Islāms nosaka, kas ir jāaizsedz, ka apģērbam nav jābūt formas uzrādošam (pieguļošam), nav jābūt caurspīdīgam un vēl pāris sīkumi. Nu tad katra tauta var izveidot savai kultūrai Islāmam atbilstošu apģērbu. Attiecīgi dažādi veidi sieviešu un vīriešu apģērbos.

Bet Islāms neatļauj pieminēto "reliģisko sinkrētismu" - kādas Dieva nenorādītas reliģiskās prakses uzsākšanu. Islāmā ir svarīgs termins - bidā - "aizliegtais reliģiskais jaunievedums".

Fitrah - t.i. islāma filozofijas uzskatu

-------------

Islāma reliģiskais uzskats.

Tajā Cālīša intervijā pieminēta kritika, par to, ka daži cilvēki domā "mūsu Dievs".

Islāmā ir sveša šāda izteiksme. Kurānā ir runa par "cilvēces Dievu". Un muslimi nav nekāda nacionalitāte. Tas, ka cilvēks audzis muslimu ģimenē, vēl nenozīmē, ka ir muslims. Viņš var būt dažādu ticības spēcīguma pakāpju muslims, gan stiprs, gan vājš, un viņš arī var būt nemuslims. Jo muslims ir cilvēks, kurš ir "mu-Islām" (Islām-ists). Islāms (padevība) tiek veikt, un tas gluži nav nemainīgs statuss.
Ļaužs 13.09.2007 13:57
Aleksis: Augstprātība, diemžēl, ir daudzu misionāru un evaņgjelizētāju kļūda - ja viņi uztver sev apkārtējos cilvēkus kā viscaur tumsonīgus, kuri ir "jāpārmāca no nulles" un jāiznīcina viss, kas viņiem bijis svarīgs līdz tam.

Zelta vārdi - precīzs šejienes sviestainā "islamizētāja" Ahmeda raksturojums. Ne viņš pirmais, ne pēdējais, nedz arī vienīgais. Ar līdzīgiem, gan emisāriem no Britu salām, esmu savā laikā saskāries kādā bosniešu forumā. Demagoģija, agresivitāte, glaimi domājamiem "savējiem" un sviestaina apsaukāšanās pret oponentiem, tie bija viņu galvenie ieroči. Sarunās ar tādiem labi noder vecais rusdelfu rūdījums - līdzība brīžiem ir apbrīnojama.

Mūsdienās sinkrētisms nozīmē kristiešu apzināšanos, ka viņi dzīvo mūsdienu Latvijā - kopā ar tiem cilvēkiem, kuri te pēc Dieva gribas dzīvo līdzās mums.

Nedomāju, ka sinkrētisms nozīmē "apzināšanos, ka .. dzīvo kopā ar [atšķirīgu tradīciju]cilvēkiem" - (Sinkrētisms (gr. synkrētismos) – viengabalainība, sadalījuma trūkums, kas raksturīgs neattīstītai parādībai; kultūru saskarsmes rezultātā radies atšķirīgu reliģisko tradīciju elementu savienojums; dažādu organiski nesaistītu reliģisko vai filozofisko uzskatu savienošanās vai sajukšana (avots – Svešvārdu vārdnīca, Jumava, 1999. gads).) - to tagad ir modīgi dēvēt par multikulturālismu vai kā tā. Manuprāt, Latvijā ir senas iecietīgas sadzīvošanas tradīcijas, un lielākajai daļai sabiedrības nav grūtību pieņemt atšķirīgus uzskatus, ja to paudēji neizturas agresīvi vai aizskaroši. Tiesa, pēdējais pasaules karš un padomju okupācija ir krietni padeldējuši šīs tradīcijas, bieži kopā ar pašiem to uzturētājiem - jūdaistiem, rietumu un austrumu kristīgo konfesiju pārstāvjiem un citiem...

Man šķiet, ka ar iecietību Latvijā šobrīd ir problēmas gan tās profesionāliem sludinātājiem, gan dažādiem sektantiem - tad nu arī sanāk tāda ņemšanās, kā pie šī raksta. Nevar neņemt vērā arī noskaņojumus kaimiņzemē Krievijā, kuri tā vai citādi ietekmē mazizglītotus ļaudis pie mums.

Katrs šāds Islāmā pārgājis cilvēks ir iespēja uzdot jautājumus sev pašiem - par mūsu kristīgo identitāti.

Pilnīgi piekrītu, lai gan jautājumus varam sev uzdot ik dienas bez šādiem ārējiem kairinātājiem. Turklāt ir vēl viens, visai svarīgs aspekts - divi no trim Vācijā nupat arestētajiem spridzinātājiem bija islāmā konvertēti etniskie vācieši. Diemžēl šinī gadījumā ar gremdēšanos savas identitātes apcerē vien nepietika - nācās piesaistīt policijas specvienības. Es patiešām ceru, ka Latvijai šādi gadījumi ies secen. Ko teiks Ahmeds?

Musulmaņi šajā mūsu pašpilnveides ceļā ir dabiski sabiedrotie.

Ja ar to ir domāti tādi, kā Ahmeds, es nevaru piekrist. Cilvēks, kurš nepārprotami zaimo kristīgo Baznīcu, nevar būt nekāds sabiedrotais manā ceļā. Nekāda pielabināšanās un "ekumēnisms" ar šādas raudzes sektantiem pie laba gala nevedīs. Aleksi, tu viņam vienkārši esi "kafirs", tātad - vai nu pievēršams vienīgi pareizajam islāmam, vai arī... Ahmeds: "Tāpēc svarīgi ir saprast, ka Islāms nepieļauj cilvēku reliģiskajā praksē vai uzskatos veikt ko citu, kā to, ko norādīja Dieva pravietis cilvēcei."

..jātiek līdz sarunas konstruktīvām beigām

Naivuma kalngals... Ja sarunbiedri nav "ahmedi" (lasi - pārliecībā nemaldīgi sektanti, kuru uzskati un rīcības modeļi ir ierakstīti "lietošanas pamācībā"), tad vēl uz kaut ko var cerēt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Smilgu Jurim 09.09.2007 11:30
Smilgu Juris: Es nezinu, pie kādas baznīcas Jūs piederat, bet, ja runājam par sinkrētismu, tad tas ir nevis Baznīcai, bet pagānismam un New Age ticējumiem atbilstošs.

Ar sinkrētismu (sk. arī NewAdvent katoļu enciklopēdiju) biju domājis dzīvas ticības iespēju saprast un integrēt ar sevi visu, kas vietējā kultūrā ir labs un konstruktīvs. Augstprātība, diemžēl, ir daudzu misionāru un evaņgjelizētāju kļūda - ja viņi uztver sev apkārtējos cilvēkus kā viscaur tumsonīgus, kuri ir "jāpārmāca no nulles" un jāiznīcina viss, kas viņiem bijis svarīgs līdz tam. Šāda nesekmīga evaņgjelizācija notika tepat Latvijā 13.-17.gs. - kādi bija tās praktiskie rezultāti, katrs var pārliecināties, palasot G.Merķeļa darbus. Par laimi, 18.gs. jezuīti Latgalē arī hernhūtiešu brāļu draudzes Vidzemē, u.c. spēja daudz ko vērst par labu - pateicoties viņu iecietībai un tuvākmīlestībai cilvēki sāka lasīt religjiskas grāmatas, attīstījās kristīga dziedāšanas tradīcija (kas labi sadzīvoja ar tautasdziesmu dziedāšanu) un varēja attīstīties modernā latviešu kultūra. Pateicoties sinkrētismam katoļi dažādās pasaules malās izpauž religjiozitāti visai atšķirīgi ( liturgjiskās dejas, oplatky , u.c.), lai gan doktrīna visiem katoļiem ir viena un tā pati.

Sal. arī Fitrah - t.i. islāma filozofijas uzskatu par cilvēka iedzimtu predispozīciju uz Dieva atzīšanu (t.i. katrs bērns ir savā ziņā ticīgs un tikai pēc tam vecāki viņu pataisa par to, kas viņš vēlāk kļūst). Islāma ticībai gluži tāpat ir nemainīgs uzskatu un religjiskās prakses kodols (lai kā Irshad Manji un pseido-musulmaņi necenstos darīt savādāk), bet islāma izpausmes kultūras jomā ir diezgan daudzveidīgas dažādās zemēs un vēsturiskos kontekstos. Mūsdienās sinkrētisms nozīmē kristiešu apzināšanos, ka viņi dzīvo mūsdienu Latvijā - kopā ar tiem cilvēkiem, kuri te pēc Dieva gribas dzīvo līdzās mums. Tai skaitā arī ar musulmaņiem un tiem, kuri konvertējušies islāmā. Katrs šāds Islāmā pārgājis cilvēks ir iespēja uzdot jautājumus sev pašiem - par mūsu kristīgo identitāti.

Aleksis: ... Vai tie ir mūsu musulmaņu līdzpilsoņi, kuri ik dienas lūdz Dievu un sauc Jēzu nevis par Kungu, bet par Dieva Pravieti? Vai arī tie, kuri apzog valsti, propagandē netiklību vai mudina jauniešus lietot narkotikas?
Smilgu Juris: Pirmkārt, lūdzu, nenodarbojieties ar demagoģiju. Jūsu pielietotais polemiskais paņēmiens retorikā saucas par „tirgus sievu argumentu“ – kad oponentam piedāvā vai nu paša protagonista tēzi, vai galīgu absurdu. Mēs te runājam nevis par islāma un kristietības ietekmi uz narkotiku lietošanu un korupciju, bet gan par to, kā kristietis var slavināt Muhamedu.

Mēs te runājam tieši par Jēzus mācības būtību - palasiet vēlreiz Lk 6:41-45 . T.i. cilvēku labumu/ļaunumu Jēzus aicināja izvērtēt nevis pēc formāliem kritērijiem (piemēram, pēc tā, kurš Jēzu uzrunā "Kungs, Kungs!"), bet gan pēc cilvēku rīcības augļiem. Tādēļ narkotiku problēmas nav absurds vai novirze no tēmas - tas ir viens no kritērijiem, pēc kura var noteikt gan kristiešu gan mūsdienu musulmaņu atbilstību Jēzus sludinātajai mācībai. Šī evaņgjēlija gaismā Jums, Juri, protams, ir tiesības iebilst un teikt, ka Latvijas musulmaņi dara arī tādas un tādas sliktas lietas. Tās, protams, neviens neliek mums atdarināt.

Jēzus ir izteicies arī pret tā laika farizeju formālismu ticības lietās (sal. Mat.23:23-24). Kāda tad mums kristiešiem ir izeja? Manuprāt, redzot islāma izplatību Eiropā, ir beidzot jāizdara secinājumi pašiem par savu ticību. Daudzas lietas ir acīmredzamas - ir biežāk jālūdzas, jābūt stingriem ticības praksē un nesamierināmiem pret netiklību, jābremzē alkoholisma un narkomānijas izplatība sabiedrībā un jāatjauno pozitīva attieksme pret bērniem. Musulmaņi šajā mūsu pašpilnveides ceļā ir dabiski sabiedrotie. Par niansēm varēsim pastrīdēties vēlāk. Ja mēs no sevis pilnveidošanas atteiksimies, tad Dievs mūs atmetīs (lai cik perfekti kristieši mēs paši sev neliktos) un atliks vienīgi pesimisms, kuru jau tagad pauž mācītais teologs Juris Cālītis - Varbūt Eiropai jāsabrūk.... Par viņa labajiem vai nelabajiem nodomiem neņemos spriest, bet viņš gluži labi apzinās, uz kurieni ved ultraliberālisms.

Smilgu Juris: Mēs te runājam nevis par islāma un kristietības ietekmi uz narkotiku lietošanu un korupciju, bet gan par to, kā kristietis var slavināt Muhamedu.

Es neesmu centies pravieti Muhamedu (S.A.W) kaut kā īpaši slavināt - manuprāt, to pienācīgā veidā dara musulmaņi paši. Bet vai Jums, Juri, ir priekšstats par to, kas ir ekumēnisms? T.i. iespēja ticībām veidot izpratni vienai par otru un par kopīgām vērtībām?

Smilgu Juris: Es piemēram, nekad neudzrošinātos pārmest cilvēkam, kuŗu piespieda noliegt Dievu spīdzināšanas ceļā un kas to beidzot izdarīja, neizturēdams sāpes. Tas tāpēc, ka pats par sevi neesmu pārliecināts, kā rīkotos šādā situācijā – un, es domāju, neviens nevar būt pārliecināts. Tomēr tam zēnam draudēja ar nāvi, un viņš šos vārdus tomēr nepateica; Jums te neviens nedraud, bet Jūs tos labprāt izrunājat.

Tad, kad es nerīkojos taisnīgi, tad arī es esmu nāves apdraudēts (tikai atšķirībā no bandīta uzbrukuma Jūsu nostāstā minētajam zēnam tā būs lēnāka, varētu pat teikt - mūžīga nāve). Toties mūsu pašreizējā dilemma ir citāda - te mums nav jāaptur kādi Sātana kārdinātie cilvēki, bet jātiek līdz sarunas konstruktīvām beigām. Nevienu nevainīgu cilvēku neapvainojot un saglabājot uzticību pašiem saviem principiem un identitātei.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 09.09.2007 03:16
Lasot visādus tirgus tante teica, ka Beslanā saracēņi svētajam Ivanam mēģinā uzspiest savu asiņaino sātanismu (utt, to tumsonīgo rakstu un citus tumsonīgus izteikumus), nodomāju, ka atkal kāds par kristietību neko nezinšais "kristietis" vai bornageins saskrējis paskaidrot man, ka redz Kurāns norakstīts no Bībeles vai ko tamlīdzīgu...

Skatos, par katoļiem šis kaut ko zina...

Interesanta kombinācija - tirgus krāvēja tumsonīgi nekompetenta pārliecība par Islāmu un vienlaikus pietiekami zinošs par katolicismu.

Incanti, kā var tā aizdzīvoties...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris - Aleksim 09.09.2007 02:46
>> Katolicisms ir ticība ar visaptverošu mērogu un atbildību.

Katolicisms vispirms ir ticība Jēzum Kristum un Viņa Baznīcai.

Nezinu, Aleksi, vai Jums ir zināms, ka modernisms ir ķecerība, kas ir absolūti nesavienojama ar katoļticību (skat. sv. Pija X encikliku „Pascendi“ un dekrētu „Lamentabili“).

>> Baznīcas tradīcijām labi atbilst sinkrētisms (faktiski, citādā pieņemšana un pielāgošana savai mācībai)

Es nezinu, pie kādas baznīcas Jūs piederat, bet, ja runājam par sinkrētismu, tad tas ir nevis Baznīcai, bet pagānismam un New Age ticējumiem atbilstošs. Protams, mēs varam no rīta iet uz baznīcu, bet vakarā pielūgt Višnu, Krišnu un citus elkus, ticēt Korānam, Bhagavadgītai, Talmudam, Tripitakai, ekstrasensiem un visam kam citam – bet tad, lūdzu, būsim godīgi un nesauksim sevi par kristiešiem. Kā saka – you cannot have your cake and eaten.

>> Starp citu pravietošana ir viena no Svētā Gara dāvanām jeb harizmām

Pirmkārt, Jūs patiešām nopietni domājat, ka ja šāda veida „dāvanas“ nāk no kāda „gara“, tad tas vienmēr ir Svētais Gars? Nu šādu lētticību es patiešām redzu pirmo reizi. Baznīcas Tēvi, un it īpaši sv. Ignācijs no Antiochijas, gan vienmēr ir mācījuši par apdomību kā kristīgu tikumu un par garu izšķiršanu kā Svētā Gara dāvanu.

Otrkārt, izrādās, ka Jūs nemaz nezināt, ko kristīgajā skatījumā nozīmē vārds „pravietis“. Vēlreiz jautāju: kā pēc Mesijas atnākšanas vēl var būt kaut kāds pravietis?

>> Dievam ir iespējamas visas lietas, t.sk. viņš ar savām dāvanām var apveltīt musulmaņus kā arī visus tos, kuri pilda Viņa gribu.

Protams, ka var, un to Baznīca ir vienmēr atzinusi. Bet viena lieta ir, teiksim, pakistāniešu musulmaņu zemnieks, kuŗš islāmā ir uzaudzis un, citu ticību nezinot un dzīvojot pēc Dieva ieliktās sirdsapziņas, tādējādi objektīvi pilda Dieva gribu (varbūt pat tūkstošreiz labāk par daudziem kristiešiem). Un pavisam cita lieta – pie datora sēdošs katolis, kas, lai izpatiktu muhamedāņiem, aizfantazējas līdz Kristus noliegšanai.

>> Mūsu musulmaņu līdzpilsoņi, kuri ik dienas lūdz Dievu un sauc Jēzu nevis par Kungu, bet par Dieva Pravieti? Vai arī tie, kuri apzog valsti, propagandē netiklību vai mudina jauniešus lietot narkotikas?

Pirmkārt, lūdzu, nenodarbojieties ar demagoģiju. Jūsu pielietotais polemiskais paņēmiens retorikā saucas par „tirgus sievu argumentu“ – kad oponentam piedāvā vai nu paša protagonista tēzi, vai galīgu absurdu (piemēram: „Ak Jūs nepiekrītat politika.lv publicētajam rakstam par rasismu – tad laikam atbalstāt neonacistus!“ vai tml.). Mēs te runājam nevis par islāma un kristietības ietekmi uz narkotiku lietošanu un korupciju, bet gan par to, kā kristietis var slavināt Muhamedu.

Otrkārt, tas, ka musulmaņi (un arī bahaisti) atzīst Jēzu par Dieva pravieti, absolūti neko nenozīmē. Tas ir saprotams, jo islāms jau nav nekas cits kā ariānisma ķecerības galējais punkts – citiem vārdiem sakot, tā saknes ir meklējamas kristietībā (precīzāk sakot – vienā no kristīgās ticības rejudaizācijas viļņiem, kas vēlās pāri Tuvajiem Austrumiem pirmajā gadu tūkstotī). Tāpēc jau arī, piemēram, sv. Akvīnas Toms bez īpašām piebildēm ierindo Muhamedu starp kristīgajiem hereziarchiem („Summa contra Gentiles“), un arī G.K. Čestertons raksta par islāmu ka par vienu tāli ejošu kristīgu herēzi. Tāpēc jāpiekrīt, ka islāms tomēr kristietībai stāv daudz tuvāk, nekā mūsdienu talmudiskais jūdaisms.

Bet visādas reliģijas un sektas arī godā Jēzu: Jehovas liecinieki kā vienkāršu svētu cilvēku, mormoņi kā Lucifera brāli, mūnisti kā „lūzeri“, kuŗa neizdevušos misiju atnāca izpildīt vecais korejietis Mūns, utt. Kā Jūs pats pareizi uzrakstījāt, viņi neatzīst Viņu par Kungu – un ar to viss ir pateikts. Āmen.

>> Jānis Pāvils II ir izrādījis cieņu Korānam

Jānis Pāvils II ļoti daudz ko ir darījis – gan labu, gan sliktu. Ar visu pienākošos cieņu pret nelaiķi Pontifiku un neraugoties uz viņa kolosālo veikumu komunisma sagrāvē un Jēzus vārda popularizēšanā, jāatzīst, ka viņš ir izdarījis arī dziļi kļūdainas un nelabas lietas, kas ir iecirtušas Baznīcas miesā sāpīgas un gŗūti dziestošas brūces. Pirmkārt, sarīkojot 1986. gadā skandalozo Asīzes tikšanos, kad ar savām lūgšanām uz katoļu svētvietu tika aicināti visšausmīgāko pagānu kultu pārstāvji no visas pasaules. Šo „piedzīvojumu“ mums joprojām – un pelnīti! – bāž sejā evaņģēlisko protestantu pārstāvji, kas pamatoti atzina to par grēku pret Pirmo bausli. Otrkārt, Korāna skūpstīšana. Treškārt, krietnā Dieva kalpa archibīskapa Marsela Lefevra ekskomunikācija 1988. gadā.

Redzat, Aleksi, paklausība Pāvestam nenozīmē jebkuŗas Pāvesta darbības vai vārdu bezierunu pieņemšanu bez jebkādas kritikas. Citādi Jums loģiski būtu jāslavina arī Pāvests Aleksandrs VI (Bordžija) par viņa dēkām un ārlaulības bērniem.

>> Vatikāna II koncils arī ir izteicies

Lai cik tas Jums nebūtu sarūgtinoši, Vatikāna II koncils ne tuvu nav vienīgais, kas veido Baznīcas Maģistēriju. Tas ir pēc nozīmes mazāks par visiem iepriekšējiem ekumeniskajiem konciliem, jo tas nebija dogmatisks, bet tikai un vienīgi pastorāls. Tajā netika pasludināta neviena dogma. Un diemžēl Laika gara (Zeitgeist) ietekmē šī Koncila apstiprinātie nolēmumi ir bieži vien izteikti tik divdomīgos un pārprotamos vārdos, ka tos nemaz nav iespējams izprast bez sasaistes ar iepriekšējo Maģistēriju. Līdz ar to spriest pēc II Vatikāna koncila par visu Baznīcas mācību ir tas pats, kas izlasīt vien Maksima Gorkija darbus un pēc tiem spriest par visu krievu literatūru.

>> Kāds Beslanas ķīlnieku krīzei sakars ar Jēzus un Muhameda Dieva atziņu? Nelaimīgi bērni nonāca divu bandītisku un būtībā bezdievīgu grupējumu (Š.Basajeva kaujinieku un V.Putina FSB) konflikta centrā. Varat censties "piesiet: šim incidentam religjisku vai nacionālistisku dimensiju (musulmaņi pret kristiešiem, čečeni pret osetīniem, utml.) - visi, kas grib provocēt asiņainus konfliktus Ziemeļkaukāzā Jums labprāt piekritīs :

Tas ir vēl viens spilgts demagoģijas paraugs. Es domāju, ka Jūs lieliski sapratāt, ko es uzrakstīju.

Es piemēram, nekad neudzrošinātos pārmest cilvēkam, kuŗu piespieda noliegt Dievu spīdzināšanas ceļā un kas to beidzot izdarīja, neizturēdams sāpes. Tas tāpēc, ka pats par sevi neesmu pārliecināts, kā rīkotos šādā situācijā – un, es domāju, neviens nevar būt pārliecināts. Tomēr tam zēnam draudēja ar nāvi, un viņš šos vārdus tomēr nepateica; Jums te neviens nedraud, bet Jūs tos labprāt izrunājat. Salīdzinājums nudien nav Jūsu labā.

>> Ja uzskatām, ka Dievs pastāv reāli un objektīvi, tad dažādas ļaužu grupas var Viņu vairāk vai mazāk pilnīgi izprast

Pilnīgi pareizi. Šīs izpratnes pilnība ir kristietībā, tā ir pilnībā atklājusies visai cilvēcei mūsu ēras I gadu simtenī, un pēc tam vairs neviens – izņemot labticīgos maldos esošus cilvēkus (skat. piemēru par pakistāniešu zemnieku) – nevar aizbildināties ar nezināšanu. Tas attiecas arī uz septīto gadsimtu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmed 09.09.2007 00:33
Malaysia Suspends Newspaper Due to Jesus Cartoon http://www.islamtoday.com/showmenews.cfm?cat_id=38&sub_cat_i...

26 August 2007

The Malaysian government has placed the newspaper Makkal Osai under suspension from publishing for a month from Friday, after its front page publication of a picture of Jesus Christ (peace be upon him) holding a cigarette and a can of beer.

These punitive measures come as Malaysians make comparisons between the 21 August cartoon and the Danish paper Jyllands-Posten’s Muhammad cartoons of 2005.

Malaysia’s government closed two publications last year for carrying controversial cartoons of the Prophet Muhammad (peace be upon him).

The altered picture has been traced by a blogger called “Gateway Pundit” to an April 2007 post on a blog called “Religion Makes Me Laugh.” The name of the post where the altered image appears is “Top Ten Reasons Why Beer Is Better Than Jesus.”

The Tamil-language newspaper apologized on Thursday, 23 August, saying that a graphic artist had erred in downloading the picture from the Internet.

S.M. Periasamy, general manager of Makkal Osai, which caters to Malaysia’s ethnic Indian minority, said his office received the directive by fax from the Internal Security Ministry.

“Of course we are shocked by this. My entire staff are all in tears. They will lose a month of income,” Periasamy said, adding that the newspaper would abide by the order but plans to appeal the suspension.

The Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhism also expressed regret over the Muslim government issuing the one-month suspension.

“It is an unfair and hasty decision when the council, including its Christian religious leader, had accepted the apology by the newspaper.”

“It is our opinion that a warning would have been sufficient. We will appeal to the Prime Minister and Home Affairs Minister to reconsider,” said the council’s president Datuk A. Vaithilingam.

Sources:

Julia Zappei, “Newspaper Suspended Over Jesus Picture” AOL News August 25, 2007

“Makkal Osai suspended” The Malaysia Star August 25, 2007
http://www.forum.islammuslim.lv/index.php

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis pabīdījis kristiešu - muslimu izteikumu apmaiņu uz Kurānā pieminēto iespēju runāt laipnā, labā veidā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 08.09.2007 20:11
Smilgu Juris: Pasludinot Muhamedu par Dieva pravieti un nodēvējot Jēzu Kristu par "pravieti", jūs noliedzat Kristu un automātiski izmetat sevi ārpus Baznīcas robežām. Tātad tiekat pierēķināts "apostatu" jeb ticības noliedzēju kategorijai (kr. "вероотступники").

Katolicisms ir ticība ar visaptverošu mērogu un atbildību. Gadsimtu pieredzei pateicoties tā sludina pestīšanas vēsti visai cilvēcei; bez vajadzības neuzsāk shizmatiskus strīdus. Baznīcas tradīcijām labi atbilst sinkrētisms (faktiski, citādā pieņemšana un pielāgošana savai mācībai) - no citu ticību pārstāvju uzskatiem visvairāk baidās šķeltnieki, tie, kuriem nav drošas pārliecības pašiem par savu uzskatu konsekvenci. "44. Ikvienu koku pazīst no tā augļiem. Jo no ērkšķiem nesalasa vīģes, un no dadžiem neievāc vīnogas. 45. Labs cilvēks no savas sirds labajiem krājumiem sniedz labu; bet ļauns cilvēks no ļaunajiem krājumiem sniedz ļaunu, jo no sirds pārpilnības mute runā. 46. Un ko jūs mani saucat: Kungs, Kungs, bet nedarāt, ko es saku?" (Lk. 6)

Starp citu pravietošana ir viena no Svētā Gara dāvanām jeb harizmām (sal. 1.Kor. 13) - t.i. Dievam ir iespējamas visas lietas, t.sk. viņš ar savām dāvanām var apveltīt musulmaņus kā arī visus tos, kuri pilda Viņa gribu. Kas ir vairāk pretrunā ar Dzīvā Jēzus mācību mūsdienu Latvijā? Mūsu musulmaņu līdzpilsoņi, kuri ik dienas lūdz Dievu un sauc Jēzu nevis par Kungu, bet par Dieva Pravieti? Vai arī tie, kuri apzog valsti, propagandē netiklību vai mudina jauniešus lietot narkotikas?

Smilgu Juris: Saliekot kopā Bībeli un Korānu, normālam cilvēkam kļūst skaidrs, ka abu tekstu iedvesmas avots nav un nevar būt viens un tas pats. Dieva dots un inspirēts var būt tikai viens no viņiem – citādi mēs Dievu apsūdzam šizofrēnijā.

Jānis Pāvils II ir izrādījis cieņu Korānam - sk. attēlus no viņa ciemošanās Sīrijā http://www.ijtihad.org/Pope.htm un http://www.truecatholic.org/nop/jp2koran.htm . Vatikāna II koncils arī ir izteicies par ticību tuvināšanos - "But the plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place amongst these there are the Mohamedans, who, professing to hold the faith of Abraham, along with us adore the one and merciful God, who on the last day will judge mankind." (Lumen Gentium).

Smilgu Juris: ... Pēc dažām sekundēm krievi sāka uzbrukumu skolai, un šis mazais varonīgais zēns palika dzīvs. Arī tagad nav kauna?

??? Kāds Beslanas ķīlnieku krīzei sakars ar Jēzus un Muhameda Dieva atziņu? Nelaimīgi bērni nonāca divu bandītisku un būtībā bezdievīgu grupējumu (Š.Basajeva kaujinieku un V.Putina FSB) konflikta centrā. Varat censties "piesiet: šim incidentam religjisku vai nacionālistisku dimensiju (musulmaņi pret kristiešiem, čečeni pret osetīniem, utml.) - visi, kas grib provocēt asiņainus konfliktus Ziemeļkaukāzā Jums labprāt piekritīs :((

Smilgu Juris: Svarīgi ir apzināties, ka kristieši un musulmaņi nepielūdz vienu un to pašu Dievu!

Ja uzskatām, ka Dievs pastāv reāli un objektīvi, tad dažādas ļaužu grupas var Viņu vairāk vai mazāk pilnīgi izprast (un šīs atšķirības var apzināt un apkopot, ko centies darīt arī Jūsu minētais J.Maksimovs), bet Viņš tāpēc nepārstāj būt viens un tas pats. ASV gjenerālis Viljams Boikins gan nezkāpēc domāja, ka viņa Dievs ir "stiprāks" un "īstāks", nekā viņa somāliešu pretiniekiem - bet tas bija kuriozs, ko viņš vēlāk izlaboja - http://www.pluralism.org/news/article.php?id=4963 . Katoļu viedoklis ir izklāstīts augšminētajā Lumen Gentium (sk. arī http://www.catholic.lv/katehisms/d1s2n3.html#r841 ).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 19:58
Daudzi kristieši nemaz nezina, ka arī (neuzticamajos) evaņģēļijos Jēzus (saas) ir saukts par Dieva pravieti, bet nekur Jēzus (saas) nesaka: "Esmu Dievs" vai "Pielūdziet mani".

Šie ir cilvēku izdomājumi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmed 08.09.2007 19:52


Un es tikai domāju ka tāds sirdsticīgs musulmanis varbūt pats arī nemaz nezina ka viņs tic Dievam , nevis Allaham , jo tā ticības dzirksts no Dieva jau laikam katram tiek dota.

----------------

[29:46] Do not argue with the people of the scripture except in the nicest possible manner - unless they transgress - and say, "We believe in what was revealed to us and in what was revealed to you, and our God and your God is one and the same; to Him we are submitters."

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmed 08.09.2007 19:52


Un es tikai domāju ka tāds sirdsticīgs musulmanis varbūt pats arī nemaz nezina ka viņs tic Dievam , nevis Allaham , jo tā ticības dzirksts no Dieva jau laikam katram tiek dota.

----------------

[29:46] Do not argue with the people of the scripture except in the nicest possible manner - unless they transgress - and say, "We believe in what was revealed to us and in what was revealed to you, and our God and your God is one and the same; to Him we are submitters."

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 19:50
Te ir jāizdara skaidra un godīga izvēle. Piemēram, Ahmeds un viņa ticības brāļi izdara izvēli par labu Korānam. Mēs, kristieši – par labu Bībelei.

--------------

Tu piedzimi un uzaugi sabiedrībā, kurā tevi audzināja kā kristiešu ievirzes. Tu nedaudz zini kristietību un nezini Islāmu.

Mans stāsts ir tas pats, ka es nedaudz zinu kristietību un zinu Islāmu, un tāpēc izvēlējos Islāmu.

Nevis tāpēc, ka piedzimu šeit, vai nezinu neko citu, bet gan tāpēc, ka izvēlējos.

Un tas ieliktais raksts - kārtējā maldināšana un meli kristiešu viltuspravieša Pāvila gaumē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 19:45
Saliekot kopā Bībeli un Korānu, normālam cilvēkam kļūst skaidrs, ka abu tekstu iedvesmas avots nav un nevar būt viens un tas pats.

---------

Kas ir iedvesma Bībeles pornogrāfijai? Tiem stāstiņiem, kuros brālis izvaro (pus)māsu? Meitas piedzirda tēvu lai no viņa dzērumā taptu grūtas? Jūda (kurš karoja kopā ar Dievu pret daudzām tautām, bet vienu nevarēja uzveikt, jo tai bija kaujas rati?), kurš pilsētā ieraudzīja kādu sievieti, nodomāju to kā prostitūtu, pēc ilgstošas kaulēšanās nopirka par āzi un padarīja grūtu, lai gan tā izrādījās paša vedekla.

Vai stāstiņš, kurā Dievs (Jēzus???) svētī tos, kas izšķaidīs bērnus pret klintīm.

Un kas iedvesmoja cilvēkus sarakstīt, ka, ja sieviete izglāj vīru no nāves palīdzot viņam cīnīties pret iebrucēju mājā, tad viņai ir jānocērt roka?

Kas izdomāja, ka Jēzum (saas) sieviešu krūtis, kā tas teikts Jāņa atklāsmes grāmatas sengrieķu varianta sākumā?

Kas iedvesmoja teikt, ka Dievs guļ un pamostas no gulēšanas kā piedzēries? Kas iedvesmoja teikt, ka Dievs uzsvilpj cilvēkiem vai noskuj tos?

Atsauces:
http://www.forum.islammuslim.lv/viewtopic.php?id=36&p=6

Es teikšu - tie ir melīgu ļautiņu meli, kuri sakropļoja Dieva rakstus pašiem par sodu.

Tīri pēc kontentanalīzes: Bībelē vārds zobens ir minēts vairāk kā 200 reizes (pat Jēzus (saas) ieteica nopirkt zobenus saviem mācekļiem, bet redzot, ka viņi ir tik gļēvi, ka nopirkuši tikai divus, nācās viņam ar to samierināties, ka nekādas pretošanās romiešiem nebūs...).

Kurānā nav neviena vārda "zobens". Tas tā, apsmaidīšanai. Es neesmu no tiem, kuri teiks, ka Islāms ir pūkains, bet visādi negodīgi kristieši izmanto to, ka cilvēki nav lasījuši tik pat kā nevienu fragmentu ne no Bībeles, ne no Kurāna tulkojuma. Tad nu viņi stāsta pasaciņas, ka kristietība nozīmē bezierunu mīlestība un Bībele ir viscaur skaista, bet Kurāns - tas gan ir Sātana iemiesojums.

Ķer nezinošos...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 19:26
[4:75] Why should you not fight in the cause of GOD when weak men, women, and children are imploring: "Our Lord, deliver us from this community whose people are oppressive, and be You our Lord and Master." [4:76] Those who believe are fighting for the cause of GOD, while those who disbelieve are fighting for the cause of tyranny. Therefore, you shall fight the devil's allies; the devil's power is nil.

______________

Šis ir par to, ka muslimi dzīvodami Islāma valstī nevar sēdēt vienā pusē robežupei un ēst vīnogas skatoties kā otrā pusē tirāni apspiež cilvēkus. Viņiem ir jāiet un jāatbrīvo viņus no tirānijas un jādod viņiem viņu tiesības.

Bet tas protams neattiecas uz mūsdienu situāciju, kurā muslimi nevar tikt galā ar pašu tirāniem, un degradējušies tik tālu, ka cilvēki nespēj ieraudzīt viņos paraugus.

Es jau arī cenšos runāt ar viņiem pieklājīgāk, bet tas neizdodas ar kristiešiem, kuri melo, mēdās, krāpjas, lamājas un enerģiski zaimo. (except with such of them as do wrong,) Tāpēc es arī cītīgi uzsveru, ka forumā ir aicināti cilvēki ar pozitīvu interesi par Islāmu, jo ar tiem var laipni parunāt. Paldies, ka atgādināji man šo ajātu, centīšo piebremzēt savu skarbumu.

46

And argue not with the people of the Scripture (Jews and Christians), unless it be in (a way) that is better (with good words and in good manner, inviting them to Islamic Monotheism with His Verses), except with such of them as do wrong, and say (to them): "We believe in that which has been revealed to us and revealed to you; our Ilah (God) and your Ilah (God) is One (i.e. Allah), and to Him we have submitted (as Muslims)."

47

And thus We have sent down the Book (i.e this Quran) to you (O Muhammad SAW), and those whom We gave the Scripture (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel) aforetime) believe therein as also do some of these (who are present with you now like Abdullah bin Salam) and none but the disbelievers reject Our Ayat ((proofs, signs, verses, lessons, etc., and deny Our Oneness of Lordship and Our Oneness of worship and Our Oneness of Our Names and Qualities: i.e. Islamic Monotheism)).

48

Neither did you (O Muhammad SAW) read any book before it (this Quran), nor did you write any book (whatsoever) with your right hand. In that case, indeed, the followers of falsehood might have doubted.

49

Nay, but they, the clear Ayat (i.e the description and the qualities of Prophet Muhammad SAW written like verses in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) are preserved in the breasts of those who have been given knowledge (from the people of the Scriptures). And none but the Zalimoon (polytheists and wrongdoers, etc.) deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 19:10
Korāns un Bībele ir katrs savā ziņā dižens rakstu piemineklis - bet ne jau tādēļ, ka ar to palīdzību var labi vest tukšus strīdus. Bet gan tie abi ir instrumenti, ar kuriem Dievs pārveido pasauli - aicina uz taisnīgumu un soda grēciniekus. Abu šo lielo ticību mērķis ir tiekšanās pretī labākai, taisnīgākai pasaulei, nevis bezjēdzīgiem konfliktiem savā starpā. Un Latvijā šajā ziņā ir daudz darāmā - mūsu valstī, diemžēl, ticības sabrukuma dēļ ir radušās neskaitāmas institūcijas, uzdzīves vietas u.c., kas agresīvi un neiecietīgi veicina visdažādākā veida netaisnību, netiklību un bezdievību.

Es skaidrības labad pateikšu kā Islāmā tiek redzēta Bībele. Viens no Islāma ticības pamatuzskatiem (bez kuriem nevar būt muslims) ir ticēt visu praviešu rakstiem. Tas iekļauj arī Toru un Evaņģēliju. Bet te ir nianse. Ja tu saki, ka tev nav šaubu par reizreiķina pareizību, tu taču nedomā ar to kāda otrklasnieka nepareizi pārrakstītu vai apzināti sagrozītu pierakstu, kuru viņš nosaucis par "Reizrēķins". Vai ne? Tu taču domā īsto - ORIĢINĀLU. Tāpat kā par šekspīra lugu "Romeo and Julieta" (vai kā tas rakstās), taču neuzskati pirms 10 gadiem uzņemto holivudas filmu ar Leonardo di Kaprio. Un tāpat par Titānika kapteiņa kuģa žurnālu tu taču nesauksi anotāciju filmai ar Leonardo di Kaprio.

Tu domā tikai ORIĢINĀLU. Nu un muslimi arī tic ORIĢINĀLAJĀM praviešu Vēstīm, jo tās visas bija no Dieva. Tāpēc mēs ticām oriģinālajām Vecās Derības grāmatām, bet ne tiem rakstiem, kurus tagad publicē "Bībelē". Mēs ticam Jēzus Evaņģēlijam, un nevis Jēzu (saas) nekad nesatikušo Marka, Lūkas, Mateja un Jāņa "evaņģēlijiem", kuri pierakstīja saklausītās baumas savā interpretācijā un izpratnē. Un pat nedomāja to kā kaut kādus Dieva vārdus. Jo manus epastus taču arī neviens neuzskata par Dieva vārdiem. Tāpat piemēram Lūkas evaņģījis sākas kā domāts Teofīlam, savukārt viltvārža Pāvila vēstules tā arī saucas - pēc adresātiem...

Tāpēc mēs ticām Praviešu vēstīm, nevis tam, kas sagrozītā veidā ir nonācis līdz mūsdienām. Vienīgie Dieva raksti, kuri ir vārds vārdā ORIĢINĀLS - ir Kurāns.

Tāpēc jāsaprot, ka Dieva mēŗkis ir dot cilvēkiem pamācību un vadību, bet tās grāmatas, no kurām ir atvasinātas Vecās Derības grāmatas - tās arī bija Dieva sūtījums gluži tāpat kā Kurāns. Tāpēc nav nekāds "vieniem Bībele, bet otriem Kurāns". Tas nāk no Viena Dieva, bet Vecās Derības ORIĢINĀLĀS grāmatas bija domātas tikai ebrejiem noteiktā laika posmā, savukārt Kurāns ir domāts visai cilvēcei līdz pat pasaules galam. Tas ir arī iemesls, kāpēc Dievs to pasargā no sakropļošanas. Ceru, ka paskaidroju, ka kaut kāds atdalījums ir nevietā, jo galu galā - tā jau bija viena Vēsts no Dieva tikai dažādos laika posmos un ar dažāda mēroga auditiorijām, un tāpēc nelielām atšķirībām sociālajos likumos un reliģiskajos rituālos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 18:54
Dieva pravieši - viņu vidū it īpaši Jēzus un Muhameds (S.A.W.) izpauda mīlestību cilvēcei pirmkārt praktiskos darbos un pārveidoja pasauli, nevis tikai strīdējās par formulējumiem.

Islāms uzsver, ka darbi un vārdi nav diez ko atraujami no uzskatiem (nenoliedzot arī ticīga cilvēka vājumu un dažkārt grēkošanu). Bet ticības uzskati ir ļoti svarīgi un tos uzsvēra visi pravieši. Tas bija viņu uzdevums skaidri atjaunot pazudušo vēsti un pateikt un parādīt īsto Dieva reliģiju - īsto veidu kā jādzīvo.

Nevar teikt, ka "formulējumi" ir nesvarīgi. Jo cilvēks var teikt visu ko, bet vai tas patiešām to nozīmē? Gandrīz visi saka, ka tic un pielūdz vienu Dievu. Arī kristiešu ar savu trīsvienību un hinduisti ar savu trīsvienību un tūkstošvienību.

Arī ebreji saka, ka viņi pielūdz Vienu Dievu. Bet atbilstoši Islāma monoteisma definīcijai, viņi pārkāpj monoteismu vairākos punktos. Piemēram, viņi saka, ka Dievs līdzinās cilvēkam vai piedēvē dažādas cilvēka īpašības Dievam. Un pārkāpj arī pielūgsmē, jo atļauj to, ko Dievs ir aizliedzis un aizliedz to, ko Dievs ir atļāvis. Protams, ka jebkura Dieva pravieša noliegšana arī ir Dieva pielūgsmes pārkāpums. Un ebrejiem noliegt praviešus ir hobijs.

Un vai tāpēc, ka kāds hinduists vai kristietis saka, ka viņš pielūdz tikai vienu Dievu, bet klanās cilvēku skulptūrām - vai tad tāpēc viņa izteikumi par monoteismu būtu jāņem vērā?

"Formulējumi" nav nieks, bet gan nosaka vai cilvēks pakļaujas Dievam vai nē, vai viņa pretenzijas maz ir vērts ņemt vērā. Muldēt, ka ir ticīgais - to māk visi tie katoļu mācītāji, kuri izvaro bērnus. Tāpēc nav tā, ka cilvēku kaut kādi vārdi ir ņemami par pilnu, vai arī ņemami par pilnu vērtēšanai tikai kaut kādi darbi, kuru nodomus mēs nezinām.

Tas tā - neliela atkāpe, ja pamanīju sakām to, ko gribēju norādīt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Smilgu Juris 08.09.2007 18:25
Nu es jau ar domāju par vienu vienīgu Dievu. Palasīju ar to rakstu un tā jau ir ka runa iet par jaunu meiteni un vecu vīru. Ja tā atklāti par to Korānu , tad nu velna inspirējums - stipri līdzīgs Bībelei bet ar nelabā viltībām. Bet nu žēl man to vienkāršo musulmaņu , kuri jau tās viltības nepiekopj , bet gan cieš no tām. Un jautājums jau ir - nu labi apzinos ka ir divi dažādi pielūgsmes objekti. Jautājums ir - kas no tā izriet un ko ar to iesākt?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris 08.09.2007 18:21
Turklāt tādiem "kristiešiem", kuri apgalvo, ka "Muhameds ir Dieva pravietis" un tādā vārdā sauc arī Jēzu, ir jāliek trekns divnieks gan ticības mācībā, gan loģikā un jāsūta atpakaļ uz bērnu katechisma nodarbībām. Jo:

1) Ja Muhameds ir Dieva pravietis, tad par ko viņš vispār varēja pravietot pēc Mesijas atnākšanas?2) Ja mēs tomēr atzīstam, ka Muhameds ir Dieva pravietis, tad sanāk, ka arī Jēzus tāds bija. Interesanti, par ko tad Jēzus pravietoja?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris - IM 08.09.2007 18:07


>> Un es tikai domāju ka tāds sirdsticīgs musulmanis varbūt pats arī nemaz nezina ka viņs tic Dievam, nevis Allaham , jo tā ticības dzirksts no Dieva jau laikam katram tiek dota.Pilnīgi piekrītu.>> Vai kristieši un musulmaņi pielūdz vienu un to pašu Dievu? Nezinu , zinu tikai to ka vispār ir tikai viens Dievs. Ja viņi nepielūdz to kas ir, tad jautājums ir ko viņi vispār pielūdz.Redzat, katram subjektam – arī Dievam – ir gan substanciālas, gan akcidentālas īpašības. Ja esam kristieši, tad mums jāatzīst, ka ir svarīgi nevis pielūgt vienīgu Dievu, bet vienīgo Dievu – tādu, kāds Viņš patiešām ir, ar Viņa substanciālajām un arī akcidentālajām īpašībām. Tas balstās uz vienkāršu formālo loģiku – mēs taču neapgalvojam, ka Andamānu salu iezemieši, kas tic vienīgajam kokos dzīvojošajam putnudievam Palugam, pielūdz To pašu Vienīgo un Trīsvienīgo Dievu, kā kristieši.Kā redzams no manis pievienotā raksta (krievu valodā), tad Dieva izpratne musulmaņiem un kristiešiem ir radikāli atšķirīga. Ja mēs sakām, ka mums ir viens un tas pats Dievs, tad mums sanāk neloģiska un absurda situācija. Apmēram tā: Jūs man jautājat: „Vai Jūs pazīstat tādu jaunu gaišmatainu meiteni vārdā Aija Kalniņa, viņa dzīvo Bauskā un ir daiļamatniece?“ Un es Jums atbildu: „Jā, protams, ka pazīstu! Tikai tā nav jauna meitene, bet vecs vīrs. Un nevis gaišmatains, bet melnādains. Un viņš dzīvo nevis Bauskā, bet Losandželosā. Un ir nevis daiļamatnieks, bet kravas mašīnu šoferis. Bet protams, es saprotu, ka mēs taču runājam par vienu un to pašu personu!“ Lūk, apmēram tā sanāk tiem, kas apgalvo, ka mums un musulmaņiem ir viens un tas pats Dievs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Smilgu Juris 08.09.2007 17:52
Vai kristieši un musulmaņi pielūdz vienu un to pašu Dievu? Nezinu , zinu tikai to ka vispār ir tikai viens Dievs. Ja viņi nepielūdz to kas ir , tad jautājums ir ko viņi vispār pielūdz. Par to Korānu , nu man jau liekas ka tas tāds Bībeles plaģiāts vien ir , bet no otras puses atkal Dievs jau neatstāj nevienu kas viņam tic. Un es tikai domāju ka tāds sirdsticīgs musulmanis varbūt pats arī nemaz nezina ka viņs tic Dievam , nevis Allaham , jo tā ticības dzirksts no Dieva jau laikam katram tiek dota. Cik svarīgi būtu apzināties ka musulmaņi tomēr pielūdz citu dievu , nu jāpadomā , pagaidām tiešām šito tā īsti neapzinos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Saliekot kopā Bībeli un Korānu, normālam cilvēkam kļūst skaidrs, ka abu tekstu iedvesmas avots nav un nevar būt viens un tas pats. Dieva dots un inspirēts var būt tikai viens no viņiem – citādi mēs Dievu apsūdzam šizofrēnijā.

Te ir jāizdara skaidra un godīga izvēle. Piemēram, Ahmeds un viņa ticības brāļi izdara izvēli par labu Korānam. Mēs, kristieši – par labu Bībelei. Var piekrist vai nepiekrist, bet tas vismaz ir skaidri un godīgi. Un dialogs var notikt tikai tad, ja katra puse ir godīga pret sevi un pret otru pusi.

Diemžēl ir arī tādi (skat. Alekša rakstīto), kas cenšas savienot nesavienojamo un nosēdēt uz diviem krēsliem.

*

Svarīgi ir apzināties, ka kristieši un musulmaņi nepielūdz vienu un to pašu Dievu! Skat. šeit:
http://www.radonezh.ru/analytic/articles/?ID=2094 (te tas ir ļoti labi un vienkārši aprakstīts).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Aleksis 08.09.2007 17:10
Es jau nemaz neesmu tāds islama kategorisks noliedzējs. Bet nu man var piekrist vai nepiekrist bet manā skatījumā:

Kristietība = Bībele + cilvēciskai saprāts + Dievišķais saprāts caur Svēto garu

Islams = Korāns = cilvēciskais saprāt + ( Dievišķais saprāts caur Svēto garu )

Tas Svētais gars iekavās tāpēc ka viņš ir , bet musulmaņi tikai viņu noliedz. Domāju ka patiesie ticīgie saņem tās atklāsmes neatkarīgi no kristietības vai islama. Atšķirība ir tikai tā ka islamā tas tiek noliegts , tiek noliegta jebkāda Dieva līdzdarbošdanās. Sak Allahs iedeva Korānu un pats no cilvēka novērsās. Lai tie muslimi lasa pēc savas saprašanas un rīkojās saskaņā ar savu saprašanu , bet drīzāk ganpēc imamu saprašanas. Ahmeds jau noliedz vispār kaut kādas saprašanas nepieciešamību. Pats viņš neko lāga nesaprot , bet kur tad viņš meklē to saprašanu? Nu laikam tak pie kāda imama , bet kur tad tas imams ņem to saprašanu? Nu imams protams ir farizejs kas labi pārzina to Korāna burtu. Un ja nav , vai tiek noliegts tas Svētais gars , tad protams ka tas imams ir vienīgais patiesības noteicējs. Kam tas ir vajadzīgs lai imams būtu patiesības noteicējs - nu protams tam pašam astainajam - un imamam par to tiek neierobežota vara pār parastiem musulmaņiem. Ja kāds musulmanis saņem to Svētā gara atklāsmi un ierauga tos nelabā darbus islamā , tad tāds tiek trenkāts un vajāts pa visu pasauli. Nu un Ahmeds ir tāds tipisks musulmaņu farizeju jaunās paaudzes pārstāvis , ar patiesu ticību viņam ir maz sakara. Ahmeds ņem to islamu no nelabā rokas , un nelabais viņu kārdina un kārdina ar islama farizeja varu un ietekmi. Žēl , bet latviešu puika nokļuvis nelabā ķetnās. Un tā jau vairs nav strīdēšanās par kādām niansēm.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris 08.09.2007 17:09
Citāts: "Dieva pravieši - viņu vidū it īpaši Jēzus un Muhameds (S.A.W.) izpauda mīlestību cilvēcei pirmkārt praktiskos darbos un pārveidoja pasauli, nevis tikai strīdējās par formulējumiem."

Cik pretīgi, ka cilvēks, kas šajā portālā vairākkārt nosauca sevi par "katoli", tepat ar šādiem izteicieniem atļaujas zaimot Dievu. Es brīnos, līdz kādiem apostāzijas Herkulesa Stabiem dažus kristiešus var novest vēlēšanās pielabināties citticībniekiem.

Jūs, Aleksi, laikam nezināt, ka vesels leģions kristiešu mocekļu izcieta spīdzināšanu un gāja bojā drausmīgā nāvē, lai tikai neizrunātu šos vārdus par Muhamedu, kuŗus Jūs te labprātīgi rakstāt bez jebkādas piespiešanas (un laikam arī bez kauna sajūtas, kā es noprotu).

Ja Jūs nezināt, tad "apostāzija" ir morālteoloģijas un kanonisko tiesību termins, kas nozīmē "atkrišanu no ticības". Atkrist no ticības var dažādi, un daudzos gadījumos pietiek ar vienu brīvi izpaustu publisku deklarāciju – piemēram, tādu, kā Jūs tikko izdarījāt. Pasludinot Muhamedu par Dieva pravieti un nodēvējot Jēzu Kristu par "pravieti", jūs noliedzat Kristu un automātiski izmetat sevi ārpus Baznīcas robežām. Tātad tiekat pierēķināts "apostatu" jeb ticības noliedzēju kategorijai (kr. "вероотступники").

Es Jums, Aleksi, pastāstīšu vienu reālu atgadījumu, kas notika pirms vairākiem gadiem. Kad Beslanā teroristi saņēma ķīlniekos skolu ar visiem gūstekņiem, viens no islāmistiem ieraudzīja kādam mazam zēnam ap kaklu ķēdīti ar krustiņu; pielicis viņam automātu pie rīkles, ļaundaris iebļāvās, lai zēns sakot, ka "Muhameds ir Dieva pravietis". Bet zēns tā vietā iesaucās: "Kristus ir augšāmcēlies!" Pēc dažām sekundēm krievi sāka uzbrukumu skolai, un šis mazais varonīgais zēns palika dzīvs.

Arī tagad nav kauna?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - IM, Ahmedam 08.09.2007 15:04
Ak, šausmas :))

Grieķu jurists Solons (Lāertas Diogena atstāstījumā) esot teicis "Laws are like spider's webs which, if anything small falls into them they ensnare it, but large things break through and escape." (Likumi kā zirnekļa tīkli noķer mazas lietas, bet lielas lietas tiem izlaužas cauri). Savukārt Tomass Hobss šo alegoriju vispārināja attiecībā uz valodas lietošanu vispār: "For speech has something in it like a spider’ s web - for by contexture of words tender and delicate wits are ensnared and stopped; but strong wits break easily through them.". Vāji prāti esot kā mazi kukainīši, kuri sapinas vārdu tīklos, bet stipri prāti - kā putni, kuri cauri vārdu pinekļiem tiek pie pašām lietām, ko vārdi apzīmē. Protams, T.Hobsa politiskās filozofijas mērķis bija pamatot g.k. laicīgo varu Anglijā (sal. http://findarticles.com/p/articles/mi_m1282/is_n12_v49/ai_19... .)

Bet tas pats notiek arī garīgās varas jomā. Ja strīdēsimies tikai par vārdiskajiem formulējumiem (kuri katrai ticībai vai pat katram ticības atzaram vēsturisku iemeslu dēļ ir dažādi), tad pēc dažiem simtiem gadu tas izskatīsies tāpat kā pareizticīgo un katoļu domstarpības (un pat asiņainie kari), kuru formālais iemesls bija Filioque - t.i. teologjiskais strīds, vai Svētais Gars iziet tikai no Tēva vai GAN no Tēva, GAN no Dēla? Ahmedam ir visas tiesības uzskatīt šo par vēl vienu apliecinājumu tam, ka Svētais Gars kristietībā ir fiktīva konstrukcija. Bet ne jau te ir problēmas sāls, bet gan dažu cilvēku bezrobežu paštaisnumā, pieturoties pie "valodas, kas savā ziņā līdzinās zirnekļu tīkliem" - par Filioque tēmu progresīvā cilvēce strīdējās daudzus gadsimtus 8.-15.gs. - t.sk. mūsdienu Turcijas teritorijā. Dieva pravieši - viņu vidū it īpaši Jēzus un Muhameds (S.A.W.) izpauda mīlestību cilvēcei pirmkārt praktiskos darbos un pārveidoja pasauli, nevis tikai strīdējās par formulējumiem.

Protams, dažādu novirzienu musulmaņiem un/vai kristiešiem nav jāatsakās no savas ticības identitātes (attiecīgi Nīkajas ticības apliecības vai arī `aqīdah), bet savstarpējās diskusijās ir konstruktīvāk pieturēties pie konkrētām lietām nevis tikai vārdiem. Ja neviens nevienam "nav neko izēdis", tad tas arī ir pietiekams pamats pilsoniskajam mieram mūsu starpā. Korāns un Bībele ir katrs savā ziņā dižens rakstu piemineklis - bet ne jau tādēļ, ka ar to palīdzību var labi vest tukšus strīdus. Bet gan tie abi ir instrumenti, ar kuriem Dievs pārveido pasauli - aicina uz taisnīgumu un soda grēciniekus. Abu šo lielo ticību mērķis ir tiekšanās pretī labākai, taisnīgākai pasaulei, nevis bezjēdzīgiem konfliktiem savā starpā. Un Latvijā šajā ziņā ir daudz darāmā - mūsu valstī, diemžēl, ticības sabrukuma dēļ ir radušās neskaitāmas institūcijas, uzdzīves vietas u.c., kas agresīvi un neiecietīgi veicina visdažādākā veida netaisnību, netiklību un bezdievību.

[4:75] Why should you not fight in the cause of GOD when weak men, women, and children are imploring: "Our Lord, deliver us from this community whose people are oppressive, and be You our Lord and Master." [4:76] Those who believe are fighting for the cause of GOD, while those who disbelieve are fighting for the cause of tyranny. Therefore, you shall fight the devil's allies; the devil's power is nil.

[29:46] Do not argue with the people of the scripture except in the nicest possible manner - unless they transgress - and say, "We believe in what was revealed to us and in what was revealed to you, and our God and your God is one and the same; to Him we are submitters." [29:47] We have revealed to you this scripture, and those whom we blessed with the previous scripture will believe in it. Also, some of your people will believe in it. Indeed, those who disregard our revelations are the real disbelievers.

[2:192] If they refrain, then GOD is Forgiver, Most Merciful. [2:193] You may also fight them to eliminate oppression, and to worship GOD freely. If they refrain, you shall not aggress; aggression is permitted only against the aggressors.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmed , nu Tu taču esi viens romiešu izcelsmes barbars , kas pieņēmis barbaru ticību un centies tagad kopā ar barbariem iekarot Romu. Bet lai nu kā tie Romieši būtu izlaidušies , barbari Romai nav bīstami kamēr barbariem ir barbaru ticība. Vot tad kad barbari pārņems romiešu ticību , tikai tad barbari var iekarot Romu.

Un tāvā sirdī tas islams ir viena barbaru ticība. Tu taču visā nopietnībā tici vienkāršotai loģikai ka Dievs nodiktēja noteikta apjoma grāmatu un tagad nu pēc šī orģināla visiem jāvadās , un Dievs vairs neparko neliekas zinis. Bet kā jau iepriekš teicu - grāmata bez saprāta ir tikai pliki burti , vārdi , teikumi. Grāmata bez saprāta nav nekas , grāmata bez saprāta = 0. Un tad nu iznāk tā ka musulmaņiem ir orģināla grāmata + viņu pašu cilvēciskais saprāts. Savukārt kristiešiem ir grāmata (kas varbūt nepretendē uz tādu orģinalitāti) + pašu cilvēciskais saprāts + Dieva saprāts caur Svēto garu.

Kāpēc kristieši dalās , un kāpēc ir dažādas versijas? Kāpēc Svētais gars neuzrāda pareizo? Nu tikai tāpēc ka Svētais gars jau nerunā ar muti , bet tikai caur cilvēka apziņu un saprātu un tikai pie patiesas ticības. Nu bet tā kā kristieši , pateicoties Dievam , aizvien ir labāk paēduši kā musulmaņi un citas ticības , tad nu izlaižas kristieši savā ticībā , izlaižas. Un ja nav ticības , nav arī Svētā gara.

Kas attiecas par tavu piedāvāto musulmaņa iecietību pret kristiešiem un tā , tad nu tikai barbars var kaut ko tādu piedāvāt romiešiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eiropa to nesaprot. Vēl viena atšķirība no daudzām ir individuālisms. Ne velti Dānijas valdība atteicās atvainoties par presi, kas ir absolūti individuāla un brīva. Kāpēc man ir jāatvainojas par kaut kādu Jāni, kas kaut kur publiski nepieklājīgi uzvedies? Viņš pats sev ir kungs, lai pats arī atvainojas. Tā ir eiropiešu domāšana, bet tā nav musulmaņa domāšana. Musulmanis atbild par visu savu ģimeni. Valsts musulmaņu apziņā arī ir kā kopiena un prezidents – tās tēvs, kurš atbildīgs par visu, kas viņa mājās notiek. Tādēļ musulmaņi prasīja Dānijas un Norvēģijas prezidentu atvainošanos, nevis avīžnieku šļupstus.

--------------

Par Taivāna interviju. Zufars jau norādīja, ka pēc tās vēstules LU, Taivāns kļuvis uzmanīgs savos izteikumos un tikai "hvaļit islam". Taivāna taktika ir tāda - sabiedēt ar muslimiem un tā mobilizēt rietumos kā kristiešus. Tāpēc viņš visu laiku runā "Musulmaņi nāk!"

Intervijā viņš saka to pašu ko vienmēr (un dažviet kristiešu un muslimu domas tiešām sakrīt). Bet augstāk iekopēju fragmentu, kas ir maldināšana.

Šeit viņš bīda tipisko orietālisma garu, ka muslimi ir bezindividualitātes masa. Vēl jo veiksmīgāk var sabiedēt ar milzīgu masas blāķi.

Paradoksāli, bet Islāms ir ļoti individuālistiska reliģija. Kurānā uzsvērts, ka cilvēks ir "vientuļš" - viņš atbild par saviem darbiem un neatbild par cita.

Tas savukārt ir citādi pāvila kristietībā, kurā visi cilvēki ir vainīgi par to, ko izdarīja pilnīgi citi cilvēki. Uz visiem gulstās grēks - vaina, par to, ko izdarīja Ādams (saas) un Ieva (as). Vēl jo vairāk kristietībā ir vainas uzvelšana Ievai (as) kā jau sieviešu nicinošā reliģijā.
Pāvila izdomātā iedzimtā grēka ideja ir sveša Islāmam. Protams, arī tas, ka kāds cits var atbildēt (izpirkt) cita vainu - arī tā ir sveša ideja Islāmā, bet ne pāvila reliģisko filozifiskās domās.

Islāmā ir cita lieta - visi atbild par sevi. Tomēr Islāms uzsver, ka indivīdiem ir jāsauc citus uz labu un jāaizrāda citiem sliktais. Valsts uzdevums ir veicināt labo un mazināt slikto. Tā valstij ir jācenšas pasargāt publiskā vide no tā, ka to pārņem sliktākā sabiedrības daļa. Islāms nav totalitārs, jo ļoti uzsver privātās dzīves neaizskaramību. Islāms nedod instrumentus citu privātās dzīves izspiegošanai. Kamēr cilvēks nenes savu grēku publiski, tikmēr tās ir viņa individuālās attiecības ar Dievu. Bet, ja cilvēks mēģina sakropļot publisko vidi ar savas saslimušās sirds izpausmēm, tad sabiedrībai un valstij jācenšas pārtraukt šīs publiskās vides sabojāšanu. Tāpēc sabiedrības locekļiem mikrovidē, un valstij markovidē, ir jācenšas veicināt un ieteikt labo, un aizliegt un aizrādīt, noņemt slikto.

Cilvēkam var būt slima sirds, bet tā ir viņa individuālā problēma, kura nav jānes uz publisko vidi bojājot sabiedrību. Viņam ir jācenšas pašam laboties, nevis bojāt sabiedrību.

Rietumos cilvēki ik pēc divām dienām izdomā ko jaunu kas ir labs un kas ir slikts. Savukārt Islāms ir Dieva norādījumi un tas ir skaidrs kritērijs. Tāpēc kārtība nedibinās uz kāda cilvēka iegribām, bet gan uz skaidriem noteikumiem. Tāpēc Islāma uztverē viens no valsts pamatuzdevumiem ir rūpēties par labā veicināšanu un publiskās vides pasargāšanu no slimajiem, kuri grib sabļaut publisko vidi pilnu ar savu slimību. Daži procenti slimo siržu cilvēki, var sabļaut un sacūkot publisko vidi un veikt šādu tirāniju pret vairākumu un Dieva noteikto kritēriju. Tāpēc no valsts tiek sagaidīts, ka tā rūpēsies, lai publisko vidi nepiebļauj slimie.

Tomēr karikatūru skandāls tikai nedaudz iezīmē šo lietu, ka valstij būtu jārūpējas lai sabiedrības institūcijas un publiskā vide būtu laba un laba veicinoša. Karikatūras bija apzināta rīcība lai paņirgātos par muslimiem. Šāda rīcība ir rietumu muslima ikdiena. Tomēr kaut kādas lielās politkas dēļ, to muslimu valstu valdības (kuras gandrīz visos gadījumos ir tirāni, kuri ir ASV atbalstīti, un nevienā gadījumā nav "Islāma valsts") kaut kādu iemeslu dēļ atļāva muslimiem izteikt savu sašutumu. Muslimi 'šo iespēju arī izmantoja. Presei protams neinteresē 3 miljoni miermīlīgu protestētāju, viņiem interesē pāris tīņi, kuri izklaidējas ar sērkociņiem.

Bet svarīgi laikam ir atzīmēt, ka bez pilnībā individuālajai atbildībai Dieva priekšā, tāda pati tā ir arī tiesas priekšā. Islāmā ir uzsvērts, ka par nogalināto ir jānogalina tikai slepkava. Jo cilvēki skatoties kolektīvi, nereti domāja, ka redz kaut kāds jauns gurķis nogalināja grandiozu cilvēku, un tas jaunais gurķis nav vērts viena nogalinātā pirkstiņa. Tāpēc vajadzētu nogalināt vēl no viņa ģimenes vai cilts. Bet Islāms šo pārtrauca un uzsvēra, ka jānogalina tikai vainīgais.

Muslimiem tiešām ir svarīgas viņu paplašinātās ģimenes. Tās ir skatītas kā svarīgas, bet nevajadzētu pārspīlēt to nozīmi, kā dažkārt pretislāmiskās tradīcijās vietām ir muslimu pasaulē. Bet tādi taivāni protams mēģina maldināt.

Paplašinātā ģimene ir svarīga, tā apvieno paaudzes (un vienlaikus ar Islāma stabilajām Dieva noteiktajām vērtībām, noņem muļķīgo paaudžu konfliktu problēmu, ar kuru slimo mainīgo vērtību sabiedrības). Sevišķi, ja nav valsts vai valsts ir tirāniska vai pretsabiedriska (kā tagad muslimu sabiedrībās), tad paplašinātā ģimene ir sava veida arodbiedrība, banka ar tās iekšējiem naudas resursiem, sekjuritī. Svarīgi ir saprast, ka paplašinātā ģimene pieslēdz papildus galvas uzradušos problēmu risināšanai, jo visbiežāk nobrieduši cilvēki var piedāvāt labāku risinājumu kā jaunie gurķi. Jāsaprot, ka reliģiskā ģimenē, kura turās pie vienīgajām leģitīmajām un nemainīgajām vērtībām - Dieva norādījumiem Islāmā, nav arī jau minēto paaudžu konflikta, jo visi zina uz kādiem principiem ir jāvērtē, kuram ir un kuram nav taisnība.

Domāju šis ieskats palīdz izprast dažus maldināšanas paņēmienus, kurus piekopj kristietības misionāri runājot par Islāmu vai muslimiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmed 08.09.2007 02:52
> Bet parādi man lielu Islāma zinātnieku, kurš kaut ko tādu [ka galvassegas nēsāšana nav
> obligāta] būtu teicis.

Vārtiem, kuros man būtu jātrāpa, ir tendence pārvietoties... :)

Pirmkārt, ja pareizi saprotu, islamam nav kaut kādas autoritatīvu interpretētāju hierarhijas. Kas cita starpā nozīmē, ka, ja vien jums nav atsauces uz avotiem, kas pārliecinoši un neapstrīdami noraida/apstiprina kaut kādu interpretāciju, interpretētāja "lielumam", to cilvēku skaitam, kas ir sajūsmā/sašutuši par šādu interpretāciju, nav nozīmes.

Otrkārt, pa vieglāko ceļu ejot - nu, piemēram, Javed Ahmed Ghamidi. Viņa skaidrojums, ielikts vēsturiskajā un sadzīviskajā kontekstā, vismaz ir jēdzīgs, un, cik var spriest pārlasot kā vairākums pamato savu pozīciju, viņa skaidrojums nekur nenonāk pretrunā ar divos nosauktajos avotos atrodamo.

---------------

Ar "lielu zinātnieku" es domāju to, ka zinošās aprindās netiek apšaubīta viņa zināšanas. Jo nereti dažos jautājumos tur iet par tik "smalkām matērijām" kā dažādu hadīsu ziņotāju ķēdes kāda ziņotāja uzticamība, atmiņas spējas, situācijas utt. Un tās ir par zobam lielajiem zinātniekiem, un nevis katram pašizceptajam ekspertam no Teiču purva.

Tāpēc runa nav par kaut kādiem cilvēkiem, bet gan par kometetences līmeni.

Kad es sāku apgūt Islāmu, es diezgan daudz lasīju no Džaveda Ahmeda Ghamidi un viņa skolniekiem. Tomēr nereti viņi norāda vājus un citus argumentus ignorējošus argumentus, un galu galā, viņi ir ar tādu mutazelītu ievirzi. Viņi balstoties uz savu racionālismu mēģina saprast visu Islāmu un pārāk centīgi ir meklēt, kad noteiktas lietas ir/nav jādara, ja mainījušies apstākļi. Bet vai skaidri zināms, ka attiecīgā lieta ir dēļ apstākļiem? Nē, tas ir norādīts retos gadījumos, bet viņi bīda: "Bet man liekas šeit arī varētu."

Ar viņiem ir problēma, ka viņi nenorāda kur viņu domas atšķirās no "standarta" Islāma, un tas maldina jaunos muslimus (kā mani) vai interesentus.

Pareizā metodoloģija ir nevis "a man liekas ka šo vietu varētu saprast šādi", bet gan skatīties, kā to saprata pravietis un viņa līdzgaitnieki kopumā. Ja vien pravietis neteica: tādos un tādos apstākļos varat to nedarīt...

Nu un redz ja jau mēs piekasāmies otra vārdiem :-))))))))

tad es redzu "vismaz ir jēdzīgs" ir tavs vērtējums. Bet muslima attieksme pret to, ko Dievs pavēlējis, var vērtēšanas metodē, bet gan: "Mēs dzirdam un pakļaujamies." Ja tu saki, ka kāda cilvēka bīdītais nav pretrunā ar Kurānu un Sunnu, - vai tu to zini? Vai tu zini vai viņš ņēma vērā visus autentiskos hadīsus un neizmantoja neautentiskus? Vai tev ir tādas zināšanas? Man nav un es "fatwu" veikšanu atstāju kompetentajiem. Un ja kāds cilvēks saka, ka to un to, ko Dievs un Dieva pravietis ir norādījis, nav jādara, tāpēc, ka viņaprāt, tas ir apstākļu gadījums, tad tie ir tikai viņa vārdi un kļūdaina metode, ja vien viņam nav pierādījumi, ka Dievs vai Dieva pravietis norādīja, ka attiecīgā lieta ir apstākļu lieta. Un nav tā, ka Islāma zinātnieki nekļūdās. Bet vai tiešām 1% būs apgaismība, bet pārējie 99% iedziļinājušies tematā ar tiem pašiem pierādījumiem kļūdās?
ahmed 08.09.2007 03:05
Diesel - Ahmeds 07.09.2007 14:27

Vai gadījumā Korāns arī nemāca toleranci pret citām reliģijām? Tev, izskatās, ar to tā paknapi... :) Bet ko lai dara - neviens jau nav pilnīgs:)

------------

Islāms piedāvā iecietību, bet ne akceptu. Dievs ir nolicis reliģiju kā daļu no cilvēka brīvās izvēles, kura arī nepiemeklē nejauši, bet gan refletē ar paša indivīda centieniem būt godīgam, neiedomīgam attiecībās ar Dievu, un cenšanās neveikt sliktu. (Jo pretējais padara cilvēku aklu pret ticību.)

Tāpēc Islāms uzsver, ka ticībā nav piespiešanas (slavenā 2:256):256 There is no compulsion in religion. Verily, the Right Path has become distinct from the wrong path. Whoever disbelieves in Taghoot and believes in Allah, then he has grasped the most trustworthy handhold that will never break. And Allah is All-Hearer, All-Knower.

Tāpat daudzās citās vietās ir uzsvērts, ka muslimi tikai piedāvā Islāmu. Dievs izvērtē cilvēkus un dod ticību tiem, kurus iztiesā pozitīvi. Tas, kuru pārņemusi uzpūtība un darīšana pāri savai dvēselei - vai tad Dievs dos ticību tiem, kuri izvēlas būt akli?

Ticība ir skaidra, kāda gan tur piespiešana var būt, ja cilvēks noraida skaidru lietu.

Tāpēc Islāmā ļoti uzsvērts, ka ticība nav uzspiežama. Nemuslimiem tā ir tikai jāpiedāvā visu dzīvi. Un nekas vairāk. Neviens kļūdaini nekļūs patiesi ticīgs. Tāpēc Islāms runā par iecietību, bet ne akceptu. Islāmā nesaka, ka ar nemusliemiem viss ir kārtībā. Islāms gluži vienkārši netiek tiem uzspiests, un viņi šajā dzīvē dzīvojas, un bet muslimi neuzskata viņus vienlīdzīgus ar muslimiem Dieva priekšā. Dieva priekšā visgodājamākie ir tie, kuriem ir vislielākā dievbijība (kura izpaužas Patiesības pieņemšanā, un cenšanās darīt labus darbus un nedarīt sliktus).

Ceru, ka izdevās paskaidrot, ka Islāms pret nemuslimiem ir iecietīgs, bet ne akceptējošs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 02:26
(5:82)... And you will find that the closest people
in friendship to the believers are those who say, "We are Christian."
This is because they have priests and monks among them, and they are not arrogant.

Šis fragments arī ir par vēsturisko situāciju (no kuras var ņemt mācību). Tā ir situācija, kad ebreji un pagāni bija ļoti naidīgi pret Dieva pravieti. No sākuma ebreji domāja, ka pravietis viņiem būs izdevīgs pret pagāniem, bet drīz vien redzot, ka vietējie Medīna pagāni kļuva par muslimiem, pārkāpa noslēgto Medīnas konstitūciju, dažādi mēģināja nogalināt pravieti, neizdeva notiesāšanai ebreju noziedzniekus, organizēja pagānu uzbrukumus muslimiem utt. Attiecīgi ajātu iepriekš tiek norādīts uz šo situāciju, ka ebreji ir ļoti naidīgi, savukārt šajā ajātā ir runa par to situāciju, kad Kurāna fragmenti tikai lasīti Etiopijas kristiešiem un tie aizkustinājuma asarām pieņēma Islāmu. Tāpēc Dievs nosoda tos, kuri ir iedomīgi un nepieņem Dieva Vēsti, un sola tiem Elli. Toties tiem, kuri nav iedomīgi un kad viņiem tiek piedāvāta Dieva Vēsts, viņus viņu iedomība neattur no Patiesības atzīšanas un viņi pieņem Dieva pēdējā pravieša nesto Vēsti visai cilvēcei. Viņiem tiek solīta Paradīze. Tāpēc fragmenti par pilnīgi citām lietām.

82 Verily, you will find the strongest among men in enmity to the believers (Muslims) the Jews and those who are Al-Mushrikoon (see V.2:105), and you will find the nearest in love to the believers (Muslims) those who say: "We are Christians." That is because amongst them are priests and monks, and they are not proud. 83 And when they (who call themselves Christians) listen to what has been sent down to the Messenger (Muhammad SAW), you see their eyes overflowing with tears because of the truth they have recognised. They say: "Our Lord! We believe; so write us down among the witnesses. 84 "And why should we not believe in Allah and in that which has come to us of the truth (Islamic Monotheism)? And we wish that our Lord will admit us (in Paradise on the Day of Resurrection) along with the righteous people (Prophet Muhammad SAW and his Companions)." 85 So because of what they said, Allah rewarded them Gardens under which rivers flow (in Paradise), they will abide therein forever. Such is the reward of gooddoers. 86 But those who disbelieved and belied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they shall be the dwellers of the (Hell) Fire.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 00:55
Turcija ir piemērs, kur musulmaņu dominētā valstī dažādas ticības var pastāvēt līdzās viena otrai un apmainīties ar kultūras vērtībām.

================

Tad, kad muslimi pārvalda valsti atbilstoši Islāmam, tad ir daudz labāka dzīvošana minoritātēm nekā pat "advansētajā" rietumu pagrimumā.

Jo pieņemsim, ka ir Islāma valsts, kurā dzīvo 99% muslimi un 0,5% kristieši un 0,5% ebreji.

Un pieņemsim, ka tādā Latvijā dzīvo 90% nekristiešu un švakkristiešu, 5% kristiešu, 0,05% muslimi, un pārējie sazinkas.

Skatīsiemies ko piedāvā Islāma modelis:

Nav svarīgi cik jūs esat, - skaits nenosaka iemeslu, lai mēs jūs ņemtu vai neņemtu vērā. Dievs ir devis jums noteiktas tiesības un tās ir jāpiemēro, pat ja ir tikai 5 vai 1 cilvēks visā valstī. Tad jūs saņemat savus ģimenes un reliģiskās prakses likumus pašu lemšanai. Varat laulību veikt un šķirt, apbedīt, vai mantot kā jums tīk utt.

Tas, ka jūs esat nenozīmāga minoritāte, nenozīmē, ka jums tiek liegtas jums Dieva piešķirtās tiesības.

Savukārt advansētajos rietumos ir tā, ka ja jūs esat mazi un bez lobijiem, tad jūs neņem neviens vērā un liedz jums pat it kā dotās tiesības.

Kāpēc Latvijā atzīst baznīcā slēgto laulību, bet ne masdžidā (mošejā)?

Daudzsievības dēļ? Nu tas vispār ir cits temats, ka rietumi ir daudzjaunkundžu sabiedrība, un absolūti ne monogāma.

Bet tik un tā. Kurš teica, ka daudzsievība ir aizliegta? Kāpēc mīļākā ir atļauta, bet otra sieva ne? Kāpēc divi sodomīti var tikt uzskatīti par vīru un vīru, bet normāls vīrietis nedrīkst darīt Dieva atļauto? Un nez kā ir ar mormoņiem. Viņi gan tā kā viņu reliģija tāpat kā tās visas pārējās ir izdomātas, tad viņi atļaujas to mainīt, un tagad ir "moderni", kuriem nav daudzsievības. Bet kas gan viņu ticībā vai kristietībā aizliedz daudzsievību? Nekas - daži baznīcas dekrēti, kuri īstenībā nav reliģijas daļa. Tāpēc vai nu valsts neatzīst arī mormoņu slēgtās laulības un tā vienus kristiešus atzīst un otrus ne, vai nu jebkuri no viņiem var jebkurā laikā salaulāt arī otru sievu.

Bet lai nu tas paliek. Nez vai vispār Latvijā ir kāds, kuram ir vairākas sievas. Laikam vienam tatāram ir. Bet nu kāpēc valsts neatzītu masdžidā slēgtu pirmo laulību?

Tirānija un nevis cilvēktiesību ievērošana. Satversmē ir garantēta brīva reliģiskā prakse.

Tas lai paliek. Bet pasmiešos par šo cilvēktiesību valsti, kura muslimiem neatļauj pat apglabāt savus mirušos kā pienākas reliģijā. Vai tad muslimi dara ko dīvainu? Vienīgais - jāapglabā bez zārka - ietītu audeklā.

Tirānija.

Fotogrāfijā sievietes nevar lietot obligāto galvaslakatu, it kā mati būtu svarīgi. Ja būtu svarīgi, tad nedrīksētu mainīt frizūru.

Tirānija.

Nedrīkst savai mājai uzbūvēt apkārt 4 metrus augstu necaurredzamu sētu, lai neviens nelūr manā privātajā dzīvē. Nemaz nerunājot par 4 metriem, - legāli (visi pārkāpj) nemaz nedrīkst uzbūvēt necaurredzamu žogu.

Tirānija un Totalitārisms.

Valsts uzspiež dažādas obligātās apdrošināšanas, lai gan tās ir pretrunā Islāma.

Tirānija.

Tiesa, ja vien māte nav prostitūta vai narkomāne, atņems bērnus tēvam un atdos mātei.

Dzimumu līdztiesība?

Tiesā tiesnesim ienākot, visiem ir jāpieceļās. Mums Dieva pravietis norādīja pat nepiecelties, kad viņš ienāca pie saviem līdzgaitniekiem. Nepiecēlušais ļoti riskē, ka tiks sodīts par "necieņu pret tiesu".

Iedomība, elkdievība, uzpūtība, "cēzariskums", Tirānija.

Skolā māca nepierādīto un apgāztas TEORIJAS, kā vienīgo patiesību.

Tirānija.

Kara gadījumā valsts var mobilizēt cilvēkus lai viņi karotu un mirtu pa visādiem bezjēdzīgiem, muļķīgiem, netaisniem un pagāniskiem mērķiem.

Tirānija.

Cilvēkiem ir liegta iespēja iegādāties pašaizsardzības ieročus, tā ļaujot apbruņoties un dot iespējas pasargāt sevi tikai noziedzniekiem un elitei.

Tirānija.

Valsts aizstāv noziedzniekus un nerūpējas par upuriem. Valsts ir vienaldzīga pret noziedznieku upuriem un netaisnīgi atbrīvo noziedzniekus zinot to recidīvisma līmeni. Visi tie bērnu un sieviešu izvarotāji - katrs policists zina, ka viņš cietumā nav mainījies. Tāpat cietumi ir noziedznieku skolas. Tāpat upuriem jāuztur savi varmākas cietumos, līdz tie tiek laukā lai turpinātu. Šī sistēma ir nefunkcionājoša un netaisnīga. Tā nav ne preventīva, ne sodoša.

Pajautājiet policistiem, kā sauc to, ka izvarotājus izlaiž no cietumu un nevis nošauj pēc tiesas sprieduma?

Un blā blā citas Tirānijas.Bet atbildot uz jautājumu no citas nozīmes: Islāms ir perfekts un muslimiem nevajag kaut kādas jaunas idejas vai ko tamlīdzīgu. Mums nav jāveic nekādas apmaiņas. Muslimam ir divas kultūras - Islāma un viņa paša vietējā (arābu, pandžabi, kano, latviešu, turku, berberu). Islāma kultūra ir Dieva noteikta un ir vislabākā un vienīgā leģitīmā jomās, kuras tā pārsedz. Tajā neko nemuslimi nevar dot. Savukārt nacionālajā kultūrā - nu var jau nemuslimi kādu ēdienu recepti arī iedot. Tehnoloģijas nav Islāma daļa un to var droši ņemt. Bet kļūdaties, ja uzskatat, ka muslimam ir jāņem tie visi rietumnieku sviesti, lai gan paši rietumnieki, sajēdz niekus.

Nemuslimi no savām kultūrām nevar mums dot neko bez ēdienu receptēm un kādas arhitektūras. Nemuslimu kultūra ir nejēdzīgu tumsonību mistrojums. Dievs cilvēkiem jau ir pateicis, kā jāuzvedās, kāda ir interakcija un statusi, un īsti muslimi arī paklausa Dievam. Vai tad mēs būsiem no tiem nejēgām, kuri paņem nelaimīgo cilvēku murgus un atstājam Dieva Visgudrākos norādījumus?

Tāpēc svarīgi ir izprast, muslims nav muslims, ja viņš ir atstājis Islāmu. Savukārt Islāms nav reliģija izkropļotajā izpratnē, kura ir izpratnē aizspriedumainajos un aprobežotajos Rietumos. Islāms nav tikai svētdienas rituāli. Islāms ir veids, kā dzīvot tā, kā Dievs ir norādījis cilvēkiem dzīvot. Paņemot tā vietā cilvēku izdomājumus, mēs tikai pārkāpjam Dieva norādījumus. Tāpēc visas to jomu sīkumus, kuras pārsedz Islāms, mēs nevaram apmainīt pret kādas rietumu grupas izdomājumiem. Bet ēdienu receptes vai atsevišķus žestus - lūdzu...

Domāju tas ir kāds saraustīts ieskats tajā pārpratumā, ko daži sapratuši ar mijiedarbību vai integrāciju. Muslims nevar intergrēties ar nemuslimiem. Muslims nevar paņemt no nemuslimiem. Otrādi var (kā tas bija ar spāņiem), jo muslims nozīmē, ka viņš dara "Islām" - "Pakļāvību Dievam".
ahmed 08.09.2007 02:10
Ikviens musulmanis atzīs, ka konsekvents kristietis ir islāmam un Dievam daudz tuvāks nekā neticīgais vai politeists. Sal. Sūra Al-Mā'ida

(5:47) Let the followers of the Gospel judge in accordance with what God has revealed therein: for they who do not judge in the light of what God has bestowed from on high-it is they, who are wicked. (5:82)... And you will find that the closest people
in friendship to the believers are those who say, "We are Christian."
This is because they have priests and monks among them, and they are not arrogant.

____________________________________

Jā, kristiešiem un ebrejiem ir cits stāvoklis, jo viņu reliģijas nav tik ļoti sakropļotas un tālas no Islāma kā pārējie. Tāpat arī runā puslīdz vienā izteiksmē.

Tomēr Islāms skaidri norāda, ka viņi ir kļūdā un nav uz Dieva norādītā ceļa.

Uz Dieva norādītā ceļa bija tie kristieši un ebreji, kuri bija monoteisti un ievēroja praviešu vēsti un nenoraidīja nevienu pravieti. Tos pat var saukt par muslimiem.

Tomēr norādītie fragmenti ir par pilnīgi citu tematu.

Pirmais fragments ir par to kā ebreji nāca pie pravieša kā tiesneša (pat tie, kuri neatzina viņu kā pravieti, uzticējās viņam kā cilvēkam, kurš nekad nemelo un ir vienmēr taisnīgs. Tāpēc tāds nejēdzīgs paradokss, ka ebreji, kuri noliedza pravieti, nešaubīgi ticēja viņa godīgumam lai ņemtu par tiesnesi. Gluži tāpat kā Mekas pagāni kā kopiena vajājot Muhamedu (saas) un ticīgos, tomēr uzticēja vērtslietu glabāšanu tieši Muhamedam (saas), tāpēc Muhamedam (saas) aizmūkot uz Medīnu, palika Mekā Alī (raa), kurš atdeva pagāniem pie Muhameda (saas) glabāšanā nodotās vērtslietas. :-) )

Tā tajā fragmentā turpinās, un Dievs norāda, kā nemuslimi attiecās pret saviem rakstiem. Ebreji zina, kas rakstīts Torā, bet tās likumi viņiem attiecīgajā gadījumā nebija izdevīgi, tāpēc nāca pie Muhameda (saas) lai viņš tiesā ar citiem likumiem. Dievs arī pasaka Savam pravietim, lai viņš nebēdā, ka ebreji arī viņa lēmumu neuztver nopietni.

Un pēc tam Dievs nokritizē arī tos, kuri sakās, ka ievēro "evaņģēliju", bet zinādami, ka tur bija paredzēta Muhameda (saas) atnākšana, tomēr nevērtē situāciju caur savu evaņģēliju. Lai gan viņi tāpat kā ebreji pirms Muhameda (saas) parādīšanās runāja par šāda pravieša parādīšanos.

Domāju, ka daži ajāti iepriekš un tālāk padara situāciju skaidrāku. Tie ir ajāti par tā brīža stāvokli un situācijām, un nezinātājs par ebrejiem Medīnā un to sazvērestībām, liekuļu nodevībām pirms kaujas ar pagāniem, kuri atnākuši iznīcināt muslimus, kas noteiktās situācijās tiek saprasts ar "Evaņģēlijs" un "Tora" un visa pārējā, var arī neuztvert daudzas domas, kas šeit ir teiktas. Runa ir par konkrēto situāciju, bet tas dod arī muslimiem padomus un pieredzi arī ārpus norādītās situācijas.:

42 (They like to) listen to falsehood, to devour anything forbidden. So if they come to you (O Muhammad SAW), either judge between them, or turn away from them. If you turn away from them, they cannot hurt you in the least. And if you judge, judge with justice between them. Verily, Allah loves those who act justly. 43 But how do they come to you for decision while they have the Taurat (Torah), in which is the (plain) Decision of Allah; yet even after that, they turn away. For they are not (really) believers. 44 Verily, We did send down the Taurat (Torah) (to Moosa (Moses)), therein was guidance and light, by which the Prophets, who submitted themselves to Allahs Will, judged the Jews. And the rabbis and the priests (too judged the Jews by the Taurat (Torah) after those Prophets) for to them was entrusted the protection of Allahs Book, and they were witnesses thereto. Therefore fear not men but fear Me (O Jews) and sell not My Verses for a miserable price. And whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the Kafiroon (i.e. disbelievers - of a lesser degree as they do not act on Allahs Laws). 45 And We ordained therein for them: "Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal." But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the Zalimoon (polytheists and wrongdoers - of a lesser degree). 46 And in their footsteps, We sent Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), confirming the Taurat (Torah) that had come before him, and We gave him the Injeel (Gospel), in which was guidance and light and confirmation of the Taurat (Torah) that had come before it, a guidance and an admonition for Al-Muttaqoon (the pious - see V.2:2). 47 Let the people of the Injeel (Gospel) judge by what Allah has revealed therein. And whosoever does not judge by what Allah has revealed (then) such (people) are the Fasiqoon (the rebellious i.e. disobedient (of a lesser degree) to Allah. 48 And We have sent down to you (O Muhammad SAW) the Book (this Quran) in truth, confirming the Scripture that came before it and Mohayminan (trustworthy in highness and a witness) over it (old Scriptures). So judge between them by what Allah has revealed, and follow not their vain desires, diverging away from the truth that has come to you. To each among you, We have prescribed a law and a clear way. If Allah willed, He would have made you one nation, but that (He) may test you in what He has given you; so strive as in a race in good deeds. The return of you (all) is to Allah; then He will inform you about that in which you used to differ. 49 . And so judge (you O Muhammad SAW) between them by what Allah has revealed and follow not their vain desires, but beware of them lest they turn you (O Muhammad SAW) far away from some of that which Allah has sent down to you. And if they turn away, then know that Allahs Will is to punish them for some sins of theirs. And truly, most of men are Fasiqoon (rebellious and disobedient to Allah). 50 Do they then seek the judgement of (the Days of) Ignorance? And who is better in judgement than Allah for a people who have firm Faith. 51 O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliya (friends, protectors, helpers, etc.), they are but Auliya to one another. And if any amongst you takes them as Auliya, then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimoon (polytheists and wrongdoers and unjust). 52 And you see those in whose hearts there is a disease (of hypocrisy), they hurry to their friendship, saying: "We fear lest some misfortune of a disaster may befall us." Perhaps Allah may bring a victory or a decision according to His Will. Then they will become regretful for what they have been keeping as a secret in themselves.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 00:55
Turcija ir piemērs, kur musulmaņu dominētā valstī dažādas ticības var pastāvēt līdzās viena otrai un apmainīties ar kultūras vērtībām.

================

Tad, kad muslimi pārvalda valsti atbilstoši Islāmam, tad ir daudz labāka dzīvošana minoritātēm nekā pat "advansētajā" rietumu pagrimumā.

Jo pieņemsim, ka ir Islāma valsts, kurā dzīvo 99% muslimi un 0,5% kristieši un 0,5% ebreji.

Un pieņemsim, ka tādā Latvijā dzīvo 90% nekristiešu un švakkristiešu, 5% kristiešu, 0,05% muslimi, un pārējie sazinkas.

Skatīsiemies ko piedāvā Islāma modelis:

Nav svarīgi cik jūs esat, - skaits nenosaka iemeslu, lai mēs jūs ņemtu vai neņemtu vērā. Dievs ir devis jums noteiktas tiesības un tās ir jāpiemēro, pat ja ir tikai 5 vai 1 cilvēks visā valstī. Tad jūs saņemat savus ģimenes un reliģiskās prakses likumus pašu lemšanai. Varat laulību veikt un šķirt, apbedīt, vai mantot kā jums tīk utt.

Tas, ka jūs esat nenozīmāga minoritāte, nenozīmē, ka jums tiek liegtas jums Dieva piešķirtās tiesības.

Savukārt advansētajos rietumos ir tā, ka ja jūs esat mazi un bez lobijiem, tad jūs neņem neviens vērā un liedz jums pat it kā dotās tiesības.

Kāpēc Latvijā atzīst baznīcā slēgto laulību, bet ne masdžidā (mošejā)?

Daudzsievības dēļ? Nu tas vispār ir cits temats, ka rietumi ir daudzjaunkundžu sabiedrība, un absolūti ne monogāma.

Bet tik un tā. Kurš teica, ka daudzsievība ir aizliegta? Kāpēc mīļākā ir atļauta, bet otra sieva ne? Kāpēc divi sodomīti var tikt uzskatīti par vīru un vīru, bet normāls vīrietis nedrīkst darīt Dieva atļauto? Un nez kā ir ar mormoņiem. Viņi gan tā kā viņu reliģija tāpat kā tās visas pārējās ir izdomātas, tad viņi atļaujas to mainīt, un tagad ir "moderni", kuriem nav daudzsievības. Bet kas gan viņu ticībā vai kristietībā aizliedz daudzsievību? Nekas - daži baznīcas dekrēti, kuri īstenībā nav reliģijas daļa. Tāpēc vai nu valsts neatzīst arī mormoņu slēgtās laulības un tā vienus kristiešus atzīst un otrus ne, vai nu jebkuri no viņiem var jebkurā laikā salaulāt arī otru sievu.

Bet lai nu tas paliek. Nez vai vispār Latvijā ir kāds, kuram ir vairākas sievas. Laikam vienam tatāram ir. Bet nu kāpēc valsts neatzītu masdžidā slēgtu pirmo laulību?

Tirānija un nevis cilvēktiesību ievērošana. Satversmē ir garantēta brīva reliģiskā prakse.

Tas lai paliek. Bet pasmiešos par šo cilvēktiesību valsti, kura muslimiem neatļauj pat apglabāt savus mirušos kā pienākas reliģijā. Vai tad muslimi dara ko dīvainu? Vienīgais - jāapglabā bez zārka - ietītu audeklā.

Tirānija.

Fotogrāfijā sievietes nevar lietot obligāto galvaslakatu, it kā mati būtu svarīgi. Ja būtu svarīgi, tad nedrīksētu mainīt frizūru.

Tirānija.

Nedrīkst savai mājai uzbūvēt apkārt 4 metrus augstu necaurredzamu sētu, lai neviens nelūr manā privātajā dzīvē. Nemaz nerunājot par 4 metriem, - legāli (visi pārkāpj) nemaz nedrīkst uzbūvēt necaurredzamu žogu.

Tirānija un Totalitārisms.

Valsts uzspiež dažādas obligātās apdrošināšanas, lai gan tās ir pretrunā Islāma.

Tirānija.

Tiesa, ja vien māte nav prostitūta vai narkomāne, atņems bērnus tēvam un atdos mātei.

Dzimumu līdztiesība?

Tiesā tiesnesim ienākot, visiem ir jāpieceļās. Mums Dieva pravietis norādīja pat nepiecelties, kad viņš ienāca pie saviem līdzgaitniekiem. Nepiecēlušais ļoti riskē, ka tiks sodīts par "necieņu pret tiesu".

Iedomība, elkdievība, uzpūtība, "cēzariskums", Tirānija.

Skolā māca nepierādīto un apgāztas TEORIJAS, kā vienīgo patiesību.

Tirānija.

Kara gadījumā valsts var mobilizēt cilvēkus lai viņi karotu un mirtu pa visādiem bezjēdzīgiem, muļķīgiem, netaisniem un pagāniskiem mērķiem.

Tirānija.

Cilvēkiem ir liegta iespēja iegādāties pašaizsardzības ieročus, tā ļaujot apbruņoties un dot iespējas pasargāt sevi tikai noziedzniekiem un elitei.

Tirānija.

Valsts aizstāv noziedzniekus un nerūpējas par upuriem. Valsts ir vienaldzīga pret noziedznieku upuriem un netaisnīgi atbrīvo noziedzniekus zinot to recidīvisma līmeni. Visi tie bērnu un sieviešu izvarotāji - katrs policists zina, ka viņš cietumā nav mainījies. Tāpat cietumi ir noziedznieku skolas. Tāpat upuriem jāuztur savi varmākas cietumos, līdz tie tiek laukā lai turpinātu. Šī sistēma ir nefunkcionājoša un netaisnīga. Tā nav ne preventīva, ne sodoša.

Pajautājiet policistiem, kā sauc to, ka izvarotājus izlaiž no cietumu un nevis nošauj pēc tiesas sprieduma?

Un blā blā citas Tirānijas.Bet atbildot uz jautājumu no citas nozīmes: Islāms ir perfekts un muslimiem nevajag kaut kādas jaunas idejas vai ko tamlīdzīgu. Mums nav jāveic nekādas apmaiņas. Muslimam ir divas kultūras - Islāma un viņa paša vietējā (arābu, pandžabi, kano, latviešu, turku, berberu). Islāma kultūra ir Dieva noteikta un ir vislabākā un vienīgā leģitīmā jomās, kuras tā pārsedz. Tajā neko nemuslimi nevar dot. Savukārt nacionālajā kultūrā - nu var jau nemuslimi kādu ēdienu recepti arī iedot. Tehnoloģijas nav Islāma daļa un to var droši ņemt. Bet kļūdaties, ja uzskatat, ka muslimam ir jāņem tie visi rietumnieku sviesti, lai gan paši rietumnieki, sajēdz niekus.

Nemuslimi no savām kultūrām nevar mums dot neko bez ēdienu receptēm un kādas arhitektūras. Nemuslimu kultūra ir nejēdzīgu tumsonību mistrojums. Dievs cilvēkiem jau ir pateicis, kā jāuzvedās, kāda ir interakcija un statusi, un īsti muslimi arī paklausa Dievam. Vai tad mēs būsiem no tiem nejēgām, kuri paņem nelaimīgo cilvēku murgus un atstājam Dieva Visgudrākos norādījumus?

Tāpēc svarīgi ir izprast, muslims nav muslims, ja viņš ir atstājis Islāmu. Savukārt Islāms nav reliģija izkropļotajā izpratnē, kura ir izpratnē aizspriedumainajos un aprobežotajos Rietumos. Islāms nav tikai svētdienas rituāli. Islāms ir veids, kā dzīvot tā, kā Dievs ir norādījis cilvēkiem dzīvot. Paņemot tā vietā cilvēku izdomājumus, mēs tikai pārkāpjam Dieva norādījumus. Tāpēc visas to jomu sīkumus, kuras pārsedz Islāms, mēs nevaram apmainīt pret kādas rietumu grupas izdomājumiem. Bet ēdienu receptes vai atsevišķus žestus - lūdzu...

Domāju tas ir kāds saraustīts ieskats tajā pārpratumā, ko daži sapratuši ar mijiedarbību vai integrāciju. Muslims nevar intergrēties ar nemuslimiem. Muslims nevar paņemt no nemuslimiem. Otrādi var (kā tas bija ar spāņiem), jo muslims nozīmē, ka viņš dara "Islām" - "Pakļāvību Dievam".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ahmed 08.09.2007 00:07
Nākamais komentārs par to Kurāna burtu un to, ka cilvēki un svētais gars izskaidros to, ko mēģinājis pateikt Jēzus (saas) - tukši apgalvojumi, kuros iztrūkst loģikas.

Nezinot par Kurānu un Islāmu, nevajadzētu izteikties - tā neiznāšana par Islāmu un aizspriedumi un paviršība vērtējumā tikai diskreditē.

Negribēs veltīgi niekot laiku. Pateikšu tikai vienu punktu lai parādīto teiktā bezjēdzīgumu:

Kristieši saka, ka viņus vada (utt) Svētais Gars. Tad kāpēc ir tūkstošiem kristiešu sektu, kuras visas "vada" dažādos virzienos un neceļos "Svētais Gars"? Kāpēc Svētais Gars nepasaka, kura Bībeles versija ir pareizā? Kāpēc kristieši gadsimtiem ilgi uzskatīja par Bībeles daļu tos daudzos fragmentus, kurus mūsdienu kristiešu teologi ir izmetuši kā safabricējumus, bet citus atstājuši kā apšaubāmus. Ja pretējā galā ir katolis, kuri izliekas, ka protestanti velti izmeta tos safabricējumus no Jāņa evaņģēlija un pārējām vietām, tad norādīšu, ka katoļu Bībeles versijā ir par 7 grāmatām vairāk. (Vai maz var būt runa, ka tā ir viena un tā pati grāmata?) Katoļu baznīca atzīst tās par šaubīgām. Un kāpēc viņiem un pareizticīgajiem nepasaka vai tās grāmatas ir šaubīgas vai ne?

Kāpēc Svētais Gars Sīrijas katoļiem nepasaka, ka Jāņa Atklāsmes grāmata nav šizisms, bet gan Bībeles sastāvdaļa?

"Svētais Gars" vada kristiešus tik pat cik tas vadīja superkristieti Juri Krūmu iebrūkot divās nabadzīgās valstīs un tikai tās nīcinot vēl vairāk...

Zinu, ka atbildē būs ūdens.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 07.09.2007 23:52
IM - Ahmeds 07.09.2007 01:22

Vai cilvēks būdams gan fiziska būtne gan garīga būtne vienmēr ir pārliecināts par tiesas dienas neizbēgamību? Tieši tāpāt arī Jēzus kā garīga būtne bija Dieva dēls , tai pašā laikā kā fiziska būtne bija tāds pats cilvēks kā visi citi. Esot miesā Jēzus dievišķā puse varēja izpausties tikai tāpat kā cilvēkam esot miesā izpaužas viņa enģeliskā puse. Jēzus tāpat kā cilvēks bija padots sātana kārdināšanai , tāda bija viņa misija , maksimāli pielīdzināties cilvēkam. Tā ka Tu nu saskati problēmas kur tās nav.

Tāpat ar to bauslību. Bauslība protams ir ceļš uz mūžīgo dzīvošanu , bet bauslība nav galvenais. Galvenais ir ticība. Ar vienu pašu bauslību paradīzē nevar tikt , vajadzīga arī ticība.Bet ar ticību paradīzē var tikt arī bez bauslības. Kaut gan ja ir ticība , tad bauslība vienalga vairāk vai mazāk nāks līdz. Tā ka Pāvils pareizi teica , jo bauslībai tiešām nav nekādas daļas gadījumā ja nav ticība , tā daļa parādās tikai pie ticības. Nu un to miršanu bauslībai es saprotu tā ka var dzīvot bauslībai , var dzīvot kā bauslībai tā Dievam , bet var arī dzīvot tikai Dievam. Un dzīvojot tikai Dievam , tā bauslība jau ar nekur nepaliek , tikai tā vairs nav manāma , par to nav vairs jādomā , jo tā bauslība automātiski nāk līdz.

-------------

Saki, ka es saskatu problēmas, kur tās nav? manuprāt, tu dēvējies ieraugot loģiku, kur tās nav.

Un par bauslību kā jau viltuspravieša Pāvila sekotājs, tu nerunā par Jēzum (saas) piedēvēto pozīciju "evaņģēlijos", bet gan Pāvila reliģiski-filozofiskās domas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! - Ahmeds 07.09.2007 14:47
> Bet parādi man lielu Islāma zinātnieku, kurš kaut ko tādu [ka galvassegas nēsāšana nav
> obligāta] būtu teicis.

Vārtiem, kuros man būtu jātrāpa, ir tendence pārvietoties... :)

Pirmkārt, ja pareizi saprotu, islamam nav kaut kādas autoritatīvu interpretētāju hierarhijas. Kas cita starpā nozīmē, ka, ja vien jums nav atsauces uz avotiem, kas pārliecinoši un neapstrīdami noraida/apstiprina kaut kādu interpretāciju, interpretētāja "lielumam", to cilvēku skaitam, kas ir sajūsmā/sašutuši par šādu interpretāciju, nav nozīmes.

Otrkārt, pa vieglāko ceļu ejot - nu, piemēram, Javed Ahmed Ghamidi. Viņa skaidrojums, ielikts vēsturiskajā un sadzīviskajā kontekstā, vismaz ir jēdzīgs, un, cik var spriest pārlasot kā vairākums pamato savu pozīciju, viņa skaidrojums nekur nenonāk pretrunā ar divos nosauktajos avotos atrodamo.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Diesel - Ahmeds 07.09.2007 14:27
Vai gadījumā Korāns arī nemāca toleranci pret citām reliģijām? Tev, izskatās, ar to tā paknapi... :) Bet ko lai dara - neviens jau nav pilnīgs:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - IM, Ahmedam 07.09.2007 11:55
Turcijas kontekstā nez vai ir aktuāli strīdi par to, kura ticība ir labāka - islāms vai kristietība. Turcija ir piemērs, kur musulmaņu dominētā valstī dažādas ticības var pastāvēt līdzās viena otrai un apmainīties ar kultūras vērtībām. Istanbulā joprojām stāv slavenā Hagia Sophia. Par šo celtni savā laikā rūpējās un to saudzīgi restaurēja gan kristiešu, gan musulmaņu arhitekti - tā savulaik ir bijusi gan baznīca, gan mošeja.

Profesora Leona Taivāna (tjurku un Dienvidaustrumāzijas regjiona speciālists LU) relatīvi nesenajā LA intervijā paustos uzskatus sk. http://www.delfi.lv/news/conference/interviews/article.php?i... - vai Ahmedam pret to būtu kādi iebildumi? Ja neskaita L.Taivāna nepārdomāto teologjisko paralēli par Jēzu un Muhamedu (sal. http://www.dialogi.lv/article.php?id=1625 ) - uzskatiem, ko L.Taivāns jau sen ir korigjējis, tad neko aizdomīgu tur neredzu. Arī pašreizējam pāvestam Benediktam XVI ir gadījies tikt pārprastam, runājot par islāmu - sk. http://insightscoop.typepad.com/2004/2006/10/the_definitive_... . Tādēļ jau mēs visi esam dzīvi cilvēki, ka varam savas nepilnības labot, ja vien mums ir vēlēšanās un laba griba saglabāt patiesīgumu savos vārdos un darbos.

Katrai tautai Dieva atzīšana izpaužas atšķirīgi. Ja Latvijā pašlaik vājināsies kristietība, tas nepavisam nenozīmē, ka te nostiprināsies islāms. Drīzāk jau virsroku gūs galēja individuālisma ideologjija, kas vienlīdz nepatīk gan L.Taivānam, gan arī musulmaņiem. Ikviens musulmanis atzīs, ka konsekvents kristietis ir islāmam un Dievam daudz tuvāks nekā neticīgais vai politeists. Sal. Sūra Al-Mā'ida

(5:47) Let the followers of the Gospel judge in accordance with what God has revealed therein: for they who do not judge in the light of what God has bestowed from on high-it is they, who are wicked. (5:82)... And you will find that the closest people
in friendship to the believers are those who say, "We are Christian."
This is because they have priests and monks among them, and they are not arrogant.

(5:47) walyaHkum 'ahlu al'injīli bimā 'anzala Allāhu fīhi waman lam yaHkum bimā anzala Allāhu fawlayka hum alfāsiqūn.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Ahmeds 07.09.2007 09:12
Līdzības tajās ir pašsaprotamas, jo visu šo rakstu Oriģināli nāk no Dieva. Atšķirība ir tā, ka muslimiem ir ORIĢINĀLS, bet kristiešiem nav pat ORIĢINĀLA tulkojums.
Muslimi tic oriģinālajiem Dieva un Dieva praviešu Rakstiem. Bet Bībele ir tikai sakropļotas to versijas, kas sajauktas ar pasaciņām (1001 nakts variantā), porno, šausmeni un akšenmūvī, un atklātu Dieva praviešu apmelošanu piedēvējot viņiem visādus grēkus un pat politeismu, it kā Dievs par Vēsts sludinātājiem izvēlētu cilvēkus, kuri sludinātu citu, ko paši dara.

-------------------------------

Nu redz , Tu atkal visu apgriez otrādi. Korāna vājumu (ORĢINALITĀTI) Tu uzdod par tā spēku.Kas tad ir Korāns - burti , vārdi , teikumi. Un farizeji tā ar parasti pie tiem burtiem , vārdiem un teikumiem ar turas. Bet tā turoties mirst tā doma ko izsaka šie burti , vārdi , teikumi. Burti , vārdi , teikumi ir ierobežoti savā skaitā un grāmatas biezumā , un ar konkrētiem burtiem , vārdiem , teikmiem nekas nevar aprakstīt visu domu plašumu kas ir katrā kārtīgā grāmatā. Tāpēc arī Bībelē ir tas ko Jēzus ir teicis , jeb vārdos ietērptas tās domas ko Jēzus ir gribējis cilvēkam darīt zināmas , tāpat vārdos ietērptas arī apustuļu pārdomas kas papildus izskaidro vai niansē Jēzus domas un tā. Bez tam ja nemaldos tad pats Jēzus ir apsolījis ka ar Svētā gara palīdzību tā Bībeles dzīvā doma nemitīgi tiks atjaunota , tas ir ar Svētā gara palīdzību cilvēks Bībelē dotajos burtos , vārdos un teikumos atradīs apslēptas līdzībās arvien jaunas un jaunas domas. Bībelē ar tājā rakstītajiem burtiem , vārdiem , teikumiem , ar cilvēka līdzdarbību un Svētā gara palīdzību arvien ir arodama tā dzīvā Dieva doma. Korānā , ar visu tā ORĢINALITĀTI tā dzīvā doma sen jau ir mirusi , jo doma nevar būt dzīva ja tā tiek iesprostota plikos burtos , vārdos un teikumos. Burtiem , vārdiem , teikumiem ir jāatspoguļojas cilvēka saprātā un caur Svētā gara gaismu jāpārtop par to dzīvo Dieva domu cilvēka saprašanai. Nu vismaz kaut kā tā tās lietas man izskatās. Islamā tā visa vienkārši iztrūkst , Korāns nedod to dzīvo domu , un farizeji jau arī nemaz negrib un nepieļauj dzīvas domas klātesamību rakstos - jo tā , ar statisku , mirušu domu ir daudz vieglāk manipulēt kā pašam sevi tā citus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Ahmeds 07.09.2007 01:22
Vai cilvēks būdams gan fiziska būtne gan garīga būtne vienmēr ir pārliecināts par tiesas dienas neizbēgamību? Tieši tāpāt arī Jēzus kā garīga būtne bija Dieva dēls , tai pašā laikā kā fiziska būtne bija tāds pats cilvēks kā visi citi. Esot miesā Jēzus dievišķā puse varēja izpausties tikai tāpat kā cilvēkam esot miesā izpaužas viņa enģeliskā puse. Jēzus tāpat kā cilvēks bija padots sātana kārdināšanai , tāda bija viņa misija , maksimāli pielīdzināties cilvēkam. Tā ka Tu nu saskati problēmas kur tās nav.

Tāpat ar to bauslību. Bauslība protams ir ceļš uz mūžīgo dzīvošanu , bet bauslība nav galvenais. Galvenais ir ticība. Ar vienu pašu bauslību paradīzē nevar tikt , vajadzīga arī ticība.Bet ar ticību paradīzē var tikt arī bez bauslības. Kaut gan ja ir ticība , tad bauslība vienalga vairāk vai mazāk nāks līdz. Tā ka Pāvils pareizi teica , jo bauslībai tiešām nav nekādas daļas gadījumā ja nav ticība , tā daļa parādās tikai pie ticības. Nu un to miršanu bauslībai es saprotu tā ka var dzīvot bauslībai , var dzīvot kā bauslībai tā Dievam , bet var arī dzīvot tikai Dievam. Un dzīvojot tikai Dievam , tā bauslība jau ar nekur nepaliek , tikai tā vairs nav manāma , par to nav vairs jādomā , jo tā bauslība automātiski nāk līdz.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 07.09.2007 00:42
Un tas, ka Kurāns ir pārrakstīta Bībele tikai liecina nekompetenci. Vai tad Jēzus (saas) sludinātais ir pārrakstītas Vecās Derības grāmatas?

Vai Dāvida (saas) Psalmi ir pārrakstītas Mozus (saas) grāmatas?

Līdzības tajās ir pašsaprotamas, jo visu šo rakstu Oriģināli nāk no Dieva. Atšķirība ir tā, ka muslimiem ir ORIĢINĀLS, bet kristiešiem nav pat ORIĢINĀLA tulkojums.

Un tas ir patiešām smieklīgi teikt, ka Kurāns ir pārrakstīta Bībele. Un ne jau tikai tāpēc, ka Muhameds (saas) bija analfabēts. Bībele ir pilna ar visādiem neglītiem stāstiņiem par praviešiem. Bībele ir pilna ar kara noziegumiem, politeismu, pornogrāfiju, pasaciņām un aizvēsturiskiem kļūdainu zinātnes priekšstatu mītiem.

Kā gan Kurāns varēja būt brīvs no visa tā?

Katrs stāsts Kurānā ir ar morāli. Bet kādu morāli dod izdomātais stāsts, ka Lota (saas) meitas viņu piedzirdīja un pārgulēja ar viņu divas naktis lai taptu grūtas? Nekādu. ja nu vienīgi to, ka bastardi ir svētīti, jo kad tika iekarota palestīna, tad atbilstoši Bībelei visi palestīnieši tikai iznīcināti, izņemot divas ciltis, kuru ciltstēvi ir šī incesta bastardi.

Un kāda morāle ir no izdomātā stāstiņa, ka Jūda ieraudzīja savu vedeklu pilsētā, noturēja to par prostitūciju un pēc kaulēšanās padarīja to grūtu?

Bez jebkādas morāles šie izdomātie stāstiņi turpinās?

Un kā var būt, ka Dievs (jūsuprāt Jēzus (saas)) svētītu tos, kuri trieks bērnus pret klintīm?

Slavinājumi. Psalmu grāmata.137. dziesma8 Bābeles meita, tu visu Bābeles iedzīvotāju kopa, tu postītāja! Svētīgs, kas tev atmaksā par to, ko tu mums esi darījusi!9 Svētīgs tas, kas sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret klintīm!http://www.janabaznica.lv/node/3007

Un kā ar jāņa atklāsmes grāmatu?

Jāņa atklāsmes grāmata 2.nodaļa:22 Redzi, Es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. 23 _Viņas bērnus Es nonāvēšu._ Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem.

Muslimi tic oriģinālajiem Dieva un Dieva praviešu Rakstiem. Bet Bībele ir tikai sakropļotas to versijas, kas sajauktas ar pasaciņām (1001 nakts variantā), porno, šausmeni un akšenmūvī, un atklātu Dieva praviešu apmelošanu piedēvējot viņiem visādus grēkus un pat politeismu, it kā Dievs par Vēsts sludinātājiem izvēlētu cilvēkus, kuri sludinātu citu, ko paši dara.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 07.09.2007 00:22
Sātans kārdināja Jēzu (saas) un piedāvāja viņam visu pasauli. Kas tas par lunātismu? Dievam pieder visa pasaule un Sātanam nepieder nekas. Tāpēc Sātanam nav ko piedāvāt.

---------------------------

Ahmed , Tev nav nekādas izpratnes par sātanu. Protams ka sātamam nekas nepieder , bet tas ka viņam nekas nepieder jau neliedz viņam piedāvāt to kas viņam nepieder , jo viņš taču ir sātans un visu laiku melo. Tas ir tāpat kā ar Tevi un Korānu - praktiski jau tai Korānā nekā prātīga nav (izņemot to kas nošpikots no Bībeles) , bet tas jau netraucē Tevi piedāvāt visiem Korānu kā tādu pašu pilnību.

Nu redz Islāma skatījumā Dieva pravietis zina reliģiju un nevar tikt šādiem lētiem Sātana gājieniem apmānīts. Un Sātans jau nu nemēģinās apmānīt Dieva pravieti ar šādiem lētiem gājieniem.

Un saki man, tu uzskati, ka Jēzus (saas), kurš gāja uz tualeti un nezināja, kad būs Tiesas Diena, bija Dievs? Un vienlaikus visu zinošajo Dievu mēģināja apmānīt Sātans? Sātans, kurš zina, ka Dievs ir Visu Zinošs, un ne tikai zina, ka sātanam nekā nav (tāpat kā to zina katrs ticīgais, vēl jo vairāk pravietis), bet Dievs pat zina visu ko Sātans domā un dara. Tad kā Sātans zinot to, ka Dievs zina visus sātana gājienu varētu mēģināt mānīt Dievu?

Realitāte ir tāda, ka kristieši nav Jēzus (saas), bet gan pāvila un visādu citu Jēzus (saas) nesatikušu cilvēku sekotāji. Kā jau augstāk esošais piemērs rāda, tad kristieši ir Sātana maldinātie. Jo lai gan Jēzus (saas) uzsvēra bauslības ievērošanas nozīmīgumu (mateja 5:17) tikmēr kristieši nopietni uztver viltvārža pāvila sludināto, ka bauslības ievērošana tāda nesvarīga nianse vien ir. Pietiek tikai ar ticību, tam, ka Jēzus (saas) ciešanas pie krusta noņēma no tevis iedzimto grēku. Turpat Mateja 5:19 Jēzus (saas) saka, ka par tādiem cilvēkiem kā Pāvils:

17 Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.

19 Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā. 20 Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.

Rekur vēl Pāvils sludina pilnīgi citu vēsti nekā to, kuru var atrast piedēvētu Jēzum (saas) neuzticamajos baumu pierakstos savā interpretācijas - evaņģēlijos:

Jēzus (SAW) stingri aicina ievērot bauslību (un kā svētīto ceļu uz Paradīzi) (Marka 10:18-19; Mateja. 19:17; Lūkasa 18:20). Pāvils bauslību dēvē par "lāstu" un pretēji tam, ko Jēzus (SAW) apgalvo, ka bauslība ir ceļš uz Paradīzi:Mateja 19:16. Un, lūk, viens piegāja un sacīja: Labais Mācītāj, kas man labs jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi? 17. Viņš tam atbildēja: Ko tu man jautā par labo? Viens ir labs, - Dievs. Bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, pildi baušļus. 18. Tas jautāja Viņam: Kādus? Bet Jēzus sacīja: Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, 19. Tev būs savu tēvu un māti godāt, un tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu!Pretēji tam, Pāvils apgalvo, ka bauslības ievērošanai nav nekādas daļas gar tikšanu uz Paradīzi. Galatiešiem 3.10 Proti, visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta; jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. - 11 Bet ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnots Dieva priekšā, jo "ticībā taisnais dzīvos". 12 Bauslībai nav daļas ar ticību, bet "kas to ir turējis, tam tā dod dzīvību". Pāvils saka, ka ir "miris bauslībai":Galatiešiem 2:19 Jo es bauslībā bauslībai esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Romiešiem 3:28. Jo mēs esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā bez likuma darbiem. (Tas nav tas ko Jēzus (SAW) mācīja!)

(Vai nešķiet dīvaini, ka tu tiec vainots par to ko izdarīja kāds cits, un tiec svētīts par to ko izdarīja kāds cits. Patiešām - šeit kādi ir maldos.)

Vēl par pāvila un Jēzus (saas) reliģiju atšķirībām:
http://www.forum.islammuslim.lv/viewtopic.php?pid=370#p370
http://www.forum.islammuslim.lv/viewtopic.php?pid=341#p341

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 06.09.2007 23:43
Sātans kārdināja Jēzu (saas) un piedāvāja viņam visu pasauli. Kas tas par lunātismu? Dievam pieder visa pasaule un Sātanam nepieder nekas. Tāpēc Sātanam nav ko piedāvāt.

---------------------------

Ahmed , Tev nav nekādas izpratnes par sātanu. Protams ka sātamam nekas nepieder , bet tas ka viņam nekas nepieder jau neliedz viņam piedāvāt to kas viņam nepieder , jo viņš taču ir sātans un visu laiku melo. Tas ir tāpat kā ar Tevi un Korānu - praktiski jau tai Korānā nekā prātīga nav (izņemot to kas nošpikots no Bībeles) , bet tas jau netraucē Tevi piedāvāt visiem Korānu kā tādu pašu pilnību.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 22:17
Profesors L.G. Taivāns (nevis Teivāns) visu ļoti pareizi un korekti pateica. Paldies Dievam, ka LU vadība nepakļāvās muhamedāņu spiedienam un nostājās viņa pusē.

Pareizi? Apsmaidīšu. Vai profesors, kurš stāsta arī par Islāmu un vada nodaļu, kurā māca par Islāmu, var teikt, ka Muhameds (saas) ir pakļāvies Sātana kārdināšanā? Šo defektīvo domāšanas veidu jau esmu atklausījies no kristiešu misionāru meļiem. Viņi saka, ka Muhameds (saas) tik tiešām Mekas posmā saņēma atklāsmes no Dieva, bet tad redz padevās Sātanam (ateistu misionāri saka, ka nojūdzās) un kļuva par šausmīgo Medīnas posma varmāku.

Nu gan sviestiņš prātā...

1) Pirmkārt, šie meļi maldina tautu, kurai nav zināšanas par Mekas un Medīnas posmiem un, kas tika teikts Mekas un kas Medīnas posmā un ka pravietis neatšķīrās, bet gan nāca klāt praktisku jautājumu risinājumi, un tas viss par asiņaino Medīnu utt ir baigais muļķu ķeršanas sviests. Un muļķi arī ķerās.

2) Tiem, kristiešu misionāriem, kuri muld attiecīgo ideju, ir defektīva domāšana.

a), kristietības kritka bija jau Mekas posmā, un tā ja jau tā ir Dieva atklāsme, tad kristietība ir šķērsām Dieva skatījumā.

b), atkal tie kristieši iedomājas, ka Dievs nezina visu (Bībeliskie meli par to, ka Dievs nožēlo cilvēku radīšanu utt. Plus vēl kristiešu muļķīgās domas, ka Dievs nevar saprast kā jūtas cilvēks, ja pats nekļūst cilvēks. Tik tiešām - kristieši ir nolieguši Dieva Visa Zināšanu īpašību.

Tā tie kristieši un taivānveidīgie krustneši saka, ka Dievs ir izvēlējies par Dieva atklāsmes saņēmēju un paraugu cilvēkiem cilvēku, kurš nodod sev uzticēto uzdevumu un kļūst par Sātana kalpu? Patiešām defektīva domāšana.

3) Bet Muhameds (saas) Medīnas posmā tāpāt kā visā pārējā Islāmā sludināja to pašu aizsargāšanos no Sātana un laba darīšanu.

Gribās vēl pasmieties par šādu absolūtu muļķību, kuru cilvēki ierakstījuši evaņģēlijos, ka Sātans kārdināja Jēzu (saas) un piedāvāja viņam visu pasauli. Kas tas par lunātismu? Dievam pieder visa pasaule un Sātanam nepieder nekas. Tāpēc Sātanam nav ko piedāvāt. Bet no trīsvienīgo kristiešu viedokļa lunātisms jau ir astronomiska izmēra. Jo sanāk, ka Sātans piedāvā Dievam pasauli, kura jau pieder Dievam!

Nu šizisms. Norādīšu Taivāna fanam, ka muslimi ir monoteisti un pielūdz tikai un vienīgi Dievu. Mēs nepielūdzam Muhamedu (saas) un tāpēc neesam "muhamedāņi".

Toties kristieši pielūdz Kristu (saas), un šādi pagāni iesauca viltvārdi Pāvilu un viņa sekotājus, kuri kaut kādā ziņā bija uzsākuši Jēzus (saas) deifikāciju.

Taivāna iztiekumi par Islāmu ir šokējošs sviests un ja vien mēs nebūtu tāda province vai muslimu kopiena būtu kopiena, kurai ir juristi, tad tā visa lieta ar to melīgo krustnesi-čekistu būtu izvērtusies citādi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 21:56
Redz, atkal arguments par to, vai, atbilstoši avotiem, lakata (galvassegas) nēsāšana (vienā vienīgajā pareizajā veidā) ir obligāta, tiek aizvietots ar citu - ir vai nav "islama zinātniekiem" par to strīds. Un es jau gandrīz sāku domāt, ka katra īsteni islamticīgā ticības avoti ir - tieši un nepastarpināti - tikai Korāns un Sunna. :)

Islāma zinātnieki ir cilvēki, kuri ir apguvuši Kurānu, un hadīsus ar to autentiskuma pakāpēm un autentiskuma pamatojumiem.

Viņi ir cilvēki, kuri pārzina Islāmu neizraujot kaut ko ārpus konteksta vai noignorējot citu attiecīgā temata šķautni.

Jo jebkurš zaķis var izlekt un ar Kurāna no ārpuskonteksta izrautiem fragmentiem censties pamatot savas sviestainās domas.

Kā gan cilvēks bez zināšanām var dot viedokli? Un ja nu Islāma avotos jau ir pravieša norādītais par šo tematu, par kuru šis taisās dot viedokli? Un hadīsi un ajāti jāskatās kopumā un jāzina ko tie nozīmē. Nevar izraut ārpus konteksta vai ignorēt nozīmi, kuru tiem deva pravietis un viņa līdzgaitnieki.Un svarīgi lai cilvēks būtu īsts muslims. Ir visādi vāji muslimi vai pat nemuslimi un liekuļi, kuri steigsies teikt kādus spriedumus un tad pamatos tos ar kādu izrautu no konteksta un nozīmes.Vai zinājāt, ka Kurānā ir vieta, kurā Dievs saka: "Netuvojieties lūgšanai"? Tie nejēgas un liekuļi protams var izmantot šādus fragmentus, jo viņiem jau Islāms nav svarīgs.4:43<>O you who believe! do not go near prayerO you who believe! Approach not AsSalat (the prayer) when you are in a drunken state until you know (the meaning) of what you utter, nor when you are in a state of Janaba, (i.e. in a state of sexual impurity and have not yet taken a bath) except when travelling on the road (without enough water, or just passing through a mosque), till you wash your whole body. And if you are ill, or on a journey, or one of you comes after answering the call of nature, or you have been in contact with women (by sexual relations) and you find no water, perform Tayammum with clean earth and rub therewith your faces and hands (Tayammum). Truly, Allah is Ever OftPardoning, OftForgiving.

Domāju, ka tālāka saruna par šo ir bezjēdzīga.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris - Ahmeds 06.09.2007 21:50
Profesors L.G. Taivāns (nevis Teivāns) visu ļoti pareizi un korekti pateica. Paldies Dievam, ka LU vadība nepakļāvās muhamedāņu spiedienam un nostājās viņa pusē.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 21:45
Ja es skaidri neizteicos: Islāma zinātniekiem ir disputs vai sejas aizsegšana ir obligāta vai neobligāta. Par to, ka vai galvaslakats būtu jānēsā, par to runā visādas dīvainas grupas starp kuriem ir pilns ar cilvēkiem, kuri iedomājas, ka ir Islāma zinātnieki pat arābu valodu nemākot.

Es pieļauju, ka noteiktos gadījumos kāds Islāma zinātnieks varētu kāda iemesla dēļ kļūdīties dīvainā veidā pat šajā jautājumā, bet tur uzreiz ir jautājums par viņa kvalifikāciju un pārsteidzību izsakoties šādu viedokli. Un vai vispār, pēc kādiem principiem viņš ir atzīstams kā Islāma zinātnieks?

Par rakstu. Tas raksts sevi diskreditē kaut vai tāpēc, ka dod atsauci uz ibadīti (daļas Omānas iedzīvotāju sektu) linku - mostmerciful.com. Es daudz vairāk varētu atrast visus to "Islāma reformātorus", kas ne to vien runās. Un Islāma avots nav tikai Kurāns, bet gan arī Sunna, tāpēc raksts pēc sava mērķa ir metodoloģiski maldinošs. Un vienmēr ir cilvēki, kuri spekulē un izkropļo nozīmes. Tādu cilvēku ir bijis vienmēr, kuri mēģina vārdiem piedot citas nozīmes kā tās ir bijušas, lai teksts atbilstu viņu iegribām. Tāpēc pareizā metodoloģija lai izvairītos no tā, ir skatīties kā izprata to Muhameds (saas) un viņa līdzgaitnieki kopumā (raa).

Un pat pati runāšana - vai Kurānā ir vai nav, acīmredzot uzrāda neizpratni par Islāma metodoloģiju, Kurāna un Sunnas nozīmi. Kurānā nav par to, ka laulības pārkāpējus nomētā ar akmeņiem. Bet Kurānā ir teikts, ka ņemiet to, ko pravietis saka. Un pravieša laikā un vēlāk viņa līdzgaitnieku laikā, laulības pārkāpējus nomētāja ar akmeņiem.

Bet, ja vēlies atrast kaut kādu vēl centīgāku sviestainībā Kurāna nozīmes sakropļošanu, tad droši to var atrast. Piemēram, bija cilvēki, kuri tad, kad Kurānā teikts, ka Mozus (saas) prasa Dievam, lai viņš parādās, jo lai gan viņš tic, viņš grib nomierināt savu sirdi (arābiski "qalb"), tad uzradās vēlāk cilvēki, kuri teica, ka patiesībā nav domāta sirds, bet gan Mozus (saas) biedrs "Qalb"s. Patiešām vienmēr ir cilvēki, kuri muldēs par Kurānu. Bet kā redzēsi, tad viņi ir izdomātāji, kuri ignorē to, kā Islāmu saprata cilvēks, kura loma ir parādīt kā jāsaprot Islāms - pravietis.

Vienmēr var atrast cilvēkus, kuri uzdodas par Islāma zinātniekiem. Bet parādi man lielu Islāma zinātnieku, kurš kaut ko tādu būtu teicis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vladimirs Vladimirovičs (easy@navigator.lv) - Ahmedam 06.09.2007 21:27
Te nu vecīt labāk paliec pie savām domām, Teivāns ir vai nav zinošs. OK?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 06.09.2007 21:21
Nu un ja par tiem apģēbiem runā , tad manuprāt lai jau tie musulmaņu zinātnieki tur strīdas par tiem apģērbiem. No mana viedokļa multikulturālā un multireliģiozā sabiedrībā , kāda nu gribot vai negribot veidojas , tāda strīdēšanās par to apģērbu raugoties tikai no viena islama iekšējā skatu punkta , ir vai nu smieklīga vai skumja. Pēc manas saprašanas modernā sabiedrībā formu drīkst nēsāt tikai noteiktas kategorijas ļauži - armija, policija utt.. Jā reliģiozie sāk ieviest savas formas , man tas nav pieņemams. Tas ir izaicinājums pārējai sabiedrībai , jo vienota forma simbolizē to ka tā ir vienota blice ar savu iekšējo disciplīnu un tā. Faktiski tas nozīmē ka sabiedrība dalās blicēs ar savu iekšējo kārtību , disciplīnu un tā , un ar savu apģērbu visas tādas blices demonstrē uz āru tādu kapitālu neiekļaušanos un norobežošanos no pārējās sabiedrības. Tāda masveida vienota apģērba ieviešana pēc reliģiozām un arī citām pazīmēm ir izaicinoša visai pārējai sabiedrībai un nebūtu pieļaujama multikulturālā sabiedrībā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! - Ahmeds 06.09.2007 20:55
> Islāma zinātniekiem nav jautājumu vai sievietēm ir jāvalkā galvaslakats (noteikta pretējā
> dzimuma klātbūtnē. Mājās starp savējiem viņām tas nav jādara vispār.). islāma
> zinātniekiem ir diskusijas vai sejas aizsegšana ir obligāta vai tikai neobligāta, bet
> uzslavējama sieviešu prakse.

Redz, atkal arguments par to, vai, atbilstoši avotiem, lakata (galvassegas) nēsāšana (vienā vienīgajā pareizajā veidā) ir obligāta, tiek aizvietots ar citu - ir vai nav "islama zinātniekiem" par to strīds. Un es jau gandrīz sāku domāt, ka katra īsteni islamticīgā ticības avoti ir - tieši un nepastarpināti - tikai Korāns un Sunna. :)

Arguments apgāžams demonstrējot kaut vienu "islama zinātnieku", kas pamato tēzi, ka nav obligāts. Pirmais avots, kas patrāpījās, kura autors varētu pretendēt uz piederību pie, vai atsaukšanos uz "islama zinātniekiem": The Qur'an Does Not Mandate Hijab

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 06.09.2007 20:50
Ja vēlamies būt objektīvi, kaut arī plaši izmantojot demagoģiju, tomēr labi pārzinot priekšmetu, Ahmedam šeit nav pretinieku. Vienmēr par visu diskutēt gatavās www.politika.lv redaktore un viņas vietniece, laikam saprotot, ka šoreiz mētāšanās ar vispārējām liberālās Rietumu filozofijas frāzēm, parādīs, ka par islāmu viņām nav pat nojēgas, nolēmušas klusēt.
--------------------

Nu es tam ne visai gribētu piekrist. Manas zināšanas par islamu var teikt ir pavisam nekādas , un tomēr man būtu jautājumi ko uzdot tādam kas labi pārzina šo priekšmetu. Bet tomēr domāju ka Ahmeds nepārzina to priekšmetu tik labi lai varētu atbildēt no savas pārliecības un vienkārši un saprotami. Ahmeds parasti sāk mētāties ar gariem citātiem no Korāna un tā , bet pārliecināt ar savu domu un saviem vārdiem viņam parasti neizdodas. Manuprāt Ahmeds ir tikai tāds rakstu mācītājs , farizejs kurš savu farizejismu labi pieprot. A kam tagad tādi farizeji vajadzīgi?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

godājamo profesoru Teivānu

Vispār Taivāns ir smieklīgs krustnesis, kurš savā bēdīgi slavenājā intervijā aizmuldējās tādas nejēdzības, ka pats vēlāk sakaunējās un atzina, ka pārcenties.

Krustneša Teivāna stratēģija ir tād: teikt, ka Islāms mums uzbrūk un pārņem un ja mēs saspurosimies kā kristieši (vēl labāk ja kā grieķu katoļu kā viņš), tad Teivana ļauni draugi muslimi pārņems Latviju. Bīstieties tauta!

Teivāns patiešām nav labākais variants. Tas ir apkaunojums LU, ka šāds cilvēks pie viņiem strādā. To, ka viņam ir mazas zināšanas, to pateiks arī daudzi no LU (bet tā kā viņš ieņem nozīmīgus amatus LU, tad negrib to čeksistu-krustnesi kaitināt.).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 20:28
Skaidrs. :) Un, lai cik arī īsteni ticīgie deklarētu un uzsvērtu savu ticību neapšaubāmās atšķirības, tad kad nonāk līdz strīdiem par ticības avotu specifiku, ticīgie nereti kļūst apbrīnojami līdzīgi. No vienas puses - avoti ir tikai tādi un šādi, no otras - ne viss tajos esot izprotams.

Jāsaprot, ka, ja ir Dievs, tad Viņš pēc definīcijas ir nekļūdīgs. Un vai Dievs ir radījis mūs bez nolūka un pametis mūs bez pamācības dzīvot? Tas savukārt nozīmē, ka Dievs ir norādījis cilvēcei Vienu Pareizo Ceļu un pārējais ir kļūdīgie neceļi. Kāpēc Vienu?

Tāpēc, ka ir Viena cilvēce un Viens Dievs, tad starp viņiem ir Viens ceļš. Vai tad Radītājs nezinās kā jādzīvo Radībai?

Bilal Philips - The True Way of Life / Religion Of God 5*http://www.lightuponlight.com/islam/modules.php?name=Stream2...Bilal Philips - The Way Is Onehttp://www.lightuponlight.com/islam/modules.php?name=Stream2...

ИСТИННАЯ РЕЛИГИЯ АЛЛАХА 5* (Pāris argumenti kāpēc Islāms ir Īstā reliģija.)http://www.forum.islammuslim.lv/viewtopic.php?pid=254#p254

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vladimirs Vladimirovičs - Eldars 06.09.2007 20:23
Vēlos tomēr paskaidrot sekojošo.

Ja vēlamies būt objektīvi, kaut arī plaši izmantojot demagoģiju, tomēr labi pārzinot priekšmetu, Ahmedam šeit nav pretinieku. Vienmēr par visu diskutēt gatavās www.politika.lv redaktore un viņas vietniece, laikam saprotot, ka šoreiz mētāšanās ar vispārējām liberālās Rietumu filozofijas frāzēm, parādīs, ka par islāmu viņām nav pat nojēgas, nolēmušas klusēt.

Šajā sakarā man ir priekšlikums redakcijai labāk par šo klaji neveiksmīgi izvēlēto islāma un musulmanisma "ekspertu" Eldaru pieaicināt kaut vai godājamo profesoru Teivānu. Viņš vismaz to ir studējis gana nopietni un argumenti nebūs "pats muļķis" līmenī.

Piedod, Eldar, ka izsakos tik skarbi, bet tā nu tas ir. Kaut gan, Jūs tur vainot nav īsti taisnīgi. Līdzīgi kā Jūs un www.politika.lv redakcija, islāma un musulmanisma pasaules problemātikai pieiet praktiski visa Rietumu pasaule. Jau sākuma uzstādījums diskusijai - pēc "mūsu klostera noteikumiem", saknē ir galīgi garām. Mēs vnk paiesim garām viens otram nošvirkstot kā sērkociņi. Faktiski izņemot plaši uzstieptos mūsu pašu brīvdomātāju uztieptos stereotipus, pastulbas Holivudas action filmas, nekāda cita argumentēta diskusija nenotiek.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 20:12
Par galvaslakatu.

Pirmkārt, ir sākta nepareiza metodoloģija. "qur`ān" nav angliski, bet gan arābiski. Tāpēc vārdi nozīmē to, ko tie nozīmē Kurāna arābu valodā un nevis to, kā mēģinājis to pārtulkot uz citu valodu interpretētājs.

Islāma zinātniekiem nav jautājumu vai sievietēm ir jāvalkā galvaslakats (noteikta pretējā dzimuma klātbūtnē. Mājās starp savējiem viņām tas nav jādara vispār.). islāma zinātniekiem ir diskusijas vai sejas aizsegšana ir obligāta vai tikai neobligāta, bet uzslavējama sieviešu prakse.

Lūk var palasīt kā argumentē (par to ka sejas aizsegšana nav obligātia) 20.gs. dižākais hadīsu pētnieks un Islāma zinātnieks, albāņu izcelsmes sīrietis Albānī:
http://islamicweb.com/beliefs/women/albani_niqab.htm

Līdzīgas runas runā arī jamaikas izcelsmes 72.gadā Islāmu pieņēmušais Islāma zinātnieks Bilal Philip:
http://www.bilalphilips.com/bilal_pages.php?option=com_conte...

Ir daudzi hadīsi, kuri tieši vai netieši norāda par šo praksi> Jāsaprot, ka Sunna tiek nodota arī praksē - no paaudzes paaudzē. Vai tad var pazust tāda ikdienas prakse kā muslimu sveicināšana vai kas cits?

Daudz par šo nerunāšu, došu tikai mājienu:

Arābu valodā "khamr" nozīmē "vīns"-"alkohols"-"apreibinātājs"-"tas, kurš sagroza galvu".

Khimar (dzirdi līdzību ar khamr?) savukārt ir "galvaslakats", "tas, kurš aptver galvu".

Khimar ir galvaslakats.

Mūsdienās ir saradušās dažādas grupas, kas vienkārši nevēlas ievērot Islāmu un apklāt to, ko Dievs pavēlējis apklāt sievietēm, un tāpēc arī izdomā visādas nejēdzības ar kurām mēģina uzķert cilvēkus, kuriem nav zināšanu par Islāma un tā metodoloģiju, 1400 gadu Islāma mantojumu. Viņi izraujot no konteksta mēģina bīdīt visādus nejēdzīgus apgalvojumus, kuros maldinoši ir noignorēta viņiem neizdevīgā informācija...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! 06.09.2007 20:00
Skaidrs. :) Un, lai cik arī īsteni ticīgie deklarētu un uzsvērtu savu ticību neapšaubāmās atšķirības, tad kad nonāk līdz strīdiem par ticības avotu specifiku, ticīgie nereti kļūst apbrīnojami līdzīgi. No vienas puses - avoti ir tikai tādi un šādi, no otras - ne viss tajos esot izprotams. Uzjautrinošākais pamatojums obligātai lakata neesāšanai vienā un tikai vienā veidā, ko ir nācies redzēt, bija, ka arābu valodas pratējam, redz, izlasot vienu pantiņu, būšot acīmredzams, ka tas satur pavēli neesāt to un to, tai un tai veidā (mūžīgi mūžos) :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 19:35
> Tas kā kaut kādi muslimi ievēro vai neievēro Islāmu nav Islāma avots. Afganistānā daudzi > audzē opiju, bet tas nenozīmē, ka Islāms to atļauj.

Jā. Abu islama avotu teksts, atšķirībā no transcendentālā musulmaņu Dieva kā tāda, vismaz pakļaujas loģiskai analīzei - vai ne? Tāpat kā spriedumi un apgalvojumi, kas itkā balstās šajos avotos. Tad lūk - tas, ka islamā būtu aizliegts opijs, pats par sevi neko neliecina, vai musulmaņu sievietei būtu aizliegts publiski parādīties bez galvasegas.

Redzi, Islāma avoti - Kurāns un Sunna ir Dieva zināšanu avoti. Un tāpāc arī tos mūsu pareizā attieksme pret tiem ir jau minētajā Kurāna fragmentā:

24:51:

51 The only saying of the faithful believers, when they are called to Allah (His Words, the Quran) and His Messenger (SAW), to judge between them, is that they say: "We hear and we obey."

Mēs varam domāt par to, kāda loģika un racionālisms ir aiz tā, bet racionālisms nav metode lai izlemtu, kas mums jādara vai ne. Jo racionālisms balstās uz cilvēka ierobežotajām zināšanām, prāta spējām un uztveri. Un pat ja mēs 98% varam atrast visam visgudrāko racionālo pamatoju, tad tik un tā, būs kāda daļa Islāma, kuram mēs paklausīsim noliekot sevi vietā. Jo mūsu prātiņi nav tik diži, lai mēs izprastu visu ko Dievs mums ir norādījis.

Tāpēc mēs varam skatīt Islāmu kā ļoti racionālu reliģiju, bet mēs atradīsim lietas, kurām mēs nezinām pamatojumu un tik un tā paklausīsim Dieva pavēlei.

Nu skaidrs ar Kurānu - tie ir Dieva Vārdi. Bet kā pravieša Sunna ir no Dieva?

Redzi, ne viss, ko darīja vai sacīja pravietis ir Sunna. Sunna ir tas, ko viņš darīja kā Dieva pravietis pamatojoties uz viņā ierakstītām zināšanām. Tas, kādas kurpes šim cilvēkam patika, vai kādi ēdieni garšoja vai negaršoja - tā nav Sunna. Arī viņa padoms kaimiņam dateļpalmu kopšanā ir arāba Muhameda un nevis pēdējā Dieva pravieša (saas) teiktais.

Tāpēc arī Sunna nav pakļauta mūsu ierobežotās izpratnes, zināšanu, spēju ķidāšanai.

Jo tad cilvēki pirms 1000 gadiem nesaprotot tās zinātnes lietas, kuras zinām mēs, būtu atteikušies no daļas Islāma, lai gan viņi vienkārši nezināja.

Bet tas piemērs par to, ka Islāms nav kristietība, nozīmēja to, ka Islāms balstās tikai uz avotiem un nevis cilvēku izdomājumiem.

Un kurš gan pateiks kā jāsaprot Kurāns? Vienmēr būs cilvēki, kuri dažādu motivāciju dēļ slieksies uz kroplu izpratni un ārpuskonteksta izraušanu.

Pareizā metode - skatīties kā Islāmu saprata Dieva pravietis un viņa skolnieki kopumā.

Jo vienmēr uzradīsies cilvēki, kuri negribēs Islāmu un mēģinās to izdomāt citādu. Viena no svarīgākajām Dieva pravieša funkcijām tieši ir parādīt un paskaidrot kā jāsaprot Dieva Vēsts. Lai Dieva Vēsti pieņemtnegribošie neteiktu, ka viņi ir pieņēmuši, bet patiesībā tikai melo par Dieva Vēsti.

Un tāpēc pareizā Islāma izpratne ir tā, kas Muhamedam (saas). Šī izpratne arī ir Sunnā un tā mums jāsaprot Islāms. Tāpēc tās grupas, kuras nevēlas ievērot Islāmu, tās ignorē pēdējā Dieva pravieša praksi un tikai runā par selektīvu Kurāna uztveri. (Bet Kurānā ir norādīts, ka jāklausa Dieva pravietim.) Šādi skatoties kā Islāmu saprata Dieva pravietis, mums atkrīt gandrīz visas domstarpības par to kāds ir Islāms.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 19:12
Ludzu pamatojiet savus vardus, kapec Jus uzskatat, ka man nav argumentu, ko likt priekshaa "islama lietaas zinoshajam" Ahmedam? Uz kaa balstaas Juusu pienemums, ka Ahmeds daudz zina par islamu?

Es nepretendēju, ka zinu daudz, bet pietiekami lai spētu zināt, kas ir un kas nav Islāms... Bet esmu muslims, kurš spēj pamanīt galvenos kufr un širk veidus, un katrā ziņā man pietiek zināšanu lai nelietotu tādu sviestainu vārdu kā "vahabītisms".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 19:02
Starp citu, šis tipiņš uztur gana interesantu forumu latviešu valodā par muslimiem un islāmam veltītu tematiku.

Paldies, cenšos.

:-)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 19:00
Man ir milzigs prieks, ka juus beidzot esat atradushi patieso ekspertu islama jautajumos. Novelu jums ari turpmak veksmigi izglitoties uz salafitu/vahabitu kopipeistu pamata.

Es visu laiku domāju, ka mana reliģija ir Islāms, bet lūk kāds cits saka, ka mana reliģija ir kaut kāds vahabītisms - salafītims... Un to saka cilvēks, kurš neskaita 5 obligātās lūgšanas (kufr darbība), kurš kritizē Islāmu (vismaz tā ir saprotams teksts, ka Islāms, Kurāns un Sunna ir ne tik labi kā "mūsdienu" rietumu sasniegumi) (Neuzskatīt, ka Islāms ir vislabākais vai jo vairāk - kritizēt - ir atkrišana no Islāma), kurš atbalsta Dieva aizliegto homoseksuālismu (atļaut to, ko Dievs ir aizliedzis, vai nosaukt par labu vai pieņemamu to, ko Dievs ir norādījis kā slikut, ir atkrišana no Islāma).

Vai šis cilvēks, kurš savā rīcībā norādījis, ka viņa sakars ar Islāmu ir tikai tāds, ka viņam senčos bijuši muslimi, - vai šis cilvēks nenorādītu, ko es saku Islāmam neatbilstošu, lai es to varētu sevī izlabot?

Kas no manis teiktā neatbilst Islāmam?

Patiešām var redzēt, ka tie cilvēki, ar muslimu uzvārdiem, kuri paši dzer, smēķē, veic zina, neveic obligāto Islāma praksi un dara kufr un širk, tie muslimus, kuri veic obligāto Islāma praksi un cenšas negrēkot - tos viņi sauc par vahabītiem-salafītiem.

Eldar, vai nejūti cik sviestaini izklausās, ka tu vērtē, kas ir Islāms un kas nav, lai gan pats pat ja kādreiz esi bijis muslims, tad esi veicis izkrišanu no Islāma.

Ir starpība starp darīt kufr (neticību) un būt kufrā. Lūgšanu neskaitīšana ir kufr darīšana, ja vien cilvēks atzīst, ka lūgšanas viņam ir jāskaita, bet viņš smagi grēko. Bet ja viņš saka, ka viņam nav jāskaita obligātās lūgšanas, tad viņš izkrīt no Islāma, pat ja dara tās lūgšanas.

Tā piemēram gejs var būt muslims, ja viņš atzīst, ka viņš nav tāds piedzimis, bet gan saslimis vai izvirtis šajā nosodāmā grēkā. Bet cilvēks var pat nebūt gejs, bet ja viņš saka, ka gejisms ir atļauts un normāls un pieņemams un nav grēks (vai pat atbalsta gejisma pieņemšanas sludināšanas atļaušanu kā tajā vēstulē), tad attiecīgais cilvēks izkrīt no Islāma.

Jo viņš ir pieņēmis kādu citu Dieva vietā par noteicēju, kas ir atļauts un kas ir aizliegts. Tādi viņš dara širk - asociē Dievam partnerus un nav vairs monoteists, bet gan mušriks - politeists.

33:36

It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in a plain error.

"Verily, God forgives not (the sin of) setting up partners in worship with Him, but He forgives whom He pleases other sins than that" (al-Nisa 116).

"Say: Was it God, or His signs or His Messenger that you were mocking? Make no excuse, you have disbelieved after you had believed." (al-Tauba 65-66).

24.sūra:

46 We have indeed sent down (in this Quran) manifest Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, lawful and unlawful things, and the set boundries of Islamic religion, etc. that make things clear showing the Right Path of Allah). And Allah guides whom He wills to a Straight Path (i.e. to Allahs religion of Islamic Monotheism).

47 They (hypocrites) say: "We have believed in Allah and in the Messenger (Muhammad SAW), and we obey," then a party of them turn away thereafter, such are not believers. 48 And when they are called to Allah (i.e. His Words, the Quran) and His Messenger (SAW), to judge between them, lo! a party of them refuse (to come) and turn away. 49 But if the right is with them, they come to him willingly with submission. 50 Is there a disease in their hearts? Or do they doubt or fear lest Allah and His Messenger (SAW) should wrong them in judgement. Nay, it is they themselves who are the Zalimoon (polytheists, hypocrites and wrong-doers, etc.). 51 The only saying of the faithful believers, when they are called to Allah (His Words, the Quran) and His Messenger (SAW), to judge between them, is that they say: "We hear and we obey." And such are the prosperous ones (who will live forever in Paradise). 52 And whosoever obeys Allah and His Messenger (SAW), fears Allah, and keeps his duty (to Him), such are the successful ones. 53 They swear by Allah their strongest oaths, that if only you would order them, they would leave (their homes for fighting in Allahs Cause). Say: "Swear you not; (this) obedience (of yours) is known (to be false). Verily, Allah knows well what you do." 54 Say: "Obey Allah and obey the Messenger, but if you turn away, he (Messenger Muhammad SAW) is only responsible for the duty placed on him (i.e. to convey Allahs Message) and you for that placed on you. If you obey him, you shall be on the right guidance. The Messengers duty is only to convey (the message) in a clear way (i.e. to preach in a plain way)." 55 Allah has promised those among you who believe, and do righteous good deeds, that He will certainly grant them succession to (the present rulers) in the earth, as He granted it to those before them, and that He will grant them the authority to practise their religion, that which He has chosen for them (i.e. Islam). And He will surely give them in exchange a safe security after their fear (provided) they (believers) worship Me and do not associate anything (in worship) with Me. But whoever disbelieved after this, they are the Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah). 56 And perform AsSalat (IqamatasSalat), and give Zakat and obey the Messenger (Muhammad SAW) that you may receive mercy (from Allah).Bet ja Islāma saturs ir nepazīstams, tad lūk šeit skaidrāk nevar būt paša pravieša paskaidrojumā:

9. sūra 31. ajāts:

"They took their priests and their monks as their gods instead of Allah and also the Christ, the son of Mariam. And they have not been ordered but to worship the one God. There is no god except Him. Glorious and high is He above what they associate with Him."

Adi Bin Hatim came to the prophet Muhammad (S.A.W.), wondering about this verse. Adi said to the prophet that they (meaning the people of the book) did not worship their (priests and monks). The prophet (S.A.W.) replied: "Yes, they (meaning the priests and monks) forbade what was lawful, and allowed what was forbidden, then they (meaning the people of the book) followed them. That is their worship to them."

Kurāns un pravieša izteikumi ir pilni ar jautājumiem par monoteisma pārkāpšanu. Bet domāju, ka ar šo ir skaidrs, ka cilvēks, kurš skaidrā prātā un zinot, ka Islāms noliedz homoseksuālismu kā atļautu vai atzīstamu (kur nu vēl šī grēka par normālu un pieņemamu slavināšnu), paraksta augstāk minēto vēstuli, tādi viņš nav uzskatāms par Islāmam piederīgu. Pēc tā viņa replikas par to, ka redz muslimi ir vahabīti, ir sviestainas.

Raksts jau parādīja viņa attieksmi pret Islāmu, kuru viņš nebūt neuzskata par Visgudrā Dieva norādīto vislabāko sistēmu cilvēcei.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! - Ahmeds 06.09.2007 17:18
Labi, es atkāpšos no veselā saprāta diktētā un paturpināšu...

> Islāms nav kristietība vai kāda cita reliģija. Islāma avoti ir divi: Kurāns un Sunna.

Jā. Cirvis nav āmurs.

> Tas kā kaut kādi muslimi ievēro vai neievēro Islāmu nav Islāma avots. Afganistānā daudzi > audzē opiju, bet tas nenozīmē, ka Islāms to atļauj.

Jā. Abu islama avotu teksts, atšķirībā no transcendentālā musulmaņu Dieva kā tāda, vismaz pakļaujas loģiskai analīzei - vai ne? Tāpat kā spriedumi un apgalvojumi, kas itkā balstās šajos avotos. Tad lūk - tas, ka islamā būtu aizliegts opijs, pats par sevi neko neliecina, vai musulmaņu sievietei būtu aizliegts publiski parādīties bez galvasegas.

Jūs citējāt:

"Sura an-Nur ayah 31 states:

And say to the faithful women to lower their gazes, and to guard their private parts, and not to display their ornaments except what is apparent of it, and to draw their scarves (khimars) over their bosoms (jaybs),"

Atmetot uz mirkli jautājumus, vai Korāna un Sunnas tulkojumi angļu valodā ir vai nav islama avots, kuri no tiem ir vai nav islama avots, "bossom" angļu valodā norāda uz krūtīm. Nevis galvu, ausīm, kaklu, matiem.

Otrais citāts:

"33:58

Those who harass believing men and believing women unjustifiably shall bear the guilt of slander and a grievous sin. O Prophet! Enjoin your wives, your daughters, and the wives of true believers to draw their cloaks over them [when they go out]."

itin neko nesaka par specifisku manieri, kā īsteni ticīgajiem ir jāpavēl sievām, meitām un citu īsteni ticīgo sievām valkāt apmetni.

Vēl kas "milzīgajā pierādījumu blāķī" itkā liecina, ka lakata nēsāšana ir obligāta? :)

Es pieņemu, ka ja jūs, īstens ticīgais būdams un uz korānu atsaukdamies, mēģināsiet Kuala Lumpurā kādai cita īsteni ticīgā sievai pavēlēt nekavējoties apsegt galvu, uz jums no sākuma lūkosies kā uz dīvaini, un ja neliksieties mierā - izsmies.

Wannabe takfiri ir vēl sliktāk kā takfiri :) Ja Sauda Arābijā un tajos "krajos" takfirisms ir "autentisks", tad Latvijā tās izskatās tikai uzjautrinoši.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis un Vladimirs

Man ir milzigs prieks, ka juus beidzot esat atradushi patieso ekspertu islama jautajumos. Novelu jums ari turpmak veksmigi izglitoties uz salafitu/vahabitu kopipeistu pamata.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vladimirs Vladimirovičs - Eldars 06.09.2007 15:47
Redz, Aleksis lieliski atbildēja manā vietā. Lai arī gana daudz cenšos iedziļināties, iespēju robežas, Islāmā, neuzskatu sevi par tik kompetentu, lai sāktu vispārīgi vāvuļot par to no Rietumu kultūrā auguša un izglītību guvuša cilvēka viedokļa. Cenšos sekot, kā norāda Aleksis, disputiem par Islāmu, un, ja ar tiem esat pazīstams, piekritīsiet, Jūsu, atļaušos būt kritisks, vāvuļošanā par tradicionālo islāmismu un tā reakcionāro garu, piemīt paprasts un beletrizējošs raksturs. Šoreiz, atļaušos teikt, spēle ir "vienos vārtos". Ahmeds Jūs sakauj ar lielisku lietas pārzināšanu un zināšanu bagāžu.

Cits jautājums, vai es tam piekrītu. Vismaz šobrīd ne www.politika.lv redakcija, ne Jūs nespējat pietiekami argumentēti diskutēt ar, atļaušos teikt, demagogu Ahmedu. Viņš "drēbi" pazīst daudz labāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Eldaram 06.09.2007 15:15
Eldars: Ludzu pamatojiet savus vardus, kapec Jus uzskatat, ka man nav argumentu, ko likt priekshaa "islama lietaas zinoshajam" Ahmedam?

Atļaušos izteikt novērojumus, kuru dēļ piekrītu V.Vladimirovičam. Diskusijās par Islāmu cilvēki parasti cenšas disciplinēt savas domas un citēt pirmavotus (Korānu, haditus - t.i. autoritatīvas atsauces uz Pravieša dzīvi, pazīstamu pētnieku viedokļus). Religjiskas polemikas piemērus, kāda tā notiek musulmaņu starpā, var viegli atrast Internetā turklāt angļu valodā. Daudzi no mums ir tādus redzējuši. Ja mēs šo tradīciju ignorējam, iznāk tikai nepamatoti apgalvojumi (голословные утверждения). Diez vai tā ir vērts nopietni runāt par ticību, par kuru daudziem no mums pietrūkst praktiskas ikdienas pieredzes, bet kurai pārējā pasaulē ir 1.3 miljardi piekritēju.

Vienīgais diskutētājs, kurš cenšas pamatot savus viedokļus ar pārbaudāmām atsaucēm uz Islāma avotiem ir Ahmeds. Islāms, ticība un Dievs ir tēmas, kurām ir jācenšas pieiet ar tīrām rokām - gan tiešā nozīmē (nomazgājot tās), gan arī pārnestā. Arī kristiešiem ir bauslis pret "Dieva vārda necienīgu valkāšanu". Varbūt reizēm esam to piemirsuši, mani ieskaitot, bet nebūtu par sliktu atcerēties. Jo visās ticībās joprojām ir cilvēki, kuriem tā ir ļoti nopietna realitāte.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eldars - Vladimiram Vladimirovicam 06.09.2007 14:29
Ludzu pamatojiet savus vardus, kapec Jus uzskatat, ka man nav argumentu, ko likt priekshaa "islama lietaas zinoshajam" Ahmedam? Uz kaa balstaas Juusu pienemums, ka Ahmeds daudz zina par islamu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vladimirs Vladimirovičs - redakcijai 06.09.2007 13:06
Ar lielu interesi izlasīju gan rakstu, gan arī tam sekojošo diskusiju. Secinājums? Esat mēģinājuši pacelt lietu, kurai spēku stipri vien par maz. Par to liecina, ka diskusijā nav iesaistījušies redakcijas cilvēki, kuri šādu iespēju izteikties līdz šim jau nu gan nav laiduši garām.

Arī tie daži, kas mēģinājuši ko teikt, ieskaitot raxta autoru, darbojas pašvakā argumentācijas lauciņā, lai islama lietās gana zinošajam Ahmedam varētu likt pretī tikpat argumentētu citu viedokli. Starp citu, šis tipiņš uztur gana interesantu forumu latviešu valodā par muslimiem un islāmam veltītu tematiku. Neesmu tajā lauciņā diez ko liels zinātājs, tajā pašā laikā tas tikai vēl jo vairāk pierāda, ka labāk jau nu paliksim pie lietām, kur zināšanas par kādu tematu var iekļauties patīk/nepatīk un vidēja LU Filozofijas kursa ietvaros. Citiem vārdiem sakot paliksim pie diskusijas par lietām, kas ir ierastākas mūsu liberālās domas adeptiem. Tur var arī izpalikt bez pamatīgas zināšnu bāzes par tematu. Pietiek zināt dažus atslēgas vārdus un liberālās filozofijas pamattēzes.

Vismaz šādā gadījumā nepaliksiet par muļķiem. Tēlaini izsakoties ierindniekam Suhovam sakot, ka Austrumi ir smalka lieta, bija 100% taisnība. Tas attiecas arī uz tur valdošās reliģijas filozofijas apmuļļāšnu kā pamatu ņemot Rietumu liberālās filozofijas premises.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eldars - Aleksis 06.09.2007 12:45
Raadans ir fundamentalists, tikai nedaudz piecukurots. Labi iemacijas manipulet cilvektiesibu, tolerances un "diversitates" retoriku. Nikni neieredz Ataturku, Burgibu (Tunisijas prezidentu) un citus musulmanu pasaules sekularistus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 06.09.2007 12:21
Diesel: Patiesībā man joprojām nav tā īsti skaidrs, kā Turcija visumā kļuva par tik izteiktu sekulāro vērtību cienītāju.

Manuprāt, tas Kemala Ataturka nostādņu mantojums. Pēc Turcijas zaudējuma 1.pasaules karā un impērijas sabrukuma nacionālo traumu kompensēja ar valsts modernizāciju un sekularizāciju. No vienas puses, šī programma bija diezgan veiksmīga un varēja nostiprināties turku nacionālisms. No otras puses politiskajam islāmam vairs nebija konkrēta varas centra (Otomaņu impērijas), uz ko orientēties. Tuvajos Austrumos veidojās dažādas antikoloniāli noskaņotu aktīvistu grupas, t.sk. Musulmaņu Brālība, kuras dibinātāja Hasana Al-Bannas mazdēls ir šajos komentos jau minētais Tariks Ramadans.

Nezinu, kas ir tie dīvainie izteikumi, kurus viņam pārmet Ahmeds. Manuprāt, T.Ramadans ir sakarīgs autors, vismaz viņam ir nopietns un ietekmīgs viedoklis par to, kā Islāms var pastāvēt un nostiprināties mūsdienu rietumu pasaulē. Viņš nepiedāvā pseidoliberāļiem par prieku iztirgot principus (atkāpties no Islāmam tradicionāliem likumiem, sludināt izvirtības), bet arī aicina neuzskatīt visu rietumu civilizāciju par ļaunuma iemiesojumu. Sk. intervijas - http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=75... un http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-575/_nr-14/... . Protams, no malas ir grūti spriest - bet ja mēs gribam uzzināt par iespējamām Islāma attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā (arī par šeit izskanējušo galvassegu jautājumu), būtu vērts meklēt un uzklausīt cilvēkus, kuriem rietumu musulmaņu vidē ir kaut kāda autoritāte.
<>Eldars: Cilveka attiecibas ar Dievu - vina personiga, nevis "specialistu" lieta. Diemzel, lielaka dala musdienu islama juristu interprete religiju shauri, veidaa, kas ierobezho cilveka izveles un izteiksmes brivibu. Pie tam, vini to pasniedz kaa "iisteno" islamu. Kapec vinu viedoklis butu janem pa pilno?

Mūsdienu kristietībā ir ne mazums novirzienu, kas ir ļoti liberāli un kur ir atļauts viss, ko varētu kāroties draudzes locekļiem - sava veida "lite" (atvieglots) ticības brends. Cits jautājums - vai šādām draudzēm ir labas izredzes izdzīvot? Zviedrijā tāda baznīca ir pat valsts "oficiālā ticība" Svenska Kyrkan - viņi tur notērē ne mazumu budžeta līdzekļu, bet baznīcas apmeklētība un darbības rezultāti ir pieticīgi - sk. http://online.wsj.com/article/SB118434936941966055.html?hota... .

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Diesel - Aleksis 06.09.2007 10:49
Lai gan mani interesē islāma problemātika, neesmu tik kompetents, lai varētu par to detalizēti spriest. Patiesībā man joprojām nav tā īsti skaidrs, kā Turcija visumā kļuva par tik izteiktu sekulāro vērtību cienītāju. Šovasar gan biju Stambulā un pārliecinājos, ka daudzi cilvēki ir izteikti reliģiozi (sievietes valkā parandžas (ja tā ir pareizi:))), vecāki vīrieši velta nosodošus skatienus, ja meitenei, ir, piemēram, atkailināti pleci. No otras puses, it sevišķi dažos modernākos pilsētas rajonos sastopamos cilvēkus ģērbšanās un izturēšanās ziņā nevar atšķirt no jebkuras Rietumu pilsētas iedzīvotājiem. Jāsaka arī, ka pilsētā netrūkst ne armijas pārstāvju, ne Ataturka simbolikas, kas saskanīgi eksistē kopā ar mošejām.

Stanbula gan ir kosmopolitiska un nešaubos, ka attālākos reģionos vērojamā aina varētu būt maziet citāda.

Bet visvairāk mani fascinē tas, ka arī šajā diskusijā esam nonākuši pie homoseksuālisma:)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 03:08
Kas ir Eldars Mamedovs? Atšķiram gūgļi un ko atrodam:

Atklāta vēstule Latvijas sabiedrībai
Atklāta vēstule

Mēs, apakšā parakstījušies Latvijas Republikas pilsoņi un iedzīvotāji, vēlamies izteikt satraukumu par pēdējā laikā pieredzētajiem tolerances trūkuma un Eiropas demokrātisko tradīciju neievērošanas gadījumiem.

Uzbrukumi cilvēkiem ar atšķirīgu ādas krāsu tikai nupat Latvijā klasificēti kā rasu naida kurināšanas, nevis vienkārša huligānisma piemēri. Rīgas domes lēmums vispirms izsniegt un tad atņemt atļauju geju un lesbiešu gājienam Vecrīgā kārtējo reizi mums pašiem un arī starptautiskā līmenī parādījis Latviju kā provinciālu un aizspriedumu varā dzīvojošu valsti.

Esam pārliecināti, ka neesam vienīgie, kuriem ir nepieņemama šāda valsts politika. Mēs ticam, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, gan latviešu, gan nelatviešu, gan šeit, gan citur dzimušu, sieviešu un vīriešu, vecu un jaunu, tradicionālas un netradicionālas seksuālās orientācijas, dažādu ādas krāsu, dažādu partiju piekritēju saprot, ka iecietība pret citādo un sava līdzcilvēka tiesību respektēšana un atzīšana ir cilvēces un cilvēcības stūrakmens. Neticēsim tiem, kuri apgalvo, ka neiecietība ir "kristīga vērtība". Nākamajās Saeimas vēlēšanās neuzticēsimies tiem Latvijas politiķiem, kuri savos argumentos uzrunā vēlētāju zemākos instinktus.

Aicinām visus Latvijas iedzīvotājus vienoties pārliecībā, ka rasismam, antisemītismam, homofobijai un tamlīdzīgām parādībām nav vietas nedz Eiropas Savienības dalībvalstī,
nedz tautā, kurai, gadsimtu gaitā diskriminētai, būtu jābūt pašsaprotami noliedzošai pret jebkāda veida diskrimināciju šodien.

Dariet savu viedokli zināmu Latvijas medijiem un politiķiem.
Vienoti dažādībā – tāds ir Eiropas Savienības, tādam – cilvēcības, daudzveidības un demokrātijas vārdā jābūt arī Latvijas sauklim.

Vārds Uzvārds
Ilze Aizsilniece
Atis Amoliņš
Ludmila Apsīte
Agra Asmus–Vāgnere
Andris Aukmanis
Ivars Austers
Anna Auziņa
Irēna Auziņa
Richard Baerug
Arnis Balčus
Ingmāra Balode
Ivars Balodis
Pauls Bankovskis
Juris Bariss
(..)
Viktors Makarovs
Eldars Mamedovs
Una Meistere
Ieva Melgalve
Antons Mozaļevskis
Jānis Naglis
(..)
Kārlis Streips
Anna Stroja
Aija Taurīte
Vita Tērauda
Sergejs Timofejevs
Igors Tolstiks
Ìirts Treikmanis
Visvaldis Valtenbergs
Guntis Valujevs
Aija van der Steina
Mārtiņš Vanags
Andrejs Vanka
Igors Vatoļins
Andrejs Vasiļjevs
Agris Vārpiņš
Krista Vāvere
Vija Vāvere
Marta Veinberga
Sandra Veinberga
Guntars Veinbergs
Pēteris Viņķelis
Dina Vjatere
Inese Voika
Elisabeth von Renner
Gina Waechter
Valdis Zagorskis
Atis Zakatistovs
Dagnija Ziba
Baiba Zīle
Ulla Zumente–Steele
http://www.gay.lv/article.php?aid=496

-----------------

Tā kā Mamedovs ir parakstījies pie vēstules, kurā tiek dots atbalsts publiskās vides samaitāšanai ar Dieva aizliegto zemiskāko grēku slavināšanu, un nosodot vēršanos pret homoseksuālismu vai homoseksuālisma dēvēšanu par pieņemamu uzvedību, tad šādi (ja vien Mamedovs nekad nav lasījis Kurāna tulkojumu), Mamedovs dara kufr vai izkrīt no Islāma (ja ir kādreiz bijis). Jo muslims var pārkāpt Dieva aizliegumu, bet viņš ir tikai grēkojošs muslims. Bet, ja zinot atļauto un aizliegto muslims aizliedz to ko Dievs atļāvis, vai atļauj to ko Dievs aizliedzis, tad viņš izkrīt no Islāma, jo ir paņēmis kādu citu par atļautā un aizliegtā noteicīju, līdztekus Dievam.

Tas tikai parāda, cik nenopietni jāuztver Mamedova domas par to, kas ir Islāms un kāds tas ir. Un tas arī iekļaujas viņa priekos par lezbieti Iršadu Mandži.

Lūk Mamedovam Kurāna tulkojums angliski, lai viņš zinātu, kas tur ir teikts par homoseksuālistiem. Nezināšana ie faktiski vienīgais veids, lai parakstu pie tās homoseksuālisma nenosodošās bet attaisnojošās vēstules nebūtu jāuzskata par kufr vai atkrišanu no Islāma (ja ir bijis tajā):

Pravietis Lots (saas) (kurš ir brīvs no apmelojumiem par viņu, kurus cilvēki ierakstījuši Bībelē) uzrunā homoseksuālistus:

026.165 "Of all the creatures in the world, will ye approach males, 026.166 "And leave those whom God has created for you to be your mates? Nay, ye are a people transgressing (all limits)!"029.028 And (remember) Lut: behold, he said to his people: "Ye do commit lewdness, such as no people in Creation (ever) committed before you. 029.029 What! do you come to the males and commit robbery on the highway, and you commit evil deeds in your assemblies? But nothing was the answer of his people except that they said: Bring on us God`s punishment, if you are one of the truthful. 029.030 He said: My Lord! help me against the mischievous people.

027.054 And (We sent) Lut, when he said to his people: What! do you commit indecency while you see? 027.055 What! do you indeed approach men lustfully rather than women? Nay, you are a people who act ignorantly. 027.056 But the answer of his people was no other except that they ~s said: Turn out Lut`s followers from your town; surely they are a people who would keep pure!
Eldars 06.09.2007 10:19
Cik reizes es jau esmu lasijis dazhaadaas valodaas shos vahabiitu meeslus, ko vini sauc par "isto islamu". Nekad gan nedomaju, ko tos izlasiishu arii latvieshu valodaa....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 02:30
Tariks Ramadans ir pazistams autors, tacu vins ir viens no daudziem, un nav nekada iemesla, kapec vina viedoklim ir jaabuut svarigakam par tadu liberalu reformistu viedokli, kaa jau mineetaa Irshad Manji (starp citu, briljanta ideja vinu uzaicinaat uz LV).

Tāriks Ramadāns pats ir sacījis dīvainas lietas un nav uzskatāms par kaut kādu Islāma zinātnieku.

Un runa par to kā dzīvot muslimam rietumos nemaz nav īsti par Islāmu. Bet gan par rietumu tirānijas iezīmēm. Lielākajā daļā muslimu valstu tirānijas ir vairāk, bet arī rietumos tās netrūkst. Par to kā censties dzīvot kā muslimam Rietumos.

Jebkurš, kurš saka, ka Islāms ir jāreformē, saka kufr. Kāpēc man visu laiku jārunā par to cik daudz kufr izteikumus saka tie faļšiviji musuļmaņi?

Es neesmu nekāds takfirietis, bet Islāmā ir definēta kufr uzvedība un izteikumi un veids kā izkrist no Islāma.

Par to ākstu un biznesmeni Iršadu Mandži. Nu redz - tādi biznesmeņi zina, ka viņu vēlas klausīties nu un tad viņi paši nebūdami muslimi arī saka visas tās mārketingam izdevīgās lietas. Jums patīk klausīties - klausieties. Bet slepus taču zināt, ka viņa nav nekāda muslima, bet gan izsmiekls.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 02:20
Nu nezinu, kāpēc mani nepārsteidz, ka aizstāvat islāma fundamentālismu. Jūs klausoties, veidojas iespaids, ka reliģijas galvenā jēga ir ierobežot cilvēku (vēlams, vēl arī laicīgus likumus piesaistīt šīm mērķim - piemēram, sodīt krimināli par laulības pārkāpšanu). Nevis palīdzēt atrast dzīves jēgu, nevis tikt tuvāk Dievam, bet tieši un konkrēti - ierobežot, lai zina savu vietu. It īpaši sievietes. Izskatās, ka tāds viedoklis kā Ahmedam ir tuvs jebkura veida fundamentālistiem. Jo tieši ierobežošana un sodīšana, nevis cilvēka sūtības meklējumi (izmantojot visas savas spējas, tai skaitā intelektu, tai skaitā alkas pēc brīvības) ir tas, kas viņiem liekas saistošs.


Priecājos par to, ka pavisam drīz - rīt - dzirdēsim Rīgā pavisam citu islāma pārstāvi - lielisku Irschad Manji. Viņas ieguldījums islāma pozitīva tēla kā dzīvas (= mainīgas) reliģijas veidošanā ir acīmredzams.

Islāmā ir definēta cilvēka dzīves jēga un piepildījums uz Zemes - veikt ibāda Dievam - darīt to, ko Dievs vēlas, lai cilvēks darītu, un nedarīt to, ko Dievs vēlas lai cilvēks nedarītu. Muslimi tiešām sevi ierobežo no sliktām lietām. Vai tad ir cilvēki, kuri sevi neierobežo? Visi sevi ierobežo? Piemēram, incests? Zviedrijā likumīgs. Jāgaida kad mūs pie mums. Un cilvēki vienu brīdi izdomā vienus ierobežojumus, bet otru brīdi citus. Patiesībā tikai cilvēku Radītājam ir tiesības un zināšanas noteikt cilvēkiem ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir tikai labi. Šeit cilvēki nospēlē naudu zaudētavās un piedzērušies notriec cilvēkus, - vai īstu muslimu pārvaldītā muslimu sabiedrībā tā būtu?

Iršada Mandži nav uzskatāma par jebkādu Islāma pārstāvi. Labi teici, ka priecājies par viņu. Tieši tā - viņa saka to, ko rietumi grib dzirdēt. Bet tas nenozīmē, ka tā ir patiesība. Neesmu dīez ko pētījis viņas izteikumus, bet cilvēks, kas puslīdz ir kaut ko mēģinājis uzzināt par Islāmu un pasaka, ka lezbisms ir atļauts - tas nozīmē, ka viņa nav muslima.

Viņa ir lezbiete, - ja viņa to nenosoda kā grēku, tad viņa ir atkritusi no Islāma. Tas ir plaši zināms, ka jebkāds homoseksuālisms ir stingri noliegts Islāmā. Attiecīgi, ja viņa izsaka pretējo, tādi noliedzot pravieša teikto par lezbietēm, - viņa nav uzskatāma par muslimu.

Tas, ka kādam ir muslima vārds, vai dēvējas par muslimu, vēl nenozīmē, ka viņš ir muslims. Jo viņš var būt neticīgais vai liekulis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Es, savukārt, gribu drusku oponēt par tā lakata (ne)nēsāšanu un vispārpieņemtību, kā arī saistību ar dievbijību. Neapšaubāmi - nēsāšana ir plaši izplatīta, bet ne vispārpieņemta. Domāju, ka Malaizijā islams ir pietiekami "autentisks", un tur nēsāt/nenēsāt jautājums ir diezgan niansēts: atkarīgs, tai skaitā, no "sociālā statusa" (kā sieva, meita, cik turīga, kādu amatu, kādā kompānijā - "Rietumu"/vietējā - ieņemoša un tamlīdzīgi sieviete ir), vietas un laika (lielpilsēta/pilsētiņa/lauki/birojs/oficiāls pasākums/vakariņas restorānā, utt.). Arī šāds tērps būs perfekti pieņemams daudzās situācijās, un tad būs situācijas, kur galva nebūs kaut kā segta tikai retajai.

Islāms nav kristietība vai kāda cita reliģija. Islāma avoti ir divi: Kurāns un Sunna.

Sunna ir pravieša paskaidrojums Islāmam, lai nebūtu par pilnu uztverama katra jaunā ērmotā Kurāna interpretācija un jaunas sektas dibināšana, kā tas notiek ar kristiešiem, kuriem katrs izlec un pa savam interpretē Bībeli.

Tas kā kaut kādi muslimi ievēro vai neievēro Islāmu nav Islāma avots. Afganistānā daudzi audzē opiju, bet tas nenozīmē, ka Islāms to atļauj.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 02:00
Kategoriski nepiekritu. Cilveka attiecibas ar Dievu - vina personiga, nevis "specialistu" lieta. Diemzel, lielaka dala musdienu islama juristu interprete religiju shauri, veidaa, kas ierobezho cilveka izveles un izteiksmes brivibu. Pie tam, vini to pasniedz kaa "iisteno" islamu. Kapec vinu viedoklis butu janem pa pilno? Vini ir maciijushies, jaa. Bet kaa? Pasaule ir mainijusies kops viduslaikiem, un Rietumu sasniegumi demokratijas un cilvektiesibu jomaas viniem pagajusi secen. Korans un Sunna vairs nav pietiekami, lai izprastu moderno sabiedribu.

-----------------

Eldar, es tev pateikšu kādu lietu un tu sapratīsi cik liels sakars tev ir ar Islāmu:

"Vai tu skaiti lūgšanas?"

Tava atbilde uz šo jautājumu arī sakrīt ar tavu atbildi uz "Vai tevi var skaitīt kā muslimu?"

Savukārt šis:

Korans un Sunna vairs nav pietiekami, lai izprastu moderno sabiedribu.

visdrīzāk ir kufr. Jo diez vai aiz šī teikuma tu esi licis kādu citu nozīmi kā to, ka Kurāns un Sunna ir novecojuši mūsdienām un nepiemēroti mūsdienu realitātei kā to saka visi tie "modernisti", kuri neievēro Islāmu un saka, ka tagad ir citi laiki. Vai viņi domā, ka Dievs nezināja kādi laiki būs vēlāk un Kurāns un Sunna ir nepiemēroti?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 01:50
Fundamentalistu propaganda megina visiem uzspiest tikai vienu, dzili puritanisku un aprobezotu, izpratni par islama praksi. Tiem, kas nav musulmani, nav jauztver fundamentalisti kaa vieniigie pilnvarotie musulmanu pasaules runasviiri. Ir daudz dzili ticigu sieviesu, kas nevalkaa galvassegas un negrasas to darit, un nevienai nav tiesiibu vinam parmest, ka vinas ir "sliktas" musulmanietes.

Vai tā "primitīvā" un praktizējošā izpratne - vai nav runa par Muhameda (saas) izpratni?

Vai pretī Islāmam jāliek advansētā iedomība?

Un dziļi ticīga muslima, ja vien viņai ir zināšanas un viņa nedzīvo kādā inkvizīcijas un tirānijas valstī, pakļaujas Dieva norādījumam un publiskā vidē valkā apģērbu, kas nosedz to, ko Dievs norādījis nosegt.

Un nevajag tagad runāt par visiem ticīgajiem akloholiķiem un narkomāniem. Ja viņš ir ticīgs, tad viņš nosoda šo savu grēku, gluži kā sieviete nosodītu viņas nedarīto hidžāba valkāšanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 06.09.2007 01:43
Jaa, spriezot pec "Ahmeda" komentariem salafizma/vahabizma serga parnem dazus arii Latvijaa....Interesants fenomens, kam butu verts pieverst uzmanibu.

Salafizms/vahabizms ir kropliga izvirtiba, kas Sauda Arabijaa ir valsts ideologija, bet sava ekstremaa formaa izpauzas Al Kajdas un lidzigo organizaciju darbibaa.

"Ahmeda" komentaari ir tipisks sadas kropligas, puritaniskas un primitivas islama uztveres.\

Pirmkārt, pravieša un viņa līdzgaitnieku kopumā Islāma saprašanas veids nav jāsauc nekādi citādi kā Islāms.

Otrkārt, faļšivijs musuļmaņins jau nu neizteiksies, kāds ir un kāds nav Islāms.

Jebkurš, kurš neuzskata, ka Islāms ir Dieva dotā reliģija un kārtība, kura ir vislabākā, dara kufr vai ir kāfirs (neticīgais, nepateicīgais, aizklātās sirds civlēks).

Tas tāds tipisks krievijas variants: "Jūs ko - nedzerat, skaitat 5 lūgšanas un pat uzskatat, ka Islāms ir viduslaiku tumsonība? Tad jau jūs neesat musuļmaņi, bet gan vahabisti!"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eldars - Aleksis 05.09.2007 17:09
Malaizijas piemers ir loti neveiksmigs. Taa ir valsts, kuraa visi iedzitovaji sadaliti konfesionalajas grupas, uz kuram attiecas atskirigi likumi. Praksee tas nozimee, ka, pimeram, dazhos shtatos galvassegas valkasana ir obligata musulmanu sievieteem. Musulmanim arii ir visai problematiski, un dazhos shtatos neiespejami, mainit savu religisko piederibu. Kas attiecas uz Latvijas azerbajdzhaniem, taa ir absoluti sekularizeta grupa. Azerbajdzhanu attieksme pret religiju vienmer bijusi visai relakseeta.

Tariks Ramadans ir pazistams autors, tacu vins ir viens no daudziem, un nav nekada iemesla, kapec vina viedoklim ir jaabuut svarigakam par tadu liberalu reformistu viedokli, kaa jau mineetaa Irshad Manji (starp citu, briljanta ideja vinu uzaicinaat uz LV).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eldars - Aleksis 05.09.2007 17:09
Malaizijas piemers ir loti neveiksmigs. Taa ir valsts, kuraa visi iedzitovaji sadaliti konfesionalajas grupas, uz kuram attiecas atskirigi likumi. Praksee tas nozimee, ka, pimeram, dazhos shtatos galvassegas valkasana ir obligata musulmanu sievieteem. Musulmanim arii ir visai problematiski, un dazhos shtatos neiespejami, mainit savu religisko piederibu. Kas attiecas uz Latvijas azerbajdzhaniem, taa ir absoluti sekularizeta grupa. Azerbajdzhanu attieksme pret religiju vienmer bijusi visai relakseeta.

Tariks Ramadans ir pazistams autors, tacu vins ir viens no daudziem, un nav nekada iemesla, kapec vina viedoklim ir jaabuut svarigakam par tadu liberalu reformistu viedokli, kaa jau mineetaa Irshad Manji (starp citu, briljanta ideja vinu uzaicinaat uz LV).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Marija: Nu nezinu, kāpēc mani nepārsteidz, ka aizstāvat islāma fundamentālismu.

Kāds maniem izteikumiem sakars ar "islāma fundamentālismu"? Vai tas nav kārtējais lamuvārds? :)) Par fundamentālistiem, cik atceros, sauca protestantisma novirzienu 20.gs. sākuma ASV, kurš apgalvoja, ka Bībele, sākot ar pasaules radīšanas aprakstu, ir burtiski uztverama vēsturiska liecība. Pretstats tam bija "modernisms" un mācība par Bībeli kā alegoriju. Neesmu drošs, ko vajadzētu saukt par fundamentālu un ko par "nefundamentālu" Islāmu...

Mani komenti attiecas uz divām lietām - pirmkārt, mani pārsteidza E.Mamedova raksta paštaisnā retorika. Otrkārt, musulmaņu sabiedrībām pašām ir noteikti veidi, kā saskaņot viedokļus par savas ticības praksi. Piekrītu Pankūkām, ka izpausmes ir dažādas - ir Malaizijas piemērs, ir arī mums šeit Latvijā pazīstamie tatāri un azerbaidžāņi, u.c. Sk. arī grāmatu Western Muslims and the Future of Islam . Grāmatas autors, šveiciešu musulmaņu skolotājs Tariq Ramadan ieskicē ceļu, kā ticīgs musulmanis var pielāgoties rietumu sabiedrības realitātei, tomēr aicina rīkoties uzmanīgi visos tajos gadījumos, kad kāds malāstāvētājs piedāvā "modernizēt" to vai citu ticības praksi.

Dažas Islāma likumu skolas interpretācijai lieto īpašu spriešanas veidu - Idžtihadu ; par to bija raksts arī šīsdienas "Dienā" - bet nedomāju, ka daudzkas mainīsies uz labo pusi, ja pie Idžtihada ķersies tādi cilvēki kā Irshad Manji. Sal. http://daily.stanford.edu/article/2005/4/20/theTroubleWithTh... .

Marija: Jūs klausoties, veidojas iespaids, ka reliģijas galvenā jēga ir ierobežot cilvēku (vēlams, vēl arī laicīgus likumus piesaistīt šīm mērķim - piemēram, sodīt krimināli par laulības pārkāpšanu).

Religjija un laicīgie likumi ir divas dažādas lietas. Starp citu, sodi par laulības pārkāpšanu ir bijuši izplatīti arī demokrātiskajās un liberālajās ASV - šķiet Džordžijas štatā šādu likumu atcēla tikai 2003.gadā. Lai gan tie bija Bībeles iedvesmoti, šāda veida likumi nebūt nenozīmē, ka visi amerikāņi ir religjiozi. Tas, iespējams, savulaik veicināja cilvēku stāšanos laulībā, ja reiz laulība bija atļauja likumīgām dzimumattiecībām. Sk. arī http://en.wikipedia.org/wiki/Alienation_of_affections .

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

> Nu nezinu, kāpēc mani nepārsteidz, ka aizstāvat islāma fundamentālismu.

Huh?! :)

> piemēram, sodīt krimināli par laulības pārkāpšanu

*rausta plecus* Ja vairums pilsoņu saredz šāda nodarrījuma "sabiedrisko bīstamību", ar ko sods par šādu pārkāpumu ir sliktāks par sodu par rasistisku runu vai apzinātu "nacionālā naida kurināšanu"? Ir cietušais, kuram laupīts dzīvesprieks un citādi sagādātas psiholoģiskas ciešanas, ir parākāpējs - vajag sodu. Ņemam nodefinējam un tad "sabalansējam" vērtības, un uz priekšu... :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Marija - Aleksim 05.09.2007 15:06
Nu nezinu, kāpēc mani nepārsteidz, ka aizstāvat islāma fundamentālismu. Jūs klausoties, veidojas iespaids, ka reliģijas galvenā jēga ir ierobežot cilvēku (vēlams, vēl arī laicīgus likumus piesaistīt šīm mērķim - piemēram, sodīt krimināli par laulības pārkāpšanu). Nevis palīdzēt atrast dzīves jēgu, nevis tikt tuvāk Dievam, bet tieši un konkrēti - ierobežot, lai zina savu vietu. It īpaši sievietes. Izskatās, ka tāds viedoklis kā Ahmedam ir tuvs jebkura veida fundamentālistiem. Jo tieši ierobežošana un sodīšana, nevis cilvēka sūtības meklējumi (izmantojot visas savas spējas, tai skaitā intelektu, tai skaitā alkas pēc brīvības) ir tas, kas viņiem liekas saistošs.AhmedamPaldies, pateicoties Jums un saitei uz forumu līdz galam sapratu, ka islama fundamentalisms ir problēma visur pasaulē - tagad arī Latvijā.Priecājos par to, ka pavisam drīz - rīt - dzirdēsim Rīgā pavisam citu islāma pārstāvi - lielisku Irschad Manji. Viņas ieguldījums islāma pozitīva tēla kā dzīvas (= mainīgas) reliģijas veidošanā ir acīmredzams.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! - Aleksis 05.09.2007 13:39
Es, savukārt, gribu drusku oponēt par tā lakata (ne)nēsāšanu un vispārpieņemtību, kā arī saistību ar dievbijību. Neapšaubāmi - nēsāšana ir plaši izplatīta, bet ne vispārpieņemta. Domāju, ka Malaizijā islams ir pietiekami "autentisks", un tur nēsāt/nenēsāt jautājums ir diezgan niansēts: atkarīgs, tai skaitā, no "sociālā statusa" (kā sieva, meita, cik turīga, kādu amatu, kādā kompānijā - "Rietumu"/vietējā - ieņemoša un tamlīdzīgi sieviete ir), vietas un laika (lielpilsēta/pilsētiņa/lauki/birojs/oficiāls pasākums/vakariņas restorānā, utt.). Arī šāds tērps būs perfekti pieņemams daudzās situācijās, un tad būs situācijas, kur galva nebūs kaut kā segta tikai retajai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 05.09.2007 13:15
Nu tīri teorētiski ar Korānu uz demokrātiju varētu arī iet , bet tikai praktiski manuprāt šadā gadījumā ir jānoplīst vai nu Korānam vai arī demokrātijai.
Korāns + demokrātija = manuprāt nestabils stāvoklis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eldars 05.09.2007 12:47
Aleksis

Kategoriski nepiekritu. Cilveka attiecibas ar Dievu - vina personiga, nevis "specialistu" lieta. Diemzel, lielaka dala musdienu islama juristu interprete religiju shauri, veidaa, kas ierobezho cilveka izveles un izteiksmes brivibu. Pie tam, vini to pasniedz kaa "iisteno" islamu. Kapec vinu viedoklis butu janem pa pilno? Vini ir maciijushies, jaa. Bet kaa? Pasaule ir mainijusies kops viduslaikiem, un Rietumu sasniegumi demokratijas un cilvektiesibu jomaas viniem pagajusi secen. Korans un Sunna vairs nav pietiekami, lai izprastu moderno sabiedribu.

Jautajumaa par galvassegam, es piekritu, ka aizliegums tas valkaat valsts iestaades un universitates nav gluzhi demokratisks. Bet shii atzina nenoziimee, ka nedriikst apshaubiit to pamatojumu, ko konservativie musulmani izvirza par labu sieviesu aizplivuroshanai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Eldaram 05.09.2007 12:19
Piekrītu Pankūkām par "islamofobiju". Būdama tipiska "birka" (label/ярлык) - tas tomēr ir veiksmīgs termins. Pseidoliberāļiem, kuri savu pretinieku apsaukāšanai paši nemitīgi izdomā visādus vārdiņus (homofobija, netolerance, rasisms, rusofobija, antisemītisms, fundamentālisms, ksenofobija, u.c.) ir jāpiedāvā viņu pašu kaķu barība. Latvijā ir vēl arī tā problēma, ka mums nepietiek arābu, turku, persiešu, urdu, bengāļu utml. valodu pratēju - tādēļ bieži vien uz islāma pasauli mēs skatāmies caur dažādu vismaz divreiz tulkotu ārzemju publikāciju prizmu, kas pašas ne vienmēr ir objektīvas.

Eldars: Ir daudz dzili ticigu sieviesu, kas nevalkaa galvassegas un negrasas to darit, un nevienai nav tiesiibu vinam parmest, ka vinas ir "sliktas" musulmanietes.
Cik saprotu, tad Turcijas politiskajā dienaskārtībā ir runa nevis par to kā būtu pareizāk interpretēt Islāma mācību, bet par ko citu - par politiķu (pārsvarā vīriešu) noteiktu administratīvu aizliegumu nēsāt galvassegas tām sievietēm, kuras to apzināti vēlas darīt.

Šaubas man ir arī par to, vai katrs cilvēks var izdomāt savu personisko versiju par to, kas ir Islāms. Diemžēl dažās rietumvalstīs ir tā, ka dzēriena "Coca-Cola" identitāte tiek stingri aizsargāta (neviens, izņemot konkrētas kompānijas pārstāvjus nevar tirgot dzērienu ar šādu nosaukumu), toties ikvienam ir pilnīga brīvība pašam izgudrot, ko nozīmē būt katolim vai, teiksim, musulmanim, kā interpretēt šo ticību atziņas, utml. Tad arī rodas organizācijas no sērijas Catholics for a Free Choice utml. Un tie politiķi, kuriem tas ir izdevīgi, tad uzstāj, ka mums ir jāuzklausa šie dīvaiņi kā legitīmi katoļu pārstāvji, nevis jāpaļaujas, ka katoļu mācību prot korekti interpretēt likumīgais Baznīcas magistērijs - t.i. pāvests un bīskapi.

Gan cilvēka miesas gan gara dzīve prasa zināmu kārtību - mēs nevaram jebkurai žurgai ļaut līmēt virsū jebkuru etiķeti. Latvijā būtu labi respektēt gan tirdzniecības zīmju, gan arī pazīstamāko ticību identitāti. Islāma gadījumā tas prasa zināmu rūpību un piepūli - ir cilvēki, kuri ir mācījušies interpretēt Islāma likumus (Fiqh) un ir cilvēki, kuri to nav mācījušies. Ja vēlamies skaidrību šajos jautājumos (teiksim, par galvassegām), tad ir vajadzīga attiecīga katedra, teiksim Teologjijas fakultātē, kurā strādātu atbilstoši izglītoti speciālisti. Vai arī varam griezties pēc padoma attiecīgās ārzemju universitātēs, kur autoritatīvi tiek mācītas Islāma studijas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eldars 05.09.2007 11:49
Aleksis,

Dazi paskaidrojumi. Pirmkart, Turcijas sabiedriba, kaa es paraadiju rakstaa, nav tikai konservativi musulmani. Ieveerojama dala ir sekulaari cilveeki, kuru priekshstati par religijas vietu sabiedribaa un politikaa arii ir jaarespektee. Tieshi shii sabiedriibas dala stingri iestaajaas pret lauliibas parkapshanas krimlinalizaaciju. Valstij nav jaiejaucas cilveeku privaatdziivee.

Otrkaart, apgalvojums "vai cilveeks ir praktrizejoss musulmanis vai nav" ir visai problematisks. Islama interpretaacijas ir loti dazadas. Fundamentalistu propaganda megina visiem uzspiest tikai vienu, dzili puritanisku un aprobezotu, izpratni par islama praksi. Tiem, kas nav musulmani, nav jauztver fundamentalisti kaa vieniigie pilnvarotie musulmanu pasaules runasviiri. Ir daudz dzili ticigu sieviesu, kas nevalkaa galvassegas un negrasas to darit, un nevienai nav tiesiibu vinam parmest, ka vinas ir "sliktas" musulmanietes.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Pankūkas - Pētersonei! - Ahmeds 05.09.2007 11:01
Dennis Prager: "Why "Islamophobia" Is a Brilliant Term"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Autoram 05.09.2007 10:55
Eldars: Bet neapšaubāmi visvairāk bažu par AKP «slepeno islāmisko dienaskārtību» izraisīja skandalozais mēģinājums ieviest kriminālatbildību par laulības pārkāpšanu, no kura gan Turcijas pilsoniskās sabiedrības un ES spiediena dēļ valdība atteicās.

Neesmu musulmanis (nerunājot par salāfi pozīcijas atbalstīšanu). Bet Ahmedam ir taisnība - E.Mamedova raksts mudž no apzīmējumiem, kurus nekādi nevar uzskatīt par objektīva redzespunkta paušanu: "skandalozais mēgjinājums", "Turcijas islāmistu idejiskās nostādnes bija dziļi reakcionāras, ksenofobiskas un antisemītiskas", "...turpināja dzīvot striktos patriarhālās morāles un kontroles žņaugos", "...interpretē reliģiju samērā aprobežotā un atpalikušā nevis modernā un atvērtā veidā", "...ortodoksālo viduslaiku islāma juristu izdomājumi", "...līdzās moderniem, proeiropeiskiem uzskatiem šajā partijā joprojām ir pārstāvētas arī tradicionālās konservatīvās pozīcijas", "Agresīvāka reliģiozitāte var ari pasliktināt tolerances gaisotni"..., ... Apmēram šādā stilā runāja pagājušā gadsimta boļševiku agjitatori, kuriem bija skaidrs "vienīgais pareizais" vēstures attīstības virziens (sal. Dž.Orvela rakstu http://www.orwell.ru/library/essays/politics/english/e_polit ). Arī marksistu retorikā bija "progresīvās cilvēces ilgas", "reakcionārisma žņaugi", "imperiālisma slēptie centieni", utml.

Otrs jautājums, kur Ahmedam varu piekrist - vai nu cilvēks ir praktizējošs musulmanis, vai arī viņš tāds nav. Musulmanim ir dabiski censties izpildīt tos priekšrakstus, kurus paredz viņa ticības prakse. Mūsdienu musulmaņu sievietēm vispāratzīta dievbijības izpausme ir valkāt hidžab - kā jau Ahmeds norādīja, tam pamatojums ir Korāns, Sunna un autoritatīvu Islāma skolotāju atzinumi. Un tieši fakts, ka Turcijā šīs galvassegas nēsāšana valsts iestādēs ir aizliegta, ir pretrunā Eiropā atzītajiem apziņas brīvības ideāliem. Sekularizēta valsts (kurā religjijas un valsts kompetences ir nodalītas un savstarpēji netraucē viena otrai) nav tāda valsts, kur visiem ir obligāti atteikties no tās vai citas tradīcijas. Sekularizēta valsts ir tā, kura pēc iespējas maz jaucas cilvēku religjiozitātes izpausmēs.

Turcija daudzās jomās ir visnotaļ moderna valsts ar senām tradīcijām. Varam novēlēt Turcijas tautai pašai lietot savu suverēno gribu un attīstīt politiku tajā virzienā, kurš vislabāk kalpotu tautas tikumam un valsts uzplaukumam. Kamēr mēs nevaram savā valstī sabalansēt tekošā konta deficītu un vērst par labu demogrāfisko katastrofu, diez vai turkiem būtu vajadzīgi padomdevēji no Latvijas. Mēs varam viņiem būt vienīgi ceļa rādītāji uz elli.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Eldars 05.09.2007 10:12
Jaa, spriezot pec "Ahmeda" komentariem salafizma/vahabizma serga parnem dazus arii Latvijaa....Interesants fenomens, kam butu verts pieverst uzmanibu.

Salafizms/vahabizms ir kropliga izvirtiba, kas Sauda Arabijaa ir valsts ideologija, bet sava ekstremaa formaa izpauzas Al Kajdas un lidzigo organizaciju darbibaa.

"Ahmeda" komentaari ir tipisks sadas kropligas, puritaniskas un primitivas islama uztveres.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ahmeds 05.09.2007 02:17
Tipisks islamafobisks raksts, kurā "pauž bažas", ka "ļaunais Islāms" neatņem dižajam progresam Turciju.

Turcijā, Tatarstānā un Azerbaidžānā arī netrūkst šādu "etņičeskij musuļmaņiņ", kuriem ar Islāmu nekāda sakara, izņemot ar uzvārdu. Tādiem vajag turēties pa gabalu no tematiem, kuriem kāds sakars ar Islāmu vai muslimiem. Citādi vēl tematu nepārzinošie nodomās, ka tā ir muslimu pozīcija, vai runā kāds Islāmu pārzinošs cilvēks.Tiekoties AKP, īpaši zemākā līmenī, dažreiz tiek ievērota dzimumu segregācija — vīrieši un sievietes sēž atsevišķi.

-----------

Ir starpība starp segregāciju un seperāciju. Vai tad atsevišķas tualetes vai pirtis ir segregācija vai seperācija?

Sabiedrība, kurai "tiklība", "tikumība" ir vecvārdi, un kurai reti kura laulība iztiek bez krāpšanas un pirmslaulības dzimumsakari ir normāla nenosodāma parādība, neizpratīs kāpēc sievietes un vīrieši tiek nodalīti noteiktos gadījumos.

To pierāda, piemēram, apsēstība ar galvassegu jautājumu. Musulmaņu Korāns rekomendē sievietēm ievērot pieticīgumu apģērbā, taču tajā nav konkrētu norāžu par galvas apsegšanu. Galvassegas, plīvuri un citi apģērba gabali, lai noslēptu sievietes ķermeni un matus, ir ortodoksālo viduslaiku islāma juristu izdomājumi.

-----------

Tā kā šim mamedovam zināšanas par Islāma aprobežojas ar pa ausu galam saklausītiem nemuslimu rakstiem, tad jāsāk ar to, ka muslimi ievēro ne tikai Kurānu, bet arī Muhameda (saas) Sunnu. Cilvēks, nevar ievērot Kurānu neievērojot pravieša Sunnu, jo Kurānā ir norādīts klausīt pravietim, viņa norādījumiem.

Piemēram, šis pravieša norādījums:

Narrated Aisha: Asma bin Bakr, entered upon the Apostle of Allah (peace be upon him) wearing thin clothes. The Apostle of Allah turned his attention from her. He said: O Asma', when a woman reaches the age of menstruation, it does not suit her that she displays her parts of body except this and this, and he pointed to her face and hands.

Bet lūk arī Kurānā ir teikts:

Sura an-Nur ayah 31 states:

And say to the faithful women to lower their gazes, and to guard their private parts, and not to display their ornaments except what is apparent of it, and to draw their scarves (khimars) over their bosoms (jaybs), and not to display their ornaments except to their husbands, or their fathers, or their husband's fathers, or their sons, or their husband's sons, or their brothers, or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their womenfolk, or what their right hands rule, or the followers from the men who do not feel sexual desire, or the small children to whom the nakedness of women is not apparent, and not to strike their feet (on the ground) so as to make known what they hide of their ornaments. And turn in repentance to Allah together, O you the faithful, in order that you are successful

33:58

Those who harass believing men and believing women unjustifiably shall bear the guilt of slander and a grievous sin. O Prophet! Enjoin your wives, your daughters, and the wives of true believers to draw their cloaks over them [when they go out]. That is more proper, so that they may be distinguished and not be harassed. God is ever forgiving and merciful. If the hypocrites and those who have the ailment [of jealousy] in their hearts and the scandal mongers of Madinah do not desist, We will rouse you against them, and their days in that city will be numbered. Cursed be they; wherever found, they would be seized and put to death.

Varbūt šo nieciņu no milzīgā pierādījuma blāķa, ka galvaslakati ir OBLIGĀTI, pietiks, lai zinātu, ka saukt tos par "tradicionālajām musulmaniešu galvassegām" ir melīgi. Jo tās nav "tradicionālās", bet gan obligātās.

Kaut kāds onka, kuram nav zināšanu par Islāmu, nedrīkst apsūdzēt Islāma zinātniekus izdomājumā. Bidā - reliģiskais jaunievedums ir viens no vislielākajiem grēkiem. To nedrīkst teikt, ja vien nav pamatojums.

Turcijas liberālās musulmaņu sektas - alevītu

------

Alevīti nav nekāda "liberālā" muslimu sekta. Nav tāda liberālā Islāma. Ir muslimi, kuri pavirša attiecas pret Islāmu un ir brīvi degradēšanās praksēs.

Alevīti ir viduslaikos radies kults, kura zinošos sekotājus neuzskata par muslimiem. Viņi uzskata, ka Ali (RAA) ir savā ziņā Dieva inkarnācija. Jebkurš, kuram ir šāds uzskats, nešaubīgi nav piederīgs Islāmam. Bet lielākā alevītu daļa gan Turcijā, gan Sīrijā, nemaz nezina savus ticības uzskatus un tā ir vairāk kā tāda identitāte. Tas droši vien ir arī iemesls, kāpēc nevēlas Turcijā viņu identitāti pamatot ar visādiem no Islāma atkrītošiem uzskatiem.Turcijas islāmistu idejiskās nostādnes bija dziļi reakcionāras, ksenofobiskas un antisemītiskas.

---------

Pret ebrejiem? Vai viņi teica, ka ebreji Mozus, Ārons, Izraēls, Dāvids, Zālamans, Jēzus (saas) un daudzi citi ir slikti jebkādā ziņā?

Vai varbūt viņi nosodīja savas valsts sakaru ar muslimu ienaidniekiem un to noziegumiem pret cilvēci?Erbakans uz īsu laiku kļuva par premjerministru 1996.gadā, taču sekulārās sabiedrības un armijas spiediena dēļ bija spiests atkāpties, bet viņa Labklājības partija (Refah parti) tika aizliegta pēc Konstitucionālās tiesas sprieduma par «pret-sekulāro darbību».

-----------

Šādi smalki pateikt, ka armija veica apvērsumu pret ievēlēto premjeru?

Tipisks islamafobija variants, kā dēļ Islāma nīšanas visas neģēlības (kuras citos gadījumos stingri nosodāt) pret muslimiem ir atbalstītas.

Ievēlētas valdības gāšana nav nekas slikts, ja vien tauta ir ievēlējusi tos, kuri nav izdevīgi Rietumiem? Cik gan netaisni savā aklumā esat!

Gluži kā slavināt Ataturku, kurš bija briesmīgs tirāns un noziedznieks. Komunistu vēršanās pret reliģiju - noziegums, bet alkaholiķa Ataturka vēršanās pret Islāmu - apsveicat? Cik gan netaisnīgi un liekulīgi savā naidā esat!

Skat vēl savu liekulību un melīgo naidu: Piemēram, šeit rakstā autors nekautrīgi slavina valsts apvērsumu, jo tas ir veikts pret muslimiem. Kurā vēl politika.lv rakstā tiktu slavināta armijas apvērsums pret demokrātiski ievēlētu valdību?

Armijas iejaukšanās politiskajā procesā skaidrojama tieši ar opozīcijas vājumu un nespēju veidot efektīvu alternatīvu valdībai.

Iespējams, vislielākais garants pret islamizācijas draudiem ir pati Turcijas sabiedrība.

-----------

Lūk arī kārtējais islamafobijas piemērs, kad Islāms ir uztverts kā skaidrs ļaunums un draudi sabiedrībai.

Daudzi ir izsacījuši piezīmes par nejēdzīgo situāciju, ka nav iedomājami izteikt kādas naida piezīmes par kādu grupu, izņemot muslimus un Islāmu. Pateikt kaut kritisku par Izraēlas kara noziegumiem, nozīmē tikt apzīmētam par ebreju nīdēju. Bet tas, ka Islāms ir neapšaubāms ļaunums, - tas tiek uztverts kā vispārpieņemts fakts...

Smieklīgi, ka šajā grantēdāju portālā, kurš gluži kā dialogi.lv tik runā par iecietību, tik pašsaprotami var izteikt naida piezīmes kā objektīvu un zinošu skatījumu. Vai tad uzvārds mamedovs nozīmē, ka nav Islāma nīdējs? Ataturka "uzvārds" bija "Mustafa" - viens no Muhameda (saas) vārdiem. Vai tad tāpēc kāds Ataturku par īstu muslimu uztvers? Viņš teica, ka ~"Islāms ir sapuvis līķis, kas mūs velk pagātnē." Pēc šādiem vārdiem var droši atzīt, ka izsakot šos vārdus viņš nebija muslims.Daudzējādā ziņā pat Otomaņu impērija bija sekulāra valsts — liela daļa likumu, īpaši valsts pārvaldes un finanšu jomās, tika pieņemta, balstoties uz racionāliem apsvērumiem, kam nebija sakara ar reliģiskajām dogmām.

---------

Atkal tiek bīdīti postkristietības sabiedrības maldīgie priekšstati, ka reliģija ir pretēja racionālismam.Turcijas pilsoniskā sabiedrība, ieskaitot tās grupas (īpaši sievietes), kuras islamizācijas rezultātā varētu zaudēt visvairāk, jau ir parādījušas savus muskuļus, aktīvi lobējot reformas nacionālā un starptautiskā līmenī un aktīvi protestējot pret mēģinājumu kriminalizēt laulības pārkāpšanu.

---------

Kārtējā Islāma apmelošana, ka Islāms ir pret sievietēm. Ja cilvēkam nav zināšanu, tad nevajag izlikties, ka ir. Uzvārds nedod tiesības runāt par Islāmu.

Tas ir aprobežots un maldīgs skatījums, ka sievietes zaudē. Sievietes ir vislielākās zaudētājas tieši Rietumu sabiedrībā. Tajā viņas nav princeses par kurām rūpējās un ļauj būt mātēm un sievām, bet gan nostrādinātas verdzenes, kuras ir atbrīvotas visu bezrūpīgo vīriešu acīm un nolaistajām biksēm.

Nevajag prasīt CNN par to, kā jūtas muslimu sieviete. Vajag to pajautāt viņai.

Piemēram, latviešu muslima šeit savā ierakstā labi atzīmēja pāris rietumu sabiedrības nelietības pret sievietēm:
http://www.forum.islammuslim.lv/viewtopic.php?pid=952#p952