Deliberative

Kā spēcināt nacionālo parlamentu lomu ES politikas veidošanā? 

Autors:Iveta Kažoka, Sintija Tarasova

Raksts par Eiropas lietu komisijām grāmatā par deliberatīvo demokrātiju Eiropas Savienībā. Lasi

Rokturis 255x203

Vai pietiek ar dažām atvērtām durvīm? 

Autors:Providus

Latvijā varbūt nav pierasts iedzīvotāju iesaistīšanos uztvert kā palīgu pašvaldību darbam – nevis kā iespēju atnākt, uzzināt un pēc tam iespējami skaļāk apsūdzēt, bet gan kā plaši izmantojamu atbalstu. Lasi

Article research

Sabiedrības attieksme pret līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā vietējās pašvaldībās Latvijā 

Autors:Sarmīte Dukāte (maģistra darba ietvaros)

Pilotpētījums veikts laika periodā no 2002. gada janvāra līdz 2002. gada martam, lūdzot 100 respondentiem atbildēt uz anketas jautājumiem, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā vietējās pašvaldībās. Lasi

Lugumsrinda 255x203

Vai trīs klikšķi līdz elektroniskajiem dokumentiem? 

Autors:Providus

Elektronisko dokumentu likuma kvalitatīva un efektīva izpilde kļūs reāla tikai, kad tiks radīta atbildīga institūcija, kas centralizēti un stratēģiski kontrolē un vada visus “e-procesus” valstī. Tam nepieciešama griba un skaidras valdības prioritātes. Lasi

Atslega 255x203

NVO ietekmes atslēga – neatlaidība un kompetence 

Autors:Providus

Nevalstiskais sektors sabiedrībai sniedz pakalpojumus, ko valsts pārvaldes iestādes nevar sniegt, bet peļņu gūstošam sektoram tie nenestu nepieciešamos ienākumus; kā arī pakalpojumus, kurus valsts ir deleģējusi nevalstiskajām organizācijām (NVO). Nepārprotami, NVO darbojas arī citu mērķu vadītas, kā piemēram, lai ietekmētu sabiedrībai svarīgu lēmumu gaitu. Lasi

Saruna14jan 255x203

Ietekmes uz vidi novērtējums – bez skandāla sabiedrība nekust? 

Autors:Providus

Sabiedrība arvien biežāk piedalās dažādu lēmumu pieņemšanā Latvijā un īpaši būtiski tas šķiet ar vidi saistītos jautājumos, jo visi taču vēlamies dzīvot tīrākā un veselīgākā vidē. Viena no jomām, kurā aktīvai sabiedrības līdzdalībai ir būtiska loma, ir ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra. Par to, kā likumdošana palīdz vai tieši otrādi kavē sabiedrības aktīvu līdzdarbību un viedokļa paušanu, sarunājas dažādu IVN iesaistīto pušu pārstāvji, no kuru aktivitātes lielā mērā atkarīgs IVN procesa rezultāts. Lasi

Zilite 255x203

Nezinīši pie saslimušās valsts gultas 15

Autors:Lolita Čigāne

Tā vietā, lai uzsāktu otrās paaudzes reformas, kurām būtu jāmotivē darbinieki, valsts pārvalde atgādina gadsimtu vecu banku, kur blēdīgi un iebaidīti ierēdņi nošmulētos uzročos drukā uz rakstāmmašīnām, kamēr bankas direktors brauc spožā auto, jo viņš jau netaisās “strādāt pliks un izbadējies". Lasi

Kubik 255x203

Politiskā kultūra pārticības ēnā 1

Autors:Rita Kaša

Politiķi kļūst augstprātīgāki, īpaši Austrumeiropā. Viņi ir daudz augstprātīgāki nekā tas pašiem nāktu par labu. Varbūt tas ir ciniski, bet amerikāņu politiskajā kultūrā ir vairāk līdzekļu, lai radītu iespaidu par politiķu tuvību tautai. Lasi

Lacplesis 255x203

Vai bizness mainīs politikas status quo? 5

Autors:Providus

Lai mainītos politikas būtība, uz skatuves jānāk stratēģiski domājošu, dinamisku biznesu pārstāvošiem jauniem politiķiem. Izmaiņas var sākties, ja politisko institūciju neefektivitāte būtiski samazinās biznesa peļņu vai izredzes to palielināt. Lasi

Mandarins 255x203

Bojātas domas – bojāti vārdi 7

Autors:Providus

Politiski teksti ir slikti teksti. Neatkarīgi no ideoloģiskās piederības tos raksturo dzīvīgas, oriģinālas izteiksmes trūkums. No mutes skan vārdi, bet smadzenes nepiedalās teiktajā. Piemēram, “Terorisma astoņkājis dzied savu gulbja dziesmu”. Vai autors maz domā?! Lasi

Lasītākais