Aizliegtā rīkste 40

Ļaujot vardarbībai kā normai ienākt ģimenē, tiek dota „zaļā gaisma” arī vardarbībai kā atbalstāmam konfliktu risināšanas veidam sabiedrībā kopumā. Vardarbības izskaušana ir svarīgs valsts uzdevums, kas īstenojams, atbildīgajām institūcijām nevis novēršoties, bet aktīvi iesaistoties.

Iesaki citiem:
Laci 255x203(1)
Foto:ousby

Attīstoties cilvēktiesībām, aktuālas ir kļuvušas dažādu personu grupu tiesības, paredzot, ka tām ir jāpievērš īpaša uzmanība. Viena no minētajām personu grupām ir bērni, tikai jautājums — cik pilnvērtīgi viņi var īstenot savas tiesības un brīvības? Rakstā netiks izvērsts jautājums par bērnu pienākumiem, pieņemot, ka katrs ar tiem var iepazīties gan Bērnu tiesību aizsardzības likumā, gan citos normatīvajos aktos.


Bērns nav vecāku īpašums

1989. gada 20. novembrī Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pieņēma Konvenciju par bērna tiesībām (turpmāk arī — Konvencija), pirmo reizi valstīm juridiski saistošā dokumentā atzīstot, ka bērns ir tiesību subjekts — lai gan bez rīcībspējas, tomēr cilvēks ar viņam piemītošām tiesībām un brīvībām. Viens no ANO Konvencijas rašanās iemesliem bija secinājums, ka bērniem kā atsevišķai personu grupai ir nepieciešams veltīt īpašu uzmanību un aizsardzību, ņemot vērā, ka bērni ir pilnvērtīgi sabiedrības locekļi, tomēr vēl tikai ceļā uz attīstību kā personības.

Bērna piedzimšana ģimenē ienes gan daudz prieka, gan uzliek lielu atbildību vecākiem. Bērns pirmajos dzīves gados ir pilnībā atkarīgs no savu vecāku spējas apzināties, cik bērns ir neaizsargāts un cik ļoti viņam ir nepieciešamas vecāku rūpes, kas ietver gan veltīto uzmanību bērnam, gan laiku, risinot jautājumus, kas ietekmē bērna attīstību. Tomēr ikdienas rutīnā daži no vecākiem piemirst, ka bērns ir individualitāte, nevis vecāku īpašums kā suns vai kaķis, ka bērns nav lelle, ar kuru var spēlēties, sarāt, nopērt, vienlaicīgi minētajām darbībām paliekot bez nopietnām sekām. Bērns jūt, domā, viņam ir savs viedoklis, lai arī bieži pretējs vecāku viedoklim, tomēr savs, un saskaņā ar Konvenciju viņam ir tiesības to izteikt[1]. Attiecībā uz jautājumu, vai bērns drīkst apsaukāt citu, viennozīmīgi arī bērna vārda brīvība nav absolūta un to var ierobežot, bet tikai likumos noteiktajā kārtībā.

Nenoliedzami bērna attīstībā īpaša loma ir vecāku veiktajai audzināšanai, kas ir gan vecāku pienākums, gan tiesības attiecībā pret bērnu. Lai gan vecāku un aizbildņu tiesības audzināt bērnu ir nostiprinātas nacionālajos normatīvajos aktos un starptautiskajos dokumentos, tomēr piešķirtās tiesības neatbrīvo vecākus no pienākuma ievērot bērnu tiesības, izvēloties audzināšanas metodes.


Bērnu pēršana ir fiziska vardarbība

Sabiedrībā aktuāla ir kļuvusi tēma par bērnu pēršanu kā vienu no efektīvākajām audzināšanas metodēm, diskusijās izskanējuši savstarpēji atšķirīgi viedokļi. Manā rīcībā nav statistikas datu, cik no vecākiem un aizbildņiem uzskata, ka bērnu pēršana ir atbalstāma audzināšanas metode, tomēr pēc izskanējušajiem viedokļiem publiskajā telpā var secināt, ka daļa no vecākiem un, iespējams, aizbildņiem pēršanu gan atbalsta, gan izmanto.

Bērnu tiesību aizsardzības likums sniedz skaidrojumu terminam „fiziska vardarbība”, kas ir bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu[2]. Izvērtējot sabiedrībā izskanējušo viedokli, ka „pēršana jau nav sišana”, rodas jautājums, kāda tieši ir atšķirība pašam bērnam? Vai tās ir mazākas sāpes vai mazāks pazemojums?

Aplūkojot fiziskas vardarbības definīciju un vērtējot, vai ir notikusi fiziska vardarbība pret bērnu, uzsvars ir jāliek ne tikai uz frāzi „bērna veselībai vai dzīvībai bīstams”, jo neviens nevar paredzēt, cik bīstams būs pēriens un kādas sekas tas atstās uz bērna veselību un dzīvību, bet gan īpaši uz vārdiem „apzināts spēka pielietojums”. ANO Bērnu tiesību komiteja savās rekomendācijās ir īpaši uzsvērusi, ka miesas sodi, lai cik viegli, ģimenē vai skolā un citās iestādēs vai soda sistēmā nav savienojami ar ANO Konvencijā par bērna tiesībām noteikto[3].

Nedrīkst aizmirst, ka, ļaujot vardarbībai kā normai ienākt ģimenē, tiek dota „zaļā gaisma” arī vardarbībai kā atbalstāmam konfliktu risināšanas veidam sabiedrībā kopumā. ANO Bērnu tiesību komiteja arī norādījusi, ka darbībām, kas vērstas pret vardarbību, tālab jābūt vispusīgām un jāuzsver neiecietība pret visām vardarbības formām. Fiziskas un citas smagākas vardarbības formas ir visvairāk iespējamas tur, kur vērojama ikdienas iecietība pret mocīšanu. Iecietība pret vardarbību vienā sfērā padara grūtāku pretestību pret vardarbību citā sfērā[4].


Valsts atbildība

ANO Konvencijas par bērna tiesībām pilnīga īstenošana visās jomās, kas skar bērna tiesības un likumiskās intereses, ir ideālā situācija valstī bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tomēr, ja nespējam Konvencijā noteikto pilnībā īstenot, nav pareizi no tajā noteiktajām prasībām atteikties pavisam. Konvencijā noteiktā bērna tiesību ievērošana ir ikviena sabiedrības locekļa pienākums, un tā paredz valsts pienākumu domāt par metodēm, kā izskaust jebkāda veida vardarbību pret bērniem, veicot visus nepieciešamos pasākumus[5].

Valstij ir jāpalīdz vecākiem pildīt viņu pienākumus un jāveicina izglītojošu pasākumu īstenošana, piedāvājot alternatīvas bērnu audzināšanas metodes tiem vecākiem, kas par vienīgo efektīvāko metodi uzskata pēršanu. Tam jānotiek paralēli, bet nekavējoties pēc fakta konstatēšanas, ka ģimenē notikusi vardarbība pret bērnu. Cīņa par jebkāda veida vardarbības izskaušanu gan pret bērniem, gan sievietēm, gan citiem cilvēkiem ir svarīgs valsts uzdevums, kas īstenojams, atbildīgajām institūcijām nevis novēršoties, bet aktīvi iesaistoties.

Aicinu izvērst diskusiju nevis par pēršanu kā vienu no audzināšanas metodēm, bet gan rosināt vecākus, speciālistus, pārējo sabiedrības daļu savstarpēji dalīties pieredzē par dažādām bērnu audzināšanas metodēm, vienlaicīgi neaizmirstot ieklausīties arī blakus esošā bērna viedoklī.

____________________
[1] Convention on the Rights of the Child. http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

(Aplūkots 13.08.2007.)

[2] Bērnu tiesību aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998., Nr. 199/200

[3] Rokasgrāmata „Konvencijas par bērna tiesībām ieviešana praksē”, Apvienoto Nāciju Bērnu fonds, 2002., 265. lpp.

[4] Committee on the Rights of the Child - Day of General Discussion in 2001: Violence against children, Within the Family and in Schools. http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/doc/days/school.pdf (Aplūkots 13.08.2007.)

[5] Convention on the Rights of the Child. http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

(Aplūkots 13.08.2007.)

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (40) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alex - Vardarbības Pēctecība 20.08.2007 20:37
Kas vainas nāvessodam? Protams, ikvienā tiesu sistēmā strādā cilvēki un ir iespējamas kļūdas, bet nāvessodus vairumā valstu pielieto saprātīgi un taupīgi. ASV un Ķīna ir modernas un progresīvas sabiedrības - tie nav nekādi totalitārie režīmi, kas sodītu ar nāvi visus savus pretiniekus pēc kārtas.

Lieta tāda, ka mūsu sabiedrība ir diezgan primitīva - tā nespēj iztikt bez vardarbības. Labāk ir tad, ja vardarbības pielietošanas robežas skaidri apzināmies, nevis kropļojam taisnīgumu ar liekulīgu pseidohumānismu. Aizliegt abortus pie mūsu morālā līmeņa nozīmētu pavērt ceļu postošai kriminālo abortu industrijai un "abortu tūrismam". Pažēlot vienu otru izvarotāju un slepkavu nozīmētu nepažēlot kārtējo noziegumu upuru (piemēram, Justīnes Legzdiņas) tuviniekus. Savlaicīgi neapturēt skolēnus-varmākas nozīmē ieriebt tiem bērniem, kuri vēlas tajās pašās skolās mierīgi un droši mācīties. Atteikties no līdzdalības bīstamajās un asiņainajās Irākas un Afganistānas militārajās operācijās nozīmētu apdraudēt pašiem savas valsts pastāvēšanu.

Starp citu, man nav nekas iebilstams pret labiekārtotiem cietumiem priekš tiem cilvēkiem, kuri spēj un grib laboties. Arī es ar interesi izlasīju "Sestdienas" rakstu par Novēgjijas paraugcietumu. Piekrītu, ka cilvēcīgi cietumi var būt gan efektīvāki, gan pat ekonomēt valsts līdzekļus apsardzei utml. Bet šādas lietas tomēr prasa ilgstošus nopietnus ieguldījumus infrastruktūrā un arī izmaiņas domāšanā. Latvijā tāds cietums, kurš regulāri atlaistu ieslodzītos atvaļinājumā uz mājām tiktu uztverts nevis kā valsts spēka, bet gan kā vājuma izpausme.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Vardarbības Pēctecība 20.08.2007 19:15
perat vien savus bernus un kad pienaks bridis,vini jums ne tikai pagriezis muguru, bet ari iekraus preti!

100% tā arī ir. Un tad raud, ka bērni vecumdienās neatbalstot vecākus - a, nafig atbalstīt bļaujošus un sitošus durakus?ASV arī nāvessods ir atļauts daudzos štatos. Mums jāiet savā attīstībā atpakaļ (ASV) vai uz priekšu (sk. Norvēģijas cietumu piemēru)?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris 19.08.2007 11:56
Īsi sakot, kad sorosīti jaucas iekšā ģimeņu iekšējās lietās un pamāca, kā vajag audzināt bērnus, viņiem ir jāatbild: "Nesakiet mums, kas mums ir jādara, – lai mums nebūtu jums jāsaka, kurp jums iet." :-)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 18.08.2007 13:46
Miesassodi ir atļauti 22 (no 50) ASV štatu skolās. Tos mēdz saukt par "paddling" jeb "sadošanu ar airi", jo izglītības iestādēs pēršanai bieži izmanto iegarenai koka lāpstiņai līdzīgu instrumentu. Sk. http://www.nospank.net/n-q30r.htm . Daži amerikāņu pedagogu atzinumi, kas jāievēro, lai miesassods būtu efektīvs (manuprāt, tie attiecināmi ne vien uz skolām, bet arī uz gjimenēm).
Pēršana ir tikai viens elements dažādu disciplinējošu pasākumu sistēmā (He [a school principal from Texas] designed what he called the school’s “discipline ladder,” beginning with a warning for a first offense and escalating through push-ups, detentions and isolation from the other students during the school day.)
Miesassodu bērns var izvēlēties kā alternatīvu citam sodam (Finally, there is the fifth rung. At that level, in consultation with parents, students can choose among corporal punishment, having their parents “shadow” them through a full school day, night school or outright suspension. In 8 cases out of 10, Mr. Price said, the students choose the paddling, although this is allowed only a few times.)
Pēršanu pārstāj lietot, ja bērnam tā nepalīdz. (“If it’s not changing their behavior, then we figure the pops aren’t working and we try something else,” Mr. Price said.)
Pieaugušais nekad neieper bērnu dusmās (“The rule is, never hit in anger”).
Katrs sods tiek pārrunāts - bērnam jāsaprot, kādēļ tas notiek. (“We always talk to the child before the punishment, make sure they understand why it’s happening, and then talk to them again afterward. None of it is cold or harsh. We try to treat the kids like they’re our own.”)


Ja pieaugušajiem ir neierobežoti laika un uzmanības resursi, tad bez pēršanas, protams, var iztikt. Tomēr tā dažos gadījumos var aiztaupīt citus disciplinējošus pasākumus, kas ir laikietilpīgi un ar apšaubāmu lietderību. Manuprāt, ar pēršanu var apturēt tādu bērnu rīcību, kura apdraud viņu pašu un apkārtējo fizisko drošību. Piemēram, jaunāko klašu skolēnu vidē šobrīd ir iecienīta "spēle" - "Vai tu baidies no saldējuma?" (pēc šāda vai līdzīga jautājuma bērns citam bērnam vai pieaugušajam acu tuvumā novicina roku - šādas provokācijas upuris tiek papildus izsmiets, ja ir samiedzis acis, t.i. nav apspiedis dabisku aizsargrefleksu.). Izrādās, ka līdzīgas "rotaļas" ir izplatītas arī Amerikā: "In more rural Robeson County, Ms. Morgan said her son, Travis, was punished last year for taking part in a punching game called flinching. She complained that it was too severe, but district officials ruled that the paddling had been justified."

Diemžēl vecākiem un skolotājiem ikdienas ir jāsaskarās ar desmitiem šādu nejēdzību kā augšminētā "acu mirkšķināšanas" spēle. Ja pret bērnu izturamies kā pret "mazformāta pieaugušo", tad varam viņam par katru šādu pārkāpumu formāli ierobežot kaut kādas papildu brīvības (aizliegt lietot datoru, iepirkties veikalā, utml.) vai arī likt noklausīties ilgstošas "audzinošas pārrunas". Bet nereti vienkāršāks un bērnam saprotamāks ir pēriens. Tas, ka dažās gjimenēs šos sodus izmanto acīmredzami ļaunprātīgi, nenozīmē, ka pati audzināšanas metode būtu slikta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Hvz 17.08.2007 17:16
tik galvenais vecākus nevajag iebaidīt un padarīt par tautas ienaidniekiem. Vajag ar tiem apieties, kā ar alkoholiķiem, narkomāniem vai kādiem citiem atkarīgajiem. Kas atzīst savu kļūdu, atkarību, un tagad visi saliek kopā galvas un prāto, kā labāk risināt situāciju.

Tāpat ar to sievu sišanu. Es saprotu, nodzēries, dumš vecis sit savu sievu, varam nosodīt un neinteresēties, šim sasolīt pa kaklu. Bet ja izglītots, inteliģents nedzērājs sit savu sievu, tad ir vērts noskaidrot kāpēc. Vai šim patīk sist, t.i., ir sadists, jeb kāda cita vaina, piemēram neprot risināt konfliktsituācijas, vai no tām izvairīties.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


DaceA - Hvz 17.08.2007 11:00
Tieši tā - par to jau mēs te runājām, piesaucot Super Nanny, kas rādītu citas metodes un komunikācijas veidus, kā bērnus audzināt. Prieks redzēt, ka domājam līdzīgi - un ceru, ka tie, kas ar to var nodarboties, šādi domā un plāno ko darīt! Piemēram, Bērnu lietu ministrija taču varētu painteresēties, kā varētu kādus televīzijas raidījumus saorganizēt vai nopirkt pārraidīšanas tiesības tam pašam Super Nanny.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Hvz 16.08.2007 21:58
Pirms aizliegt vecākiem pērt valstij jāparūpējas par vecāku izglītošanu. T.i., kaut vai noorganizētu pārraižu sēriju par to kā vecākiem rīkoties tajā vai citā situācijā bez pēriena, kurās bieži vecāki nokļūst.
Paaicinātu Ainu Poišu, izsauktu nelaimīgo vecāku, pajautātu, kāda bija situācija, iztirzātu iespējamos veidus kā risināt to.
Citādi sanāk, ka cilvēkiem mēs aizliedzam kaut ko darīt, bet nepasakām ko tā vietā darīt. Ja baiļu rezultātā vecāki neko nedarīs, ne audzinās bez pēriena, ne pērs, bērni vispār būs neaudzināti.


tā, ka ir jāiegulda kaut kādi pūliņi ārpus tā, lai skaidrotu, ka tā ir slikti, bet gan labāk paskairot, kā ir labi, derīgi un efektīvi. Nez vai vecāki ar īpašu baudu savas atvases per, viņi vienkārši nezin, kā risināt problēmu, taču jūtas pārāk atbildīgi, ka nevar atteikties no problēmas risināšanas tādā līmenī, kā to saprot.

Iedodiet viņiem sapratni, vai atņemiet tiem tiesības radīt bērnus, un nodrošiniet, to lai viņi nevarētu radīt bērnus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kardināle 16.08.2007 18:29
Puslīdz reālistiski domājošs cilvēks labi saprot, ka Latvijā daļa likumu darbojas formāli – Tevis pieminētās konvencijas nav izņēmums. Lai gan Tu raksti par fizisko, atļaušos tai pielīdzināt emocionālo vardarbību - kā situācijā, kad māte (vai tēvs) ir nomocījusies darbā (bieži gadās), viņa var būt laba mājās ar bērnu? Runa jau ir par resursiem – arī emocionālajiem. Ja padomju laikos cilvēka attīstības veicināšanu daļēji uzņēmās valsts, tad pašlaik ģimene kā institūcija to "īsti pavilkt nespēj” (ar izņēmumiem, protams). Bet vidē, kur dominē truls ekonomiskais racionālisms, bērns izaugt nevar. Āmen!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - DaceA 16.08.2007 16:08
Atvainojos , nesaturēju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


DaceA - IM 16.08.2007 15:00
Man, protams, prieks par radošo garu, rakstot četrrindēs. Taču kā portāla redakcijas daļa aicinu diskutēt pēc būtība: par rakstu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - pie reizes 16.08.2007 14:04
Ja durvis vaļā - eju iekšā.

Skatos Soross visur priekšā.

Ko tas cilvēciņš tur dara? -

Laikam vajadzīga vara.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Laila 16.08.2007 13:15
Nu par idejām tomēr vajadzētu spriest pēc idejām , nevis pēc to aizstāvības. Es jau nevienu neaicinu diskutēt ( vismaz man tā liekas - paši var pieteikties), tikai uzrakstīju komentāru ar savu viedokli par vienu raksta tēzi un pēc tam vēl komentārus par komentāriem. Neskatoties uz manām trūcīgām zināšanam visās jomās , kaut kāds viedoklis man šad un tad parādās. Arī par atvērtās sabiedrības vērtībām man ir tikpat "ļoti konkrēts" viedoklis , bet man ir konkrēts viedoklis par vietu kurā lietu kārtībā jāatrodas atvērtās sabiedrības vērtībām , ja tādas vispār ir.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Laila - IM 16.08.2007 12:29
Tieši tādi cilvēki kā Jūs, kas paši nesaprot sevis lietoto un kaislīgi aizstāvēto ideju nozīmi, manī izraisa vislielākās skumjas, lai kādas arī būtu šīs idejas. tās pat reizēm varētu būt ne pašas sliktākās idejas, bet tām nākas ciest nemākulīgas aizstāvības dēļ. Skumji skumji skumji.

Jūs apliecināt, ka pats neko daudz nesaprotat un vēl aicināt ar Jums par šo jucekli Jūsu galvā diskutēt. Vai par atvērtās sabiedrības vērtībām Jums ir apmēram tikpat 'ļoti konkrēts' viedoklis? Nu kādas tur vēl diskusijas?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

M - Laila 16.08.2007 12:00
Nu es piemēram neesmu kristīgo vērtību speciālists , bet nu cik es saprotu tad par pēršanu , es teiktu , it kā tāda diskusija rodas no kristīgo vērtību puses. Ir jāizdiskutē kā tas īsti tur ir. Un protams ka cilvēktiesības būtu jāsaskaņo ar kristīgām vērtībām , nevis teiksim ar atvērtās sabiedrības vērtībām. Jo kristīgo vērtību un atvērtās sabiedrības vērtību mērogi nav salīdzināmi , manuprāt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Vladimirs Vladimirovičs - Yoko Geri 16.08.2007 11:57
Takš neko es te nevēlos nevienam pierādīt. Tik tā, sēdēdams savos pāķos skatos, kā jaunie ienāk pasaulē. Jā, un smīnu savās ūsās. Ko mēs ar bērniem viņu bērnībā darījām, par ko viņi saņēma sodu (un kādu), ja bija pelnījuši, lai nu paliek mūsu pašu ziņā. OK?

Neba mana daļa (par to var gan arī strīdēties) un iespējas te regulēt jauno, kas ienāk pasaulē. Paldies Dievam, lielāko daļu mūža esmu nodzīvojis šajā pasaulē, tāpēc uzskatu, ka tiešām man ir tiesības "smīnēt ūsās" raugoties uz visu šo rosīšanos. Bija laiks, kad arī pats ienācu pasaulē ar enerģiju un vēlmi triekt ratā veču marazmātisko hegemoniju. Starp citu, tāpat kā jums tagad. Tāda reiz ir dzīve un neko te nepadarīsi.

Par tiem mazajiem ezīšiem. Paņem jau tos, kurus var paņemt. Ne tā? Lai es par to satrauktos? Par ko gan? (Tīri personīgi varu pateikt, ka tieši jūs, jaunie, esat mani nodrošinājuši ar ļoti pirklājīgu iztikšanu stipri vien virs vidējā. Kā? Paši vien uzsākāt NĪ spekulāciju bumu. Bija grēks to neizmantot.) Tāpēc tagad pāķu klusumā dzīvojot vie vērošu un šmīnēšu ūsas". Patīk jums vai nepatīk.

Un beigās. Dukas jums nav nopietnai attīstībai. Spēks aiziet signālsvilpes skaļuma nodrošināšanai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Laila - IM 16.08.2007 11:20
Bērnu fiziska sodīšana tad kur iekļaujas Jūsu loģikas ķēdītē?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Yoko Geri 16.08.2007 10:33
Ir , absolūtā patiesība > kristīgās vērtības >cilvēktiesības< dinamiskie "Yoko Geri". Katram būtu jāzina sava vieta un jājūt bijība pret plašākiem mērogiem. Savādāk tiek radīts vienīgi haos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Yoko Geri 16.08.2007 10:05
To_Smilgu Juris: Dīvains frukts tu esi un pārējie paranoiķi, kas ļerkst par sorosiešiem...Nav ne faktu, ne liecības, kas apstiprinātu jūsu paustos murgojumus, saklausījušies un izdomājuši muļķības kaut kādas...Varbūt iesākumā pie psihologa aizejiet, moška jūsu paurī izdzēsīs vajāšanas māniju, savādāk to nosaukt nevar, jo nesaskatu rakstam nekādu sakaru, līdzību ar jūsu dēvētajiem sorosiešiem...

To_Vladimirs Vladimirovičs: Tas, ka tu esi vecs duraks apliecina arī tā tava frāze ironiskā un bez gala smieklīga, lai Dace tevi gudri pamācot no sava jaunības troņa. Ja tu vēl dzīvo pagātnē ar visām savām ūsām, tad paskaidrošu tev - sen vairs nav tā, ka vecumam ir nozīme, mūsu dinamiskajā laikmetā ir milzum daudz lietas, kur "vecie prātvēderi" nespēj tikt līdzi, turklāt vairums jauno ir n - tās reizes gudrāki par vairums "veco", nevarat pieņemt paaudžu maiņu, nevarat pieņemt, ka jaunie jūs visās sfērās paņem kā mazos ezīšus, jūsu problēmas...Par to dupša sišanas jautājumu - kā tev patiktu, ja pār tām muļķībām ko tu te sarakstīji es tev iedotu pa dupsi, nu tā - novilktu bikses paņemtu savu ādas siksnu un nozvetētu, lai padomā nākamreiz? Tu savu sievu arī mēdz nopērt, kad viņa izdara blēņas? Jūs pēršanas piekritēji pat laikam nevar iedziļināties un negribat tajā ko rakstāt. Un redzi, pats tu minēji "po dušam" ar saviem bērniem aprunājies un atcerās viņi pēršanu, interesanti zināt kapēc? Pavaicā, ko vēl no tā posma atceras, ko jūs kopā būtu darījuši (ja vispār kaut ko darījāt), bieži ir tā, ka visspilgtāk tieši atceras pērienus, neesi pavaicājis sv kāpēc? Varbūt tāpēc, ka tas ir pāridarījums. Un tagad pasaki man smejoties savās ūsās, ko tādu bija izdarījis tavs bērns, lai viņu pērtu? Ko viņš bija izdarījis tādu, lai to jautājumu savādāk nevarētu atrisināt? Savās ūsās tu vari smieties vai nē, bet tu neatstāj par sevi labu, morāli un psiholoģiski nobrieduša cilvēka iespaidu, un tiesību normu izprašana, ievērošana tev ir ļoti kaut kas svešs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Smilgu Juris 16.08.2007 09:23
Nu ja , šitā sistēma ir ļauna un vardarbības pilna. Mēs šito jauksim nost un celsim jaunu - labu un bez vardarbības. Bet nu tā kā mes maz ko zinām par veco sistēmu un vēl mazāk maz par jauno , ceļamo sistēmu (zinām tikai to ka tā būs labāka un bez vardarbības) , tad pārliecināt nevienu nevaram un arī netaisāmies. Līdz ar to labprātīgi mums protams neviens neko neļaus ne jaukt ne celt. Bet nu mums vajag kaut ko darīt lai mēs kaut kas būtu , mums vajag kaut kā pamatīgi sevi apliecināt. Nu un ja mums neļaus sevi pamatīgi apliecināt , tad atliek tikai vardarbiba un vēlreiz vardarbība.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris - IM 16.08.2007 00:49
>>> Tas ir Sorosa destruktīvisms - nekā jauna vietā ko likt nav (ja neskaita vienu televīzijas raidījumu , ko Latvijas apstākļiem var uzskatīt ka pat tā nav). Tā vienkārši ir visa esošā destruktīva graušana bez kāda pamatojuma un sajēgas ka tas jaunais vispār funcionē , tā ir absolūta nevajadzība pierādīt un pārliecināt ka tas jaunais funkcionē. Tā ir vardarbīga visa vecā un pārbaudītā graušana un vardarbīgs uzbrukums visiem tiem kas to pārbaudīto aizstāv. Tas ir viss tas kas raksturīgs destruktīvam sektantismam.

Nē, nu kāpēc tad bez pamatojuma. Pamatojums te ir visai banāls – "...всё разрушим до основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим / Кто был ничем, тот станет всем". Tas nav raksturīgs tikai boļševikiem, bet prāvai daļai (varbūt pat pusei) totalitāro destruktīvo sektu, tajā skaitā New Age sektu un kustību grupai. Un, tā kā sorosīti faktiski pieder pie New Age sektu kategorijas (es par to jau rakstīju pirms pāris mēnešiem), tad nav brīnums, ka arī tāda nostādne viņiem ir. Lai nu kā, bet visiem labi pazīstamais cilvēku dzimuma ienaidnieks (tas, kuŗu pirms nakts parasti nepiemin) vienmēr atrod lētticīgus ļautiņus, ar kuŗu palīdzību kaitēt pārējai cilvēcei.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Smilgu Juris - Marijai 16.08.2007 00:36
>>> Manuprāt, Jūsu izteikums ('Tiešām izskatās, ka sorosīti tagad grib sagraut pilnīgi visas gadu tūkstošu laikā izveidotās normas un tradīcijas. Tā ir cilvēces graušana, genocīds pret cilvēku sugu, par ko pienākas augstākais sodamērs!') ir aicinājums uz vardarbību.
Nē, Marija, te nav nekāda aicinājuma uz vardarbību. Nesaprotu, kur Jūs to saskatījāt? :-) Zināt, pazīstamajam divdesmitā gadsimta sākuma krievu rakstniekam-humoristam Sašam Čornijam bija tāds stāsts par jaunu sievieti Oļeņku, kas sarka un bālēja, dzirdot vārdu "omnibuss" (jo tas pārāk atgādina vārdu "обнимусь"). :-)

Pilnīgi piekrītu Fīreram, ar tādu skaidrojumu, ka "augstākais sods" šajā gadījumā būtu attiecīgo Sorosam padoto organizāciju darbības izbeigšana Latvijā. Kā to panākt – tas ir likumdevēja uzdevums. Ja ir vēlēšanās, politiskā izlēmība un pietiekams viltības līmenis, visas sorosiešu sektas pavadorganizācijas vai vismaz lielāko daļu no tām var diezgan vienkārši nospiest, pieņemot attiecīgus grozījumus nodokļu likumos. Vienkārši sakot – nosmacēt visus šos fondus un biedrības ar nodokļiem.

Pēdējo gadu desmitu laikā taču ir uzkrājusies laba pieredze cīņā ar totalitārajām sektām. Kāpēc to nepiemērot arī pret šo sektu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vladimirs Vladimirovičs 15.08.2007 19:15
Es tik tā, maliņā stāvot palasos, par šo to pasmaidu, šis tas manī rosina kādu pārdomu.

Bērni man, paldies Dievam, jau palieli izauguši. Kā saka, katrs savā dzīvē. (Jāsaka, prieks, ka guvuši labu izglītību, labus darbus atraduši.) Atliek vien gaidīt mazbērnus. Lai cik dīvaini nebūtu, no šodienas viedokļa raugoties, katrs savu reizi ir "saņēmis pa dupsi". Pirms kāda laika sanāca ar viņiem saruna "po dušam" un izrādās pāris tādas reizes katrs no viņiem atceras. Gan jāatzīst, tagad paši saka, ka godam bija nopelnījuši. Tas atturējis no līdzīgu blēņu darīšanas. Nav izslēgts, ka kādā ciemu reizē kāds no mazbērniem babūs pa dupsi par kādu izcilu blēņdarību. Tāda nu reiz mana dzīves pieredze par to pēršanu.

Jāsaka, ka uzlūkojot šodienas kampaņu gan par šo jautājumu, gan citiem tikpat kareivīgi menedžētiem "cilvēktiesību" jautājumiem, vien jāpiekrīt viedoklim, ka mūsdienu par moderno dēvētā Rietumu kultūra sevi ir pilnībā izsmēlusi. Nav tai vairs attīstības spurainuma un enerģijas. Nav pat arī vēlmes te iegrimt tālākā šīs domas izklāstā. Nudien nav, jo tāpat katrs paliksim pie sava. Jūs pie tā, ka šodien pērt nav moderni, es pie tā, ka katram sodam sava reize. Labāk pie tā arī paliksim.

Ak tā, vēl kas. Kam tad nākotne? Civilizācijai, kas nenodarbojas un velti neizšķiež laiku ar tādām muļķībām, lai noskaidrotu, ko "tas Šmits ar to bija domājis". Šmits, protams, ir tēlaini sacīts.

Un tagad DaceA var gudri mani no savas jaunības troņa mani veco duraku pamācīt.

Atzīšos, es tāpat smīnēšu ūsās un uz to visu noraudzīšos no savu dziļo pāķu (tiešā nozīmē) biezokņiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


DaceA - IM 15.08.2007 18:19
Pēršana jau pamazām pazūd no praktikas daudzās pasaules vietās un es tiešām ceru, ka arī Latvijā pēršanas prakse ir mazinājusies un arvien mazinās.

Ja Jūs manā argumentācijā arvien redzat Jūsu saskatītu vēlmi visu veco noniecināt un būvēt jaunu uz nepilnīgām zināšanām, tad es Jūsu rakstītajā redzu nevēlēšanos atzīt, ka daudzas agrāk piekoptas tradīcijas un metodes mainās un ir jāmaina, jo sapratne par cilvēktiesībām palielinās. Par to arī ir raksts - par bērna kā cilvēka tiesībām netikt pērtam, un vecāku un jebkura cita sabiedrības locekļa pienākumu nodrošināt, ka šīs tiesības netiek pārkāptas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - DaceA 15.08.2007 17:55
Es atkal gribētu saprast kas dod Jums to pārliecību ka pēršana ir senu laiku palieka. Kāpēc tad latvieši to agrāk neapjēdza. Un kāpēc daži tieši tagad to sakās apjēdzot. Nu izskatās tā ka visi kas dzīvojuši līdz šim ir bijuši muļķi , un tagad nu mēs esam tie gudrie , kas sajēdz to ko tie iepriekšējie nespēja sajēgt. Nu es atkal atsaukšos uz Sorosu un viņa ideoloģijas pamattēzi ka viss kas radīts līdz šim ir radīts uz nepilnīgām zināšanām un nevar pretendēt uz patiesību vai tā kaut kā. Nu kaitīga tēze pati par sevi , jo nonivelē cilvēkā bijību pret visu to kas ir radīts pirms viņa , radīts jā uz nepilnīgām zināšānām , bet uz vispusīgām un pamatīgām un arī uz mūsdienās aizmirstām zināšanām , un ir izturējis pārbaudi ar laiku. Nu kā lai vēl skaidro tādu nevērīgu attieksmi pret pagātnes mantojumu , vēlēšanos visu nojaukt un uz tiešām ļoti nepilnīgām zināšanām izbūvēt visu pa savam.

Savu pretējo pārliecību es jau centos pamatot savā pirmajā komentārā - pēršana nekad nenovecos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

DaceA - IM 15.08.2007 17:20
Kā jau vairākkārt esmu teikusi agrākos komentāros - es atzīstu, ka daļa sabiedrības vēl joprojām piekopj bērnu pēršanu, taču MANUPRĀT tā ir senu laiku palieka, kurai nebūtu vairs jāpastāv. Tā ir mana pozīcija, kurai nav sakara ar to, ka varbūt tieši šobrīd Latvijā tiek pērti n-tie bērni! Lūdzu konstruktīvi diskutēt par problēmu pēc būtības!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - DaceA 15.08.2007 17:16
tiešām uzskatu to par drausmīgu pārāk senu laiku palieku.

------------------------------------------

Nu tas jau atkal ir Soross. 2000 gadu aktuāla lieta , un pēkšņi 2007. gadā dažiem jau senu laiku palieka.

Tas ir Sorosa destruktīvisms - nekā jauna vietā ko likt nav (ja neskaita vienu televīzijas raidījumu , ko Latvijas apstākļiem var uzskatīt ka pat tā nav). Tā vienkārši ir visa esošā destruktīva graušana bez kāda pamatojuma un sajēgas ka tas jaunais vispār funcionē , tā ir absolūta nevajadzība pierādīt un pārliecināt ka tas jaunais funkcionē. Tā ir vardarbīga visa vecā un pārbaudītā graušana un vardarbīgs uzbrukums visiem tiem kas to pārbaudīto aizstāv. Tas ir viss tas kas raksturīgs destruktīvam sektantismam.

Jūs tak varat uzskatīt to par senu laiku palieku , bet Jūs taču nekādi nevarat pierādīt un pārliecināt ka tas ir savu laiku pārdzīvojis.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

DaceA - IM 15.08.2007 16:10
Interesanti, ka es runāju par bērnu audzināšanu, bet Jūs - par kolonistiem... Tāpat interesanti, ka Jūs atkal mēģiniet novirzīt diskusiju uz diskutētāju personīgo pieredzi vai nepieredzi un motivāciju ko darīt. Tas, vai tiem, kas kategoriski iebilst pret bērnu pēršanu, ir bērni vai nav, ir pilnīgi nesvarīgi. Svarīgi, protams, ir tas, ka vārdi un darbi sakrīt, un te nu jāsaka, ka es bērnus neesmu pērusi un tiešām uzskatu to par drausmīgu pārāk senu laiku palieku. Bet tiem, kas to nesaprot, būtu vērtīgi, ja kāds viņiem parādītu tādus raidījumus kā Super Nanny, ko esmu redzējusi pat Igaunijas televīzijas kanālos, bet Latvijā nē... Mums ir tādi šovi kā "skrien pēc miljona", "kā izmantot plastiskās operācijas", "kā uzlabot mājokli", kas, protams, iet roku rokā ar vēlmi kompensēt agrākās vājās iespējas patērēt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - DaceA 15.08.2007 15:46
Nu bet nav jau nekur deklarēti tie miermīlīgie pasākumi kas būs vērsti uz tās sodīšanas kultūras mazināšanu. Taisni otrādi tas miermīgais tik vien ir ka tiek paskaidrots ka pēriens ir vardarbība un nav pieļaujams , un viss. Tālāk jau runa iet par ti sāšanu un sodīšanu un tikai. Pirmās prāvas tiek pasniegtas kā piemērs rīcībai. Nu miermīlīgi tas viss neizkatās.

Kur tad ir tie kas māk un prot izaudzināt bez pēršanas? Droši vien ka jau vairākus gadus strādā mazgadīgo kolonijās , un tūlīt , tūlīt būs konkrēti rezultāti ar kolonistiem kas bez jeb kādas vardarbības izaudzināti par krietniem , likumpaklausīgiem cilvēkiem ar garantiju uz neatgriešanos kolonijās vai cietumos. Tūlīt , tūlīt būs redzams ka bijušie kolonisti tiešām 100% vairs neatgriežas ieslodzījuma iestādēs. Vai tā? Vai tikai kā balodim - ar muti protu , protu , bet kad pašam jādara , tad neprot gan?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

DaceA - IM 15.08.2007 15:24
Smieklīgi lasīt par tām avīm un vilkiem ar asajiem zobiem! Es neatbalstu šajā sabiedrībā tik populāro sodīšanas kultūru. Tāpēc jau saku, ka vajag mācīt, cik vienkārši un lieliski, un ar kādiem labiem rezultātiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, iespējams bērnus izaudzināt bez pēršanas. Nekur nerunāju par vecāku sodīšanu. Acīmredzami, ka daļa sabiedrības tā arī ir izaudzināta, proti, bijuši pērti bērnībā, un tagad ar saviem bērniem nezina, kā savādāk viņus audzināt. Kā jau teicu, runa ir par to, ka viņi nezina, kā ar bērniem komunicēt bez pēršanas, kā veidot pavisam citu komunikāciju. Tāpēc arī saku par Super Nanny utt., tikai tad, protams, ja Latvijā šis raidījums tiek attīstīts bez Saeimas "Cilvēktiesību" komisijas vadības, LPP un baznīcas ietekmes.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IM 15.08.2007 15:15
Vai neesiet aizdomājies par to, kā šie pērieni var ietekmēt šī bērna/ vēlāk pieaugušā attiecīabs ne tikai ar pērējiem (vecākiem, aizbildņiem), bet pārējiem sabiedrības locekļiem, draugiem, utt.?

-----------------------------------------

Nu izaudzināt "krietnu" cilvēku , manuprāt jau pats par sevi nozīmē ka jāizaudzina ir tāds cilvēks lai šādu poblēmu nebūtu , tas ir jaunā cilvēkā ir jāieaudzina cieņa pret vecākiem , lai arī ko un kā tie vecāki darījuši. "Krietns" nozīmē to kā Jūsu minētās problēmas tiek noformatētas un nomotivētas un krietnam cilvēkam vispār neparādās.

Nu un nevienam jau nav arī nekādu problēmu ar to ko Jūs gribat panākt - proti bērnu audzināšanu bez pērieniem. Nevienam jau nav nekādu problēmu ja tiek ieviests Super Nanny dienests , krīzes telefoni ne tikai bērniem , bet arī vecākiem , pa kuriem vecāki varētu izsaukt vecāku ātro palīdzību un tā.

Problēmas ir ar to kā Jūs gribat savus mērķus īstenot. Pagaidām nekas nenorāda ka tādi vardarbības pret bērniem apkarotāji ir miermīlīgi vardarbības apkarotāji. Drīzāk izskatās ka to vardarbību apkaros ar vēl lielāku vardarbību , ar vecāku sodīšanu un līdz pat vecāku tiesību atņemšanai. Uztraukums jau ir par to ka uzdodoties par avīm , faktiski esat vilki avju ādā , jo asie zobi ir redzami.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Marija - Fireram 15.08.2007 14:14
Manuprāt, Jūsu izteikums ('Tiešām izskatās, ka sorosīti tagad grib sagraut pilnīgi visas gadu tūkstošu laikā izveidotās normas un tradīcijas. Tā ir cilvēces graušana, genocīds pret cilvēku sugu, par ko pienākas augstākais sodamērs!') ir aicinājums uz vardarbību.

Apsveriet, lūdzu, vai tas ir tā vērts - beigu beigās par vardarbības draudiem var vērsties pie atbildīgām valsts institūcijām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


brinums 15.08.2007 14:05
perat vien savus bernus un kad pienaks bridis,vini jums ne tikai pagriezis muguru, bet ari iekraus preti!jutu lidz tiem,kas ir perti un kurus pers!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

DaceA - ha 15.08.2007 12:30
Jūsu teiktais par to, ka esot vienalga, ar kādām metodēm vecāki audzina bērnu, ja vien viņš izaug par krietnu sabiedrības locekli, izraisa sašutumu, jo, Jūsuprāt, sanāk, ka vecāki var izaudzināt krietnu sabiedrības locekli arī, bērnu perot. Vai neesiet aizdomājies par to, kā šie pērieni var ietekmēt šī bērna/ vēlāk pieaugušā attiecīabs ne tikai ar pērējiem (vecākiem, aizbildņiem), bet pārējiem sabiedrības locekļiem, draugiem, utt.? Acīmredzot, no Jūsu redzes leņķa raugoties, tas jau vairs nav svarīgi - galvenais, ka cilvēks ir "krietns".

Tas, ka šādas metodes izmantoja un diemžēl arī šobrīd izmanto, liecina tieši par to, ko rakstā saka autore - vecāki nezina citas audzināšanas metodes! Šajā kontekstā varbūt kāds varētu Latvijā sākt rādīt vai pat filmēt tādus raidījumus kā Super Nanny, kur profesionāla auklīte ieiet ģimenē un māca, galvenokārt, vecākus kā audzināt bērnus bez sišanas un pazemošanas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers - Yoko Geri 15.08.2007 11:53
Parasti jau normālās ģimenēs bērnus noper tikai pēc apstākļu noskaidrošanas un par patiešām nopietniem nedarbiem.

Tiešām izskatās, ka sorosīti tagad grib sagraut pilnīgi visas gadu tūkstošu laikā izveidotās normas un tradīcijas. Tā ir cilvēces graušana, genocīds pret cilvēku sugu, par ko pienākas augstākais sodamērs!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM - Yoko Geri 15.08.2007 11:53
Pieaugušos ievieto ieslodzījumu iestādē, ja tas ir veicis likumpārkāpumu, tas ir pierādīts un ir stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums.

------------------------------------------------

Jā , nu par pieaugušajiem pilnīgi pareizi. Tikai neesi ievērojis vienu lietu. Likumi ir sarakstīti pieaugušajiem. Nav speciālu likumu bērniem un arī pieaugušo likumi bērniem tikai pamazām , bērnam pieaugot stājas spēkā. Bērnam likumus raksta vecāki , izskaidro bērnam viņa vecāku doto likumu pārkāpumus un nosaka arī sodu.Tā tam būs būt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Yoko Geri 15.08.2007 10:48
To_IM: Neko apsurdāku kā tavu komentāru lasījis neesmu...Tavi salīdzinājumi ir nevietā un neveikli. Par ieslodzījumu - pieaugušo neievieto ieslodzījuma iestādē tāpat vien vai tādēļ, ka tas, piemēram, pienu izlējis ēdot vai nav pēc darba ieradies tieši 19:00 mājās kā mamma/tētis bija noteicis...Pieaugušos ievieto ieslodzījumu iestādē, ja tas ir veicis likumpārkāpumu, tas ir pierādīts un ir stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums. Tātad, bērnu pēc tavām domām (ja šādi skatās) ar pērienu tu tiesātu pat bez apstākļu noskaidrošanas un situācijas izprašanas. Tava izpratne liek nojaust, ka esi iespējams cilvēks ar psiholoģiskām problēmām, kuram ir tendence izpaust savu varu pār vājākiem un vismazāk aizsargātajiem. Tieši cilvēki ar aprobežotu uztveri un problēmām sevī veic darbības neapzinot sekas. Tev liekas norma nopērt bērnu, jo tava apziņa nesniedzas tālāk - kā risināt jautājumus savādāk. Tātad, ja vienīgo problēmas/jautājumu risinājumu tu uztver pērienu bērnam, tad problēma ir tevī, tavā audzināšanā, nevis bērnā. Es piemēram savu bērnību atceros miglaini, bet tās retās reizes, kad dabūju pērienu atceros pat ļoti spilgti. Vai tas man bija nepieciešams? Nē, neko no tā neesmu guvis, no pēriens nav ne stimulējošs līdzeklis, ne attīstību veicinošs. Ar pērienu tu radi bailes un sekundāri tev šķiet, ka esi kaut ko panācis, bet tu nekad nezini, kas notiek bērna prātā! Bet tu to uzzināsi!

to_Gunār Graudiņš: Likumus netiesā :) man gan drīzāk gribas teikt, ka deģenerāts esi tu - ja atbalsti pērienu. Skat. augstāk.

to_ha: Tev arī nav taisnība, tici vai nē, bet vecākiem arī ir jāievēro tiesību akti, vispārējas tiesību normas, rakstā ir izskaidros no juridiskā viedokļa nedrīkst gan kā tu te saki - kā gribu tā mauju, tā ir pretlikumīga rīcība. tad jau brauc dzērumā, nemaksā veikalos par preci, jo tā taču ir tava darīšana kā tu paēd, bet redzi nav tik vienkārši viss. Padomā no tā viedokļa, ja jau reiz šādas tiesību normas tika ieviestas, tad tas bija nepieciešams, jo vecāki nejūt mēru kur beidzas audzināšana un sākas vardarbība pret cilvēku kurš vismazāk spēj par sevi pastāvēt - pret bērnu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Dita Arāja, politika.lv galv.red.vietn. - Gunars Graudiņš 15.08.2007 10:14
Jūsu komentārs tika dzēsts, jo tajā bija ebrejus aizskarošs vārds. Lūdzam politika.lv diskusijās ievērot pieklājības normas un diskusiju kultūru! Paldies.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ha 15.08.2007 09:51
Pirmkārt vecāku uzdevums ir audzināt krietnus sabiedrības locekļus. Ja vecāki nespēj to panākt - tad viņi ir slikti vecāki. KĀ viņi to panāk, ar pērienu vai bez ir viņu darīšana. 30-to gadu Latvijā, kad pērieni bērniem bija ierasta prakse, problēmas ar t.s. grūti audzināmiem pusaudžiem, narkomāniju un disciplīnu bija krietni mazākas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

NR - Gunārs Graudiņš 15.08.2007 07:31
Nevietā runāt par ASV, viņi nav pat pievienojušies ANO Konvencijai par bērna tiesībām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

IM 14.08.2007 22:27
Nedrīkst aizmirst, ka, ļaujot vardarbībai kā normai ienākt ģimenē, tiek dota „zaļā gaisma” arī vardarbībai kā atbalstāmam konfliktu risināšanas veidam sabiedrībā kopumā.

---------------------------------

Nu it kā vardarbība nebūtu galvenais veids konfliktu risināšanai sabiedrībā. Vai tad brīvības atņemšana nav vardarbība? Vai tad brīvības atņemšana notiek uz labprātības principa?

Pieaugušo sabiedrībā tā ir iegājies ka tādu tiešu vardarbības pielietošanu kā pērienu aistāj ar brīvības atņemšanu. Un protams ka cilvēku pakļauties brīvības atņemšanai spiež tie paši tiešas vardarbības pielietošanas draudi , jeb pēriena draudi ar steku vai kā. Tā tas ir izveidojies un kaut gan tai brīvības atņemšanai tas audzinošais efekts parasti ir niecīgs vai pat negatīvs , ja sabiedrība tādu sistēmu var atļauties tad nav nekādu iebildumu.

Ar bērniem tomēr ir savādāk. Kā jau rakstā tika minēts , bērna apziņa ir veidošanās stadijā. Šeit katrs mirklis ir dārgs , neko nedrīkst nokavēt un ielaist. Metodes kas der vai ir pieļaujamas pieaugušajiem ( brīvības atņemšana ) nav pieļaujamas bērna audzināšanā , jo brīvības atņemšana vai ierobežošana , vismaz pie pieaugušajiem manuprāt ir visai neaudzinoša. Pie bērniem tā vēl atņem dārgo apziņas veidošanās laiku.

Tā ka domāju ka tāda absolūta pēriena noliegšana ir kārtēja muļķība kuru kāds atkal , savu mērķu vadīts , mēģina uzspiest. Pēriens pareizajā laikā un vietā ir efektīva un neaizstājama audzināšanas metode , kā gadījumos kad audzināšana ir ielaista , tā gadījumos ja audzināšanā ieguldamais laiks ir deficītā.

Bērna apziņas atrašānās veidošanās procesā ar laika robežām nosaka to ka , ja kas nav paspēts bez pēriena , tad paša bērna labā ir jāpielieto pēriens , lai paspētu tikt līdz apziņas veidošanas procesam un pēc iespējas pilnīgāk un kvalitātīvāk noformatēt jaunā cilvēka apziņu. Nu tāds mans viedoklis.

Saistītie raksti
Meitene koka 255x203

Valsts zilumus neredz 20 Autors:Providus

Pilites 255x203

Pamesti pie sasistas siles 10 Autors:Providus