Untitled

Kā Latvija 2018.gadā sargāja savas vēlēšanas? 

Autors:Providus

Videoieraksts par Latvijas NVO 2018.gadā paveiktajiem darbiem, lai nosargātu godīgas vēlēšanas. Lasi

Catlaks 255x203

Greiškalns, iespējams, aizies, bet vai Jaunā Slota slaucīs tīrāk? 

Autors:Providus

Jeb kas sagaida Latvijas izglītības sistēmu nākošajos četros gados, spriežot pēc partiju priekšvēlēšanu programmām. Lasi

Lapakrusa 255x203

ZZS: Eiroskeptiskā etatismā* mūsu spēks  2

Autors:Jānis Ikstens

Četrus gadus nīkuļojusi ārpus Saeimas, taču pašvaldību vēlēšanu rezultātu iedrošināta, Latvijas Zemnieku savienība (LZS) jau pērnajā rudenī apliecināja savus parlamentāros nodomus, lemjot par partijas nosaukuma maiņu centrisma virzienā un politiskās orientācijas paplašināšanu, vairāk pievēršoties pilsētniekiem aktuāliem jautājumiem. Tomēr reformas necik tālu netika, aprobežojoties ar nosaukuma paklupināšanu un orientācijas solījumu nepildīšanu. Lasi

Logo fons

Kā partija redz bilingvālās izglītības attīstību? 

Autors:Providus

Kā partija redz bilingvālās izglītības attīstību? Vai tā ir nepieciešama tikai mazākumtautību pamatskolās vai arī vidusskolās, vai visās Latvijas skolās? Lasi

Logo fons

PCTVL: balsu vairāk nekā ietekmes 

Autors:Providus

Apvienība Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL) ir vienīgā no partijām, kuras pārstāvji 7. Saeimas laikā ne reizi nav iesaistījušies valdības veidošanā. Arī valdības partiju ierosinātus likumus vai likumu grozījumus šīs apvienības pārstāvji atbalstījuši krietni retāk nekā otra opozīcijas partija — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP). Turklāt PCTVL, atšķirībā no LSDSP, darbs opozīcijā nesašķēla un neviens deputāts šo frakciju šīs Saeimas laikā nav pametis. Līdzīgi kā citas partijas PCTVL pirms vēlēšanām solīja rūpēties par sociālo taisnīgumu, taču atšķirībā no pārējiem, kam sociālā taisnīguma izpratne robežojās ar algu palielināšanu medicīnas, izglītības un kultūras darbiniekiem, kā arī ar solījumiem rūpēties par veselības aprūpes sistēmas sakārtošanu, PCTVL stingri norāda, ka sociālais taisnīgums izriet no nepilsoņu tiesībām uz pilsonību, no demokrātiskas etnopolitikas un veiksmīgas integrācijas. Lasi

Logo fons

Pensionāri: gribam, lai mūs atceras ikdienā 5

Autors:Providus

Informācija par organizāciju:

Latvijas pensionāru federācija (LPF) ir dibināta 1992. gada 25. martā. Tā apvieno 197 biedru organizācijas. Latvijā ir ap 630 tūkstošiem pensionāru.

Kopš LPF dibināšanas tās vadītājs ir Jānis Porietis.

LPF mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt pensionāru sociāli ekonomiskās intereses.
Lasi

Logo fons

Vienlīdzība arī propagandas pelavas vētot 

Autors:Providus

Viens no demokrātijas nesatricināmajiem balstiem ir visiem tās procesos iesaistītajiem garantētie vienādie spēles noteikumi. Katram pilsonim vēlēšanās ir dota viena balss – tiklab čaklajam kā sliņķim, tiklab apdomīgajam kā vieglprātim, tiklab tikušajam kā plencim, tiklab ordeņnesim kā dienderim. Lasi

Jahtas 255x203

Interešu konflikta lietas var darīt arī lepnu 

Autors:

Pēdējo mēnešu laikā izskanējušie pārmetumi par vienas vai otras amatpersonas atrašanos interešu konflikta stāvoklī, protams, norāda uz valsts pārstāvju attieksmi pret savu amatu un tā uzliktajiem pienākumiem. Tomēr, no otras puses, pats fakts, ka ar šādiem jaunumiem iespējams ieintriģēt vēlētājus un/vai lasītājus, dod pamatu zināmam optimismam. Lasi

Gkrasts 255x203

Par vērtībām 7

Autors:Providus

Par vērtībām var runāt un cilvēki arī runā dažādās nozīmēs. Speciāli šo jautājumu pēta īpaša zinātne - aksioloģija, bet savā praktiskajā darbībā ļaudis ar to saskārušies visā cilvēces attīstības laikā, tiecoties pēc labā un vairoties no ļaunā. Ja nācās izvēlēties starp labo un labo vai starp ļauno un ļauno, centās izraudzīties lielāko labumu un mazāko ļaunumu. Jau Senajā Grieķijā ļaudis strīdējās par to, kas ir vērtīgāks - patīkamas izjūtas un baudas vai laba reputācija. Īpaši daudz minētajai problēmai pievērsies sokratiķis Aristips un arī daži sofisti. Viduslaiku Eiropā daudz prātoja par to, vai cilvēkam vajadzētu čakli strādāt, audzināt bērnus par krietniem cilvēkiem, palīdzēt saviem radiem, draugiem un kaimiņiem, vai arī vairāk vajadzētu gatavoties mūžīgajiem priekiem debesu valstībā. Šodien dažs par lielāko vērtību uzskata degvīna pudeli vai narkotiku šļirci, bet cits - maisu, kas pilns ar naudu. Lasi

Vseglins 255x203

Mājas darbs nav izpildīts, būtu jāsēž pēc stundām 8

Autors:Providus

Nāk rudens ar savu cāļu skaitīšanu un pļauju, nāk 8. Saeimas vēlēšanas. Kas tad mūsu dārziņā audzis un cik tas ēdams vai citādi noderīgs nākamos gadus līdz nākamajām vēlēšanām? Lasi

Lapa 255x203

LPP: Kristus par vīģes lapu 3

Autors:Jānis Ikstens

Ka kristīgās reliģijas idejas Latvijā nav pietiekami populāras, lai to daudzināšana ļautu iekļūt Saeimā, vairākkārt ir pierādījušas dažādas partijas. Tomēr ar dzīvības iepūšanu kaulos mēdz nodarboties ne tikai dievi, bet arī Ainārs Šlesers. Lasi

Lasītākais