Article

Sociālās uzņēmējdarbības forums 2012


Date:
09. December, 2012


Foto: Johann Coetzer

Kādām jābūt sociālās uzņēmējdarbības un valsts attiecībām? Video no starptautiskā foruma.

2012.gada rudenī Rīgā norisinājās starptautisks sociālās uzņēmējdarbības forums. Piedāvājam iespēju noskatīties sociālās uzņēmējdarbības entuziastu lekcijas, prezentācijas, priekšnesumus, dzirdēt Latvijas un Baltijas valstu ekspertus, uzņēmējus, investorus, valsts pārvaldes pārstāvjus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus sociālās uzņēmējdarbības interesentus.


Social Enterpreneurship Forum


Politika.lv raksts

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!