Keywords:

Politicians’ Statements on Mixed Societies in Europe: Identity, Diversity, Responsibility

  • Author:Robert Gould
  • Organization:Centre for European Studies, Carleton University, Ottawa
  • Year:2007
  • Language:English

Referātā autors neapskata tieši dažādu politiku attieksmes pret identitāti, dažādību un atbildību mūsdienu strauji mainīgajā Eiropā, tā vietā autors apspriež noteiktus pamatprincipus, kas attiecas uz šiem konceptiem. Autors analizē politiķu publisku runu un rakstītu tekstu piemērus. Politiķu izteikumu saturs attiecas uz darbaspēka migrāciju un pastāvošo politisko, reliģisko, lingvistisko un citu viedokļu atšķirību sabiedrībā.

(Politicians’ Statements on Mixed Societies in Europe: Identity, Diversity, Responsibilitypdf)

Referāts no konferences 'Ethics in Democracy', 2007.gada novembrī

More in this category

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Author:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Author:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Author:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Author:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Author:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Author:Anda Rožukalne

Related articles
More from this author
Mustard black minimalist etsy shop icon

What is PROVIDUS? Author:Providus