VIDEO: Whistleblowing is the new rock and roll! 1

Author:Providus

Kā izlūkdienesti kontrolē medijus? Kā aizsargāt trauksmes cēlājus mūsdienu tehnoloģiju apstākļos? Par šiem un citiem jautājumiem publiskajā lekcijā runā bijusī Britu Drošības dienesta darbiniece Annija Mešona (Annie Machon). Read

Article research

Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe 

Author:-

Anotācija

Pētījuma mērķis ir izvērtēt zinātnisko publikāciju sistēmu Eiropā un dot ieguldījumu sabiedriskajā diskusijā par zinātnisko publikāciju pieejamības un izplatīšanas apstākļiem.
Read

Article research

Worldwide Press Freedom Index 2005 

Author:Providus

Preses neatkarības indekss aptver 167 valstis un balstās uz 2005.gadā veiktu aptauju, kurā 50 jautājumos novērtēts preses neatkarības līmenis. Pētījumu veikusi organizācija “Reportieri bez robežām” (Reporters Without Borders), izmantojot partnerorganizāciju un korespodentu tīkla (žurnālisti, pētnieki, tiesību eksperti, cilvēktiesību aktīvisti) starpniecību. Latvija šajā indeksā ierindota 16.vietā. Read

Article research

The Role of the Media in the (Re)distribution of Power: A Comparative Report 

Author:Inta Brikše

Ziņojums apkopo rezultātus no projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros tapušajiem pētījumiem par sieviešu un vīriešu dzimuma politiķu attēlojumu masu medijos un mediju lomu varas dalījumā četrās valstīs - Latvijā (Mediju loma varas pārdalē), Dānijā ( The hand-bag, the witch and the blue-eyed blondes: Mass Media in (Re)Distribution of Power), Igaunijā un Itālijā (abās valstīs pētījumus sauc Mass media in redistribution of power). Read

Article research

Baltijas mediju pasaule 

Author:Ainārs Dimants, Aukse Balčytiene, Hilde Arntsen, Halliki Harro-Loit, Lars Arve Røssland, Maria Golubeva, Richard Bærug

Šīs publikācija visaptverošā, salīdzinošā un kritiskā pieejā vērš uzmanību uz vairākiem mediju aspektiem Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un salīdzina tos ar situāciju Skandināvijas kaimiņvalstī Norvēģijā. Fokuss uz Baltijas valstīm un Norvēģiju atklāj problēmas, tradīcijas un īpatnības, kas saistītas ar mediju globālo attīstību, kā arī ar vietēja mēroga reakcijām uz neseno vēsturi. Read

Article research

Mass media in (re)distribution of power 

Author:-

Pētījumā konstatēts, ka sieviešu politiķu attēlojums Igaunijas medijos ir pakļauts patriarhāliem stereotipiem, tajā daudz vairāk nekā vīriešu attēlojumā tiek uzsvērts politiķes dzimums un no politikas attīstības vispārējām tendencēm – komercializēšanās un orientēšanās uz izklaidi – sievietes cieš vairāk, jo medijos saskaņā ar “vājā dzimuma” stereotipu biežāk tiek attēlotas viņu problēmas un vājības. Read

Article research

The hand-bag, the witch and the blue-eyed blondes: Mass Media in (Re)Distribution of Power 

Author:Ulrikke Moustgaard

Pētījums sniedz atbildi uz jautājumu vai dzimumam ir nozīme varas sadales procesā Dānijā, kas pieder pie valstīm ar lielākajiem sasniegumiem dzimumu līdztiesības jomā. Pētījumam ir divas daļas, noskaidrojot gan pašu politiķu viedokļus par dzimuma lomu politikā (aptaujāti 76% no sievietēm, kas ir deputātes Dānijas parlamentā), gan arī izpētot sieviešu un vīriešu dzimuma politiķu attēlojumu Dānijas masu medijos. Read

Logo fons

Zviedrijas Preses ombuda biroja noteikumi 

Author:Providus

Instruction for the Office of the Press Ombudsman

§ 1
The Press Ombudsman (PO) shall provide advice and assistance to individuals who feel offended by something that has been published in a newspaper, other periodical or Internet publication, investigate deviations from good journalistic practice, either on his own initiative or following an application, whenever appropriate refer such cases for decision by the Press Council and, by participating in public debate further the cause good journalistic practice.
Read

Logo fons

Zviedrijas Preses Padomes harta 

Author:Providus

Charter of the Press Council

§ 1
The Press Council shall review cases concerning good journalistic practice. The Council shall be entitled to interpret the meaning of this concept as it sees fit.
Read

Logo fons

Zviedrijas preses, radio un televīzijas ētikas kods 

Author:Providus

Code of Ethics for Press, Radio and Television in Sweden Read