Article research

European political parties: the missing link 

Autors:Sir Julian Priestley

Pētījums aplūko Eiropas Parlamenta politisko partiju darbību un 2009.gada vēlēšanas,
ņemot vērā sabiedrības iesaistīšanu un līdzdalību vēlēšanās.
Lasi

Article research

The Evolution of Fundamental Rights Charters and Case Law – A Comparison of the United Nations, Council of Europe and European Union Systems of Human Rights Protection 

Autors:Liora Lazarus, Cathryn Costello, Nazila Ghanea, Katja Ziegler, Rajendra Desai, Lawrence Hill-Cawthorne and Benjamin Jones

Pētījums aplūko Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Padomes un Eiropas
Savienības cilvēktiesību aizsardzības sistēmas.
Lasi

Article research

Russian Speaking Organized Crime Groups in the EU 

Autors:Walter Kegö and Alexandru Molcean

Autori darbā pievēršas krievvalodīgo organizētā kriminālnozieguma grupu darbībai
Eiropas Savienībā.
Lasi

Article research

Social progress in the 21st Century 

Autors:Wiardi Beckman Stichting & Foundation for Progressive European Studies (FEPS)

Pētījums apskata „Amsterdamas procesu” (The Amsterdam Process) un „Jauno kreiso” (Next Left) programmu. Lasi

Article research

The Electoral System of the Russian Federation 

Autors:Bill Bowring (Birkbeck College, London, UK; EU Russia Centre) with research assistance from Eva van Velzen (EU-Russia Centre) and Fraser Cameron (EU Russia Centre)

Tiek pētīta Krievijas vēlēšanu sistēmas un politisko partiju attīstība pēc Padomju
Savienības sabrukuma 1991.gadā.
Lasi

Article research

EU Energy Strategy in the South Mediterranean 

Autors:Bernard Duhamel, Henri Beaussant

Pētījums piedāvā enerģētikas politikas raksturojumu Dienvidvidusjūras valstīs
Eiropas Savienībā un ārpus tās.
Lasi

Article research

Is the CAP a ground for solidarity or European disunion? 

Autors:Nadège Chambon

Pētījumā tiek aplūkoti Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas veidi
kopš 1962.gada.
Lasi

Article research

Regionalism & Global Governance: The Emerging Agenda 

Autors:Timo Behr and Juha Jokela

Pētījumā tiek apskatītas reģionālisma, kā mūsdienu starptautiskās sistēmas svarīga
procesa veidi un izmaiņas kopš II Pasaules kara.
Lasi

Article research

Integrating Retail Financial Markets in Europe: Between Uncertainties and Challenges 

Autors:Rym Ayadi

Pētījums skaidro finanšu krīzes ietekmi uz tirgus integrācijas procesu Eiropā, kas
mazinājusi patērētāju uzticību tam.
Lasi

Article research

The contribution of 16 European Think tanks to the Polish, Danish and Cypriot Trio Presidency of the EU 

Autors:Elvire Fabry

Pētījumā tiek aplūkota trīs valstu – Polijas, Dānijas un Kipras – Eiropas Savienības
prezidentūru posms no 2011.gada jūlija līdz 2012.gada decembrim.
Lasi

Lasītākais