Research

The Ecosystem Approach in Marine Management


Year:
2012
Organization:
Institute for European Environmental Policy


Pētījums par2008.gadā pieņemto Eiropas Savienības Jūras stratēģijas direktīvu, kuras mērķis ir uzlabot vides veselību Eiropas reģionālajās jūrās līdz 2020.gadam.

Pētījumā meklē risinājumus situācijai, ka dalībvalstis neizprot, ko nozīmē stingrie ES izvirzītie mērķi šajā programmā. Pētījumā tiek apskatīts, kāda būs situācija Eiropas jūrās pēc programmas beigām 2020.gadā, kā arī analizē, ko nozīmē Jūras stratēģijas direktīva un to, ar ko jārēķinās Jūras stratēģijas direktīvas izpildītājiem.

Saite uz pētījumu

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!