Article

Video: Pēc krīzes? Migrācija un jauni ilgtspējas izaicinājumi


Date:
11. December, 2012


Foto: Jani Halinen

Piedāvājam noskatīties diskusiju par emigrāciju, diasporas sadarbības politiku, sabiedrības integrāciju un jauniem sociālās stabilitātes izaicinājumiem pēc finanšu krīzes Baltijas jūras reģionā.

Diskusiju rīkoja Zviedrijas domnīca Global Utmaning un Swedish Institute sadarbībā ar domnīcām un pētniecības institūtiem no Baltijas valstīm un Polijas. Diskusiju ievadīja profesors Čārlzs Vulfsons (Charles Woolfson). Tajā iesaistījās Varšavas universitātes Institute of Social Policy direktora vietnieks Macejs Dušžiks (Maciej Duszszyk), Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētniece Dace Akule, Lithuanian Social Research Centre pētnieks Karolos Žibas un Institute of Baltic Studies direktore Kristina Kallas.

Video angļu valodā.

Čārlza Vulfsona prezentācija

Diskusija notika 2012.gada 7.decembrī


Politika.lv raksts

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!