Research

Mapping Digital Media: Latvia


Year:
2011
Organization:
Open Society Foundations


Foto: Ahlgrim Design Group

Saskaņā ar šo pētījumu, digitalizācija Latvijā nav vedusi pie augstākas kvalitātes žurnālistikas un nav cēlusi oriģinālsatura vērtību ziņās.

Autors arī atzīst, ka televīzijas digitalizācija notikusi ar minimālu iedzīvotāju iesaisti, vāju procesu skaidrošanu, nepārliecinoties, ka ir vispārēja sapratne par notiekošo un ka pieeja digitālajam signālam būs nodrošināta arī visneaizsargātākajām sabiedrības grupām.

(Mapping Digital Media: Latviapdf)

(Digitalo Mediju Karte: Latvijapdf)

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!