Keywords:

Reporting (in) Europe. Heuristic Remarks on Old and New Research about “European Journalism”

  • Author:Holger Sievert
  • Organization:-
  • Year:2006
  • Language:angļu

Raksta mērķis ir sniegt vispārīgu, teorētiski un empīriski pamatotu pārskatu par Eiropas Savienības (ES) valstīs izmantotajiem žurnālistikas konceptiem un analīzēm, skatot šo jautājumu kontekstā ar politiskās komunikācijas krīzi ES.

(Reporting (in) Europe. Heuristic remarks on old and new research about “European journalism”pdf)

More in this category

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Author:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Author:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Author:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Author:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Author:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Author:Anda Rožukalne

More from this author
Mustard black minimalist etsy shop icon

What is PROVIDUS? Author:Providus