Capture

Conference "The 5-year lessons of managing asylum in Europe: How to implement a successful integration strategy" 

Author:Providus

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) is a six-years long transnational project which aims to prepare key actors in the integration field in 15 EU Member States to better face the current challenges and improve the integration outcomes of beneficiaries of international protection. Conflict situations tend to last longer, and it takes currently on average 17 years, before refugees fleeing civil wars may eventually have a chance to return to their home country. Hence, the long-term integration of newly arrived beneficiaries of international protection is without alternative and presents an immediate challenge for European societies. Read

112345

Supporting children 5

Author:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

PROVIDUS' research reflecting project results on innovative working methods for reducing risks provoked by antisocial behaviour in children. Read

5029768602 0bbc6d4eea

Ēnu ziņojums par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā 5

Author:Latvijas Cilvēktiesību centrs

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) sagatavojis otro alternatīvo jeb „ēnu ziņojumu” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā. Read

Article research

Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības 1

Author:Marija Golubeva

Pētījumā “Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības” iztirzāta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstu konsultatīvo institūciju un imigrantu dialoga platformu pieredze attiecībā uz struktūras izkārtojumu un institucionalizāciju, pārstāvniecību, līderību, iesaistes mērogu rīcībpolitikas procesos, kā arī mijiedarbības veidiem saskarsmē ar valdību. Read

Thumbnail

Time for Improvement: Obstacles to Political Participation of Immigrants in Estonia, Latvia and Poland 1

Author:Marija Golubeva

Politikas apkopojums analizē trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumus Igaunijā, Latvijā un Polijā, kā arī iekļauj rekomendācijas.

Read

Thumbnail

Political Participation of Third Country Nationals in Estonia, Latvia and Poland 3

Author:Marija Golubeva

Ziņojumā analizētas trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumi Igaunijā, Latvijā un Polijā. Read

Thumbnail

Alternative Civil Enculturation Political Disenchantment and Civic Attitudes in Minority Schools in Estonia, Latvia, and Slovakia 1

Author:Providus

The article investigates the ways in which minority schools in Latvia, Estonia, and Slovakia resist the dominant narratives of nation and citizenship and provide an alternative model of civil enculturation for students.

Read

Thumbnail

Inclusion Unaffordable? The Uncertain Fate of Integration Policies in Europe 

Author:Marija Golubeva, Iveta Kažoka et al

Raksti, kas tapuši pēc konferences ‘Inclusion Unaffordable? The Uncertain fate of Integration Policies in Europe'. Read

Thumbnail

Divided Education, Divided Citizens? A comparative study of the effects of separate schooling on civil enculturation 

Author:Maria Golubeva Stephen Powell Elmina Kazimzade Anca Nedelcu

PROVIDUS piedalījās starptautiskā pētījumā "Divided Education, Divided Citizens?", kura mērķis bija izpētīt skolu etniskā/ lingvistiskā dalījuma ietekmi uz skolēnu un skolotāju pilsonisko izglītību 8 valstīs, kur pastāv dalīta skolu sistēma (Igaunija, Latvija, Rumānija, Slovākija, Kosova, Bosnija, Kazahstāna, Tadžikistāna).

Read

Article research

Learning to welcome. The integration of immigrants in Latvia and Poland 

Author: Dace Akule, Rita Kasa, Iveta Kesane, Thomas Huddleston, Mirosław Bieniecki, Piotr Kaźmierkiewicz

This publication includes research about the legislation that influences the integration of immigrants – labour market access, family reunification conditions, anti-discrimination, political participation. Read

Thumbnail

The Effect of Fears of Immigrants on The Decision Making in Latvia: a Boost or an Obstacle to Development? 

Author:Dace Akule

Emigration and immigration in Latvia; Latvia’s migration policy; integration of migrants.

Read