Research

Shrinking Citizenship. Discursive Practices that Limit Democratic Participation in Latvian Politics


Year:
2010
Organization:
Open Society Institute Think Tank Fund, Kanādas vēstniecība Latvijā


Latvija šajā ziņā neatšķiras no dažām citām Eiropas Savienības valstīm, kur arī labējiem politiķiem ir liela ietekme uz to, kā sabiedrība uztver imigrantus un minoritātes.

Grāmata Shrinking Citizenship ir PROVIDUS (projekta pdf) laikā veiktās mediju un politiskā diskursa analīzes rezultāts, un tās autori ir pētnieki no Kanādas, Lietuvas, Lielbritānijas un Latvijas.

Grāmata izdota Nīderlandes izdevniecībā Rodopi, to iespējams iegādāties Rodopi izdevniecības mājas lapā.

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!