Thumbnail

Child-friendly Justice in Latvia: Focusing on Crime Prevention 1

Author:Providus

Year: 2012

Funding: The publication is produced within the framework of the subproject “Building a Support System to Prevent Juvenile Delinquency”. The subproject is financed by the Swiss Confederations and the Republic of Latvia in the framework of Latvian – Swiss cooperation Programme within the Enlarged European Union.

Language: English, Latvian

Read

Thumbnail

Consultative bodies and dialogue platforms for immigrant communities: lessons from three EU countries 102

Author:Providus

Year: 2012

Organization: Centre for Public Policy PROVIDUS

Funding: European fund for the integration of third country nationals

Language: Latvian, Russian, English

Read

Article research

Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības 1

Author:Marija Golubeva

Pētījumā “Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības” iztirzāta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstu konsultatīvo institūciju un imigrantu dialoga platformu pieredze attiecībā uz struktūras izkārtojumu un institucionalizāciju, pārstāvniecību, līderību, iesaistes mērogu rīcībpolitikas procesos, kā arī mijiedarbības veidiem saskarsmē ar valdību. Read

Tiesraide

Video: Kā mēs to izdarījām 1

Author:Providus

Pētniecisko žurnālistu pieredzes stāsti par nelikumību atklāšanu. Read

Article research

The Ecosystem Approach in Marine Management 1

Author:Andrew Farmer , Laurence Mee , Olivia Langmead , Philip Cooper , Andreas Kannen

Pētījums par2008.gadā pieņemto Eiropas Savienības Jūras stratēģijas direktīvu, kuras mērķis ir uzlabot vides veselību Eiropas reģionālajās jūrās līdz 2020.gadam. Read

Mapping digital media

Mapping Digital Media: Latvia 2

Author:Jānis Juzefovičs

Saskaņā ar šo pētījumu, digitalizācija Latvijā nav vedusi pie augstākas kvalitātes žurnālistikas un nav cēlusi oriģinālsatura vērtību ziņās. Read

Thumbnail

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1

Author:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Pētījums par mediju plurālismu

Read

Thumbnail

Political participation of third country nationals on national and local level: Latvian country report 

Author:Providus

Year: 2011
Organization: Centre for Public Policy PROVIDUS
Funding:  Policy Association for an Open Society, Local Government and Public Service Reform Initiative of Open Society Foundations
Language: English

Read

Thumbnail

Time for Improvement: Obstacles to Political Participation of Immigrants in Estonia, Latvia and Poland 1

Author:Marija Golubeva

Politikas apkopojums analizē trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumus Igaunijā, Latvijā un Polijā, kā arī iekļauj rekomendācijas.

Read

Thumbnail

Corruption °C. The Perpetual Battle: Corruption in the Former Soviet Union and the New EU Members 

Author:Christopher Walker

Pētījums piedāvā dažādu būtisku jautājumu apkopojumu attiecībā uz korupciju, kas tiek novērota bijušajās Padomju Savienības valstīs un jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Read