Article

VIDEO: Valsts pārvaldes kvalitāte


Date:
10. October, 2013


Foto: .v1ctor Casale.

Valstis, reģioni un pilsētas, kas tiek labi pārvaldītas un kurās ir zems korupcijas līmenis, uzrāda nozīmīgi labākus rezultātus labklājības jomā, ieskaitot ekonomiku, sociālo uzticību un iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi.

Šie rezultāti pārsteidzošā kārtā ir neatkarīgi no demokrātijas līmeņa, civildienesta snieguma, caurspīdības un masu medijiem.

Piedāvājam Gotenburgas Universitātes Politiskās zinātnes profesora Bo Rotsteina (Bo Rothstein) publisko lekciju, kas notika 1.oktobrī Rīgas Ekonomikas augstskolā (SSE). To piedāvā Mediju pētniecības centrs un SSE.


Politika.lv raksts

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!